Onze nieuwe video 'Op weg naar een nieuwe wereld' staat nu online! In de video nemen we je mee in ontwikkelingen in de maatschappij, veranderende waarden en wat dat betekent voor overheidsorganisaties en hun manier van denken en werken. Nieuwsgierig? Bekijk de video!

Vacatures

Bestuur en Directie

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Management en Professionals

Gemeente Roosendaal

Management en Professionals

Gemeente Tiel

Management en Professionals

Gemeente Hilversum

Zeelenberg

Adviseurs voor mens en organisatie

Wij inspireren, adviseren en faciliteren mensen en organisaties om het beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Door inzicht te geven in de realiteit van vandaag en dit te verbinden met een brede en open blik op de toekomst, gaan we samen op zoek naar nieuwe perspectieven, zetten we bewegingen in gang en bieden wij duurzame oplossingen.

Eigen kracht

Onze oplossingen zijn altijd maatwerkoplossingen. We stellen de eigen kracht van medewerkers centraal in relatie tot de opgaven van de betreffende organisatie. Niets is mooier dan medewerkers hun competenties en talenten te laten gebruiken en hen ruimte te geven voor hun ambities.

We werken door heel Nederland. Wij werken met name voor de publieke sector. Onze opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld gemeenten, provincies, ministeries, onderwijs-, zorg-, welzijn- en cultuurinstellingen en bedrijven die werken voor de publieke sector.

In een serie interviews en artikelen kunt u meer lezen over de ervaringen met Zeelenberg.

 

Matching

Een passend aanbod op uw vraag

U zoekt vandaag iemand om met u te werken aan de toekomst. Goede gekwalificeerde mensen zijn het sociaal kapitaal van uw organisatie. Het verbinden van de juiste persoon aan uw opgaven is dan ook van groot belang.

perfecte match

Uw vraag en de context is leidend, een perfecte match is ons doel. Wij zorgen voor een goede match en bieden u actieve begeleiding gedurende het gehele proces. U kunt ons ook inschakelen om delen van het proces voor onze rekening te nemen.

Loopbaan & mobiliteit

Zicht op eigen kwaliteit als basis voor beweging en ontwikkeling

Nieuwe tijden vragen om nieuwe waarden. Om nieuwe waarden gemeengoed te laten worden is er beweging nodig. Beweging ontstaat als mensen weten waar hun kracht zit en hun drijfveren kennen: dit zijn voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd moeten organisaties loskomen van bestaande structuren en meer flexibel worden. Wij willen mensen en organisaties helpen de beweging te maken, omdat we geloven in de kracht van mensen en de kracht van samenwerking. 

We helpen u heel concreet op deze twee gebieden: we verhogen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waardoor er beweging ontstaat (in-, door-, en uitstroom nemen toe); we maken vraag en aanbod inzichtelijk en brengen beide bij elkaar, zowel binnen organisaties als daartussen.

Psychologie

Inzicht in talenten en ontwikkelpunten

Mensen maken het succes van uw organisatie. Het is daarom belangrijk dat mensen zelf succesvol zijn. Dit begint met inzicht. Inzicht in de kwaliteiten van mensen en in de werkcontext waarin die het beste tot uiting komen. Dit is het uitgangspunt van talentontwikkeling bij Zeelenberg.

Inzicht

Bij een selectievraag is dit inzicht vaak voldoende, bij een (talent)ontwikkelvraag gaan we verder. We laten mensen zien en inzien hoe ze hun kwaliteiten van (grotere) toegevoegde waarde kunnen laten zijn. Of dit nu is in het eigen werk of in de samenwerking, het doel is altijd om mensen in staat te stellen succesvol te zijn vanuit hun eigen kracht.

Organisatie & advies

“Van mensen binnen organisaties gaan we naar mensen in organisatie”

Kort gezegd: zelfstandig naamwoorden worden werkwoorden! Processen maken plaats voor opgaven, talenten krijgen meer betekenis dan functies, het belang van cultuur overstijgt de structuur en (zelf-) leiderschap wordt van iedereen gevraagd.

Leercirkels

Zo organiseren en begeleiden wij bijvoorbeeld de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ voor koplopers, medewerkers binnen de organisatie.  Maar ook verdieping voor leidinggevende middels de weekend-course 'Op zoek naar leiderschap'. Met de leercirkels beogen we deelnemers naar hun cases te laten kijken ‘vanuit de toekomst die zich aandient’. Dit levert veel verrassende uitkomsten en andere ‘oplossingen’ voor ingebrachte vraagstukken op. Klik voor meer informatie onderstaande link.

Op zoek naar leiderschap brochure 

Leercirkel website 

'Anders durven kijken'

De pluriformiteit van de samenleving en de toegenomen complexiteit maken standaardisatie steeds minder effectief. Ieder wordt weer genoodzaakt om vanuit de gezamenlijke Bedoeling te handelen en -flexibel- samen te werken.