Loopbaan & mobiliteit

Zicht op eigen kwaliteit als basis voor beweging en ontwikkeling

Nieuwe tijden vragen om nieuwe waarden. Om nieuwe waarden gemeengoed te laten worden is er beweging nodig. Beweging ontstaat als mensen weten waar hun kracht zit en hun drijfveren kennen: dit zijn voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd moeten organisaties loskomen van bestaande structuren en meer flexibel worden. Wij willen mensen en organisaties helpen de beweging te maken, omdat we geloven in de kracht van mensen en de kracht van samenwerking. 

We helpen u heel concreet op deze twee gebieden: we verhogen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waardoor er beweging ontstaat (in-, door-, en uitstroom nemen toe); we maken vraag en aanbod inzichtelijk en brengen beide bij elkaar, zowel binnen organisaties als daartussen.

APPA-begeleiding

Als politieke ambtsdrager kunt u na de verkiezingen of tussentijds te maken krijgen met een situatie van (onverwacht) ontslag. Doordat de meeste bestuurders niet voorbereid zijn op deze nieuwe loopbaan-situatie na het ambt, is een duidelijk toekomstperspectief niet in beeld. Vanuit Zeelenberg kunnen wij u helpen om uw talenten om te zetten in kracht! Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, maatwerk en doen wat werkt! Lees hierover meer in onze APPA brochure.

Eigen Kracht Programma

De eigen weg naar nieuw perspectief

Voor de begeleiding van mensen naar een nieuw perspectief maken wij gebruik van ons Eigen Kracht Programma, waarin wij mensen ook feitelijk in hun kracht brengen en gericht begeleiden naar een nieuw perspectief. Het kan hierbij gaan om het zoeken naar een andere baan, het opstarten van de eigen onderneming of andere zingeving.

Meer over Eigen Kracht Programma

Mobiliteitsdienstverband

Loslaten en ontzorgen

Een mobiliteitsdienstverband kan actueel worden als werknemer en werkgever besluiten afscheid van elkaar te gaan nemen, waarna werknemer uiteraard op zoek moet gaan naar een nieuw perspectief.

Dienstverband

Met een mobiliteitsdienstverband treedt werknemer bij ons in dienst en wordt deze in de gelegenheid gesteld om zich, met behoud van het arbeidsvoorwaardenpakket en professionele begeleiding, te richten op het zoeken naar een andere werkkring. Daarnaast kan hij of zij, via een eventuele detacheringsconstructie, gericht ervaring op doen binnen andere organisaties. Een mobiliteitsdienstverband wordt altijd gecombineerd met ons Eigen Kracht Programma.

Meer over Mobiliteitsdienstverband

Loopbaancoaching

Omdat men soms even niet verder komt

Als je zelf geen plan maakt, word je onderdeel van een andermans plan!

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Reorganisaties waardoor functies veranderen of zelfs vervallen, heroriëntering op de taken van de organisatie waardoor mensen andere werkzaamheden krijgen toebedeeld en daar niet goed voor zijn geoutilleerd of mensen die buiten de boot vallen doordat ze niet meer passen in de nieuwe dynamiek van de organisatie.

maatwerk

Zeelenberg biedt een programma aan om met jou aan de slag te gaan waarin je jezelf (her)ontdekt, ‘fit’ wordt gemaakt om de juiste stappen te gaan zetten en een nieuwe start te maken. Ieder programma is maatwerk en wordt ook modulair aangeboden.

Meer over Loopbaancoaching

HR diensten

HR ondersteuning

Zeelenberg richt zich ook op het ondersteunen van HR afdelingen van non-profit organisaties. De diensten die wij hierbij aanbieden zijn onder andere:

  • Interim HR professionals die tijdelijk uw organisatie kunnen helpen
  • Ondersteuning bij projecten zoals Strategische PersoneelsPlanning
  • Het Eigen Kracht Programma voor de begeleiding van medewerkers naar nieuw perspectief
  • Talentontwikkeltraject met het inzetten van de Talent Scan
  • Loopbaanbegeleiding van uw medewerkers

 

Meer over HR diensten

Onze coaches

Senior adviseur/ (interim) projectleider/loopbaancoach

'Altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden waar medewerkers en organisaties een toegevoegde waarde naar elkaar kunnen hebben'.

Strategisch adviseur / coach

’Hoe werkt het’, ‘hoe zit het in elkaar’ en ‘waarom is het zo’?

Senior adviseur / Loopbaancoach

'Mensen en organisaties helpen hun eigen keuzes te maken en hun opgaven te realiseren geeft mij energie en inspiratie.'