Winschoten 36 uur

Concerndirecteur/loco-gemeentesecretaris (reactietermijn gesloten)

10681 Gemeente Oldambt Winschoten Vast (W&S) 36 uur p/w

Een koersvaste manager met een brede blik voor het versterken van de integrale samenwerking

Met elkaar, voor elkaar!
Oldambt is ambitieus, gedreven en niet bang om door te pakken! Het is een gemeente waar kansen liggen in het versterken van het toerisme, waar een prachtig woongebied wordt ontwikkeld en waar ruimte wordt geboden voor nieuwe ideeën en initiatieven. Een gemeente waarbij het bestuur de kracht van haar bijna 40.000 inwoners onderkent, de vele culturele initiatieven en evenementen omarmt en waar men omkijkt naar elkaar.

De inwoners van Oldambt zijn mensen met karakter. Ze zijn recht door zee en eigenzinnig. Hun karakter is gevormd door de historische tegenstelling tussen arm en rijk. Dit leidde tot verzet tegen het gezag en een nog steeds bestaande kritische houding ten opzichte van autoriteit. Er is een sterke gemeenschapszin en een grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. De gemeente kent relatief veel lagere inkomens en kent een groot werkpotentieel voor met name de industrie.

Er liggen stevige vraagstukken waar de gemeente nog een hele kluif aan heeft, waaronder de aardbevingsproblematiek, de energietransitie en de jeugdhervormingsagenda, maar er is vooral ook veel mooi perspectief zoals het gebiedsontwikkelingsproject ‘Blauwestad’ (www.blauwestad.nl), de aanpak centrumontwikkeling en niet in de laatste plaats het Nationaal Programma Groningen en het programma Nij Begun. Dit biedt een prachtige kans om te werken aan de toekomst van Oldambt.

In de organisatie werken loyale medewerkers, die net als de inwoners zeer betrokken zijn. Zij verzetten een enorme berg werk en werken met hart en ziel samen aan hoogwaardige dienstverlening voor alle Oldambtsters. Om eraan bij te dragen dat de werkgelegenheid groeit, armoede en sociale achterstanden minder worden, de meeste mensen werk hebben en de inwoners gelukkiger en gezonder zijn. Met eigenzinnigheid en al pionierend is Oldambt op weg naar een Welvarende Graanrepubliek. Dat is iets om trots op te zijn!

De organisatie
De gemeente Oldambt is een uitdagende organisatie, met volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. De organisatie van ruim 400 medewerkers wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie (gemeentesecretaris en concerndirecteur) aangevuld met een programmamanager Nijambt. Het managementteam bestaat uit 8 teammanagers (9 teams), verdeeld over de onderdelen toegang, specialistisch/ondersteunend/uitvoerend en staf/beleid. Ook is er een programmabureau met daarin een aantal strategische programma’s en projecten. Het programmabureau, het team beleid en het team kwaliteit en control vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. De overige teammanagers rapporteren aan de concerndirecteur, zie organogram. De cultuur is te typeren als open, nuchter en betrokken en de lijnen tussen medewerkers en bestuur zijn kort. Oldambt is bezig met de bouw van een nieuw gemeentehuis, waar activiteit gerelateerd werken centraal staat. Een mooie plek, die uitnodigt tot ontmoeting en dialoog.

Opgaven en rolinvulling
De samenleving verandert en opgaven worden steeds groter en complexer. Om hierop te anticiperen is er in Oldambt de afgelopen jaren intensief gewerkt aan een visie op de ontwikkeling en verbetering van de organisatie. De rode draad in deze organisatieontwikkeling is integrale samenwerking; tussen verschillende beleidsterreinen, tussen staf en lijn en tussen lijn- en projectorganisatie. Oldambt is van clustersturing overgegaan naar concernsturing. Sinds 1 januari van dit jaar wordt er gewerkt binnen een nieuwe organisatiestructuur die integraal denken en samenwerken maximaal zal gaan faciliteren en ondersteunen. Oldambt is hiermee in de volgende fase van de organisatieontwikkeling gekomen. In jouw rol als directeur ligt er een grote uitdaging: de veranderingen die de organisatie samen met de medewerkers gaat doormaken begeleiden. Het ontwikkelplan Nijambt dient als uitgangspunt voor de verdere doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie, met als einddoel: de Oldambtster centraal in haar dienstverlening, slim georganiseerd en minder kwetsbaar en richtinggevend en sturend op resultaat.

Wat ga je doen?
Samen met de gemeentesecretaris vorm je de hierboven reeds beschreven tweehoofdige directie en geef je leiding aan de teammanagers. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de geleverde resultaten en voor de directe aansturing van de organisatie. Jij bent als directeur primair verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering en draagt zorg voor optimale afstemming en samenwerking binnen de organisatie. Als loco-secretaris vervang je bij verhindering of afwezigheid de gemeentesecretaris. Je levert in jouw rol als concerndirecteur bijdragen in de reguliere bedrijfsvoering, bent opdrachtgever voor programma’s dan wel opgaven en stuurt samen met de teammanagers aan op het leveren van capaciteit voor de programmaorganisaties. Ook zorg je voor afstemming met de portefeuillehouders. Je bent aanspreekpunt, coach en sparringpartner voor jouw teammanagers in de uitvoering van hun P-taken.

In jouw dagelijkse handelen staat leidinggeven aan de organisatie, oftewel aandacht geven aan de medewerkers centraal. Je kijkt organisatie breed uit naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en vertaalt bestuurlijke kaders naar organisatorische taakstellingen. Om de verbinding tussen college en medewerkers scherp te houden, weet jij je in te leven in beide partijen. Jij bent de brug tussen directie en uitvoering. In dit uitdagende speelveld weet jij te luisteren en te verbinden, te prioriteren en keuzes te maken. Als concerndirecteur ligt jouw focus op het op orde brengen en houden van de basis, de doorontwikkeling van de organisatie en het optimaliseren van de interne samenwerking. Je werkt nauw en direct samen met jouw gemeentesecretaris en teammanagers, zodat je deze schakelfunctie goed kunt vervullen. Je draagt bij aan de strategische lange termijnvisie voor de gemeente Oldambt en bouwt verder aan wat er al staat en wat er is bereikt binnen de ambtelijke organisatie. Je borgt dit met een mate van zakelijkheid en zorgt hiermee voor continuïteit en stabiliteit.

Wie ben jij?
In de eerste plaats heb je hart voor de publieke zaak! Je werkt als leidinggevende koersvast vanuit de dialoog met je teammanagers Je creëert heldere kaders en communicatielijnen en zorgt voor goede onderlinge afstemming. Je bent een charismatisch en inspirerend boegbeeld voor de medewerkers. Resultaatgerichtheid, procesmatig werken, integriteit, openheid, empathie en verbindend vermogen zijn de belangrijkste competenties voor jou als concerndirecteur. Jouw stijl van leidinggeven is coachend en duidelijk. Je handelt vanuit vertrouwen en straalt een prettige, positieve energie uit. Als je je bovendien herkent in de volgende kenmerken, dan is dat helemaal fantastisch:

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau; Je hebt een financieel en juridische achtergrond en een heldere visie op bedrijfsvoering binnen gemeenten; Je beschikt over een flinke dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit en weet om te gaan met tegengestelde belangen;
 • Je bent een ervaren verandermanager met ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke managementpositie;
 • Je bent een strategische denker met een praktische, oplossingsgerichte instelling;
 • Je weet een goede balans tussen draagvlak en daadkracht te behouden;
 • Je bent sociaal vaardig, invoelend en benaderbaar;
 • Tot slot heb je zelfreflectie, relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Wat heeft gemeente Oldambt jou te bieden?
De functie van Concerndirecteur is gewaardeerd in schaal 14 (cao-gemeenten). Het maximale salaris bedraagt € 8.023, – bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Afhankelijk van de ervaring die je inbrengt behoort een arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheden.

Gemeente Oldambt kent verder uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Een uitdagende en dynamische functie waarin je mee mag bouwen aan een organisatie in ontwikkeling en waar je kans krijgt jezelf te ontwikkelen.
 • Bovenop je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris.
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te kunnen werken.
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een goede pensioenregeling via het ABP.
 • Een werkomgeving waarin aandacht voor elkaar, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend is.

Contact- en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 7 april 2024 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button op deze pagina (rechtsonder).  

We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft!

De data van de procedure zijn:

 • Week 15 adviseurs Zeelenberg voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 16 april 2024 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 18 april 2024 persoonlijke presentatie (door kandidaten)
 • 8 mei 2024 2e gespreksronde
 • 15 mei 2024 3e gespreksronde

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Om in dienst te kunnen treden bij gemeente Oldambt is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Voor het downloaden van het profiel klik hier


Contact

Esther Dijkstra 073-6120655

Senior adviseur Esther Dijkstra 073 - 612 06 55