Vacature

Teammanager Strategie

Sluitingsdatum: 
nvt
Organisatie: 
Gemeente Hoeksche Waard

Je leidt het team dat zich richt op organisatie brede strategische vraagstukken. Vraagstukken die stuk voor stuk impactvol, uitdagend en integraal van aard zijn. Samen met het team zorg je voor een goede invulling van de spilfunctie in het samenspel tussen bestuur, directie, teams en organisatie. Je bent een aanjager met verbindend leiderschap die de zin en ambitie heeft om het team, de organisatie en de Hoeksche Waard als geheel op de kaart te zetten.

Gemeente Hoeksche Waard
De Hoeksche Waard is een unieke streek direct grenzend aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. Het eiland wordt omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, het Spui en de Oude Maas. Verdeeld over zestien kernen en een aantal buurtschappen, wonen ruim 85.000 inwoners in dit gebied met kreken, polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen. De Hoeksche Waard kenmerkt zich door ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw en hechte en betrokken gemeenschappen. Hier hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd zijn grote steden en bijbehorende voorzieningen nabij.

Opgaven
De gemeente Hoeksche Waard is pas een aantal maanden jong. Ze bevindt zich daarom nog midden in de opbouwfase. Dit geeft jou alle ruimte om mee te werken aan een vernieuwde en vernieuwende gemeentelijke organisatie.

De missie van Hoeksche Waard luidt: dichtbij, in verbinding met de omgeving. Hierin komen de volgende ambities van de gemeente naar voren:

 • Krachten en behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie centraal stellen. Concreet betekent dit dat Hoeksche Waard participatief en dorps- en wijkgericht wil werken. Zo wil zij als gemeente altijd dichtbij zijn.
 • Externe focus; Hoeksche Waard laten groeien en bloeien door in te spelen op kansen en proactief te zoeken naar samenwerkingen met interessante partners: netwerkend werken.


De Hoeksche Waard is ambitieus. Zij wil ervoor zorgen dat datgene wat zij neerzet, impact heeft op haar omgeving. Niet alleen impact in de Hoeksche Waard, maar ook impact in de regio (richting Rotterdam en de Drechtsteden) en in Nederland. Nu de fusie achter de rug is, is een natuurlijk moment aangebroken om Hoeksche Waard extern goed op de kaart te zetten.

Organisatie
De organisatie (480 FTE) kent een vierhoofdige directie en is opgedeeld in teams. Elk team (met als huidige uitzondering het team Strategie) heeft een teammanager die als eerste aanspreekpunt fungeert.

De Hoeksche Waard richt zich op persoonlijke en professionele ontwikkeling, ook vanwege haar streven naar zelforganisatie. De insteek is een open cultuur, waarbij ruimte is om fouten te maken. Hier leert men immers vaak het meest van. Om koers te geven aan het handelen, gebruikt de gemeente hiervoor drie kernwaarden: persoonlijk, vakmanschap en durf. Deze kernwaarden zeggen iets over het karakter en de ambities van de gemeente.

Team Strategie
De Hoeksche Waard heeft gekozen voor een compact team Strategie, bestaande uit strategisch adviseurs en regisseurs die zorgen voor initiatie en sturing op strategische opgaven, bestuurs- en directieadvisering en (boven)regionale positionering. Het team richt zich op strategische vraagstukken zoals de hoofddoelen van het gemeentebeleid, opstellen van de strategische agenda, formuleren en uitzetten van maatschappelijke opgaven, implementeren van dorpsgericht werken en positionering van de gemeente in de regio. Het team adviseert rechtstreeks aan directie en bestuur en werkt in nauw samenspel met alle lagen van de organisatie.

Het team is sinds de oprichting van Hoeksche Waard actief en kent twee strategisch adviseurs, vier opgaveregisseurs, drie ideeënmakelaars (in het kader van dorpsgericht werken) en een directiesecretaris. Het team werkt vanuit het gedachtegoed van zelforganisatie.

Het team bestaat uit professionals die graag uitgedaagd en geïnspireerd worden. De sfeer in het team is goed. Het is een team in opbouw met veel ambitie en positieve energie. Tegelijk is het voor het team nog zoeken naar rollen en posities om optimaal van toegevoegde waarde te zijn binnen én buiten de organisatie. Een aantal zaken komen nog niet goed van de grond. Plannen en ambities mogen nog meer richting krijgen binnen de strategische agenda. Op de ‘ontwikkelagenda’ van het team staan zaken als teamvorming, rolinvulling, samenwerking, positionering en externe oriëntatie. Overal liggen puzzelstukjes maar de puzzel is nog niet gelegd met elkaar. De organisatie komt in een nieuwe fase en daarin ligt een mooie opgave om de strategie naar een hoger plan te tillen.

Opgaven en rolinvulling
Om richting te geven aan deze nieuwe fase en groei en ontwikkeling aan te jagen wordt de functie van Teammanager Strategie in het leven geroepen. Het betreft een nieuwe functie met volop ruimte om deze rol -in samenspel met directie, bestuur, teammanagers en teamleden– in te gaan vullen.

Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten van jouw team. Jij bent als leidinggevende een stevige sparringpartner voor jouw team, het bestuur, de directie en in het bijzonder de gemeentesecretaris.

 • Jij organiseert het werk vanuit de organisatieprincipes, weet deze met elkaar te verbinden en neemt anderen hierin mee.
 • Jij bent in staat verbinding te leggen tussen de verschillende opgaven, zowel op inhoud, processen, als mensen binnen de gehele organisatie. Kortom, je hebt een integrale aanpak.
 • Jij stimuleert en creëert onderlinge contacten binnen het team om de gezamenlijke kracht te vergroten. Dit doe je door de uitwisseling van inzichten, ideeën, kennis en kunde te bevorderen en te sturen op synergie.
 • Je maakt onderdeel uit van het management, vertegenwoordigt het team tijdens het teammanagersoverleg en bevordert integraliteit.


Persoonsprofiel

 • Je hebt ervaring met leiding geven aan professionals en weet het beste in hen naar boven te halen.
 • Je bent een verbinder in hart en nieren. Je weet vertrouwen te winnen, bent benaderbaar en reflectief.
 • Je hebt affiniteit met opgavegericht werken en dorpsgericht werken.
 • Je richt je vooral op ontwikkeling, zowel van de gemeente als van je team.
 • Je bent bestuurlijk én organisatie sensitief; je begrijpt de verhoudingen en speelt daarop in.
 • Jij hebt een coachende basishouding; je stimuleert, motiveert, inspireert en coacht jouw teamleden. Je geeft hen ruimte, maar houdt hen ook scherp en brengt focus aan.
 • Je hebt lef en stevigheid; je durft buiten de gebaande paden en structuren te gaan en bent in staat mensen een spiegel voor te houden. Je schuwt daarbij niet om waar nodig in te grijpen of door te pakken.
 • Je bent creatief en vernieuwend in jouw manier van denken. Je bent nieuwsgierig naar, en gericht op, de toekomst.


Arbeidsvoorwaarden
Wil jij met jouw vakmanschap persoonlijke impact hebben op de ontwikkeling van Hoeksche Waard? Zij bieden graag volop kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 6.574,- bruto (schaal 14) per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina.


Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.