"Het begint met anders durven kijken en gewaarworden van wat ‘leiding geven vanuit de toekomst die zich aandient’ betekent en van hieruit durven experimenteren."

Ik geloof in de eigen kracht van mensen als basis voor zelfontwikkeling en effectief functioneren.

 

‘voor iedere

 opgave en 

 vacature de

 juiste match’

‘Verbinden

 van mens

 en organisatie’

‘Samen

 zicht krijgen

 op nieuw

 perspectief’

‘Het applaus

 is aan de man

 in de arena’

‘Neem de

 regie in

 eigen hand’

‘Samen

 zicht krijgen

 op nieuw

 perspectief’

‘Het  onzichtbare

 zichtbaar  maken’

‘Het  onzichtbare

 zichtbaar  maken’

‘Organiseren

 vanuit de

 toekomst’

‘Organiseren

 vanuit de

 toekomst’

naar boven



Vacatures

Algemeen

Adviseurs voor mens en organisatie

Wij inspireren, adviseren en faciliteren mensen en organisaties om het beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Door inzicht te geven in de realiteit van vandaag en dit te verbinden met een brede en open blik op de toekomst, gaan we samen op zoek naar nieuwe perspectieven, zetten we bewegingen in gang en bieden wij duurzame oplossingen.

Eigen kracht

Onze oplossingen zijn altijd maatwerkoplossingen. We stellen de eigen kracht van medewerkers centraal in relatie tot de opgaven van de betreffende organisatie. Niets is mooier dan medewerkers hun competenties en talenten te laten gebruiken en hen ruimte te geven voor hun ambities.

We werken door heel Nederland. Wij werken met name voor de publieke sector. Onze opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld gemeenten, provincies, ministeries, onderwijs-, zorg-, welzijn- en cultuurinstellingen en bedrijven die werken voor de publieke sector.

Onze mensen

Karin Hoogteijling
Senior adviseur

Gedreven door nieuwsgierigheid verdiep ik me in mensen, onderwerpen en situaties.

Irene van Eijndhoven
Senior Adviseur

'Ik ga voor de perfecte match tussen talent en opgave, stimuleer mensen om het beste uit zichzelf te halen en regisseur te zijn van hun loopbaan.'

Maurice de Schwartz
Senior adviseur / Interim professional

'Energie haal ik uit mensen die geïnspireerd en met ambitie samenwerken aan het beoogde succes.'

Sanneke Zeelenberg
Psycholoog NIP

.

Ron Boon
Senior adviseur / Loopbaancoach

'Mensen en organisaties helpen hun eigen keuzes te maken en hun opgaven te realiseren geeft mij energie en inspiratie.'

Wouter Nijland
Psycholoog

'Wanneer bent u in uw element?'

Saskia Braakhekke
(Interim) HR professional / loopbaanbegeleider

 "Keuzes maken vanuit eigen talenten, drijfveren en verlangens!"

Lucienne ter Veen
Senior adviseur/ (interim) projectleider/loopbaancoach

"Leren vanuit het verleden, kijkend naar de toekomst, leven in het heden; uiteindelijk gaat het erom wat je doet!"

Testimonials

Whitepaper

In het nieuws

Zeelenberg in diverse publicaties

Wisselende Wereldbeelden

 

De Wisselende Wereldbeelden wordt prominent in beeld gebracht op de site van Ambtenaar 2.0. Op de Dag van de Ambtenaar 2.0 / 2016 is er wederom erkenning voor de visie van Zeelenberg. Klik op de link; Dag van de Ambtenaar 2.0

 

Burgerkracht

 

Naar aanleiding van de Themadag "Beheer Openbare Ruimte" van NVHR en Stadswerk waar Jan Willem Zeelenberg als spreker zijn visie op de transitie naar de participatiesamenleving gegeven heeft, is er in editie van Stadswerk een artikel over Burgerkracht opgenomen. Het artikel is via deze link te downloaden:

Anders kijken naar burgerkracht

 

 

 

Inlog Mobulus

Het Mobulus loopbaannetwerk

Met een account kunt u hier inloggen op ons loopbaannetwerk Mobulus.

Heeft u nog geen account? wij vertellen u graag over de mogelijkheden.

Inloggen Mobulus

Matching

Een passend aanbod op uw vraag

U zoekt vandaag iemand om met u te werken aan de toekomst. Goede gekwalificeerde mensen zijn het sociaal kapitaal van uw organisatie. Het verbinden van de juiste persoon aan uw opgaven is dan ook van groot belang.

perfecte match

Uw vraag en de context is leidend, een perfecte match is ons doel. Wij zorgen voor een goede match en bieden u actieve begeleiding gedurende het gehele proces. U kunt ons ook inschakelen om delen van het proces voor onze rekening te nemen.

Werving & Selectie

Een cv vertelt niet alles

Hoe kom je in gesprek met de juiste kandidaten voor een specifieke opgave of vacature in je organisatie? En waar vind je deze kandidaten? Levert een advertentie of een melding op de website van de organisatie voldoende en de juiste respons op?

Inlevingsvermogen

Vanuit onze jarenlange expertise heeft Zeelenberg antwoorden op deze vragen. Wij weten welke wegen bewandeld moeten worden om een vacature succesvol in te vullen. Wij beschikken over een groot landelijk netwerk binnen de publieke sector, hebben in de loop der jaren een uitgebreid kandidatenbestand opgebouwd, in het bijzonder binnen het publieke domein. Inlevingsvermogen en doorgronden van een functieprofiel is onze tweede natuur en hierdoor zijn wij in staat de juiste kandidaten aan u te presenteren. Door de werving toe te vertrouwen aan Zeelenberg, bent u verzekerd van een efficiënt proces en de juiste match.

Meer over Werving & Selectie

Executive Search

Gericht op zoek naar de gewenste kandidaat

U bent op zoek naar de juiste kandidaat voor een toppositie in uw bestuur of directie van uw organisatie. Discretie en vertrouwelijke behandeling zijn cruciaal in dergelijke trajecten omdat je als organisatie wellicht niet kenbaar wilt maken dat je een bepaalde vacature op een cruciale plek in je organisatie hebt.

Succesvolle invulling

Dit vraagt om de expertise van Zeelenberg! Gericht, zorgvuldig en discreet.

Door de executive search toe te vertrouwen aan bureau Zeelenberg, bent u verzekerd van een succesvolle invulling

Meer over Executive Search

Interim management

Een frisse en objectieve blik van buiten

Soms heeft u tijdelijk specifieke kwaliteiten nodig om een periode te overbruggen, verandering in gang te zetten of een project te leiden. Als u gebruik maakt van interim-management krijgt u iemand die met een frisse blik kijkt en niet gebonden is aan uw organisatie.

Resultaten die u verwacht

Zeelenberg werkt met veel goed gekwalificeerde interim- en projectmanagers die voor uw organisatie hierin uitkomst kunnen bieden. Een resultaatgericht plan van aanpak maakt dat de verwachtingen tussen u als opdrachtgever en de interim-manager expliciet en concreet zijn. Door regelmatig af te stemmen over de uitvoering van dit plan blijft u nauw betrokken en kunnen indien gewenst zaken worden aangepast. Zo boekt de manager de resultaten die u verwacht.

Meer over Interim management

Interim professionals

Karin Hoogteijling
Senior adviseur

Gedreven door nieuwsgierigheid verdiep ik me in mensen, onderwerpen en situaties.

Maurice de Schwartz
Senior adviseur / Interim professional

'Energie haal ik uit mensen die geïnspireerd en met ambitie samenwerken aan het beoogde succes.'

drs. Titia J. Lont
Senior bestuurderscoach

Het is voor mij een uitdaging om gestopte bestuurders te ondersteunen bij het zoeken naar hernieuwde profilering op de arbeidsmarkt.

Ron Boon
Senior adviseur / Loopbaancoach

'Mensen en organisaties helpen hun eigen keuzes te maken en hun opgaven te realiseren geeft mij energie en inspiratie.'

Saskia Braakhekke
(Interim) HR professional / loopbaanbegeleider

 "Keuzes maken vanuit eigen talenten, drijfveren en verlangens!"

Lucienne ter Veen
Senior adviseur/ (interim) projectleider/loopbaancoach

"Leren vanuit het verleden, kijkend naar de toekomst, leven in het heden; uiteindelijk gaat het erom wat je doet!"

Harry Mengers
Senior adviseur en interim (programma)manager

‘Ik houd van beweging en groei, in mijzelf, in anderen en in organisaties Ik werk graag aan de strategie om vervolgens veranderingen in organisatie

Andrew van der Zee
Adviseur

'Een groot netwerk en inhoudelijke kennis is onontbeerlijk voor het formuleren van managementbesluiten'

Vacatures / Inschrijven

Inschrijven bij Zeelenberg

Wij zijn continu op zoek naar talent voor tijdelijke of vaste functies/opgaven in de publieke sector. Klik hieronder om u in te schrijven of uw gegevens te actualiseren. Geef in uw motivatiebrief kort aan wat de aanleiding is van uw inschrijving of update van uw gegevens. Hierna beoordelen onze adviseurs of u eventueel uitgenodigd wordt  voor een oriënterend gesprek.

Inschrijven / gegevens actualiseren

Staat u al bij ons ingeschreven en heeft u een account? Via de link hieronder kunt u uw gegevens inzien en waar gewenst actualiseren. 

Inloggen in uw account

overzicht vacatures

Loopbaan & mobiliteit

Zicht op eigen kwaliteit als basis voor beweging en ontwikkeling

Nieuwe tijden vragen om nieuwe waarden. Om nieuwe waarden gemeengoed te laten worden is er beweging nodig. Beweging ontstaat als mensen weten waar hun kracht zit en hun drijfveren kennen: dit zijn voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd moeten organisaties loskomen van bestaande structuren en meer flexibel worden. Wij willen mensen en organisaties helpen de beweging te maken, omdat we geloven in de kracht van mensen en de kracht van samenwerking. 

 

We helpen u heel concreet op deze twee gebieden: we verhogen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waardoor er beweging ontstaat (in-, door-, en uitstroom nemen toe); we maken vraag en aanbod inzichtelijk en brengen beide bij elkaar, zowel binnen organisaties als daartussen.

Eigen Krachtprogramma

De eigen weg naar nieuw perspectief

Voor de begeleiding van mensen naar een nieuw perspectief maken wij gebruik van ons Eigen Kracht Programma, waarin wij mensen ook feitelijk in hun kracht brengen en gericht begeleiden naar een nieuw perspectief. Het kan hierbij gaan om het zoeken naar een andere baan, het opstarten van de eigen onderneming of andere zingeving.

Eigen Kracht en APPA

Als politieke ambtsdrager kunt u na de verkiezingen of tussentijds te maken krijgen met een situatie van (onverwacht) ontslag. Doordat de meeste bestuurders niet voorbereid zijn op deze nieuwe loopbaan-situatie na het ambt, is een duidelijk toekomstperspectief niet in beeld. Vanuit Zeelenberg kunnen wij u helpen om uw talenten om te zetten in kracht! Lees hierover meer in onze APPA brochure.

Meer over Eigen Krachtprogramma

Mobiliteitsdienstverband

Loslaten en ontzorgen

Een mobiliteitsdienstverband kan actueel worden als werknemer en werkgever besluiten afscheid van elkaar te gaan nemen, waarna werknemer uiteraard op zoek moet gaan naar een nieuw perspectief.

Dienstverband

Met een mobiliteitsdienstverband treedt werknemer bij ons in dienst en wordt deze in de gelegenheid gesteld om zich, met behoud van het arbeidsvoorwaardenpakket en professionele begeleiding, te richten op het zoeken naar een andere werkkring. Daarnaast kan hij of zij, via een eventuele detacheringsconstructie, gericht ervaring op doen binnen andere organisaties. Een mobiliteitsdienstverband wordt altijd gecombineerd met ons Eigen Kracht Programma.

Meer over Mobiliteitsdienstverband

Loopbaancoaching

Omdat men soms even niet verder komt

Als je zelf geen plan maakt, word je onderdeel van een andermans plan!

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Reorganisaties waardoor functies veranderen of zelfs vervallen, heroriëntering op de taken van de organisatie waardoor mensen andere werkzaamheden krijgen toebedeeld en daar niet goed voor zijn geoutilleerd of mensen die buiten de boot vallen doordat ze niet meer passen in de nieuwe dynamiek van de organisatie.

maatwerk

Zeelenberg biedt een programma aan om met jou aan de slag te gaan waarin je jezelf (her)ontdekt, ‘fit’ wordt gemaakt om de juiste stappen te gaan zetten en een nieuwe start te maken. Ieder programma is maatwerk en wordt ook modulair aangeboden.

Meer over Loopbaancoaching

HR diensten

HR ondersteuning

Zeelenberg richt zich ook op het ondersteunen van HR afdelingen van non-profit organisaties. De diensten die wij hierbij aanbieden zijn onder andere:

  • Interim HR professionals die tijdelijk uw organisatie kunnen helpen
  • Ondersteuning bij projecten zoals Strategische PersoneelsPlanning
  • Het Eigen Kracht Programma voor de begeleiding van medewerkers naar nieuw perspectief
  • Talentontwikkeltraject met het inzetten van de Talent Scan
  • Loopbaanbegeleiding van uw medewerkers

 

Meer over HR diensten

Mobulus

Het netwerk voor beweging en duurzame inzetbaarheid

Mobulus is een talentontwikkeling- en loopbaanplatform dat direct matches maakt tussen opgaven/vacatures enerzijds en werknemers anderzijds op basis van harde én zachte criteria. Mobulus creëert beweging in en tussen organisaties in de publieke sector. 

talentontwikkeling- en loopbaanplatform

Mobulus geeft een inzicht in eigen talenten aan de medewerkers, geeft een matching met opgaven waarin deze talenten gevraagd worden en geeft inzicht in ontwikkelingsbehoefte aan zowel organisatie als de medewerkerszijde. Tevens biedt Mobulus inzicht voor werkgevers in het eigen personeelsbestand én dat van samenwerkingspartners in de regio / het land.

Meer over Mobulus

Psychologie

Inzicht in talenten en ontwikkelpunten

Mensen maken het succes van uw organisatie. Het is daarom belangrijk dat mensen zelf succesvol zijn. Dit begint met inzicht. Inzicht in de kwaliteiten van mensen en in de werkcontext waarin die het beste tot uiting komen. Dit is het uitgangspunt van talentontwikkeling bij Zeelenberg.

Inzicht

Bij een selectievraag is dit inzicht vaak voldoende, bij een (talent)ontwikkelvraag gaan we verder. We laten mensen zien en inzien hoe ze hun kwaliteiten van (grotere) toegevoegde waarde kunnen laten zijn. Of dit nu is in het eigen werk of in de samenwerking, het doel is altijd om mensen in staat te stellen succesvol te zijn vanuit hun eigen kracht.

Assessment

Inzicht in persoonlijke kwaliteiten

U wilt uw medewerker helpen diens potentieel te benutten en wellicht door te groeien naar een nieuwe functie. Er worden andere eisen gesteld aan uw medewerker of de organisatie verandert. Of u wilt weten hoe u uw medewerker kan binden door het werk uitdagend te houden.

Selectie- of ontwikkelassessment

Het ontwikkelassessment van Zeelenberg geeft inzicht in de ontwikkelmogelijkheden van uw medewerker. U weet daarmee of uw medewerker zich kan ontwikkelen richting het ontwikkeldoel en hoe u dat het beste aan kan pakken. Het selectie assessment kijkt of uw kandidaat geschikt is voor de functie, de juiste competenties in huis heeft en in hoeverre de eigen werkstijl past bij de cultuur en doelen van uw organisatie. Gecombineerd leidt dit tot een helder en onderbouwd aanstellingsadvies.

Meer over Assessment

Talentscan

Stimulans om het beste uit zichzelf te halen

U wilt zicht hebben op de talenten in uw organisatie? U vraagt zich af of u het talent in uw organisatie effectiever kunt inzetten?

De talentscan van Zeelenberg geeft snel en effectief zicht op het talent in uw organisatie. Uw medewerkers worden zich bewust van hun persoonlijke talent en gestimuleerd om dit in te zetten. Zo haalt u meer uit de talenten van uw medewerkers en bouwt u aan een flexibel en veerkrachtig personeelsbestand. 

Talenten inzetten over de grenzen van functies heen

In de talentscan worden medewerkers uitgedaagd om hun talent te vertalen naar toegevoegde waar in het werk, over de grenzen van hun functie heen. Die mentale mobiliteit is vaak de eerste stap naar mobiliteit.

Meer over Talentscan

360 graden feedback

Inzicht in hoe anderen naar u kijken

Feedback ontvangen levert bruikbare inzichten op in iemands kwaliteiten en ontwikkelpunten. De 360 graden feedback van Zeelenberg geeft de deelnemer een positieve stimulans om te leren en te ontwikkelen.

Reflectie

360 graden feedback is een methodiek gericht op het verkrijgen van inzicht in iemands kwaliteiten en ontwikkelpunten. Het uitgangspunt is het huidige functie-profiel van de deelnemer. In de 360 graden feedback krijgt de deelnemer feedback van anderen op de bijbehorende competenties. De 360 graden feedback is een stimulerende ervaring voor de deelnemer met veel feedback en reflectie.

 

Meer over 360 graden feedback

Ontwikkelonderzoek

Zicht op de ontwikkelmogelijkheden

U wilt uw medewerker helpen diens potentieel te benutten en wellicht door te groeien naar een nieuwe functie? Er worden andere eisen gesteld aan uw medewerker of de organisatie verandert? U wilt weten hoe u uw medewerker kan binden door het werk uitdagend te houden?

Ontwikkeldoel

Het ontwikkelonderzoek van Zeelenberg geeft inzicht in de ontwikkelmogelijkheden van uw medewerker. U weet daarmee of uw medewerker zich kan ontwikkelen richting het ontwikkeldoel en hoe u dat het beste aan kan pakken. Zo kunt u gericht met uw medewerker in gesprek om diens kwaliteiten op één lijn te krijgen met de opgave in het werk.

Meer over Ontwikkelonderzoek

Organisatie & advies

“Van mensen binnen organisaties gaan we naar mensen in organisatie”

Kort gezegd: zelfstandig naamwoorden worden werkwoorden! Processen maken plaats voor opgaven, talenten krijgen meer betekenis dan functies, het belang van cultuur overstijgt de structuur en (zelf-) leiderschap wordt van iedereen gevraagd.

'Anders durven kijken'

De pluriformiteit van de samenleving en de toegenomen complexiteit maken standaardisatie steeds minder effectief. Ieder wordt weer genoodzaakt om vanuit de gezamenlijke Bedoeling te handelen en -flexibel- samen te werken.

 

Duurzaam organiseren

Visie, Strategie & ontwikkeling

Als standaardiseren steeds minder effectief wordt is conserveren niet de sleutel tot succes. Decennia hebben we van binnen naar buiten kunnen organiseren met het ‘binnen’ bedachte scala aan producten en diensten als uitgangspunt. Procesoptimalisatie en coördinatie -lees management- dienden als de katalysator tot succes. Een perfecte aanpak binnen een voorspelbare wereld die inderdaad leidde tot duurzaam organiseren.

Duurzame ontwikkeling

De World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties formuleert nu in het rapport “Our Common future”, duurzaamheid als volgt:

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Dat projecteren op de reeds bestaande organisatie en van hieruit een transitie tot stand brengen is onze expertise.

Transitie

Van bestuurskracht naar burgerkracht

Geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk, noemt vernieuwend denker Jan Rotmans de periode waarin we leven. In het openbaar bestuur zouden we kunnen spreken over de transitie 'van bestuurskracht naar burgerkracht'. Mooi gezegd, toch? Maar, wat komt daar bij kijken?

 

Jan Willem Zeelenberg heeft over dit vraagstuk een artikel geschreven in editie 7 van Stadswerk. Hij nodigt u graag uit om met hem hierover in gesprek te gaan.

 

Meer over Transitie

Anders kijken naar burgerkracht

Executive coaching

omdat het eenzaam is aan de top

Als bestuurder, leidinggevende bent u overtuigd van de noodzakelijke verandering en u wilt hierin een betekenisvolle rol spelen, maar u staat in de dagelijkse praktijk in de weerbarstige werkelijkheid van wisselende en soms botsende opvattingen en belangen.

 

Met wie kunt u hier waarde-vrij en in veiligheid over sparren? Het is inderdaad eenzaam aan de top.

 

Steeds meer weten bestuurders en -eind- verantwoordelijken ons te vinden om op momenten dat zij er behoefte aan hebben, in vertrouwen dit met ons te delen en onze adviezen mee te nemen naar hun praktijk.

Mobulus

Netwerkend organiseren van opgaven en talent

...met resultaat en duurzame inzetbaarheid als gevolg. Een hoge ambitie, maar u deelt ‘m allemaal!

"De mensen in beweging"

Vanuit onze jarenlange ervaring met matching, allocatie, persoonlijke ontwikkeling en ons eigen leren ‘vanuit de toekomst die zich aandient’, ontwikkelden wij een platform dat al deze elementen in samenhang, maar vooral in synergie in zich heeft. We hebben het de werktitel Mobulus -de mensen in beweging- gegeven. Het staat u vrij er iedere benaming aan te geven (white-label), maar het platform staat als een huis.

Meer over Mobulus

Leiderschapontwikkeling

Werken aan duurzaam samenwerken

Leiderschapontwikkeling zien wij als bijzonder traject. Leiderschap is namelijk niet altijd even gemakkelijk en vanzelfsprekend. Het gaat in onze ogen verder dan het managen van mensen en taken. Een leider inspireert, staat open voor de ander en werkt vanuit zijn passie. Vanuit die passie kun je anderen stimuleren dat ook te doen.

leiderschapstraject

Vanuit de overtuiging dat je eerst een leider over jezelf zult moeten zijn, beginnen we in een leiderschapstraject ook altijd bij uzelf en bij de manier waarop u leiding geeft aan uzelf. Door te kijken naar uw gedrag, normen en bijbehorende waarden, krijgt u inzicht in uw stijl van leidinggeven.

Meer over Leiderschapontwikkeling
Contact