Vacature

Medewerker Audits & Control m/v

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Gemeente Bergen op Zoom - afdeling Middelen

 

Bij de gemeente werken circa 650 mensen die voor het grootste deel gehuisvest zijn in het stadskantoor aan de rand van het centrum. Werken bij de gemeente Bergen op Zoom biedt volop kansen en uitdagingen. De omgangsvormen zijn informeel en er wordt gebieds- en resultaatgericht gewerkt aan nieuwe projecten, maar ook aan projecten in bestaande wijken. De samenwerking met gemeenten in de regio zorgt voor extra variatie en kansen.

Om als gemeentelijke organisatie aansluiting te vinden bij de toekomstvisie van 2025 is de gemeente groeiende naar regie-/netwerkgemeente met een nieuwe sturingsfilosofie. Het werken dat daarbij hoort is niet zozeer onze organisatiestructuur, maar veel meer een kwestie van 'tussen de oren'. Een manier van werken waarbij samenwerken en verbinden centraal staan. Met de klant als uitgangspunt. De eigen verantwoordelijkheid van de medewerker èn de klant maakt onderdeel uit van dit gedachtegoed. We willen graag dat medewerkers nadenken over wat hen beweegt, wat hen motiveert. Verder is -zeker in deze tijd van economische recessie- belangrijk om resultaatgericht en efficiënt te werken.

De rol van de overheid verschuift van een overheid die ‘zorgt voor’ naar een overheid die ‘zorgt dat’. En van een overheid die ‘regelt dat’ naar een overheid die zorgt. Als regie- netwerkgemeente gaan we ons richten op bestuurlijk / strategische taken d.m.v. regievoering en contractmanagement. 

 

 

Afdeling Middelen, team Financiën en Inkoop

 

De afdeling Middelen speelt een cruciale rol in de ondersteuning van college, directie en management waar het gaat om organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.

Het team Financiën & Inkoop is de spin in het web op het terrein van gemeentelijke financiën en inkoop in de breedste zin van het woord. Het team (25 fte) bestaat uit drie disciplines, t.w.:

-          Financiële Administratie,

-          Financieel Beleid & Advies en

-          Inkoop.

Deze disciplines werken nauw samen met elkaar.

 

Financiële Administratie kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en staat voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële administratie en voor de vernieuwing van de onderliggende processen. Daarnaast is zij nauw betrokken bij het opstellen van begroting, jaarrekening en budgetoverzichten.

 

Financieel Beleid & Advies zorgt voor het financieel beleid en adviseert daarover  de Raad, het gemeentebestuur, de directie en het management. Daarvoor ontwerpen zij de begroting, rekening en de meerjarenbegroting. Zij zorgen tevens voor financiële rapportages. Daar waar nodig worden de daarbij behorende processen uitgevoerd, geregisseerd en ondersteund.

 

Inkoop draagt zorg voor het inkoopbeleid van de gemeente. Zij adviseert en ondersteunt daarbij het bestuur, directie, management en de budgethouders.

 

Aanleiding

 

De afgelopen periode is met het team een professionaliseringsslag ingezet naar proactieve gesprekspartner van bestuur en organisatie onder aan sturing van een interim-manager. Als nieuwe teammanager Financiën & Inkoop zet je de in het afgelopen jaar in gang gezette professionalisering van het team volop en met stevige hand door om deze te borgen in de organisatie. 

 

Profiel van de functie 

 

Plaats in de organisatie

Als Medewerker Audits & Control ressorteer je samen met een paar collega’s, direct onder het afdelingshoofd Middelen die tevens concerncontroller is. Je bent adviseur en sparringpartner voor de concerncontroller, directe collega’s binnen het vakgebied, accountant, directie en college.

 

Doel en typering van de functie

Als medewerker Audits & Control voer je (verbijzonderde) interne controles gericht op de bedrijfsvoering uit, waaronder financial audits, en je rapporteert daarover. Dit alles om bij te dragen aan het lerend perspectief van de organisatie en de verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Je onderzoekt de meer complexe financiële dossiers. Je adviseert afdelingen over de tastbare elementen van audits en over de relevante zachte factoren. Je adviseert het management over procesbeheersing en het uitvoeren van proces-audits. Je analyseert gegevens en resultaten over de Planning & Control producten. Dit alles in nauwe samenwerking met je directe collega’s, de concerncontroller en het team Financiën en Inkoop.

 

Vanuit je ervaring, vakmanschap en proactieve instelling, volg je de ontwikkelingen en help je mee om grip te krijgen en te houden op de risicobeheersing en sturing van de organisatie. Dit vraagt doorlopende monitoring van: risico’s; realisatie van doelen; knelpunten in de bedrijfsvoering; financiële budgetten; en mogelijke politiek bestuurlijke gevolgen of consequenties.

 

 

Functie-eisen en profiel

 

Jouw uitdaging

 

Als stevige, zelfstandige, ervaren Medewerker Audits & Control ondersteun en adviseer je het bestuur, de directie en het management vanuit een kritische, onafhankelijke positie. Je draagt bij aan de totstandkoming van het auditplan en aan de uitvoering ervan. Ook heb je een duidelijke rol in de Planning & Control cyclus. Daarnaast ben je betrokken bij de control op de uitvoering van gemeentelijke projecten die aan je toegewezen zijn. Je draagt bij aan een juist evenwicht tussen onafhankelijkheid enerzijds en samenspel & bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit anderzijds.

 

Jouw profiel

 

Als Medewerker Audits & Control ben je:

 • zelfstandig, proactief, analytisch, proces- en resultaatgedreven
 • creatief en voorzien van relevante up-to-date vakkennis
 • een zelfbewuste, daadkrachtige en sterke persoonlijkheid
 • omgevingsbewust, zowel in- als extern en legt snel verbanden
 • een verbinder, in staat om samen te werken over vakgebieden heen en doet dit ook
 • verantwoordelijk voor bewaking en signalering van risico’s
 • pragmatisch en een ambitieus ingesteld
 • kritisch en onafhankelijk
 • intermediair tussen ambtelijke organisatie en accountant
 • een senior professional die schakelt tussen strategisch, tactisch en uitvoerend niveau
   

 

 

en je hebt:

 • een afgeronde HBO/WO- opleiding op het gebied van accountancy of controlling, bij voorkeur in het bezit van een RA/RC-titel
 • 2 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie bij de overheid of als controleleider bij gemeenten vanuit een accountantsbureau
 • kennis van interne controle & control en vaardigheid in het toepassen hiervan, daarbij is een goede kennis van het BBV een pre.

 

Je voelt je thuis in een bestuurlijke omgeving en kunt omgaan met belangentegenstellingen. Vertrouwelijke informatie is bij jou in goede handen. Je luistert goed en hebt als het ware aan één woord voldoende. Je houdt ervan resultaten te behalen. Door je professionele instelling ben je in staat om je collega’s en klanten op een manier te ondersteunen die bij hen past. Samen met je directe collega’s geef je een boost aan de ontwikkeling van Control en positionering ervan binnen de gemeentelijke organisatie. Control en risicobeheersing komen mede dankzij jou vooraan in het gemeentelijk proces aan bod, vooraf inschatten van risico’s i.p.v. dat ze de gemeente overkomen. Bovendien heb je oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en politieke verhoudingen.

 

Arbeidsvoorwaarden

 

Er wordt een salaris geboden dat past bij de zwaarte van de functie.

 

De gemeente Bergen op Zoom biedt hiernaast nog:

 

 • Een uitdagende functie
 • Ruimte voor initiatief
 • Een ambitieuze organisatie
 • Een prettige werksfeer
 • Een dynamische werkomgeving
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Opleidingsmogelijkheden

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

 

Contact en informatie procedure:

 

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via telefoonnummer 06-20419950 of via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch via telefoonnummer 073-6120655. U kunt bij voorkeur direct online via onze website www.zeelenberg.nl  solliciteren. Of u kunt uw sollicitatie (o.v.v. het vacaturenummer, in Word-formaat) sturen naar welkom@zeelenberg.nl.