Talentscan

De talentscan van Zeelenberg geeft snel en effectief zicht op het talent in uw organisatie. Uw medewerkers worden zich bewust van hun persoonlijke talent en gestimuleerd om dit in te zetten. Zo haalt u meer uit de talenten van uw medewerkers en bouwt u aan een flexibel en veerkrachtig personeelsbestand.

Karakter en talent

Talenten vloeien voort uit iemands karakter en zijn die eigenschappen en drijfveren die van nature aanwezig zijn.

 

Door deze eigenschappen in het werk ruimte en aandacht te geven zullen medewerkers ze relatief gemakkelijk kunnen ontwikkelen tot echt sterke punten, waarmee ze van meerwaarde kunnen zijn voor de organisatie. Iedereen heeft persoonlijke talenten. Het gaat er om dat je je bewust bent van jouw specifieke talenten en in welke omgeving deze optimaal tot zijn recht komen. In de talentscan worden talenten inzichtelijk gemaakt en gespiegeld aan de (toekomstige) doelen van de organisatie. Zo wordt helder hoe de medewerker en organisatie het meeste van toegevoegde waarde kunnen zijn voor elkaar.

 

Wat is een talentscan?

In een talentscan worden het karakter en talent van de deelnemer objectief in kaart gebracht. Met wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten meten we de persoonlijke bouwstenen van de deelnemer: persoonlijkheid, drijfveren en voorkeuren. Vervolgens bespreekt de deelnemer in een persoonlijk en stimulerend gesprek met de organisatiepsycholoog hoe hij/zij deze talenten in kan en wil zetten in het werk. Daarbij zijn eerder de doelen van de organisatie dan de functie van de deelnemer het kader.

 

De resultaten worden na afloop verwoord in een heldere rapportage waar de deelnemer zich in herkent en welke concrete aanknopingspunten biedt voor inzet en ontwikkeling van talent.

 

Vier stappen

  • Intake om de doelen van de organisatie en vraagstelling in kaart te brengen
  • Online vragenlijsten in te vullen door de deelnemer, thuis of op kantoor
  • Stimulerend en inzichtgevend gesprek met de psycholoog
  • Terugkoppeling aan de deelnemer en – bij toestemming van de deelnemer – aan de opdrachtgever in een maatwerkrapport of een drie-gesprek

 

deelnemers over de talentscan:

Herkenbare rapportage?  8 / 10

De talentscan geeft mij inzicht in mijn talenten en handvatten

voor het oppakken en ontwikkelen daarvan.

– Coördinator Werk Inkomen en Zorg, gemeente Edam-Volendam

 

Tevreden over de talentscan?  8 / 10

Een prettige manier om je eens te focussen op daar waar je

zelf goed in bent!

– Leerplichtambtenaar, gemeente Oirschot

 

Kundige organisatiepsycholoog?  9 / 10

De talentscan wordt uitgevoerd door kundige adviseurs met

een fijne manier van werken.

– Sr. beleidsmedewerker RO, gemeente Zeevang

 

 8,1   

Rapportcijfer dat deelnemers gemiddeld geven aan de talentscan van Zeelenberg!

 

Meer weten?

Voor meer informatie of het aanvragen van een talentscan kunt u contact met ons opnemen via 073 – 612 0655 of welkom@zeelenberg.nl.