Vacature

Gemeentesecretaris / Directeur

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Gemeente Etten-Leur

Etten-Leur maken we samen

De gemeente Etten-Leur is een groeiende gemeente met meer dan 43.000 inwoners. We timmeren letterlijk en figuurlijk aan de weg. Ook onze organisatie blijft sterk in ontwikkeling. Dat kunnen en willen we niet alleen, de 5 O’s zijn hierbij cruciaal. We zoeken nieuwe collega’s die ons daarbij willen helpen. Authentieke mensen met een persoonlijke stijl en lef, die samen met onze inwoners, ondernemers, onderwijs, organisaties en andere overheden Etten-Leur naar een hoger level willen tillen. Met heldere resultaten voor onze inwoners op een klantgerichte en dienstverlenende manier. Niets voor niets zeggen wij: Etten-Leur maken we samen.

Om een goed beeld te geven van de organisatie en ontwikkelingen is een informatiepakket voorbereid. Klik hier voor alle informatie, zoals toekomstvisie, organisatieontwikkeling en organogram. De website www.etten-leur.nl geeft eveneens een goed beeld van alle activiteiten en ontwikkelingen.

 

Bestuur, organisatie en rol van de gemeentesecretaris

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad controleert het college. De gemeenteraad van Etten-Leur heeft 27 zetels, verdeeld over 8 partijen. Het college bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders en wordt geadviseerd door de gemeentesecretaris..

De hoofdstructuur van de organisatie kent een éénhoofdige directie met daaronder 4 herkenbare afdelingen en diverse teams. Meer informatie over de organisatie tref je aan in bovengenoemd informatiepakket.

Vanuit je functie als gemeentesecretaris / directeur richt je je specifiek op de volgende rollen en resultaatgebieden.

Adviseur van het college van B&W

Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur van het college. Je draagt zorg voor een gedegen advisering en goede voorbereiding van de besluitvorming en je bent in staat dit te vertalen naar de ambtelijke organisatie. Je neemt deel aan het driehoeksoverleg met burgemeester en griffier; bevordert en draagt bij aan de samenwerking tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie.

Directeur

Je geeft als directeur integraal leiding (eenhoofdig) aan de totale ambtelijke organisatie en zit in die hoedanigheid het MT voor. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de bestuurlijke doelen.  Je stimuleert de verdere ontwikkeling van de organisatie.

WOR bestuurder

Je bent bestuurder in de zin van de WOR. Je bevordert het informele en formele overleg met de Ondernemingsraad. Je bent toegankelijk en geeft constructief vorm aan de medezeggenschap. Je betrekt de Ondernemingsraad in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen of voorgenomen besluiten en stelt je op als een gelijkwaardige gesprekspartner.

 

Opgave

Er gebeurt veel in Etten-Leur. Er zijn volop ambities en er is positieve veranderenergie. Leren en ondernemen, met ruimte voor experimenteren en vernieuwen past bij Etten-Leur. Er is een heldere ontwikkellijn uitgezet voor de organisatie, welke mooie aanknopingspunten en uitdagingen biedt voor doorontwikkeling.

Als gemeentesecretaris/directeur heb je hierin een leidende, op de toekomst gerichte rol, waarin je als inspirerend en verbindend leider hart laat zien voor de gemeente Etten-Leur, de organisatie en haar medewerkers. Je hebt visie op de ontwikkelingen van de lokale overheid en betrekt hier bestuur, collega’s en omgeving bij. Je geeft leiding aan de organisatie en daar horen specifiek de volgende zaken bij:

 • Het realiseren van de bestuurlijke doelen.
 • Je geeft vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie op basis van de toekomstvisie, beleidskader en de lijn van de organisatieontwikkeling.
 • Je draagt actief bij aan de samenwerking binnen West-Brabant.
 • Je bent in staat de organisatie en haar medewerkers door te ontwikkelen zodat Etten-Leur voorbereid is om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.
 • Je realiseert de doelen door constructief, integer en innovatief om te gaan met middelen en mogelijkheden.

 

Persoonsprofiel en competenties

Je hebt academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken zijn als uitgangspunt voor de rol van gemeentesecretaris/directeur benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent ambitieus, innovatief en ondernemend en hebt daar aantoonbare resultaten mee behaald.
 • Je pakt door op ingezette ontwikkelingen en weet mensen hiervoor in beweging te krijgen.
 • Je leiderschapsstijl is gericht op ruimte en vertrouwen geven; je gaat uit van kansen en mogelijkheden, stuurt op hoofdlijnen en hebt oog voor belangrijke details.
 • Je hebt een uitstekend ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijk verhoudingen, waarbij je met een sterk communicatief vermogen in staat bent om mensen bij elkaar te brengen.
 • Mensgericht, toegankelijk en betrokken zijn aspecten die jou als mens kenmerken.
 • Je bent een netwerker en maakt gemakkelijk contact binnen en buiten de organisatie
 • Tot slot ben je overtuigend, onafhankelijkheid, besluitvaardig en geef je het goede voorbeeld.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het maximaal bruto maandsalaris bedraagt € 7921,- (schaal 16) bij een 36-urige werkweek. Ons secundaire arbeidsvoorwaardenpakket bestaat ondermeer uit variabele werktijden, ruime opleidingsfaciliteiten, een Individueel Keuze Budget (IKB) en een ABP pensioen. De indiensttreding is zo snel als mogelijk is.

 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Gelet op de zomerperiode staat de vacature open in juli en augustus. Reacties ontvangen we graag zo spoedig mogelijk.

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van de gemeente in de samenleving en je eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als gemeentesecretaris, waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid en drijfveren.

De diverse gespreksrondes staan gepland in september. De specifieke data zijn reeds gepland. Deze kun je opvragen via welkom@zeelenberg.nl. Een assessment maakt deel uit van de procedure.