Cees Zeelenberg

Al bijna 30 jaar mijn trots. Maak kennis met Zeelenberg.

Over Zeelenberg

Wij maken samen het verschil voor organisaties binnen de publieke sector, waar we ons inzetten voor mens en organisatie. Dit doen we al bijna 30 jaar en daar zijn we trots op! We bieden werving en selectie, interim management, loopbaancoaching, mobiliteitsdienstverbanden, assessments en talentontwikkeling. Dit doen we vanuit verschillende locaties door het hele land.

Wij inspireren, adviseren en faciliteren mensen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen. Door te verdiepen in het heden én wat er nodig is in de toekomst, kijken we samen met opdrachtgevers en kandidaten welke meerwaarde we kunnen bieden. Dit is altijd maatwerk. We dragen bij aan nieuw perspectief, beweging en duurzame oplossingen.

We doen dat met hart voor mensen en de publieke zaak. We zijn thuis in de wereld van politiek-bestuurlijke organisaties en kennen de dynamiek en complexiteit.

De samenleving verandert en daarmee ook de rol van de overheid; de behoefte aan partnerschap wordt steeds groter en voelbaarder. Dit vraagt van organisaties dat ze anders gaan opereren. Een grote opgave waar organisaties voor staan; hoe geef je hier invulling aan? Met de video’s ‘Op Weg Naar Een Nieuwe Wereld’ (2020) en ‘Wisselende wereldbeelden’ (2014) willen we inspireren en handvatten geven.

Mensen maken het verschil; daar geloven wij bij Zeelenberg in. Met name in de genoemde opgave waar overheidsorganisaties voor staan. Persoonlijk leiderschap is relevanter dan ooit. Laten we hier samen in optrekken, samen het verschil maken.

By UMON

Diversiteit & Inclusie

Daarom is Zeelenberg er niet voor mensen ongeácht gender, culturele achtergrond, leeftijd, voorkeuren of beperkingen maar kijken we juist heel goed dát we voldoende afwisseling hebben in gender, culturele achtergrond, leeftijd, voorkeuren of beperkingen. Zodat we in het netwerk vanuit allerlei invalshoeken onze professie kunnen uitvoeren en steeds opnieuw blijven leren van elkaar. Zodat we ons eigen leervermogen steeds opnieuw uitdagen maar óók dat van onze opdrachtgevers.