Beschikbare Interim Professionals

Beschikbaar

Directeur / gemeentesecretaris

Leiding gegeven aan ambtelijke organisatie en herindeling grote gemeente, achtergrond in de ruimtelijke ordening. Ruime ervaring bij complexe vraagstukken op het terrein van bedrijfsvoering en sturingsvraagstukken.

Beschikbaar

Manager bedrijfsvoering, Financiën en Control

Stevige manager en adviseur met ruime ervaring op bedrijfsvoering en financiën. Heeft een brede ervaring binnen de lokale overheid. Zijn kracht is dat hij sterk analytisch en strategisch is.

Beschikbaar

Programmamanager

Jarenlange ervaring op sociaal domein, publieke dienstverlening, bedrijfsvoering, RO-realisatie. Drijfveer: Organisaties en mensen in organisaties sterker maken van uit een authentieke aanpak. Bruggenbouwer, verbinder, gericht op samenwerking.

Beschikbaar

Manager Publiekszaken

Ruime ervaring met interim opdrachten publieke dienstverlening: ontwikkelen strategische visie dienstverlening en de uitvoering daarvan (organisatieontwikkeling incl. uitlijnen van processen). Ervaring in grote en middelgrote gemeenten. Competenties: Besluitvaardig, analytisch, leidinggeven en flexibel.

Beschikbaar

Manager financiën

Twintig jaar ervaring bij grote en middelgrote gemeenten. Adviseur bedrijfsvoeringvraagstukken, ketenprocesmanager, concerncontroller, risicoanalyses bij investeringsprojecten en bezuiniging vraagstukken.

Beschikbaar

Griffier

Ervaren interim griffier middelgrote gemeenten. Gespecialiseerd in fusie gemeenten en ontwikkel vraagstukken griffie in relatie tot gemeenteraad-college.

Beschikbaar

Programmamanager Sociaal

Heeft integrale ervaring op het sociaal domein in de breedste zin. Sturing geven aan programma plannen transitie sociaal domein. Legt een stevige basis voor verdere doorontwikkeling.

Beschikbaar

Controller

Zeer ervaren controller die bij meerdere gemeente opdrachten uitgevoerd. Komt vanuit de financiële wereld en heeft ook ruime ervaring als hoofd financiën. Specialisaties, financieel beleid, wetmatigheid, doelmatigheid P&C cyclus, business control.

Beschikbaar

Teammanager financiën / control

Hoogwaardig leidinggevend bedrijfskundige, die op basis van een sterk financieel inzicht situaties  snel doorziet en komt met een adequate analyse en plan van aanpak waarbij draagvlak het sleutelwoord is.

Beschikbaar

Manager financiën / controller

Ruime ervaring ook 100.000 plus gemeenten. Een energieke, slagvaardige en resultaat gerichte manager. In staat om vlot tot de kern van de zaak door te dringen. Geeft medewerkers de ruimte en stimuleert hen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Beschikbaar

Strategisch communicatie adviseur

Brede ervaring als strategisch communicatieadviseur, teamleider en programmamanager. Overziet en doorziet het geheel en brengt lijn aan. Specialiteit is visie en strategie aansprekend verwoorden en op alle niveaus tastbaar maken in de praktijk.

Beschikbaar

Manager publieke dienstverlening

Stevige interim manager publieke dienstverlening met vele opdrachten achter zijn naam. Inhoudelijk sterk en ervaring met verandertrajecten en implementatie van nieuwe werkprocessen.

Beschikbaar

Teamleider HR

Inzetbaar als HR beleidsadviseur, projectleider en teamleider. Een generalist, die gespecialiseerd is in het opstellen van HR processen en de bijbehorende bedrijfsvoering. Tal van projectmatige- en interim werkzaamheden te verricht bij de (lokale) overheid.

Beschikbaar

Manager veiligheid en crisisbeheersing

Ervaren manager met als specialisatie veiligheid. Ervaring met veiligheid, intelligence & beleid en uitvoering daar van op thema’s als ondermijning, radicalisering, zorg & veiligheid, mensenhandel.

Beschikbaar

Directeur bedrijfsvoering

Met als specialisatie organisatieontwikkeling. Zeer stevige directeur die direct de grote lijnen ziet en resultaat boekt.

Beschikbaar

Kwartiermaker Volksgezondheid

Inzetbaar: op zowel sociaal domein, volksgezondheid en project/programmabureau.

Beschikbaar

Programma manager sociaal domein

Het gemeenschappelijk doel en de transformatieopgave in het sociaal domein vormen de rode draad in de opdrachten die in afgelopen tien jaren. Zeer ervaren interim manager. Nu voor 16 uur beschikbaar.

Beschikbaar

Projectleider gebiedsontwikkeling

In het vakgebied van gebiedsontwikkeling, grondzaken en onteigening in staat om het speelveld en sfeer te veranderen. Zet mensen in hun kracht. Is de verbinder tussen strategie, tactiek en uitvoering. Nu voor 20 uur beschikbaar.

Beschikbaar

Projectmanager stedelijke ontwikkeling

Ruime ervaring met woonprogramma’s, vastgoed en stedelijke ontwikkeling

Beschikbaar

Programma Manager Openbare Ruimte en KCC

Ruime ervaring als manager in de wereld van Ruimte. Een delegerend en coachend leidinggevende met  oog voor de omgeving en de politiek bestuurlijke verlangens. Kan sturen op processen en veranderingen.

Beschikbaar

Teammanager sociaal en dienstverlening

Een interimmanager met brede ervaring in alle domeinen van de gemeentelijke overheid. Specialist in transitie- en transformatietrajecten, het maken van scherpe analyses en een gestructureerde aanpak om bedrijfsvoering en daarmee dienstverlening op orde te krijgen.

Beschikbaar

Manager communicatie

Een zeer ervaren manager/kwartiermaker/coach die uitstekend acteert op het snijvlak van bestuur, organisatie en samenleving. Ervaring bij rijkoverheid, provincie, gemeenschappelijke regeling, middelgrote en grote gemeenten, maatschappelijk veld. Ruime ervaring in aansturen van communicatieteams. Herpositionering vanuit organisatiestrategie en kwaliteitsimpuls van bestuursadvisering. Uitstekende bestuurlijk-politieke sensitiviteit en stevig sparringpartner en gezaghebbend adviseur van burgemeester en wethouders, waardoor grip op gevoelige dossiers. Netwerker en bruggenbouwer, een aanwinst voor uw organisatie.

Binnenkort beschikbaar

Griffier

Ruime ervaring bij een tiental gemeenten als interim griffier. Goed inzetbaar bij 100.000 plus gemeenten. Stevige adviseur, projectleider en kwartiermaker. Brengt rust en vernieuwing daar waar nodig is en volwaardig gesprekspartner en sparringpartner voor de raad.

Binnenkort beschikbaar

Manager facilitair en bedrijfsvoering

Ontwikkelaar die vanuit een heldere en transparante koers doorpakt en vervolgens resultaten weet te bereiken. Deze deze implementeert en borgt. Heeft opdrachten uitgevoerd op het terrein facilitaire dienstverlening, bedrijfsvoering en informatie gestuurd werken, PO, ICT, Digitalisering.

Binnenkort beschikbaar

Directeur, Gemeentesecretaris

Stevige manager. Ervaring bij ontwikkel trajecten bij gemeenten en intergemeentelijke samenwerking. Op directie niveau  o.a. opdrachten uitgevoerd op het terrein van strategie en beleid, ontvlechting samenwerkingsverband, regionaal samenwerkingsverband Sociaal domein.

Binnenkort beschikbaar

Strategisch communicatie adviseur

Ruime ervaring met communicatieadvies bij complexe projecten en verandertrajecten, strategisch communicatieadvies, communicatiemanagement, stakeholdercommunicatie.

Binnenkort beschikbaar

Manager, Kwartiermaker Openbare Ruimte

Ervaring met thema’s als regie en outsourcing, de opgaven gestuurde organisatie, procesinrichting, sturing, co creatie en dienstverlening. Maar vooral ook op ‘cultuur’ en lokale kansen en mogelijkheden.

Binnenkort beschikbaar

Concern directeur

Zeer ervaren concern directeur grote gemeenten, gespecialiseerd in sociaal domein en organisatie ontwikkeling. Recent ook ervaring als directeur fysiek domein.

Binnenkort beschikbaar

Strategisch HR adviseur

Advisering management omtrent vraagstukken van operationele, tactische en/of strategische aard. Ontwikkelen passende HR bouwstenen (beleid) bij zelf organiseren (Kwadraad). Functieboek: functies beschrijven & waarderen (Cardea/Gamebasics/Kwadraad). HR Projectleider – Gezond werken (Cardea)

Binnenkort beschikbaar

Teammanager sociaal domein

Is breed inzetbaar. Vrijwel op alle beleidsterreinen, maar ook een aantal uitvoerende afdelingen aangestuurd. Specialisatie is het Sociaal Domein. Ook ruime ervaring op het terrein van VTH en publieke dienstverlening.

Binnenkort beschikbaar

Programmamanager fysiek

Heeft ruime ervaring als leidinggevende in zowel profit- als non-profit organisaties. Heeft uiteenlopende en complexe opgaven gerealiseerd op het gebied van organisatie ontwikkeling, stedelijke ontwikkeling, bedrijfsvoering en sociaal maatschappelijke opgaven.

Binnenkort beschikbaar

Teamleider publiekszaken

Doorgewinterde people manager die uitgaat van eigen deskundigheid van medewerkers. Vooral gericht op coaching en mensen in hun kracht zetten.

Binnenkort beschikbaar

Adviseur energietransitie

Enthousiaste, mensgerichte, directeur/bestuurder met een passie voor techniek en complexe vraagstukken. Privaat-publieke omgevingen met grote maatschappelijke impact hebben zijn voorkeur.

Binnenkort beschikbaar

Organisatie adviseur

Gedreven en ervaren interim manager en organisatie adviseur die met inhoudelijke visie en een resultaatgerichte aanpak organisaties bouwt of verandert. Heeft tevens verstand van governance vraagstukken. Is een conceptueel denker met realisatiekracht.

Binnenkort beschikbaar

Gemeentesecretaris

Ontwikkelen van organisaties en medewerkers naar zelfontplooiing, resultaatgerichtheid, omgevingsgerichtheid en processturing. Het verbeteren van samenwerking in het management en tussen college en management. Interim manager in hart en nieren.

Binnenkort beschikbaar

Projectmanager RO en Fysiek

Vooral ervaring op RO en fysieke domein. Veelal een commerciële inslag dus ook goed inzetbaar bij woningcorporaties . Past vooral bij wat grotere organisaties en majeure projecten.

Binnenkort beschikbaar

Manager / directeur Stadsbeheer, Openbare Ruimte

Breed inzetbare directeur/manager stadsbeheer en openbare ruimte. Tientallen jaren interim ervaring in grote stevige functies in de publieke sector.