'Ik geloof in de eigen kracht van mensen als basis voor zelfontwikkeling en effectief functioneren.'

‘Het applaus is aan de man in de arena’

‘Het  onzichtbare zichtbaar  maken’

'De juiste mens op de juiste plek, zó laat je mensen schitteren en organisaties bloeien!'

"Het begint met anders durven kijken en gewaarworden van wat ‘leiding geven vanuit de toekomst die zich aandient’ betekent en van hieruit durven experimenteren."

.

Zeelenberg

‘De context verandert, het werk dus ook. Maar de mens blijft bij Zeelenberg centraal staan.’

Wij leven op dit moment met elkaar in een onwerkelijke tijd, waarin wij onze aandacht moeten verdelen tussen de zorg voor onze gezondheid en die van onze naasten, ons werk en onze carrière. Wij begrijpen dan ook heel goed dat een mogelijk interessante vacature of een coaching traject op dit moment voor veel mensen niet de eerste prioriteit heeft. Als verantwoordelijk manager, bestuurder maar ook als teamleider, projectleider of medewerker liggen de prioriteiten en loyaliteiten bij het huidige werk en de huidige werkgever. Wij spreken hiervoor graag onze waardering uit, omdat werkers in het publieke domein op dit moment laten zien hoe zij vol passie samen werken aan een complexe maatschappelijke opgave. 

Vanzelfsprekend voelen wij ons als Zeelenberg ook betrokken en nemen wij onze verantwoordelijkheid. De gezondheid van alle mensen, u als kandidaat of opdrachtgever, maar ook onze medewerkers, nemen wij zeer serieus. 

Nee, wij gaan niet gewoon door. In ons 25 jarig bestaan hebben wij zo’n heftige tijd, evenals u waarschijnlijk, nooit meegemaakt. Met alle mogelijkheden die wij hebben, werken wij ook vanuit huis, online en via Skype, aan onze opdrachten en pakken wij ook natuurlijk nieuwe opdrachten weer op. Uiteraard houden we in alle gevallen gepaste afstand. Wij proberen ook op deze manier het voor ons zo belangrijke persoonlijke contact vorm te blijven geven. Voor veel vacatures hebben wij de reactietermijnen aangepast waardoor u langer de tijd heeft om te reageren. Kijk daarvoor even op onze website.

Heeft u vragen, twijfelt u of kunnen we vragen beantwoorden, schroom niet contact op te nemen. Ondanks deze beperkingen blijven we u graag adviseren en faciliteren en zijn wij u dan ook graag van dienst. Kortom, wij zijn allen gewoon beschikbaar. Ook over dilemma’s die deze crisis met zich meebrengt sparren we graag met u. 

 

Adviseurs voor mens en organisatie

Wij inspireren, adviseren en faciliteren mensen en organisaties om het beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Door inzicht te geven in de realiteit van vandaag en dit te verbinden met een brede en open blik op de toekomst, gaan we samen op zoek naar nieuwe perspectieven, zetten we bewegingen in gang en bieden wij duurzame oplossingen.

Eigen kracht

Onze oplossingen zijn altijd maatwerkoplossingen. We stellen de eigen kracht van medewerkers centraal in relatie tot de opgaven van de betreffende organisatie. Niets is mooier dan medewerkers hun competenties en talenten te laten gebruiken en hen ruimte te geven voor hun ambities.

We werken door heel Nederland. Wij werken met name voor de publieke sector. Onze opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld gemeenten, provincies, ministeries, onderwijs-, zorg-, welzijn- en cultuurinstellingen en bedrijven die werken voor de publieke sector.

In een serie interviews en artikelen kunt u meer lezen over de ervaringen met Zeelenberg.

 

Matching

Een passend aanbod op uw vraag

U zoekt vandaag iemand om met u te werken aan de toekomst. Goede gekwalificeerde mensen zijn het sociaal kapitaal van uw organisatie. Het verbinden van de juiste persoon aan uw opgaven is dan ook van groot belang.

perfecte match

Uw vraag en de context is leidend, een perfecte match is ons doel. Wij zorgen voor een goede match en bieden u actieve begeleiding gedurende het gehele proces. U kunt ons ook inschakelen om delen van het proces voor onze rekening te nemen.

Loopbaan & mobiliteit

Zicht op eigen kwaliteit als basis voor beweging en ontwikkeling

Nieuwe tijden vragen om nieuwe waarden. Om nieuwe waarden gemeengoed te laten worden is er beweging nodig. Beweging ontstaat als mensen weten waar hun kracht zit en hun drijfveren kennen: dit zijn voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd moeten organisaties loskomen van bestaande structuren en meer flexibel worden. Wij willen mensen en organisaties helpen de beweging te maken, omdat we geloven in de kracht van mensen en de kracht van samenwerking. 

We helpen u heel concreet op deze twee gebieden: we verhogen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waardoor er beweging ontstaat (in-, door-, en uitstroom nemen toe); we maken vraag en aanbod inzichtelijk en brengen beide bij elkaar, zowel binnen organisaties als daartussen.

Psychologie

Inzicht in talenten en ontwikkelpunten

Mensen maken het succes van uw organisatie. Het is daarom belangrijk dat mensen zelf succesvol zijn. Dit begint met inzicht. Inzicht in de kwaliteiten van mensen en in de werkcontext waarin die het beste tot uiting komen. Dit is het uitgangspunt van talentontwikkeling bij Zeelenberg.

Inzicht

Bij een selectievraag is dit inzicht vaak voldoende, bij een (talent)ontwikkelvraag gaan we verder. We laten mensen zien en inzien hoe ze hun kwaliteiten van (grotere) toegevoegde waarde kunnen laten zijn. Of dit nu is in het eigen werk of in de samenwerking, het doel is altijd om mensen in staat te stellen succesvol te zijn vanuit hun eigen kracht.

Organisatie & advies

“Van mensen binnen organisaties gaan we naar mensen in organisatie”

Kort gezegd: zelfstandig naamwoorden worden werkwoorden! Processen maken plaats voor opgaven, talenten krijgen meer betekenis dan functies, het belang van cultuur overstijgt de structuur en (zelf-) leiderschap wordt van iedereen gevraagd.

Leercirkels

Zo organiseren en begeleiden wij bijvoorbeeld de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ voor koplopers, medewerkers binnen de organisatie.  Maar ook verdieping voor leidinggevende middels de weekend-course 'Op zoek naar leiderschap'. Met de leercirkels beogen we deelnemers naar hun cases te laten kijken ‘vanuit de toekomst die zich aandient’. Dit levert veel verrassende uitkomsten en andere ‘oplossingen’ voor ingebrachte vraagstukken op. Klik voor meer informatie onderstaande link.

Op zoek naar leiderschap brochure 

Leercirkel website 

'Anders durven kijken'

De pluriformiteit van de samenleving en de toegenomen complexiteit maken standaardisatie steeds minder effectief. Ieder wordt weer genoodzaakt om vanuit de gezamenlijke Bedoeling te handelen en -flexibel- samen te werken.