Zeelenberg richt zich ook op het ondersteunen van HR afdelingen van non-profit organisaties.

Interim HR professionals

Zeelenberg heeft meerdere interim HR professionals in haar netwerk. Alle professionals zijn door Zeelenberg beoordeeld en geschikt bevonden om zich aan onze organisatie te verbinden. Door de toenemende vraag naar een flexibele organisatie en de aantrekkende arbeidsmarkt, neemt ook de vraag naar direct inzetbare professionals toe.

Projectondersteuning SPP

De omgeving van organisaties is enorm in beweging. De veranderingen die op de organisatie af komen, zoals de vergrijzing van de bevolking, de ontgroening, de steeds kritischere burgers, de diversiteit aan taken, bezuinigingen, zorgen voor een grote schommeling in behoefte aan arbeid en aan steeds verschuivende taken. Om hierop in te kunnen spelen is Strategische Personeels Planning (SPP) van essentieel belang.

SPP begint bij een goede voorbereiding.  Een heldere strategie van de organisatie (Missie en Visie) moet vertaald worden naar een huidige formatieplanning (zowel in kwantiteit als kwaliteit) en een toekomstige formatieplanning. Door het analyseren van de verschillen kunnen er acties, speerpunten en oplossingen geformuleerd worden.  Als SPP wordt verankerd in de bedrijfsvoering, is het een middel dat leidt tot een optimale personele bezetting binnen de organisatie nu en in de toekomst.

Zeelenberg kan uw organisatie bij dit project ondersteunen. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden. (073) 612 0655

Loopbaanbegeleiding

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Reorganisaties waardoor functies veranderen of zelfs vervallen, heroriëntering op de taken van de organisatie waardoor mensen andere werkzaamheden krijgen toebedeeld en daar niet goed voor zijn geoutilleerd of mensen die buiten de boot vallen doordat ze niet meer passen in de nieuwe dynamiek van de organisatie. Zeelenberg biedt een programma aan om met de medewerker aan de slag te gaan waarin hij of zij zichzelf (her)ontdekt, ‘fit’ wordt gemaakt om de juiste stappen te gaan zetten en een nieuwe start te maken. Ieder programma is maatwerk en wordt ook modulair aangeboden.

loopbaancoaching

 

Talent scan; talenten inzetten over de grenzen van functies heen

U wilt zicht hebben op de talenten in uw organisatie? U vraagt zich af of u het talent in uw organisatie effectiever kunt inzetten?

De talentscan van Zeelenberg geeft snel en effectief zicht op het talent in uw organisatie. Uw medewerkers worden zich bewust van hun persoonlijke talent en gestimuleerd om dit in te zetten. Zo haalt u meer uit de talenten van uw medewerkers en bouwt u aan een flexibel en veerkrachtig personeelsbestand. In de talentscan worden medewerkers uitgedaagd om hun talent te vertalen naar toegevoegde waar in het werk, over de grenzen van hun functie heen. Die mentale mobiliteit is vaak de eerste stap naar mobiliteit.

talentscan

 

Zeelenberg biedt veel ondersteuning op het HR vlak, neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden. (073) 612 0655

 

Zeelenberg