Zeelenberg

Adviseurs voor mens en organisatie

Wij inspireren, adviseren en faciliteren mensen en organisaties om het beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Door inzicht te geven in de realiteit van vandaag en dit te verbinden met een brede en open blik op de toekomst, gaan we samen op zoek naar nieuwe perspectieven, zetten we bewegingen in gang en bieden wij duurzame oplossingen.

Eigen kracht

Onze oplossingen zijn altijd maatwerkoplossingen. We stellen de eigen kracht van medewerkers centraal in relatie tot de opgaven van de betreffende organisatie. Niets is mooier dan medewerkers hun competenties en talenten te laten gebruiken en hen ruimte te geven voor hun ambities.

We werken door heel Nederland. Wij werken met name voor de publieke sector. Onze opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld gemeenten, provincies, ministeries, onderwijs-, zorg-, welzijn- en cultuurinstellingen en bedrijven die werken voor de publieke sector.

In een serie interviews en artikelen kunt u meer lezen over de ervaringen met Zeelenberg.

 

Onze mensen

Senior adviseur/ (interim) projectleider/loopbaancoach

'Altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden waar medewerkers en organisaties een toegevoegde waarde naar elkaar kunnen hebben'.

Directeur

'Beweging en ruimte zijn nodig om mensen en organisaties succesvol te laten functioneren'

Senior adviseur werving & selectie

"Wanneer bent u in uw element?"

Directeur

.

Senior adviseur

'Samen werken aan vooruitgang, voor mens en organisaties. Dát geeft me energie!'

Strategisch adviseur / coach

’Hoe werkt het’, ‘hoe zit het in elkaar’ en ‘waarom is het zo’?

Senior adviseur / Psycholoog NIP

"Een goede chemie tussen mensen en organisaties is geen vanzelfsprekendheid, maar zeer zeker mogelijk. Het is belangrijk en nodig ook."

adviseur werving & selectie

"Benieuwd naar u en uw organisatie, gedreven om de juiste match te vinden!"

Arbeids- en organisatiepsycholoog

 .

Senior adviseur / Loopbaancoach

'Mensen en organisaties helpen hun eigen keuzes te maken en hun opgaven te realiseren geeft mij energie en inspiratie.'

Secretaresse

"Met veel genoegen ondersteun ik reeds vele jaren mijn collega’s als secretaresse.

Secretaresse

'In een prettige werkomgeving ondersteun ik met veel plezier mijn collega's. Ook u ben ik graag van dienst!

Ervaren interim-manager/organisatieontwikkeling

U zoekt iemand die uw organisatie verder brengt.

Associé

Met ingang van 1 januari 2020 is Piet Buijtels als associé verbonden aan Zeelenberg.

Psycholoog

.

Psycholoog NIP

 .

Senior adviseur

.

Psycholoog NIP

Mensen, hun denken, hun emoties in relatie tot zichzelf en tot anderen: het boeit mij voortdurend.

ervaren (interim) gemeentesecretaris/adviseur organisatieontwikkeling

.

ervaren (interim) gemeentesecretaris/adviseur organisatieontwikkeling

.

ervaren (interim) manager Fysiek Domein/adviseur organisatieontwikkeling

.

Psycholoog NIP

.

Onze locaties

Bezoekadres Zeelenberg, 's-Hertogenbosch, Koningsweg 9, 5211 BD

routebeschrijving

onze locaties in Nederland

Whitepaper

In het nieuws

Zeelenberg in diverse publicaties

VNG jaarcongres 2019,  4 en 5 juni Barneveld - Besturen is mensenwerk

Ook dit jaar stond Zeelenberg weer op het VNG congres. Het thema van dit jaar was 'besturen is mensenwerk', een thema waar Zeelenberg vanuit onze visie op 'mens en werk' een duidelijke verbinding mee heeft.

Artikel visie op Loopbaan & mobiliteit

Artikel visie op Werving & selectie

 

 

VNG Magazine - november 2018

In het VNG Magazine is een interview over onze visie op de APPA-begeleiding geplaatst. Lucienne ter Veen vertelt hierin hoe Zeelenberg oud-ambtsdragers begeleidt naar een carrière na de politiek.

VNG Magazine, een carrière na de politiek

 

Binnenlands Bestuur - september 2018

Het interview over onze visie op Werving & selectie wat eerder ook in de VNG congreskrant is geplaatst, is ook in de september editie van Binnenlands Bestuur verschenen. Cees Zeelenberg en Wouter Nijland geven hierin hun zienswijze op 'de juiste match'.

Binnenlands Bestuur, visie op Werving & selectie

 

VNG jaarcongres 2018

Voor de congreskrant 2018 van het VNG heeft Zeelenberg twee interviews gegeven over haar visie op Loopbaan & mobiliteit en Werving & selectie. Zeelenberg stond 26 en 27 juni  op het VNG jaarcongres 2018 in Maastricht.

Artikel VNG krant, visie op Loopbaan & mobiliteit

Artikel VNG krant, visie op Werving & selectie

 

Wisselende Wereldbeelden

De Wisselende Wereldbeelden wordt prominent in beeld gebracht op de site van Ambtenaar 2.0. Op de Dag van de Ambtenaar 2.0 / 2016 is er wederom erkenning voor de visie van Zeelenberg. Klik op de link; Dag van de Ambtenaar 2.0

 

Burgerkracht

Naar aanleiding van de Themadag "Beheer Openbare Ruimte" van NVHR en Stadswerk waar Jan Willem Zeelenberg als spreker zijn visie op de transitie naar de participatiesamenleving gegeven heeft, is er in editie van Stadswerk een artikel over Burgerkracht opgenomen. Het artikel is via deze link te downloaden:

Anders kijken naar burgerkracht

Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met uw opgegeven gegevens

 

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie, gevestigd aan Koningsweg 9 5211 BD 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

https//:www.zeelenberg.nl

welkom@zeelenberg.nl

Koningsweg 9

5211 BD 's-Hertogenbosch 

telefoon: 073-6120655

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bij sollicitatie; het door u verstrekt cv, eventueel met motivatiebrief

- Bij assessments; de door u ingevulde vragenlijsten

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier of sollicitatieprofiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@zeelenberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om diensten aan u af te leveren.

- Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie volgt NIET uw surfgedrag op onze- of andere websites.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie) tussen zit. Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Salesforce voor CRM en  vacature en sollicitatieverwerking.
  • Tangram RISS voor CRM en  vacature en sollicitatieverwerking.
  • Online talent Manager voor online vragenlijsten tbv assessments
  • IXLY voor online vragenlijsten tbv assessments

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Soort gegevens                                  > duur>    reden van bewaartermijn

Personalia                                          > 2 jaar > informeren over vacatures van derden of diensten van Zeelenberg.

Adres en mail- of linkedIn-adres       > 2 jaar > informeren over vacatures van derden of diensten van Zeelenberg.

Rapportages                                      > duur van de toestemming en opdracht > leveren van de dienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@zeelenberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via welkom@zeelenberg.nl

M.L. Sleeuwenhoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie. Hij is te bereiken via marcelsleeuwenhoek@zeelenberg.nl