Raymond

Josanne Algera

Bea Halewijn

Ondernemende Unitmanager

Een creatieve en inspirerende leidinggevende met oog voor resultaat en de mens!

‘Samen sterk voor werk’

In het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam staat eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop bij de hulp aan inwoners, die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Stroomopwaarts helpt mensen hun weg te vinden naar werk. En, wie dat nodig heeft, wordt door Stroomopwaarts gesteund met inkomen, financiële zorg en inburgering. Ondernemers kunnen bij Stroomopwaarts terecht om handen en voeten te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ga aan de slag bij een sociale organisatie waar jouw talent de ruimte krijgt

Verbindend, inspirerend en toonaangevend. Dat zijn de waarden van Stroomopwaarts. Met deze waarden als uitgangspunt krijg jij alle ruimte om invulling te geven aan jouw functie. Wij vinden het ook belangrijk dat je jezelf ontwikkelt op persoonlijk en teamniveau.  In de functie van Unitmanager Werk ben jij samen met alle collega’s van Stroomopwaarts van groot belang voor mensen die het niet alleen kunnen. Meer weten? In deze video vertellen medewerkers over het werken bij Stroomopwaarts.

Waar kom je terecht?

Stroomopwaarts is 8 jaar geleden ontstaan vanuit de samenvoeging van de drie sociale diensten en de drie mensontwikkelbedrijven van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Stroomopwaarts kent een structuur met drie units en een stafafdeling, zie organogram. Vanuit de unit Werk wordt zowel invulling gegeven aan re-integratie, aan de sociale werkvoorziening en beschut werk in het werkleerbedrijf, als aan inburgering. Wij geloven dat werk de beste manier is om mee te doen.

Als lid van het MT van Stroomopwaarts ben je verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van je eigen unit Werk en mede verantwoordelijk voor de integraliteit met de units Inkomen en Bedrijfsvoering. Gezamenlijk dragen jullie de missie van de organisatie uit. Dat betekent dat je een visie hebt over de toekomst van de unit werk, strategisch en integraal kan denken en doen, én verstand hebt van wet en regelgeving.

Opgaven

Het MT van unit Werk bestaat uit zeven teams met elk een eigen leidinggevende en ca. 1200 medewerkers in totaal. Het managen van de unit Werk kent veel dimensies: van om kunnen gaan met medewerkers met een arbeidsbeperking tot in gesprek met wethouders en raadsleden, van inspireren vanuit waarden en visie tot procesveranderingen in gang zetten. De unit is bovendien volop in ontwikkeling! De integratie tussen werkleerbedrijf en re-integratie is nog niet af. In 2022 is er een start gemaakt met nieuwe processen, die een vervolgstap krijgt voor de teams ontwikkeling en werkgeversdienstverlening. Ook is er aandacht voor de vorming en ontwikkeling van het MT Werk. Zo is er een leiderschapstraject gestart, met als doel om de huidige teammanagers een meer tactisch-strategische invulling van hun rol te geven.

Als Unitmanager Werk heb je, bij voorkeur, kennis van de regio, ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met ondernemers en bedrijven en ben je een echte netwerker. Voor de orderportefeuille van het werkleerbedrijf en de aansluiting van re-integratie op de arbeidsmarkt is continu schakelen nodig met ondernemers, startups en nieuwe klanten. Je zoekt, ziet en benut kansen en mogelijkheden in de markt en weet deze te verzilveren in concrete opdrachten voor het werkleerbedrijf.  Je doet dit vanuit het gedachtengoed van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

Stroomopwaarts werkt voor drie gemeenten. Dat vraagt flexibiliteit en politieke sensitiviteit.  Externe veranderingen die op Stroomopwaarts afkomen, waaronder wijzigingen in doelgroepen en wetgeving, plus wijzigingen in opdracht- en orderportefeuille, worden door de Unitmanager samen met de beleidsmedewerkers omgezet in (strategisch) en uitvoerbaar beleid .

De ingezette koers wil Stroomopwaarts stevig doorzetten. Gelukkig is de basis daarvoor goed. Stroomopwaarts scoort goed op medewerkerstevredenheids- en klanttevredenheidsonderzoeken. Dat willen we zo houden! Dit vraagt van de nieuwe Unitmanager Werk visie en ambitie, strategische kracht, ondernemerschap en doorzettingsvermogen met oog voor de menselijke relatie. Een uitdagende opgave in een energieke en dynamische omgeving!

Wie ben jij?

Naast een sterke affiniteit met de doelgroep van Stroomopwaarts, heb je ruime ervaring als manager op strategisch niveau in een dynamische, complexe maatschappelijke omgeving. Je weet het ‘willen, delen en doen’ met elkaar te verbinden; je toont eigenaarschap, bent een goede sparringpartner en zet woorden om in daden. Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring in de combinatie van een maatschappelijk doel gekoppeld aan een commerciële omgeving (snijvlak publiek domein en bedrijfsleven). Je hebt een visie op de dienstverlening van Stroomopwaarts, en kunt deze overtuigend overbrengen en mensen daarin meenemen. Je bent ondernemend, ziet kansen en mogelijkheden en weet resultaten te boeken. Ook heb je succesvolle ervaring in organisatieontwikkeling, waarbij je de organisatie weet mee te nemen en draagvlak weet te creëren.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je ziet het grotere plaatje en bent goed in staat verbanden te leggen;
 • Je bent collegiaal en gericht op samenwerken;
 • Je wilt verbeteringen aanbrengen en bent in staat om het ‘vakmanschap’ in de organisatie verder te brengen;
 • Je hebt een commerciële drive en vindt het leuk om het netwerk van Stroomopwaarts verder uit te bouwen;
 • Naast coachende en verbindende kwaliteiten breng je ook een mate van zakelijkheid mee;
 • Je bent authentiek en transparant in jouw manier van communiceren;
 • Je geeft blijk van zelfinzicht en zelfreflectie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het salaris voor deze functie is afhankelijk van je ervaring, kennis en talent en bedraagt maximaal € 7.659,- (schaal 14) bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Dit kun je naar eigen behoefte besteden aan extra inkomen, extra verlof of opleiding(en).
 • Een goed pensioen bij ABP.

Contact en informatie procedure

De interne procedure loopt parallel aan de externe en deze worden begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra via 073 – 612 06 55.

We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen graag een eerste inkijk via jouw cv en brief. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

 • Oriënterende gesprekken met kandidaten door Zeelenberg –week 38/39
 • cv presentatie door Zeelenberg – donderdag 28 september
 • 1e selectieronde persoonlijke presentatie – woensdag 4 oktober  
 • 2e selectieronde verdiepende gesprekken  –  woensdag 11 oktober  

Stroomopwaarts koestert verschillen tussen collega’s, zij streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van waar Stroomopwaarts voor staat. Wie jij ook bent; bij Stroomopwaarts ben je van harte welkom!

Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Om in dienst te kunnen treden bij Stroomopwaarts is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Over Stroomopwaarts

Het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts is er voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op hun weg naar werk. Zij gaan bij mensen op zoek naar hun eigen kracht en bieden begeleiding, training, opleiding en als dat nodig is een tijdelijk inkomen. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit doen zij vanuit het Werkplein, het Werkleerbedrijf, samen met maatschappelijke partners en met lokale ondernemers. Bij Stroomopwaarts werken in totaal 1500 medewerkers in een platte, informele organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Zij geloven dat elk mens zelfstandig wil zijn en de regie wil hebben over zijn of haar eigen leven. Zichtbaar het verschil maken en een positieve impact hebben op het leven van mensen. Daar gaan ze voor, elke dag weer!

Verbindende programmamanager in het hart van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel

Voor het programma Ondersteuning Bestuur & Management (OBM).

Een uitdagende, dynamische functie in het democratische hart van de provincie Noord-Brabant, dichtbij de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers. Als linking pin tussen het bestuur en de organisatie voel je het politiek-ambtelijk samenspel en beleef je hoe het is om als middenbestuur de provincie elke dag mooier en beter te maken.

Lever jouw bijdrage aan Brabant!
Als programmamanager OBM werk je midden in de driehoek van het politiek, bestuurlijk en ambtelijk samenspel aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. Het concernprogramma heeft een faciliterend karakter zodat je samen met je teams in staat bent bestuur en management maximaal te ondersteunen in een periode waarin grote maatschappelijke vraagstukken richting en antwoorden vragen van het Brabantse middenbestuur.

Samen impact maken voor Brabant en de Brabanders, daar wil jij aan bijdragen. En dat kan door het ondersteunen en versterken van een krachtig en transparant bestuur en management. 

Programma Ondersteuning Bestuur & Management
Binnen het programma Ondersteuning Bestuur & Management werken zo’n 78 professionals, die jij inhoudelijk aanstuurt. Als programmamanager maak je deel uit van het collectief van programmamanagers.

Jouw teams bestaan uit concernstrategen, bestuursadviseurs, lobbyisten, secretarissen, secretariaten en woordvoerders, zie programma-organogram. Zelfstandige professionals, allen met een uitgesproken expertise en een nooit aflatend gevoel voor het belang van de realisatie van het college-akkoord en de rol van Provinciale Staten.

Kort over de organisatie-inrichting
Om meer focus te hebben op de opgaven en professionals, werkt de Provincie Noord-Brabant volgens het HOF-principe. Vanuit dit principe wordt onderscheid gemaakt tussen operationele en inhoudelijke sturing door Programmamanagers enerzijds en hiërarchische sturing door H-managers anderzijds. H-managers zorgen voor de juiste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers voor de programma’s. Zij dragen ook zorg voor de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van medewerkers. Zij worden hierbij geadviseerd door team P&O. H-managers zijn gekoppeld aan een programma. Elke programmamanager vormt zo samen met een H-manager een ‘robuust duo’.

In een nauw samenspel met de H-manager van je programma, ben je aanspreekbaar op het inhoudelijk, functioneel en kwalitatief goed realiseren van de opgaven door de diverse OBM-teams in een open en prettige werksfeer.

Wat ga je doen in deze functie?
Jij zorgt voor verbinding en samenwerking tussen de professionals en teams van het programma dat in hoge mate een adviserend en ondersteunend karakter heeft. Je beweegt je tussen collega’s zoals de griffier en de kabinetschef. Je begrijpt als geen ander de positie van de commissaris van de koning en de rol van de provinciesecretaris/algemeen directeur en de concerndirectie Je zorgt ervoor dat het ambtelijk en bestuurlijk samenspel goed gespeeld kan worden. Dit doe je door mensen en thema’s met elkaar te verbinden.

Als programmamanager heb jij een verbindende en faciliterende rol richting je teams. Je geeft richting en stelt je op als sparringpartner; je denkt mee en spiegelt. Uitgangspunt hierbij is ruimte en vertrouwen geven aan de professionals. Je zorgt dat de teams binnen je programma als eenheid samenwerken, waar nodig en gewenst. Je zorgt voor heldere kaders, verwachtingen en afspraken en spreekt hierop aan. Scherp prioriteren en keuzes maken is van belang.

Je weet wat er speelt en bent goed aangehaakt op thema’s, collega’s en bestuurders. Met jouw bestuurlijke antenne heb je een belangrijke rol richting je collega-programmamanagers vanuit concernontwikkelingen en strategievorming. Samen met je collega-programmanagers draag je bij aan de sturing vanuit één provincie bestuurlijke agenda en bevorder je de samenhang. Je bent de strategisch sparringpartner van het bestuur, de directie en het management.

Wie ben jij?
Jij bent een ervaren manager in het publieke domein. Je hebt plezier in het politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenspel. Je hebt academisch werk- en denkniveau en meerjarige managementervaring in een politiek-bestuurlijke context. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je bent een verbindende, stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht.
 • Je bent samenwerkingsgericht, tactvol en daadkrachtig.
 • Je staat stevig in je schoenen en bent politiek-bestuurlijk én organisatie sensitief. Je toont je een serieuze gesprekspartner op alle niveaus.
 • Je signaleert en bent op de hoogte van wat er speelt, je legt zaken op tafel en verbindt bovenal. Je brengt de juiste mens(en) in positie.
 • Je kunt goed luisteren en stelt je onafhankelijk op. Je weet te laveren tussen de organisatie en de politiek bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt een bufferfunctie voor je teams en toont daarin lef en weerbaarheid.
 • Je verstaat de kunst van loslaten en werkt vanuit vertrouwen samen met je collega’s.
 • Je hebt een helicopterview, werkt vanuit rust en bent reflectief.
 • Je bent dienstbaar en faciliterend, maar doet zonder moeite een stap naar voren wanneer nodig.

Arbeidsvoorwaarden
Provincie Noord-Brabant biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.749,39 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14).

 • Naast je salaris krijg je een Individueel Keuzebudget van circa 22% van je salaris.
 • Je krijgt 144 vakantie uren met de mogelijkheid om tot 180 uur erbij te kopen vanuit het Individueel Keuze Budget.
 • Een ontwikkelbudget van €5.000,- om te investeren in jezelf.
 • Pensioenopbouw via het ABP.
 • Volledige reiskostenvergoeding met het openbaar vervoer.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met José Brus of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 17 september 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/provincie-noord-brabant. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

21 en 26 september 2023             adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
29 september 2023                       cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
6 oktober 2023                                persoonlijke presentatie (door kandidaten)
10 oktober 2023                               1e gespreksronde

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Recruiter

voor team Interim

Als recruiter bij Zeelenberg is geen dag hetzelfde. Je spreekt kandidaten, maakt selecties en overlegt met de adviseur (met wie je nauw samenwerkt) welke kandidaat het best matcht.

We werken alleen voor het publieke domein en daardoor spreek je de hele dag bevlogen, maatschappelijk betrokken kandidaten. Doordat je in een relatief klein team werkt krijg je van alles mee en is er volop ruimte om door te groeien.

Wat ga je precies doen?

 • Je bespreekt samen met de collega’s de aanvragen (vacatures) vanuit onze opdrachtgevers, zodat je precies weet wie we zoeken.
 • Voor jouw interim opdrachten ga je op zoek naar de perfecte kandidaat. Dit kan zowel een kandidaat zijn die op de vacature reageert, als een kandidaat die we al in ons netwerk hebben. Of je gaat natuurlijk zelf op zoek naar die ideale kandidaat.
 • Je voert intakegesprekken met kandidaten en overlegt dit met je collega, zodat je samen een goede selectie kunt maken.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van talentpools, die je continu aanvult en zelf beheert. Je benadert interessante kandidaten proactief en voert oriënterende intakegesprekken.
 • Je struint regelmatig marktplaatsen af op zoek naar nieuwe, interessante interim opdrachten.

Je maakt onderdeel uit van het recruitmentteam van al onze organisaties, naast Zeelenberg bestaande uit OnlyHuman en DUX. Je overlegt maandelijks met hen over recruitmentontwikkelingen, het verbeteren van recruitmentprocessen en andere recruitment gerelateerde onderwerpen.

Dit breng jij mee

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met het werven van hoogopgeleide professionals en/of executives;
 • Ervaring met social media;
 • Uitstekende (Nederlandse) taalbeheersing;
 • Bij voorkeur (enige) kennis van de overheid.

Gevraagde competenties

 • Gedreven, zelfstandig en resultaatgericht;
 • Sociaal sterk onderlegd en een goede luisteraar;
 • Geïnteresseerd in mensen en hun drijfveren;
 • In staat snel te schakelen en om te gaan met deadlines;
 • Kwaliteit gericht en nauwkeurig.

Wat bieden wij jou?

 • Je krijgt een aantrekkelijk salaris.
 • De functie is voor minimaal 32 uur per week, maar 36 of 40 uur is zeker mogelijk.
 • Natuurlijk kan je ook gedeeltelijk vanuit huis werken, maximaal 50% van je werktijd. De andere 50% werk je gezellig op kantoor, dit kan zowel vanuit Den Bosch als Den Haag zijn (of je wisselt het af).
 • De inrichting van jouw thuiswerkplek wordt gefaciliteerd.
 • We hebben uitgebreide opleidingsmogelijkheden, toegespitst op jouw behoeften
 • We houden regelmatig teamuitjes en borrels en interessante kennissessies waar je naartoe kunt.

Zeelenberg
Wij maken samen het verschil voor organisaties binnen de publieke sector, waar we ons inzetten voor mens en organisatie. Dit doen we ruim 28 jaar en daar zijn we trots op!

We bieden werving en selectie, interim-management, loopbaancoaching, mobiliteitsdienstverbanden, assessments en talentontwikkeling.

Wij inspireren, adviseren en faciliteren mensen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen. Door te verdiepen in het heden én wat er nodig is in de toekomst, kijken we samen met opdrachtgevers en kandidaten welke meerwaarde we kunnen bieden. Dit is altijd maatwerk. We dragen bij aan nieuw perspectief, beweging en duurzame oplossingen.

We doen dat met hart voor mensen en de publieke zaak. We zijn thuis in de wereld van politiek-bestuurlijke organisaties en kennen de dynamiek en complexiteit.

Wil jij dit?
Heb je vragen over de functie? Bel of mail Marielle Eijken (recruiter) gerust via: 06-28 24 77 08 of marielle.eijken@onlyhuman.nl

Reageren is mogelijk via de solliciteer button.

Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Met focus op de bestuurlijke opgaven, (organisatie)ontwikkeling en samen.

Gemeente Rucphen is met haar 23.500 inwoners een kleinschalige gemeente in Noord-Brabant, bestaand uit vijf dorpen. Aan dynamiek geen gebrek; Rucphen is actief en volop in beweging. Naast die reuring biedt de gemeente ook rust met de Rucphense Bossen, de Binnentuin, de heide en de talloze fiets- en wandelpaden De omvang van de organisatie maakt dat de lijnen kort zijn en je er echt toe doet. De organisatievisie draagt niet voor niets de titel: Samenwerken aan resultaat en mens. Jij telt als medewerker én als mens.

De praktische mentaliteit en een gezonde dosis eigenwijsheid, misschien wel kenmerkend voor grensbewoners, zorgt ervoor dat Rucphen al jaren toegerust is op de voorliggende maatschappelijke opgaven. Toch is het niet vanzelfsprekend dat het over 20 jaar nog steeds zo is. De maatschappelijke en economische omstandigheden zijn blijvend in verandering. Ook de verhouding tussen inwoners onderling en tussen burgers en de overheid is sterk aan het veranderen. De uitdaging is om partijen bij elkaar te brengen, nieuwe verbindingen te zoeken, energie en creativiteit vanuit de gemeenschappen los te maken en de ruimte te geven. De overtuiging is dat er met deze gezamenlijke en brede inzet uiteindelijk méér wordt bereikt.

Over het bestuur en de organisatie
Rucphen telt 19 gemeenteraadsleden, verdeeld over zes politieke partijen. Het college kent naast de burgemeester vier wethouders uit een coalitie van RVP, VVD en CDA.

De ambtelijke organisatie bestaat uit ongeveer 160 medewerkers, verdeeld over vijf afdelingen: Bedrijfsvoering, Beheer & Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeentewinkel en Bestuur & Veiligheid. Daarnaast is er een team Concerncontrol. De afdelingen worden aangestuurd door managers. Samen met de managers vorm je het MT.

Van oudsher kent Rucphen een echte familiecultuur; een werkcultuur die stabiel, informeel en prettig is. Er heerst een pragmatische instelling en een ‘doeners’-mentaliteit. Tegelijk hebben ontwikkelingen zoals participatie verstrekkende gevolgen voor de organisatie en manier van werken, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Dit vraagt om verbetering van de processen en buiten de gebaande paden denken, om problemen op te lossen of kansen te pakken.

De opgaven
De afgelopen jaren is aan de hand van een organisatie agenda volop ingezet op de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Het is aan jou om – samen met het MT – te blijven bouwen aan een innovatieve, toekomstbestendige, professionele organisatie. Een organisatie die voorbereid is op de taken die op de gemeente afkomen en die in staat is te blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van de samenleving. Externe gerichtheid, integraliteit, talentontwikkeling en optimaal samenspel tussen het bestuur en de organisatie zijn daarin belangrijke speerpunten.

Een belangrijk onderdeel van de organisatie agenda is ‘IkbenR’.  Onder deze vlag worden activiteiten georganiseerd die organisatie breed verbinding creëren. Uitgangspunt hierbij is “voor en door elkaar” en “de dorpen in”. Samenwerken, resultaat en mens komen hierin nadrukkelijk samen.

Je weet de samenwerking tussen bestuur en organisatie goed in balans te brengen en toe te werken naar een prettige resultaatgerichte relatie en samenwerking. Hierbij leg je accent op ‘samen’ en het uitzetten van een duidelijke gezamenlijke koers, die je ook weet vast te houden. Het op een moderne en heldere manier invulling geven aan rolneming en verantwoordelijkheden, zoals het goed inbedden van opdrachtgever-opdrachtnemerschap en het formuleren van heldere opdrachten, mag daarbij niet ontbreken.

Het College Werk Programma vormt de basis; samen met het MT geef je richting aan de uitvoering hiervan. Specifieke opgaven waar de gemeente voor staat zijn: het opstellen van een omgevingsvisie 2.0 en een woon/zorgvisie, versterken van participatie, actualiseren en uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) en een pilot m.b.t. de flexwoningen.

Samen met de gemeenteraad, inwoners, bedrijven, verenigingen, professionele partners en ambtelijke organisatie bouw je letterlijk en figuurlijk verder aan deze mooie gemeente.

Je stuurt op samenhang en verbinding, zowel binnen het MT en de organisatie als binnen het bestuur. Gezamenlijk optrekken is voor jou een belangrijk uitgangspunt. Je werkt aan een veilige omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden. Zo stimuleer je ontwikkeling, vernieuwing en ondernemend gedrag. Je creëert een werkcultuur waarin de aanwezige energie, ambities, bevlogenheid en talenten van de mensen maximaal wordt aangeboord en benut. Het MT heeft hierin een faciliterende en coachende rol.

Je geeft vertrouwen en werkt vanuit de bedoeling; je stelt de inwoner en de ‘buitenwereld’ centraal. Je weet bestaande patronen te doorbreken waar nodig. Vanuit een warme zakelijkheid werk je aan een positieve aanspreekcultuur waarin heldere resultaatafspraken worden gemaakt.

Vanzelfsprekend ben je als gemeentesecretaris de eerste adviseur en ondersteuner van het college. Als algemeen directeur ben je voorzitter van het MT en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Verder neem je deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier. Tevens vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Wie ben jij?
Je hebt academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een politiek-bestuurlijke context. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbinder pur sang. Je weet wat er speelt en kijkt over grenzen heen. Hierdoor weet jij mensen én inhoud met elkaar te verbinden. Je vindt gemakkelijk aansluiting en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.
 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen, respect en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
 • Je hebt een open manier van communiceren en bent helder over rollen en verantwoordelijkheden.
 • Je bent enthousiast, verfrissend en toont flexibiliteit door je out-of-the box denken.
 • Je bent zichtbaar en benaderbaar en hebt oog, gevoel en aandacht voor de mensen binnen de organisatie.
 • Je beweegt je soepel in het netwerk, bent alert op kansen voor de organisatie en zorgt voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden.
 • Je bent nuchter en pragmatisch; je vindt het leuk om tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau te schakelen.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen, maar kunt ook doorpakken wanneer nodig.

Wat heeft Rucphen jou te bieden?
Rucphen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 8.381,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 15). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 10 september 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

week 37                               adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
19 september 2023           cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
4 oktober 2023                  persoonlijke presentatie (door kandidaten)
11 oktober 2023                  1e gespreksronde
17 oktober 2023                 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

3 domeinmanagers

voor de domeinen Fysiek, Sociaal en Bedrijfsvoering

Een nieuwe rol waarin je met elkaar bouwt aan een vitale organisatie.

Aan dynamiek geen gebrek in Loon op Zand. Van inwonersparticipatie tot woonvraagstukken, van tekorten in de jeugdzorg tot de nieuwe Omgevingswet: opgaven zijn groot, middelen zijn beperkt. De organisatie (ca. 165 medewerkers) is ambitieus en staat open voor groei en ontwikkeling. Dat bewijzen zij door continu te investeren in kwaliteit en versterking van de organisatie. Medewerkers krijgen veel ruimte om zich te ontwikkelen.

Een dynamische gemeente, met veel actie en continu in beweging. Een gemeente waar de handen uit de mouwen worden gestoken. Een plek waar je écht van betekenis kunt zijn. Een organisatie met goede wil, optimisme, zelfreflectie en de bereidheid om te veranderen. ‘Resultaat’, ‘samenwerken’ en ‘vitaliteit’ typeren Loon op Zand als werkgever én als dienstverlener voor haar inwoners.

Loon op Zand is een gemeente waar het net even anders kan en mag. Op dit moment vinden twee grote ontwikkelingen plaats: de afdelingsstructuur wordt losgelaten en er wordt een nieuw beloningssysteem ingevoerd. Loon op Zand is de eerste gemeente in het land die gaat werken volgens Model Baarda; waarderen en belonen op basis van presteren. Niet de formele functie, maar het feitelijke gedrag van medewerkers vormt hierbij de basis.

In de doorontwikkeling van de organisatie kiest Loon op Zand voor een nieuwe fundering. Dit nieuwe fundament gaat nog meer bijdragen aan maximale interactie tussen de ‘buiten- en binnenwereld’. Fysiek, Sociaal en Bedrijfsvoering zijn de heipalen (domeinen) waar de organisatie op steunt. Robuuste en wendbare eenheden die werken aan hun wettelijke taken, dienstverlening en bestuurlijke opgaven. Als domeinmanager ben je een belangrijke schakel in de doorontwikkeling van de organisatie en het domein. De gelaagdheid in de organisatie moet nog verder vorm krijgen.

In de rol van domeinmanager bouw je verder aan het domein en de organisatie. Je bent een voorbeeld en creëert een werksfeer waarin men elkaar positief-kritisch benadert, krachten bundelt en open staat voor vernieuwing. Je stimuleert medewerkers hun rol te pakken en het beste uit zichzelf te halen.

Hoe sturing en leiderschap à la Loon op Zand eruitziet? Samen resultaten boeken door krachten te bundelen en verschillende blikvelden te benutten. Vitaal werken door eigenaarschap te tonen en focus op persoonlijke ontwikkeling. Waarderen en belonen op basis van presteren:

Jouw focus ligt niet primair op de inhoud. Die verantwoordelijkheid is aan de medewerkers. Natuurlijk heb je wel affiniteit met de thema’s die binnen je domein spelen. Jij weet de strategische doelen in beeld te brengen, de integraliteit binnen en buiten het domein te borgen en te sturen op resultaten. Daarvoor richt je je aandacht op goede samenwerkings- en dienstverleningsprocessen, op de voortgang van opgaven en programma’s, op het bouwen en onderhouden van solide en wendbare teams en op de inzet van Loon op Zand op de samenwerking en de agenda in de regio.

Kortom, in deze rol ben je:

 • Verantwoordelijk voor het bouwen van het domein, met behoud van de kracht van de nu nog aparte afdelingen/vakteams en met optimale ketensamenwerking als resultaat.
 • Opdrachtnemer van bestuurlijke opgaven. Je let daarbij op prioritering, afbakening en verwachtingen t.a.v. het beoogde resultaat. Je hebt een belangrijke schakelfunctie tussen het bestuur en de medewerkers.
 • Vertegenwoordiger van de gemeente in regio brede projecten en overleggen.
 • Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen het domein. Hierin word je ondersteund door adviseurs van bedrijfsvoering, die zich opstellen als businesspartner.
 • Coachend leidinggevende voor de medewerkers, in ieder geval totdat de gelaagdheid voor de domeinen verder vorm krijgt. Hierbij ga je uit van de kracht van de medewerker.
 • Samen met de andere domeinmanagers verantwoordelijk voor de tactische besluitvorming in de organisatie, onder andere voor de vertaling van strategische opgaven vanuit bestuur en directie naar opdrachten en programma’s voor de ambtelijke organisatie.

Een korte schets van de drie domeinen
In het fysieke domein (ca. 65 medewerkers) wordt de expertise van drie afdelingen gebundeld: Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), Infrastructuur (INFRA) en Vergunningverlening, Toezicht & Veiligheid (VTV). Elk van hen heeft een eigen identiteit. Deze verschillen wil de organisatie inzetten als gezamenlijke kracht. De implementatie en doorontwikkeling van de Omgevingswet is een belangrijk afdelingsoverstijgend speerpunt, naast het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

Binnen het sociaal domein (ca. 55 medewerkers) zijn de afdelingen voor beleid en uitvoering al sinds 2021 samengevoegd. De landelijke hervormingsagenda jeugd en de invloed daarvan op het Sociaal Domein is een belangrijk speerpunt. De opgave die er ligt is gericht op het versterken van de gemeenschappen en het voorliggend veld en op het optimaal inrichten van de toegang.

Het domein bedrijfsvoering (ca. 40 medewerkers) behelst de interne én externe dienstverlening en bestaat uit twee onderdelen:

 • de adviesrol die als businesspartner georganiseerd wordt vanuit integraal georiënteerde bedrijfsbureaus
 • de ondersteunende rol die belegd wordt in het interne servicebedrijf. Zij zorgt dat de basis van de bedrijfsvoering op orde is (denk aan: informatiebeheer en informatiemanagement, financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, applicatiebeheer, facilitaire zaken en klantcontactcentrum).

Speerpunten zijn: optimale positionering van en verbinding tussen de adviseurs en de ondersteuners binnen de bedrijfsvoering, het op orde brengen én houden van de basis, het Programma Drieluik dienstverlening – participatie – communicatie, dat de ambities op deze drie elementen optimaal aan elkaar verbindt.

Wie ben jij?
Je beschikt over academisch werk- en denkniveau, wat onder andere blijkt uit je conceptueel en analytisch vermogen. Daarnaast beschik je over leidinggevende capaciteiten en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je kiest bewust voor de lokale overheid. Vormgeven aan het samenspel met bestuur en in de regio, uitvoering geven aan de complexe opgaven van vandaag en morgen, inspelen op toekomstige veranderingen en de dagelijkse dienstverlening aan inwoners bieden: het hele pakket spreekt je aan en je krijgt energie van de uitdagingen die daarbij horen.
 • Je bent benaderbaar en open. Mensen weten wat ze aan je hebben.
 • Je staat stevig in je schoenen, hebt gevoel voor onderlinge verhoudingen en bouwt aan goede samenwerkingsrelaties. Je bent een verbinder en hebt een positieve basishouding.
 • Je werkt ook buiten je domein mee aan verbeteringen en zorgt samen voor een goed resultaat. Je stelt de belangen van de inwoners en ondernemers centraal en je bent je ervan bewust dat zij niet denken in ‘domeinen’.
 • Je bent in staat complexe vraagstukken om te zetten naar een strategische route en opdrachten voor de experts, de verwachtingen van stakeholders te managen en regie te voeren op de prestaties en uitdagingen in het domein. Je legt de verantwoordelijkheden daar waar ze horen en biedt hulp daar waar nodig.
 • Je herkent jezelf in – en weet in de praktijk vorm te geven aan – de kernwaarden en uitgangspunten van de organisatieontwikkeling van Loon op Zand.

Wat heeft Loon op Zand jou te bieden?
Een interessante baan en de ruimte om hier op jouw wijze invulling aan te geven. Daarnaast:

 • Een goed salaris van maximaal € 6.993,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Als onderdeel van de invoering van het nieuwe beloningssysteem kan opwaardering tot de mogelijkheden behoren.
 • Een Individueel Keuzebudget van 17,05% dat je vrij kunt inzetten voor bijvoorbeeld opleiding, extra vrije dagen of uitbetaling.
 • Goede pensioenregeling via het ABP.
 • Beschikking over een laptop en een telefoon.
 • Er zijn flexibele werktijden en er is de mogelijkheid om thuis te werken.
 • Budget waarmee jij je thuiswerkplek kunt optimaliseren.
 • Goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Een levendig gemeentehuis waar gemeentelijke diensten, bibliotheek, brasserie en sport samenkomen.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met José Brus of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 10 september 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft. Mocht je interesse hebben in deze rol voor specifiek één van de domeinen (Fysiek, Sociaal of Bedrijfsvoering), benoem dit dan in je motivatiebrief.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

14 en 18 september 2023                            adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
21 september 2023                                       cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
25 september 2023                                      1e gespreksronde
28 september óf 2 oktober 2023              2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Strategische manager communicatie

Een gedreven boegbeeld met een vooruitstrevende visie en liefde voor het vak

‘Jij verdient de zorg die bij je past. Gewoon omdat jij ertoe doet!’ Dit streeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) na. Zij staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat zij doen is erop gericht het gezondheidswelzijn van de mensen om hen heen te verhogen. Zij gaan uit van gezondheid in plaats van ziekte en kijken vooral naar wat mensen wél kunnen. Uiteraard blijven zij daarbij de beste zorg bieden. Alle medewerkers van JBZ spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Samen zijn zij in beweging en werken ze vanuit vertrouwen, met aandacht voor jou als mens. Zij zetten zich in voor wat je nodig hebt om fijn te werken en je talenten te ontwikkelen. Waar de belofte van het JBZ voor de patiënt ‘Zorg die bij je past’ is, is de belofte van het JBZ als werkgever ‘Werk dat bij je past’. Om haar doelen te bereiken, werkt het JBZ daarnaast intensief samen met (zorg)collega’s uit andere organisaties en gebruiken zij steeds meer informatie- en zorgtechnologie. Meer informatie over de strategische koers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vind je in het JBZ Magazine

Wat ga je doen?

Als manager communicatie ben jij eindverantwoordelijk voor het strategisch communicatiebeleid en een goed lopende afdeling communicatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Je geeft sturing aan een team van zelfstandig werkende adviseurs en medewerkers. Je bent een stevige gesprekspartner voor de raad van bestuur, het management en andere interne en externe stakeholders. Met je team zorg je voor een sterke positionering als JBZ en voor consistente en heldere communicatie in- en extern.

Over de organisatie en het team

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kent een structuur met 33 resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE) die duaal worden aangestuurd door een manager bedrijfsvoering en een medisch manager.  

De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor meerdere RVE’s. Daarnaast bestaan er tien ondersteunende afdelingen, ieder aangestuurd door een stafmanager. Zie organogram

Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn circa 300 medisch specialisten werkzaam. Zij hebben een dienstverband bij het ziekenhuis of zijn in vrije vestiging binnen het ziekenhuis werkzaam.

De afdeling communicatie kent verschillende disciplines en bestaat uit 20,2  FTE ( 28 personen) en 25 vrijwilligers voor de Vriendendiensten. Het team bestaat uit bevlogen professionals met het hart op de juiste plaats. Het is een leuke club mensen die zich graag laten inspireren, willen groeien in hun expertise en (advies)vaardigheden en trots willen kunnen zijn op wat ze voor elkaar krijgen.

Opgaven

Als manager communicatie van het JBZ werk je in een uitdagende, dynamische omgeving en lever je samen met je team een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities van het ziekenhuis. Het JBZ is een innovatief ziekenhuis dat voorop wil blijven lopen en kent een aanzienlijke veranderopgave.

Je bent als manager communicatie nieuwsgierig en gedreven om de binnen- en buitenwereld met elkaar te verbinden. Je hebt oog voor relevante ontwikkelingen in de zorg, in de regio/maatschappij, in de organisatie zelf en op je vakgebied. Je vertaalt dit alles met je team naar een passend communicatiebeleid, -advies en -instrumentarium. Zo ben je met je team de oren, ogen én stem van het JBZ.

Wie ben jij?

Voor deze functie zoeken wij een stevige, authentieke persoonlijkheid die met natuurlijke autoriteit verbinding legt, samenwerking aangaat en vertrouwen wekt. Je hebt WO werk- en denkniveau, een opleiding op het gebied van communicatie en ruime ervaring in een vergelijkbare functie op strategisch niveau, bij voorkeur in een veranderende omgeving. Als je in de zorgsector werkt of hebt gewerkt, dan is dat helemaal fantastisch. Je hebt passie voor je vak en bent een teamspeler die in staat is snel te schakelen in een dynamische omgeving. Je weet belangen van diverse partijen af te wegen en bent politiek-bestuurlijk sensitief. Je weet wat er speelt, weet wat mensen beweegt en hebt uitstekende adviesvaardigheden.

Voor je team ben je een inspirerende afdelingsmanager, empathisch, toegankelijk, faciliterend en coachend en je stimuleert communicatieadviseurs en -medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Iemand die voor het team gaat staan! Je bent analytisch sterk, resultaatgericht, brengt focus aan en durft besluiten te nemen. Het toekomstig effect van wat jij doet is dat de afdeling communicatie als businesspartner sterk gepositioneerd is in de organisatie. De afdeling signaleert voortijdig en adviseert proactief.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende functie in een innovatieve, professionele en mensgerichte organisatie.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden met onder meer een vaste eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioenopbouw, een goede vervoersregeling voor de fiets en/of het openbaar vervoer en ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Inschaling vindt plaats in FWG 75 (maximaal € 8.706,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, 36 uur), afhankelijk van opleiding en ervaring. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Ziekenhuizen. Op grond van de recent afgesloten cao bedraagt het bruto maandsalaris per 1 december a.s. maximaal € 9.006.   

Contact en informatie procedure
De interne procedure loopt parallel aan de externe en deze worden begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Esther Dijkstra via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. José is weer bereikbaar vanaf maandag 14 augustus. Esther is bereikbaar tot 28 juli en vanaf 21 augustus.

In verband met het zomerreces hanteren wij voor deze procedure een wat langere doorlooptijd. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 3 september 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

Woensdag 6 of donderdag 7 september – oriënterende gesprekken Zeelenberg Maandag 11 september – cv presentatie door Zeelenberg
Dinsdag 19 september – 1e gespreksronde
Woensdag 27 september – 2e gespreksronde

Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch is een topklinisch ziekenhuis en met 4500 medewerkers en 300 medisch specialisten de grootste werkgever in de regio. Vrijwel alle medische specialisaties zijn vertegenwoordigd. Jaarlijks verzorgen we meer dan 500.000 polikliniekenbezoeken en ruim 60.000 ziekenhuisopnames.

Stevige en richtinggevende manager P&O

De belangrijke verbindende schakel tussen diverse partijen en ontwikkelingen

‘Jij verdient de zorg die bij je past. Gewoon omdat jij ertoe doet!’ Dit streeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) na. Zij staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat zij doen is erop gericht het gezondheidswelzijn van de mensen om hen heen te verhogen. Zij gaan uit van gezondheid in plaats van ziekte en kijken vooral naar wat mensen wél kunnen. Uiteraard blijven zij daarbij de beste zorg bieden. Alle medewerkers van JBZ spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Samen zijn zij in beweging en werken ze vanuit vertrouwen, met aandacht voor jou als mens. Zij zetten zich in voor wat je nodig hebt om fijn te werken en je talenten te ontwikkelen. Waar de belofte van het JBZ voor de patiënt ‘Zorg die bij je past’ is, is de belofte van het JBZ als werkgever ‘Werk dat bij je past’. Om haar doelen te bereiken, werkt het JBZ daarnaast intensief samen met (zorg)collega’s uit andere organisaties en gebruiken zij steeds meer informatie- en zorgtechnologie. Meer informatie over de strategische koers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vind je in JBZ Magazine

Wat ga je doen?

Het JBZ is op zoek naar een stevige, authentieke persoonlijkheid, die met een natuurlijke autoriteit verbinding legt, samenwerking aangaat en vertrouwen wekt. Een inspirerende afdelingsmanager, die samen met collega-managers verantwoordelijkheid draagt om de opgaven waar het JBZ voor staat tot een succes te maken. Een manager, die weliswaar primair verantwoordelijk is voor de eigen afdeling P&O, maar zich tevens medeverantwoordelijk voelt voor het geheel en gericht is op samenhang en samenwerking.

Als manager P&O ben je een belangrijke sparringpartner voor de Raad van Bestuur en management in de uitdagingen waar het JBZ nu voor staat. Je signaleert en agendeert relevante (HR)-ontwikkelingen en draagt zorg voor een integrale benadering van organisatievraagstukken.

Veel van de ontwikkelingen in de zorg die van belang zijn voor P&O in het JBZ zijn samengevat in het Integraal Zorgakkoord en in het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Je vertaalt deze naar de organisatie en het HR-beleid en -instrumentarium. Je bent het boegbeeld van de afdeling P&O en maakt sterke verbindingen met de zorg- en dienstverleners van het JBZ. Je neemt/verwerft positie om het goede (en soms ongevraagde) advies te geven. Je bent een professionele gespreks- en sparringpartner voor de medisch specialisten die zich verenigd hebben in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC) en de Verpleegkundige staf; er is een partnerschap met de ondernemingsraad.

 Over de organisatie en het team

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kent een structuur met 33 resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE) die duaal worden aangestuurd door een manager bedrijfsvoering en een medisch manager. De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor meerdere RVE’s. Daarnaast bestaan er tien ondersteunende afdelingen, ieder aangestuurd door een stafmanager. Zie organogram

Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn circa 300 medisch specialisten. Zij hebben een dienstverband bij het ziekenhuis of zijn in vrije vestiging binnen het ziekenhuis werkzaam.

De afdeling P&O kent een drietal eenheden, te weten (1) Service & Advies, (2) Recruitment & Personeelsplanning en (3) Arbo & Verzuim. De eenheid Arbo & Verzuim valt rechtstreeks onder de manager P&O. De beide andere eenheden worden aangestuurd door een unithoofd. De afdeling P&O heeft 55 fte, waarvan 13 fte rechtstreeks door de manager wordt aangestuurd.

Opgaven

 • Vanuit de missie en visie van het JBZ zorgen voor de realisatie van de actuele topprioriteiten op het gebied van P&O: strategische personeelsontwikkeling, goed werkgeverschap en gezondheidswelzijn.
 • Samen met het team de organisatie ondersteunen om de beweging naar de gewenste organisatie daadwerkelijk te maken, door te zorgen voor een heldere koers, de basis op orde te hebben en medewerkers daarin mee te nemen.
 • Het in ogenschouw nemen van bestuurlijke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar de opgaven voor de organisatie.
 • Het versterken van leiderschap in de organisatie, in nauwe samenwerking met de Jeroen Bosch Academie, en het bevorderen van integrale samenwerking tussen de verschillende organisaties binnen de keten.

Wie ben jij?

Naast WO werk- en denkniveau heb je ruime ervaring als manager P&O op zowel strategisch alsook tactisch niveau in een dynamische, complexe maatschappelijke omgeving. Ook heb je aantoonbare succesvolle ervaring in organisatiedoorlichting en -ontwikkeling, waarbij je de organisatie weet mee te nemen en draagvlak weet te creëren. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw stijl van leidinggeven kenmerkt zich door transparantie, inspiratie, richting en ruimte geven.
 • Je bent toegankelijk, energiek, open en positief.
 • Je bent empathisch, in staat om je kwetsbaar op te stellen en te reflecteren op je eigen effect op anderen.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en in staat om de belangen van diverse partijen af te wegen, waar mogelijk te bundelen en duidelijke kaders te stellen.
 • Je weet mensen met verschillende achtergronden en deskundigheden bijeen te brengen en als team te verbinden op visie en bedoeling.
 • Je kunt goed luisteren en de dialoog voeren op alle niveaus.
 • Je weet wat een bestuur beweegt, hebt gevoel bij het speelveld waarop bestuurders acteren en kunt een stevige gesprekspartner voor ze zijn.
 • Je laat je leiden door een stevig moreel kompas.
 • Je adviseert onafhankelijk en beschikt over een hands-on mentaliteit en overtuigingskracht.
 • Je hebt humor, relativering- en incasseringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende functie in een innovatieve, professionele en mensgerichte organisatie.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden met onder meer een vaste eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioenopbouw en een goede vervoersregeling voor de fiets en/of het openbaar vervoer.
 • Inschaling vindt plaats in FWG 75 (maximaal € 8.706,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, 36 uur), afhankelijk van opleiding en ervaring. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Ziekenhuizen. Op grond van de recent afgesloten cao bedraagt het brutomaandsalaris per 1 december a.s. maximaal € 9.006.

Contact en informatie procedure
De interne procedure loopt parallel aan de externe en deze worden begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Esther Dijkstra via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. José is weer bereikbaar vanaf maandag 14 augustus. Esther is bereikbaar tot 28 juli en vanaf 21 augustus.

In verband met het zomerreces hanteren wij voor deze procedure een wat langere doorlooptijd. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 3 september 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

Dinsdag 5 of woensdag 6 september – oriënterende gesprekken door Zeelenberg Donderdag 7 september – cv presentatie door Zeelenberg
Woensdag 20 september – 1e gespreksronde
Dinsdag 26 september – 2e gespreksronde

Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch is een topklinisch ziekenhuis en met 4500 medewerkers en 300 medisch specialisten de grootste werkgever in de regio. Vrijwel alle medische specialisaties zijn vertegenwoordigd. Jaarlijks verzorgen we meer dan 500.000 polikliniekenbezoeken en ruim 60.000 ziekenhuisopnames.

Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Hoeksche Waard zoekt een stevige en verbindende gemeentesecretaris die samen met de jonge organisatie en het bestuur het verschil maakt!

Op 1 januari 2019 is de gemeente Hoeksche Waard gevormd. De Hoeksche Waard is een eiland, direct verbonden aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. In de regionale samenwerking is Hoeksche Waard nauw verbonden met de Zuid-Hollandse eilanden. Het eiland wordt omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, het Spui en de Oude Maas. Verdeeld over veertien dorpen en een aantal buurtschappen, wonen 90.000 inwoners in deze gemeente met polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen.

De Hoeksche Waard kenmerkt zich door ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw en hechte en betrokken gemeenschappen. Hier hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd zijn grote steden en bijbehorende voorzieningen nabij.

Werken voor de Hoeksche Waard betekent werken in een unieke streek, waarbij jij écht het verschil kan maken. In Hoeksche Waard telt iedereen en kijkt men naar elkaar om. Gelijkwaardigheid en denken in mogelijkheden zijn het uitgangspunt.De 800 collega’s die verschillend zijn in karakter, talenten en dromen, hebben een gedeelde passie voor hun werk. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal.

Over het bestuur en de organisatie
De gemeenteraad telt 37 raadsleden uit dertien fracties. Het college wordt gevormd door de (waarnemend) burgemeester en vijf wethouders. In het collegeprogramma staan de ambities en concrete acties voor deze bestuursperiode.

De organisatie wordt aangestuurd door een vierhoofdige directie, voorgezeten door de gemeentesecretaris. Zij sturen samen 20 teammanagers aan, zie organogram.Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je voorzitter van het directieteam (DT) en stuur je de concerncontroller en de teammanager Strategie direct aan.

De opgaven
Hoeksche Waard is een relatief jonge organisatie. Nu, ruim vier jaar na de fusie is een natuurlijk moment aangebroken van heroriëntatie op de toekomst. Een moment van terugblikken en vooruitkijken, om de koers voor de komende jaren te bepalen. Zo kan de gemeentelijke organisatie zich blijven doorontwikkelen en zo goed mogelijk blijven aansluiten bij de politiek-bestuurlijke opgaven en de vraagstukken in de samenleving. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speel je hierin een cruciale rol. Samen met het bestuur en de organisatie bepaal je de koers.

Optimaliseren bestuurlijk-ambtelijk samenspel
Onderdeel van deze heroriëntatie is onder andere het optimaliseren van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Hierin trek je nauw samen op met zowel het bestuur als de organisatie. Met het DT stuur je op heldere opdrachtformuleringen, scherp prioriteren, keuzes maken en helder opdrachtgever-opdrachtnemerschap. Je werkt aan het verbeteren van de samenwerking en het versterken van het wederzijds vertrouwen. Je hebt nadrukkelijk oog voor de rol van het management en bestuur in dit samenspel en stimuleert openheid, transparant handelen en werkt aan rolvastheid. Integraliteit is een belangrijk onderwerp waar je voortdurend op stuurt in alle lagen van de organisatie.

Doorontwikkelen organisatie en herbezinning op de besturingsfilosofie
Een ander onderdeel van de heroriëntatie is een evaluatie en aanpassing van de besturingsfilosofie. Hierin komen onder andere de thema’s dienstverlening en opgavegericht werken naar voren. Het is aan jou om deze filosofie te actualiseren; hier een visie op te vormen, voorstellen te ontwikkelen en stappen in te zetten. Recent is opdracht gegeven voor een benchmark, gericht op de kwantitatieve formatie. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de doorontwikkelingsopgave meegenomen.  

Over jouw rollen
Als gemeentesecretaris ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en eerste adviseur van het college. Je levert een verbindende bijdrage binnen het DT, onderkent ieders talenten en bouwt aan een stevig DT. Daarnaast werk je aan rolduidelijkheid voor zowel de directeuren als de teammanagers. Niet in de laatste plaats vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Je zet in op actieve betrokkenheid van de medewerkers en investeert daarom in de relatie met de Ondernemingsraad (OR).

Wie ben jij?
Je hebt academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast heb je ruime ervaring met het doorontwikkelen van organisaties. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je staat stevig in je schoenen en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en lenigheid. Je bent doortastend, kunt risico’s goed inschatten en schakelt tijdig en soepel op diverse niveaus.
 • Je bent een verbinder; je weet mensen en thema’s met elkaar te verbinden. Je bent intrinsiek gericht op samenwerking en een echte teamspeler in het directieteam.
 • Je zorgt voor een heldere koers en duidelijke verwachtingen. Je weet mensen hierin mee te krijgen en spreekt hierop aan. Vanuit een warme zakelijkheid help je prioriteiten te stellen en keuzes te maken.
 • Je toont natuurlijk leiderschap, bent zichtbaar, toegankelijk en open. Je hebt oog voor de mensen en bent empathisch.
 • Je weet bestaande patronen bespreekbaar te maken en te doorbreken en inspireert om vernieuwing in te zetten. Je helpt het management en medewerkers om te reflecteren op disfunctionele patronen.
 • Je hebt een helicopterview, bent omgevingsbewust en ontwikkelgericht.
 • Je bent communicatief vaardig en tactvol; je maakt zaken op een verbindende manier bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Gemeente Hoeksche Waard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 10.053,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 17). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget (17,05% van het salaris). Tijd en plaats onafhankelijk werken is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Cees Zeelenberg of Wilma Atsma via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 20 augustus 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

23 augustus 2023         adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
29 augustus 2023      cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
4 september 2023        persoonlijke presentatie (door kandidaten)
6 september 2023        1e gespreksronde
11 september 2023       2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Directeur

Zodra het functieprofiel gereed is, wordt dat gepubliceerd op onze website.

Gemeentesecretaris

Zodra het functieprofiel gereed is, wordt dat gepubliceerd op onze website.

Extern bestuurslid

dat een belangrijke bijdrage levert aan het bestuur van MidZuid.

Samen met onze partners verbindt MidZuid mensen duurzaam met werk. We doen dit in een breed netwerk als sociaal werkontwikkelbedrijf. De vier gemeenten (Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) in de regio Dongemond zijn gezamenlijk eigenaar van deze organisatie. Zo geven we uitvoering en betekenis aan onze missie: samen groeien in werk!

Wij vinden dat iedereen de kans moet hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven. Werk is hiervoor de basis. Samen met onze partners uit het bedrijfsleven, de gemeenten en maatschappelijke organisaties geloven wij in ieders talenten. Met werk versterken wij de inwoners van de regio Dongemond. Zo realiseren wij een samenleving waarin iedereen zoveel als mogelijk meedoet.

Over het bestuur
Het bestuur van MidZuid bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het AB bestaat uit tweemaal zoveel leden als het aantal gemeenten dat aan de regeling deelneemt. Iedere gemeente wordt door twee leden vertegenwoordigd.

Het DB bestaat uit:

 • De voorzitter, tevens voorzitter van het AB;
 • Drie leden die door en uit het AB worden gekozen, zodat inclusief de voorzitter elke gemeente vertegenwoordigd is;
 • Twee externe leden door het AB aan te wijzen.

Een extern bestuurslid heeft op basis van deskundigheid een advies- en kennisfunctie voor het DB en AB. Zo waarborgt het extern bestuurslid de continuïteit van kennis over de GR WAVA binnen het DB en AB.

Het externe bestuurslid dient onafhankelijk te zijn en mag geen lid zijn van het AB, het bestuur van één van de deelnemende gemeenten, of in dienst zijn van één van de deelnemende gemeenten c.q. MidZuid en bedrijven waarin MidZuid een belang heeft.

De taken die toebedeeld zijn aan het DB zijn in ieder geval:

 • Het voorbereiden van al hetgeen in het AB ter overweging en beslissing moet worden gebracht.
 • Het uitvoeren van de besluiten van het AB.
 • Het, desgevraagd of uit eigen beweging, adviseren van het AB in alle zaken die betrekking hebben op de Wsw en de Participatiewet.
 • Het nemen van personele beslissingen die betrekking hebben op de leden van het directieteam van MidZuid. Het aanstellen, ontslaan of schorsen van de algemeen directeur en de ambtelijk secretaris is voorbehouden aan het AB. Wel voert (een delegatie uit) het DB jaarlijks het beoordelingsgesprek met de algemeen directeur.
 • Het opstellen c.q. voorbereiden van de ontwerpbegroting en ontwerp jaarrekening.
 • Het betreffen 10 vergaderingen van het DB en 5 vergaderingen van het AB per jaar. Incidenteel wordt er een andere bijeenkomst gepland.

De uitdagingen
MidZuid is een gemeenschappelijke regeling van de vier gemeenten Oosterhout, Drimmelen, Altena en Geertruidenberg. Sinds de invoering van de Participatiewet staan de voormalig Sociaal Werkbedrijven voor een aantal uitdagingen, zo ook MidZuid:

 • De doorontwikkeling van een werkbedrijf naar een werkontwikkelbedrijf waar zowel werk is voor mensen die daar langdurig en duurzaam zullen werken als ook voor mensen die daar tijdelijk gebruik van maken op weg naar duurzaam werk bij een regulier bedrijf. Duurzaam werk is en blijft daarbij het doel. Deze doorontwikkeling heeft consequenties voor de wijze waarop MidZuid gefinancierd wordt als ook de wijze waarop de interne begeleidingsorganisatie vormgegeven wordt. Daar zijn de afgelopen 2 jaar stappen in gemaakt en zullen we nog verdere stappen in moeten maken;
 • Een gezonde balans in de kosten die gemaakt worden in de organisatie in relatie tot de opbrengsten;
 • Een nauwere samenwerking met de gemeentelijke afdelingen en teams binnen het sociaal domein zodat er meer in elkaars verlengde geopereerd wordt;
 • Specifiek speelt voor MidZuid op korte termijn de besluitvorming inzake herhuisvesting, daar het huidige gebouw veel te groot is gezien de langjarige ontwikkelingen.

Wie ben jij?
Je hebt een bedrijfsmatige achtergrond en bestuurlijke ervaring. Je hebt affiniteit met het sociaal domein en een groot netwerk in het bedrijfsleven. Tot slot heb je ervaring met grotere complexere organisaties.

Wat biedt MidZuid jou?
De vergoeding van een extern DB-lid bedraagt een vaste vergoeding van (per 1 januari 2023) € 5.000,- per jaar (exclusief reis- en verblijfskosten).

Externe bestuursleden worden aangesteld voor de periode van 4 jaar. Hierbij is het mogelijk om de termijn 1 keer voor 4 jaar te verlengen indien beide partijen hiermee instemmen. Hier is voor gekozen om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen. De externe DB-leden blijven namelijk in functie op het moment dat (rest van) het bestuur aftreedt na gemeenteraadsverkiezingen.

Contact
Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief en cv. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

Ontwikkelgerichte manager Dienstverlening & Ondersteuning

Ontwikkeling, dat is waar jij blij van wordt en het liefst aan werkt. Niet alleen op het niveau van jouw teams (Contact en Ondersteuning), maar ook op het niveau van het domein én de organisatie brede dienstverlening. Jij bent een absolute verbinder die stuurt op onderlinge samenwerking en professionalisering.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van de samenleving. De organisatie wil goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en wendbaar zijn, zoals je terugleest in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Daarom is de organisatie-inrichting in 2020 aangepast naar een tweelaagse managementstructuur.

Wat ga je doen?
Het domein Publiek & Bestuur bestaat uit de teams Advies & Strategie en de teams Contact en Ondersteuning. Jij geeft leiding aan de teams Contact en Ondersteuning. Zij hebben als doel al het in- en uitgaande contact in juiste banen te leiden, inclusief het opvangen van eerste contactmomenten en het bewaken van de kwaliteit van het contact. Dit alles met de inwoner in het hoofd en hart. In de doorontwikkeling van de teams ligt nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang
De organisatiestructuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel managers als medewerkers. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd eigenaarschap te tonen: inhoudelijke taken met elkaar op te pakken, te prioriteren, samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Verbinding tussen het team en de andere teams is van groot belang om proactief te kunnen adviseren. Als manager en coach begeleid je jouw teams hierin en stuur je hierop. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Je stimuleert dit ondernemende gedrag en ondersteunt medewerkers die hierin nog een ontwikkelpunt hebben. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten en hier met elkaar van te leren.

Rol in domeinsturing en organisatieontwikkeling
De twee managers van het domein Publiek & Bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. Zij trekken hierin samen op en benutten elkaars talenten en kwaliteiten over de teams heen.

 • Samen met je collega-manager lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het brede managementteam;
 • Je neemt een leidende rol in de doorontwikkeling van de organisatie brede dienstverlening;
 • Je neemt samen met je collega-manager verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein Publiek & Bestuur;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie;
 • Je houdt jouw teamleden en organisatie scherp op de koers zoals omschreven in bijvoorbeeld het raads- en collegeprogramma;
 • Je bent goed in gesprek met je medewerkers, zodat je weet wat er bij hen leeft en wat hun wensen zijn. Je besteedt hierbij aandacht aan eventuele ontwikkel- en/of verbeterpunten;
 • Je bent ambtelijk opdrachtgever voor diverse programma’s/projecten, zoals (online) Dienstverlening.

Waar kom je terecht?
Velsen is overzichtelijke organisatie; de lijnen zijn kort, ook naar het bestuur. Jouw bijdrage wordt gezien en gehoord en men werkt vanuit vertrouwen. Velsen kent veelzijdige vraagstukken, een persoonlijke, prettige sfeer in het (management)team en een directie die ruimte geeft, maar ook met je meedenkt.

Onder het tweehoofdige directieteam vallen vier domeinen: Fysieke Leefomgeving, Samenleving, Bedrijfsvoering en Publiek & Bestuur. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn de managers gezamenlijk verantwoordelijk voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je één (of meerdere) team(s).

Over de teams
Team Contact (32 medewerkers) bestaat uit de onderdelen Klant Contact Centrum (KCC) en Burgerzaken. Het KCC levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het vertrouwen van de inwoners in de overheid door een goede dienstverlening. De opgave van het KCC is om de komende tijd de dienstverlening nog toegankelijker, duidelijker, sneller en daardoor dienstverlenender te maken.

Burgerzaken is verantwoordelijk voor de registratie en verstrekking van persoonsgegevens, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes. Ze verstrekken ook identiteitsbewijzen zoals paspoorten en rijbewijzen en handelen aanvragen voor uittreksels uit de basisregistratie personen af. Daarnaast geven ze informatie en advies aan inwoners over deze zaken. Eén van de grootste uitdagingen voor burgerzaken is om de digitalisering van de diensten te versnellen en de kwaliteit van gegevensbeheer te verbeteren en identiteits- en adresfraude te voorkomen.

Team Ondersteuning (11 medewerkers) ondersteunt het bestuur, de directie en de programma’s. Het team bestaat uit het bestuurs- en directiesecretariaat, kabinetszaken, evenementen coördinator en programma-ondersteuning.

Wie ben jij?
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau, beschikt over leidinggevende vaardigheden en hebt affiniteit met dienstverlening. Net als de medewerkers werk jij met de inwoner in het hoofd en hart. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert.
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Je kunt scherp analyseren en scenario denken.
 • Je laat je niet meeslepen in de waan van de dag, maar houdt overzicht en brengt rust. Je reflecteert op wat er gebeurt en benoemt zaken.
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.993,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Als je ook de rol van aanjager/portefeuillehouder van organisatie brede ontwikkelingen, programma’s of projecten op je neemt, is functieschaal 14 bespreekbaar. Het betreft een fulltime functie;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden;
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet;
 • Vergoedingen voor reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen;
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want Velsen vindt het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Methanie van der Lee of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 25 juni 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina.  We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

week 26-27: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
donderdag 6 juli 2023: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
dinsdag 11 juli 2023: 1e gespreksronde
donderdag 13 juli 2023: 2e gespreksronde

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2050 “Duurzaam Verbonden” meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Een stevige, verbindende leider die verder bouwt aan de organisatie en de positie van Heemskerk in de regio.

Heemskerk ligt aan de westkust van Noord-Holland, ten noorden van het Noordzeekanaal. Het is een gezellige kustplaats, vlakbij het bos, bloemen- en duingebied en het strand. Eeuwenlang was het een dorp met akkerbouw als voornaamste bestaansbron, maar vanaf de negentiende eeuw kwam de bloembollen- en aardbeienteelt op. Nog altijd is het een bedrijvig tuindersgebied. Er hangt een ontspannen dorpse sfeer, waardoor jong en oud, inwoner en toerist zich prettig voelt in Heemskerk. De gemeente wordt wel ‘het best bewaarde geheim van de Noordzeekust’ genoemd.

De gemeente telt ca. 40.000 inwoners en maakt deel uit van de regio’s Midden-Kennemerland, Kennemerland, Noorderkwartier, het COROP-gebied IJmond en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Heemskerk heeft te maken met zowel grootstedelijke vraagstukken als dorpse verbondenheid. De 275 betrokken medewerkers zetten zich in voor de Heemskerkers, het lokale bedrijfsleven en het gemeentebestuur. Samen met hen maak jij het verschil voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad bestaat uit 25 raadsleden, verdeeld over zeven partijen. Het college wordt gevormd door een coalitie van Heemskerk Lokaal, D66 en Groenlinks. Het college laat zich kenmerken door: open, informeel en met oog voor elkaar.

De organisatie is betrouwbaar en dienstverlenend, gericht op mens en omgeving. De gemeente toont zich bewust verantwoordelijk voor het welzijn van de samenleving. Op de organisatie van de gemeente kan het bestuur bouwen evenals de inwoners, bedrijven, instellingen en toeristen die er graag een beroep op doen. De medewerkers van de gemeente zijn trots op hun organisatie en de resultaten die worden bereikt. De kernwaarden ‘in beweging’, ‘ambitieus’ en ‘het verschil willen maken’ staan in het werk centraal. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving.

De organisatie wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hij/zij geeft leiding aan drie domeinmanagers (Sociaal, Fysiek en Bedrijfsvoering) en de concerncontroller. De domeinen bestaan uit verschillende teams die worden aangestuurd door teamleiders, zie organogram. De organisatie kent een open, informele sfeer. Men werkt hard en is pragmatisch. De lijnen zijn kort.

Opgaven en rolinvulling
De samenleving verandert en opgaven worden steeds groter en complexer. Daarom is er de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van de organisatie. De organisatievisie ‘In beweging, samen het verschil maken’ ligt hieraan ten grondslag.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Doorontwikkeling ambtelijke organisatie
Als gemeentesecretaris zet je, samen met het MT, in op verdere professionalisering van de organisatie. Hierin ben jij een boegbeeld; je committeert je aan de koers die is ingezet en zet je in voor de realisatie ervan. Je zorgt dat de basis op orde is en stuurt op meer rolduidelijkheid, resultaatgerichtheid en eigenaarschap. Je stimuleert en stuurt op integraliteit en samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Je daagt mensen uit over grenzen heen te kijken, elkaar op te zoeken en samen mee te bewegen met de veranderende samenleving.

Verbinden bestuur en ambtelijke organisatie
Als eerste adviseur en ondersteuner van het college ligt het accent op de advies- en verbindingsrol, integrale toetsing van adviezen en een effectief besluitvormingsproces. Je vormt een belangrijke, verbindende schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Samen met de domeinmanagers zoek je naar een goede balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Continue aandacht voor een goed samenspel tussen college en organisatie is van belang. Evenals helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap met bijbehorende duidelijke verwachtingen, prioritering, randvoorwaarden, communicatie en resultaatafspraken. Je beschikt over een gepast kritische houding naar zowel college als organisatie.

Verstevigen samenwerking in de driehoek en in de regio
Samen met de burgemeester en de griffier zorg je voor een constructief driehoeksoverleg, zodat informatie-uitwisseling optimaal is en uitvoering van bestuurlijke besluiten zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd. Zowel intern als extern ben jij gericht op samenwerking. Vanwege de complexiteit en omvang van opgaven is samenwerking in de regio cruciaal. Jij pakt een proactieve rol richting andere gemeenten, de provincie en maatschappelijke partners. Gemeente overstijgende bestuurlijke opgaven zijn bijvoorbeeld klimaat, luchtkwaliteit, jeugdzorg, woningbouw, vluchtelingen, energie en koopkracht.

Tot slot vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Als WOR-bestuurder ben je goed en constructief in verbinding met de OR; je zorgt ervoor dat zij een actieve inbreng kunnen leveren. Aantrekkelijk werkgeverschap is een belangrijk thema voor de organisatie, ook vanwege de krappe arbeidsmarkt. Je hebt daarom bijzondere aandacht voor het boeien en binden van medewerkers met diverse leeftijden, kwaliteiten en achtergronden.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek- bestuurlijke context. Daarnaast heb je ervaring met organisatieontwikkelingstrajecten en aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoeringsprocessen. Je bent bekend met projectmatig werken. Heemskerk staat open voor kandidaten die de stap willen zetten naar de eindverantwoordelijke rol van gemeentesecretaris. De match met persoonlijkheid en drijfveren is dan ook nadrukkelijk van belang. Onderstaande persoonskenmerken komen naar voren in jouw profiel:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
 • Je draagt bij aan een lerende organisatie waarin ‘fouten maken mag’.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en weet te balanceren tussen de politiek-bestuurlijke dynamiek en de actualiteit van alle dag.
 • Als proactieve sparringpartner van het college sta je stevig in je schoenen en ben je doortastend. Je biedt comfort en bent samenwerkingsgericht. Humor en relativeringsvermogen mogen hierin niet ontbreken.
 • Je bent resultaatgericht en besluitvaardig, zakelijk wanneer nodig en komt je afspraken na. Als anderen dat niet doen spreek je hen hierop aan. Tegelijkertijd heb je oog voor de mens en sta je naast medewerkers als dat nodig is.
 • Je denkt en handelt strategisch, maar ook realistisch en pragmatisch vanuit de houding om ‘zaken mogelijk te maken’.
 • Je bent communicatief sterk en een netwerker. Je vindt gemakkelijk aansluiting op alle niveaus en bent snel thuis in (regionale) netwerken.

Arbeidsvoorwaarden
Heemskerk biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 8.426,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 16). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de mogelijkheid flexibel te werken, mogelijkheden voor opleidingen en verdere ontwikkeling, pensioenopbouw bij het ABP en de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 4 juni 2023. tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

7-8 juni         adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
16 juni            cv-presentatie door adviseurs Zeelenberg
30 juni           persoonlijke presentatie door kandidaten
4 juli               1e gespreksronde
10 juli             2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Programmamanager Menselijk Kapitaal

Een uitdagende rol voor een ervaren HR-manager.

Jij zorgt voor het initiëren, ontwikkelen, innoveren en uitvoeren van dit gloednieuwe programma. Alle ruimte om er echt jouw programma van te maken, uiteraard in afstemming en verbinding met de betrokkenen. Ga jij met deze mooie bouwopgave aan de slag?

Lever jouw bijdrage aan Brabant!
Als programmamanager Menselijk Kapitaal werk je in het hart van de organisatie, dat is boeiend en inspirerend. Ook gelijk een uitdaging; de opgaven waar de provincie voor staat zijn complex. Juist daarom werkt de provincie aan het in stand houden en versterken van “haar menselijk kapitaal”. Bij de provincie Noord-Brabant koesteren we de aanwezige kennis, maken we hier optimaal gebruik van en zorgen we dat deze gedeeld en daarmee vermenigvuldigd wordt.

Menselijk Kapitaal: een gloednieuw en essentieel programma
Om vanuit de opgave de provincie Noord-Brabant elke dag een beetje mooier te kunnen maken is een ijzersterke organisatie nodig. Dat kan alleen met medewerkers in hun kracht, want zij maken de organisatie. Het nieuw te vormen programma ‘Menselijk Kapitaal’ waarin H-management (hiërarchisch managers) en P&O samen worden ondergebracht, zorgt voor een stimulerende werkomgeving waar realisatie van goed werkgeverschap en goed werknemerschap een belofte is. Jij gaat het programma in co-creatie ontwikkelen en zorgt voor een cultuur waarin alle betrokken collega’s het prettig vinden om te werken. Jij weet hen te enthousiasmeren en bent hun ‘aanvoerder’.

Kort over de organisatie-inrichting
Om meer focus te hebben op de opgaven en professionals, werkt de Provincie Noord-Brabant volgens het HOF-principe. Vanuit dit principe wordt onderscheid gemaakt tussen operationele en inhoudelijke sturing door Programmamanagers enerzijds en hiërarchische sturing door H-managers anderzijds. H-managers zorgen voor de juiste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers voor de programma’s. Zij dragen ook zorg voor de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van medewerkers. Zij worden hierbij geadviseerd door team P&O. H-managers zijn gekoppeld aan een programma. Elke programmamanager vormt zo samen met een H-manager een ‘robuust duo’.

Het team P&O houdt zich bezig met de thema’s strategische en tactische organisatieontwikkeling, Mensen en Cultuur, Beleid en Advies, HRM in control (HRM analytics, dataficatie, processen en procedures), Aantrekkelijk werkgeverschap, Vitale organisatie (Arbo en gezondheid) en Talentontwikkeling en Innovatie (Brabant Academie). De H-managers en P&O professionals geven straks gezamenlijk uitvoering aan voornoemde thema’s uit het strategisch personeelsbeleid.

Binnen het programma Menselijk Kapitaal werken zo’n 60 professionals, die jij inhoudelijk aanstuurt. Als programmamanager maak je deel uit van het collectief van 20 programmamanagers.

Wat ga je doen in deze nieuwe functie?
Samen met je collega-programmanagers draag je bij aan de sturing vanuit één provincie bestuurlijke agenda en bevorder je de samenhang. Vanzelfsprekend ben je de strategisch sparringpartner van de betrokken en verantwoordelijke gedeputeerde en de directie. Door tijdige signalering en agendering van HR-thema’s draag je bij aan een constructieve samenwerking met de ondernemingsraad.

In landelijk IPO (Interprovinciaal Overleg) verband werk je samen met jouw evenknieën van de provincies, met wie je een team vormt, o.a. ten behoeve van de totstandkoming en uitvoering van de provinciale cao.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Inrichten van het programma Menselijk Kapitaal
In aanvang ben je in deze rol kwartiermaker en bepaal je op een inspirerende en daadkrachtige manier de opzet van het programma. Uiteraard niet alleen, je werkt in gezamenlijkheid met je naaste stakeholders, vertegenwoordigers van de beide samen te smelten “bloedgroepen”, zoals H-managers, projectleiders en specialisten. Uitgangspunt hierbij is dat iedere collega van het programma zich binnen het team thuis voelt. Daarmee zorg je ook voor een voorbeeld van de beoogde organisatie brede cultuur: “Zo doen we dat bij de Provincie Noord-Brabant! Niet behoudend, maar vernieuwend en voortvarend.” Na de ‘pioniersfase’ zorg je voor de implementatie en borging van alle beoogde plannen en doelstellingen. Altijd met oog voor verbetering. Het programma blijft continu meebewegen met de interne en externe ontwikkelingen. Sterker nog, met het team ben je altijd gereed voor de vraag die morgen op ons afkomt. Kortom: Jij zet het programma Menselijk Kapitaal duurzaam op de kaart.

Richting geven aan de inhoudelijk koers van het programma
In het Strategisch Personeelsbeleid (SPB) staat beschreven wat de visie op het personeels- en organisatiebeleid is. Het SPB heeft als doel: bijdragen aan het adequaat realiseren van de maatschappelijke opgaven. Gezien de snelgroeiende veranderingen, die ook direct van invloed zijn op de organisatie, is het van belang om de gekozen richting en keuzes te evalueren. Wij verwachten van jou dat je op basis van een heldere en inspirerende visie op HRM en organisatieontwikkeling richting geeft. De inhoudelijke koers bepaal je samen met de medewerkers uit het programma en belangrijke stakeholders intern en met inspiratie van buiten.

Samenwerking tussen H-managers en team P&O optimaliseren
Door de H-managers en team P&O samen te brengen in één programma, is de eerste stap gezet om effectieve aandacht te realiseren voor de medewerkers. Bij het realiseren van de doelen van het SPB is een scherpe verantwoordelijkheidsduiding belangrijk, met name op de as van samenwerking tussen P&O en H-management. Als programmamanager kom je tot een plan van aanpak om de samenwerking verder te optimaliseren. Jij stelt je op als aanvoerder van deze samenwerking en weet de krachten te bundelen.

Over jouw stijl van leidinggeven
Tot slot geef je op een inspirerende manier inhoudelijk en vooral verbindend leiding en stimuleer je het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De collega’s in jouw teams zijn betrokken en laten eigenaarschap zien en zijn daarop aanspreekbaar. Je draagt zorg voor een heldere rol- en taakverdeling, en voor een effectieve en constructieve samenwerking vanuit de gedachte “één team, één taak”.

Wie ben jij?
Naast academisch werk- en denkniveau heb je meerjarige ervaring als HR-directeur/manager, bij voorkeur in een complexe/omvangrijke (netwerk)organisatie. Je hebt ruime ervaring met organisatieontwikkeling, trajecten op het gebied van cultuur- en gedragsverandering, strategische personeelsplanning, HR-analytics en overig eigentijds HRM instrumentarium. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je bent samenwerkingsgericht, je hebt oog voor successen en viert die samen. Bij tegenslagen sta je vooraan om deze op te vangen en ervan te leren. Je begrijpt hiermee als geen ander de uitgangspunten van de lerende organisatie
 • Je verstaat de kunst de positionering van je programma, de visie op HRM en de beoogde doelstellingen op de agenda te krijgen; op alle niveaus van de organisatie, dus ook op de agenda van het bestuur en directieteam. Jouw politiek-bestuurlijke sensitiviteit is goed ontwikkeld.
 • Je bent een strategisch denker en doener, kan vraagstukken benaderen vanuit de menskant als ook vanuit het systeemdenken.
 • Je speelt toekomstgericht in op de vraag, je weet de dialoog te voeren, je hakt knopen door en blijft continu oog houden op de implementatie van vernieuwingen.
 • Je toont ondernemerschap en jouw stijl kenmerkt zich door ‘warme zakelijkheid’.
 • Je staat stevig in je schoenen en bent doortastend. Je zorgt voor heldere kaders, verwachtingen en afspraken en spreekt hier ook op aan.
 • Jij vertelt niet alleen wat de impact is van samenbindend leiderschap en de professional met ruimte, maar je laat het ook zien in woord en gedrag (authentiek en betrouwbaar). Dit doe je met lef, humor, (zelf)reflecterend en empathisch vermogen.
 • Jouw medewerkers zijn professionals die graag met ruimte werken en die dagelijks jouw gerichtheid op de interne en externe ontwikkelingen ervaren.

Arbeidsvoorwaarden
Provincie Noord-Brabant biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.749,39 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Als onderdeel van het nu lopende generieke herwaarderingstraject van programmamanagers zou opwaardering tot de mogelijkheden kunnen behoren.

 • Naast je salaris krijg je een Individueel Keuzebudget van circa 22% van je salaris.
 • Je krijgt 144 vakantie uren met de mogelijkheid om tot 180 uur erbij te kopen vanuit het Individueel Keuze Budget.
 • Een ontwikkelbudget van €5.000,- om te investeren in jezelf.
 • Pensioenopbouw via het ABP.
 • Volledige reiskostenvergoeding met het openbaar vervoer.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 11 juni 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.
21 – 22 juni 2023            adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
29 juni 2023            cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
5 juli 2023                       persoonlijke presentatie (door kandidaten)
10 juli 2023                     1e gespreksronde
13 juli 2023                     2e gespreksronde

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Dit functieprofiel wordt binnenkort gepubliceerd op onze website.

MT-lid/Manager Algemene Gezondheidszorg

Een verbindende schakel binnen het MT die de integraliteit bewaakt en bevordert en die samen met de MT-collega’s de organisatie verder brengt.

GGD Gelderland-Zuid is de gezondheidsdienst voor 14 gemeenten in de regio’s Nijmegen en Rivierenland. Haar belangrijkste taak is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. Het werkgebied telt ruim 555.000 inwoners en er zijn circa 450 medewerkers in dienst.

GGD Gelderland-Zuid is een ondernemende GGD. De kernkwaliteiten die de medewerkers delen, zijn: kwaliteitsgerichtheid, ondernemingszin en omgevingsbewustzijn. Het werken in netwerken en aansluiten bij de behoeften van de gemeenten zijn leidende principes in de meerjarenstrategie.

Wat ga je doen als MT-lid/Manager Algemene Gezondheidszorg (AGZ)?
Je maakt onderdeel uit van het managementteam en bent daarmee medeverantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van de GGD. Als lid van het MT draag je bij aan de beleidsontwikkeling en strategiebepaling van de organisatie. Je onderhoudt multidisciplinaire contacten met relevante externe ketenpartners en overheden.

Daarnaast ben je als manager integraal verantwoordelijk voor één (of meerdere) afdeling(en). Jouw focus ligt op het continueren en verder ontwikkelen van hetgeen de afgelopen jaren is opgebouwd. Je geeft coachend leiding aan de teammanagers en zet samen met hen de koers van de afdeling uit. Inhoudelijke uitdagingen zijn er onder andere op het gebied van het organiseren van pandemische paraatheid en de vaccinatievoorziening.

Tot slot draai je crisis piketdienst voor de GGD.

Over de afdeling AGZ
De afdeling (ca. 80 FTE) bestaat uit vijf teams met vier teammanagers, zie afdelingsstructuur en organisatieschema. Zij houden zich bezig met een breed, complex taakveld: het voorkomen en bestrijden van infectieziekten en tuberculose, reisvaccinaties, seksuele gezondheidszorg, technische hygiënezorg, forensische geneeskunde en medische milieukunde. Daarnaast zijn toezicht op kinderopvang en Wmo-voorzieningen taken van de afdeling.

Op het gebied van infectieziektebestrijding is GGD Gelderland-Zuid lid van de academische werkplaats AMPHI. Hier wordt gewerkt aan innovaties in de praktijk door beleid, onderzoek en praktijk bij elkaar te brengen. De academische werkplaats draagt hiermee bij aan de professionele en academische ontwikkeling van medewerkers.  AMPHI is een samenwerkingsverband van negen GGD’en, en het Radboudumc.

Medewerkers werken met bevlogenheid en grote betrokkenheid bij de GGD. Zij werken in een informele sfeer met elkaar.

Voor welke opgaven sta jij aan de lat?
Maatschappelijke opgaven vragen meer en meer om een integrale aanpak. Afdelingsoverstijgende afstemming en samenwerking is belangrijker dan ooit. Als MT-lid heb jij een brede blik op vraagstukken en ontwikkelingen en leg je verbindingen binnen de afdeling, tussen de verschillende afdelingen en met externe partners. Jij hebt het grotere plaatje voor ogen en denkt en werkt vanuit gezamenlijkheid. Je draagt actief bij aan de verbinding in het MT, bent een sparringpartner voor de MT-collega’s en stuurt op samenwerking en samenhang. Je draagt bij aan het realiseren van GGD brede opgaven.

Daarnaast werk je aan de doorontwikkeling van de afdeling AGZ. Je stimuleert eigenaarschap en het maken van heldere (resultaat)afspraken. Je werkt met de teammanagers aan rolduidelijkheid en rolvastheid en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Zo vragen het HRM beleid en de uitvoering daarvan om verdere doorontwikkeling. Onderwerpen als vitale medewerkers en doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers staan daarbij hoog op de agenda.

Tot slot bouw en onderhoud je netwerken rondom inhoudelijke thema’s. Dit doe je zowel op regionaal als landelijk niveau. Denk aan onderwerpen als: landelijke robuuste vaccinatiestructuur en strategische inkoop.

Wie ben jij?
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ervaring in strategische managementrollen (ook als MT-lid) en heb je affiniteit met de publieke gezondheidszorg.

Met een coachende en dienende leiderschapsstijl ben je sparringpartner voor de teammanagers en je collega’s binnen het MT. Je bent een teamspeler, gaat voor het collectieve succes en zet in op onderlinge samenwerking en verbinding. Je toont oprechte interesse in mensen, hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en legt gemakkelijk contact op alle niveaus. Jij weet te verbinden, samen te brengen én tot resultaat te komen.

Je denkt in mogelijkheden en kansen en hanteert een prettig zakelijke stijl. Je stimuleert het lerend vermogen van de organisatie, bent inspirerend en sturend waar nodig. Je bent sensitief, zowel richting het bestuur als de organisatie en omgeving; je weet wat er speelt, ziet wat nodig is en maakt onderwerpen aan de juiste tafel bespreekbaar. Je bent bekend met het netwerk waarbinnen een GGD opereert.

Arbeidsvoorwaarden
GGD Gelderland-Zuid biedt je een leuke, afwisselende baan in een informele organisatie die volop in ontwikkeling is. Je standplaats is Nijmegen.

Afhankelijk van je opleiding en ervaring, bedraagt het salaris minimaal € 5.274,- en maximaal € 7.269,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14 CAO SGO). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%).

Contact- en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 29 mei 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

30 – 31 mei adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
5 juni cv-presentatie door adviseurs Zeelenberg
9 juni 1e gespreksronde
14 juni 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Inspirerende en daadkrachtige leiders (2)

Waterschap Vallei en Veluwe zoekt 2 concernmanagers die de komende jaren helpen om de ambities van de organisatie te realiseren en belangrijke keuzes te maken. Ben jij een leider die hoofd en hart verbindt? Solliciteer dan naar deze uitdagende functie!

Water verandert je wereld!

Met ruim 600 medewerkers werkt Waterschap Vallei en Veluwe iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater en voldoende schoon water in sloten, beken en kanalen. Dat doen zij voor 1,1 miljoen mensen die wonen in een gebied verspreid over 37 gemeenten steeds vaker in het licht van circulaire economie, energietransitie en digitale transformatie.

Een nieuw management team

Om deze uitdagende ambities te realiseren is de organisatie, voor een nieuw gevormd Waterschapsmanagementteam (WMT), op zoek naar twee concernmanagers. Weet jij zowel in- als extern te inspireren, met oog voor mens en inhoud? Kun jij samenhang creëren vanuit overzicht en wil je werken vanuit het collectief? Als jij je herkent in deze omschrijving en je als onderdeel van het WMT graag wil bijdragen aan de ontwikkeling van het team en verdere professionalisering van de gehele organisatie, dan nodigen wij je namens het waterschap van harte uit om te solliciteren!

Om je een nog betere indruk te geven van de dynamiek binnen het waterschap kun je de volgende video bekijken: werken bij Waterschap Vallei en Veluwe

Modern leiderschap vanuit concernsturing

Het WMT van het waterschap bestaat uit de secretaris-directeur en een viertal concernmanagers. Zij  bepalen de koers,  sturen op samenhang en integraliteit en sturen op condities voor een succesvolle realisatie van zijn opgaven. Het WMT organiseert het integrale overzicht en neemt collectieve transparante en eenduidige besluiten. Ook zorgt het voor samenhang en verbindingen tussen opgaven en het managen van relaties met belangrijke stakeholders. Deze context vraagt van alle leden van het WMT dat zij collectief, in samenspel met de verschillende onderdelen binnen het waterschap, denk-, ontwikkel-, realisatie- en beheerkracht ontwikkelen.

Iedere concernmanager heeft naast bovenstaande collectieve verantwoordelijkheid een eigen portefeuille. In deze portefeuille zit opdrachtgeverschap van één of meer opgaven en de aansturing van een aantal teamleiders en opgavemanagers. Ook is relatiemanagement en regie op een bedrijfsvoering- of concern breed thema (inclusief opdrachtgeverschap) onderdeel hiervan. Hoe jouw portefeuille wordt vormgegeven is onder andere afhankelijk van jouw talenten en voorkeur. Geef daarom in je motivatiebrief aan naar welke onderwerpen en vakgebieden je voorkeur uitgaat. In het WMT komen we dan gezamenlijk tot een evenwichtige portefeuilleverdeling met voldoende checks en balances.

Wat ga je doen?

Als concernmanager ben je verantwoordelijk voor de visievorming, (lange termijn) organisatieontwikkeling en de strategische beleidsontwikkeling én -realisatie. Tegelijkertijd zorg je voor de dagelijkse concernsturing. Je bent zowel in- als extern gericht en weet hierin een goede balans te creëren. Je bent van nature een leider die mens en inhoud verbindt en je draagt de visie, doelstellingen en kernwaarden van het waterschap daadkrachtig en inspirerend uit. Je bent hierin een voorbeeld voor de gehele organisatie.

De interne organisatie stuur je aan op integraliteit en samenhang wat betreft doelen, processen, mensen en middelen. Je maakt daarbij keuzes en stelt prioriteiten. Je initieert, stuurt en bewaakt de (door)ontwikkeling, innovatie en deskundigheidsbevordering van jouw portefeuille en stuurt veranderingsprocessen aan. Je draagt mede zorg voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het beleids- en beheerinstrumentarium, (meerjaren)plannen en begrotingen en de bewaking van checks en balances. Voor (strategische) opgaven, gebiedsopgaven, concernbrede projecten, programma’s en thema’s fungeer je als opdrachtgever.

Je voert vanuit het WMT regie op organisatorische vraagstukken en de informatievoorziening en zorgt dat bestuur(ders), medewerkers en stakeholders tijdig betrokken en adequaat geïnformeerd worden. Je maakt resultaatgerichte afspraken met jouw teamleiders en opgavemanagers en monitort en stuurt prestaties bij.

Aan de waterschapsbrede visievorming en de formulering van strategische doelen lever jij een richtinggevende bijdrage. Je speel in op fundamentele politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast ontwikkel je mede een visie op (structurele) samenwerking met externe organisaties en voer je regie op relatiemanagement.

Wat breng jij mee?

Als concernmanager ben je een daadkrachtige, inspirerende en verbindende leider en weet je de vertaling te maken van het “wat” naar het “waar” en “waarom”. Je geeft teamleiders en opgavemanagers ruimte voor de vertaling naar het “hoe”. Dit doe je op een authentieke manier, waarbij kracht en nieuwsgierigheid sleutelwoorden zijn. Mensen weet je, ook bij grote veranderingen, op uitdagende wijze mee te nemen. Dit komt mede door jouw onderzoekende houding en transparante wijze van handelen. Jij bent een verbinder met oog voor resultaat en vindt het belangrijk te werken vanuit het collectief. Je kunt goed delegeren, bent duidelijk, maakt verbinding en geeft vertrouwen. Je stimuleert de samenwerking tussen collega’s en koppelt hun drijfveren en kwaliteiten effectief aan de opgaven. Je hebt een visie op leiderschap en het verder ontwikkelen van een organisatie en weet deze  te verbinden aan de visie van andere WMT leden. Voor jou betekent dit sturen op basis van onderzoeken, daadkracht, inspireren, motiveren en gezag.

Je bent besluitvaardig, beschikt over verandervermogen en vindt het een positieve uitdaging om te gaan met weerstand, conflicten en uitdagingen in het proces. Hierbij ben je omgevingsbewust en beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en behoud je het overzicht.

Deze functie vraagt om WO werk- en denkniveau en meerdere jaren werkervaring als integraal manager. In die rol ben je succesvol (mede) verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van (strategisch) organisatiebeleid en meerjarige visie en -plannen. Jij weet de context goed te vertalen naar concrete opgaven. Je hebt een abstract denkvermogen waarbij je makkelijk het geheel overziet, verbanden herkent in informatie en nieuwe kennis snel weet te hanteren. Vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze bedrijfsvoering ben je ook proces- en cijfermatig onderlegd. Tot slot gaat initiëren, bouwen en onderhouden van relevante netwerken je goed af.

Wat biedt het waterschap jou?

Je gaat werken in een betekenisvolle functie in een relevante omgeving waarin jij het verschil kunt maken. Bij Waterschap Vallei en Veluwe stellen wij graag een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden tegenover jouw inzet. Zo mag je rekenen op een bruto maandsalaris van maximaal € 10.389,- bij een 36-urige werkweek. Dit salaris is opgebouwd uit een bruto basissalaris van maximaal € 8.586,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 21% (inclusief 8% vakantiegeld) wat neerkomt op maximaal € 1.803,- bruto. Je kunt zelf bepalen hoe je jouw IKB-budget inzet. Je kunt er extra vakantiedagen van opnemen of het maandelijks laten uitbetalen.

Je krijgt een laptop en een smartphone en tevens een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per thuiswerkdag en een vergoeding van maximaal € 850,- om je thuiswerkplek in te richten. Omdat we jouw groei en ontwikkeling belangrijk vinden krijg je ook nog een budget om te besteden aan opleidingen, cursussen, trainingen en vitaliteit. Je krijgt een vaste arbeidsovereenkomst.

Meer weten?
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Esther Dijkstra, via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.  

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 14 mei tegemoet. Je kunt online solliciteren via de button op deze webpagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Bespreken profielen door adviseurs Zeelenberg: 31 mei.
 • Persoonlijke presentatie door kandidaten verspreidt over meerdere dagen: 5 juni, 7 juni (ochtend).
 • 1e gespreksronde verspreidt over 3 dagen: 12, 14 (ochtend) of 15 juni (middag).
 • 2e gespreksronde: nog in te plannen.

En online persoonlijkheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure. Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. Om in dienst te kunnen treden bij het waterschap is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Strategisch managers (2)

met portefeuille Samenleving of Ruimte

Son en Breugel, dé plek waar jij echt het verschil kunt maken
In de ‘gloednieuwe’ rol van manager ben jij medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling en de aansturing van de organisatie. Het is aan jou om deze rol daadwerkelijk vorm te geven. Dit doe je natuurlijk in nauwe samenwerking met je collega-managers en de gemeentesecretaris.

Waar je je zoal mee bezighoudt? Strategische vraagstukken organisatie breed, maar ook specifiek binnen je domein. De positie van Son en Breugel in de regio; het verstevigen van regionale samenwerkingen en het vertalen van ontwikkelingen naar de organisatie en het domein. Het verder professionaliseren van de kwaliteit van strategie, werk en dienstverlening. Het bevorderen van het samenspel tussen bestuur en organisatie en het inbedden van opdrachtgever-opdrachtnemerschap. Het stimuleren van medewerkers om hun sterke kanten in te zetten en het sturen op de kernwaarden: Betrouwbaarheid, Eigenaarschap, Daadkracht, Saamhorigheid en Denken in mogelijkheden. Je bevordert een open cultuur, waarin men elkaar aanspreekt en waarin zakelijkheid en informeel contact met elkaar in balans zijn.

Samen bouwen vanuit een nieuw sturingsmodel
De afgelopen jaren heeft de organisatie gewerkt vanuit het principe van zelforganisatie. Vanuit de behoefte aan meer grip en sturing, beweegt de organisatie nu naar zelforganisatie op inhoud. Concreet betekent dit dat er een nieuw sturingsmodel wordt ingevoerd met drie managers en vijf coördinatoren. De managers houden zich bezig met domein overstijgende vraagstukken, integraliteit, verbinding en regionale samenwerking. Daarnaast heb je als manager oog voor medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling. Je weet wat er speelt en bent goed aangehaakt op thema’s en collega’s.

De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en houden zich bezig met de functionele aansturing van teams. Beide rollen zijn nieuw en moeten in de praktijk nog vorm krijgen.

Samenstelling van de domeinen
Domein Samenleving bestaat uit drie teams: VLO (Veilige Leefomgeving), BSD (Beleid Sociaal Domein) en CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelneming). Domein Ruimte bestaat uit drie teams: PUBB (Projecten, Uitvoering, Beheer en Beleid), WB (Wijkbeheer) en RED (Ruimte, Economie en Duurzaamheid). De teams hebben een grootte van max. 15 medewerkers; groot genoeg om een taakveld te bestrijken en klein genoeg om overzicht en oog te houden voor elkaar(s werkzaamheden). De organisatie telt in totaal acht teams, zie organogram.

Domein Bedrijfsvoering & Dienstverlening bestaat uit twee teams: S&A (Strategie & Advies) en S&S (Service & Support). De manager van dit domein vormt de schakel tussen de gemeente en de Dienst Dommelvallei (gemeenschappelijke regeling op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening).

Waarom Son en Breugel?
Allereerst vanwege de fijne, informele sfeer en korte lijnen. Mensen zijn betrokken bij hun werk en elkaar en zetten er met elkaar de schouders onder. Maar dat is niet alles; de ligging van Son en Breugel maakt de gemeente extra interessant; de Brainportregio trekt mensen vanuit de hele wereld en biedt veel banen en ontwikkelkansen in hightech, maakindustrie, dienstverlening, logistiek en productie. Bedrijventerrein Ekkersrijt biedt meer dan 10.000 arbeidsplaatsen en vanwege de nabijheid van steden als Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Nijmegen is Son en Breugel aantrekkelijk voor forensen. Met het Sciencepark van Ekkersrijt levert de gemeente een forse bijdrage aan de werkgelegenheid in innovatieve bedrijvigheid. De gemeente werkt intensief samen in de regio. Dit maakt werken bij Son en Breugel extra uitdagend.

Wie ben jij?
Je kiest bewust voor een brede strategische managementrol en hebt (aantoonbare) affiniteit met domein Samenleving en/of domein Ruimte. Je bent strategisch sterk en politiek-bestuurlijk sensitief; je kunt risico’s goed inschatten. Je schakelt tijdig en soepel op diverse niveaus. Je houdt overzicht en bent scherp in prioriteren. Bovenal beschik je over een groot empathisch vermogen en sta je tussen de mensen. Je bent oprecht geïnteresseerd en kunt goed luisteren. Jouw stijl van leidinggeven is coachend, gericht op persoonlijke ontwikkeling. Je weet mensen te enthousiasmeren en mee te krijgen. Heb je ook HBO+ werk- en denkniveau? Dan is het plaatje compleet.

Arbeidsvoorwaarden
Son en Breugel biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.993,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 7 mei 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Mocht je interesse hebben in deze rol voor specifiek één van de domeinen (Samenleving of Ruimte), benoem dit dan in je motivatiebrief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Verbindende en daadkrachtige Algemeen Directeur

Een koersvaste leider die de werkorganisatie verder brengt en die de samenwerking met de drie besturen en binnen de organisatie optimaliseert.

De BEL Combinatie is het samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. De drie gemeenten zijn zelfstandig en maken gebruik van één professionele en flexibele ambtelijke organisatie van circa 200 medewerkers. Sinds 1 januari 2008 verzorgt de BEL combinatie de dienstverlening en totstandkoming en uitvoering van het beleid voor de drie gemeenten. De gemeentebesturen waken ervoor dat dat blijft afgestemd op wat er in hun dorp nodig is.

De BEL Combinatie is een kleine, dynamische en gezellige organisatie die werkt aan onderwerpen die er echt toe doen voor de inwoners en ondernemers van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In het werk staan de kernwaarden Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek ondernemerschap centraal. De medewerkers zijn gedreven, flexibel en collegiaal. De lijnen zijn kort. Werken bij de BEL Combinatie betekent: ’never a dull moment’.

Samen op weg naar een toekomstbestendige en stabiele BEL Combinatie
De doelen van het bestuur vormen de pijlers voor de programmadoelen in de ambtelijke organisatie: Dichtbij inwoners, Efficiënt & effectief, Veilig & betrouwbaar en Basis op orde. In dit kader is een organisatieontwikkelingstraject gestart: VIBE. De ambitie? Een organisatie zijn die zich snel en flexibel aanpast aan dat wat moet, om kwalitatief goede diensten en producten aan de drie gemeenten en haar inwoners te leveren. En die goed kan inspelen op nieuwe vragen, crises en knelpunten.

Wat staat jou te doen als Algemeen Directeur?
In deze functie ben jij – in opdracht van het bestuur – eindverantwoordelijk voor het functioneren van de werkorganisatie. Samen met de adjunct-directeur en de  teamleiders (het MT) geef je integraal leiding aan de organisatie en draag je zorg voor de realisatie van de opdrachten vanuit de gemeenten. Dit vraagt om heldere opdrachtformuleringen, scherp prioriteren, keuzes maken, planmatig werken en een professionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Je zorgt dat er zowel binnen de organisatie als met de opdrachtgevers afstemming plaatsvindt en dat de samenwerking optimaal verloopt.

Als Algemeen Directeur heb jij – samen met het MT – een cruciale verbindende rol tussen de werkorganisatie en de drie gemeentebesturen. Jij bent intensief betrokken bij zowel de bestuurders als de MT-collega’s, zodat je deze schakelfunctie goed kunt vervullen.

Het bestuur heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de werkorganisatie. Het is aan jou als Algemeen Directeur om het organisatieontwikkelingsprogramma VIBE  te vertalen naar de praktijk en hiermee zichtbare resultaten te boeken. Onderdeel hiervan is het werken aan gezamenlijkheid en duidelijkheid binnen het MT als geheel en aan de stevigheid en zichtbaarheid van MT-leden. Samenwerking, (persoonlijk) leiderschap en het vergroten van het strategisch vermogen zijn belangrijke speerpunten.

Het werken voor drie gemeenten, gelegen in twee provincies, maakt de rol uitdagend. In dit complexe krachtenveld weet jij te luisteren en te verbinden, te prioriteren en keuzes te maken.

Als WOR-bestuurder werk je aan een constructieve relatie met de Ondernemingsraad. Je investeert daar actief in, samen met de leden van de OR. Je streeft naar goed overleg binnen de organisatie en naar actieve betrokkenheid van de medewerkers.

Wie ben jij?
Naast WO werk- en denkniveau heb je leidinggevende ervaring. Je hebt affiniteit met het werken in een complex bestuurlijk speelveld en kiest bewust voor de BEL Combinatie. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je denkt in scenario’s, bent oplossingsgericht, besluitvaardig en daadkrachtig. Je zorgt voor heldere verwachtingen en afspraken en spreekt collega’s hier ook op aan.
 • Je hebt visie, houdt vast aan de ingezette koers en bent daarin volhardend. Je weet weerstand te doorbreken en daadwerkelijk tot resultaat te komen.
 • Jij bent een boegbeeld weet te inspireren.
 • Je bent zichtbaar, toegankelijk en gaat uit van de kracht van medewerkers.
 • Je staat stevig in je schoenen en bent politiek-bestuurlijk sensitief. Je toont je een serieuze gesprekspartner op alle niveaus.
 • Je bent samenwerkingsgericht, communicatief en transparant. Je weet de verbinding te versterken tussen de besturen, gemeentesecretarissen en de organisatie.
 • Als leidinggevende van de teamleiders stel je je op als sparringpartner; je denkt met hen mee en spiegelt.
 • Je bent ontwikkelingsgericht en draagt graag bij aan het vormgeven van een lerende organisatie.
 • Je signaleert en acteert op trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de samenleving en de gemeentelijke dienstverlening.

Arbeidsvoorwaarden
Als lerende organisatie is de BEL Combinatie continu in beweging. Er is volop ruimte voor training, opleiding, ontwikkeling en eigen initiatieven.

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 8.381,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van jouw jaarsalaris. Dit kan je vrij inzetten voor o.a. maandelijkse uitbetaling, extra vrije dagen of een opleiding.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Esther Dijkstra of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 18 juni 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

21 en 22 juni 2023         adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
26 juni 2023              cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
29 juni 2023                   persoonlijke presentatie (door kandidaten)
4 juli 2023                       1e gespreksronde
10 juli 2023                     2e gespreksronde

Een online talentenonderzoek maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Gennep is een kleine gemeente met 17.000 inwoners en is schitterend gelegen in Noord-Limburg.

De organisatie is klein en hecht: hier kun je je optimaal ontwikkelen en je talenten en kansen volop benutten. En wat is nu een mooiere plek om dat te doen dan in een nieuw fris, groen gemeentekantoor, midden in het pittoreske centrum van Gennep? Met uitzicht op het wereldberoemde ooievaarspaar bovenop het oude stadhuis op de Markt. En voor een frisse neus loop je niet alleen het centrum in, maar sta je ook zo aan de Niers. Over de dijk kijk je uit naar de verschillende kernen met elk hun eigen karakter.

Kies jij voor een baan die er echt toe doet?

Samen maken we Gennep!

Van oudsher kent Gennep een werkcultuur die stabiel, informeel en prettig is. Er heerst een pragmatische instelling en een ‘doeners’-mentaliteit. Naast ervaren krachten, weet Gennep ook jonge mensen te binden en te boeien, wat een mooie dynamiek geeft. Door de kleinschaligheid van de gemeente is het takenpakket breed en het werk divers. Medewerkers bij de gemeente Gennep krijgen alle ruimte om eigen invulling aan het werk te geven. Gennep stimuleert medewerkers om te leren, zich verder te ontwikkelen en hun talenten optimaal te benutten. Onze focus ligt op coaching, een sterke adviesrol creëren én investeren in een communicatieve organisatie.

De lijntjes met het management en bestuur, maar ook met de inwoners en ondernemers, zijn kort. Zo weten we goed wat er leeft, gaan we uitdagingen aan en pakken kansen op. We willen onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk van dienst zijn, door goed naar hun ideeën te luisteren en ze hierbij te ondersteunen. Samen zorgen we ervoor dat het er ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren is.

Bestuur en organisatie

De gemeenteraad telt 17 zetels, verdeeld over 6 partijen. Het college bestaat naast de burgemeester uit 3 wethouders van de coalitiepartijen van CDA, VVD en ELsss.

De ambtelijke organisatie telt zo’n 140 medewerkers. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je eindverantwoordelijke voor de organisatie (organogram), die bestaat uit een compacte staf en 3 afdelingen: Inwoners, Omgeving en Bedrijfsvoering/Concerncontrol. De afdelingsmanagers vormen – samen met jou als algemeen directeur – het managementteam (MT) en zorgen voor de aansturing van hun afdeling, ondersteund door 6 teamcoördinatoren.

Op dit moment ligt er een notitie met voorstel voor de koers van organisatieontwikkeling waarin wordt uitgegaan van een structuur met 2 afdelingen. Geen grootse veranderopgave, maar een natuurlijke doorontwikkeling. Rode draad is het vermogen om in een goede ambtelijk-bestuurlijke samenwerking adequaat in te spelen op ontwikkelingen en behoeften in de samenleving met medewerkers die ruimte krijgen en pakken om hun professionaliteit in te brengen. Nabijheid, Integraliteit, Empathie, Ruimte en Samen (NIERS) zijn daarbij belangrijke waarden.

Opgaven en rolinvulling

Als gemeentesecretaris / algemeen directeur ben je eerste adviseur en ondersteuner van het college van Burgemeester & Wethouders, eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en het gezicht naar buiten, met een zichtbare en verbindende rol naar medeoverheden en partners in de samenleving.

Rol als adviseur in het college

Als eerste adviseur en ondersteuner van het college ligt het accent voor de gemeentesecretaris / algemeen directeur op de advies- en verbindingsrol, integrale toetsing van adviezen en een effectief besluitvormingsproces. Continue aandacht voor een goed samenspel tussen college en organisatie is van belang. Evenals helder opdrachtgever- opdrachtnemerschap met bijbehorende duidelijke verwachtingen, prioritering, randvoorwaarden, communicatie en resultaatafspraken. Als actief partner van het college sta je stevig in je schoenen, ben je doortastend, bied je comfort en leg je nadruk op samenwerking. Humor en relativering mogen hierin niet ontbreken.

Rol als algemeen directeur

De dynamiek in gemeenteland is groot. In Gennep, als kleine organisatie met korte lijnen, een pragmatische houding, loyaliteit en bevlogenheid in zowel college als organisatie, is dat ook zeker het geval. De wensen en ambities zijn er en de middelen zijn meestal aanwezig. Met een nuchtere houding en  ‘schouders eronder’ mentaliteit wordt veel bereikt. Echter, prioritering, heldere keuzes, koers houden en écht aandacht voor de mens zijn belangrijke onderwerpen van gesprek.

Onder jouw leiding maakt de organisatie verdere stappen naar een organisatie in beweging, een lerende organisatie waar verantwoordelijkheden laag liggen, rollen helder zijn en er vertrouwen en ruimte is om te ontwikkelen.

Met het managementteam, teamspirit en goede kwaliteit van de mensen ligt er al een mooie basis. Hierop kan worden doorgebouwd aan een werkcultuur waarin de aanwezige energie, ambities, bevlogenheid en de vaardigheden van de mensen maximaal worden aangeboord en benut. Hierbij is  actiegerichtheid in balans met aandacht voor mens en ontwikkeling.

Rol in de regio

Als gemeentesecretaris ben jij gericht op samenwerking, zowel intern als extern (met andere gemeenten, de provincie, maatschappelijke partners). Samenwerking is cruciaal om ook op de lange termijn de opgaven waar de gemeente voor staat waar te maken. Regionale samenwerking binnen Limburg, maar zeker ook – kijkend naar ligging en positionering van Gennep – met de buurgemeenten in Noord-Brabant, Gelderland en Duitsland. Als gemeentesecretaris heb je een actieve rol in de regio en ben je een belangrijke verbindende schakel tussen Gennep en haar partners.

Tot slot

Tevens heb je als gemeentesecretaris een actieve rol binnen de zogenaamde driehoek: samen met de griffier en burgemeester werk je aan een succesvolle samenwerking tussen ambtelijke organisatie, gemeenteraad en college. Niet in de laatste plaats, vervul je als gemeentesecretaris de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Als WOR-bestuurder ben je goed en constructief in verbinding met de OR; je zorgt ervoor dat zij een actieve inbreng kunnen leveren.

Persoonsprofiel

Naast academisch werk- en denkniveau heb je leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke context. Gennep staat open voor kandidaten die de stap zetten naar de eindverantwoordelijke rol van gemeentesecretaris. De match met persoonlijkheid en drijfveren is dan ook nadrukkelijk van belang. Onderstaande persoonskenmerken komen naar voren in jouw profiel:

 • Je hebt gevoel bij de context van Gennep; de samenleving, de grootte, de ligging in Noord-Limburg en haar opgaven.
 • Je hebt affiniteit en plezier om te werken in een bestuurlijk politieke omgeving.
 • Je denkt en handelt strategisch maar ook realistisch en pragmatisch vanuit de houding om ‘zaken mogelijk te maken’.
 • Je brengt positieve energie en stimuleert ontwikkeling, professionaliteit en eigenaarschap bij medewerkers, met vertrouwen als basis.
 • Je bent nieuwsgierig en belangstellend en weet door wie je bent écht verbinding te brengen. Je bent voor iedereen zichtbaar en aanspreekbaar en werkt met ‘liefde en aandacht’ voor – en met mensen.
 • Je hanteert van nature korte lijnen, bent informeel en schakelt soepel tussen alle niveaus: werkvloer, OR, staf, MT, college, raad, externe partners.
 • Je weet met nadruk op verbinding en teamspirit resultaten te behalen. Je gaat door op de weg die is ingeslagen. Je weet focus aan te brengen, duidelijkheid te creëren en besluitvaardig op te treden. Hiervoor toon je ‘ruggengraat’ en ben je een stevige, doortastende persoonlijkheid, gezaghebbend maar niet autoritair.
 • Humor, ontspanning, relativering en zelfreflectie mogen niet ontbreken.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.659,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Daarnaast ontvang je een IKB (individueel keuzebudget) van 17,05% per maand over het bruto maandsalaris. Verder biedt de Gemeente Gennep een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55. De data van de procedure worden nog gepland en zullen op de website worden gepubliceerd.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag vóór 15 mei 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de button op deze pagina. Het kunnen overleggen van een Verklaring omtrent gedrag maakt onderdeel uit van de procedure en is een voorwaarde voor het dienstverband. Ook een referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij er sprake is van gelijke kansen voor de kandidaten.

Manager bedrijfsvoering / concerncontroller

36 uur per week, maximaal € 6.616,- (schaal 13)

WIJ bieden de mooie combinatiefunctie van manager bedrijfsvoering / concerncontroller in een dynamisch speelveld met verschillende stakeholders in de regio Holland Rijnland.

Als manager bedrijfsvoering geef je leiding aan de ongeveer 15 medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering. Je stuurt op resultaten en stimuleert ontwikkeling bij medewerkers. Ook draag je – als lid van het MT van Holland Rijnland – zorg voor beleidsontwikkeling, adviseer je over strategisch beleid en voer je organisatiebrede taken uit. Als concerncontroller draag je tevens zorg voor de financiële sturing en beheersing van de organisatie. Je adviseert gevraagd en ongevraagd aan directie en bestuur over de bedrijfsvoering, de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de bestuurlijke en ambtelijke doelen. Je bent spin in het web op het brede gebied van control, brengt en houdt de bedrijfsvoering in control en hebt daarbij aandacht voor efficiency en effectiviteit. Verder geef je uitvoering aan de planning- en controlcyclus, monitor je kosten, signaleer je knelpunten en kansen en draag je zorg voor relevante informatievoorziening.

JIJ bent verbindend, besluitvaardig, resultaatgericht, flexibel, stressbestendig en je bent in staat om zowel zelfstandig als in een team te werken. In je handelen ben je daadkrachtig en proactief. Je bent in staat een eigen netwerk op te bouwen met gemeenten en andere stakeholders. Ook ben je in staat om te reflecteren op je eigen handelen.

Verder vragen wij het volgende van je:

 • Je hebt minimaal een HBO/WO opleiding.
 • Je hebt minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring.
 • Heb je al werkervaring opgedaan in dit werkveld, dan zijn we zeker geïnteresseerd in je.

ONS AANBOD voor jou is een functie in schaal 13, maximaal € 6.616,- bij een 36-urige werkweek. Daarnaast bieden wij jou:

 • Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega’s.
 • Een klantgerichte en op resultaatgerichte, informele werksfeer.
 • Je zit bij ons aan het stuur van je eigen ontwikkeling. Hou je van workshops en korte cursussen? Dan kan je kiezen uit een breed aanbod.
 • De rechtspositie van de samenwerkende gemeentelijke organisaties, zoals vastgelegd in de Cao SGO
 • Je ontvangt naast je salaris ook nog een vrij besteedbaar budget bij ons, een Individueel Keuze Budget (IKB). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen.

DE AFDELING Bedrijfsvoering bestaat uit ongeveer 15 gedreven medewerkers. Er heerst een open cultuur waarin kernwaarden als eigenaarschap, omgevingsbewustzijn en resultaatgerichtheid jou als muziek in de oren klinken. In deze functie werk je nauw samen met collega’s binnen Holland Rijnland, (externe) privacyfunctionarissen en met de gemeente Leiden.

HOLLAND RIJNLAND is een samenwerkingsorganisatie van en voor dertien gemeenten. De strategische ligging ten opzichte van de luchthaven Schiphol en steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam dragen verder bij aan de aantrekkingskracht van de regio. Binnen het samenwerkingsverband van Holland Rijnland werken de gemeenten samen aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven; voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Holland Rijnland is de regio waar de randstad tot bloei komt. Verschillende landschappen wisselen elkaar af, topsectoren en grote bedrijven zijn hier gevestigd, mensen wonen hier graag in de dorpen en steden én het gebied is strategisch gelegen tussen Amsterdam en Den Haag-Rotterdam. Deze en nog vele andere factoren maken Holland Rijnland een aantrekkelijke regio om te wonen, werken en recreëren. Echter staan de dertien gemeenten ook voor grote uitdagingen, waaronder de woningbouwopgave, de energietransitie, biodiversiteitsherstel en de druk op bereikbaarheid. Deze problematiek overstijgt gemeentegrenzen en wat de ene gemeente doet om een specifieke opgave aan te pakken, heeft effect op buurgemeenten. Daarom is samenwerking essentieel. De opgaves zijn groot: er moeten 30.000 woningen bijkomen in 2030, we willen energieneutraal zijn in 2050 en 20.000 extra banen creëren. De organisatie Holland Rijnland ondersteunt de gemeenten hierin op strategisch niveau én in de uitvoering.

PROCEDURE De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55. De data van de procedure worden nog gepland en zullen op de website worden gepubliceerd.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 30 april 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren de solliciteer-button op deze pagina. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Toekomstgericht en verbindend manager

Voor de gemeente Kampen zoeken wij een afdelingshoofd ruimtelijke realisatie met aandacht voor mensen en resultaat. Je bent authentiek en zorgt voor samenhang en wisselwerking.

Kampen maakt zich op voor de toekomst!

Onze samenleving verandert voortdurend en dit vraagt een andere manier van werken van de gemeente: meer dienstverlening! De gemeente Kampen wil een dienstbare en betrokken gemeente zijn, die investeert in duurzaamheid, in zorg voor elkaar en meebouwt aan een toekomstbestendige economie in een gezonde leefomgeving. Binnen de organisatie wordt er samengewerkt in verschillende afdelingen. Medewerkers werken niet binnen strak afgebakende domeinen maar zoeken elkaar juist op in het werk en bouwen met elkaar. Dit vraagt om krachtig,  verbindend en richtinggevend leiderschap.

Om je een nog betere indruk te geven van de dynamiek binnen de gemeente Kampen kun je de volgende video bekijken: gemeente Kampen – fysiek domein

Wat ga je doen?

Als afdelingshoofd Ruimtelijke realisatie excelleer je in het hebben van aandacht voor mensen en het sturen op resultaat. Dat doe je door te inspireren, te faciliteren en te verbinden. Je onderschrijft de principes van zelforganisatie en hebt een sterk vertrouwen in het vakmanschap en de intrinsieke motivatie van je teamleden. Je bent coach en sparringpartner voor je medewerkers en stimuleert samenwerking. Je stuurt op én bent verantwoordelijk voor de doelen en resultaten van je afdeling, incl.  bijbehorende ondersteunende processen. Je zoekt proactief afstemming met collega afdelingshoofden over resultaten en bedrijfsvoeringselementen.

Samen met de andere 10 afdelingshoofden en de directie vorm je het management. Binnen het fysieke domein ben je verantwoordelijk voor het onderkennen en bespreken van ontwikkelingen en voor de vertaling en implementatie daarvan. Naast de verantwoordelijkheid voor je eigen afdeling kun je ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een specifieke concernopgave. Ook kun je ambtelijk opdrachtgever zijn voor projecten. Over de inhoud en de voortgang van de werkzaamheden leg je verantwoording af aan de directie. Jouw drijfveren: betrouwbaar, resultaatgericht, innovatie, persoonlijke- en teamontwikkeling.

Waar kom je terecht?

De afdeling Ruimtelijke realisatie bestaat uit doeners! Zij willen het liefst meteen aan de slag gaan. Het is een bevlogen team in een vrij nieuwe samenstelling en bestaat uit diverse onderdelen die te maken hebben met vastgoed, werkvoorbereiding en beheer. Vastgoed houdt zich bezig met het grondbeleid, in kaart brengen van de haalbaarheid van gebiedsontwikkeling, advisering rondom Kampereiland, beheer van gemeentelijke gebouwen en de zorg voor adequate onderwijshuisvesting. Werkvoorbereiding en beheer houdt zich bezig met de voorbereiding en realisatie van werken in de openbare ruimte en het planmatig beheer van de inrichting van de openbare ruimte: gronden bouw- en woonrijp maken, wegen, groen en begraafplaatsen, openbare verlichting, sport- en speelvoorzieningen, riolering en civiele kunstwerken (zoals bruggen en steigers). Verder verzorgt de afdeling het beheer en de verhuur van de sporthallen.

Wie ben jij?

 • Je bent een energiek, resultaatgericht en ambitieus persoon met affiniteit met de taakgebieden van het fysiek domein;
 • Je weet vertrouwen te geven en ontvangen en werkt graag actief aan de zelforganisatie van de medewerkers;
 • Je hebt oog voor de bestuurlijke prioriteiten en de haalbaarheid in de organisatie;
 • Je bent een strategisch gesprekspartner voor bestuur, directie, managementteam en externe partners;
 • Je hebt visie, bent koersvast en weet met jouw oplossend vermogen de vertaalslag te maken naar wat nodig is om tot concrete plannen te komen.

Wat breng je mee?

 • HBO/WO werk- en denkniveau; een bouwkundige of civieltechnische opleiding is een pré;
 • Ervaring als (integraal) leidinggevende;
 • Belangstelling voor de taakvelden van de afdeling; beheer en vastgoed;
 • Een coachende en inspirerende stijl van leidinggeven;
 • Aandacht voor de ontwikkeling en groei van medewerkers;
 • Ervaring met (cultuur)verandertrajecten;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je bent benaderbaar en verbindend;
 • Je bent actiegericht.

Arbeidsvoorwaarden

Gemeente Kampen biedt jou een contract voor één jaar met een proeftijd van één maand. Na dat eerste jaar is de intentie een contract voor onbepaalde tijd. De functie is gewaardeerd in functieschaal 13. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 6.693,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Het betreft een fulltime functie.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden klik hier.

Meer weten?
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.  

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 7 mei tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

De data in de procedure zijn gepland:

 • Oriënterende (online) gesprekken met bureau Zeelenberg: week 19
 • CV-presentatie (door adviseurs Zeelenberg): 16 mei
 • Eerste ronde; persoonlijke presentatie: 24 mei
 • Tweede ronde; verdiepend gesprek: 30 mei
 • Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure en is gepland op 9 juni
 • Arbeidsvoorwaardegesprek: 14 juni

In verband met de meivakantie hanteren wij voor deze procedure een wat langere doorlooptijd.

Over Kampen

De gemeente Kampen heeft met haar 55.000 inwoners en zo’n 450 medewerkers een mooie omvang. Groot genoeg om professioneel te kunnen zijn en klein genoeg om iedereen persoonlijk te kennen. Dat is wat we ook belangrijk vinden in Kampen. Verder staat professionaliteit en het verlenen van optimale dienstverlening aan burgers en organisaties centraal. En resultaatgericht werken op basis van vertrouwen. Kampen heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke uitdagingen opgepakt en hier koers op bepaald. Voor de organisatie betekent dit een grotere focus op dienstverlening en omgevingsgericht werken. Voor de medewerkers gelden de principes eigenaarschap, minder hiërarchie en meer zelforganisatie.

De gemeente Kampen is een inclusieve organisatie. Zij geloven dat ze met een diverse samenstelling van het personeel beter zijn voorbereid op de ontwikkelingen in de samenleving.

Strategisch en coachend manager

met een overstijgende, integrale blik voor het versterken van de eenheid Control & Informatie en de resultaten van de gemeente Nissewaard

Nissewaard in ontwikkeling
Voortdurend meebewegen met de veranderende samenleving, dat is de uitdaging waar Nissewaard voor staat. In 2016 is men daarom via het programma ‘Nissewaard Leert!’ gestart met de transformatie naar een flexibele en adaptieve organisatie. Medewerkers werken elke dag aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoners, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven. De kernwaarden Werken vanuit de bedoeling, Samenwerken en Leren van elkaar vormen het uitgangspunt. In 2020 is de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe manier van werken. 

In ‘Nissewaard Leert!’ staat leren van en met elkaar centraal. De afgelopen jaren heeft de organisatie in dat kader goede stappen gezet. Inmiddels is de organisatievisie aangescherpt om ook de volgende stap te kunnen maken. Het organisatieplan ‘Nissewaard Leert Door!’ geeft hier verder richting aan.

Manager van de eenheid Control & Informatie

De organisatie bestaat uit een driehoofdige directie en zes eenheidsmanagers. Als manager ben jij verantwoordelijk voor de eenheid Control & Informatie (ca. 87 FTE), die bestaat uit vier teams: Informatievoorziening, Financiën, Audit & Control en Belastingen & Rechtsbescherming, zie organogram. Je legt verantwoording af aan de directie.

‘In control’, ‘grip op financiën’ en ‘grip op informatievoorziening’ zijn speerpunten in de organisatie. Risicomanagement is daarom ook een belangrijk thema voor Nissewaard. Als manager Control & Informatie ben je gesprekspartner van de directie, programmamanagers, collegeleden en stakeholders bij ontwikkeling van strategie en aanpak van opgave- en ketengerichte zaken voor de eigen aandachtsgebieden en organisatiebreed. Vanuit je rol in het integraal managementteam (IMT) ben je medeverantwoordelijk voor de resultaten van de gemeente als geheel.

De uitdaging

In alle dynamiek ligt jouw focus op de teams en de medewerkers. Vertrouwen in ieders vakmanschap vormt voor jou de basis. Jouw meerwaarde zit niet per se in vakkennis, maar in het zijn van een volwaardige en geloofwaardige gesprekspartner in verschillende contexten. Dit vraagt strategische, analytische denkkracht en het vermogen het beste uit medewerkers te halen. Je draagt bij aan de integrale ontwikkeling en ondersteuning van de organisatie. Je weet medewerkers binnen en buiten de organisatie met elkaar te verbinden. Kortom, een uitdagende managementpositie met een veranderkundige opgave.

Je levert een stevige bijdrage aan het formuleren van het strategisch beleid en de integrale bedrijfsvoering. Het verbeteren van bedrijfsprocessen is hier een cruciaal onderdeel van. Je ontwikkelt een toekomstvisie en geeft hier op integrale wijze richting en sturing aan. Je adviseert over prioritering en bestuurlijke afstemming. Dit geldt uiteraard ook voor de integrale eenheid-overstijgende opgaven. Je stemt af met andere betrokkenen in de organisatie, zoals teamleiders, de CIO, collega-eenheidsmanagers en de directie. Je stimuleert en faciliteert de verbinding tussen de eenheden onderling en de eenheden en directie. Verder draag je bij aan een heldere en soepele besluitvorming op bedrijfsvoeringsvraagstukken, die dienend zijn aan de primaire processen. Je ziet toe op een correcte uitvoering van besluiten voor wat betreft de eigen eenheid en doet dit op een stimulerende en oplossingsgerichte manier.

Meer over de eenheid

Control & Informatie heeft de regie op de gemeentelijke P&C-cyclus en is verantwoordelijk voor het verwerken en vastleggen van financiële informatie in het financieel systeem. Daarnaast adviseren de medewerkers het college, de directie en het management over financieel technische aangelegenheden en informatiemanagement. De eenheid is ook verantwoordelijk voor de gemeentelijke informatievoorziening (o.a. data-analyses, informatieadvies en functioneel beheer).

De eenheid Control & Informatie adviseert de andere vijf eenheden. Samen met de eenheid Dienstverlening is zij verantwoordelijk voor doelmatigheid en rechtmatigheid van de totale organisatie. De eenheid kent een hoog specialistisch gehalte. De lijnen naar bestuur en samenleving zijn kort en men is gewend snel tot actie over te gaan. Er heerst een cultuur van zaken regelen en organiseren.

Wie ben jij?

Naast WO werk- en denkniveau, heb je managementervaring en affiniteit met bedrijfsvoeringvraagstukken. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een strategisch leider met een coachende, faciliterende stijl van leidinggeven.
 • Je wilt graag bijdragen aan de ambitie en veranderopgave van Nissewaard.
 • Je hebt een bedrijfsmatige, integrale blik, weet focus aan te brengen en hebt een flinke dosis realisatiekracht; je werkt graag naar resultaten toe en stelt daarbij realistische doelen.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief én organisatiesensitief en stelt je onafhankelijk op.
 • Je beschikt over reflecterend vermogen, houdt mensen een spiegel voor en stelt kritische vragen. Je maakt zaken bespreekbaar en houdt je omgeving scherp.
 • Je bent ontwikkelingsgericht en draagt graag bij aan het vormgeven van een lerende organisatie.
 • Je draagt bij aan heldere besluitvorming, transparantie en innovatie.

Arbeidsvoorwaarden
Nissewaard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Het betreft een fulltime functie. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Nissewaard werkt steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk en stimuleert loopbaanontwikkeling.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 april tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft!

Mocht je interesse hebben in deze vacature, maar heb je het profiel pas na de sluitingsdatum gelezen, neem dan telefonisch contact met ons op!

De data van de procedure zijn:

Week 15 : Adviseurs Zeelenberg voeren (online)gesprekken met kandidaten
17 april 2023 : cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
21 april 2023 : 1e gespreksronde bij de gemeente Nissewaard
12 mei (ochtend) : 2e gespreksronde bij de gemeente Nissewaard
17 mei (middag) : Klikgesprek portefeuillehouder financiën
22 mei (middag) : Arbeidsvoorwaardengesprek

In verband met de meivakantie hanteren wij voor deze procedure een wat langere doorlooptijd.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure

Om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Nissewaard is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Over Nissewaard
Bij de gemeente Nissewaard werken ongeveer 800 mensen verdeeld over zes eenheden. Samen zorgen zij voor een schoon, heel en veilig Nissewaard. Nissewaard is qua oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland. Samen werken zij voor ruim 85.000 inwoners. Het belangrijkste doel? Zorgen dat Nissewaard een fijne plek is om te wonen, werken en leven! De gemeente is op 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse en omvat het gehele (voormalige) eiland Putten en het oosten van het (voormalige) eiland Voorne.

Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Een dynamische gemeente met de charme van een dorp en de uitdagingen van een grote stad.

Gemeente Leidschendam-Voorburg bestaat uit drie unieke kernen, met elk een eigen karakter en een rijke cultuur. Middenin de Randstad, met veel groen en ruimte, is de gemeente aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te verblijven. Inmiddels wonen er ruim 76.000 mensen en de gemeente groeit nog steeds.

Er spelen grote opgaven in het sociaal domein, maar ook op het gebied van woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid. De gemeente zet in op het bouwen van bruggen met de lokale samenleving en het benutten van de meedenkkracht van de inwoners. In het regionale krachtenveld ontwikkelt de gemeente zich richting een zelfbewuste samenwerkingspartner.

De ruim 650 medewerkers werken samen aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. We doen er alles aan om medewerkers optimaal te faciliteren. Het moderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken. We stimuleren creativiteit en oplossingsgerichtheid en zetten in op eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en weten wat er speelt.

Over het bestuur en de organisatie
De gemeenteraad bestaat uit 35 raadsleden, verdeeld over acht partijen. Het college wordt gevormd door een coalitie van VVD, Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) en D66. VVD en GBVL leveren beide twee wethouders, D66 levert er één. Op 6 maart start de nieuwe burgemeester. De positie van griffier is vacant (en wordt op dit moment interim ingevuld), waardoor een geheel nieuwe driehoek wordt gevormd.

De gemeente neemt deel aan diverse bestuurlijke samenwerkingsverbanden met verschillende gemeenten. Variërend van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, gezamenlijke inkoop van Jeugdzorg met negen gemeenten in Haaglanden tot de inkoop van diensten door Wassenaar en Voorschoten op het terrein van Werk & Inkomen. Regionale samenwerking is actueel. Het is zaak om daarin de belangen van Leidschendam-Voorburg goed te vertegenwoordigen, met uiteraard ook oog voor de regionale belangen.

De organisatie wordt aangestuurd door een driehoofdige concerndirectie, voorgezeten door de gemeentesecretaris. Als gemeentesecretaris ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en eerste adviseur va het college. Binnen de directie zijn de portefeuilles verdeeld op basis van wat de samenleving en organisatie nodig hebben. Zo is er een directeur met de portefeuille Ruimte en een directeur met de portefeuille Sociaal. Jij hebt de portefeuille Dienstverlening, Veiligheid en Bedrijfsvoering. Je draagt niet alleen verantwoordelijkheid voor de afdelingen Bedrijfsvoering, Veiligheid Toezicht & Handhaving, Concerncontrol en Klant Contact Centrum, maar zorgt ook – samen met je collega-directeuren – voor de verbinding tussen de domeinen. De organisatie telt in totaal acht afdelingen. De afdelingen worden aangestuurd door een afdelingshoofd en teamleiders, zie organogram.

Wat staat je te doen?
De gemeente streeft naar een wendbare en sensitieve organisatie die de inwoners en maatschappelijke opgaven centraal stelt. Daarbij heeft de organisatie de volgende thema’s benoemd: we hebben een open houding richting onze lokale samenleving en de regio. We hebben aandacht voor zakelijke verhoudingen, binnen en buiten. We versterken ons strategisch vermogen en vergroten onze advieskracht. Dit in het licht van een krappe arbeidsmarkt en nieuwe taken die opgepakt worden. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Professionalisering organisatie
Samen met je collega-directeuren en de afdelingshoofden ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt om heldere sturing op basis van duidelijke verwachtingen, resultaatafspraken en samenhang en samenwerking tussen domeinen, afdelingen en teams. Maar ook om ruimte en vertrouwen geven om taken zelfstandig en professioneel uit te voeren. Je voelt mensen goed aan, bent scherp op processen en weet het ‘van buiten naar binnen werken’ verder in te bedden in de organisatie. Je zorgt ervoor dat de organisatie soepel kan functioneren en vindt de medezeggenschap van medewerkers een belangrijke voorwaarde. Daarbij werk je met een open agenda.

Samenspel bestuur en organisatie
Je bent de eerste adviseur van het college en een vertrouwde sparringpartner en adviseur voor de individuele collegeleden.Samen met je collega-directeuren vorm je dé spil in de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Het college is energiek en ambitieus. Je wordt voortdurend uitgedaagd om de ambities van het bestuur en de ambtelijke capaciteit bij elkaar te brengen en te houden. Dit vraagt om scherp prioriteren en strategisch adviseren. In dit alles heb je oog voor participatie; je zet daarop in en voert het gesprek met het college over de betekenis daarvan voor hun rol.

Zowel het college als de raad zetten zich in voor het verstevigen van de onderlinge verbinding. Vanuit jouw rol lever jij een actieve en verbindende bijdrage in de driehoek van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris en aan het bestuurlijk ambtelijk samenspel. Met de komst van de nieuwe burgemeester is het met elkaar zoeken naar een nieuw evenwicht. Als gemeentesecretaris speel jij hier vanzelfsprekend een belangrijke rol in.

Samenspel met de lokale samenleving
Ook in Leidschendam-Voorburg is het versterken van het vertrouwen van de inwoners in de organisatie en het lokaal bestuur een belangrijk aandachtspunt. Dit vergt een ‘open organisatie’ die bereid en in staat is om de energie en kracht uit de lokale samenleving te benutten. Jij weet richting te geven aan dit samenspel met de lokale samenleving.

Regionale samenwerking
Er wordt veel samengewerkt in de regio. Jij stimuleert deze samenwerking en je vertegenwoordigt, samen met je collega-directeuren, de belangen van Leidschendam-Voorburg op constructieve wijze.

Tot slot vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Je werkt aan een constructieve relatie met de Ondernemingsraad en investeert daar, samen met de leden van de OR, actief in.

Wie ben jij?
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek- bestuurlijke context. Je verbindt je aan de ingezette organisatiekoers en trekt daarin samen op met het directieteam en de afdelingshoofden. Natuurlijk zijn wij nieuwsgierig naar wat je daaraan toe te voegen hebt. Het directieteam stuurt collegiaal en zoekt in jou een gemeentesecretaris die dit versterkt en aanvult. Verder komen onderstaande persoonskenmerken nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
 • Je hebt plezier in wat je doet en voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie. Je begrijpt hoe de bestuurlijke en ambtelijke wereld zich tot elkaar verhouden en bent daarin een verbinder.
 • Je bent sensitief, op politiek-bestuurlijk, organisatie en maatschappelijk vlak. Je volgt relevante ontwikkelingen en weet daarop in te spelen. Je verbindt bestuur, beleid en uitvoering.
 • Je bent een gezaghebbend adviseur. Je weet groepsdynamica te doorgronden en daarop in te spelen.
 • Je beschikt over strategische denkkracht en je weet deze ook te vertalen naar concrete acties en resultaten.
 • Je bent een echte teamspeler en verbinder. Je hebt oog voor ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten, creëert verbanden in de organisatie om succes te realiseren en pleegt effectieve interventies.
 • Je bent zichtbaar, zelfbewust, neemt verantwoordelijkheid en maakt impact.
 • Je weet zaken te doorgronden en terug te brengen tot de kern. Je komt met oplossingen.
 • Je bent hoeder en toonbeeld van integriteit.

Arbeidsvoorwaarden
Leidschendam-Voorburg biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 9.616,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 17). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en volop persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 26 maart 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn – onder voorbehoud – gepland.

 • week 13                                    adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 3 april 2023                            cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 13 april 2023                          persoonlijke presentatie (door kandidaten)
 • 17 april 2023                          1e gespreksronde
 • 19 april 2023                          2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Provinciesecretaris / Algemeen Directeur

Land in zee. Een kustlijn van 650 kilometer, de meeste zonuren per jaar en de meeste sterrenrestaurants per inwoner. Bruisende binnensteden, maar ook een prachtige natuur; Zeeland is ongenadig mooi. De unieke ligging in zee is onderscheidend van alle andere regio’s in Europa.

Lees meer over Zeeland.

Zeeland, waar je kunt reizen langs overkanten. Van origine een eilandenrijk, gescheiden door diepe zeearmen en verbonden door dijken, dammen en Deltawerken. Met allemaal een eigenheid in taal, mentaliteit en belevingswereld. Zeeland is een provincie vol tegenstellingen. Eb en vloed, zee en land, noord en zuid, wind en zon, zilt en zoet. Maar wat Zeeland vooral is; een trots en stoer gebied waar volop mogelijkheden zijn om te pionieren. Waar de urgentie gevoeld wordt om samen te werken. Want samen sta je sterk. De uitdaging is om de kracht van Zeeland te benutten.

De Zeeuwse opgaven

Als Provincie Zeeland werken we in netwerken samen met mensen, overheden, bedrijven en instellingen om het beste voor Zeeland en de Zeeuwen te doen.

Maatschappelijke transities

De uitdagingen zijn groot. De wereld om ons heen is dynamischer dan ooit. Provinciale Staten van Zeeland hebben hiervoor een toekomstvisie opgesteld: Zeeland 2040. Uitgangspunten voor die visie zijn het DNA van Zeeland en de grote trends die daarop inwerken: verduurzaming, individualisering en technologisering. Dat gedachtegoed is nog steeds actueel. We zien dat die trends zich hebben doorgezet in een groot aantal maatschappelijke transities.

De provinciale agenda wordt voor de komende jaren grotendeels bepaald door het invulling geven aan deze grote transities op het gebied van:

 • Landelijk gebied en stikstof;
 • Wonen, ruimtelijke arrangementen en leefbaarheid;
 • Energie en klimaat;
 • Kernenergie.

Het Rijk ziet een hoofdrol voor de provincies bij de aanpak van deze vraagstukken. Een enorme klus waar veel werk voor verzet moet worden. Meer nog dan in het verleden, moeten we in Zeeland de krachten bundelen om samen met alle stakeholders de gewenste resultaten voor de Zeeuwse samenleving te bereiken. Dat geldt voor vrijwel alle onderdelen in ons werk.

Sturing van de organisatie

Met de grote transities liggen er ook grote inhoudelijke uitdagingen. Daarbij draagt de provincie een grote verantwoordelijkheid om samen met andere overheden de doelen op de transities in de regio te behalen; een grote uitvoeringsopgave voor de komende tien jaar.

De provinciale organisatie werkt opgavengericht met als doel om strategisch en met de juiste capaciteit uitvoering te geven aan de majeure maatschappelijke vraagstukken van Zeeland. Een organisatie die zorgt dat zij in de basis haar wettelijke taken adequaat uitvoert en tegelijkertijd er op is ingericht om in te spelen op nieuwe maatschappelijke opgaven. De zittende directie heeft in de voorbije periode een krachtige en wendbare organisatie neergezet, met als leidende principes opgavengericht werken, netwerksturing en werken in opdrachten. Daar mag een nieuwe inspirerende leider vervolg aan geven.

De basis (structuur, financiën, bezetting) is in orde. In die zin ligt daar voor de provinciesecretaris geen grote veranderopgave voor. Doorontwikkeling is echter een continu proces. In het verder vorm, invulling en betekenis geven van de sturing aan de organisatie – om opgaven naar resultaat te brengen – wordt van de provinciesecretaris een leidende, op de toekomstgerichte rol verwacht. Doorgaan op de huidige lijn, scherpte inbrengen, consistentie in visie en het continu leggen van verbindingen zijn belangrijke ingrediënten voor de doorontwikkeling van de organisatie.

Externe gerichtheid is daarbij van wezenlijk belang: een zichtbare, verbindende, proactieve rol pakken in het stimuleren van de samenwerkingsrelatie met collega-overheden, partners in de regio en het Rijk.

Bestuur en organisatie

Provinciale Staten vormen het hoogste bestuursorgaan van de provincie Zeeland en vertegenwoordigen haar inwoners. De Staten bepalen de inhoudelijke hoofdlijnen van het beleid en houden hier toezicht op.

Het dagelijks bestuur van de provincie ligt in handen van Gedeputeerde Staten. Zij zijn gekozen door de leden van Provinciale Staten. Het college van Gedeputeerde Staten bestaat momenteel uit vijf leden, inclusief de Commissaris van de Koning. Hij is voorzitter van het dagelijks bestuur. Het College is verantwoordelijk voor uitvoering van het provinciale beleid, rijksregelingen en wettelijke taken, beheert de eigendommen en deelnemingen van de Provincie, en houdt toezicht op de financiën van de Zeeuwse gemeenten.

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Op basis hiervan kiezen Provinciale Staten een nieuw College van Gedeputeerde Staten en stellen de ambities voor de periode 2023-2027 vast. De nieuwe provinciesecretaris / algemeen directeur zorgt – samen met de gehele ambtelijke organisatie – voor een goede uitvoering hiervan. 

Het bestuur wordt ondersteund door de provinciale organisatie onder leiding van de provinciesecretaris / algemeen directeur. Circa 700 medewerkers zorgen er met vakkennis, betrokkenheid en liefde voor dat Zeeland een plek is waar inwoners en gasten graag wonen, werken en recreëren. Met elkaar en met maatschappelijke partners dragen de collega’s bij aan een duurzame regionale economie, een vitale samenleving en een plezierige leefomgeving. Elke dag opnieuw.

De organisatie bestaat uit zes afdelingen, eenheid control en verschillende strategische opgaven, programma’s en grote projecten. Bekijk hier het organisatiemodel. Het sturingsconcept beschrijft hoe het opgavengericht werken is georganiseerd.

Provinciesecretaris / algemeen directeur

De provinciesecretaris / algemeen directeur is

 • eerste adviseur en ondersteuner van het college van Gedeputeerde Staten,
 • eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en
 • het gezicht naar buiten, met een zichtbare en verbindende rol naar medeoverheden en partners in de samenleving.

De provinciesecretaris is als eerste adviseur aanwezig bij de vergaderingen van het college en ondersteunt collegeleden bij de uitvoering van hun taken. Gelet op de veelomvattende bestuurlijke dossiers, is een stevige adviseur vanzelfsprekend, met aandacht voor de provinciale regierol, integrale toetsing van adviezen en goedlopende besluitvormingsprocessen. Een vertrouwd, integer, strategisch sparringpartner met een scherp rol- en verantwoordelijkheidsbesef.

Samen met de directeur Programma’s en Projecten vormt de provinciesecretaris / algemeen directeur een tweehoofdig directieteam. Hoewel de provinciesecretaris / algemeen directeur vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid als algemeen directeur eindverantwoordelijk is, opereert de directie vanuit gezamenlijkheid, met onderverdeling van portefeuilles.

Als provinciesecretaris richt u de aandacht op bestuurlijk-ambtelijk samenspel en geeft u sturing en leiding aan ontwikkeling en realisatie van de organisatieontwikkeling. U bent bepalend voor de strategische koers van de organisatie, zorgt voor een transparant en veilig werkklimaat en bent het ‘gezicht’ naar buiten toe. 

De directeur Programma’s en Projecten is mede verantwoordelijk voor de concernbrede sturing en in het bijzonder verantwoordelijk voor de inrichting, aansturing en realisatie van de provinciale opgaven, programma’s en projecten.

Er is ruimte om gaandeweg – afhankelijk van ontwikkelingen en samenstelling van het directieteam – de portefeuilleverdeling onderling op accenten te verleggen.

Als boegbeeld van de organisatie heeft de provinciesecretaris een belangrijke rol in het initiëren van en deelnemen aan samenwerkingsverbanden met externe partijen op regionaal, (inter-)provinciaal, landelijk en Europees niveau. In een veranderend landschap weet je als vertegenwoordiger van de provincie rol en positie goed neer te zetten en uit te dragen.

Verder zorgt de provinciesecretaris voor bewaking van de integriteit binnen de ambtelijke organisatie. Daarnaast neemt de provinciesecretaris / algemeen directeur deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de Commissaris van de Koning en de griffier. Tevens vervult de provinciesecretaris / algemeen directeur de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en voert daarin constructief overleg met de Ondernemingsraad.

Persoonsprofiel

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hierbij wordt dan ook nadrukkelijk stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken zijn als uitgangspunt voor de rol van provinciesecretaris / algemeen directeur benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

 • Visie en strategie: u bent bepalend voor de strategische koers en doelstellingen van de organisatie. U draagt dit op inspirerende wijze uit en weet mensen te stimuleren en mee te nemen, zowel binnen de organisatie als naar partners in het netwerk.
 • U opereert op natuurlijke wijze vanuit gezamenlijkheid binnen én buiten de organisatie. U staat voor de kwaliteit en professionaliteit van de organisatie, producten, diensten en besluitvormingsprocessen. Als het er echt om gaat dan neemt u weloverwogen strategische beslissingen, waarbij u volle verantwoordelijkheid neemt.
 • Omgevingsbewust: u toont organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit. U anticipeert snel op wensen vanuit de omgeving en politiek bestuur die van invloed kunnen zijn op de organisatie.
 • Sparringpartner: u bent voor iedereen een vertrouwde, prettige sparringpartner: laagdrempelig, constructief en verbindend.
 • Impact en netwerken: u toont een externe oriëntatie en bent alert op kansen en mogelijkheden in het bouwen en onderhouden van netwerken. Daarin maakt u impact en vertegenwoordigt u als boegbeeld de provincie, de provinciale organisatie en haar mensen met trots.
 • Aansprekend leiderschap en mensgericht: u inspireert, toont voorbeeldgedrag, coacht, motiveert en daagt uit om mensen te ontwikkelen en gezamenlijk doelstellingen te realiseren. U toont enthousiasme en plezier en draagt op natuurlijke wijze een cultuur uit van vertrouwen, gezamenlijkheid en ontwikkeling. En bovenal: u bent een mens onder de mensen. Vanuit die belangrijke eigenschap heeft u een hoge mate van zelfreflectie en sterk gevoel voor menselijke maat.

Arbeidsvoorwaarden

De positie is ingeschaald in schaal 18 van de cao Provincies 2022-2023. Het salaris bedraagt daarmee maximaal € 11.280,28 bruto per maand op basis van 36 uur per week exclusief Individueel Keuzebudget (IKB) van circa 22% . Daarin is onder meer het vakantiegeld en een structurele eindejaarsuitkering opgenomen. Pensioenopbouw verloopt via het ABP.

Contact en informatie procedure

Voor Provincie Zeeland begeleiden Cees Zeelenberg en Wouter Nijland namens Zeelenberg de zoektocht naar de nieuwe provinciesecretaris / algemeen directeur.

Neem voor meer informatie over de functie contact op via 073 – 612 06 55.

Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae is 12 maart 2023. Reageren kan via de solliciteer-button op deze pagina. 

 • Start werving: 17 februari 2023
 • Sluiting reactietermijn: 12 maart 2023
 • Voorselectiegesprekken met Zeelenberg: 15 en 16 maart 2023
 • Eerste ronde selectiegesprekken, persoonlijke presentatie: 29 en 30 maart 2023
 • Tweede ronde selectiegesprekken, verdiepingsgesprek: 5 april 2023
 • Derde ronde selectiegesprekken, afsluitend gesprek: 12 april 2023

Naast het arbeidsvoorwaardengesprek behoort ook een screening, assessment en klikgesprek met college van Gedeputeerde Staten tot de afrondende afspraken.

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Een stevige, verbindende secretaris die verder bouwt met de ambtelijke organisatie.

De Zeeuwse gemeente Veere (ca. 22.000 inwoners) ligt op het voormalige eiland Walcheren, samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen. De gemeente omvat dertien kernen: Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande. Ook het voormalig werkeiland Neeltje Jans hoort tot het grondgebied van de gemeente.

Elke kern kent een eigen DNA-profiel en onderscheidt zich van de andere kernen qua cultuur, (toeristisch) karakter en bevolkingssamenstelling. De dorpen variëren van traditionele kerkdorpen tot toeristische trekpleisters. Vooral die laatsten zijn in de zomermaanden in omvang veel groter dan in de wintermaanden. Als aantrekkelijke kustgemeente heeft Veere circa 5 miljoen overnachtingen per jaar. Voor meer informatie, zie ook www.veere.nl.

Bestuur en organisatie

De gemeenteraad van Veere telt 19 zetels, met acht partijen. Het college bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders van de coalitiepartijen SGP, HVV, CU en VVD.

De ambtelijke organisatie telt zo’n 230 medewerkers. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je eindverantwoordelijke voor de organisatie, die bestaat uit  zes afdelingen: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Maatschappelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Ruimtelijke Ontwikkeling en Programma’s en Projecten. De afdelingshoofden vormen – samen met jou als algemeen directeur  het managementteam (MT) en zorgen voor de aansturing van hun afdeling, ondersteund door teamleiders en/of coördinatoren.

Veere in ontwikkeling

De organisatieontwikkeling doen we samen. In de afgelopen maanden is de visie met de kernwaarden vernieuwd. De kernwaarden zijn: Lerend, Eensgezind en Veerkrachtig (LEV). Daarnaast heeft men een A3 jaarplan opgesteld en wordt de span of control van de afdelingen herijkt. Ook het projectmatig werken heeft een boost gekregen. Je speelt een belangrijke rol in het verder uitrollen en implementeren van deze ontwikkelingen in de organisatie waarbij houding en gedrag belangrijke speerpunten zijn.

De volgende rollen en uitdagingen vragen specifiek jouw aandacht:

Jouw samenwerking met het college van burgemeester & wethouders
Als gemeentesecretaris ben je ondersteuner en onafhankelijk adviseur van het college. Je kent de dossiers, brengt relevante informatie in en wijst de bestuurders op de implicaties rond besluitvorming. Je pakt een stevige adviesrol; je geeft gevraagd en ongevraagd advies en houdt de leden van het college zo nodig ook een spiegel voor. Je draagt zelf sterk bij aan het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel, met oog en met respect voor ieders rol daarin en bent zelf ook rolvast.

Je stimuleert de bestuurlijke sensitiviteit van de organisatie en stuurt daarop. Je geeft duidelijk aan wat de mogelijkheden van de ambtelijke organisatie zijn en daarmee de haalbaarheid van bestuurlijke ambities en bewaakt daartussen het evenwicht. Als schakel tussen college en organisatie waarborg je het proces, de kwaliteit en integraliteit van adviezen. Hierbij word je ondersteund door de strategisch adviseur bestuur & management.

Als schakel tussen bestuur en organisatie stroomlijn je de informatievoorziening in beide richtingen. Je draagt zorg voor tijdige en adequate informatie richting bestuur vanuit de ambtelijke organisatie en informeert de organisatie over de genomen besluiten en organiseert de uitvoering daarvan.

Je positie in de ‘Driehoek’
Als gemeentesecretaris draag je samen met de burgemeester en griffier bij aan een soepele planning van het besluitvormingsproces, de kwaliteit en tijdigheid van de stukken en het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel. Naast het formele driehoeksoverleg weten burgemeester, griffier en gemeentesecretaris elkaar ook informeel goed te vinden.

Je maakt deel uit van het managementteam
Als algemeen directeur ben je voorzitter van het MT en stuur je de afdelingshoofden aan. Binnen het MT zorg je voor een heldere overlegstructuur, hak je knopen door en zorg je dat zaken afgemaakt en afspraken nagekomen worden. Maar bovenal ben je samen met de afdelingshoofden verantwoordelijk voor integraliteit, de verbinding tussen afdelingen, de organisatie en de ontwikkeling daarvan. Je toont leiderschap en MT-leden in hun kracht. Je hebt aandacht voor het functioneren en positioneren van het MT binnen de organisatie. Je stimuleert de verbindingen binnen het MT en tussen het MT, het college en de raad en fungeert daarin als schakelpunt.

Je hebt medezeggenschap hoog in het vaandel
De gemeentesecretaris/algemeen directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Bij de gemeente Veere is de medezeggenschap van de ondernemingsraad (OR) gecombineerd met het Lokaal Overleg (LO) met de vakbonden in de zogeheten Medezeggenschap Veere (MZV). In de sterk veranderende organisatie zoekt de MZV constructieve samenwerking met de bestuurder. De MZV overlegt graag in formele en in informele zin. Jij hebt oog voor de rol van de MZV, weet op welke momenten je hen moet betrekken of consulteren en komt gemaakte afspraken na.

Externe samenwerking waar dit meerwaarde heeft
Gemeente Veere vindt het belangrijk om samen te werken, daar waar dat aantoonbare meerwaarde heeft. Als gemeentesecretaris maak je deel uit van de gemeentesecretarissenkring Zeeland en heb je een rol in de samenwerking met gemeenschappelijke regelingen en andere stakeholders. Je vindt het leuk om een (regionaal) netwerk op te bouwen en daarbinnen als ambassadeur van Veere de gemeentelijke belangen te dienen. In de samenwerking met de buurgemeenten toon je initiatief en neem je positie in.

Jouw profiel 

Je draagt de gemeente Veere een warm hart toe en bent het boegbeeld van de organisatie, zowel intern als extern. Je staat vóór de troepen maar loopt niet te ver op de troepen vooruit. Je hebt overzicht wat er organisatiebreed speelt en biedt medewerkers duidelijkheid en richting ten aanzien van ontwikkeling en verandering. Je denkt zowel ‘van buiten naar binnen’ als ‘van binnen naar buiten’ en werkt eensgezind samen met het MT en met de medewerkers aan een organisatie waarin de medewerkers veerkrachtig aansluiten op verandering en maatschappelijke opgaven. Vandaaruit bewaak je dat iedereen aan de juiste opdracht werkt en resultaten bereikt en geef je medewerkers de kans om te leren en hun talent in te zetten. Je legt verantwoordelijkheid daar waar het hoort en spreekt eenieder daar op aan.

Je laat zien welke resultaten de veranderingen opleveren en welke meerwaarde deze hebben. Je zet de reeds ingezette organisatieontwikkeling voort en richt je op het borgen en consolideren van de  organisatieontwikkeling en de gewenste cultuur en werkwijze.

Je combineert daadkracht en standvastigheid met een mensgerichte houding en communicatief vermogen. Je bent een verbindende, resultaatgerichte en stevige persoonlijkheid die ervaren is in het zowel intern als extern samenbrengen van verschillende onderwerpen, personen, belangen, organisaties en gremia. Je doet dit vanuit een overstijgend perspectief en vanuit inzicht in partijen en belangen. Je creëert duidelijkheid rond taken, rollen, processen en verwachtingen en verbindt daar ook consequenties aan. Je bereikt zaken door te beargumenteren, te inspireren en te overtuigen.

Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur beschik je over:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • relevante (eindverantwoordelijke) managementervaring;
 • relevante werkervaring bij voorkeur opgedaan in een gemeentelijke omgeving;
 • ervaring met participatieve organisatieontwikkeling;
 • ervaring met het deelnemen aan samenwerkingsverbanden.

Wat hebben wij je te bieden?

Verantwoordelijkheid, dynamiek, leuke collega’s en een mooi arbeidsvoorwaardenpakket! De functie is op dit moment binnen ons functiewaarderingssysteem indicatief ingedeeld in  functieniveau 15: maximaal € 7.977,- bruto per maand (salarispeil 1 april 2022). De definitieve indeling moet nog plaatsvinden. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast heb je recht op een Individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, val je onder het pensioenfonds ABP en krijg je een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Veere kent een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Ook het volgen van relevante opleidingen behoort tot de mogelijkheden.

Het uitgangspunt is een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55. De data van de procedure worden nog gepland en zullen op de website worden gepubliceerd.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 12 maart 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren de solliciteer-button op deze pagina. Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Ontwikkelgerichte teammanager Sociaal Domein

voor het team Kwaliteit & Administratie

Deze rol daagt je uit; het MT binnen het domein is jong, het team divers en het domein dynamisch en volop in de spotlights. Als teammanager richt jij je onder meer op de doorontwikkeling van de medewerkers en het team als geheel. Ga jij de uitdaging aan?

Als teammanager Kwaliteit & Administratie geef je leiding aan een team met een grote diversiteit aan mensen, taken en verantwoordelijkheden. Dit vraagt van jou flexibiliteit in je leiderschapsstijl; van nabijheid en sturing geven tot meer op afstand en ruimte geven. Jij voelt dit goed aan en sluit aan op ieders behoefte en wat diegene nodig heeft. Je bent gericht op ontwikkeling, van het individu, het team en de organisatie als geheel. Dit betekent dat je inzet op persoonlijke ontwikkeling en procesoptimalisatie. Hierin ben je geduldig en realistisch en ga je gefaseerd te werk.

Samenwerking binnen het sociaal domein
Gemeente Altena heeft de koers ingezet om te werken aan een integrale aanpak van toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Een brede toegang waar inwoners terecht kunnen met (hulp)vragen op het gebied van de Wmo, inkomensondersteuning en jeugdhulp.

Binnen het sociaal domein zijn de teams Voorveld, Toegang, Regie en Administratie & Kwaliteit gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering binnen het sociaal domein. De teams werken nauw samen met team Samenleving waar het samenhangende beleid op het gebied van alle onderdelen van het sociaal domein ligt.

Over het team Kwaliteit & Administratie
Binnen het team (23 FTE) zijn de kwaliteitsadviseurs en juristen ondergebracht en wordt de administratieve ondersteuning centraal georganiseerd. De secretaresses verzorgen ook de ondersteuning voor de teammanagers binnen het domein.

Kwaliteit is verantwoordelijk voor de recht- en doelmatigheidstoetsing, de bezwaar en beroepenafhandeling en de kwaliteit van de werkprocessen en systemen. De kwaliteitsadviseurs zijn nauw betrokken bij de professionele ontwikkeling van medewerkers binnen het sociaal domein door coaching en intervisie en tevens het borgen van de interne en externe leercycli.

Kwaliteit ondersteunt proactief de teams Voorveld, Toegang en Regie in hun ontwikkelopgave. De gedragswetenschappers volwassenen en jeugd zijn sparringpartner voor de consulenten en ondersteunen hen bij het op- en bijstellen van de lijn in de hulpverlening en de daarbij behorende rapportages. Zij bevorderen de deskundigheid en handelingsbekwaamheid van consulenten door middel van het bespreken van casuïstiek, het ondersteunen bij vakinhoudelijke beslissingen, consultatie en leeractiviteiten. Zij dragen op een kritisch opbouwende wijze bij aan de vorming en de uitvoering van het beleid van de organisatie, waardoor het management van de organisatie over inzichten uit de praktijk kan beschikken voor het ontwikkelen van beleid. 

Administratie is verantwoordelijk voor een tijdige en correcte bestelling bij en betaling aan leveranciers. De professionals binnen dit team werken nauw met elkaar samen, zodat uniformiteit en flexibiliteit wordt bereikt en er overdracht is in de werkprocessen. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je geeft integraal leiding en bent verantwoordelijk voor de doelen, resultaten, middelen, personele capaciteit en het functioneren van team Kwaliteit & Administratie.
 • Je zorgt voor een hoge kwaliteit van dienstverlening van de geleverde diensten én de efficiëntie van de daarbij ingezette capaciteit en middelen.
 • Je stelt medewerkers in staat te werken aan resultaten en oplossingen, prioriteert, brengt focus aan en spreekt medewerkers aan op hun resultaten en ontwikkeling.
 • Je draagt zorg voor ontwikkeling van het team en stimuleert de professionele ontwikkeling en het persoonlijk leiderschap van de medewerkers. 
 • Je bent sparringpartner over de inhoud en de processen.
 • Je vertaalt de organisatiedoelstellingen door naar het team.
 • Je stimuleert de medewerkers binnen team Kwaliteit & Administratie een professionele slag te laten maken.
 • Je schept de juiste randvoorwaarden voor een optimaal verloop van de processen, zodat de afgesproken prestaties in het reguliere proces behaald worden.
 • Je werkt nauw samen met andere teammanagers binnen het sociaal domein.

Wie ben jij?
Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau en hebt ervaring met dienend leiderschap. Je hebt affiniteit met het sociaal domein en bedrijfsvoering en hebt een visie op de ontwikkelingen binnen het domein. Daarnaast komen onderstaande persoonskenmerken nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een stevige persoonlijkheid, een verbinder met een open stijl van communiceren.
 • Als dienend leidinggevende bied je de ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling; medewerkers krijgen de sturing die nodig is.
 • Je bent in staat om de kwaliteiten en talenten van de medewerkers te herkennen en in te zetten op de juiste plaats. Waar nodig faciliteer en coach je jouw medewerkers.
 • Je hebt inzicht in en gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Je bent analytisch scherp, houdt overzicht en brengt structuur aan.

Arbeidsvoorwaarden
Altena biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 maart 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Gemeente Altena
In oppervlakte is gemeente Altena de grootste gemeente van West Brabant. 21 kernen waarin ruim 57.000 mensen wonen en werken. Altena is bij uitstek een groene gemeente waar landbouw en natuur elkaar afwisselen. Maar, vergis je niet, in Altena ligt ook één van de grootste (reparatie)binnenhavens van Europa, is transport een belangrijke bedrijfstak en met het prachtige natuurgebied de Biesbosch en vestingstad Woudrichem is het ook voor de toerist een aangename gemeente.

In Altena gebeurt het!
Niets zo uitdagend als het werken bij een jonge gemeente in ontwikkeling. Op 1 januari 2019 zijn de 3 gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gefuseerd en zijn de eerste bouwstenen gelegd. Inmiddels zijn we een paar jaar verder, vol ambitie en volop in beweging. Het vormgeven van deze gemeente is een prachtige klus die op alle vlakken van de organisatie uitdagingen biedt. Wij zoeken talent dat zich thuis voelt in deze veranderende omgeving die voortdurend nieuwe mogelijkheden biedt. Ben jij flexibel en vastberaden? Houd jij van uitdagende situaties? Ontdek dan de Gemeente Altena als werkgever!

Ontdek meer op werkenbijgemeentealtena.nl/

Coachende en verbindende domeinmanager Dienstverlening Toezicht en Handhaving

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het domein en voor de gemeentebrede dienstverlening. Werken en denken vanuit dienstverlening zit in jouw DNA.

Een betrokken organisatie waar men er samen de schouders onder zet, dát is gemeente Heemstede. Een organisatie met korte lijnen tussen collega’s, het MT en het college. Medewerkers zijn loyaal en zetten zich vol enthousiasme in voor het bestuur en de inwoners. Als domeinmanager heb je een brede verantwoordelijkheid en oefen je direct invloed uit op waar de gemeente zich mee bezighoudt. Dé plek om impact te maken!

Als lid van het managementteam ben je samen met je collega MT-leden verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling en draag je bij aan het algehele reilen en zeilen van de organisatie. Je denkt mee en zoekt de verbinding.

Over de organisatie en het domein
De organisatie is opgedeeld in vier domeinen: Bestuurs- en Juridische Zaken, Samenleving, Ruimte en Dienstverlening Toezicht & Handhaving. Elk domein wordt aangestuurd door een domeinmanager. Zij vormen samen met de manager P&O, de manager Financiën en de gemeentesecretaris het MT.

Jij geeft leiding aan het domein Dienstverlening, Toezicht en Handhaving (ca. 25 FTE) dat bestaat uit drie teams: Publiekszaken (1e-lijns klantcontact via het gemeentelijke KCC, Burgerzaken), Bouw- & Woningtoezicht (vergunningverlening) en Handhaving Openbare Ruimte. Elk team wordt aangestuurd door een teamleider.

Het team Publiekszaken houdt zich bezig met de informatievoorziening en dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van burgerzaken en aanverwante onderwerpen en op het 1e-lijns klantcontact via alle relevante (online) kanalen. Het team Bouw- & Woningtoezicht richt zich op de advisering en toetsing, vergunningverlening, inspectie en handhaving voor bouwprojecten binnen de gemeente. Het team Handhaving werkt voor zowel de gemeente Heemstede als de gemeente Bloemendaal. Voor beiden gemeenten houdt het team zich bezig met het leveren van toezicht en handhaving van de APV en zorgt voor de controle van parkeergebieden.

Wat staat je te doen?
Als domeinmanager word je uitgedaagd om het gemeentelijk dienstverleningsconcept door te ontwikkelen. De Heemsteedse dienstverlening scoort bovengemiddeld hoog (waarstaatjegemeente) en de ambitie is dat te blijven doen. De (maatschappelijke) context waarbinnen Heemstede haar dienstverlening moet realiseren, is sterk aan verandering onderhevig en vereist een herijking van het dienstverleningsconcept. Andere speerpunten zijn de invoering van de Omgevingswet: je zorgt ervoor dat dit naar een werkbare praktijk wordt vertaald. En het vormgeven van een organisatiebrede aanpak, werkwijze en borging om te komen tot integrale handhaving.

Dienstverlening is je portefeuille en je primaire verantwoordelijkheid. Als MT-lid neem je daarnaast ook het opdrachtgeverschap op voor projecten of programma’s die niet direct tot je eigen domein behoren om zo bij te dragen aan het integraal aansturen van de organisatie.

Wie ben jij?
Jij hebt WO werk- en denkniveau en ruime leidinggevende ervaring binnen een overheidsorganisatie. Daarnaast heb je affiniteit met de vakgebieden binnen het domein. De volgende persoonlijke kenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Als manager behoud je de rust én het overzicht en zorg je voor verbinding.
 • Je voelt je prettig in de rol van een coachende en toegankelijke manager die oog heeft voor het ontwikkelpotentieel van de teams en medewerkers, bijstuurt en inhoudelijk verdiept waar nodig.
 • Je bent besluitvaardig en een goede sparringpartner voor het bestuur. In politiekgevoelige dossiers weet je het bestuur proactief van advies te voorzien.
 • Je bent een stevige gesprekspartner en toont daadkracht.

Wat biedt Heemstede jou?
Heemstede biedt je een uitdagende functie met een salaris van maximaal € 6.616,- bruto per maand (schaal 13) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring. Het betreft een contract voor een jaar, met de intentie om daarna over te gaan op een vast dienstverband.

De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget (17,5% van het salaris) en een vitaliteitsbudget (€ 175,- bruto per jaar). Je krijgt een laptop en smartphone in bruikleen en een ingerichte thuiswerkplek naast een flexwerkplek op het gemeentehuis. Daarnaast biedt Heemstede volop ruimte voor ontwikkeling met uitstekende studiefaciliteiten.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 maart 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Over Heemstede
Heemstede is in 2021 door Elsevier uitgeroepen tot derde beste woongemeente van Nederland. Typerend voor de gemeente is dat het veel groen, landgoederen en bossen heeft. Groen, historie, cultuur en winkels; Heemstede heeft het allemaal! Samen met 220 collega’s zet men zich elke dag in voor een fijne leefomgeving voor de inwoners. Ook de dynamiek van de grote stad is dichtbij.

Verbindende strategische teamleider

voor het team Programma’s & Strategie

Een uitdagende rol dichtbij het bestuur en de directie, met een divers team en interessante team- en organisatieopgaven!

Liggend aan de Merwede en de Noord, is Papendrecht van oorsprong een dijkdorp waar rivieren vanaf het ontstaan van het dorp belangrijk waren voor vervoer en inkomsten. Het logo van de gemeente herinnert aan die tijd; verwijzend naar de (gele) wieken van de molens en de ligging aan de twee grote (blauwe) rivieren. Tegenwoordig is Papendrecht een compacte kern aan het water, waar de samenleving voorop staat, rijk aan (culturele) activiteiten en voorzieningen.

Werken voor Papendrecht betekent werken in een prettige, compacte en overzichtelijke organisatie met korte lijnen, waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

Papendrecht in ontwikkeling
Papendrecht wil een wendbare netwerkorganisatie zijn, die optimaal in verbinding staat met de samenleving. Een gemeente die de behoeften van inwoners en ondernemers centraal stelt en opgaven samen met hen oppakt. Veel ontwikkelingen komen voort uit initiatieven vanuit de samenleving.

Om dit vorm te geven is ingezet op organisatieontwikkeling, met als leidende thema’s: Externe Focus, Sturing en eigenaarschap, Kwaliteit, Versterken van samenwerken, Leren en inspireren en innoveren, Flexibiliteit & Politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Als teamleider bouw je samen met je collega-teamleiders en de directie vanuit de genoemde thema’s aan een toekomstgerichte organisatie.

In dat kader is ook de structuur van de organisatie aangepast. De ruim 200 medewerkers worden nu aangestuurd door een tweehoofdig directieteam en acht teamleiders.

Team Programma’s & Strategie
Het team (ca. 25 collega’s) houdt zich bezig met de programma’s binnen de organisatie en de strategische koers van de organisatie. Ook de onderdelen communicatie, kabinetszaken, HR, het bestuurssecretariaat en bestuursondersteuning maken deel uit van het team. De hieruit voortkomende opdrachten en onderwerpen behoren tot de werkzaamheden van de verschillende professionals van het team.

Wat staat je te doen?
Het team is divers: van strategisch adviseurs tot trainees en het bestuurssecretariaat. Dit vraagt om variatie in je leiderschapsstijlen en daagt je uit als het gaat om het creëren en behouden van onderlinge verbinding, zowel binnen het team als organisatie breed. Je werkt aan het versterken van de integraliteit en samenwerking en het wij-gevoel. Van elkaar weten waar ieders kwaliteiten liggen en mensen daarop inzetten, daar ga jij voor.

Als teamleider richt jij je op de aansturing van het team. Daarnaast ben je ambtelijk opdrachtnemer en houdt je je bezig met uiteenlopende onderwerpen op strategisch en tactisch niveau. De aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere: organisatieontwikkeling, totstandkoming van de strategische agenda, lerende organisatie, verbeteren accounthouderschap communicatieplan, optimaliseren bestuurlijke ondersteuning, de programma’s Duurzaamheid en Participatie.

Het team bevindt zich dichtbij de directie en het bestuur, wat van jou de nodige sensitiviteit vraagt. Je signaleert en bent op de hoogte van wat er speelt, je legt zaken op tafel en verbindt bovenal. Hierin sta je ook in nauw contact met je collega-teamleiders.

Persoonsprofiel
Jij hebt WO werk- en denkniveau en beschikt over leidinggevende vaardigheden. Je hebt affiniteit met het aansturen van een groep mensen in uiteenlopende rollen. Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context is een pre. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je bent strategisch sterk, staat stevig in je schoenen en stelt je op als sparringpartner voor directie en bestuur.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven; je geeft vertrouwen en ruimte maar kunt tegelijkertijd ook stevig sturen indien nodig.
 • Het team houdt zich bezig met de inhoud, jij stuurt met name op hoofdlijnen.
 • Je bent communicatief vaardig en politiek-bestuurlijk sensitief. Je informeert en schakelt tijdig en gemakkelijk op diverse niveaus.
 • Je voelt zaken goed aan, hebt inzicht in de verschillende krachtenvelden en kunt risico’s goed inschatten.
 • Je bent enthousiast en krijgt mensen mee. Je toont voorbeeldgedrag: open, duidelijk en koersvast en spreekt mensen makkelijk aan.
 • Je bent toegankelijk, haalt feedback op en gebruikt deze om je te ontwikkelen.
 • Je bent een netwerker en vertegenwoordigt de gemeente Papendrecht extern.

Arbeidsvoorwaarden
Papendrecht biedt een uitdagende spilfunctie binnen een fijne betrokken organisatie. Werken op locatie doe je op een flexibele werkplek in een modern vormgegeven gemeentehuis dat de open cultuur van de gemeente weerspiegelt. Jouw baan is meer dan alleen een salaris, je doet het voor je team, voor Papendrecht en de regio. Hier zetten wij graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:

 • een dienstverband voor één jaar voor 32-36 uur per week met intentie tot een vast dienstverband.
 • een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand (salarisschaal 12, cao gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB budget (inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering) besteedt.
 • ABP pensioen.
 • een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten en de mogelijkheid tot flexibel thuiswerken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 maart 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op deze website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Gedreven teamleider/strateeg Maatschappelijke Ontwikkeling

Zwijndrecht (bijna 45.000 inwoners) is een ambitieuze gemeente. Een gemeente waar het net even anders kan en mag. Een plek die bruist van de ideeën en waar je alle ruimte krijgt om écht het verschil te maken. Een plek waar ontwikkeling centraal staat; die van de samenleving, de organisatie én van jou.

Zwijndrecht in ontwikkeling
Het sociaal domein is volop in beweging. Zwijndrecht heeft daarom voortdurende focus op het verbeteren van haar dienstverlening. Dit om haar inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen en de beste zorg te kunnen bieden: snel en integraal. Het Transformatieplan Sociaal Domein ‘We zijn ervan en doen het samen’ is een leidraad om te werken aan een gezonde sociale basis voor inwoners en tegelijk grip op de groeiende zorgvraag en bijbehorende kostenontwikkeling. Belangrijke voorwaarden zijn een integrale benadering, laagdrempeligheid en goede samenwerking.

Vanwege de nabijheid van grote steden heeft Zwijndrecht te maken met grootstedelijke problematiek en zet in op armoedebestrijding en gezond en veilig opgroeien. Vanuit het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ werkt de organisatie aan de bestuurlijke ambities op dit vlak. Samen met partners en inwoners werkt men o.m. aan het bereiken van een evenwichtige bevolkingssamenstelling, een plek om te wonen en te leven voor iedereen en veilige en leefbare buurten.

Wat ga je doen?
In deze functie word je uitgedaagd in twee rollen:

 • Als teamleider sta je aan de lat voor de dagelijkse aansturing van 10 – 12 mensen van de afdeling. Samen met je collega-teamleider heb je een coachende rol richting de gehele afdeling en ben je verantwoordelijk voor de personele zaken.
 • Als strateeg ‘draag’ je als ambtelijk opdrachtnemer een aantal opgaven waar de afdeling en organisatie voor staan. Denk bijvoorbeeld aan de opgave ‘Veerkrachtige buurten’ en/of andere opgaven die bij jou en je interesses passen. Je adviseert strategisch over wisselende onderwerpen binnen het sociaal domein.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Doorontwikkeling van het team
Samen met je collega-teamleider en de concernmanager zorg je voor de doorontwikkeling van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Je werkt aan professionalisering van werkzaamheden op bedrijfsmatig niveau. Je geeft mede vorm aan de diverse (subsidie)contracten met grote zorginstellingen en stuurt hierbij op cijfers, evalueert en helpt de afdeling juiste beleidsmatige en financiële keuzes voor te bereiden.

Verbinding
Het toverwoord voor deze baan! Als teamleider sta je niet alleen in verbinding met de medewerkers, je collega-teamleider en de concernmanager, maar ook met de andere afdelingen binnen de organisatie, buurgemeenten en verbonden partijen waar de inkoop en uitvoering zijn belegd. Dit alles om zoveel mogelijk te werken als één organisatie.

Waar kom je terecht?
Zwijndrecht heeft een relatief kleine ambtelijke organisatie. Dat is aantrekkelijk omdat je in de volle breedte actief bent, de lijnen naar bestuur, collega’s en inwoners kort zijn, de sfeer open en informeel is en medewerkers gepassioneerd. Persoonlijk leiderschap is typerend voor de werkhouding.

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Dienstverlening is je thuisbasis en telt ruim 60 medewerkers. De afdeling beslaat de volle breedte van het sociaal domein en de gemeentelijke dienstverlening en is verantwoordelijk voor (strategische) beleidsontwikkeling, de uitvoering daarvan, accounts en subsidies. De taken vragen een lokale en regionale aanpak en betrokkenheid. Vanuit kennis, kunde en talenten maken medewerkers deel uit van verschillende opgaventeams.  

Wie ben jij?
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau en beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Ervaring als strateeg of projectleider op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling is een pré. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je kiest bewust voor het werken bij deze gemeente vanuit jouw drive bij te dragen aan de samenleving.
 • Je toont lef, je durft buiten de gebaande paden te treden en staat stevig in je schoenen.
 • Je bent proactief en neemt verantwoordelijkheid. Je pakt zaken met enthousiasme op.
 • Je beschikt over sensitiviteit; zowel richting het bestuur als de organisatie.
 • Je hebt een brede blik, denkt integraal en verbindt mensen en thema’s met elkaar vanuit de gedachte: werken als één organisatie.
 • Je bent een verbinder pur sang. Je schakelt moeiteloos met andere afdelingen, gemeenten en verbonden partijen.
 • Je bent een echte strategische doener die denkkracht meebrengt.
 • Je werkt aan een sfeer van warme zakelijkheid; mens- én resultaatgericht. Je hebt oog voor mensen, maar bent ook scherp op afspraken.
 • Je weet overzicht te houden in een dynamische omgeving en toont flexibiliteit en aanpassingsvermogen indien nodig.

Goed om te weten
Zwijndrecht zoekt vooral iemand die zin heeft om z’n tanden te zetten in genoemde opgaven. Iemand die klaar is voor deze uitdagende dubbelrol en die bewust kiest voor gemeente Zwijndrecht.

Arbeidsvoorwaarden
Zwijndrecht biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Het betreft een functie voor 32-36 uur. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibiliteit in werkuren, reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof, een pensioenregeling (ABP) en een collectieve zorgverzekering. Je krijgt een laptop, telefoon en/of iPad tot je beschikking.

Zwijndrecht streeft ernaar een diverse en inclusieve organisatie te zijn, met een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de gemeente. Dit om samen betere resultaten te bereiken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 26 februari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure worden gepland.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Bouwer en verbinder

Een proactief teamleider die aan de slag gaat met het verder versterken van het team Financiën

Waarom Veenendaal?

Veenendaal is een ambitieuze en dynamische gemeente. Zowel in het ruimtelijk als het sociaal domein wordt voortdurend gezocht naar verbetering en vernieuwing. Medewerkers krijgen volop ruimte om hieraan hun bijdrage te leveren en om zich te ontwikkelen.

De organisatie staat volop in contact met de regio en andere organisaties. Zo wil men kansen en mogelijkheden zo goed mogelijk benutten. Dit maakt dat de organisatie voortdurend in beweging is.

Veenendaal experimenteert en leert. De uitdagingen waar de gemeente voor staat, vragen om wisselende samenwerkingen binnen en tussen de teams. Een aantal jaar geleden begon de gemeente daarom met opgavegericht werken. Dit om effectiever om te kunnen gaan met grote thema’s en in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Integraliteit, flexibiliteit en slagvaardigheid staan daarbij centraal. Het bewustzijn binnen de gehele organisatie waar het gaat om financiële processen moet worden vergroot. De toegevoegde waarde van financiën organisatiebreed neemt toe door samen actief ontwikkelingen te volgen, te bekijken wat deze per vakgebied betekenen en op de financiële aspecten te anticiperen.

Typerend voor Veenendaal is de pragmatische instelling. Medewerkers werken hard en zijn loyaal en gaan snel tot actie over. Er is volop aandacht voor leiderschap binnen de organisatie en de rol en talenten van medewerkers. Dit alles vanuit de kernwaarden (STER): Samenwerken, Toegevoegde waarde, Energie (werkplezier en talentontwikkeling) en Resultaatgericht.

Wat ga je doen?

Je geeft leiding aan team Financiën. Na een langere periode van wisselende samenstellingen is het team in juli definitief samengevoegd tot één geheel zodat strategie en uitvoering samenkomen.

Je gaat aan de slag met de volgende opgaven.

Samenhang binnen het team

Je bouwt aan een logische samenhang binnen het team door de verschillende expertises, competenties en talenten te verbinden. Je zorgt ervoor dat medewerkers elkaar en elkaars waarde (h)erkennen door zaken integraal op te pakken, met helderheid over verantwoordelijkheden, rollen en taken. Je stimuleert eigenaarschap en pro-activiteit. Zo verbind je strategie en uitvoering en zorg je voor een duidelijke positionering van individuele medewerkers én van het team als geheel.

Strategisch vermogen en verbetering financiële functie gemeentebreed

Je hebt in elk geval op hoofdlijnen inzicht in financiën en de structuur en samenhang daarvan binnen de organisatie. Je zorgt proactief en organisatiebreed voor een verdere groei van de toegevoegde waarde van de werkzaamheden van het team Financiën. Je haalt informatie op, zoekt het contact met je collega-teamleiders en teams, vergroot het besef in de organisatie van het tijdig aanhaken van Financiën in processen en aanpak van opgaven. Binnen het eigen team stimuleer je het actief in gesprek gaan met andere onderdelen van de organisatie en zorg je ervoor dat dit een vanzelfsprekendheid wordt.

Managementpositie

Je bent een stevige gesprekspartner voor de directie en het bestuur, in het bijzonder de portefeuillehouder Financiën. Je neemt deel aan het maandelijkse overleg van directie, teamleiders en opgavemanagers. Voortdurend ben je in contact met je collega-teamleiders. Je neemt het voortouw in financiële gemeentebrede processen en schroomt niet het goede gesprek met collega teamleiders aan te gaan om zaken bij te sturen.

Over de organisatie en het team

De ruim 600 medewerkers binnen Veenendaal worden aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie themadirecteuren (momenteel één vacature). Alle medewerkers hebben een team als thuisbasis. De (nu) 21 teams worden aangestuurd door 21 teamleiders. De directie treedt op als opdrachtgever, de teamleiders als opdrachtnemers.

Team Financiën bestaat uit zeven financieel adviseurs, zes financieel strategen, drie adviseurs Planning & Control en tien administratief medewerkers. Er zijn nog twee in te vullen vacatures voor de clusters advies en administratie.

Wie ben jij?

Naast HBO+ werk- en denkniveau heb je affiniteit met financiën en beschik je over leidinggevende kwaliteiten. Ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving is een pré. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbindend en coachend leidinggevende, met oog voor jouw medewerkers en hun talenten. Je geeft ze vertrouwen en brengt ze in positie.
 • Je beschikt over strategisch vermogen en denkt vooruit. Je bent een stevig en constructief sparringpartner voor de directie en het bestuur en je beschikt over een goede antenne voor de politiek-bestuurlijke context.
 • Je weet de visie en strategie van de organisatie door te vertalen naar heldere, operationele doelen, waarmee je zorgt voor rust en structuur in de organisatie.
 • Je hebt een heldere communicatiestijl, bent duidelijk over jouw verwachtingen en weet mensen mee te krijgen.
 • Je bent gericht op samenwerking. Jouw houding is vertrouwenwekkend en je vindt gemakkelijk aansluiting op verschillende niveaus.
 • Je bent een krachtige persoonlijkheid met doorzettingskracht en uithoudingsvermogen.
 • Je bent politiek bestuurlijk sensitief. Je beschikt over lenigheid hierin, maar je bent ook in staat om prioriteiten te stellen en grenzen te bewaken.
 • Je bent veerkrachtig, met gevoel voor humor en relativerend vermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 6.616,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra via 073 – 612 06 55.

Interesse? We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie graag zo snel mogelijk tegemoet en gaan niet een hele ‘traditionele’ procedure doorlopen. We bedoelen daarmee dat alle reacties meteen door ons worden doorgenomen. Op het moment dat wij een kandidaat voor deze functie hebben gesproken en de aansluiting zien met het opgestelde profiel, dan dragen wij deze direct voor aan de gemeente Veenendaal.

Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/teamleiderfinveenendaal. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft!


Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Veenendaal is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Gemeente Veenendaal koestert verschillen tussen collega’s, zij streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van waar de gemeente Veenendaal voor staat. Wie jij ook bent; bij de gemeente Veenendaal ben je van harte welkom!

Over Veenendaal

Veenendaal is een actieve gemeente, een gemeente met een stadse uitstraling gecombineerd met   in menig opzicht de charme van een dorp. Het is een ondernemende stad, met een breed scala aan bedrijven, goede voorzieningen, betrokken burgers, vele maatschappelijke organisaties en centraal gelegen in Nederland met een goede bereikbaarheid, ook met het openbaar vervoer. Een rijke en gevarieerde natuur ligt direct rond de gemeente: met de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Neder-Rijn op slechts enkele kilometers.

De gemeente maakt deel uit van Foodvalley, de internationale topregio voor voedselproductie en -bereiding. De uitstraling van Foodvalley reikt tot ver over de Nederlandse grenzen. Met bijna 70.000 inwoners is Veenendaal in grootte de derde gemeente in de provincie Utrecht.

Eerste adviseur van het college en opdrachtgever ambtelijke organisatie (Gemeentesecretaris)

Een maatschappelijk verbinder als schakel tussen bestuur en organisatie

Gemeente Oostzaan
Gemeente Oostzaan is een kleine zelfstandige gemeente met 9.700 inwoners, gelegen tussen Amsterdam en Zaanstad. Vanaf 1 januari 2010 is de ambtelijke organisatie samengevoegd met die van de gemeente Wormerland in OVER-gemeenten. OVER-gemeenten staat voor een ‘over’ gemeentelijke samenwerking. Door samenwerking bieden zij bundeling van kennis en kracht.

Opgaven
Gemeente Oostzaan hecht sterk aan de voordelen van een gemeentelijke organisatie en bestuur, waarbij de afstand tussen inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur klein is. Tegelijkertijd en in toenemende mate spelen veel zaken die voor de Oostzaanse samenleving van belang zijn zich af op het niveau van de regio bijvoorbeeld energietransitie, economische ontwikkelingen, arbeidsmarktbeleid, veiligheid, woonruimteverdeling, verkeer en vervoer. Een volwaardig functioneren van Oostzaan, zeker in het regionale krachtenveld, kan niet zonder samen te werken met andere gemeenten. Zij doen dit al binnen het kader van OVER-gemeenten. Ook werken zij goed samen binnen de regio Zaanstreek – Waterland en is goede samenwerking ook van belang in het landelijk gebied en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

In het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad van Oostzaan bovendien besloten om zich ook te oriënteren op zijn bestuurlijke toekomst en een verkenning te starten naar mogelijkheden om een goede dienstverlening aan inwoners en organisaties duurzaam te kunnen realiseren en om wettelijke taken voldoende te kunnen uitvoeren, in een structureel gezonde financiële situatie. In de afgelopen maanden zijn alle mogelijke ambtelijke en bestuurlijke samenwerkingsmogelijkheden geïnventariseerd en zijn criteria vastgesteld aan de hand waarvan de haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden kan worden getoetst. Als gemeentesecretaris heb je dan ook een belangrijke taak in zowel het verder versterken van de regionale samenwerking alsook een adviesrol in het maken van de juiste keuzes voor de bestuurlijke toekomst.

Wat ga je doen?
De officiële functiebenaming voor deze vacature is Gemeentesecretaris. In deze rol ben je de eerste adviseur voor het college van B&W in Oostzaan. Je schakelt tussen het dagelijks bestuur van Oostzaan en tussen de ambtelijke werkorganisatie OVER-Gemeenten. Wat deze rol bijzonder maakt is dat de gemeentelijke/ambtelijke organisatie op ‘afstand’ zit. Als gemeentesecretaris van Oostzaan heb je dus een extra uitdaging als verbinder en opdrachtgever van de ambtelijke organisatie. Tot slot maak je deel uit van de driehoek met de griffier en de burgemeester. Je draagt bij aan een goede en constructieve samenwerking als onderdeel van de driehoek.

Jouw takenpakket bestaat onder andere uit de volgende zaken:

 • Je bent de eerste en belangrijkste adviseur van het college van B&W van Oostzaan;
 • Je fungeert als inhoudelijk opdrachtgever richting de ambtelijke werkorganisatie OVER-Gemeenten. Je schakelt continu tussen het college van B&W en de ambtelijke werkorganisatie;
 • Vanuit de inhoud spar je regelmatig op informele wijze met de directeur van de werkorganisatie OVER-Gemeenten;
 • Je bent deelnemer aan de beraadslagingen van het college van B&W. Daarnaast ben je ook bewaker van de voorbereiding en uitvoerbaarheid van de plannen van het college van B&W;
 • Je bent vertaler van de bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en bewaker van de voortgang;
 • Je denkt en adviseert mee over de bestuurlijke toekomst van de Gemeente Oostzaan. In deze hoedanigheid maak je ook onderdeel uit van de werkgroep die hierover gaat;
 • Je onderhoudt een nauwe en constructieve samenwerking met de griffier en de burgemeester;
 • Je bent ambtelijk vertegenwoordiger van Oostzaan in de regio en je neemt deel aan het overleg van de gemeentesecretarissen;
 • Je bent aanspreekpunt voor het college van B&W.

Wie ben jij? 
Wij zoeken een stevige gemeentesecretaris die in staat om het college van B&W te ondersteunen, maar vooral ook met stevige adviezen kan komen. Als secretaris is het cruciaal dat je weet hoe het er in een gemeente aan toe gaat en moet je als gemeentesecretaris de dynamiek van een samengevoegde werkorganisatie kunnen begrijpen en doorgronden. Daarbij is het van belang dat je van nature het overzicht goed kan behouden en de opdrachten van het college van B&W helder kan door vertalen naar de ambtelijke werkorganisatie. Je vervult als het ware een ambassadeursfunctie en bent van vele markten thuis.

Je herkent je in de volgende punten:

 • Je hebt ervaring in het werken bij een gemeente, bijvoorbeeld als gemeentesecretaris, directeur, afdelingshoofd of bestuursadviseur en snapt het politieke proces. Ook heb je affiniteit met bedrijfsvoering.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden. Je verwoordt jouw boodschap helder en in begrijpelijke taal;
 • Je bent toegankelijk. Dit uit zich in het feit dat je goed als vertrouwenspersoon kan functioneren;
 • Je hebt voldoende bestuurskundige kennis paraat om goed te kunnen functioneren als gemeentesecretaris;
 • Adviesvaardigheden en samenwerken staan op jouw lijf geschreven. Je gaat de uitdaging aan om in jouw rol mee te helpen met verdere professionalisering van de ambtelijke werkorganisatie OVER-Gemeenten;
 • Je schrijft net zoals je spreekt. Scherp, helder, duidelijk en je komt met goed onderbouwde adviezen;
 • Je bent bestuurlijk en politiek sensitief. Overzicht houden in complexe en strategisch belangrijke processen waarbij veel actoren zijn betrokken en veelal tegenstrijdige belangen in het geding zijn;
 • Als het nodig is vind jij het niet erg om zelf een collegevoorstel schrijven;
 • Tot slot zoekt de gemeente Oostzaan een nieuwe gemeentesecretaris met humor, een nuchtere én geduldige houding.

Wat biedt de gemeente Oostzaan:
De gemeente Oostzaan is een goede werkgever en je kunt er het volgende verwachten:

 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 7.098,- (schaal 14 Cao Gemeenten) bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring). Het betreft een functie voor 28-32 uur per week.
 • Een extra budget van 17,05% per jaar, dat je kunt gebruiken voor een fiets, opleidingen/trainingen, extra verlof of een maandelijkse uitkering.
 • Tijd en plaats onafhankelijk werken doet gemeente Oostzaan al sinds 2010!

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 februari tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

Een assessment en/of referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure. Om voor een benoeming als gemeentesecretaris bij de gemeente Oostzaan in aanmerking te komen, is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

De data van de procedure zijn:

Week 6                     adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
14 februari 2023      cv presentatie door adviseurs Zeelenberg
16 februari 2023      persoonlijke presentatie (door kandidaten)
23 februari 2023     1e gespreksronde
27 februari 2023     2e gespreksronde

Directeur Inwoners en Leefomgeving

Een koersvaste directeur die het grotere geheel overziet en gericht is op integrale samenwerking

Gemeente Schagen, ruim 46.000 inwoners, in de regio Kop van Noord-Holland en bestaat uit 23 kernen, waaronder de stad Schagen en de kustplaatsen: Callantsoog, Petten, Groote Keeten en Sint Maartenszee. De gemeente is in 2013 ontstaan na een fusie van de gemeenten Schagen, Zijpe en Harenkarspel. Tussen de kust en de stad Schagen liggen veel bollenvelden, die in het voorjaar voor prachtig gekleurde vergezichten zorgen. De 14 kilometer lange kust bestaat uit mooie stranden. De rijke historie van de regio is indrukwekkend. Het kent veel ontwikkelingen rondom de kust, de stad en het platteland en is op verschillende plekken nog zichtbaar. Schagen kent ook een groot aantal toonaangevende hightech organisaties en innovatieve bedrijven binnen de gemeentegrenzen. In de Pettemer duinen is de Energy & Health Campus energietransitie en productie van nucleaire geneesmiddelen. En rondom Warmenhuizen zijn zaadveredelingsbedrijven geconcentreerd, die onderdeel vormen van Seed Valley. Met deze organisaties en bedrijven werkt de gemeente Schagen nauw samen om bij te dragen aan de wereldwijde ontwikkeling en verbetering van de voedselproductie, het klimaat en de gezondheidszorg.

De stad, de dorpen én de mensen hebben allemaal een eigen karakter. Lekker eigenwijs. Daar is de gemeente Schagen trots op. Natuurlijk zijn er verschillen, maar ze voelen ook waarom ze bij elkaar horen. Dat maakt het juist mooi. De schoonheid van de omgeving en inwoners is vaak zichtbaar, maar er is meestal ook een verborgen kant. Dit maakt ze, op leuke manier nieuwsgierig. Wie of wat je ook bent, één ding is echt belangrijk: Je voelt je “Thuis in gemeente Schagen”.

Organisatie

De organisatie van ongeveer 450 medewerkers wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie. Zij geven samen sturing aan de domeinen: Bedrijfsvoering, Inwoners en Samenleving en Ruimte. Binnen de organisatie draait het om het vakmanschap van medewerkers. Iedereen doet ertoe. Ieder maakt zelf keuzes en er is ruimte voor eigen ideeën en ontwikkeling. Die eigen regelruimte geeft vertrouwen, kracht en weerbaarheid.

Opgaven en rolinvulling

De samenleving verandert en opgaven worden groter en complexer. De laatste 1,5 jaar is er dan ook intensief gewerkt aan de verdere professionalisering van de organisatie. In jouw rol als directeur ligt er een grote uitdaging door de veranderingen die de organisatie heeft doorgemaakt. De hoofdstructuur, besturingsfilosofie en ontwikkelagenda staan. Deze dienen als uitgangspunt voor de verdere doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie.

Samen met de gemeentesecretaris vorm je de hierboven reeds beschreven twee hoofdige directie. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de geleverde resultaten en voor de directe aansturing van het domein Bedrijfsvoering en de directiestaf. Jij hebt als directeur de grootste operationele verantwoordelijkheid.

Wat ga je doen?

Als directeur bij de gemeente Schagen geef jij direct leiding aan 10 teamleiders (+ programmamanagers en gebiedsontwikkelaars) en indirect aan een groep van ongeveer 350 medewerkers. Echt leidinggeven gaat om aandacht geven aan je mensen, dus dit staat bij jou centraal in jouw dagelijks handelen. Jij bent ook medeverantwoordelijk voor het realiseren en aansturen van programma’s en projecten in het domein van ruimte (o.a. fysieke leefomgeving, beheer en ontwikkeling) en inwoners & samenleving (publieke dienstverlening, wijkteams en kwaliteit). Je werkt intensief samen met de programmamanagers en gebiedsontwikkelaars en je vertrouwt op hun expertise.

Je kijkt organisatiebreed uit naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en vertaalt bestuurlijke kaders naar organisatorische taakstellingen. Om de verbinding tussen college en medewerkers scherp te houden, weet jij je in te leven in beide partijen. Jij bent de brug tussen directie en uitvoering. In deze politieke omgeving initieer jij samenwerkingen met zowel interne als externe partijen en onderhoud je op dagelijkse basis jouw volledige netwerk.

Er wordt namelijk volop samengewerkt in de regio. Samen met de gemeentesecretaris ben je daarom ook op de regio gericht en op de positie die Schagen daar inneemt. Je signaleert en benut kansen en brengt actief verbindingen en samenwerkingen tot stand. Als regionale partners samen optrekken, daar ga en sta jij voor.

Persoonsprofiel

Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring in een vergelijkbare rol. Daarnaast heb je ervaring met organisatieontwikkelingstrajecten en aantoonbare affiniteit met de beleidsterreinen (fysiek- en sociaal domein). Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent open en transparant in je communicatie en nieuwsgierig. Je stelt je proactief op en denkt in mogelijkheden.
 • Je hebt oprechte belangstelling voor mensen, bent benaderbaar en zichtbaar binnen de organisatie en toont empathie.
 • Je hebt een coachende, faciliterende en mensgerichte stijl van leidinggeven. Je ziet talenten en ontwikkelpotentieel en stimuleert dit. 
 • Je stimuleert eigenaarschap, spreekt direct teamleiders en indirect medewerkers daarop aan.
 • Je bent strategisch sterk, vernieuwend en stimulerend. Je hebt een heldere visie op de toekomst van de gemeentelijke organisatie en dienstverlening.
 • Je bent authentiek, besluitvaardig en pakt door wanneer nodig. 

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.977,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Het betreft een fulltime functie. Je ontvangt daarnaast een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Esther Dijkstra via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 29 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 5/6:                         adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 7 februari 2023                 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 9 februari 2023                1e gespreksronde
 • 14 februari 2023               2e gespreksronde

Een geschiktheidsassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Om voor een benoeming als directeur inwoners en leefomgeving bij gemeente Schagen in aanmerking te komen, is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

People Manager Team Samenleving

voor team Samenleving binnen cluster Beleid

Max € 7.269,- (schaal 14)

‘Hoe zie jij dat?’ Die vraag wordt in Westland vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei HR- en organisatievraagstukken? Ligt jouw focus op de mens en maakt het je niet uit dat je niet primair over de inhoud gaat? Schakel je makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan HR-manager bij Gemeente Westland!

Waarom Westland

Westland: de Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld, de vijfde economie van Nederland. Meer dan 110.000 inwoners wonen, werken, leren en recreëren hier. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar balans. Een balans tussen een groeiende economie en leefbaarheid, tussen bereikbaarheid en een gezond leefmilieu en tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben.

Je bouwt mee aan de gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot, de kansen om te groeien ook.

Jouw rol als HR-manager

Cluster Beleid heeft de sturing op HR (en werkprocessen) strikt gescheiden van de inhoudelijke resultaatsturing. De HR-sturing is belegd bij HR-managers van de teams en de inhoudelijke sturing bij strategisch regisseurs.

Als HR-manager faciliteer en ondersteun jij medewerkers in hun rol als opdrachtnemer op de inhoud. Jouw primaire focus ligt hierbij op de HR-taken, het interne werkproces en het leveren van een managementbijdrage aan de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van je team, het cluster en het concern.

Je werkt structureel en intensief samen met de inhoudelijk resultaatverantwoordelijke strategisch regisseurs, die de belangrijkste opdrachtgevers van je medewerkers zijn op de inhoud. Sturing op HR en resultaat gaan immers hand in hand. Dit vraagt om nauw samenspel en lenigheid. Je doet het echt samen: je zoekt actief de verbinding, trekt voortdurend samen op en stemt met elkaar af ‘wie waarvan is’ in de zoektocht naar passende oplossingen en gewenst resultaat.

Als HR-manager van het team zorg je voor continuïteit en de juiste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en voor een juiste match op een opdracht. Je voert regelmatig HR-gesprekken en stimuleert een lerende en oefenende werkomgeving. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en verdere implementatie van het opdrachtgericht werken in het team. Ook besteed je aandacht aan het doorzetten van de teambuilding en -ontwikkeling. Je kijkt daarbij naar werkprocessen én houding & gedrag. Je hebt aandacht voor de mens en stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Je stuurt op onderlinge samenwerking en verbinding.

Je maakt deel uit van het clusterteam Beleid (HR-managers en concerndirecteur). Samen met het team lever je een bijdrage aan verbetertrajecten in de organisatie zoals modernisering financiële sturing, optimalisatie bestuurlijke besluitvorming en het vakmanschap van beleid. Je werkt nauw samen met de andere HR managers binnen het cluster én organisatie breed en met de strategisch regisseurs. Je legt verantwoording af aan de concerndirecteur die verantwoordelijk is voor cluster Beleid.

Cluster Beleid

Jouw team is onderdeel van het cluster Beleid (ca. 150 collega’s). Dit cluster speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers. Sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein.

De medewerkers werken samen met collega’s van uitvoering, en met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Zij volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en staan intensief in contact met de samenleving. Zij geven hun werk vorm via opdrachtgericht werken: van bestuurlijke opdracht tot en met de uitvoering.

Team Samenleving

Team Samenleving (ca. 50 medewerkers) is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid voor het Sociaal Domein, Wonen en Voorzieningen. Het gaat hierbij om de jeugdzorg, zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, woonbeleid, scholenbouw, cultuur, sport, arbeidsmarkt, onderwijs, kinderopvang. Ook is het accounthouderschap verbonden partijen en het contractmanagement sociaal domein belegd bij het team Samenleving. Het team werkt in regionaal verband samen met andere gemeenten en de markt.

Wie ben jij?

Je beschikt over een WO werk-denkniveau, hebt interesse in de samenlevingsvraagstukken waar het team zich mee bezighoudt en affiniteit met strategische beleidsontwikkeling. Je hebt goed zicht op het krachtenveld van een gemeente of bent in staat dit snel eigen te maken. Organisatieontwikkeling is jou niet vreemd. Je beschikt over een veelzijdig repertoire aan leiderschapsstijlen en coachingsvaardigheden. Je bent rolvast, waarbij het jou niet uitmaakt dat jij in deze functie niet primair over de inhoud gaat. Je hebt een duidelijke visie op het ontwikkelen van teams en medewerkers, je bent communicatief vaardig en goed zichtbaar in de organisatie. Ook ben je positief, flexibel en voel je aan wat de beste aanpak is voor resultaat. Je zoekt van nature de verbinding en het werken met professionals is je op het lijf geschreven.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westland Academie).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 22 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/HRmanager-teamS-westland.

Bevlogen directeur

Een boegbeeld en netwerker die stuurt op samenwerking

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisis­beheersing.

De VRGZ draagt bij aan een veilige regio. Hier worden rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden. De inwoners van de regio kunnen rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met de 14 gemeenten, de politie en andere lokale-, regionale- en landelijke partijen. De VRGZ is een van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.

Directeur
Als directeur ben je samen met je collega-directeur eindverantwoordelijk voor de organisatie. Onderling zijn de portefeuilles (Operatie en Crisisbeheersing/Bedrijfsvoering) verdeeld. De functie van directeur met portefeuille Crisisbeheersing/Bedrijfsvoering is vacant. De onderlinge verdeling wordt met de komst van een nieuwe directeur opnieuw bekeken. Dit kan leiden tot accentverschuivingen. De directeur Publieke Gezondheid (DPG) vormt onderdeel van de directie op basis van haar verantwoordelijkheid voor de GHOR-taken en mede afnemer van de bedrijfsvoering van de VRGZ. 

Daarnaast ben je secretaris en eerste adviseur van het dagelijks en algemeen bestuur. Het is daarmee aan jou om de ambities van het bestuur te vertalen in beleid en organisatiedoelstellingen.

Opgaven
De organisatie streeft ernaar zo optimaal mogelijk samen te werken, zowel intern als extern. Hier heeft men de afgelopen periode flinke stappen in gezet. Als directeur werk jij de komende periode aan verdere professionalisering van de organisatie; het versterken van leiderschap en het bepalen én uitdragen van een gezamenlijke koers. Je toont hierin voorbeeldgedrag en richt de blik (steeds meer) naar buiten.

Je weet bestuurlijke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar de opgaven van de organisatie. Zo geef je sturing aan de politieke ambities op het gebied van de doorontwikkeling van crisisbeheersing. Ook zoek je voortdurend de balans tussen ambities en beschikbare middelen en weet daarin goed te balanceren in het samenspel tussen de organisatie en het bestuur. Het is aan jou om de organisatie daarbij financieel op koers te houden.

Tot slot vertegenwoordig je de VRGZ in (boven)regionale en landelijke netwerken. Je neemt vanuit de VRGZ een proactieve positie in en stuurt op samenwerking.

Over de organisatie
De veiligheidsregio kent de sectoren brandweerzorg, ambulancezorg, meldkamer, crisisbeheersing en bedrijfsvoering. In totaal werken er circa 600 FTE en 750 vrijwilligers voor de organisatie. De VRGZ ondersteunt tevens de GGD Gelderland-Zuid op het gebied van bedrijfsvoering.

Er heerst een informele hands-on mentaliteit binnen de VRGZ. De betrokkenheid bij de inhoud van het werk is groot. Met vertrouwen als uitgangspunt, aandacht voor elkaar, het benutten van diversiteit en een goede balans tussen werk en privé, vormt dit een prettige werkomgeving.

Persoonsprofiel
Je hebt academisch werk- en denkniveau en managementervaring op strategisch niveau in een dynamische, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Daarnaast heb je affiniteit met en gevoel voor crisismanagement en het werk binnen het veiligheidsdomein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je beschikt over sensitiviteit; zowel richting het bestuur als de organisatie en omgeving. Je weet wat een bestuur beweegt en hebt gevoel bij het speelveld van gemeenschappelijke regelingen.
 • Je staat stevig in je schoenen, straalt rust uit en beschikt over incasseringsvermogen.
 • Je bent toegankelijk en vindt gemakkelijk aansluiting bij mensen en kunt schakelen op alle niveaus.
 • Je bent een coachend leider, die mensen vertrouwen geeft en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert.
 • Je moedigt collega’s en partners aan tot innovatie en ontwikkeling.
 • Je bent energiek, open en positief.
 • Je weet draagvlak te creëren voor de koers van de organisatie en toont je koersvast.
 • Je laat je leiden door een stevig moreel kompas.
 • Je bent bereid een taak of rol in de crisisorganisatie te vervullen.
 • Last but not least; je hebt humor.

Arbeidsvoorwaarden
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 9.599,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 17). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 22 januari tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. De VRGZ streeft er naar een afspiegeling te zijn van de samenleving en gelooft in de kracht van diversiteit. We zijn dan ook benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief. In verband met de feestdagen hanteren we een verlengde reactietermijn.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op onze website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

De ‘Swingende Tent’ Borger-Odoorn zoekt een nieuwe gemeentesecretaris/ algemeen directeur die de dans leidt

De organisatie in een notendop
De gemeente Borger-Odoorn is een open en laagdrempelige organisatie. De werksfeer is informeel, toegankelijk en persoonlijk. De lijnen zijn kort, verantwoordelijkheden liggen laag en elke medewerker zit dicht bij het vuur en kan ook écht het verschil maken. Dat alles op een ontspannen manier, die past bij het Cittaslow-keurmerk.

Wat staat je te doen?
De samenleving is dynamisch en complexe opgaven volgen elkaar steeds sneller op. Dit vraagt om een wendbare organisatie die hier snel op in kan spelen. Vanuit de organisatievisie ‘de Swingende tent’ (voortbordurend op het koersdocument) wil de organisatie verder doorontwikkelen op dit gebied. Een organisatie met professionele en werkgelukkige medewerkers, met als doel een klantgerichte dienstverlening, waarbij we rekening houden met elkaar en de samenleving zich goed bediend voelt.

Doorontwikkeling organisatie
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speel jij hierin een belangrijke rol. Je stuurt op deze visie en inspireert op de uitvoering. Doorontwikkeling vindt plaats vanúit het werk, met oog voor de toekomst en behoud van wat werkt. Ambitie en realisme gaan hand in hand: je wil vooruit én afmaken waar de organisatie mee bezig is. De organisatie beweegt zich richting zelforganisatie; zo ook het MT als team. De huidige samenstelling van het MT is daarvoor de basis. Je ondersteunt en coacht de MT-leden in deze ontwikkeling, die vraagt om andere werkwijzen. Het gemeentehuis wordt op korte termijn verbouwd om hybride werken zo goed mogelijk te faciliteren.

Verbinding met de samenleving
Je hebt een heldere visie op de rol van de gemeente in de samenleving. Je weet verder vorm te geven aan de ‘participerende overheid’ en vertaalt dit door naar manieren van werken. Dit vraagt mogelijk een andere houding en ander gedrag van medewerkers. Jij hebt hierin een voorbeeldfunctie; je bent zelf goed zichtbaar voor de samenleving en partners binnen het maatschappelijk veld en neemt actief een rol in regionale en provinciale samenwerkingsverbanden.

Balans ambities en mogelijkheden
Er wordt veel gevraagd van de ambtelijke organisatie. Je bent alert op de ‘scharnierfunctie’ van jouw rol, om ervoor te zorgen dat bestuurlijke ambities en ambtelijke mogelijkheden met elkaar in balans zijn. Je pakt een zichtbare en verbindende rol in het samenspel tussen bestuur en organisatie.

Over de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur

Als eerste adviseur van het college lever je toegevoegde waarde door scherpe en open ondersteuning en advisering; door te spiegelen, als sparringpartner op te treden en een diversiteit aan perspectieven in te brengen.

Samen met het MT stuur je de gehele organisatie aan. Scherpte inbrengen, een consistente visie, nadruk op gezamenlijkheid en het continu leggen van verbindingen zijn belangrijke ingrediënten om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van de organisatie. Die ontwikkeling vindt plaats ín en vanúit het werk.

Bij de concernsturing ligt het accent nadrukkelijk op visie en strategie; belangrijke opgave is het richting geven aan en het in strategisch perspectief zetten van de belangrijke thema’s en opgaven. Jij hebt een leidende rol in het prioriteren, (overkoepelend) sturen en regisseren van de uitvoering van besluiten. Dit vraagt om realisme in keuzes en planning. Tot slot ben je als directeur ook WOR-bestuurder en voer je frequent overleg met de Ondernemingsraad.

Wie ben jij?
Je profiel laat ‘natuurlijk gezag’ zien. In academisch werk- en denkniveau en in ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid. Natuurlijk gezag gaat echter vooral ook over (persoonlijk) leiderschap.

Onderstaande competenties en persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Leiderschap: als leider sta je voor de organisatie en haar opgaven en ben je continue in verbinding. Je schakelt soepel in stijl variërend van coachend tot ‘de leiding nemend’, afhankelijk van wat nodig is. Informeel, open, transparant zijn aspecten die jou kenmerken. Je brengt rust en balans en geeft van nature invulling aan de waarden ‘samen’, ‘ondernemend’ en ‘koersvast’.
 • Visie: je zet de ingezette koers voort, je geeft richting en perspectief en leeft de visie voor. Je weet de verschillende geledingen op één lijn te krijgen. Je bent ambitieus, maar ook voldoende realistisch om in gang gezette ontwikkelingen af te maken voordat nieuwe ambities worden opgepakt. Je realiseert je dat kleine stapjes kunnen leiden tot grote veranderingen.
 • Besluitvaardig: je doorziet wat nodig is en handelt daarnaar, waarmee je richting geeft en helderheid schept. Je bent daadkrachtig, neemt weloverwogen (strategische) beslissingen en adviseert ook anderen in het maken van keuzes en stellen van prioriteiten.
 • Omgevingsbewust: je volgt (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen op de voet, hebt een scherpe antenne voor wat er leeft en speelt en anticipeert hier snel op.
 • Verbindend vermogen: je hebt een open manier van communiceren, bent toegankelijk, aanspreekbaar en empathisch, met een houding van ‘we doen het samen’. Je bent zichtbaar op alle niveaus, schakelt makkelijk en je beweegt je soepel in de organisatie.

Bestuur en organisatie-inrichting
Borger-Odoorn telt 21 gemeenteraadsleden, verdeeld over acht politieke partijen. Het college kent naast de burgemeester vier wethouders uit een coalitie van PvdA; Leefbaar Borger-Odoorn; VVD en CDA en CU.  De samenwerking tussen organisatie en bestuur is constructief en resultaatgericht.

De gemeentelijke organisatie (ca. 250 medewerkers) bestaat uit zes afdelingen: Klantcontactcentrum/Ontwikkeling; Sociaal Domein; Realisatie en Buitendienst; Programma’s & Projecten; Financiën en Bestuurs- en Concernondersteuning. Medewerkers werken in hoofdzaak op twee locaties: het gemeentehuis in Exloo en de gemeentewerf in 2e Exloërmond.

Over gemeente Borger-Odoorn
Borger-Odoorn (bijna 26.000 inwoners) heeft ruimte, rust en energie. Gunstig gelegen ten opzichte van de omliggende steden Groningen, Assen en Emmen, met een uitstekend voorzieningenniveau.

Het grondgebied van de gemeente telt bijna 28.000 hectare en is gelegen op de Drentse Hondsrug en het aangrenzende Drentse veenkoloniale gebied. De gemeente biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme, heeft eeuwenoude dorpskernen en een rijke flora en fauna met bossen, meren, weides, stuifzanden, heide en akkers.

Een echte plattelandsgemeente met ‘persoonlijk en betrokken’ als gemeenschappelijke waarde, zowel binnen de organisatie als in de samenleving. De gemeente is makkelijk benaderbaar, meedenkend en vooruitstrevend. Samen met de inwoners en ondernemers ontwikkelen we initiatieven om Borger-Odoorn voor iedereen zo prettig mogelijk te maken om in te wonen, werken en leven.

De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, neemt haar taak als overheidsinstelling zeer serieus en wil haar Cittaslow-keurmerk eer aan doen. Borger-Odoorn is de eerste Drentse gemeente met dit keurmerk en daar is ze trots op. Dit internationale keurmerk staat onder meer voor genieten op een plezierige, gastvrije manier in een menselijk tempo, waarbij het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving, noaberschap, een gezond milieu, versterking van de landschappelijke kwaliteiten en goede infrastructuur hoog op de agenda staan.

Een nadere, beeldende oriëntatie op de gemeente Borger-Odoorn en de organisatie vind je via Borger-Odoorn in beeld, Cittaslow Borger-Odoorn: Daar ga ik en Idefix Aftermovie 2022.

Wat bieden we jou aan arbeidsvoorwaarden?
De gemeente Borger-Odoorn biedt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal    € 7.977,- bruto per maand (schaal 15 bij een 36-urige werkweek) en een Individueel KeuzeBudget (IKB) van 17,05 % van je salaris. Hiermee kun je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens inrichten. De optie om deels thuis te werken is bij ons een vanzelfsprekendheid; indien nodig faciliteren we ook jouw thuiswerkplek.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. Tussen kerst en oud en nieuw is ons bureau gesloten. Vanaf 2 januari zijn wij je graag weer van dienst!

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 15 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

week 3 en 4                          adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
26 januari 2023                   cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
3 februari 2023                    persoonlijke presentatie (door kandidaten)
6 februari 2023                    1e gespreksronde
15 februari 2023                  2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

People Manager Team ERM

voor team Economie, Ruimte en Mobiliteit binnen cluster Beleid

Max € 7.269,- (schaal 14)

‘Hoe zie jij dat?’ Die vraag wordt in Westland vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei HR- en organisatievraagstukken? Ligt jouw focus op de mens en maakt het je niet uit dat je niet primair  over de inhoud gaat? Schakel je makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan HR-manager bij Gemeente Westland!

Waarom Westland

Westland: de Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld, de vijfde economie van Nederland. Meer dan 110.000 inwoners wonen, werken, leren en recreëren hier. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar balans. Een balans tussen een groeiende economie en leefbaarheid, tussen bereikbaarheid en een gezond leefmilieu en tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben.

Je bouwt mee aan de gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot, de kansen om te groeien ook.

Jouw rol als HR-manager

Cluster Beleid heeft de sturing op HR (en werkprocessen) strikt gescheiden van de inhoudelijke resultaatsturing. De HR-sturing is belegd bij HR-managers van de teams en de inhoudelijke sturing bij strategisch regisseurs.

Als HR-manager faciliteer en ondersteun jij medewerkers in hun rol als opdrachtnemer op de inhoud. Jouw primaire focus ligt hierbij op de HR-taken, het interne werkproces en het leveren van een managementbijdrage aan de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van je team, het cluster en het concern.

Je werkt structureel en intensief samen met de inhoudelijk resultaatverantwoordelijke strategisch regisseurs, die de belangrijkste opdrachtgevers van je medewerkers zijn op de inhoud. Sturing op HR en resultaat gaan immers hand in hand. Dit vraagt om nauw samenspel en lenigheid. Je doet het echt samen: je zoekt actief de verbinding, trekt voortdurend samen op en stemt met elkaar af ‘wie waarvan is’ in de zoektocht naar passende oplossingen en gewenst resultaat.

Als HR-manager van het team zorg je voor continuïteit en de juiste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en voor een juiste match op een opdracht. Je voert regelmatig HR-gesprekken en stimuleert een lerende en oefenende werkomgeving. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en verdere implementatie van het opdrachtgericht werken in het team. Ook besteed je aandacht aan het doorzetten van de teambuilding en -ontwikkeling. Je kijkt daarbij naar werkprocessen én houding & gedrag. Je hebt aandacht voor de mens en stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Je stuurt op onderlinge samenwerking en verbinding.

Je maakt deel uit van het clusterteam Beleid (HR-managers en concerndirecteur). Samen met het team lever je een bijdrage aan verbetertrajecten in de organisatie zoals modernisering financiële sturing, optimalisatie bestuurlijke besluitvorming en het vakmanschap van beleid. Je werkt nauw samen met de andere HR managers binnen het cluster én organisatie breed en met de strategisch regisseurs. Je legt verantwoording af aan de concerndirecteur die verantwoordelijk is voor cluster Beleid.

Cluster Beleid

Jouw team is onderdeel van het cluster Beleid (ca. 150 collega’s). Dit cluster speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers. Sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein.  

De medewerkers werken samen met collega’s van Cluster Ruimte (uitvoering, vergunningverlening en beheer) en met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Zij volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en staan intensief in contact met de samenleving. Zij geven hun werk vorm via opdrachtgericht werken: van bestuurlijke opdracht tot en met de uitvoering.

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit

In het team werken ca. 50 beleidsadviseurs, accounthouders, stedenbouwkundigen en ruimtelijk juristen, aan de economische, ruimtelijke en bereikbaarheidsopgaven van Westland. De collega’s van economie en mobiliteit houden zich bezig met thema’s als Greenport, Herstructurering glastuinbouw, Bedrijventerreinen, Retail, Horeca en toerisme, mobiliteitsverkenningen, verkeersveiligheid en Lobby/Public Affairs. De collega’s van omgevingsplannen en stedenbouw werken aan ruimtelijke visies, ruimtelijke plannen, gebiedsontwikkelingen, binnenstedelijke transformaties, kustontwikkeling en regionale ruimtelijke vraagstukken.

Wie ben jij?

Je beschikt over een WO werk-denkniveau, hebt interesse in de ruimtelijk-economische vraagstukken waar het team zich mee bezighoudt en affiniteit met strategische beleidsontwikkeling. Je hebt goed zicht op het krachtenveld van een gemeente of bent in staat dit snel eigen te maken. Organisatieontwikkeling is jou niet vreemd. Je beschikt over een veelzijdig repertoire aan leiderschapsstijlen en coachingsvaardigheden om in te zetten. Je bent rolvast, waarbij het jou niet uitmaakt dat jij in deze functie niet primair over de inhoud gaat. Je hebt een duidelijke visie op het ontwikkelen van teams en medewerkers, je bent communicatief vaardig en goed zichtbaar in de organisatie. Ook ben je positief, flexibel en voel je aan wat de beste aanpak is voor resultaat. Je zoekt van nature de verbinding en het werken met professionals is je op het lijf geschreven.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westland Academie).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.
We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 22 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/HRmanager-teamERM-westland.

Gemeentesecretaris

Een stevige en mensgerichte secretaris die verder bouwt met de ambtelijke organisatie

Gemeente Schagen, ruim 46.000 inwoners, in de regio Kop van Noord-Holland en bestaat uit 23 kernen, waaronder de stad Schagen en de kustplaatsen: Callantsoog, Petten, Groote Keeten en Sint Maartenszee. De gemeente is in 2013 ontstaan na een fusie van de gemeenten Schagen, Zijpe en Harenkarspel. Tussen de kust en de stad Schagen liggen veel bollenvelden, die in het voorjaar voor prachtig gekleurde vergezichten zorgen. De 14 kilometer lange kust bestaat uit mooie stranden. De rijke historie van de regio is indrukwekkend. Het kent veel ontwikkelingen rondom de kust, de stad en het platteland en is op verschillende plekken nog zichtbaar. Schagen kent een groot aantal toonaangevende hightech organisaties en innovatieve bedrijven binnen de gemeentegrenzen. In de Pettermer duinen is de Energy & Health Campus energietransitie en productie van nucleaire geneesmiddelen. En rondom Warmenhuizen zijn zaadveredelingsbedrijven geconcentreerd, die onderdeel vormen van Seed Valley. Met deze organisaties en bedrijven werkt de gemeente Schagen nauw samen om bij te dragen aan de wereldwijde ontwikkeling en verbetering van de voedselproductie, het klimaat en de gezondheidszorg.

De stad, de dorpen én de mensen hebben allemaal een eigen karakter. Lekker eigenwijs. Daar zijn we trots op. Natuurlijk zijn er verschillen, maar ze voelen ook waarom ze bij elkaar horen. Dat maakt het juist mooi. De schoonheid van de omgeving en inwoners is vaak zichtbaar, maar er is meestal ook een verborgen kant. Dit maakt ze, op leuke manier nieuwsgierig. Wie of wat je ook bent, één ding is echt belangrijk: Je voelt je “Thuis in gemeente Schagen”.

Bestuur en organisatie

De gemeenteraad telt negen fracties verdeeld over 29 zetels. Het college laat zich kenmerken door collegialiteit, betrouwbaarheid en ambitie.

De organisatie van ongeveer 450 medewerkers wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie. Zij geven samen sturing aan de domeinen: Bedrijfsvoering, Inwoners en Samenleving en Ruimte (zie organogram 2022). Binnen de organisatie draait het om het vakmanschap van medewerkers. Iedereen doet ertoe. Ieder maakt zelf keuzes en er is ruimte voor eigen ideeën en ontwikkeling. Die eigen regelruimte geeft vertrouwen, kracht en weerbaarheid.

Opgaven en rolinvulling

De samenleving verandert en opgaven worden groter en complexer. De laatste 1,5 jaar is er dan ook intensief gewerkt, de hoofdstructuur, besturingsfilosofie en ontwikkelagenda staan. Deze dient als uitgangspunt voor de verdere doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie.

De volgende vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Doorontwikkeling en verdere professionalisering

Als gemeentesecretaris bouw je door aan een sterk collectief van het leidinggevend kader: de groep van veertien teamleiders. Je stuurt op rolzuiverheid en stimuleert eigenaarschap. Je zet je, samen met teamleiders in op verdere doorontwikkeling en professionalisering van de bedrijfsvoering en medewerkers. Hierin ben jij een boegbeeld; je volgt de ingezette koers en stuurt op resultaatgerichtheid, procesmatig werken en een afspraak is afspraak mentaliteit. Je daagt mensen uit over grenzen heen te kijken, elkaar op te zoeken en samen mee te bewegen met de veranderende samenleving. Je brengt rust en bouwt aan vertrouwen.

Jij bent verantwoordelijk voor de directe aansturing van het domein Bedrijfsvoering en de directiestaf van ongeveer 100 medewerkers en voor de aansturing en resultaten van de organisatie als geheel.

Samenspel bestuur en organisatie

Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur van het college én eindverantwoordelijk voor de organisatie. Je vervult daarmee een belangrijke schakelfunctie tussen het bestuur en de organisatie. Het is aan jou om samen met de andere directeur/loco-gemeentesecretaris en de groep teamleiders om een goede balans te vinden tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke realisatiekracht. In dit samenspel pak jij een verbindende, leidende rol en toon je weerbaarheid. Je optimaliseert het contracteren tussen bestuur en organisatie. Tot slot vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Samenwerking in de regio

Er wordt volop samengewerkt in de regio. Als gemeentesecretaris ben je daarom ook op de regio gericht en op de positie die Schagen daar inneemt. Je signaleert en benut kansen en brengt actief verbindingen en samenwerkingen tot stand. Als regionale partners samen optrekken, daar ga en sta jij voor.

Tot slot draag je als gemeentesecretaris de volledige ambtelijke eindverantwoordelijkheid en legt hierover verantwoording af aan het college. Dit vraagt continue aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie. Je regisseert strategische processen en adviseert over vraagstukken op het gebied van bestuur en organisatie. Je draagt zorg voor de kwaliteit en integrale toetsing van de aan het college voorgelegde adviezen.  Je stuurt en regisseert de uitvoering met doel om samen door te bouwen op een stevig fundament aan een sterke directie die college en organisatie optimaal in stelling brengt.

Persoonsprofiel

Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring als gemeentesecretaris en algemeen directeur. Daarnaast heb je ervaring met organisatieontwikkelingstrajecten en aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoeringsprocessen en data gedreven werken. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent open en transparant in je communicatie en nieuwsgierig. Je stelt je proactief op en denkt in mogelijkheden.
 • Je bent een verbinder, gericht op regionale samenwerking. Je vindt gemakkelijk aansluiting en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je hebt oprechte belangstelling voor mensen, bent benaderbaar en zichtbaar binnen de organisatie en toont empathie.
 • Je hebt een coachende, faciliterende en mensgerichte stijl van leidinggeven. Je ziet talenten en ontwikkelpotentieel en stimuleert dit. 
 • Je stimuleert eigenaarschap, spreekt leidinggevenden en medewerkers daarop aan.
 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over zowel bestuurlijke als organisatie sensitiviteit.
 • Je bent strategisch sterk, vernieuwend en stimulerend. Je hebt een heldere visie op de toekomst van de gemeentelijke organisatie en dienstverlening.
 • Je bent authentiek, besluitvaardig en pakt door wanneer nodig. 

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 8.758,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 16). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Esther Dijkstra via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wegens de Kerstperiode hanteren we een verlengde reactietermijn. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 8 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

De data van de procedure zijn als volgt gepland:

 • week 2                               adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 16 januari 2023                 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 19 januari 2023                 persoonlijke presentatie (door kandidaten)
 • 23 januari 2023                1e gespreksronde
 • 26 januari 2023                2e gespreksronde

Een geschiktheidsassessment maakt onderdeel uit van de procedure. De volgende data zijn hiervoor gereserveerd: 27 en 30 januari.

Om voor een benoeming als gemeentesecretaris bij gemeente Schagen in aanmerking te komen, is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Onafhankelijke en verbindende Bestuursvoorzitter (nevenfunctie)

Een authentiek, natuurlijk leider met bemiddelende kwaliteiten

Samen voor de toekomst van Nederland!

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor de werkzaamheden op het gebied van bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Het doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden (in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder). De impact van kwaliteitsverbetering in nationaal en internationaal verband is groot en werkt generaties lang door.

SIKB doet dit praktijkgericht en bottom-up. Onder meer door het verder helpen van ‘best practices’ en het bevorderen en verspreiden van kennis en kunde. Een goede balans tussen de verschillende partners is een essentieel element in de centrale positie die SIKB in het grote netwerk inneemt. SIKB functioneert daarbij als bruggenbouwer.

Daarnaast bevordert SIKB de implementatie van innovaties van proces en techniek. Verder wil SIKB graag een rol spelen bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, de energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie. SIKB kan daarbij een rol (blijven) spelen als verbinder tussen overheid en markt.

Zo blijft het werkveld in beweging en de kwaliteit geborgd!

Meer lezen over wat SIKB is en doet? Klik hier voor aanvullende informatie

Opgaven

In de functie van voorzitter vervul je een boegbeeldrol en zit je de bestuursvergaderingen voor. De directeur heeft de dagelijkse leiding en stuurt actief op de voortgang van de werkzaamheden binnen SIKB; de voorzitter stuurt met hem op de koers van SIKB en houdt het algemeen belang van de partners van SIKB in het oog. Je stelt je op als sparringpartner en trusted advisor voor de directeur.

De voorzitter vertegenwoordigt waar nodig SIKB in persoon bij belanghebbende partijen en is eindverantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de stichting. De voorzitter draagt er zorg voor dat de bestuursleden onderling op een goede en plezierige manier met elkaar om blijven gaan en bewaakt de eenheid. Het bestuur bestaat momenteel uit elf personen vanuit de werkvelden waar SIKB actief is. Het bestuur heeft vertegenwoordigers vanuit de overheid (ministeries, RWS, IPO, UvW en CGA) en vanuit het bedrijfsleven (VKB, GSN, NIBV, ODI/VDV, VOiA en NVAO). Bedrijven en overheid hebben ieder 50% van de stemmen.

Wie ben jij?

De doelen van SIKB gaan je aan het hart! Je bent als bestuursvoorzitter primair intern gedreven om maatschappelijk bij te dragen aan de missie van SIKB.. Je bent bekend met de inhoud en hebt affiniteit met (één van) de werkvelden. Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan in zowel de publieke alsook de private sector. SIKB hecht er bovenal waarde aan dat jij je herkent in de omschrijving van een onafhankelijke, verbindende en authentieke bestuurder én in aanvullende onderstaande kenmerken:

 • Je hebt WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt een relevant bestuurlijk netwerk;
 • Je bent onpartijdig en handhaaft een strikte neutraliteit;
 • Je weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden, bent politiek-bestuurlijk sensitief en toont leiderschap;
 • Je hebt gevoel voor verhoudingen, structuren en besluitvormingstrajecten;
 • Je hebt scherp zicht op de (strategische) ontwikkelingen binnen het taakveld van SIKB;
 • Je bezit de kwaliteit om hoofd- en bijzaken te scheiden en daarbij de kern te verwoorden;
 • Je kunt goed reflecteren en hanteert een coachende stijl;
 • Je bent kwaliteitsgedreven en staat open voor verbetering en vernieuwing;
 • Je hebt een visie over hoe de organisatie zich verder kan ontwikkelen.

Beschikbaarheid en vergoeding

Het bestuur van SIKB vergadert in elk geval vier keer per jaar op de SIKB locatie in Gouda. De voorzitter heeft daarnaast ca. een keer per maand een overleg met de directeur van SIKB. Je moet gedurende de week voldoende flexibel en beschikbaar zijn voor tussentijdse contactmomenten.

Op jaarbasis varieert de inzet tussen de 80 en 120 uur, waar een passende vergoeding tegenover staat. De voorzitter wordt door het bestuur benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na afloop van deze termijn kan een herbenoeming plaatsvinden.

Contact- en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra of Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wegens de Kerstperiode hanteren we een verlengde reactietermijn. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 8 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. Om voor een benoeming als voorzitter bij SIKB in aanmerking te komen, is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

De data van de procedure zijn:

 • Week 2                             adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 17 januari 2023                 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 20 januari 2023                 persoonlijke presentatie (door kandidaten) bij SIKB
 • 25 januari 2023                 1e gespreksronde bij SIKB
 • 30 januari 2023                2e gespreksronde bij SIKB

SIKB wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die ze gebruikt om beter voorbereid te zijn op de ontwikkelingen in de samenleving. Naast je talent en kwaliteiten breng je ook je eigen achtergrond en persoonlijkheid mee. Wie jij ook bent; bij SIKB ben je van harte welkom!

Ontwikkelgerichte en verbindende adjunct-afdelingsmanager

voor de afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken (EOG), met Grondzaken als specifiek aandachtsgebied

Almere daagt je uit!
Zeg je Almere, dan zeg je ontwikkeling, zeker als je kijkt naar de ruimtelijke opgaven van de stad. Deze relatief jonge gemeente staat voor een groeiopgave en heeft stevige duurzaamheidsambities, terwijl de komende jaren ook een groot deel van de stad vernieuwd moet worden, en dat alles binnen de kaders van een duurzaam en (financieel) gezond Almere. Hierin speelt de afdeling EOG – uiteraard in nauwe samenwerking met andere afdelingen – een cruciale rol.

Almere is een stad met een continue stroom van uitdagende projecten. Denk aan grote transitievraagstukken zoals klimaatverandering, energie, grondstoffen en afval. Deze ontwikkelingen en de jonge leeftijd van de stad zorgen voor een werkomgeving met pioniersmentaliteit, waar medewerkers op innovatieve manieren naar vraagstukken kijken.

Wat ga je doen?
Samen met de afdelingsmanager en je collega adjunct-afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor het functioneren en de doorontwikkeling van de afdeling. Met elkaar werk je aan een leefbare, gezonde en duurzame stad van morgen. Het visiedocument ‘Almere, stad met toekomst’ en het coalitieakkoord dienen hierbij als uitgangspunt. Vanuit jouw strategische blik op de opgaven van de afdeling én de organisatie, heb je of ontwikkel je een heldere visie op grondzaken. Waar jij specifiek mee aan de slag gaat in deze functie:

Doorontwikkeling van het team
In 2021 is men gestart met de doorontwikkeling van de afdeling. Dit vanuit de wens om de kwaliteit te verhogen, focus aan te brengen en te werken aan een toekomstbestendige organisatie. De maatschappelijke opgaven van de afdeling zijn herijkt en vertaald naar gewenste maatschappelijke effecten, resultaten en producten. Als adjunct-afdelingsmanager richt jij het werk op deze opgaven en stuur jij hierop.

De opgaven waar de afdeling voor staat, vragen om verdere professionalisering. Ze doen een beroep op andere competenties en vaardigheden van medewerkers en dagen hen op een andere manier uit. Daarom stimuleer jij eigenaarschap, een onderzoekende houding, het denken in scenario’s en het aandragen van oplossingen. Je werkt aan versterking van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen medewerkers en opgaven en aan het vergroten van het strategisch vermogen.

(gedelegeerd) Ambtelijk opdrachtgeverschap
Als adjunct-afdelingsmanager vervul je voor een deel van de maatschappelijke opgaven de rol van (gedelegeerd) ambtelijk opdrachtgever. Je stuurt actief op de voortgang en prioriteert waar nodig in overleg met bestuur en medewerkers. Je verbindt de opgaven van de afdeling met andere organisatieonderdelen binnen en buiten de gemeente en stuurt op samenwerking.

Kortom; naast een opdrachtgevende rol wordt van jou ook veranderkracht gevraagd om de gewenste doorontwikkeling te realiseren.

Rollen en verantwoordelijkheden

 • Samen met de afdelingsmanager stuur je op de maatschappelijke opgaven waar de afdeling voor staat, in samenwerking met andere afdelingen en partners in de stad.
 • Je bent strategisch sparringpartner voor het bestuur en aanspreekpunt voor de voortgang van werkzaamheden binnen de afdeling. Je schuift aan bij het overleg over meer complexe en politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers.
 • Je geeft continu impulsen aan het verbeteren van de prestaties van de afdeling en richt je daarbij ook op het leggen van verbindingen binnen de afdeling en met andere afdelingen.
 • Je stuurt op het behalen van afdelingsresultaten binnen de afgesproken kaders en met de beschikbaar gestelde middelen in goede samenwerking met ‘buiten’ en ‘binnen’.

Over de afdeling
Binnen de afdeling (ca. 60 medewerkers) ben je naast adjunct-afdelingsmanager rechtstreeks verantwoordelijk voor het team Grondzaken (10 FTE; in de toekomst wordt dit uitgebreid met 3 FTE). Dit team bestaat uit financiële (3 FTE) en juridische adviseurs (7 FTE). Zij hebben een kaderstellende en toetsende rol richting gebiedsontwikkeling en adviseren o.a. over gronduitgiften en grondprijsbeleid. De groeiambities van Almere (o.a. meer woningen, bedrijven, inwoners en werkgelegenheid) en de situatie op de markt van gebiedsontwikkelingen, zorgen voor een grote groei in adviesvragen (vooral vanuit de organisatie) op zowel juridisch (privaatrechtelijk) als financieel (o.a. projectcontrol) gebied. Dit legt een stevige druk op het team en vraagt adequaat handelen van het management.

De volgende inhoudelijke opgaven staan de komende jaren centraal:

 • Voldoende woningen en gevarieerde woonomgevingen
  • Voldoende aanbod van arbeid in Almere en omgeving – bedrijven weten personeel dichtbij te vinden.
  • Er is voldoende en divers woonaanbod in de verschillende (woon)segmenten.
  • Mensen kunnen in Almere prettig werken en wonen.
 • Goed ondernemersklimaat met voorzieningen
  • Almere heeft een succesvolle economie.
  • Onderwijsaanbod en arbeidsmarkt sluiten op elkaar aan.
  • Werkgelegenheid toekomstbestendig vergroot, met name in die sectoren waarin deze niet vanzelfsprekend de groei van de stad volgt (stuwende werkgelegenheid).
  • Excellent gastheerschap vanuit de gemeente voor nieuwe en bestaande bedrijven.
  • Bestaand bedrijfsleven heeft groeipotentie.
  • Meer bedrijven vestigen zich in Almere.

Wie ben jij?
Je hebt academisch werk- en denkniveau, leidinggevende ervaring en ervaring met opgavegericht werken. Om te kunnen sturen op de maatschappelijke opgaven van het team, ben je op strategisch niveau gesprekspartner en heb je gevoel/weet je gevoel te ontwikkelen bij de inhoudelijke opgaven. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je begrijpt wat nodig is om de opgaven te laten slagen en bent goed in staat hoofd- en bijzaken te scheiden. Je durft stevige besluiten te nemen en doorziet de gevolgen daarvan.
 • Je zorgt dat de balans tussen financiën en gebiedsontwikkeling gehandhaafd blijft. Dit doe je vanuit een helder begrip en overzicht op de ambities en doelstelling van de gemeente.
 • Je hebt een grote mate van bestuurlijke sensitiviteit en weet dit ook bij medewerkers te stimuleren.
 • Je kunt dealen met onzekerheid en het ‘niet-weten’ en tegelijkertijd genoeg houvast bieden aan medewerkers. Je bent niet bang om te pionieren.
 • Je stimuleert en coacht medewerkers in hun ontwikkeling en biedt ze daarbij de benodigde veiligheid en aandacht. Daarbij durf je het kritische gesprek aan te gaan en hen aan te spreken op het tonen van eigenaarschap.
 • Je bent in staat je actief te mengen in relevante netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Je neemt een effectieve rol in strategische discussies.
 • Je bent samenwerkingsgericht, zowel binnen als buiten de Almeerse organisatie. Je brengt verschillende belangen bij elkaar en vervult een ambassadeursrol namens de afdeling.
 • Je kunt als sparringpartner dienen van strategie tot uitvoering. Denk daarbij aan het vertalen van de actualiteit naar het vakgebied, scenario-denken en ‘door de oogharen heen’ een beeld vormen bij de afdeling EOG van de toekomst.

Wat biedt Almere jou?
Almere biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Het betreft een fulltime functie.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief. In verband met de feestdagen hanteren we een verlengde reactietermijn. De vacature staat open tot en met 22 januari 2023.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op onze website.

Over Almere
Werken voor gemeente Almere betekent bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven. Dagelijks werken we aan het waarmaken van de dromen en initiatieven van de inwoners van Almere. We vinden het belangrijk dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap tonen, pionieren, vernieuwen, kansen pakken en dit bovenal samen met de stad doen.

Kom het verschil maken in Almere! Ook als je geen gemeentelijke ervaring of kennis van het openbaar bestuur hebt, zijn we nieuwsgierig naar je. Ben je een ondernemende netwerker, heb je lef, durf jij fouten te maken en kun je ons een spiegel voorhouden? Dan horen wij graag van jou.

Manager gericht op (team)ontwikkeling

Jij bent een absolute verbinder en stuurt op ontwikkeling, onderlinge verbinding en professionalisering. Niet alleen binnen het team, maar ook binnen het domein en organisatie breed. Er is in je rol ook voldoende ruimte om organisatie brede ontwikkelingen op je te nemen in samenwerking met experts, zoals het opleidingsaanbod, doorontwikkeling projectmatig werken, management development, e.d.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. De organisatie wil goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en wendbaar zijn, zoals je terugleest in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Daarom is de organisatie-inrichting in 2020 aangepast naar een tweelaagse managementstructuur.

Wat ga je doen?
Je geeft leiding aan de teams Vastgoed & Ondersteuning. Het werk- en denkniveau binnen deze teams varieert, waardoor jij uitgedaagd wordt in je verschillende managementstijlen.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang
De organisatiestructuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel managers als medewerkers. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd eigenaarschap te tonen: inhoudelijke taken met elkaar op te pakken, te prioriteren, samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Verbinding tussen het team en de andere teams is van groot belang om proactief te kunnen adviseren. Als manager en coach begeleid je jouw teams hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Je stimuleert ondernemend gedrag en ondersteunt medewerkers die hierin nog kunnen groeien. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten en hier met elkaar van te leren.

Rol in domeinsturing
De teams Vastgoed en Ondersteuning behoren tot het domein Fysieke Leefomgeving. De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. Zij trekken hierin samen op en benutten elkaars talenten en kwaliteiten over de teams heen.

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het brede managementteam;
 • Je neemt samen met je drie collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein Fysieke Leefomgeving;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie;
 • Je houdt jouw teamleden en organisatie scherp op de koers zoals omschreven in bijvoorbeeld het raads- en collegeprogramma;
 • Je hebt echt aandacht voor medewerkers, zodat je weet wat er bij hen leeft en wat hun wensen zijn. Je besteedt hierbij aandacht aan eventuele ontwikkel- en/of verbeterpunten;
 • Je bent ambtelijk opdrachtgever voor diverse projecten.

Waar kom je terecht?
Velsen is overzichtelijke organisatie; de lijnen zijn kort, ook naar het bestuur. Jouw bijdrage wordt gezien en gehoord en men werkt vanuit vertrouwen. Velsen kent veelzijdige vraagstukken, een persoonlijke, prettige sfeer in het (management)team en een directie die ruimte geeft, maar ook met je meedenkt.

Over de organisatie
Onder het tweehoofdige directieteam vallen vier domeinen: Publiek en Bestuur, Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Bedrijfsvoering. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn de managers gezamenlijk verantwoordelijk voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je één (of meerdere) team(s).

Het domein Fysieke Leefomgeving richt zich op het behouden en versterken van de leefomgeving. De integrale samenhang in haar werk, processen en advisering verdient soms nog (meer) aandacht. Uitgangspunt is en blijft om alles te doen in goed contact en samenwerking met de samenleving.

Over de teams
Team Vastgoed (13 medewerkers) beheert alle gemeentelijke gebouwen en gronden. Haar grootste opgaven zijn: het verduurzamen van gebouwen in het kader van de energietransitie en het versnellen van de woningbouw om het woningentekort te verlagen. Het team bestaat uit diverse disciplines, denk aan: vastgoedjuristen, accountmanagers, planeconoom, technisch beheerders, verzekeringsspecialist en vastgoedspecialisten.

Team Ondersteuning (18 medewerkers) vormt als het ware het hart van het domein. In dit team is alle ondersteuning van het gehele domein – sinds 2020 – gecentraliseerd. Medewerkers dienen als vraagbaak voor de collega’s en zorgen dat (administratieve) processen op rolletjes lopen. Zij verzorgen agendabeheer, managementondersteuning, projectondersteuning van complexe projecten, facturatie en het organiseren van bijeenkomsten.

Wie ben jij?
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau, (enige) managementervaring en affiniteit met het vakgebied. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert;
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten;
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond;
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren;
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen;
 • Je kunt scherp analyseren en scenario denken;
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een bruto jaarsalaris van maximaal € 102.100,- bruto op basis van een 36-urige werkweek. Het betreft een fulltime functie;
 • Hierin is inbegrepen een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden;
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet;
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen;
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want Velsen vindt het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 31 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op onze website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2050 “Duurzaam Verbonden” meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Bevlogen bestuursadviseur

Wageningen: wereldstad in zakformaat, nét even anders. Een duidelijk eigen identiteit met gevoel voor tradities én open houding naar de toekomst. Jij past bij Wageningen en Wageningen past bij jou. Wageningen hecht veel waarde aan deze match op persoonlijkheid en drive en kijkt in het selectieproces naar beproefd talent passend bij de rol van bestuursadviseur in een ambitieuze stad met grootstedelijke opgaven.

We ontmoeten je graag als je affiniteit hebt met politiek en bestuur, je graag verbindingen legt en een enthousiaste bijdrage levert aan de prestaties van het stadsbestuur.

De gemeente Wageningen staat aan de lat voor grote maatschappelijke opgaven. De publieke taken die zij als lokale overheid uitvoert zijn de afgelopen jaren toegenomen in omvang, verantwoordelijkheid en complexiteit. De ambities van het college zijn in 9 inhoudelijke thema’s opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen aan de Slag’. Daarnaast zijn voor de ambtelijke organisatie nog tal van andere taken uit te voeren.

De ontwikkelingen in de verschillende domeinen zijn met elkaar vervlochten. Als ambtelijke organisatie werkt men vanuit de vier grote maatschappelijke opgaven: Klimaat neutrale stad, Omgaan met schaarse ruimte, Toekomstgericht samenleven en Circulaire toekomstbestendige economie.

In deze veelzijdige functie ben je een belangrijke schakel tussen de bestuurders en de organisatie. Samen met de twee andere bestuursadviseurs help je de organisatie om de integraliteit en de kwaliteit van de advisering te optimaliseren. Als bestuursadviseurs adviseren jullie de vijf leden van het college in z’n geheel én de gemeentesecretaris over de bestuurlijke besluitvorming. 

Daarbij is de advisering van de individuele collegeleden verdeeld over de drie bestuursadviseurs. Als bestuursadviseur word je gekoppeld aan twee wethouders (één wethouder volledige portefeuille en één wethouder gedeeltelijke portefeuille). Samen met de drie strategisch adviseurs en de concerncontroller, maak je deel uit van Directiestaf.

Waarom Wageningen?

Wageningen is een mooie unieke stad met een internationaal karakter. Als City of Life Sciences werkt Wageningen volop aan de kwaliteit van leven. Denk bijvoorbeeld aan innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Wageningen is ook Stad der Bevrijding! Elk jaar wordt dit groots herdacht en gevierd op 4 en 5 mei.

Werken bij de gemeente Wageningen vraagt wat van jou, maar daar krijg je ook heel veel voor terug! Je krijgt volop ruimte om te innoveren en kan meebouwen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Samen met de collega’s sta je voor de afgesproken resultaten en kwaliteit. Of het nu gaat om de dienstverlening of om het maken van plannen; de inwoner staat centraal. Wageningen geeft medewerkers veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid om dit met elkaar te bereiken. Er is alle ruimte om je als persoon en professional door te ontwikkelen.

Voor de gemeente Wageningen staat plezier in je werk in een fitte organisatie centraal.

Wat ga je precies doen?

 • Je geeft als onafhankelijke adviseur (on)gevraagd advies over politiek-bestuurlijke ontwikkelingen;
 • Je bent op het gebied van de bestuurlijke besluitvorming sparringpartner voor het college als geheel, individuele collegeleden, gemeentesecretaris en de organisatie;
 • Je bent een verbindende schakel tussen bestuur, gemeentesecretaris, griffie en organisatie;
 • Je signaleert en interpreteert in- en externe bestuurlijke risico’s, kansen en ontwikkelingen over relevante ontwikkelingen;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de bewaking van bestuurlijke processen;
 • Je ondersteunt het portefeuillehoudersoverleg;
 • Je checkt de collegestukken op bestuurlijke kwaliteit vóór de besluitvorming en treedt daarbij op als voorzitter van de bedrijfsvoeringstafel;
 • Je bent bij toerbeurt notulist van de collegevergadering;
 • Je zorgt voor de voorbereiding op de gespreksonderwerpen en je volgt de Politieke Avonden ter ondersteuning van de portefeuillehouders;
 • Je bent medebewaker van de afhandeling van moties en toezeggingen.

Wie ben jij?

Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding, bij voorkeur Bestuurskunde. Verder:

 • ben je in staat helder en overtuigend te communiceren op verschillende niveaus;
 • ben je iemand die denkt vanuit de bedoeling, waarbij de inwoner centraal staat;
 • werk je graag samen, ben je aanspreekbaar en durf je anderen ook aan te spreken;
 • beschik je over een flinke dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit en weet je hoe om te gaan met tegengestelde belangen;
 • sta je stevig in je schoenen;
 • ben je ook altijd bereid om te groeien en te leren.

Arbeidsvoorwaarden

Wageningen biedt je een omgeving waar je je werk met plezier kunt doen.

Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 5.372,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 11). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen vormgeven. Zo kan je extra verlof kopen, een fiets aanschaffen met belastingvoordeel of het budget laten uitbetalen voor extra inkomen. Je werktijden zijn flexibel met de mogelijkheid thuis te werken, zodat je werk en privé goed kunt combineren. Tot slot stelt Wageningen je een smartphone en laptop tot je beschikking.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 22 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de button op deze webpagina.

De gemeente Wageningen wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die ze gebruikt om betere resultaten te halen voor Wageningen. Men streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de inwoners van Wageningen, met alle verschillen.

Zichtbare en verbindende Directeur

Dienst Dommelvallei zoekt een transparante, koersvaste en daadkrachtige leider die de organisatie verder brengt naar de toekomst en zorgt voor een optimale samenwerking

Dienst Dommelvallei 

Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband en ondersteunt als professionele partner de volgende organisaties: gemeente Son en Breugel, gemeente Nuenen, gemeente Geldrop-Mierlo, zie beschrijving. Deze 3 gemeenten maken deel uit van de boeiende Brainport regio, waar samenwerken in de natuur zit en de mogelijkheden eindeloos zijn. Niet voor niets wordt de Brainport regio de slimste regio ter wereld genoemd. Het is dé plek waar organisaties en mensen elkaar helpen om vooruit te komen.


Dienst Dommelvallei is operationeel sinds 1 januari 2014 en is gestoeld op een gemeenschappelijke regeling. Deze samenwerking is genoemd naar de rivier de Dommel die de 3 gemeenten met elkaar verbindt. De gemeenten bedienen samen een gebied met ruim 80.000 inwoners! De organisatie verzorgt voor de aangesloten gemeenten de bedrijfsvoerings- en dienstverleningstaken: alle taken op het gebied van Financiën en POI (Personeel, Organisatie en Informatie). Voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel verzorgt zij tevens de taakvelden Sociale Zaken en Dienstverlening. Er werken op dit moment ongeveer 175 collega’s bij Dienst Dommelvallei, zie organogram.

Jouw nieuwe uitdaging
Als directeur van Dienst Dommelvallei ligt jouw focus op twee aspecten. Enerzijds op de ontwikkeling van de drie gemeenten om een strategische, sterke positie in te nemen binnen de regio. Anderzijds op de (door)ontwikkeling van de organisatie Dienst Dommelvallei. Daarbij leggen we focus op het excelleren op bestaande taken, het doorontwikkelen van de dienst naar een volgende fase en het optimaliseren van de samenwerking. Je werkt direct samen met de afdelingshoofden en de gemeentesecretarissen. Het werken binnen een samenwerkingsverband met vier organisaties maakt de rol complex en interessant.

Visie & Missie

Dienst Dommelvallei is de professionele partner op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening. Zij verbindt & versterkt de samenwerkende gemeenten op een innoverende, flexibele en klant- & resultaatgerichte manier. Zij zorgt voor de verbetering van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid tegen lagere kosten.

De kernwaarden van de Dienst Dommelvallei:

 • Adaptief
 • Leiderschap
 • Integraal
 • Innovatief
 • Adviseurschap

Dit maakt jou de nieuwe directeur van de Dienst Dommelvallei
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en meerdere jaren (werk)ervaring binnen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, maar bovenal herken jij je in onderstaande kenmerken:

 • je bent een natuurlijke netwerker en een moderne netwerkdenker. De behoeften van de betrokken organisaties staan centraal en deze vertaal je naar de interne organisatie; 
 • je gaat uit van de kracht van jouw medewerkers en zoekt proactief het contact. Je verbindt, geeft vertrouwen en biedt ruimte voor ontwikkeling;
 • je maakt je sterk voor het excelleren van de bestaande dienstverlening en weet de (door)ontwikkeling van de organisatie een boost te geven;
 • je weet als geen ander hoe je kunt omgaan met verschillende belangen en weet deze te verbinden tot een gezamenlijk belang;
 • een politiek krachtenveld is voor jou niet nieuw, je weet hoe dit werkt en je vindt snel je weg binnen de organisatie(s);
 • je hebt een duidelijke, krachtige visie en je kunt deze goed onderbouwd overbrengen;
 • je kunt kaders scheppen, keuzes maken en bent in staat sterke servicegerichte teams te bouwen;
 • je hebt sterke affiniteit met verschillende niveaus en bedrijfsprocessen binnen de betrokken organisaties en je bent organisatiesensitief.

Jouw taken

 • optreden als adviseur en secretaris van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de dienst;
 • integraal leidinggeven aan de organisatie Dienst Dommelvallei en fungeren als voorzitter van het managementteam;
 • sturen op- en borgen van kwaliteit m.b.t. de dienstverlening van de dienst aan de afzonderlijke gemeenten;
 • optimaliseren van de aansturingrelaties (relatiebeheer en accountmanagement) met de afzonderlijke gemeenten;
 • het verder vormgeven en het borgen van de cultuur en gedragskenmerken van de dienst.

Arbeidsvoorwaarden

De Dienst Dommelvallei biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Het betreft een fulltime functie. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Een arbeidsmarkttoelage behoort tot de mogelijkheden.

Contact- en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 november 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via https://sollicitatie.zeelenberg.nl/jobs/

We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft!

De data van de procedure zijn:

Week 46                           Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
23 november 2022          cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
30 november 2022          1e gespreksronde
7 december 2022            2e gespreksronde

12 december 2022           3e gespreksrondeEen assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Om in dienst te kunnen treden bij Dienst Dommelvallei is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Dienst Dommelvallei koestert verschillen tussen collega’s, zij streeft daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van waar de dienst voor staat. Wie jij ook bent; bij Dienst Dommelvallei ben je van harte welkom!

MogelijkMaker

in de rol van Manager

voor 36 uur per week, max. € 6 616,00 (schaal 13)

Voor de clusters Projecten, Beleid en Beheer Openbare Ruimte en Civieltechnische Werken.

Maak jij mogelijk dat je collega’s het beste uit zichzelf halen en dat de onderlinge samenwerking nog beter wordt?

MogelijkMaker

Als trotse en enthousiaste MogelijkMaker lever je HeuseService: je stelt de klant centraal, gaat de dialoog aan, werkt samen, spreekt aan en neemt verantwoordelijkheid. Klanten en collega’s voelen zich door jou gehoord en geholpen. In plaats van drempels, zie jij mogelijkheden. Op deze manier geef je handen en voeten aan onze slogan en merkbelofte: Dromen. Doen. Heusden. Wij zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke creativiteit en betrokkenheid geweldige kansen biedt. Vanuit die gedachte geven wij veel ruimte aan initiatieven van medewerkers, burgers, ondernemers en instellingen. Samen met hen zetten we plannen om in actie en maken we dromen waar, waarbij we ons committeren aan het initiatief in de samenleving.

Eén team Heusden
De organisatie (322 fte) kent een platte structuur. De gemeentesecretaris, adjunct directeur, concerncontroller en de 10 managers vormen samen met ongeveer 370 MogelijkMakers één team Heusden. Een flexibele organisatie met korte lijnen naar het bestuur, die snel in kan spelen op de realisatie van bestuurlijke doelen (coalitieprogramma) en initiatieven uit de samenleving. De sfeer in de organisatie is te kenmerken als open, informeel, constructief en actief. Er wordt een beroep gedaan op ieders positieve energie, eigen verantwoordelijkheid en vakmanschap. Er is veel ruimte en vertrouwen voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Drie kernwaarden spelen een hoofdrol: klantgerichtheid; dialoog en samenwerking; en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen.

Opgaven en rolinvulling
Van jou als manager wordt verwacht dat je de uitdaging aangaat om het verschil te maken en Heusden op de kaart te houden als vernieuwende, ontwikkelingsgerichte organisatie. Met bijzondere aandacht op de volgende onderwerpen:

 • Een proactieve, zichtbare, verbindende, resultaatgerichte rol vervullen in de clusters, in het managementteam en in de breedte van de organisatie. Actief de dialoog en samenwerking zoeken, luisteren naar initiatieven die ontstaan, verbanden leggen, bruggen slaan en opgaven –gezamenlijk- tot resultaat leiden.
 • Stimuleren van een actieve, participerende rol van medewerkers in de clusters, in de organisatie én in de samenleving richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, vanuit de rol van procesbegeleider en facilitator. Dit betekent inspireren, motiveren en innovatief meedenken met diverse initiatieven.
 • Je bent ambassadeur van projectmatig werken in de organisatie. Je stimuleert het proces van verdere professionalisering en zorgt voor goede inbedding ervan in de breedte van de organisatie. Facetten die je aandacht hebben in dit proces: integraal werken, heldere projectafbakening en ambtelijke opdrachtgeversrol. Je coacht teams van professionals om hen optimaal in hun kracht te zetten.
 • De clusters vormen een divers geheel van beleid, uitvoering en projecten. Aangevuld met het ambtelijk opdrachtgeverschap maakt dat van jou als manager wordt verwacht dat je dynamisch schakelt en goed zicht hebt op de project- en lijnorganisatie, en het op strategisch, tactisch en operationeel niveau goed weet te organiseren.
 • Je hebt een goed overzicht op alles wat speelt en bent inhoudelijk en budgetmatig in control op projecten, beheer-, uitvoerings- en ontwikkelplannen; je weet snel door te dringen tot de kern en bent sensitief op de politiek bestuurlijke belangen ervan.
 • Je treedt op als sparringpartner voor bestuur en directie. In het ambtelijk/bestuurlijk speelveld weet je de diverse rollen en belangen goed te doorzien, te respecteren en af te bakenen.

De clusters

Het cluster Projecten bestaat uit twee onderdelen. De vijf projectleiders  en vier projectsecretarissen focussen zich op complexe, clusteroverstijgende projecten zoals de ontwikkeling woningbouwprojecten (Geerpark, De Grassen), realisatie high-tech medische campus in combinatie met hoogwaardige woningbouw (Landgoed Steenenburg), A59 en de gebiedsversterking Oostelijke Langstraat. Het andere onderdeel, bestaande uit twee medewerkers, houdt zich bezig met de verkoop van gemeentelijke woningbouwkavels (Kavelwinkel).

Het cluster Civiele Werken, bestaande uit een coördinator en twee civiele projectleiders, twee opzichters, een integraal medewerker projecten, en een flexibele schil, richt zich op civiele projecten; van operationele werkzaamheden tot complexe projecten in advies, projectleiding en regievoering; zowel in eigen beheer uitgevoerde als uitbestede projecten.

Het cluster Beleid Beheer Openbare Ruimte bestaat uit 13 medewerkers en draagt zorg voor de instandhouding (beheer en onderhoud) en vervanging van alle assets in de openbare ruimte, en het opstellen van beleid voor het gebruik en bescherming van de openbare ruimte.

Ook het verkeer- en vervoersbeleid inclusief operationele uitwerking zit in het cluster. Evenals:

 • Opdrachtgeverschap voor externe (onderhouds)aannemers en buitendienst.
 • Interne advisering in werkproces planologische procedures en omgevingsvergunningen.
 • Behandelen inwonersvragen, – verzoeken en – initiatieven over de openbare ruimte.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau en affiniteit met het werkveld en kennis van projectmatig werken, wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:

 • Bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit – (willen) Weten wat er speelt; een antenne voor communicatie en op de hoogte van wat er leeft in het werkveld en de (bestuurlijke) omgeving.
 • Verbindend vermogen – Gaat op alle niveaus uit van partnership en gelijkwaardigheid.
 • Leiderschap – Staat achter en stimuleert het vakmanschap van medewerkers en stuurt vanuit de merkbelofte en kernwaarden op strategische hoofdlijnen. Je stimuleert een open cultuur van ontwikkeling, zelfregie en creativiteit, waar men durft te doen, waar fouten gemaakt mogen worden en waar men leert en groeit met en van elkaar.
 • Mensgericht – Met oog voor resultaat en zakelijk wanneer nodig. Je bent alert op de balans tussen motiveren, stimuleren, ruimte geven en kritisch noot.
 • Vakmanschap – Je hebt affiniteit met het domein van de fysieke leefomgeving/ openbare ruimte: je spreekt de ‘taal’ van het werkveld, denk procesmatig en ziet de samenhang tussen de diverse clusters.
 • Je bent doordrongen van de waardevolle bijdrage die je iedere dag weer kan leveren als MogelijkMaker, dicht op de huid van de samenleving.

In Heusden wordt veel van je verwacht, en er is ook veel mogelijk. Gezamenlijk streeft men iets moois na!

Arbeidsvoorwaarden
Gemeente Heusden biedt een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je mogelijkheden hebt jezelf te ontplooien. Denk bijvoorbeeld aan zowel interne als externe cursussen en trainingen. We leren ook van elkaar, dit doen we door actuele onderwerpen te belichten in onze Heusdense School. Ook organiseren we verschillende personeelsbijeenkomsten en kun je samen met collega’s sporten in het kader van vitaliteit.

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt je salaris maximaal € 92 928,00 bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (schaal 13, inclusief Individueel Keuze Budget van 17,05%). Verder stelt de gemeente een telefoon en laptop beschikbaar. Heusden heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden en heeft het flexwerken in plaats en tijd hoog in het vaandel staan. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en het integriteitsbeleid? Klik hier.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien je curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 23 oktober 2022 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past. Je kan online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/mogelijkmaker-heusden. We vragen je te laten zien wie jij bent, in het licht van de kernwaarden van Heusden en je toegevoegde waarde in de rol van MogelijkMaker/ Manager.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Gemeente Heusden

De gemeente Heusden bestaat uit 11 kernen, is ruim 8.000 hectaren groot en telt iets meer dan

45.000 inwoners. De gemeente is sportief, bedrijvig, ondernemend en rijk aan historie, natuur en

cultuur. In een dorpse omgeving, begrensd door de Bergsche Maas en de Loonse en Drunense Duinen, zorgt de A59 voor een uitstekende ontsluiting en zijn Waalwijk en ’s-Hertogenbosch vlakbij.

Teamleider Uitvoering

Ben jij die toegankelijke no-nonsense leider die bijdraagt aan het mooier maken van de stad?

Zwijndrecht

Ingesloten tussen de regio Rotterdam en Dordrecht ligt de gemeente Zwijndrecht. Met ruim 45.000 inwoners en gelegen tussen grote infrastructurele knooppunten is Zwijndrecht een levendige en aantrekkelijke gemeente. Het bekende drierivierenpunt is het drukste bevaren water in Nederland. Zwijndrecht heeft diverse vormen van binnenvaart en (voedings)industrie, ontwikkelt haar spoorzone en de inwoners staan bekend om haar no-nonsense-en aanpakkersmentaliteit.

Deze mentaliteit zie je terug in de gemeentelijke organisatie. Een organisatie die bruist van ideeën waar je de ruimte en vrijheid van handelen krijgt om het verschil te maken. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen en is een informele platte organisatie  Een organisatie met betrokken medewerkers waar een prettige werksfeer, vakmanschap, talentontwikkeling en resultaatgerichtheid centraal staan.

De circa 250 medewerkers van de gemeente worden aangestuurd door de gemeentesecretaris en vier concernmanagers. De concernmanagers sturen ieder een wisselend aantal teamleiders aan; zie ook het organogram.

De organisatie is volop in ontwikkeling. De rol van de overheid verandert, ook in het beheer en onderhoud van onze buitenruimte zetten we steeds meer in op de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Grote opgaven vanuit ons raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0 zoals bijvoorbeeld verduurzaming, klimaatadaptatie en vergroenen, willen we vertalen in zichtbare verbeteringen in de buitenruimte.

Team Uitvoering

De buitenruimte is bepalend voor de identiteit van Zwijndrecht; een prettige groene leefomgeving verhoogt het woongenot, trekt bezoekers aan, bevordert de gezondheid en versterkt de lokale economie. Als teamleider Uitvoering zorg jij samen met je team voor de borging en het continu verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Team Uitvoering is één van de vijf teams die vallen onder de afdeling Realisatie (120 FTE). Het team opereert vanuit een eigen gemeentewerf. Dagelijks zetten ca. 45 vaste medewerkers en 10 tot 15 inhuur medewerkers zich in voor een mooie buitenruimte in Zwijndrecht.

Twee operationeel leidinggevenden sturen het dagelijkse werken aan: het onderhoud van het groen, spelen,  gemalen en rioleringen, bebording en verhardingen zijn daarbij belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast zijn er werkzaamheden als reiniging en milieu, gladheidsbestrijding, het afhandelen van klachten en meldingen in de openbare ruimte. Ook ondersteunt de werf bij evenementen en calamiteiten, inclusief wachtdiensten. Samenwerking met de andere teams Beheer Openbare Ruimte (BOR), Toezicht en Handhaving (T&L), Projecten en Grondbedrijf (PRG) en Vastgoed Accommodaties en Begraafplaatsen (VABB) is erg belangrijk..

Rollen en verantwoordelijkheden

 • Samen met het afdelingshoofd, de vier collega teamleiders en twee beleidsadviseurs vorm jij het afdelings-MT Realisatie (MTR). Het MTR werkt actief, collegiaal en constructief samen, faciliteert om integraal en afdeling overstijgend, opgaven die spelen, op te pakken.
 • Je bent resultaat-, budget- en personeelsverantwoordelijk voor team Uitvoering en werkt aan doorlopende ontwikkeling door onder meer het maken en bijstellen van een team-ontwikkelplan samen met je team en in afstemming met de afdelingsvisie.
 • Naast verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de buitenruimte is de uitvoering van precario en de weekmarkten onderdeel van je takenpakket. Hiervoor schakel je wekelijks met de marktmeester uit je team die ook de precario in de buitenruimte bijhoudt.
 • Je volgt ontwikkelingen binnen het vakgebied van je team, adviseert waar nodig bestuur en directie hierover en vertegenwoordigt de gemeente Zwijndrecht extern.
 • Je bent opdrachtgever en directievoerder voor de grote uitvoeringsovereenkomsten in de buitenruimte(zoals bijvoorbeeld maaien, bomen, onkruid op verhardingen etc.) en de inhuur van externen. Je onderhoudt de contacten met externe partners zoals bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening Drechtwerk Groen.

Opgaven

De kracht van team zit in de praktische uitvoering en het directe contact met de samenleving. Raad en college hebben participatie hoog op de agenda staan, maar wat betekent dat in de praktijk? Men ziet een enorme toename van meldingen vanuit betrokken inwoners. Een waardevol signaal over de buitenruimte maar ook over het contact met de gemeente. Jij gaat aan de slag met de volgende opgaven:

Optimalisering processen

Je stimuleert en faciliteert vakmanschap, kwaliteit en  innoveert werkwijzen. Concreet ga je aan de slag met de implementatie van het nieuw gekozen planningsysteem, waarmee efficiënter kan worden gewerkt. Verder spelen momenteel de aanbesteding wagenpark en vervanging werkkleding en het verder verduurzamen van de werf een rol. Naaste deze processen is team Uitvoering bezig om de gladheidsbestrijding op een hoger plan te zetten, door het beleid en de uitvoeringsplannen te herzien. Het aankopen van een strooimanagementsysteem en nieuwe zoutstrooiers zullen hier onderdeel van zijn.

Doorontwikkeling van team als geheel en medewerkers individueel

Je hebt een hoge standaard van integriteit en professionaliteit en bent helder in wat je daarin verwacht van je team. Hiermee stimuleer je het bewustzijn dat dit team het visitekaartje is van de gemeente voor inwoners; zij zijn de ogen en oren van de gemeente en hebben een duidelijke signaleringsfunctie van buiten naar binnen en vice versa.  Je vervult samen met de operationeel leidinggevenden een voorbeeldrol hierin.

Je geeft vertrouwen aan medewerkers en schept een lerend klimaat waarin fouten maken mag. Je herkent talent in medewerkers en stimuleert hen stappen te zetten in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarmee geef je invulling aan gewenste doorstroommogelijkheden  in de organisatie.

Persoonsprofiel

Je hebt HBO werk- en denkniveau, leidinggevende ervaring, bijvoorbeeld in een civieltechnische omgeving. Je hebt affiniteit met het vakgebied en financieel inzicht. De volgende persoonlijke kenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Je bent communicatief sterk en hebt humor.
 • Je bent gericht op mens én resultaat; je spreekt de taal van de medewerkers maar kunt tegelijk stevig sturen.
 • Je bent ondernemend en kunt zakelijk onderhandelen
 • Je hebt samenbindend vermogen; creëert een wij-gevoel en zorgt dat medewerkers trots zijn op hun team.
 • Je bent (politiek-bestuurlijk) sensitief, kunt risico’s goed inschatten. Je schakelt daardoor tijdig soepel en verbindend op diverse niveaus.
 • Je bent open en toegankelijk, tegelijk rolbewust, duidelijk en koersvast. Je spreekt mensen makkelijk aan.
 • Je leiderschapsstijl is coachend: je verbindt ,motiveert en faciliteert, hebt aandacht voor de mens. Daarbij kun je stevig sturen op resultaat.
 • Je bent bereid je rol te pakken in de crisisorganisatie en calamiteitenteam van de gemeente.

Arbeidsvoorwaarden

Zwijndrecht biedt je een inspirerende en veelzijdige functie met volop kansen en mogelijkheden. Je salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibiliteit in werkuren, reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof en een pensioenregeling (ABP).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 16 oktober tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/teamleider-uitvoering-zwijndrecht. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 42&43                     Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

25 oktober 2022               cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

3 november 2022             1e gespreksronde

11 november 2022           2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Clustermanager Stad

Wil jij wérkelijk het verschil maken in een organisatie met korte lijnen?

Hier ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen cluster, maar versterk je als management gezamenlijk de organisatie ontwikkeling

Organisatie en ambitie

Gemeente Maassluis heeft de ambitie een netwerkorganisatie te zijn die, in co-creatie met diverse partijen, in- en extern, aan de sociale en duurzame ontwikkeling van de stad werkt. Om maatschappelijke initiatieven proactief op te pakken en verder te brengen is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen.

De kernwaarden van de organisatie zijn:

 • Ondernemen (handen uit de mouwen)
 • Experimenteren (fouten maken mag)
 • Verbinden (welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze meedoen)
 • Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen)
 • Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken)
 • Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…)

Cluster Stad

Het cluster Stad (102 FTE)  is één van de vier clusters van de organisatie. Het cluster bestaat uit drie teams: Team Sociaal Beleid en Vrije Tijd, Team Ruimtelijk/Fysiek Beleid en Beheer en het Team Projecten, Gebiedsontwikkeling en Civiel.

Naast verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling in de breedste zin van het woord is het cluster middels het team Projecten Gebiedsontwikkeling en Civiel verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering van projecten m.b.t. gebiedsontwikkeling en civiele werken.

De cultuur binnen het cluster is informeel en no nonsense en kenmerkt zich door korte lijnen, een hands-on mentaliteit en resultaatgerichtheid.

Opgaven

Eind 2017 is een proces van organisatieontwikkeling ingezet op basis van het plan ‘Maassluis verandert’. De uitgangspunten, doelstellingen en opgaven die in dit plan staan beschreven, zijn nog steeds actueel. Jij staat aan de lat voor de volgende opgaven:

Bouwen aan verbinding

Jij gaat met de teammanagers  aan de slag met de verschillende disciplines binnen het cluster, om deze op inhoud, proces en mensniveau te verbinden. Doel is dat medewerkers elkaars meerwaarde zien, herkennen en erkennen zodat er meer gebruik gemaakt wordt van elkaars expertise en kwaliteiten. Ook gaat het om verbinding naar buiten; wat wordt in de lokale samenleving gevoeld en ervaren en hoe gaan we hiermee om, hoe zoeken we hier de verbinding?

Vergroten van de integraliteit

Organisatiebreed speelt deze opgave die jij oppakt. Je laat medewerkers over team- en clustergrenzen heen kijken en stimuleert het samenwerken op thema’s en onderwerpen. Hierdoor werk je aan verbetering en intensivering van samenwerkingen.

Samenspel met bestuur

Vanwege de korte lijnen met het bestuur is men gewend snel tot actie over te gaan. Als clustermanager heb jij juist oog voor een strategische aanpak van de wensen van het bestuur. Het is van belang om hierin samen met de teammanagers prioriteiten te stellen en de hoeveelheid werk af te stemmen op de capaciteiten van de individuele medewerkers. Transparante communicatie hierover is daarbij van groot belang.

Rolinvulling, taken en verantwoordelijkheden

Als clustermanager vorm je samen met de collega-clustermanagers en de algemeen directeur/gemeentesecretaris het Centraal Management Team (CMT) en stuurt gezamenlijk de organisatie aan. Samen met jouw teammanagers en de stafadviseur vorm je het MT binnen cluster Stad.

 • Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris.
 • Je geeft leiding aan het cluster Stad; je stuurt de teammanagers rechtstreeks aan en draagt zorg voor de doorontwikkeling van hun leiderschap. 
 • Je draagt bij aan een langetermijnvisie en strategische beleidsontwikkeling. Je bent in staat strategie te vertalen naar tactisch niveau, onder meer door het (samen met de teammanagers) opstellen van jaarplannen voor het cluster en de afzonderlijke teams.
 • Je bent sparringpartner voor bestuur; toont lenigheid t.o.v. bestuurlijke belangen en bent tegelijk stevig waar het gaat om spiegelen en het open gesprek aangaan met bestuurders.

Jouw profiel

Je hebt een relevante WO-opleiding en affiniteit met beleidsvorming en projecten. Je hebt managementervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je staat stevig in je schoenen, communiceert makkelijk en bent bestuurlijk sensitief.
 • Je hebt inlevingsvermogen, je treedt spiegelend op en behoudt daarbij de verbinding.
 • Jouw leiderschapsstijl is die van vertrouwen en verbinden, coachend maar zeker in staat te sturen.
 • Je bent alert in het signaleren van ontwikkelingen en anticipeert hier tijdig op.
 • Je bent een inspirerend leider, je stuurt doelgericht met rust en relativeringsvermogen.
 • Je bent een stevige strategisch adviseur/sparringpartner voor het college.
 • Je schakelt soepel tussen diverse niveaus en settings in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie/management en organisatie.
 • Je hebt aandacht voor de mens, ziet talenten en ontwikkelpotentieel en stimuleert dit.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 7.269,- bruto (schaal 14) per maand bij een 36-urige werkweek. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het bruto maandsalaris. Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, thuiswerken, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je functie effectief in te vullen.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 16 oktober 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/clustermanager-stad. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 41-42                       Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

21 oktober 2022                cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

27 oktober 2022               1e gespreksronde

31 oktober 2022                2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Over Maassluis

Maassluis is een ambitieuze en dynamische stad met ruim 35.000 inwoners met een organisatie met veel ontwikkelopgaven. Een stad die wil meegaan in nieuwe ontwikkelingen, haar historie koesteren en een stad blijven waar het gezellig en fijn wonen is. Lees meer op www.maassluis.nl

Clustermanager Bedrijfsvoering

Wil jij wérkelijk het verschil maken in een organisatie met korte lijnen?

Hier ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen cluster, maar versterk je als management gezamenlijk de organisatie ontwikkeling

Organisatie en ambitie

Gemeente Maassluis heeft de ambitie een netwerkorganisatie te zijn die, in co-creatie met diverse partijen, in- en extern, aan de sociale en duurzame ontwikkeling van de stad werkt. Om maatschappelijke initiatieven proactief op te pakken en verder te brengen is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen.

De kernwaarden van de organisatie zijn:

 • Ondernemen (handen uit de mouwen)
 • Experimenteren (fouten maken mag)
 • Verbinden (welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze meedoen)
 • Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen)
 • Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken)
 • Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…)

Cluster Bedrijfsvoering

Het cluster Bedrijfsvoering (88 FTE) is één van de vier clusters van de organisatie en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit reilen en zeilen is verdeeld onder drie teams binnen het cluster: Team Informatievoorziening, Team Financiën, Belastingen en Administratie en Team HR, Juridische zaken, Inkoop en Communicatie.

Opgaven

Eind 2017 is een proces van organisatieontwikkeling ingezet op basis van het plan ‘Maassluis verandert’. De uitgangspunten, doelstellingen en opgaven die in dit plan staan beschreven, zijn nog steeds actueel. Jij staat aan de lat voor de volgende opgaven:

Vergroten van de integraliteit

Organisatiebreed speelt deze opgave die jij oppakt. Je laat medewerkers over team- en clustergrenzen heen kijken en stimuleert het samenwerken op thema’s en onderwerpen. Hierdoor werk je aan verbetering en intensivering van samenwerkingen.

Vergroten van eigenaarschap

Medewerkers vertrouwen geven zodat ze verantwoordelijkheden durven aangaan. Je vergroot het gevoel dat iets ‘van hen’ is en spoort hen aan een actieve en uitnodigende houding naar de lokale samenleving te ontwikkelen. Dit gaat met vallen en opstaan, vereist moed van medewerkers en ruimte van jou om medewerkers te laten leren. Als clustermanager vervul jij hierin een voorbeeldrol en stimuleer deze innovatie via je teammanagers.

Positionering van bedrijfsvoering in andere clusters

Bewustwording van het belang van bedrijfsvoering is de sleutel naar heldere processen en goede samenwerking clusteroverstijgend. Jij gaat aan de slag met een duidelijke positionering van het cluster bedrijfsvoering organisatiebreed, zodat de disciplines binnen bedrijfsvoering tijdig worden betrokken bij het aangaan van opgaven. Binnen het cluster is vooralsnog focus gewenst op innovatie ICT, capaciteit van Communicatie en het proactieve adviseurschap vanuit alle ondersteunende teams.

Stevig samenspel met bestuur

Vanwege de directe lijnen met het bestuur voelen medewerkers de druk om snel tot actie over te gaan. Samen met jouw teammanagers maak je inzichtelijk wat haalbaar is. Je brengt balans aan tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit en kaart knelpunten bestuurlijk en ambtelijk aan om tot een realistische en heldere prioritering te komen. Je hebt hierbij oog en gevoel voor bestuurlijke wensen, daarbij sta je stevig in het inzichtelijk maken van haalbaarheid en consequenties richting bestuur.

Rolinvulling, taken en verantwoordelijkheden

Als clustermanager vorm je samen met de collega-clustermanagers en de algemeen directeur/gemeentesecretaris het Centraal Management Team (CMT) en stuurt gezamenlijk de organisatie aan. Samen met jouw teammanagers en de stafadviseur vorm je het MT binnen cluster Bedrijfsvoering.

 • Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris.
 • Je geeft leiding aan het cluster Bedrijfsvoering; je stuurt de teammanagers rechtstreeks aan en draagt zorg voor de doorontwikkeling van hun leiderschap. 
 • Je bent een zichtbaar boegbeeld en vervult een voorbeeldrol in veranderprocessen en cultuur- en managementontwikkeling.
 • Je draagt bij aan een langetermijnvisie en strategische beleidsontwikkeling. Je bent in staat strategie te vertalen naar tactisch niveau, onder meer door het (samen met de teammanagers) opstellen van jaarplannen voor het cluster en de afzonderlijke teams.
 • Je bent sparringpartner voor bestuur; toont lenigheid t.o.v. bestuurlijke belangen en bent tegelijk stevig waar het gaat om spiegelen en het open gesprek aangaan met bestuurders.

Jouw profiel

Je hebt een relevante WO-opleiding en affiniteit met bedrijfsvoeringsvraagstukken. Je bent een ervaren manager, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een stevige persoonlijkheid, communicatief sterk en bestuurlijk sensitief.
 • Je hebt inlevingsvermogen, je treedt spiegelend op en behoudt daarbij de verbinding.
 • Jouw leiderschapsstijl is die van vertrouwen en verbinden, coachend maar zeker in staat te sturen.
 • Je bent een inspirerend leider, je stuurt doelgericht met rust en relativeringsvermogen.
 • Je bent een stevige strategisch adviseur/sparringpartner voor het college.
 • Je schakelt soepel tussen diverse niveaus en settings in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie/management en organisatie.
 • Je hebt aandacht voor de mens, ziet talenten en ontwikkelpotentieel en stimuleert dit.
 • Je heb een aantoonbare financiële achtergrond bij voorkeur bij de overheid.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 6.616,- bruto (schaal 13) per maand bij een 36-urige werkweek. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het bruto maandsalaris. Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, thuiswerken, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je functie effectief in te vullen.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 9 oktober 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/clustermanager-maassluis. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 41-42                       Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

21 oktober 2022                cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

27 oktober 2022               1e gespreksronde

31 oktober 2022                2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Over Maassluis

Maassluis is een ambitieuze en dynamische stad met ruim 35.000 inwoners met een organisatie met veel ontwikkelopgaven. Een stad die wil meegaan in nieuwe ontwikkelingen, haar historie koesteren en een stad blijven waar het gezellig en fijn wonen is. Lees meer op www.maassluis.nl

Manager Basisregistraties & Belastingen

max. € 6.836,-, excl. 21% IKB (schaal 13 cao Werken voor waterschappen)

Voor de doorontwikkeling van de nieuwe afdeling Basisregistraties en Belastingen, is BSR op zoek naar een energieke manager die verder richting kan geven én de huidige koers kan vasthouden. Jij bent een absolute verbinder en stuurt op ontwikkeling en professionalisering

Belastingsamenwerking Rivierenland is volop in beweging!

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) is een vooruitstrevend samenwerkingsverband op het gebied van lokale belastingen. Anders dan het onderwerp ‘belastingen’ misschien doet vermoeden, is BSR een innovatieve, professionele en dynamische organisatie, die klantgerichte en efficiënte dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan. Vanuit een maximale inzet en betrokkenheid speelt BSR onderscheidend in op de sterk veranderende marktvraag. De organisatie is daardoor volop in beweging, waarbij de focus ligt op performance improvement. Dit doet BSR klantgericht, kwaliteitsbewust en efficiënt. De kern- en streefwaarden van BSR zijn resultaatgericht, klantgericht, samenwerken en veranderingsbereid. BSR heeft een platte organisatiestructuur, die zich kenmerkt door een informele sfeer, toegankelijk management, korte lijnen, snelle besluitvorming en veel verantwoordelijkheid en inbreng binnen je eigen functie.

Om je een nog betere indruk te geven van het reilen en zeilen bij BSR kun je de volgende video bekijken:  BSR – Wie zijn wij en wat doen wij?

Waar kom je terecht?

Vrij recent is binnen BSR gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur, waarbinnen de teams Gegevensbeheer, Waarderen en Bezwaar & Beroep worden samengevoegd tot één afdeling. Als Manager van het nieuwe team Basisregistraties & Belastingen werk je aan de continuering van deze reeds ingezette lijn en bouw je in deze transitiefase aan één team, met voor iedereen een eigen rol en verantwoordelijkheden.

De genoemde verandering biedt jou als toekomstig manager de kans om mee te werken aan de verdere uitrol en bestendiging van deze ontwikkelingen en te zorgen voor een flow in het proces en de samenwerking. Je kunt dus samen met jouw team een eigen signatuur aanbrengen. Wat vast staat is dat de nieuwe, samengevoegde afdeling de kwaliteit van diverse basisregistraties (zoals WOZ, BAG, NHR) beheert en bewaakt. Dit met als doel om tijdige, juiste en volledige belastingaanslagen te realiseren. De medewerkers doen dit met een scherp oog voor kwaliteit en hebben klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Daarnaast houdt het team van ca. 25 medewerkers zich bezig met het continu verbeteren van de processen.

Wat daarnaast organisatiebreed in gang is gezet, is het nadrukkelijker beleggen van de regie en verantwoordelijkheid voor de primaire processen bij betreffende afdelingen en het afbouwen van de nu nog actieve rol van ICT. Het idee hierbij is dat de vak afdelingen op termijn in volledige regie zijn over hun eigen processen en ICT op afroep ondersteunend kan zijn. 

Wat ga je doen?

De afdeling Basisregistraties & Belastingen omvat de disciplines gegevensbeheer, waarderen en bezwaar & beroep. Als manager ben je verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling en medeverantwoordelijk voor de resultaten van BSR. Je bereikt deze door het sturen op processen en het coachen van jouw medewerkers. Je maakt deel uit van het managementteam (MT) van BSR dat in totaal  bestaat uit 3 managers en een directeur. Het MT ontwikkelt de visie en strategie voor de organisatie en zorgt voor realisatie. De managers hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de processen voor de klanten, de deelnemers en voor BSR in optimale balans tussen kwaliteit, effectiviteit en efficiency uit te voeren. Portefeuilles worden in goed overleg verdeeld, gebaseerd op kennis, ervaring, drijfveren en ambitie.

Opgaven

 • je geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling, die je coacht in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en stimuleert om voortdurend te zoeken naar mogelijkheden om verder te groeien en verbeteren;
 • je werkt aan de verdere samensmelting en aan een plezierige, effectieve samenwerking binnen en buiten het nieuw samengestelde team;
 • je bouwt verder aan en onderhoudt een breed netwerk binnen het domein van lokale belastingen en bent een professionele ambassadeur van BSR in diverse landelijke overleggen;
 • de uitvoering van de Wet WOZ kent voor jou geen geheimen en je hebt de ambitie om BSR naar het niveau van minimaal 4 sterren van de Waarderingskamer te brengen;
 • je hebt zicht op het belang, beheer en kwaliteit van de diverse basisregistraties. Je pakt de regie hierop, waardoor jouw team in staat wordt gesteld tijdig, volledig en juist de belastingen te heffen;
 • je ontwikkelt een duidelijke visie op jouw vakgebied en draagt deze uit binnen BSR;
 • je draagt samen met jouw MT-collega’s bij aan de verdere ontwikkeling van BSR.

Wie ben jij?

Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau, bekendheid met de inhoud en affiniteit met het werkveld en ervaring als manager in een vergelijkbare context, maar we hechten er bovenal waarde aan dat jij je herkent in de omschrijving van een enthousiaste, competente en ambitieuze leidinggevende en in aanvullende onderstaande kenmerken:

 • je hebt een meerjarige en relevante werkervaring in een vergelijkbare managementfunctie;
 • je bent klantgericht ingesteld en zoekt naar efficiënte en effectieve oplossingen;
 • je brengt kennis en ervaring met verandermanagement mee;
 • je hebt zowel een resultaat- als ook een mensgerichte stijl van leidinggeven;
 • je hebt een kritische blik, kijkt vooruit, bent vernieuwend, hebt lef en gevoel voor humor;
 • je kunt goed zelfstandig, maar ook in een team functioneren;
 • je bent goed in netwerken, communiceert uitstekend en hebt de skills om de mensen in jouw omgeving te stimuleren, motiveren, enthousiasmeren en overtuigen;
 • je hebt een proactieve houding en bent energiek.

Wat biedt BSR jou?
BSR biedt jou een baan bij een dynamische organisatie, die zich kenmerkt door zelfstandigheid, betrokkenheid en openheid. Ontwikkeling van jouw kwaliteiten en kennis moedigen zij aan door je hiervoor voldoende gelegenheid en faciliteiten te bieden. Er is daarnaast veel aandacht voor vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Ook is er volop ruimte om je uren flexibel in te vullen. BSR omarmt  het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Tegelijkertijd beschikken zij over een enorm gaaf en veelzijdig kantoorpand in het hartje van Tiel, waarin volop ruimte is voor kennisdeling, innovatie en gezelligheid. Dit maakt dat veel collega’s ook erg graag op kantoor zijn. Wil je zien hoe het is om bij BSR te werken? Bekijk dan de video “De allerbeste job vind je bij BSR

Overige arbeidsvoorwaarden:

 • Een laptop en smartphone.
 • Reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding.
 • Vergoeding kosten thuiswerkplek.
 • Ruime studiemogelijkheden en veel aandacht voor vitaliteit waaronder bootcamptrainingen, voedingsworkshops en pilateslessen.
 • Een goede pensioenregeling via het ABP.

Contact- en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 oktober 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/manager-basisregistraties-belastingen

De data van de procedure zijn gepland.

Week 41                            Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

17 oktober 2022                cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

20 oktober 2022               1e gespreksronde

25 oktober 2022               2e gespreksronde


Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Om in dienst te kunnen treden bij BSR  is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Over Belastingsamenwerking Rivierenland

BSR verzorgt het heffen en invorderen van gemeentelijke en waterschapsbelastingen en de uitvoering van de Wet WOZ en de Wet BAG voor haar deelnemers, te weten Waterschap Rivierenland, Avri en de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Wijk bij Duurstede. Bij BSR werken ca. 65 bevlogen medewerkers met verstand van zaken en liefde voor hun vak.

BSR koestert verschillen tussen collega’s, zij streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van waar BSR voor staat. Dus wie jij ook bent; bij BSR ben je van harte welkom!

Domeinmanagers (6)

Help jij onze organisatie een stap verder te ontwikkelen?  Ligt jouw kracht in het binden, boeien en waarderen van collega’s? Wil je samen met ons samen de Drentse samenleving optimaal bedienen?

Wie zoeken we?

Jij bent een domeinmanager met verandervermogen en focus, die beslissingen durft te nemen waarbij je overtuigt op basis van jouw persoonlijkheid. Een strateeg die inspireert en voldoende ruimte geeft aan collega’s. Die nieuwsgierig is naar ideeën van een ander, een duidelijke eigen visie en een stevig sparringpartner is voor collega’s, directie en gedeputeerden.

Je geeft sturing op basis van vertrouwen, kwaliteit en samenwerking (situationeel leiderschap), met als vertrekpunt dienend leiderschap richting bestuur en medewerkers. Per situatie gebruik je de juiste mix van coachend, participerend, delegerend of directief leiderschap. Je werkt optimaal samen en zorgt voor verbinding. Altijd met oog voor het ontwikkelpotentieel van jouw domein en medewerkers door een lerende omgeving te creëren en faciliteren. Met aandacht voor risicomanagement maak je een langetermijnstrategie.

De functie  

Als Provincie hebben we een nieuwe hoofdstructuur. We gaan met een 2-hoofdige directie in 6 domeinen werken, namelijk: 1) Mobiliteit, 2) Ruimte, 3) Landelijk gebied, 4) Samenleving, 5 )Bestuur en organisatie, 6) Bedrijfsvoering. Jij bent in de lead en eindverantwoordelijk voor één van de domeinen. Samen met de directie en de andere domeinmanagers vorm je een team.

Je gaat leidinggeven aan ongeveer 70 – 120 fte (afhankelijk van het domein). Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de complexe strategische opgaven binnen jouw domein en je stuurt op hoofdlijnen en stimuleert daar waar mogelijk om de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te beleggen. Je hebt vrijheid om je eigen accenten te zetten om het domein zo goed mogelijk te laten functioneren. Je stuurt op de opgaven binnen je domein waarbij je goed let op de kwaliteit en integraliteit van het werk. Je bent samen met de andere domeinmanagers en directie verantwoordelijk om integraliteit tussen de opgaven te realiseren.

Hierbij is essentieel dat je duidelijk formuleert wat de opdrachten zijn en welke resultaten er verwacht worden. Als ambtelijk adviseur van de gedeputeerde weet je (maatschappelijke) vragen snel, strategisch en integraal te beoordelen. Samen met gedeputeerden, de directie het domeinmanagersteam en medewerkers verwezenlijk je kansen en ontwikkelingen. Je kijkt ook over de muren van het provinciehuis. Je signaleert lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en vertegenwoordigt de provincie voor je eigen domein.

Wat neem je mee? 

Je bezit WO werk- en denkniveau en hebt ervaring in een soortgelijke functie. Daarnaast herken jij jezelf in de volgende punten:

 • Je hebt kennis van nationale politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen;
 • Je bent in staat om complexe processen integraal te analyseren en te benaderen;
 • Je bent vaardig in het verbinding maken overbruggen met verschillende overlegpartners, waarbij een diversiteit aan (tegenstrijdige) politieke, bestuurlijke, economische en commerciële belangen een belangrijke rol kunnen spelen;
 • Jij vindt medezeggenschap belangrijk en gelooft in het creëren van draagvlak in de organisatie;
 • Bestuurlijke-, maatschappelijke- en organisatiesensitiviteit gaan bij jou hand in hand.

Wat krijg je ervoor terug

Werken bij de provincie Drenthe betekent werken voor de Drentse samenleving. Je werk is afwisselend, uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Daarnaast bieden wij: 

 • Het salaris bedraagt afhankelijk van je kennis en ervaring maximaal € 7.869,07 bruto per maand (functieschaal 15) bij een 36-urige werkweek; 
 • Een ABP-pensioen;
 • Individueel Keuze Budget van 21,82% boven op je salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, een fiets of meer salaris;
 • Ruimte voor tijd- en plaats bewust werken;
 • Een groot netwerk door het werken met veel verschillende partners en collega’s;
 • Een open en transparante werkomgeving midden in de natuur en toch op loop- en fietsafstand van het centrum en het station.

De provincie Drenthe

In ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’, het collegeakkoord van Gedeputeerde Staten, staan de ambities van het bestuur om de uitdagingen in de Drentse samenleving op te pakken. Het bestuur werkt samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan de Drentse opgaven. Of het nu gaat om duurzame economische ontwikkeling, energietransitie, onderwijs of infrastructuur, samenwerking is het sleutelwoord. Voor onze organisatie, waar ruim 550 professionele en betrokken medewerkers het bestuur en samenleving ondersteunen, betekent dit een flexibele aanpassing aan vraagstukken die worden opgepakt. Deze inzet vraagt flexibiliteit, kennis van politiek-bestuurlijke sensitiviteit, gevoel voor urgentie en een houding gericht op samenwerken.

Ben je enthousiast? 
Zeelenberg begeleidt de procedure. Heb je vragen? Neem gerust contact op met Wouter Nijland of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55. Solliciteren kan tot en met 2 oktober 2022 via de link op deze pagina. Mocht je specifieke interesse hebben in 1 van de domeinen dan lezen we dit graag in je motivatie. Een assessment en VOG maken onderdeel uit van de procedure. Openstelling van het profiel vindt intern en extern tegelijkertijd plaats.

Verbindend teamleider

Een natuurlijke bruggenbouwer voor het versterken van de samenwerking binnen het team en het goed vertegenwoordigen en positioneren van de digitale informatiebeheer

Dé dienstverlener voor overheidsorganisaties in de regio Drechtsteden.
De Servicegemeente Dordrecht (SGD) verleent binnen de Drechtstedenregio diensten aan zeven gemeenten, inclusief de gemeente Dordrecht en drie Gemeenschappelijke Regelingen. De klanten doen een beroep op hen omdat ze niet alleen superspecialisten zijn, ook omdat ze durven te ontwikkelen, leren en experimenteren. Daarnaast staan plezier in het werk en de ontplooiing van de mensen centraal. Iedere uitdaging binnen de regio is een kans om jouw talent verder te ontwikkelen. Kernwaarden professioneel, empathisch, lef en eigenaarschap spelen een grote rol.

Wat ga je doen?
Sinds januari van dit jaar is de dienstverlening van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) onderdeel van de nieuwe Servicegemeente Dordrecht (SGD). Parallel daaraan is de ontwikkeling van een nieuw dienstverleningsconcept ingezet, met ruimte voor ontwikkeling. Als teamleider bouw je in deze transitiefase aan één team, met voor iedereen een eigen rol en verantwoordelijkheden. Je zorgt voor focus en een duidelijke koers. Je voert voortdurend het gesprek met jouw medewerkers over wat zij nodig hebben, hoe zij werkzaamheden en projecten aan kunnen pakken en wie zij er het beste bij kunnen betrekken. Je staat open voor een kritisch tegengeluid en frisse ideeën, maar bent ook duidelijk in doelen en verwachtingen. Je motiveert en faciliteert onderlinge samenwerking, binnen én buiten het team. Ook stimuleer je eigenaarschap bij medewerkers; vanuit zelfvertrouwen en professionaliteit. Soms betekent dit verzakelijking, het aanspreken op afspraken, maar veel vaker en veel liever inspireer jij tot leren, innoveren en ontwikkelen!

Waar kom je terecht?
Je gaat werken met een team van 35 enthousiaste collega’s die met veel inzet en betrokkenheid actief zijn in de informatievoorziening. Het gevarieerde team bestaat uit de onderdelen informatieadvies- en beleid, scan & registratie en fysiek archief. Het team adviseert en ondersteunt de aangesloten gemeenten bij een toegankelijke informatiehuishouding. Een informatiehuishouding waar je grip op hebt, die meebeweegt met ambities en ontwikkelingen. Het hogere doel is informatie juist en volledig op te slaan zodat het eenvoudig is terug te vinden. Zo kan informatie gebruikt worden voor bedrijfsvoering en verantwoording naar burgers en (publieke) organisaties. Het vakgebied is altijd in ontwikkeling. Dit vraagt om aanpassingsvermogen en creativiteit van jou en jouw team. Om de dienstverlening steeds verder te verbeteren, zet SGD vooruitstrevend in op zaakgericht werken en nieuwe ontwikkelingen zoals bijv. common ground. Het team is proactief, denkt met de klant mee en draagt de beste oplossing aan.

Wie ben jij?
Je hebt HBO werk- en denkniveau, bekendheid met de inhoud en affiniteit met het werkveld. Ook heb je ervaring als manager in een politiek-bestuurlijke context, maar we hechten er vooral waarde aan dat jij je herkent in onderstaande beschrijving én aan de aansluiting met jouw persoonlijkheid en drijfveren.

 • Je zorgt allereerst voor werkplezier en hebt een coachende en faciliterende stijl van leidinggeven. Het kan niet anders of je kunt dan ook goed luisteren en bent empathisch.
 • Je bent nieuwsgierig naar de ontwikkelingen rondom (documentaire) informatievoorziening en het kost je geen energie om bij te blijven (integendeel).
 • Je weet toekomstige ontwikkelingen te vertalen naar een visie en tegelijk kun je handen en voeten geven aan wat er op dit moment speelt.
 • Je bent in staat om de link te maken tussen de verschillende onderdelen binnen het team.
 • Je bent relativerend, positief ingesteld en brengt humor en rust; het type rots in de branding.
 • Jouw houding is pro-actief en gedreven, gericht op kwaliteit, continue verbetering en resultaat.
 • Ook ben je er de persoon naar om te reflecteren op je eigen gedrag en sta je open voor signalen vanuit jouw omgeving.
 • Je combineert dit met een dienstverlenende en klantgerichte instelling.
 • Je kunt je staande houden in een complexe omgeving en staat stevig in je schoenen.

Wat biedt de Servicegemeente Dordrecht jou?
Naast een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar voor 36 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband, kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris van maximaal € 6.103,- (schaal 12, sgo gemeenten);
 • opleidingsmogelijkheden om te blijven groeien in je vak;
 • een laptop en telefoon;
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris;
 • flexibel werken met de mogelijkheid om thuis te werken;
 • woon-werk reiskostenvergoeding. Reis je met het openbaar vervoer? Dan krijg je deze kosten 100% vergoed;
 • ouderschapsverlof;
 • pensioenregeling bij ABP;
 • collectieve premiekorting bij zorgverzekeraar IZA, Menzis of CZ;
 • een werkgeversbijdrage voor tegemoetkoming in de zorgverzekering.

Contactinformatie
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 25 september 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via https://zeelenberg.nl/vacatures/verbindend-teamleider/.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.
Om in dienst te kunnen treden bij de SGD is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

De data van de procedure zijn gepland:

 • Week 39: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 6 oktober 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 10 oktober 2022: 1e gespreksronde
 • 11 oktober 2022: 2e gespreksronde

Over Servicegemeente Dordrecht
De SGD is een veelzijdige organisatie waar professionals dagelijks bezig zijn met zeer uiteenlopende vraagstukken die bij de klanten spelen. Zij zijn de motor achter de eigentijdse en doelmatige bedrijfsvoering van gemeenten en gemeentelijk instellingen. Met gebundelde krachten doen zij de bedrijfsvoering slimmer, voordeliger en innovatiever. De SGD bedient een regio met 300.000 inwoners, vergelijkbaar met een grote stad. Dat vraagt om medewerkers van niveau. Bij de SGD werken zo’n 700 professionals die passie hebben voor hun vak. Daarnaast hebben zij een dienstverlenende instelling. Het zijn teamspelers die plezier beleven aan de samenwerking met de opdrachtgevers. En ze hebben integraliteit hoog in het vaandel. Ze beseffen dat de klant de SGD ziet als één geheel en voelen zich vertegenwoordiger van het SGD als totaal.

De SGD is een inclusieve organisatie en zij geloven dat zij met een diverse organisatie beter zijn voorbereid op de ontwikkelingen in de samenleving. Naast je talent en kwaliteiten breng je ook je eigen achtergrond en voorkeuren mee. Namens SGD nodigen we graag iedereen die voldoet aan het profiel uit om te reageren.

Mensgerichte en stevige teamleider

Een verbindend bouwer die zorgt voor de doorontwikkeling van het team Beheer Openbare Ruimte

Zwijndrecht met haar ruim 45.000 inwoners ligt aan de rivieren de oude Maas,  Noord in de Zwijndrechtse Waard. Het bekende drierivierenpunt is het drukste bevaren water in Nederland. Zwijndrecht heeft diverse vormen van binnenvaart en (voedings)industrie, ontwikkelt haar spoorzone en de inwoners staan bekend om haar no-nonsense-en aanpakkersmentaliteit. Deze mentaliteit zie je terug in de gemeentelijke organisatie. Een plek waar het bruist van ideeën, waar je de ruimte en vrijheid van handelen krijgt om het verschil te maken. Korte lijnen en een informele platte organisatie zijn kenmerkend voor de onderlinge relaties. Een organisatie met betrokken medewerkers waar een prettige werksfeer, resultaat en talentontwikkeling centraal staan.

De circa 250 medewerkers van de gemeente worden aangestuurd door de gemeentesecretaris en vier concernmanagers. De afdelingsmanagers sturen ieder een wisselend aantal teamleiders aan; zie ook het organogram.

De organisatie is volop in ontwikkeling. De rol van de overheid verandert en daarom stimuleert men de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij de uitvoering van het werk. Het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0 omvat een stevige ambitie. De opgaven waar de gemeente Zwijndrecht voor staat, vragen om een grotere mate van samenlevingsgericht werken en het handelen vanuit één organisatie met een integrale aanpak. Men gaat uit van de kracht van de samenleving bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken.

Rollen en verantwoordelijkheden

Team Beheer Openbare Ruimte (BOR) is één van de vijf teams die vallen onder de afdeling Realisatie. De afdeling is ca 120 FTE groot en het team BOR heeft ca. 25 medewerkers. Het team houdt zich bezig met (deel)processen op het gebied van het ruimtelijk beheer; van verharding, groen, water, rioleringen, kabels en leidingen, verkeer en parkeren tot openbare verlichting. In het grote geheel draagt het team bij aan overstijgende opgaven als klimaat, duurzaamheid, de grote woningbouwopgave, (datagedreven) beheer en de omgevingswet. Het team is verantwoordelijk voor het beheer van alle assets in de openbare ruimte.

 • Samen met het afdelingshoofd, de vier collega teamleiders en twee beleidsadviseurs vorm jij het afdelings-MT Realisatie (MTR). Het MTR werkt actief, collegiaal en constructief samen, faciliteert om integraal en afdeling overstijgend de opgaven die spelen, op te pakken.
 • Je bent resultaat-, budget- en personeelsverantwoordelijk voor team BOR en werkt aan doorlopende ontwikkeling door onder meer het maken en bijstellen van een team-ontwikkelplan samen met je team en in afstemming met de afdelingsvisie.
 • Je volgt ontwikkelingen binnen het vakgebied van je team, adviseert bestuur en directie hierover en vertegenwoordigt de gemeente Zwijndrecht extern.

Opgaven

De kracht van team BOR zit in de senioriteit en ervaring aan de beheer-kant die zich richt op de buitenruimte. Er heerst een grote oplossingsgerichte mentaliteit. De aanpakkers van BOR zijn pragmatisch en goed in het flexibel  en snel inspelen op de actualiteit. Opgaven waarmee je direct aan de slag gaat zijn:

Integraliteit en verbinding

Jij gaat aan de slag met de samenhang binnen uiteenlopende disciplines in het vakgebied door onder meer uitvoering en strategie met elkaar te verbinden. Je geeft richting, stimuleert onderlinge betrokkenheid en eigenaarschap. Hierdoor zoeken medewerkers elkaar en stakeholders op om opgaven integraal aan te gaan vanuit een visie en koers. Daardoor zijn taken en rollen helder en wordt er minder vanuit het eigen blikveld gedacht en meer vanuit een gezamenlijkheid.

Stabiliteit

Het team wordt de komende periode uitgebreid en verjongd. Het vasthouden van alle benodigde kennis en expertise is daarbij een uitdaging. Jij bent aan zet om verder te bouwen met dit team, te creëren en te realiseren en de aanwezige kennis te borgen voor de toekomst. Je hebt goed overzicht op externe inhuur en brengt/houdt dit in balans ten opzichte van de eigen capaciteit en expertise.

Persoonsprofiel

Je hebt HBO werk- en denkniveau, aantoonbaar leidinggevende vaardigheden en begeleiden van teamontwikkeling. Je hebt affiniteit met het vakgebied. Ervaring met een politiek-bestuurlijke omgeving is een pré. De volgende persoonlijke kenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Je bent een vernieuwend en inspirerend leider en staat stevig in je schoenen.
 • Je bent (politiek-bestuurlijk) sensitief, kunt risico’s goed inschatten. Je schakelt daardoor tijdig soepel en verbindend op diverse niveaus.
 • Je hebt visie, overziet met een helicopterview het grotere speelveld en stuurt op hoofdlijnen.
 • Je bent open en toegankelijk, tegelijk rolbewust, duidelijk en koersvast. Je spreekt mensen makkelijk aan.
 • Je leiderschapsstijl is coachend: je verbindt ,motiveert en faciliteert, hebt aandacht voor de mens. Daarbij kun je stevig sturen op resultaat.
 • Je bent communicatief sterk en hebt humor.

Arbeidsvoorwaarden

Zwijndrecht biedt je een inspirerende en veelzijdige functie met volop kansen en mogelijkheden. Je salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibiliteit in werkuren, reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof en een pensioenregeling (ABP).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 48: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 6 december 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 13 december 2022: 1e gespreksronde
 • 20 december 2022: 2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Manager Bedrijfsvoering

Motiverend manager en verschilmaker

max. € 6.661,- (schaal 13)

De doorontwikkeling van het team Advies & Projecten, het domein Bedrijfsvoering en de organisatie. Het verder richting geven én vasthouden van de koers, daar sta je voor aan de lat in Velsen. Jij bent een absolute verbinder en stuurt op ontwikkeling en professionalisering.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”

En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil in deze snel veranderende samenleving als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. Goed samenwerken, van buiten naar binnen, is daarvoor essentieel. Dat vraagt om innovatie en wendbaarheid. Dit is opgenomen in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Om de uitgangspunten hiervan te ondersteunen, heeft de gemeente Velsen de organisatie-inrichting in 2020 aangepast. Naast Directie en Concern Control, zijn er vier Domeinen; Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Publiek en Bestuur en Bedrijfsvoering. Totaal zijn er 13 managers die samen met directie en concern controller verantwoordelijk zijn voor de organisatie. Per domein zijn de managers gezamenlijk verantwoordelijk voor het domein waar zij sturing aan geven.

Wat ga je doen?

Binnen Velsen wordt er vanuit vertrouwen gewerkt in een redelijk platte en informele organisatie. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Als manager coach en begeleid je jouw team hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. De zelfstandigheid en het enthousiasme van het team en individuen vergroten, dat is de opgave. Uiteraard ben jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten, als onderdeel van onze lerende organisatie. Kortom, je stuurt op proces, (team)ontwikkeling en samenhang.

Waar kom je terecht?

Domein Bedrijfsvoering richt zich vanuit haar eigen expertise op het adviseren en ondersteunen van de andere domeinen zodat zij optimaal kunnen presteren.

Dit doen zij op een manier zoals Velsen de samenleving wil bedienen. Dat wil zeggen:

 • We verdiepen ons in wat onze interne klant te doen heeft en voor hen daarin belangrijk is;
 • We maken echt verbinding en hebben oog voor de verschillende rollen;
 • van daaruit adviseren en ondersteunen we onze klanten integraal en compleet.

Team Advies & Projecten is onderdeel van dit domein. Het team houdt zich bezig met interne advisering op het gebied van financiën, personeel, juridische zaken, processen en het (bege)leiden van grootschalige projecten. Het team Advies en Projecten bestaat uit 34 collega’s.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein Bedrijfsvoering;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie (wat betekent het voor hen, wat doet het met hun werk, hoe kunnen zij inspelen op en handelen naar;
 • Je houdt jouw teamleden en organisatie scherp op de koers zoals omschreven in bijvoorbeeld het raads- en college programma;
 • Je bent goed in gesprek met je medewerkers, zodat je weet wat er bij hen leeft en wat hun wensen zijn. Je besteedt hierbij ook aandacht aan eventuele ontwikkel- en/of verbeterpunten;
 • Je stuurt op processen binnen het team;
 • Je stuurt op projectmatig werken en bent ambtelijk opdrachtgever voor diverse projecten.

Wie ben jij?

Je hebt HBO+ werk- en denkniveau. Managementervaring en onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert.
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Je bent zeker niet de inhoudsdeskundige, maar hebt wel affiniteit met het vakgebied en kennis van (gemeente)financiën is een pré.
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Waar kun je op rekenen?

Velsen is overzichtelijke organisatie, daardoor zijn de lijnen kort, ook naar het college en het bestuur. Jouw bijdrage wordt dus gezien en gehoord en de organisatie geeft al haar  vertrouwen. Gecombineerd met de veelzijdige vraagstukken, de persoonlijke, prettige sfeer in het team en een directie die ruimte geeft, maar graag meedenkt levert dat jou een interessante en verantwoordelijke functie op.

Arbeidsvoorwaarden

 • Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.661,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Het betreft een fulltime functie.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden.
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet.
 • Vergoedingen voor reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want men vindt het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 18 september 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/manager-velsen. Wil je meer informatie over het werken bij Velsen? Kijk dan op onze site: https://www.velsen.nl/bestuur-organisatie/werken-bij-velsen.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 38                             Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
28 september 2022          cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
12 oktober 2022       1e gespreksronde
17 oktober 2022        2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure

Over Velsen

Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2025 het thema “Kennisrijk Werken’ meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Manager Dienstverlening met focus op organisatieontwikkeling

Nissewaard zoekt een authentieke leider die mensen meeneemt in de gewenste koers en organisatieverandering.

Nissewaard in ontwikkeling
Voortdurend meebewegen met de veranderende samenleving, dat is de uitdaging waar Nissewaard voor staat. In 2016 is men daarom via het programma ‘Nissewaard Leert!’ gestart met de transformatie naar een flexibele en adaptieve organisatie. Medewerkers werken elke dag aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoners, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven. De kernwaarden “Werken vanuit de bedoeling, samenwerken en Leren van elkaar” vormen het uitgangspunt. In 2020 is de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe manier van werken. 

In ‘Nissewaard Leert!’ staat leren van en met elkaar centraal. De afgelopen jaren heeft de organisatie in dat kader goede stappen gezet. Inmiddels is de organisatievisie aangescherpt om ook de volgende stap te kunnen maken. Het organisatieplan ‘Nissewaard Leert Door!’ geeft hier verder richting aan. Van jou als Manager Dienstverlening wordt hierin een voortrekkersrol verwacht. Je committeert je persoonlijk aan deze koers en draagt die oprecht en overtuigend uit. 

Wat ga je doen?

Je stuurt de eenheid Dienstverlening (ca. 110 FTE) aan die bestaat uit vier teams, waaronder één zelfsturend team, zie organogram. Je draagt integrale verantwoordelijk voor de resultaten, inzet van medewerkers en middelen van de eenheid en legt verantwoording af aan de directie. Je bent gesprekspartner van de directie, programmamanagers, collegeleden en stakeholders bij ontwikkeling van strategie en aanpak van opgave- en ketengerichte zaken voor de eigen aandachtsgebieden en organisatie breed. Vanuit je rol in het IMT ben je medeverantwoordelijk voor de resultaten van de gemeente als geheel.

Daarnaast ben je opdrachtnemer als het gaat om de organisatieontwikkeling. Samen met twee organisatieadviseurs houd je je bezig met de implementatie van ‘Nissewaard Leert Door!’. In nauwe samenwerking met de directie en het IMT geef je hier verder vorm aan en zorg je voor realistische doelen. Je stelt kritische vragen, brengt focus aan en weet de ontwikkeling en organisatie daarmee verder te brengen. Je werkt toe naar concrete resultaten, ziet wat daarvoor nodig is, weet mensen mee te krijgen en bent scherp op: doen we de goede dingen? Zo zorg je ervoor dat iedereen de koers scherp voor ogen houdt. Jouw coachend vermogen en organisatiesensitiviteit komen hierbij goed van pas.

Waar kom je terecht?

De eenheid Dienstverlening adviseert de andere vijf eenheden en registreert op organisatieniveau. Samen met de eenheid Controle & Informatie is zij verantwoordelijk voor doelmatigheid en rechtmatigheid van de totale organisatie. De teams binnen de eenheid houden zich bezig met: HRM, Inkoop, Communicatie, Juridische Zaken, Facilitaire Zaken, Bestuurszaken- en Ondersteuning en Klantcontactcentrum.

De lijnen naar bestuur en samenleving zijn kort en men is gewend snel tot actie over te gaan. Er heerst een cultuur van zaken willen regelen en organiseren. De eenheid kent een hoog specialistisch gehalte, waarbij voor een aantal vakdisciplines een verdere professionalisering recent is opgestart.

Wie ben jij?

Naast WO werk- en denkniveau heb je managementervaring en aantoonbare ervaring met veranderprocessen. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een strategisch leider met een coachende, faciliterende stijl van leidinggeven.
 • Je wilt graag bijdragen aan de ambitie en veranderopgave van Nissewaard.
 • Je hebt een bedrijfsmatige, integrale blik, weet focus aan te brengen en hebt een flinke dosis realisatiekracht; je werkt graag naar resultaten toe en stelt daarbij realistische doelen.
 • Je bent organisatiesensitief en stelt je onafhankelijk op.
 • Je beschikt over reflecterend vermogen, houdt mensen een spiegel voor en stelt kritische vragen. Je maakt zaken bespreekbaar en houdt je omgeving scherp.
 • Je bent ontwikkelingsgericht en draagt graag bij aan het vormgeven van een lerende organisatie.
 • Je bezit de competenties om bij te kunnen dragen aan een heldere besluitvorming, transparantie en innovatie.

Arbeidsvoorwaarden
Nissewaard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Nissewaard werkt steeds meer tijd- en plaats onafhankelijk en stimuleert loopbaanontwikkeling.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 11 september 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/nissewaard. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 37                              Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
15 september 2022          cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
19 september 2022          1 e gespreksronde
21 september 2022          2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure

Over Nissewaard

Bij de gemeente Nissewaard werken ongeveer 800 mensen verdeeld over 6 eenheden. Samen zorgen zij voor een schoon, heel en veilig Nissewaard. Nissewaard is een van de grootste gemeenten van Nederland. Samen werken zij voor ruim 85.000 inwoners. Het belangrijkste doel? Zorgen dat Nissewaard een fijne plek is om te wonen, werken en leven! De gemeente is op 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse en omvat het gehele (voormalige) eiland Putten en het oosten van het (voormalige) eiland Voorne.

Concerncontroller

Concerncontroller

Een nieuwe spilfunctie voor professionalisering van de jonge organisatie. Ben jij die krachtige bouwer die alle disciplines in de organisatie met elkaar verbindt?

Gemeente Wassenaar

Bestaat uit een mooie dorpskern met daaromheen een kenmerkende lommerrijke en rustige omgeving. Luxe bebouwing en de ligging aan de Zuid-Hollandse kust zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, ook voor ca. 5.000 expats. De ruim 27.000 inwoners worden over het algemeen beschreven als hoogopgeleid, ondernemend, nuchter en betrokken bij wat er speelt en gebeurt in hun gemeente.

Organisatie en bestuur

Tot september 2021 werkte Wassenaar de laatste acht jaar samen met gemeente Voorschoten in de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Door verschillen van beide gemeenten in regionale oriëntatie en samenwerkingsverbanden is besloten tot opheffing.

De jonge, zelfstandige organisatie van de gemeente Wassenaar is haar pioniersfase aan het ontgroeien en wil zich op diverse organisatieposities gaan versterken. Men werkt opgavegericht en daartoe is een platte organisatiestructuur ingericht. De organisatie is eigentijds, open en oplossingsgericht: zelfstandigheid en eigen -creatieve- vakvolwassen inbreng en oplossingen worden gestimuleerd; ‘fouten’ zijn er om van te leren. Daarnaast ligt de bestuurlijke ambitie hoog. Samen wordt gewerkt aan het steeds scherper krijgen van rollen en verantwoordelijkheden in de platte organisatiestructuur.

Met de rol van concerncontroller richt men op kwaliteitsverbetering van sturing, beheersing en risicomanagement. De concerncontroller legt verantwoording af aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur en heeft tegelijkertijd een onafhankelijke adviserende rol. De functies van gemeentesecretaris/algemeen directeur, loco secretaris, plaatsvervangend algemeen directeur en de concerncontroller zijn sleutelposities binnen de organisatie.

Opgaven

Na de ontvlechting staat Wassenaar voor een stevige opgave; doorontwikkeling van de organisatie met het accent op excellente bedrijfsvoering. Doelen, rollen en verantwoordelijkheden dienen helder zijn om een ‘good governance’ neer te kunnen zetten. Als concerncontroller vervul jij een centrale, onafhankelijke rol en geef je een impuls aan de ontwikkeling organisatiebreed. Je bent sparringpartner en stevig adviseur voor de organisatie waar het gaat om de (her)inrichting van het beheerssysteem. Op de agenda voor de korte termijn staan twee zaken:

Verdere inrichting van de organisatie

Samen met de zes strategisch adviseurs en de 11 coach/coördinatoren (CoCo’s) van de eenheden in de lijnorganisatie ga je aan de slag met de opgaven, processen en verantwoordelijkheden.

Je analyseert en toetst op kritische wijze en adviseert over (her)inrichting van processen met oog voor doel- en rechtmatigheid. Je bent alert op het financiële en juridische aspect van controlling en hebt integraal overzicht over dwarsverbanden in opgaven. Je adviseert over borging van taken en rollen in de juiste teams en blijft hierop sturen door structuur en samenwerkingsvormen mee in te richten. Zo vergroot je implementatiekracht en draag je bij aan een goede inrichting van de bedrijfsvoering binnen de organisatie, waarbij doelen, rollen en verantwoordelijkheden helder zijn.

Invulling geven aan de taken van Functionaris Gegevensbescherming

De wet schrijft voor dat de functionaris gegevensbescherming een inhoudelijk onafhankelijke positie heeft binnen de organisatie. Daarom is deze ondergebracht binnen de functie van concerncontroller. Je vervult een toezichthoudende rol waarin je ook het management en medewerkers helpt om te groeien in privacy bewustzijn en de naleving hiervan in de beheers- en besluitvormingsprocessen.

‘Going concern’ houd je je als concerncontroller bezig met:

 • de gemeentelijke auditcyclus
 • evaluatie en ontwikkeling van de bedrijfsvoeringsprocessen
 • beleidsevaluatie, strategische beleidsontwikkeling en implementatie
 • bewaking van de kwaliteit en effectiviteit van sturingsinformatie

Van zorgvuldige analyse en reflectie tot het kordaat op orde brengen waar nodig; je behoudt een overkoepelende blik en oog voor waar je het met elkaar voor doet. Kortom je bent een stevig adviseur met oog voor de professionalisering van de organisatie; vertrouwenwekkend, conceptueel en sterk verbindend op inhoud en proces.

Je treedt toegankelijk, actief en verbindend op. Je weet mensen mee te nemen in het belang van een goede governance, je stimuleert het control- en risicobewustzijn in de organisatie. Je laat je niet uit het veld slaan door een terugslag; je gebruikt het juist om weer samen van te leren. Je hebt een duidelijke helicopterview en verbindt teams en mensen aan opgaven. Je adviseert gevraagd en ongevraagd aan CoCo’s, strategen, directie en bestuur.

Jouw profiel 

Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau, daarnaast heb je relevante ervaring en/of aantoonbare affiniteit met concern control en zin in een uitdagende opgave. Je hebt al wat vlieguren en bij voorkeur ervaring in of met een politiek-bestuurlijke omgeving. Persoonlijkheid, drijfveren en ambitie zijn leidend in de selectieprocedure. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een autonome, toegankelijke, stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht.
 • Je hebt helicopterview, bent analytisch sterk, kunt goed overzien en samenvatten.
 • Je toont persoonlijk leiderschap, hebt lef, bent positief-kritisch en autonoom. Zo blijf je koersvast.
 • Je hebt inlevingsvermogen en bent sensitief voor wat speelt
 • Je bent communicatief vaardig en hecht waarde aan tijdige en volledige communicatie.
 • Je gaat echt voor het ‘samen’; je verbindt, helpt, faciliteert en motiveert.
 • Je hebt geduld, om stap voor stap te bouwen
 • Je hebt humor en kunt relativeren.

Arbeidsvoorwaarden, Wassenaar biedt:

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.616,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13, cao gemeenten).
 • Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Je bouwt maandelijks een Individueel Keuzebudget op van 17.05% van het bruto maandsalaris. Je kunt dit budget onder meer inzetten voor extra salaris, meer vrije tijd of zelf beschikken over het budget.
 • Een ABP pensioen, waarvan 70% van de premie wordt betaald door de Gemeente Wassenaar
 • Diverse opleidingsmogelijkheden; Wassenaar investeert graag in jou.
 • Aanmoediging tot een gezond leven:  per jaar kun je een bedrag van € 300,- ontvangen voor een sportschoolabonnement.
 • Een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
 • OV reiskosten vergoeding als je met ov reist. Kom je met de auto of de fiets, dan ontvang je altijd een reiskostenvergoeding van € 0,19 cent per kilometer.
 • Een goede balans tussen werk en privé.

Contact en informatie procedure

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renske Veenstra of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 36 2022                                  Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
8 september 2022                           cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
14 september 2022                         1e gespreksronde
21 september 2022                          Assessment
26 of 27 september 2022              2e gespreksronde

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 28 augustus 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renske Veenstra of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

De data van de procedure worden nog gepland en zullen op de website worden gepubliceerd.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 28 augustus 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via https://zeelenberg.nl/vacatures/wassenaar-concerncontroller/

Een referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Manager Communicatie

Manager Communicatie/MT-lid

Max € 7.080,- (FWG 70, CAO VVT)

Vanwege de naderende vakantieperiode worden de gesprekken begin september gepland

Samen de beste zorg dichtbij, dat is de belofte die Omring de komende jaren in haar regio wil blijven waarmaken bij mensen thuis, dicht bij huis met aandacht voor mensen, oog voor kwaliteit en passie voor het vak. De komende jaren stijgt het aantal ouderen door vergrijzing fors. Er zal een flinke toename van de vraag naar chronische zorg en acute zorg plaatsvinden. De vraag naar zorg en ondersteuning thuis wordt nog complexer en beperkt zich niet alleen tot ouderen. Tegelijkertijd komt de betaalbaarheid van de totale zorg verder in het gedrang. Omring wil, als ambitieuze en goed georganiseerde organisatie, ook in de toekomst samen de beste zorg leveren. Om dit te kunnen bereiken heeft Omring haar visie en strategische koers aangescherpt. We zien dat communicatie in brede zin (zoals reputatie, stakeholdermanagement en het meenemen van de zorgprofessionals) steeds belangrijker wordt in het behalen van onze ambitie. Daarom zoeken we een bevlogen en betrokken communicatieprofessional die het succes van één van de mooiste zorgorganisaties van Nederland verder helpt verstevigen en communiceren!

Omring werkt volgens het adagium “de klant centraal, dus de medewerker op één”, zowel om te onderstrepen dat de zorgprofessionals ons belangrijkste kapitaal is, als vanwege de noodzaak op de huidige krappe arbeidsmarkt de medewerkers nog meer te koesteren. De kernwaarden van Omring zijn Samen, Positief, Eigen Regie en Vindingrijk.

De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de bestendiging van de verbindende positie in de keten en in samenwerking met de belangrijkste stakeholders zoals ketenpartners en financiers. Belangrijk perspectief daarbij is dat Omring toonaangevend is en wil blijven, en tegelijk ziet dat samenwerking steeds belangrijker wordt. Anticiperen op de toenemende eigen regie bij burgers, verdere digitalisering en arbeidsmarktvraagstukken zijn hierbij kritische succesfactoren. Met een doorkijk naar de komende jaren, ziet de Raad van Bestuur vijf strategische opgaven die in de kern raken aan het bouwen aan een toekomstbestendige organisatie waarbij ‘slimmer zorgen en slimmer werken’ voorop staan, om de toenemende zorgvraag aan te kunnen terwijl de arbeidsmarkt krimpt.

Omring is trots op haar prestaties, haar ambitie, de verankering in de regio en haar toonaangevende positie in de regio en in Nederland. Natuurlijk zijn er tal van uitdagingen zoals de arbeidsmarkt, het woonzorgvraagstuk en de betaalbaarheid van de zorg. Deze ambitieuze agenda van Omring heeft ontegenzeggelijk een robuuste communicatiestrategie en -uitvoering nodig, richting klanten, stakeholders, de samenleving in het algemeen en ook intern.

Organisatiestructuur

Omring wordt aangestuurd door een collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur die de portefeuilles verdeeld hebben. Het primaire proces binnen Omring wordt aangestuurd door twee concerndirecteuren zorg en de directeur Klant en marketing. De stafdiensten bij Omring bestaan uit Personeel en organisatie, Financiën & bedrijfsvoering, Vastgoed, ICT en Communicatie

Wat ga je doen?

Als manager van de afdeling Communicatie ben je verantwoordelijk voor het communicatieteam van Omring (in totaal vier collega’s). Je hebt een duidelijke visie op communicatie en je vertaalt de strategie van de organisatie naar communicatiebeleid. In nauwe samenwerking met de afdeling Marketing werk je samen met je team aan de positionering en profilering van Omring en de communicatie met stakeholders. Jullie werken samen vanuit één content- en activiteitenkalender, ieder vanuit zijn eigen discipline, maar samen aan hetzelfde doel: heldere communicatie en aansprekende campagnes waardoor het voor alle stakeholders helder is waar Omring voor staat. 

Een belangrijk deel van je taak is het woordvoerderschap, het met de (regionale) pers of vakpers de verhalen van Omring proactief voor het voetlicht brengen. Gezien de omvang van het team ben je een echte meewerkende voorvrouw/-man, maar wel één die een coachende en ondersteunde rol heeft ten opzichte van je teamgenoten.

Om een goed beeld te hebben van wat er speelt en hierover strategisch en proactief te kunnen adviseren en mee te besluiten, maak je deel uit van het Concern-MT van Omring (de directeuren en de RvB). Vanuit jouw rol geef je strategisch advies aan het management en de Raad van Bestuur, doe je concrete voorstellen (gevraagd en ongevraagd) en ondersteun je hen op proactieve wijze. Daarbij maak je gebruik van je kennis van innovatieve manieren van communiceren. Daarnaast is een onderdeel van deze taak dat je de RvB en andere Omringers actief inzet bij voor Omring nuttige positionering.

Naast de externe communicatie en reputatiemanagement, is het team ook belast met de interne communicatie, waaronder het medewerkersmagazine “Thuis”, het intranet en de tweewekelijkse interne online nieuwsbrief “De Flits”. Kernopgave is om de medewerkers mee te nemen in strategie en beleid, alsmede belangrijke informatie over ons vak en de organisatie. Vanzelfsprekend waren de laatste twee jaren crisiscommunicatie ook een belangrijk deel van de taak, omdat pandemieparaatheid niet meer is weg te denken in ons vak.

Verder ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en doorontwikkeling van de afdeling en werk je samen met het team aan het duurzaam realiseren van de visie en strategie onderlinge samenwerking en het continu verbeteren in lijn met de doelstellingen en resultaatafspraken.

Je vindt het interessant en belangrijk om ook zelf bij een aantal strategische projecten in de lead te zijn.

Je bent de centrale spil van Omring’s stakeholdermanagement; de gestructureerde cyclus om thema’s die leven bij onze stakeholders te ontdekken en te ordenen (de materialiteitsmatrix), die input is voor onze beleidsvoorbereiding (jaarplannen), de contacten met stakeholders en de verantwoording via jaarverslaglegging.

Wie ben jij?

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een creatief en enthousiast vakmens met affiniteit met de zorg. Je bent een charismatische, verbindende persoonlijkheid en een inspirerende leider met een heldere visie op hedendaags leiderschap. Als manager van een afdeling met professionals geef je ruimte binnen kaders en weet je je team te motiveren en te inspireren. Je zorgt er voor dat mensen vanuit hun kracht werken. Samen met je team volg je de ontwikkelingen in het vak op de voet en maken jullie de organisatie met jullie kennis en kunde communicatiever.

Je bent een stevig klankbord voor de Raad van Bestuur en je Concern-MT-genoten: je gaat graag de discussie aan en je staat open voor feedback. Je bent zeer goed in staat om partijen bij elkaar te brengen en tegenstellingen en weerstanden te overbruggen. Uiteindelijk ben je de hoeder van de reputatie van Omring.

Zelf geef je ook graag feedback. Je staat stevig in je schoenen en bent het type van eerder een glas half vol, dan halfleeg. Humor en relativeringsvermogen kenmerken je omgangsstijl. Je bent een empathisch, energiek en positief mens – en resultaatgerichte manager.

Wat neem je mee als Manager Communicatie/MT-lid:

 • WO werk- en denkniveau.
 • Bij voorkeur een relevante opleiding op het gebied van communicatie.
 • Het vermogen te anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving, kansen zien, risico’s inschatten en in staat zijn de toekomstbestendige visie voor Omring te vertalen naar communicatie.
 • Een specialist op het gebied van zowel interne als externe communicatie.
 • Ruime ervaring met advisering aan decisionmakers op strategisch niveau.
 • Minimaal vijf jaar ervaring met leidinggeven aan (communicatie/marketing) professionals.
 • De vaardigheid om goed te kunnen acteren in een bestuurlijke omgeving.
 • Aantoonbare ervaring met woordvoerderschap en crisiscommunicatie in een dynamische, complexe organisatie bij voorkeur in de zorg.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een verantwoordelijke en uitdagende functie, met veel ruimte om een bijdrage te leveren aan de ambities van Omring. Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.080,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling in overeenstemming met FWG 70 (CAO VVT), afhankelijk van opleiding en ervaring. Een 13e maand en 8% vakantietoeslag komt bovenop het reguliere salaris. Aanstelling vindt plaats voor onbepaalde tijd.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 4 september 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/omring. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

7 september 2022            Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
16  september 2022         cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
20 september 2022         1e gespreksronde
28 september 2022        2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure

Over Omring

Organisatie- en teamontwikkelaar in de rol van teamleider P&O

Vanwege de naderende vakantieperiode worden de gesprekken eind augustus gepland

Veenendaal is ambitieus. De organisatie is steeds op zoek naar slimmere oplossingen en samenwerkingen. Dit doet ze niet alleen, maar volop in contact met de regio en andere organisaties. Zo wil men kansen en mogelijkheden zo goed mogelijk benutten. Dit maakt dat de organisatie voortdurend in beweging is.

Veenendaal experimenteert en leert. De uitdagingen waar de gemeente voor staat, vragen om wisselende samenwerkingen binnen en tussen de teams. Een aantal jaar geleden begon de gemeente daarom een experiment met opgavegericht werken. Dit om effectiever om te kunnen gaan met grote thema’s en in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Integraliteit, flexibiliteit en slagvaardigheid staan daarbij centraal. Het resultaat? Een platte organisatie én een organisatieontwikkelingstraject om daadwerkelijk tot een wendbare en adaptieve organisatie te komen. De inzet is een bewegelijke organisatie waarin gedrag en structuur ‘mee ademen’ met de veranderingen in de omgeving.

Er is volop aandacht voor leiderschap binnen de organisatie en de rol en talenten van medewerkers. Dit alles vanuit de kernwaarden (STER): Samenwerken, Toegevoegde waarde, Energie (werkplezier en talentontwikkeling) en Resultaatgericht.

Wat ga je doen?
Bouw koersvast mee aan een wendbare, lerende én vitale organisatie. Samen met het team P&O ondersteun je de organisatie om de beweging naar de gewenste organisatie daadwerkelijk te maken. Je zorgt voor een heldere HRM-visie en neemt de P&O-medewerkers én de organisatie daarin mee; waar gaan we naartoe, wat wordt er van ons verwacht en waarin kunnen wij van toegevoegde waarde zijn? Hierin ben je koersvast, zorg je voor focus en toon je voorbeeldgedrag. Je brengt niet alleen beweging tot stand, maar bent er ook scherp op dat zaken worden gerealiseerd en afgerond. Je beschikt ook zelf over een sterke ‘hands-on’-mentaliteit.

Je faciliteert de medewerkers van team P&O zodat zij hun talenten maximaal kunnen inzetten. Je haalt het beste in het team naar boven en laat hen floreren. Je stelt je op als coach en werkt aan verdere professionalisering van het team. Je stimuleert eigenaarschap (over het werk en de loopbaan), taakvolwassenheid, proactiviteit, (onderlinge) samenwerking en synergie. Je hebt volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en draagt daar actief aan bij. Je helpt jouw medewerkers te prioriteren in het spanningsveld van ambities en capaciteit.

Je bent voortdurend in contact met je collega-teamleiders en neemt een stevige adviserende positie in richting de directie. Je draagt bovendien zorg voor de ondersteuning van de WOR-bestuurder. Het boeien en binden van medewerkers is ook binnen Veenendaal een actueel onderwerp, waar jij je samen met je P&O-collega’s en collega-teamleiders mee bezighoudt. Net als de thema’s: leren & ontwikkelen, werkplezier & vitaliteit.

Kortom, je gaat met organisatieontwikkeling, teamontwikkeling én persoonlijke ontwikkeling aan de slag.

Over de organisatie en het team
Een tweehoofdige directie stuurt de organisatie (ruim 600 collega’s) aan. Op korte termijn wil de gemeente de directie uitbreiden naar drie themadirecteuren naast de algemeen directeur/gemeentesecretaris. Medewerkers hebben een team als thuisbasis. De (nu)  22 teams worden aangestuurd door teamleiders. De directie treedt op als opdrachtgever, de teamleiders als opdrachtnemer.

De organisatie wordt gekenmerkt door een pragmatische instelling; men is gewend snel tot actie over te gaan. Medewerkers werken hard en zijn erg loyaal. Er is veel ruimte voor de professional.

Het team P&O bestaat uit drie adviseurs, drie specialisten, twee salarisadministrateurs, drie administratief medewerkers en de ambtelijk secretaris van de OR.

Wie ben jij?
Naast HBO+ werk- en denkniveau heb je ervaring met organisatieontwikkelingstrajecten en vind je het leuk om met mensen om te gaan. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbinder, gericht op samenwerking. Je bent vertrouwenwekkend en vindt gemakkelijk aansluiting.
 • Je kiest bewust voor het werken bij deze gemeente om met elkaar bij te dragen aan de samenleving. Je herkent je in het geschetste profiel en hebt er zin in om je schouders te zetten onder deze mooie en ook stevige klus.
 • Je beschikt over organisatiesensitiviteit.
 • Je bent gericht op (persoonlijke) ontwikkeling en weet mensen in beweging te krijgen. Je stimuleert (zelf)reflectie op het eigen werk en de samenwerking met in- en externe partners.
 • Je hebt visie, bent koersvast en weet anderen daarin mee te krijgen.
 • Je bent authentiek, staat stevig in je schoenen en bent assertief. Je bent helder in je communicatie en duidelijk over verwachtingen.
 • Je steekt je handen uit de mouwen waar nodig: van visie naar daadwerkelijk doen, van sturen op hoofdlijnen naar mee-roeien waar gewenst.


Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De interne procedure loopt parallel aan de externe en deze worden begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 21 augustus 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 34: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 29 augustus 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 2 september 2022: 1e gespreksronde
 • 5 september 2022: 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure


Over Veenendaal
Veenendaal is een actieve gemeente, een gemeente met een stadse uitstraling gecombineerd met in menig opzicht de charme van een dorp. Het is een ondernemende stad met een breed scala aan bedrijven, goede voorzieningen, betrokken burgers, vele maatschappelijke organisaties en centraal gelegen in Nederland met een goede bereikbaarheid, ook met het openbaar vervoer. Een rijke en gevarieerde natuur ligt direct rond de gemeente: met de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Neder-Rijn op slechts enkele kilometers.

De gemeente maakt deel uit van Foodvalley, de internationale topregio voor voedselproductie en -bereiding. De uitstraling van Foodvalley reikt tot ver over de Nederlandse grenzen. Met bijna 70.000 inwoners is Veenendaal in grootte de derde gemeente in de provincie Utrecht.

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Noordwijk in ontwikkeling; bouw mee aan een toekomstbestendige organisatie!

Noordwijk: een verademing! Als internationaal erkende heilzame badplaats is Noordwijk een icoon binnen de gezonde en energieke regio Duin & Bollenstreek. Een plaats waar internationale (toeristische) aantrekkingskracht en innovatie samenkomen. Door een innovatie bollensector, uitgestrekte bollenvelden, strand, zee, duinen, bossen en veelzijdige verblijfsaccommodaties, zowel voor de leisure als de zakelijke toerist. De ruimtevaartgemeente van Nederland, met de NL Space Campus, inclusief ESA/ ESTEC, het technische hart van de European Space Agency en 4de R&D Centre van Nederland. 

De gemeente (ruim 44.000 inwoners) is op 1 januari 2019 ontstaan door een fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De gemeente bestaat uit vier krachtige en unieke kernen met landelijke kwaliteiten: Noordwijkerhout, Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen en De Zilk. Het is hier uniek en plezierig wonen, werken en recreëren in de luwte van de Randstad.

De gemeenschap kenmerkt zich door vitaliteit, gastvrijheid en betrokkenheid. Naast de vele ondernemende inwoners zijn er ook inwoners die juist hulp kunnen gebruiken; uitersten om rekening mee te houden.

Het verhaal van Noordwijk’ toont kernachtig de beoogde visie op de gemeentelijke organisatie; wie ze wil zijn, hoe ze haar werk aanpakt en wat dat oplevert. In de manier van werken staan de volgende leidende principes centraal: we sluiten bij de dienstverlening aan op de behoefte van de inwoner, we vinden overheidsparticipatie belangrijk, we zijn zelf organiserend en we werken innovatief, opgavegericht en tijd en plaats onafhankelijk. Onlangs heeft de ambtelijke organisatie middels een strategische verkenning in kaart gebracht welke (maatschappelijke) opgaven zij de komende jaren voorziet. Denk aan wonen, werken, duurzaamheid en gezondheid.

Bestuur & Organisatie
De gemeenteraad van Noordwijk telt tien fracties verdeeld over 27 zetels. Het college van B&W laat zich kenmerken als een collegiaal en ambitieus bestuur. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe collegevorming.

De organisatie (ruim 300 medewerkers) wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie en tien clustermanagers, zie organogram. Je collega-directeur stuurt de in- en externe dienstverlening en het sociaal domein aan. Jij bent verantwoordelijk voor de aansturing van het fysieke domein, alsmede eindverantwoordelijk voor de aansturing en resultaten van de organisatie.

Noordwijk is een netwerkorganisatie. Er wordt een beroep gedaan op het zelforganiserend vermogen van de medewerkers. Zij krijgen volop de ruimte om op een innovatieve manier tot afgesproken resultaten te komen. Hierbij dienen de kernwaarden Openheid, Ja-denken, Verbinden en Plezier als uitgangspunt.

Opgaven en rolinvulling
Noordwijk is volop in ontwikkeling, zowel de organisatie als de gemeente. Er is genoeg te doen. De gemeente streeft naar goede dienstverlening, partnerschap in de regio, goed werkgeverschap en een robuuste, efficiënte en effectieve organisatie. Je stuurt op het behalen van deze doelen en richt je in het bijzonder op de volgende opgaven:

Doorontwikkeling organisatie
Met ‘Het verhaal van Noordwijk’ is de koers bepaald; jij committeert je hieraan. Samen met het MT geef je hier verder vorm en inhoud aan. Je bent iemand die duidelijke kaders stelt en in staat is de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Naast coachend waar mogelijk, treed je daadkrachtig en doortastend op waar nodig. Je bent zichtbaar in de organisatie: een ware leider door voorbeeldgedrag te tonen, te inspireren en te faciliteren.

Samenspel bestuur en organisatie
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je eerste adviseur van het college én eindverantwoordelijk voor de organisatie. Je vervult daarmee een belangrijke schakelfunctie tussen het bestuur en de organisatie. Het is aan jou om een goede balans te vinden tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. In dit samenspel pak jij een verbindende, leidende rol en toon je weerbaarheid. Je optimaliseert het contracteren tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Op strategisch niveau ben jij een stevige adviseur voor het college.

Samenwerking in de regio
Er zijn volop kansen voor samenwerking in de regio. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben jij dan ook niet alleen op de organisatie gericht, maar ook op de regio en de positie die Noordwijk daar inneemt. Je signaleert en benut kansen in de regio en brengt actief verbindingen en samenwerkingen tot stand. Als partners samen optrekken, daar ga en sta jij voor.

Samen met de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse en Teylingen is de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek opgesteld. Doel hiervan is de ontwikkeling en versterking van de streek, zodat die zo karakteristiek mooi Hollands en bloeiend kan blijven als die nu is. Concreet betekent dit: de opgaven als streek aangaan. Als gemeentesecretaris lever jij hier een belangrijke bijdrage aan.

Als algemeen directeur stel je duidelijk kaders, stuur je op hoofdlijnen, geef je ruimte aan integraal management en coach je het MT op strategisch niveau. Zo werk je aan een gezonde en energieke gemeente. Tot slot vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast heb je ervaring met organisatieontwikkelingstrajecten. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbinder, gericht op samenwerking. Je vindt gemakkelijk aansluiting en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over zowel bestuurlijke als organisatie sensitiviteit.
 • Je bent strategisch sterk, vernieuwend, inspirerend en stimulerend. Je hebt een heldere visie op de toekomst van de gemeentelijke organisatie.
 • Je bent omgevingsbewust en vertaalt (landelijke) ontwikkelingen naar de eigen organisatie.
 • Naast een coachende, faciliterende en mensgerichte stijl van leidinggeven, beschik je over daadkracht, doortastendheid, besluitvaardigheid en lef.
 • Je stimuleert eigenaarschap, spreekt mensen aan en legt de focus op te behalen resultaten en doelen.
 • Je hebt oprechte belangstelling voor mensen, bent benaderbaar en zichtbaar binnen de organisatie en toont empathie.
 • Je bent open en transparant in je communicatie.
 • Je bent nieuwsgierig, stelt je proactief op en denkt in mogelijkheden.
 • Tot slot ben je energiek en heb je humor; je vindt het ook belangrijk om met elkaar plezier te hebben.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 8.758,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 16). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Tijd en plaats onafhankelijk werken is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 12 juni 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina.   

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Coachende manager voor team ondersteuning sociaal domein

Peoplemanager met focus op persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

Hengelo, klaar voor de toekomst!
Hengelo bereidt zich voor op de toekomst. Met Hengelo’s werken heeft de gemeente haar koers bepaald; een koers die past bij de inhoudelijke opgaven waar ze voor staat, bij de veranderende samenleving én bij de groeiambitie van de gemeente. Met als doel: een wendbare, zelfbewuste organisatie, waarin medewerkers in hun kracht staan, persoonlijk leiderschap tonen en samenwerken voor een optimale dienstverlening. Persoonlijk, Respectvol, Duidelijk en Betrouwbaar zijn daarbij leidende motieven. Per 1 juli 2021 is daarom de organisatiestructuur aangepast. Voor de komende twee jaar ligt de focus van Hengelo’s werken op drie lijnen: opgavegericht werken, het MD-traject/leiderschapsontwikkeling en de implementatie van de leidende motieven.

Wat ga je doen?
Samen met je collega-teammanagers en afdelingsmanager ben je ambassadeur van de organisatieontwikkeling. Je ondersteunt en coacht medewerkers hierin, toont voorbeeldgedrag, stelt kaders en geeft ruimte. Ook draag je actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Je werkt veel samen met de andere teammanagers binnen de afdeling en het gehele domein. Je coacht medewerkers in hun dagelijks werk. Je biedt een luisterend oor en geeft persoonlijke aandacht. Je zet daarnaast in op verdere professionalisering en doorontwikkeling van dit ‘kersverse’ team, dat na de structuurwijziging is ontstaan. Meer in synergie samenwerken, met elkaar de noodzaak om samen te werken ontdekken, elkaar vervangen en over de eigen ‘grenzen’ heen kijken en werken; dat zijn zaken waar jij voor aan de lat staat. Je ziet en benoemt de raakvlakken tussen de clusters en hoe zij elkaar kunnen versterken. Je onderzoekt welke verbeterslagen gemaakt kunnen worden in de dagelijkse gang van zaken.

Vanuit jouw persoonlijkheid weet je mensen met elkaar te verbinden, zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak. Je versterkt hiermee het teamgevoel. Ook de verbinding met de andere teams binnen het domein heeft jouw aandacht. Je zorgt voor een goede aansluiting met de uitvoerende teams van Ondersteuning & Zorg en Werk & Inkomen. Naast teamontwikkeling heeft ook persoonlijke ontwikkeling jouw aandacht. Zo bouw je aan een toekomstbestendig team.

In de rol van teammanager:

 • zorg je ervoor dat de te bereiken resultaten gerealiseerd worden door je team;
 • ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met als belangrijk onderdeel de HR aspecten en coaching van medewerkers in het team;
 • ben je verantwoordelijk voor de formatie, bezetting en begroting van jouw team;
 • coach je medewerkers in het aanbrengen van focus en in het maken van (vakinhoudelijke) keuzes;
 • weet je mensen te inspireren om buiten hun comfortzone te denken en bewegen.


De organisatie, afdeling en het team
De organisatie (ca. 750 medewerkers) bestaat uit acht afdelingen en 29 teams. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsmanager en elk team door een teammanager. Het Concern Management Team (CMT) stuurt de gehele organisatie aan. De sfeer binnen de organisatie is warm en informeel. Medewerkers zijn enorm betrokken bij hun werk. Met elkaar werken zij aan de uitdagende en complexe opgaven waar de middelgrote gemeente voor staat. Het tonen van initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd. De lijnen binnen de organisatie en met het bestuur en de samenleving zijn kort.

Je geeft leiding aan het team Support. Dit is één van de vier teams binnen de afdeling Maatschappelijke Strategie en Ontwikkeling (MSO), zie organogram. De afdeling (ca. 100 professionals) is volop in ontwikkeling: veranderingen binnen het sociaal domein dwingen de gemeente tot innovatie en een vernieuwende aanpak.

Het team (ca. 25 medewerkers) is de helpende en faciliterende hand binnen het domein Sociaal. Het bestaat uit clusters die ondersteuning bieden aan het primaire proces: Administratie WMO & Jeugd, Administratie Participatiewet, Procesondersteuning WMO & Jeugd en Bezwaar & Beroep.

Persoonsprofiel
Naast HBO+ werk- en denkniveau en voelt je thuis in een uitvoeringsgericht team. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je staat stevig in je schoenen, zorgt voor een heldere koers en biedt duidelijkheid.
 • Empathie en persoonlijke aandacht zijn voor jou vanzelfsprekend. Je kunt goed luisteren en bent oprecht geïnteresseerd in mensen.
 • Jouw stijl van leidinggeven is gericht op ontwikkeling en verbinding. Je stuurt op een coachende en faciliterende manier aan.
 • Je kunt op verschillende niveaus gemakkelijk meebewegen.
 • Je bent aanjager van de organisatieontwikkeling die gericht is op wendbaarheid, integrale samenwerking en persoonlijk leiderschap.


Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Als kers op de taart stroom je in het net vormgegeven MD-traject, wat goed is voor de binding met collega’s en wat bijdraagt aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling!

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra en Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 12 juni 2022 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

De data van de procedure worden gepubliceerd op bovengenoemde website.

Wil je graag meer weten over Hengelo? Ga dan naar: https://youtu.be/o1vcO4R2n8c

Teammanager Leefbaarheid & Veiligheid

Hengelo zoekt een manager met hart voor mensen!

Hengelo, klaar voor de toekomst!
Hengelo bereidt zich voor op de toekomst. Met Hengelo’s werken heeft de gemeente haar koers bepaald; een koers die past bij de inhoudelijke opgaven waar ze voor staat, bij de veranderende samenleving én bij de groeiambitie van de gemeente. Met als doel: een wendbare, zelfbewuste organisatie, waarin medewerkers in hun kracht staan, persoonlijk leiderschap tonen en samenwerken voor een optimale dienstverlening. Persoonlijk, Respectvol, Duidelijk en Betrouwbaar zijn daarbij leidende motieven.

Per 1 juli 2021 is daarom de organisatiestructuur aangepast. Uitgangspunt van de nieuwe besturingsfilosofie is de ‘omgekeerde piramide’. Hierbij staat de medewerker in zijn kracht en is er volop vrijheid voor de professional. Het is nu vooral de uitdaging om de bedoeling van de nieuwe structuur te realiseren in de praktijk. Voor de komende twee jaar ligt de focus van Hengelo’s werken op drie lijnen: opgavegericht werken, het MD-traject/leiderschapsontwikkeling en de implementatie van de leidende motieven.

Wat ga je doen?
Samen met je collega-teammanagers en afdelingsmanager ben je ambassadeur van de organisatieontwikkeling. Je ondersteunt en coacht medewerkers hierin, toont voorbeeldgedrag, stelt kaders en geeft ruimte. Ook draag je actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Je werkt veel samen met de andere teammanagers binnen de afdeling en het gehele domein. Je stimuleert verbinding en samenwerking, zowel binnen het team als teamoverstijgend; over de breedte van het domein en de organisatie en met externe partners. Samen met de afdelingsmanager denk je na over hoe deze samenwerking het beste georganiseerd kan worden. Je overziet het geheel en denkt vanuit het ‘grotere plaatje’ en het organisatiebelang. Je ondersteunt en coacht jouw medewerkers in hun dagelijks werk. Je helpt hen positie in te nemen binnen en buiten de organisatie en staat op voor hun belangen.

In de rol van teammanager:

 • zorg je ervoor dat de te bereiken resultaten gerealiseerd worden door je team;
 • ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met als belangrijk onderdeel de HR aspecten en coaching van medewerkers in het team;
 • ben je verantwoordelijk voor de formatie, bezetting en begroting van jouw team.


De organisatie, afdeling en het team
De organisatie (ca. 750 medewerkers) bestaat uit acht afdelingen en 29 teams. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsmanager en elk team door een teammanager. Het Concern Management Team (CMT) stuurt de gehele organisatie aan. De sfeer binnen de organisatie is warm en informeel. Medewerkers zijn enorm betrokken bij hun werk. Met elkaar werken zij aan de uitdagende en complexe opgaven waar de middelgrote gemeente voor staat. Het tonen van initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd. De lijnen binnen de organisatie en met het bestuur en de samenleving zijn kort.

Het team Leefbaarheid & Veiligheid is één van de drie teams binnen de afdeling Ruimte & Leefbaarheid, zie organogram. Deze afdeling zorgt, samen met externe partners, voor leefbaarheid en veiligheid in de gemeente en regio. Het team (ca. 25 betrokken medewerkers) bestaat uit integrale toezichthouders (BOA’s), beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers Veiligheid en Crisisbeheersing. De toezichthouders zijn gastheer/vrouw voor de stad en zorgen voor leefbaarheid op straat. Het team is ontstaan door een samenvoeging na de structuurwijziging vorig jaar.

Persoonsprofiel
Je hebt HBO werk- en denkniveau en bent een stevige leidinggevende. Daarnaast heb je affiniteit met het werkveld Leefbaarheid & Veiligheid (BOA en handhaving). Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw stijl van leidinggeven is maatwerk en is gericht op ontwikkeling en verbinding. Je stuurt op een coachende en faciliterende manier aan en brengt mensen in stelling.
 • Luisteren, empathie en persoonlijke aandacht zijn voor jou vanzelfsprekend.
 • Je bent aanjager van de organisatieontwikkeling die gericht is op wendbaarheid, integrale samenwerking en persoonlijk leiderschap.
 • Je hebt een goed ontwikkeld abstractievermogen, overziet het grotere geheel en hebt oog voor het collectieve belang.
 • Je bent laagdrempelig, vindt gemakkelijk aansluiting bij mensen en kunt schakelen op alle niveaus.


Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Als kers op de taart stroom je in het net vormgegeven MD-traject, wat goed is voor de binding met collega’s en wat bijdraagt aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling!

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra en Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 12 juni 2022 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

De data van de procedure worden gepubliceerd op bovengenoemde website.

Wil je graag meer weten over Hengelo? Ga dan naar: https://youtu.be/o1vcO4R2n8c

Teammanager Projecten Vastgoed en Grondbedrijf

Hengelo is volop in beweging, zowel de organisatie als de stad. Met projecten als de Binnenstad en Hart van Zuid lever jij met het team een bijdrage aan een nóg mooier Hengelo.

Hengelo, klaar voor de toekomst!
Hengelo bereidt zich voor op de toekomst. Met Hengelo’s werken heeft de gemeente haar koers bepaald; een koers die past bij de inhoudelijke opgaven waar ze voor staat, bij de veranderende samenleving én bij de groeiambitie van de gemeente. Met als doel: een wendbare, zelfbewuste organisatie, waarin medewerkers in hun kracht staan, persoonlijk leiderschap tonen en samenwerken voor een optimale dienstverlening. Persoonlijk, Respectvol, Duidelijk en Betrouwbaar zijn daarbij leidende motieven.

Per 1 juli 2021 is daarom de organisatiestructuur aangepast. Uitgangspunt van de nieuwe besturingsfilosofie is de ‘omgekeerde piramide’. Hierbij staat de medewerker in zijn kracht en is er volop vrijheid voor de professional. Het is nu vooral de uitdaging om de bedoeling van de nieuwe structuur te realiseren in de praktijk. Voor de komende twee jaar ligt de focus van Hengelo’s werken op drie lijnen: opgavegericht werken, het MD-traject/leiderschapsontwikkeling en de implementatie van de leidende motieven.

Wat ga je doen?
Samen met je collega-teammanagers en afdelingsmanager ben je ambassadeur van de organisatieontwikkeling. Je ondersteunt en coacht medewerkers hierin, toont voorbeeldgedrag, stelt kaders en geeft ruimte. Ook draag je actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Je zorgt ervoor dat elke medewerker op de juiste plek zit.

Verbinden, dát is de essentie van deze functie. Het team werkt veelal afdelingsoverstijgend en heeft voortdurend contact met allerlei stakeholders binnen én buiten de organisatie. Medewerkers weten elkaar doorgaans goed te vinden en werken voornamelijk in projectteams aan een gezamenlijk doel. Vanuit het organisatiebelang verbind jij mensen, thema’s en domeinen met elkaar om samen tot resultaat te komen. Je zorgt voor het uitdragen van de koers en werkt nauw samen met je collega-teammanagers binnen het domein en de gehele organisatie en met de ontwikkelmanagers.  Samen overzien jullie het brede speelveld en leveren jullie een actieve bijdrage aan integrale samenwerking.

Je weet de juiste balans te vinden tussen ambities en capaciteit en bent scherp op wat er wel en niet kan. Op deze manier weet jij de werkdruk goed te managen. Ondanks de dynamische omgeving houd je oog voor de medewerkers, hun persoonlijke situatie én ontwikkeling.

In de rol van teammanager:

 • zorg je ervoor dat de te bereiken resultaten gerealiseerd worden door je team;
 • ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met als belangrijk onderdeel de HR aspecten en coaching van medewerkers in het team;
 • ben je verantwoordelijk voor de formatie, bezetting en begroting van jouw team;
 • coach je medewerkers in het aanbrengen van focus en in het maken van (vakinhoudelijke) keuzes;
 • weet je mensen te inspireren om buiten hun comfortzone te denken en bewegen.

De organisatie, afdeling en het team
De organisatie (ca. 750 medewerkers) bestaat uit acht afdelingen en 29 teams. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsmanager en elk team door een teammanager. Het Concern Management Team (CMT) stuurt de gehele organisatie aan. De sfeer binnen de organisatie is warm en informeel. Medewerkers zijn enorm betrokken bij hun werk. Met elkaar werken zij aan de uitdagende en complexe opgaven waar de middelgrote gemeente voor staat. Het tonen van initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd. De lijnen binnen de organisatie en met het bestuur en de samenleving zijn kort.

Het team Projecten Vastgoed & Grondzaken is één van de vier teams binnen de afdeling Stedelijk Beheer en Ontwikkeling (SBO), zie organogram. Het team (ca. 35 professionals) levert, samen met partners, een bijdrage aan de duurzame fysieke stedelijke ontwikkeling van de stad en bestaat uit:

 • Projectleiders en projectmedewerkers die leidinggeven aan de projectteams waarin gewerkt wordt aan de grote fysieke projecten. Dit zijn projecten in de gebieds- en vastgoedontwikkeling zoals woningbouw, bedrijfsterreinen en infrastructuur. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de programma’s binnenstad en Hart van Zuid.
 • Medewerkers die zich bezighouden met verkopen, nieuwbouwen, verwerven, onderhouden en verhuren van gemeentelijk vastgoed.
 • Met het grondbeleid wordt een bijdrage geleverd aan de stedelijke ontwikkeling en de ambities op het terrein van wonen en economie. Ook levert het team juridische ondersteuning bij anterieure overeenkomsten.

Het is een dynamisch team in een veranderende omgeving, zoals de actualiteit rondom de woningbouwopgave.

Persoonsprofiel
Naast HBO+ werk- en denkniveau heb je ervaring met leidinggeven en affiniteit met projecten, vastgoed en grondzaken. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden. Je bent coachend en wanneer nodig sturend.
 • Je stuurt op resultaten én op houding en gedrag. Je weet medewerkers in hun kracht te zetten. Je faciliteert, spiegelt en jaagt vernieuwing aan.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en kunt medewerkers hierin ondersteunen en coachen; je begrijpt de bestuurlijke context en bent procesgericht.
 • Je bent aanjager van de organisatieontwikkeling die gericht is op wendbaarheid, integrale samenwerking en persoonlijk leiderschap.
 • Je bent een teamspeler met een hands-on mentaliteit en een nuchtere basishouding.
 • Je brengt rust, bent zelfreflectief en staat open voor persoonlijke groei.
 • Met je humor en relativeringsvermogen breng je een stuk werkplezier.


Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Je uren zijn flexibel in te delen en je bouwt pensioen via het ABP. Als kers op de taart stroom je in het net vormgegeven MD-traject, wat goed is voor de binding met collega’s en wat bijdraagt aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling!

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra en Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 12 juni 2022 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft. De vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld.

De data van de procedure worden gepubliceerd op bovengenoemde website.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Wil je graag meer weten over Hengelo? Ga dan naar: https://youtu.be/o1vcO4R2n8c

Directeur

Wil jij in een dynamische omgeving aan de slag voor de Drentse samenleving? Breng jij inspiratie en professionaliteit? Help jij onze organisatie door ontwikkelen en collega’s binden, boeien en waarderen?

Jij bent een visionair, geeft voldoende ruimte en inspireert collega’s. Naast je nieuwsgierigheid naar ideeën van een ander heb je een realistische en gedegen aanpak. Je overtuigt op basis van jouw persoonlijkheid en bent een strategische denker. Je kent het proces en de kerntaken van de provincie als geen ander en kan hierin verbinden. Jij denkt mee op detailniveau en tegelijk ben je in staat in hoge abstracties te denken.

Wie zoeken wij?

Als directeur geef je sturing aan een organisatie die volop in ontwikkeling is en ben je de belangrijkste sparringpartner van de provinciesecretaris. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor de strategische invulling en koers van de organisatie. Je kunt als geen ander verbinden en bent de ideale persoon om als leider een voortrekkersrol in de ontwikkeling en realisatie van de langetermijnstrategie van de provincie te vervullen. Jij geeft invulling aan de toekomstbestendigheid van HRM, ICT, Financiën en organisatieprocessen. Jij vindt moeiteloos je weg binnen de provinciale financiën. Met daadkracht geef je richting aan de financiële koers van de provincie, maar ook aan de realisatie hiervan. Je doel is een waardevolle bijdrage leveren aan de Drentse samenleving.

Onze omgeving vraagt van ons een andere manier van werken. Daarbij passen onder andere sturing op inhoud en kwaliteit en werken in wisselende samenwerkingsvormen. Om op onze omgeving in te spelen, willen wij meebewegen en mee ontwikkelen. Je stuurt als directeur actief op de verbindingen tussen de diverse opgaven, thema’s en managers. Je staat voor de organisatie en bent opdrachtgever voor programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor diverse strategievormende thema’s.

In afwezigheid van de provinciesecretaris ben je zijn plaatsvervanger en daarmee plaatsvervangend WOR bestuurder.

Wat neem je mee?

Visionair leiderschap, overtuigingskracht, vakmanschap, vitaliteit en verandervermogen zijn onmisbaar voor de functie. Daarnaast is het belangrijk dat je je in de volgende punten herkent:

 • Minimaal WO werk- en denkniveau en 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie bij een overheidsgerelateerde organisatie;
 • Ervaring en diepgaand inzicht in sociaal maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke zaken;
 • Ervaring met het functioneel aansturen van een projectteam en het samenwerken met diverse externe stakeholders;
 • Actualiteiten, zowel internationaal, landelijk als regionaal, weet jij te koppelen aan de inhoudelijke opgaves en thema’s van de provincie;
 • Bestuurlijke sensitiviteit en organisatiesensitiviteit gaan bij jou hand in hand.

De provincie Drenthe

In ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’, het collegeakkoord van Gedeputeerde Staten, staan de ambities van het bestuur om de uitdagingen in de Drentse samenleving op te pakken. Het bestuur werkt samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan de Drentse opgaven. Of het nu gaat om duurzame economische ontwikkeling, energietransitie, onderwijs of infrastructuur, samenwerking is het sleutelwoord. Voor onze organisatie, waar ruim 550 professionele en betrokken medewerkers het bestuur en samenleving ondersteunen, betekent dit een flexibele aanpassing aan vraagstukken die worden opgepakt. Deze inzet vraagt flexibiliteit, kennis van politiek-bestuurlijke sensitiviteit, gevoel voor urgentie en een houding gericht op samenwerken.

Wat krijg je ervoor terug

Werken bij de provincie Drenthe betekent werken voor de Drentse samenleving. Je werk is afwisselend, uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Daarnaast bieden wij:

 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Salaris bedraagt afhankelijk van je kennis en ervaring maximaal € 9.509,93 bruto per maand (functieschaal 17) bij een 36-urige werkweek;
 • Een ABP-pensioen;
 • Individueel Keuze Budget van 21,82% boven op je salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, een fiets of meer salaris;
 • Ruimte voor tijd- en plaats bewust werken;
 • Een groot netwerk door het werken met veel verschillende partners en collega’s;
 • Een open en transparante werkomgeving midden in de natuur en toch op loop- en fietsafstand van het centrum en het station.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 juni 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. De vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

De data van de procedure zijn gepland.

 • 15 juni 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 20 juni 2022: 1e selectieronde persoonlijke presentatie
 • 22 juni 2022: 2e selectieronde verdiepende gesprekken
 • 27 juni 2022: 3e, afrondende, selectieronde


Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Een toegankelijke en coachende secretaris. Een verbindende directeur die in staat is de organisatie te stimuleren in een opgavegerichte, participatieve en effectieve aanpak.

Welkom in Terneuzen
Terneuzen biedt ruimte, dynamiek en veelzijdigheid. De gemeente bestaat uit de stad Terneuzen en stadjes, dorpen en buurtschappen met groene harten met bijna overal de roestvrijstalen economie aan de horizon. De havenstad Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormen het economische hart in de regio. Zij symboliseren de ambitieuze, internationale en wilskrachtige kant van de gemeente. Het omliggende Zeeuws-Vlaamse polderlandschap geeft de groene, zachtere en gemoedelijke eigenschappen weer.

In Terneuzen kun je goed wonen, werken en leven. Met ruim 54.000 inwoners is Terneuzen de grootste gemeente van Zeeland. Het havengebied van Terneuzen is onderdeel van het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port. Een haven die zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. Er is een breed voorzieningenaanbod op het vlak van onder meer sport, cultuur, zorg en onderwijs.

Terneuzen is volop in beweging. Op veel plaatsen wordt letterlijk en figuurlijk hard gebouwd aan de toekomst. Zo geven vele hijskranen zichtbaar stapsgewijs vorm aan de nieuwe, grote sluis in Terneuzen. Die moderne poort belooft een extra impuls te geven aan economische ontwikkelingen en internationale verbindingen.

Vraagstukken en ambities
Terneuzen streeft naar vitale en toekomstbestendige kernen en wijken in haar gemeente. Uitdagingen en opgaven zijn er onder meer op het gebied van woningbouw, industrie, duurzaamheid/transities, werkgelegenheid. Een belangrijk overkoepelend thema is het behoud en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Concrete vraagstukken zijn onder meer het uitvoeren van het totaalplan voor de binnenstad, grote investeringen in huisvesting voor het voortgezet onderwijs en het sociaal domein dat de gemeente voor haar inwoners goed wil organiseren maar te maken heeft met toenemende kosten.

Het bestuur heeft ook samen met regionale partners sterke gezamenlijke ambities. Zo wordt ingezet op verdere versterking van brede welvaart in de regio en onder meer gestreefd naar een ‘schaalsprong’. Dat betekent een groei van inwoners in Zeeuws-Vlaanderen, van 105.000 naar 125.000 inwoners met als doel de werkgelegenheid en kansen in de regio te kunnen benutten.

De bestuurlijke koers is na de verkiezingen vastgelegd in het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst.’

Bestuur & organisatie
De raad bestaat uit 31 leden en kent 13 partijen. Het college in Terneuzen wordt gevormd door de burgemeester en vijf wethouders. Er werken bij de gemeente Terneuzen ruim 450 vooruitstrevende en betrokken medewerkers met een ‘hands on’ mentaliteit. Zij werken resultaat- en klantgericht, integer en efficiënt. De gemeente staat midden in de Terneuzense samenleving en weet wat er leeft. Ze luistert goed naar wat beter kan. Waar dat kan, lost ze problemen snel op. Terneuzen zet pro-actief in op samenwerking met andere organisaties: lokaal, regionaal, landelijk en ook grensoverschrijdend. De organisatie werkt aan die opgaven vanuit de organisatievisie ’compact en wendbaar’ met de kernthema’s: Participeren vanuit perspectief van de Terneuzense samenleving, Netwerk: onderling verbinden, Goede en snelle dienstverlening, Compact organiseren, Zelf de regie in handen.

Opgaven en rolinvulling
De volgende opgaven, rollen en vraagstukken vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Verbinder bestuur en ambtelijke organisatie
Als secretaris en eindverantwoordelijke voor de organisatie ben je de verbinder en schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Je verplaatst je makkelijk in anderen en kunt daardoor snel denken vanuit verschillende perspectieven. Vanuit die rol draag je bij aan optimaal samenspel tussen raad, college en organisatie. Je hebt ook een actieve rol binnen de zogenaamde driehoek die bestaat uit: burgemeester, griffier en gemeentesecretaris.

Stimuleren in de aanpak van nieuwe en complexe opgaven

Je stimuleert samen met het management een projectmatige werkwijze en implementeert een opgavegerichte aanpak. Je stuurt op eigenaarschap en ‘ondernemerschap’ vanuit de organisatie. Leiding geven aan de organisatie geef je vorm door anderen te enthousiasmeren om initiatief te nemen, samen te werken, oog te hebben voor participatie en mee te bewegen met de veranderende samenleving en maatschappelijke opgaven.

Samenwerking stimuleren
Als gemeentesecretaris stimuleer je actief samenwerking. Intern en extern. Zowel lokaal als in de (grens)regio, en daarbuiten. Vanuit jouw rol heb je in het bijzonder aandacht voor samenwerking met overheidspartners en verbonden partijen. Sterke samenwerking is cruciaal om de opgaven waar de gemeente voor staat, effectief op te kunnen pakken.

Balans bewaken in de organisatie
De opgaven zijn groot voor Terneuzen en er zijn bestuurlijk veel ambities. Daarnaast wil Terneuzen steeds oog hebben voor vragen van inwoners en organisaties. Dit zorgt voor veel uitdagingen, hoge verwachtingen en druk op de uitvoering. Het is aan jou als eindadviseur van het college en directeur voor de organisatie om steeds te zoeken naar de juiste balans tussen opgaven en organisatiecapaciteit. Hierover adviseer je en hierin maak je keuzes.

Moderne en aantrekkelijke organisatie
Als directeur zet je in op een moderne, professionele organisatie en aantrekkelijke werkomgeving. Jij draagt actief bij aan een prettige werksfeer waarbij medewerkers zich verbonden blijven voelen met de gemeente en optimaal kunnen presteren. Onze organisatie kent de komende jaren een flinke uitstroom (20%) van collega’s vanwege pensionering en dat betekent dat we ook veel nieuwe collega’s verwelkomen. Hiermee ontstaat een uitdaging om de kennis en ervaring met nieuwe medewerkers weer op te vangen. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt daarbij voor extra uitdagingen.

Ontwikkeling van de organisatie
De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, beleidsontwikkeling en uitvoering van taken is afhankelijk van de kennis en moderne vaardigheden van de ambtelijke organisatie. De organisatie wil zich blijven doorontwikkelen. Je hebt een duidelijke visie op de wijze waarop Terneuzen zich vanuit de bestaande kernthema’s kan ontwikkelen en innoveren naar de toekomst. Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is daarbij onder andere belangrijk en ook het verder benutten van de mogelijkheden van digitalisering en datagebruik (onder meer voor managementinformatie).

Jouw profiel
Je bent een gedreven, positieve en open persoonlijkheid die voor de organisatie intern als boegbeeld optreedt en ook in relevante externe netwerken verbindingen kan versterken. Je bent teamlid én coach van het recent versterkte managementteam (Management Overleg) dat vanuit een diverse mix van competenties zorgdraagt voor een gezamenlijke aansturing van de organisatie. Je wil je langdurig verbinden om samen met de organisatie te werken aan een duurzame doorontwikkeling. Naast academisch werk- en denkniveau heb je een sterke affiniteit met de politiek-bestuurlijke context. Je kan als geen ander vanuit meerdere perspectieven meedenken over vraagstukken en wil graag voortgang en resultaten boeken.

Persoonlijkheid, drijfveren en potentie zijn leidend in de selectieprocedure. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbinder en een coachende leider
 • Je hebt een duidelijke, positieve, open en persoonlijke stijl van communicatie
 • Je bent zichtbaar voor medewerkers en vormt een sterke schakel tussen bestuur en organisatie
 • Je geeft ruimte aan eigen verantwoordelijkheid en ‘eigenaarschap’ van management en medewerkers
 • Je bent helder in verwachtingen, je durft los te laten en bewaakt ‘rolvastheid’
 • Je zet je in voor (het voorzetten van) een goede en constructieve relatie met de Ondernemingsraad vanuit de rol van WOR-bestuurder
 • Je houdt van complexe opgaven en samen resultaten boeken, je helpt graag bij het oplossen van problemen en viert successen
 • Je bent uitstekend in staat om opgaven en strategische doelen te vertalen naar concrete opgaven voor de organisatie
 • Je hebt feeling bij inzet/beheer van financiële middelen en verwerven van (subsidie)fondsen
 • Je hebt oog voor balans en de belastbaarheid van de organisatie, je kan prioriteiten stellen en durft keuzes te maken en besluiten te nemen
 • Je bent toegankelijk, makkelijk benaderbaar en straalt rust en vertrouwen uit
 • Je kan de organisatie stimuleren en inspireren bij een continue doorontwikkeling in een snel veranderende omgeving
 • Je kan snel schakelen en analyseren, je hebt gevoel voor samenwerkingen en weet hoe de gemeente binnen (nieuwe) netwerken optimaal kan functioneren
 • Je kan goed omgaan met zelfreflectie en kritiek en stimuleert het geven van constructieve feedback
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor en helpt anderen te relativeren

Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Terneuzen biedt je een zeer boeiende, uitdagende en dynamische functie in een informele en professionele werkomgeving. Je krijgt daarbij verantwoordelijkheid, vrijheid en ook ruimte om je in deze functie persoonlijk te ontwikkelen.

Het salaris bedraagt maximaal € 8.758,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 16, cao gemeenten). Het aanvangssalaris wordt vastgesteld aan de hand van opleiding en ervaring.

Naast dit salaris bouw je een Individueel Keuzebudget op van 17,05% van het bruto maandsalaris.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via 073 – 612 06 55.

De data van de procedure zijn gepland:

 • Zaterdag 18 juni 2022: verdiepende gespreksronde
 • Zaterdag 25 juni 2022: afrondende gespreksronde

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Esther Dijkstra

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Samen bouwen aan een toekomstbestendig en vitaal Culemborg

Culemborg is een multiculturele, creatieve, zelfbewuste en levendige stad met veel kwaliteit, een groot aantal voorzieningen en een dynamisch woon-, werk- en leefklimaat. De kwaliteit van Culemborg wordt onder meer bepaald door de ligging aan de rivier de Lek en de rijke historie als vrijstad. Maar ook de positie van Culemborg als schakel tussen de zakelijke Randstad en het groene Rivierenland speelt hierbij een rol. Culemborg is een aantrekkelijke woonstad voor veel mensen uit de regio Utrecht.

In Culemborg gebeurt het. In deze mooie historische stad komen nieuwe ontwikkelingen en unieke initiatieven ook écht van de grond. De gemeente is vooruitstrevend, veelzijdig en een tikkeltje eigenzinnig. Er heerst een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid. Anders dan het inwoneraantal van ca. 30.000 doet vermoeden, hebben het bestuur en de samenleving grote ambities en kent de gemeente grootstedelijke vraagstukken. Daarnaast heeft Culemborg een aantal centrumfuncties voor de regio.

Bij deze vitale stad past een soortgelijke gemeentelijke organisatie. Men zoekt met elkaar naar nieuwe wegen in de omgang met inwoners, in de omgang met de partners en in de omgang met elkaar. Communicatie en participatie zijn daarbij kernbegrippen.

Bestuur & Organisatie
De gemeenteraad van Culemborg telt negen fracties verdeeld over 21 zetels. Naar aanleiding van de recente verkiezingen, vinden er momenteel gesprekken plaats over de vorming van een nieuw college.

De organisatie (ca. 175 medewerkers) wordt aangestuurd door het MT dat bestaat uit: de gemeentesecretaris, een directeur Bedrijfsvoering, zes teamleiders, twee programmaregisseurs, een controller en een bestuursadviseur. Als gemeentesecretaris geef je leiding aan het management. Een gedeelte van de interne dienstverlening is ondergebracht bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB), een samenwerkingsverband waarin je samen met je collega-secretarissen van de gemeenten Tiel en West Betuwe een leidende rol vervult.

De organisatie kent een open, informele sfeer, korte lijnen en werkt vanuit de kernwaarden: Betrokken, Ondernemend, Ontwikkelend en Transparant. Hier is onlangs de waarde Professioneel aan toegevoegd. In het moderne stadskantoor krijgen medewerkers alle ruimte om Culemborg te maken tot wat het is: een energieke, veelzijdige en vooruitstrevende stad.

Opgaven en rolinvulling
De samenleving verandert en opgaven worden groter en complexer. De achterliggende jaren is er dan ook intensief gewerkt aan de doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Vanuit het organisatieplan Hart voor de organisatie en het daarbij behorende Plan van Aanpak werkt men aan een toekomstbestendig en vitaal Culemborg. Op dit moment vindt een evaluatie van het plan plaats.

De krapte op de arbeidsmarkt onderstreept het belang van aantrekkelijk werkgeverschap. Je hebt daarom bijzondere aandacht voor het boeien en binden van medewerkers met diverse leeftijden, kwaliteiten en achtergronden.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Doorontwikkeling organisatie
Als gemeentesecretaris zet je, samen met het MT, in op verdere professionalisering van de organisatie. Hierin ben jij een boegbeeld; je committeert je aan de koers die is ingezet met ‘Hart voor de organisatie’ en stuurt op meer resultaatgerichtheid, eigenaarschap, procesmatig en programmatisch werken en een afspraak is afspraak mentaliteit. Je stimuleert en stuurt op integraliteit en samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Je daagt mensen uit over grenzen heen te kijken, elkaar op te zoeken en samen mee te bewegen met de veranderende samenleving.

Samenspel bestuur en ambtelijke organisatie
Culemborg is een ambitieuze stad met een ambitieus bestuur. Dit zorgt voor de nodige werkdruk bij medewerkers. Voor jou als eerste adviseur van het college én algemeen directeur van de organisatie, ligt hierin een belangrijke rol weggelegd. Het is aan jou om voortdurend te zoeken naar een goede balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Hierover ben je in gesprek, adviseer je bij het maken van keuzes.

Doorontwikkeling sociaal domein
Ook het sociaal domein is in beweging. Hier wordt gewerkt aan het beter organiseren van de integrale toegang voor ondersteuning en dienstverlening aan inwoners. Deze ontwikkeling heeft impact op een behoorlijk aantal medewerkers en vraagt van hen ook een andere manier van werken. Jij realiseert je dit en faciliteert en ondersteunt deze beweging en wat dat van medewerkers vraagt.

Ruimtelijke opgave
Binnen het fysieke domein ligt er ook een stevige opgave, die de nodige aandacht van de directie en het management vraagt. Het betreft hier met name enkele grote woningbouwlocaties. Om deze opgave te kunnen realiseren, wordt de komende jaren noodzakelijkerwijs meer gebruik gemaakt van inhuur van externe deskundigen. Belangrijk hierbij is om een goede balans te houden tussen de inzet – en daarmee de ontwikkeling – van ‘eigen mensen’ en externen binnen de zogenaamde ‘flexibele schil’.

Samenwerking in de regio
Er wordt veel samengewerkt in de regio in de vorm van gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden. Als gemeentesecretaris stimuleer je deze samenwerking en vertegenwoordig je de belangen van Culemborg op constructieve wijze.

Tot slot:
Jouw toegevoegde waarde komt tot uiting in de samenwerking met de burgemeester en griffier in onder meer het driehoeksoverleg. Daarnaast vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke context. Je kiest bewust voor Culemborg; een organisatie met flinke vraagstukken én ambities en korte lijnen. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbinder pur sang. Je weet wat er speelt en kijkt over grenzen heen. Hierdoor weet jij mensen én inhoud met elkaar te verbinden. Je vindt gemakkelijk aansluiting en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.
 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
 • Je stuurt op het ‘afmaken’ en borgen van zaken. Je bent er scherp op dat nieuwe initiatieven dit niet in de weg staan.
 • Je richt je op de strategische lange termijn en neemt mensen daarin mee.
 • Je geeft vertrouwen, inspireert, enthousiasmeert en daagt mensen uit.
 • Je hebt oprechte belangstelling voor mensen, bent benaderbaar en toont empathie.
 • Je bent besluitvaardig, toont daadkracht en pakt door wanneer nodig.
 • Je staat voor een betrouwbare overheid en vervult daarin een voorbeeldfunctie.
 • Last but not least: je beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.977,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 22 mei 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 21: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 2 juni 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 9 juni 2022: persoonlijke presentatie (door kandidaten)
 • 13 juni 2022: 1e gespreksronde
 • 15 juni 2022: 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Projectdirecteur Spoorzone

Het programma Dordtse Spoorzone
Het college van Dordrecht heeft grootse plannen voor de Dordtse Spoorzone. De ontwikkeling van de spoorzone is het startpunt van Dordrecht voor de toekomst. In Dordrecht komen 10.000 nieuwe woningen. Het gebied rondom het spoor, tussen Zwijndrecht en Dordrecht-Zuid, lijkt niet de meest voor de hand liggende plek om een groot deel van die woningen te ontwikkelen. Maar het tegendeel is waar; het is goed bereikbaar, dichtbij voorzieningen, de oude binnenstad, het water en het buitengebied.

Deze spoorzone biedt kansen om een vijftal ambities te verwezenlijken:

 • Bijdragen aan de woonopgave in de Drechtsteden én Zuid-Holland.
 • Groei van banen en het versterken van de economische positie.
 • Maximaal verbinden van wijken en opheffen van ruimtelijke barrières.
 • Benutten van het openbaar vervoer als drager van de verstedelijking en de economie.
 • Een duurzame, gezonde en klimaatbestendige stad.

Een goede samenwerking is een voorwaarde voor een geslaagde ontwikkeling van de Spoorzone. Dit ambitieuze project past in de grote bouwopgave voor Zuid-Holland en de regionale groeiagenda 2030 voor de Drechtsteden. Het project Spoorzone sluit ook aan bij de Verstedelijkingsalliantie. Met de herontwikkeling van de Spoorzone geven de gemeenten en de provincie gezamenlijk invulling aan de woningbouwopgave, het versterken van economische toplocaties en het verbeteren van de bereikbaarheid.

Projectorganisatie
Na het ontwikkelen van visies en initiërende plannen, heeft de Dordtse Spoorzone de fase van verdere planuitwerking en -uitvoering bereikt. Kenmerkend voor deze nieuwe fase is o.a. dat:

 • het aantal (private) spelers in het proces sterkt toe neemt en daarmee ook de noodzaak om zaken anders te organiseren;
 • de noodzakelijke onderverdeling van het project in ontwikkelingsgebieden en deelprojecten vraagt om afbakening en heldere (governance) afspraken;
 • de planningen strakker worden en de naleving hiervan belangrijker;
 • de vraag naar goede en eenduidige interne en externe communicatie groeit;
 • risico’s toenemen en moeten worden geïnventariseerd en beheerst.

Eén en ander vraagt om een heldere projectorganisatie voor de Dordtse Spoorzone. Deze projectorganisatie gaat zich richten op een aantal ontwikkelgebieden, met ieder een eigen projectorganisatie, te weten: het Maasterras, Zuidzijde Dordrecht CS, Knoop Leerpark/GZP. Het projectonderdeel Spoor/infra Projecten is direct gerelateerd aan de genoemde ontwikkelgebieden.

In de bijbehorende governancestructuur worden bij het opdrachtgeverschap drie verschillende rollen onderscheiden:

 • De bestuurlijk opdrachtgever – deze is het boegbeeld van het project naar de politiek en de buitenwereld en verantwoordelijk voor het behouden van draagvlak voor het project.
 • De ambtelijk opdrachtgevers – deze zorgen voor de verbindingen en afstemming met de andere doelen van de gemeente en voor het draagvlak voor het project in de interne organisatie.
 • De projectdirecteur – deze zorgt voor de aansturing van de projectorganisatie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma binnen tijd, budget en scope/kwaliteit.

In gezamenlijkheid zorgt deze sturingsdriehoek voor het behalen van de projectdoelen.

Verantwoordelijkheden en rollen
Als projectdirecteur:

 • ben je verantwoordelijk voor de planuitwerking en operationele invulling van de visie op de Dordtse Spoorzone;
 • ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het programma en het optimaal functioneren van de projectorganisatie;
 • zorg je er in dat kader voor dat de bijbehorende processen transparant, efficiënt, kostenbewust, beheerst en omgevingsgericht zijn en passen binnen de geldende afspraken en mandaten;
 • leg je verantwoording af aan de ambtelijk opdrachtgevers;
 • ben je verantwoordelijk voor het risicomanagement van het project;
 • geef je op bedrijfsmatige en mensgerichte manier leiding, een en ander gericht op de inzet van mensen en middelen in relatie tot de te behalen doelen;
 • adviseer je de opdrachtgevers over noodzakelijke aanpassingen in de projectinrichting, -aansturing en wijzigingen in de projectaanpak en/of werkwijzen;
 • ben je verantwoordelijk voor de opbouw en het onderhouden van een in- en extern netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de projectresultaten;
 • realiseer je vanuit de projectorganisatie een effectief samenspel met de verschillende opgaven en teams in de lijnorganisatie;
 • vertegenwoordig je de belangen van de gemeente in het krachtenveld van het project in diverse externe overlegsituaties.
 • evalueer je binnen de eigen organisatie periodiek de gekozen programma-aanpak, een en ander met het oog op inrichting en uitvoering van toekomstige grootschalige) programma’s en projecten.

Persoonsprofiel
Je hebt WO werk- en denkniveau en ruime ervaring in het inhoudelijk aansturen van complexe projecten/programmaportfolio’s met een politiek-bestuurlijk/maatschappelijk gevoelig karakter. Daarnaast heb je ruime ervaring in het managen van complexe projectorganisaties voor wat betreft bedrijfsvoerings- en personeelsvraagstukken.

Je bent in staat de vertaling van visie naar uitvoering te maken en anderen daarin mee te nemen. Je hebt diepgaand inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke context en tegenstellingen. Je bent vaardig in het gezaghebbend beïnvloeden van en onderhandelen met politiek-bestuurlijke-, maatschappelijke- en private partijen/stakeholders.

Belangrijke kenmerken van jou als projectdirecteur zijn:

 • Je onderkent de (zich ontwikkelende maatschappelijke) betekenis van het project en bewaakt die in de realisatie van het project;
 • Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van het project en initieert en anticipeert tijdig door middel van voorstellen en interventies;
 • Je functioneert als strategisch gesprekspartner binnen een complexe politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je bent alert op kansen, benut die of creëert die in het belang van de projectorganisatie;
 • Je benut je eigen netwerk om de projectdoelstellingen te bereiken;
 • Je toont flexibiliteit in het omgaan met eisen, veranderingen en ‘hindernissen’ binnen en buiten de (project)organisatie;
 • Je bent vernieuwend in je denken en doen; je durft buiten de gebaande paden te treden;
 • Je stimuleert de onderlinge samenwerking tussen de projectdeelnemers en het leveren van inhoudelijke bijdragen.

Arbeidsvoorwaarden
Dordrecht bied je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.977,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Jan Freie via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 15 mei 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. De vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld.


Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.
Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.

Directeur

Schaalsprong wonen, Ruimtelijk beleid, Omgevingswet, Energietransitie, Schiphol

Gemeente Haarlemmermeer is een dynamische en inclusieve organisatie die zich inzet voor iedereen die in de gemeente woont en werkt. Inmiddels telt Haarlemmermeer meer dan 150.000 inwoners, 31 dorpen en kernen en strekt het gebied zich uit van het Noordzeekanaal tot aan de Kagerplassen. Haarlemmermeer is een spannende en dynamische gemeente vol contrasten: agrarisch, maar ook de dynamiek van internationale handel en logistiek. Groen én grijs, dorps én grootstedelijk. Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. Nationale luchthaven Schiphol Airport draagt mede bij aan het unieke karakter van Haarlemmermeer.

De komende decennia zal Haarlemmermeer doorgroeien naar meer dan 200.000 inwoners.
De groeifase waarin de gemeente zich bevindt, vraagt om een organisatie (nu iets meer dan 1050 FTE) die daarin meegroeit. Als directeur geef je, samen met het directieteam, mede sturing aan de hiervoor benodigde organisatieontwikkeling. Het haakt direct aan op je eigen directieportefeuille omdat deze gevuld is met het opdrachtgeverschap op de versnelling van de integrale bouwopgave (de zogeheten ‘schaalsprong’) en op de gewenste doortrekking van de Noord-Zuid metrolijn naar Hoofddorp en lijnverantwoordelijkheid voor o.a. het ruimtelijke beleid, de energietransitie, de Omgevingswet en Schiphol.  

We zoeken daarom een directeur die:

op een energieke manier nieuwe impulsen geeft aan het ruimtelijk beleid. Je inspireert management en medewerkers, niet alleen vanuit visie maar juist ook via je dagelijkse handelen, de manier waarop je leiding geeft en samenwerkt. De opgave is altijd leidend voor je, integraal en vanuit de blik van de samenleving.  

een inspirerende dienstverlener en een netwerker is: je bent verantwoordelijk voor succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Je onderhoudt een relevant netwerk op lokaal en regionaal niveau en zet dit in voor het bereiken van de doelen van onze organisatie. Je bent een ambassadeur voor onze organisatie en laat dit zien in houding en gedrag.

een krachtig strategisch adviseur is: je adviseert het college van B&W en betrokken wethouders en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Je doet dit met een goed ontwikkeld gevoel voor de politieke verhoudingen. Je bent een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht. Je bent in staat om bestuurders te ‘spiegelen’ en biedt tegenspel. Je zoekt naar een goede match tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

Wij zoeken een vernieuwend leider die met flair leiding geeft aan de realisatie van de ambities van Haarlemmermeer. Iemand die gemotiveerd raakt van onze organisatiekoers ‘Werken vanuit de bedoeling’ en intrinsiek aansluit op onze kernwaarden Samen, Waarderend en Professioneel. Iemand die makkelijk schakelt tussen lange- en korte termijn en tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en die organiserend vermogen koppelt aan besluitvaardigheid. Daarbij ben je steeds weer in staat om het bestuurlijke en ambtelijke perspectief aan elkaar te verbinden.

Dit vanuit nabijheid en betrokkenheid op de politiek-bestuurlijke omgeving en met aantoonbare leidinggevende kwaliteiten.

Lees meer over bestuur, organisatie en nadere duiding van de context en opgaven in het uitgebreide functieprofiel.

Hierin vind je ook contactgegevens en informatie over arbeidsvoorwaarden en procedure.

Teammanager

Besluitvaardig, verbindend, politiek-bestuurlijk sensitief en ontwikkelgericht
Samen met het team lever je een zichtbare bijdrage aan de prachtige leefomgeving van Baarn.

Gemeente Baarn is volop in ontwikkeling. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we de samenwerking met inwoners, ondernemers en buurgemeenten verder versterken? Met elkaar bouwen aan de toekomst, op zowel organisatie- als MT- en teamniveau: daar gaat het om. Zet jij, samen met je collega’s, je tanden in onderstaande opgaven?

Wat is er te doen?

 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie

Concreet betekent dit: werken aan pro-activiteit en integraliteit in de samenwerking en ‘van buiten naar binnen’. Dit doet Baarn vanuit de kernwaarden: Samenwerken, Verbindend en Duidelijk.

 • Bouwen aan een krachtig managementteam

Weten waar je naar toe gaat; dat is de basis. Belangrijk om dat met elkaar scherp te krijgen en te houden. Strategie, samenhang en een solide bedrijfsvoering vormen de key om daar als organisatie te komen. Praktisch betekent dit ook nadenken over rollen, planning en processen. Kortom, verschillende niveaus waarop je zaken met je MT-collega’s afpelt en oppakt.

 • Bouwen aan een (nog) succesvol(ler) team

Vakspecialisten, stuk voor stuk. Dat tref je aan in team Beheer Ruimte en Omgeving. Mensen met passie voor hun vak en grote betrokkenheid bij de organisatie. Wat jij daaraan kunt bijdragen? Je verbindt de verschillende vakgebieden met elkaar én met de andere teams binnen de organisatie. Daarnaast zorg je voor rust en overzicht en weet je grip te houden op de bedrijfsvoering.

Als manager word je uitgedaagd in de volgende drie rollen:

 • Strategisch adviseur van het college, schakel tussen bestuur en organisatie/team;
 • Teammanager, verantwoordelijk voor het resultaat en het ontwikkelen van het team en de medewerkers;
 • Lid MT, (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling en samenhang van de organisatie als geheel en het bereiken van de bestuurlijke en ambtelijke doelen.

Kortom, je gaat aan de slag met het vertalen van de organisatievisie en -strategie naar de dagelijkse praktijk en met de doorontwikkeling van jouw team, het MT en de organisatie als geheel.

Waar kom je terecht?
Baarn kent een relatief kleine organisatie (± 160 medewerkers), en dat is leuk! De lijnen naar bestuur, collega’s en inwoners zijn kort, de sfeer is open en informeel en de medewerkers zijn gepassioneerd.

Medewerkers van de gemeente Baarn omschrijven de gemeente als een informele organisatie met korte lijntjes. De diversiteit en vrijheid binnen je vak is wat de medewerkers van Baarn als fijn beschouwen. Naast dat de werklocatie midden in het land ligt, ligt het gemeentehuis in het hart van Baarn waar je je werk goed terug kunt zien.

De gemeente kent een rijke historie met zichtbare en verborgen pareltjes en prachtige natuur. Logischerwijs is duurzaamheid ook voor gemeente Baarn een actueel onderwerp.

Hoe ziet je team eruit?
Team Beheer Ruimte en Omgeving (ca. 20 medewerkers) houdt zich bezig met de werkvelden groenbeheer, verkeer, begraafplaats, gemeentewerf, bouwkunde en civiele techniek. Het belang van een goede uitvoering is groot, voor zowel inwoners als het bestuur. Er is dan ook veel belangstelling voor het werk van dit team.

De medewerkers van het team zijn zowel op het gemeentehuis als in de buitendienst te vinden. De gemeente Baarn is een open en inwonergerichte organisatie. Een optimale dienstverlening aan de inwoners staat hierbij voorop.

Wie ben jij?
Je hebt WO werk- en denkniveau en bent een stevige leidinggevende. Je team houdt zich bezig met het beheer van de openbare ruimte. Dat vind je leuk; je hebt daar affiniteit mee en draagt daar graag aan bij. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent gedreven, energiek en bent samenwerkingsgericht.
 • Je bent analytisch en doelgericht, kunt goed prioriteren en keuzes maken. Daarmee zorg je voor rust, structuur en overzicht.
 • Enerzijds heb je een hands-on mentaliteit, anderzijds verlies je ook de lange termijn niet uit het oog.
 • Je bent sensitief, op politiek-bestuurlijk en maatschappelijk vlak. Je volgt relevante ontwikkelingen en weet daarop in te spelen. Je verbindt beleid en uitvoering.
 • Als people manager word je enthousiast van het bouwen aan een organisatie en het ontwikkelen van mensen.
 • Je kunt goed omgaan met stress.
 • Je denkt in mogelijkheden, bent nieuwsgierig, innovatief en transparant en ‘van buiten naar binnen denken’ is jouw tweede natuur.

Arbeidsvoorwaarden
Baarn biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget, flexibiliteit in werkuren, mogelijkheid tot hybride werken, een pensioenregeling en een collectieve zorgverzekering.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 11 mei 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 19/20: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 19 mei 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 24 mei 2022: 1e gespreksronde
 • 1  juni 2022: 2e gespreksronde

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Samen werken aan een mooi en krachtig Schouwen-Duiveland

Gemeente Schouwen-Duiveland (34.000 inwoners) is het meest noordelijke Zeeuwse eiland in de Delta. Gunstig gelegen in de luwte van de Randstad, de Brabantse stedenring en Antwerpen. Omgeven door water (de Noordzee, de voormalige zeearm de Grevelingen, het Nationaal Park De Oosterschelde en het Volkerak Zoommeer) en grenzend aan de provincie Zuid-Holland. Een veelzijdige en aantrekkelijke plattelandsgemeente om in te wonen, werken en recreëren. De gemeente bestaat uit 17 kernen (waarvan Zierikzee als stad de grootste is), die verspreid over het eiland liggen. Kernen gelegen aan of nabij het water, kernen in het agrarisch gebied en niet te vergeten kernen met een cultuurhistorisch karakter.

Tijdens het toeristenseizoen verblijven er 120.000–150.000 mensen op het eiland. Gastvrijheid zit in de genen. De dynamiek van water, land, natuur en cultuur inspireert en verbindt mensen. Eilanders en gasten komen hier tot zichzelf door de buitengewone combinatie van schoonheid, rust, sportieve mogelijkheden en monumentale schatten. Schatten in de vorm van historische stadskernen als Zierikzee en Brouwershaven, prachtige ringdorpen, monumentale buitenplaatsen, sporen en artefacten in het landschappen als gevolg van watersnoden en buitendijks verdronken dorpen.

Bestuur & Organisatie
De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland telt negen fracties verdeeld over 23 zetels. Het college bestaat op dit moment naast de burgemeester uit vier wethouders. Naar aanleiding van de recente verkiezingen is inmiddels vastgesteld dat de huidige coalitiepartners opnieuw een college kunnen vormen. Hiermee is de informatiefase afgesloten en start de formatiefase. Vanwege de werkdruk van het huidige college en een aantal onderwerpen dat de komende jaren veel aandacht verdient, is besloten met een vijfde wethouder te gaan werken. In overleg met de beoogde collegepartijen wordt gewerkt aan een concept collegeprogramma en de portefeuilleverdeling.

De organisatie (ongeveer 375 medewerkers) wordt aangestuurd door een MT dat bestaat uit de gemeentesecretaris en vijf afdelingshoofden. Het leerwerkbedrijf De Zuidhoek valt ook onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. Hier zijn ca. 220 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam. Dit bedrijf wordt aangestuurd door een directeur en kent een relatief zelfstandige positie binnen de gemeentelijke organisatie.

Als professionele dienstverlener is men betrokken, betrouwbaar, duidelijk en daadkrachtig. Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt van het denken en handelen. De organisatie wordt gekenmerkt door een informele, toegankelijke cultuur, aandacht voor resultaatgerichtheid en ruimte voor ontwikkeling en initiatieven. Verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd.

De strategische doelen voor het eiland en de organisatie zijn vastgelegd in twee visies: de Strategische visie Tij van de toekomst en de Organisatievisie (‘Ons Organisatieverhaal’). De ‘Strategische Visie’ beschrijft aan de hand van de thema’s werken, wonen en verblijven wat men wil bereiken voor het eiland Schouwen-Duiveland: In 2040 kent vakantie-eiland Schouwen-Duiveland een toonaangevende watereconomie die de duurzame verbinding vormt tussen wonen, werken, zorgen en genieten. Een sleutelbegrip uit de organisatievisie is ‘samenwerken’.

Zoals bij veel gemeenten is werkdruk een belangrijk aandachtspunt. Schouwen-Duiveland is een ambitieuze gemeente met een ambitieuze organisatie en gemeenteraad en gedreven medewerkers. Het is daarom zaak als gemeentesecretaris samen met het MT een goede balans te zoeken tussen politiek-bestuurlijke ambities én ambtelijke uitvoerbaarheid. Gezamenlijk stuur je op de uitvoering van het uitvoeringsprogramma van de strategische visie en op een realistische en planmatige invulling van politieke ambities.

De achterliggende jaren is intensief gewerkt aan de doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt de organisatie positief gewaardeerd en bestaat het beeld dat de organisatie er goed voor staat, maar wel vraagt om doorontwikkeling op de ingezette lijn.

Opgaven en rolinvulling
De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Doorontwikkeling ambtelijke organisatie
Een veeleisende gemeenteraad, de veranderende samenleving en het meebewegen van de organisatie in de richting van een professionele dienstverlening, vraagt flexibiliteit van medewerkers. De opgaven worden groter en complexer en samenwerking en integraliteit daarmee nóg crucialer. Als gemeentesecretaris zet je daarom in op verdere professionalisering van de organisatie. Hierbij dienen de genoemde visies en het Leiderschapskompas als uitgangspunt. Jij committeert je aan deze koers, inspireert en jaagt – samen met het MT – de realisatie hiervan aan. Je zorgt ervoor dat helder is waar de organisatie naartoe gaat en welke keuzes gemaakt worden. Je toont hierin visie en strategische denkkracht. Kijkend naar de toekomst zal ook digitaal en data-gedreven werken een (steeds grotere) rol gaan spelen in de gemeente.

Samenspel bestuur en ambtelijke organisatie
Als eerste adviseur van het college én eindverantwoordelijke voor de organisatie vervul je een belangrijke schakelfunctie tussen bestuur en organisatie. Vanuit jouw verbindend vermogen werk je aan het optimaliseren van het samenspel tussen raad, college en organisatie en weet je beide rollen goed met elkaar in balans te houden. Je hebt ook een actieve rol binnen de zogenaamde driehoek die bestaat uit: burgemeester, griffier en gemeentesecretaris.

(regionale) Samenwerking
Als gemeentesecretaris ben jij gericht op samenwerking, zowel intern als extern (met andere gemeenten, de provincie, OZO en VNG). Samenwerking is immers cruciaal om ook op de lange termijn de opgaven waar de gemeente voor staat waar te maken. Met name de regionale samenwerking binnen Zeeland, maar waar mogelijk ook daarbuiten, vraagt de komende jaren aandacht.

Tot slot vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden, zowel voor de gemeentelijke organisatie als voor de Zuidhoek, die een eigen OR kent. Als WOR-bestuurder ben je in verbinding met de OR; je zorgt ervoor dat zij een actieve inbreng kunnen leveren.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke context. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent benaderbaar, geeft vertrouwen en hebt humor.
 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend.
 • Je bent besluitvaardig, helder in verwachtingen en duidelijk en eerlijk in feedback.
 • Je bent betrokken, hebt oprechte belangstelling voor mensen en hebt oog voor de menselijke maat.
 • Je richt je op de strategische lange termijn, neemt mensen daarin mee en bent in staat om je visie zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau over te dragen.
 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit. Je toont je een stevige adviseur en coach van het bestuur en beweegt je gemakkelijk op de verschillende niveaus.
 • Je bent communicatief sterk, vindt gemakkelijk aansluiting op alle niveaus en bent snel thuis in (regionale) netwerken.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.977,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 15 mei 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. De vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 19: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 18 mei 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 23 mei 2022: persoonlijke presentatie (door kandidaten)
 • 30 mei 2022: 1e gespreksronde
 • 1 juni 2022: 2e gespreksronde

Griffier

De Wageningse bevolking is een diverse mix van families die er al generaties lang wonen en mensen die door studie of werk naar de stad zijn gekomen. Allen hebben Wageningen in hun hart gesloten. Het is een levendige stad en de culturele diversiteit is een verrijking. Als je elkaar kent, begrijp je elkaar beter, dat beseft de stad goed. De Wageningse vrijwilligers dragen de vele activiteiten in de stad en culturele en maatschappelijke organisaties, ondernemers en de universiteit werken nauw samen. Niet voor niets zijn Wageningers trots op hun stad.

Nationaal staat Wageningen bekend als de stad der bevrijding. In mei 1945 werd in hotel “De Wereld” de basis gelegd voor langdurige vrede in Nederland. Vrijheid is sindsdien niet alleen belangrijk tijdens de nationale herdenking, het zit in de haarvaten van de stad.

Wageningen waardeert eigenzinnigheid en organiseert de democratie het liefst van onderaf. Hoewel het gemiddelde opleidingsniveau in Wageningen hoog is, maakt het niet uit of je praktisch of theoretisch geschoold bent. Iedereen draagt bij aan de stad.

In de loop van de eeuwen is langs de Nederrijn en op een kruispunt van oude handelsroutes, een open stad ontstaan. Internationaal staat Wageningen bekend als City of Life Sciences. Het landschap is zeer divers: van De Eng, het Binnenveld en de uiterwaarden, tot de Wageningse berg en de Veluwezoom. Dat maakt Wageningen tot een geschikte plek voor wetenschap, onderzoek en onderwijs en voor inwoners geliefd om te tuinieren en te wandelen.

In Wageningen bestuur je de stad met elkaar, met nadruk op lokale democratie en het betrekken van inwoners. Daar is men behoorlijk actief en bedreven in. De bestuurscultuur van Wageningen is collegiaal en ambitieus, met goede onderlinge verhoudingen; men zoekt op inhoud en in samenspel naar oplossingen voor wat goed is voor de stad en haar inwoners.

De Wageningse gemeenteraad heeft 25 zetels. De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad controleert het college. De huidige burgemeester is halverwege 2021 aangetreden.

De ambtelijke organisatie kent zo’n 300 medewerkers en is volop in ontwikkeling, onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, die eind 2020 is gestart.

De griffier is in de driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris/algemeen directeur de primaire vertegenwoordiger voor de raad. De driehoek wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid, openheid, vertrouwen en samenspel. Naast going concern staan strategische thema’s nadrukkelijk op de agenda.

De griffie bestaat naast de griffier uit twee raadsadviseurs en twee griffie medewerkers. Een goed werkend team van betrokken professionals die nauw samenwerken en gaan voor kwaliteit, met positieve houding, dienstverlenende instelling en aandacht voor werkplezier en goede onderlinge relaties.

Als griffier heb je een breed takenpakket. Je richt je vanzelfsprekend op de advisering en ondersteuning van de gemeenteraad, op het bevorderen van de politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen en op het leiderschap van de griffie.

Onlangs is door het bestuur van de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) een generiek profiel voor de raadsgriffier vastgesteld, met beschrijving van context en speelveld, de resultaatgebieden, benodigde kennis en competenties. Dit profiel dient als uitgangspunt voor de werving en selectie. Klik hier voor het volledige profiel.

In Wageningen zoeken we een griffier met een open, actieve houding gericht op verbinding. Iemand met een sociale antenne en aandacht voor het samenspel tussen de stad, de raad, het college en de organisatie. Iemand die in goede verbinding en afstemming kijkt naar wat goed werkt. Je bent in staat op een plezierige en zelfverzekerde manier de gemeenteraad scherp te houden en beschikt over het talent om met flair en behoud van goede verhoudingen de onpartijdigheid van de griffie te borgen. Je schroomt daarbij niet om proactief mee te denken, te adviseren en een kritische spiegel voor te houden als er meer nodig is, mede in het licht van vraagstukken rondom de volksvertegenwoordigende rol van de raad maar ook over werkvormen van de raadsgesprekken. Spiegelen, sparren, afwegen, onderzoeken, proberen, vernieuwen, stimuleren: het mag er zijn in Wageningen. Je weet daarbij als vanzelf de verschillende verantwoordelijkheden te respecteren. Vanzelfsprekend heb je aandacht voor leiderschap van de griffie, goedlopende basisprocessen en een scherpe blik op de kwaliteitsbewaking van voorstellen, besluitvorming en opvolging. Je beschikt over de capaciteit om met onfeilbare kennis van processen en procedures telkens de inhoud de boventoon te laten voeren.

Persoonsprofiel
Wageningen: wereldstad in zakformaat, nét even anders. Een duidelijk eigen identiteit met gevoel voor tradities én open houding naar de toekomst.

Jij past bij Wageningen en Wageningen past bij jou. De gemeenteraad hecht veel waarde aan deze match op persoonlijkheid en drive en kijkt in het selectieproces naar beproefde kwaliteiten die passen bij de rol van griffier in een ambitieuze stad met grootstedelijke opgaven als Wageningen:

 • Goed thuis in de wereld van politiek-bestuurlijke vraagstukken met aantoonbare ervaring;
 • Goed ontwikkelde (bestuurlijke) sensitiviteit met scherp inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Strategisch sterk en proactief adviserend, met ontwikkelvaardigheden om politiek-bestuurlijke vraagstukken actief verder te brengen;
 • Onafhankelijk, integer en zorgvuldig van aard;
 • Verbindende, evenwichtige persoonlijkheid met relativeringsvermogen;
 • Een echte teamspeler met coachend leiderschap, authentiek, open houding, invoelend, benaderbaar;
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Academisch werk- en denkniveau.

Het VNG profiel schetst het uitgebreide kader voor de gezochte kennis, vaardigheden en competenties voor de functie van griffier.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.269,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.  

Bovenop je maandelijkse salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen, er vakantie uren van te kopen enzovoort.

Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 18 april 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft.

De data in de procedure zijn gepland:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: week 16
 • Cv presentatie (door adviseurs Zeelenberg): 29 april 2022
 • Eerste ronde: 13 mei 2022
 • Tweede ronde: 19 mei 2022 (avond)

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Directeur

Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 470 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water in de sloot. Het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant. En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! 

Sinds half september 2021 hebben we een nieuwe secretaris-directeur. We zijn op zoek naar een directeur die het directieteam compleet maakt. 

Het bestuur en de organisatie
Waterschap Scheldestromen is een uitvoeringsgerichte decentrale overheidsorganisatie met een functioneel openbaar bestuur, bestaande uit een algemene vergadering (AV) en een dagelijks bestuur (db). De dijkgraaf is voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als de algemene vergadering.

De ambtelijke organisatie wordt binnen Scheldestromen aangestuurd door de secretaris-directeur. Hij vormt met de directeur het directieteam. Dit directieteam is de schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Ook is de secretaris-directeur/het directieteam een belangrijk adviesorgaan van de algemene vergadering. De secretaris-directeur is tevens secretaris van het db en de AV en tevens de WOR-bestuurder, volgens de Wet op de Ondernemingsraden. De eindverantwoordelijkheid binnen het directieteam ligt bij de secretaris-directeur. 

Klik hier voor meer informatie over het werk van Scheldestromen.

De uitdagingen 
De zeespiegel stijgt en uiterlijk 2050 moeten de Zeeuwse dijken aan de nieuwe eisen voldoen. Uiterlijk in 2027 moet het gebied voldoen aan de normen voor wateroverlast en de Kaderrichtlijn Water. In 2025 wil Scheldestromen energieneutraal zijn en in 2030 streven we naar halvering van het grondstoffengebruik en terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater (ten opzichte van 2019). In 2050 wil Scheldestromen 100% circulair zijn. 

Niet alleen het klimaat, maar ook de maatschappij en economie veranderen snel. Klimaatadaptie, duurzame energie en circulaire economie, leefomgeving, kennis en innovatie en sociaal economische ontwikkelingen bieden zowel kansen als uitdagingen. Die nieuwe ontwikkelingen vragen extra aandacht en werk van Scheldestromen in relatie tot de kerntaken. Juist voor de (middel-)lange termijn. Veiligheid en betaalbaarheid zijn en blijven speerpunten met oog voor de volgende generaties. Zelfbewust, Zeeuws, en zelfstandig zijn naast omgevingsbewust, procesgericht en risicogestuurd werken leidende principes in alle uitdagingen.

Meer over de principes, de doelen per jaar en wat dat betekent lees je in de Strategienota 2019-2023. In samenspraak met het dagelijks bestuur en de algemene vergadering gaat het directieteam vanaf medio 2022 aan de verdere ontwikkeling/bijstelling (2023-2027) van deze Strategienota werken.

Organisatieontwikkeling en opgaven 
Het huidige besturingsmodel is door meerdere redenen niet succesvol gebleken. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten dat de ambtelijke organisatie voortaan vanuit het concept van ‘eenhoofdige leiding/integraal management’ wordt aangestuurd.  

Gewijzigde omstandigheden en nieuwe maatschappelijke opgaven vragen om nadruk op verbinding en samenwerken, zowel intern als met andere partijen. Nauw samenspel tussen het bestuur en de organisatie en een organisatie met een helder doel die zich tegelijkertijd flexibel weet aan te passen.

Daarbinnen wordt de leiderschapsstijl bepalend hoe we onze ambitieuze doelen gezamenlijk met onze gepassioneerde en deskundige medewerkers en samenwerkingspartners gaan realiseren. Het goede van het huidige model: projectmanagement, omgevingsgericht en risico-gestuurd werken en toewerken naar een volledig procesgeoriënteerde organisatie worden voortgezet.

Aan het directieteam wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor richting en sturing en voorbeeldgedrag van deze organisatieontwikkeling via:

 • Analyse en reflectie werken aan een duidelijk ‘waarom en hoe’ en een gezamenlijk doel.
 • Realistische doelen met een hanteerbare planning, aandacht voor prioriteren, herkenbare prioritering van regulier versus projectmatige werkzaamheden.
 • Bouwen aan een herkenbaar management dat werkt vanuit een duidelijk leiderschapsprofiel met transparante communicatie.
 • Visie te tonen, besluiten te nemen, deze toelichten en ernaar handelen, mensen betrekken (‘elke mening mag gehoord worden’), onze vakmensen in hun kracht zetten en verbinden in-/ en tussen alle lagen en eenheden van de organisatie en met onze samenwerkingspartners.
 • Elkaar scherp te houden door elkaar dagelijks feedback te geven, op jezelf en naar elkaar te reflecteren en persoonlijk leiderschap te tonen.
 • Rust en vertrouwen te creëren met aandacht voor menselijke maat.

Takenpakket 
Samen met de secretaris-directeur wordt de aansturing van de ambtelijke organisatie onderling verdeeld. Vanuit kennis, ambitie en affiniteit is de secretaris-directeur gericht op de aandachtsvelden van de bedrijfsvoering en zoeken we een directeur die meer gericht is op de primaire taken/afdelingen van het waterschap.

Het opdrachtgeverschap van programma’s en projecten wordt verdeeld langs dezelfde lijnen.

Verder is directeur de vaste vervanger van de secretaris-directeur in de rol van secretaris van het dagelijks bestuur.

Persoonsprofiel 
Naast academisch denk-/en werkniveau heb je meerjarige directie- of managementervaring in een politiek bestuurlijke context. Je hecht belang aan medezeggenschap en hebt affiniteit met het werk en de opgaven van het waterschap. Je accent ligt op de mensgerichte kant van het werk en hebt een primair op de interne organisatie gerichte focus.

Je weet medewerkers tot effectieve samenwerkingen te bewegen, innovaties aan te jagen, om open en kritisch mee te denken om proces-programmagericht te werken. Je bent veeleisend naar medewerkers en daagt hen uit het maximale uit zichzelf te halen en laat hen ontwikkelen. Je bent rechtvaardig, toont de menselijke maat en hebt oog voor een goede werkbalans. Je communiceert helder, bent overtuigend en standvastig, taak-/resultaatgericht, laat daadkracht en besluitvaardigheid zien. Je delegeert naar afdelingshoofden en teamleiders en de diverse programma’s en projecten en bewaakt dat het uitvoerbare plannen worden. Je hebt oog voor details. Je bent authentiek, hebt zelfvertrouwen en bent benaderbaar en zichtbaar. Je spreekt mensen aan op hun (werk) houding en attitude of hun niet proces- en/of samenwerkingsgerichte instelling.

Je neemt je plek in het directieteam, streeft naar consensus, maar accepteert de uiteindelijke beslissing. Daarnaast heb je gevoel voor de politieke context van het waterschap en bestuurlijke sensitiviteit om daarin succesvol te opereren.

Diversiteit en inclusiviteit passen in het maatschappelijk werkgeversprofiel van het waterschap.

Arbeidsvoorwaarden
De functie van directeur is gewaardeerd in schaal 15 cao Werken voor Waterschappen en biedt daarmee een brutosalaris van maximaal € 7.950,- per maand. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB), dit is 21% van het bruto maandsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget laat uitbetalen.

Scheldestromen biedt prima opleidings-/ontwikkelingsfaciliteiten. Je pensioen wordt verzorgd door het ABP Pensioenfonds.

Je woont in Zeeland of bent bereid om daarheen te verhuizen. Een verhuiskostenregeling is beschikbaar.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

Het dagelijks bestuur wordt meegenomen in de selectieprocedure. Bij de kandidatenselectie zullen de dijkgraaf en de waarnemend dijkgraaf actief betrokken worden.

Naast de selectiecommissie komt er een adviescommissie. In de adviescommissie is de or vertegenwoordigd. De adviescommissie doet aanbeveling aan de voorzitter van de selectiecommissie.

De te benoemen kandidaat wordt voorgesteld aan het voltallige dagelijks bestuur en daarna door het dagelijks bestuur benoemd.

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 17 april 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden deze hier gepubliceerd. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

Verbindende Teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling

Een mensgerichte bouwer die werkt aan samenhang en strategisch vermogen van het team, midden in het politiek-bestuurlijke hart van de organisatie

Liggend aan de Merwede en de Noord, is Papendrecht van oorsprong een dijkdorp waar rivieren vanaf het ontstaan van het dorp belangrijk waren voor vervoer en inkomsten. Het logo van de gemeente herinnert aan die tijd; verwijzend naar de (gele) wieken van de molens en de ligging aan de twee grote (blauwe) rivieren.

Tegenwoordig is Papendrecht een compacte kern aan het water, waar de samenleving voorop staat, rijk aan (culturele) activiteiten en voorzieningen. Voor de uitvoering van het sociaal domein werkt Papendrecht samen met 6 omringende gemeenten, in de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. Het klantcontact is belegd bij de Sociale dienst Drechtsteden en partner Sterk Papendrecht (wijkteam). Werken voor gemeente Papendrecht betekent werken in een prettige, compacte en overzichtelijke organisatie met korte lijnen, waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

Papendrecht in ontwikkeling
Papendrecht wil een wendbare netwerkorganisatie zijn, die optimaal in verbinding staat met de samenleving. Een gemeente die de behoeften van inwoners en ondernemers centraal stelt en opgaven samen met hen oppakt. Veel ontwikkelingen komen voort uit initiatieven vanuit de samenleving.

Om dit vorm te geven is ingezet op organisatieontwikkeling, met als leidende thema’s: Externe Focus, Sturing en eigenaarschap, Kwaliteit, Versterken van samenwerken, Leren en inspireren en innoveren, Flexibiliteit & Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Als teamleider bouw je samen met je collega-teamleiders en de directie vanuit de genoemde thema’s aan een toekomstgerichte organisatie.

In dat kader is ook de structuur van de organisatie aangepast. De ruim 200 medewerkers worden nu aangestuurd door een tweehoofdig directieteam en negen teamleiders.

Het team Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) bestaat uit ca. 22 medewerkers die zich inzetten voor het sociaal domein, sport, wonen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en cultuur. De inhoud van het werk richt zich vooral op beleid, het uitvoerende deel in het team betreft jeugd- en jongerenwerkers. Zowel de samenleving als het bestuur hebben veel belangstelling voor de onderwerpen. Dit geeft een extra dimensie aan het werk en heeft invloed op de werkdruk. Het team heeft enkele onrustige jaren achter de rug en er zijn veel nieuwe medewerkers ingestroomd. De deskundigheid en betrokkenheid van medewerkers is groot.

Opgaven
Als teamleider MO bouw je aan één team. Waar rollen helder zijn en men elkaar opzoekt en elkaars waarde (h)erkent. Concreet ga je aan de slag met de volgende zaken:

Teamontwikkeling
Je zorgt voor focus en een duidelijke koers. Je voert met medewerkers continu het gesprek: wat heb je nodig, hoe pak je het aan en wie betrek je erbij? Je staat open voor tegengeluid en andere ideeën maar bent ook duidelijk in verwachtingen. Je stimuleert en faciliteert samenwerking onderling en met andere teams. Je zorgt voor (h)erkenning van de onderlinge meerwaarde binnen het team en vergroot daarmee het werkplezier.

Je stimuleert eigenaarschap bij medewerkers; vanuit zelfvertrouwen en professionaliteit handelen in samenwerking met de lokale samenleving, ketenpartners en verbonden partijen. Soms betekent dit verzakelijking, aanspreken op afspraken. Met name leren, innoveren en inspireren zijn sleutelwoorden. Je geeft ruimte aan creativiteit en bent een toegankelijk sparringpartner.

Balans bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit
Je bent een zichtbare schakel tussen het bestuur en je team. Samen met directie en bestuur breng je de ambities in kaart én wat er ambtelijk waargemaakt kan worden. Richting het team ben je transparant over wat de vraag van het bestuur is en welke keuzes daarin gemaakt worden. Bij de prioritering hou je lange termijn doelen voor ogen.

Verantwoordelijkheden en rollen

 • Je hebt de doorontwikkeling van de organisatie als geheel voor ogen en draagt samen met collega-teamleiders een concernbrede verantwoordelijkheid om integraal invulling te geven aan opgaven.
 • Je draagt zorg voor realiseren van doelstellingen van het team en (bestuurlijke) opdrachten, vertaalt strategische visie en koers van de organisatie door naar je team, o.a. door het maken van een jaarlijks teamplan.
 • Je bent budgetverantwoordelijk en personeelsverantwoordelijk voor het gehele team en aanspreekbaar op subsidietoekenning aan de uitvoeringsorganisatie Sterk Papendrecht.
 • Het team houdt zich bezig met de inhoud, jij stuurt met name op hoofdlijnen en bent voor directie en bestuur aanspreekpunt. Je schakelt op diverse niveaus en tussen expertises en brengt deze bijeen.
 • Je bent met je team verantwoordelijk voor het verbinden van de (strategische) beleidsvraagstukken aan maatschappelijke thema’s. Dit vraagt om integraal advies met afweging van de verschillende belangen binnen het team, daarbuiten organisatiebreed en extern/regionaal.
 • Je adviseert de directie over jouw vakgebied en vertegenwoordigt de gemeente Papendrecht extern.

Persoonsprofiel
Papendrecht zoekt een ervaren, verbindende leidinggevende met HBO+/WO werk- en denkniveau. Je hebt aantoonbare affiniteit met maatschappelijke ontwikkeling. De volgende persoonlijke kenmerken vallen op in je profiel:

 • Je bent een stevige persoonlijkheid en houdt je goed staande in een complex krachtenveld.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven; je geeft vertrouwen en ruimte maar kunt tegelijkertijd waar nodig ook stevig sturen.
 • Je bent mensgericht, hebt interesse in wat mensen drijft en krijgt hen mee in veranderingen.
 • Je bent toegankelijk, je stelt je op als sparringpartner. Je snapt de dynamiek in het team en signaleert tijdig richting bestuur en directie.
 • Je bent communicatief vaardig en politiek-bestuurlijk sensitief. Je informeert en schakelt tijdig en gemakkelijk op diverse niveaus.
 • Je toont voorbeeldgedrag: transparant in handelen, actief communicerend en je haalt feedback op.
 • Je houdt overzicht, en handelt vanuit strategische visie.

Arbeidsvoorwaarden
Papendrecht biedt een uitdagende spilfunctie binnen een prettige betrokken organisatie. Werken op locatie doe je op een flexibele werkplek in een modern vormgegeven gemeentehuis dat de open cultuur van de gemeente weerspiegelt. Jouw baan is meer dan alleen een salaris, je doet het voor je team, voor Papendrecht en de regio. Hier zet men graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:

 • een dienstverband voor één jaar voor 32-36 uur per week met intentie tot een vast dienstverband.
 • een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand (salarisschaal 12, cao gemeenten per 1-4-2022) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB budget (inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering) besteedt.
 • ABP pensioen.
 • een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten en de mogelijkheid tot flexibel thuiswerken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag voor 1 mei tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 18                              adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

9 mei 2022                         cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

16 mei 2022                        1e selectieronde

19 mei 2022                        2e selectieronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Verbindende manager met ontwikkelkracht

De doorontwikkeling van het team (Ideale Buitendienst), domein en organisatie en het  verder richting geven én vasthouden van de koers, daar sta je voor aan de lat in Velsen. Jij bent een absolute verbinder en stuurt op ontwikkeling en professionalisering. Velsen staat open voor iemand die de stap wil maken naar een eindverantwoordelijke managementfunctie.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. Men wil als organisatie goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en snel wendbaar zijn. Dit is opgenomen in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Om de uitgangspunten van deze besturingsfilosofie te ondersteunen, is de organisatie-inrichting per 1 juni 2020 aangepast van een drielaagse naar een tweelaagse managementstructuur.

Vanwege de omvang van het team Beheer & Onderhoud is hier een uitzondering gemaakt; de Buitendienst wordt aangestuurd door een teamleider.

Opgaven
Het team Beheer & Onderhoud behoort tot het domein Fysieke Leefomgeving en richt zich op het behouden en versterken van de leefomgeving, het bevorderen van integrale en tijdige advisering aan het bestuur en in goed contact samenwerken met de samenleving. In het neerzetten en doorontwikkelingen van het team ligt daarbij nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang
De aangepaste structuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel leidinggevenden als medewerkers. Als manager coach en begeleid je jouw team hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. De zelfstandigheid van het team en individuen vergroten, dat is de opgave. Uiteraard sta jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten.

Medewerkers van het team zijn erg betrokken bij hun werk. Zij zijn deskundig en willen hun werk graag goed doen. De nieuwe organisatie-inrichting betekent voor sommigen wennen aan een nieuwe manier van leidinggeven en ontvangen. Want wat verwacht de manager nu van de medewerkers en wat mogen medewerkers van hun manager verwachten?

Vormgeven domeinsturing
De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. De managers trekken hierin samen op. Het is aan henzelf om een goede (overleg)structuur in te richten. Uitgangspunt hierbij is dat zaken aan de juiste tafel besproken worden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie;
 • Samen met de teamleider Buitendienst geef je verder vorm aan ‘de Ideale Buitendienst’;
 • Je stuurt op projectmatig werken en bent ambtelijk opdrachtgever voor diverse projecten.

Organisatie
Onder het tweehoofdige directieteam vallen een viertal domeinen: Publiek en Bestuur, Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Bedrijfsvoering. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn er managers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je een (of meerdere) team(s).

Het domein Fysieke Leefomgeving bestaat uit vijf teams: Ondersteuning, Vastgoed, Regie & Ontwikkeling, Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte. Deze teams worden aangestuurd door vier managers.

Team Beheer & Onderhoud
Team Beheer & Onderhoud houdt zich bezig met het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte zoals onderhoud van groen, verhardingen en rioleringen. Het team bestaat uit 65 collega’s; jij stuurt er 23 direct aan. Vanuit ‘de Ideale Buitendienst’ werkt men aan de doorontwikkeling van dit team.

Persoonsprofiel
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau. Managementervaring is een pre, maar geen vereiste. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert.
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Goed om te weten
Heb jij de potentie en ambitie om deze rol succesvol in te vullen, maar misschien nog niet de ervaring? Dan is Velsen ook in jou geïnteresseerd!

Arbeidsvoorwaarden

 • Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.661,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13).
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden.
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet.
 • Vergoedingen voor reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want men vindt het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 27 februari 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van manager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 9                               Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

10 maart 2022                   cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

18 maart 2022                   1e selectieronde

22 maart 2022                   2e selectieronde

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2025 het thema “Kennisrijk Werken’ meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Afdelingsmanager “Huis van Zeeland”

Vernieuwend en eigentijds met respect voor de tradities die Zeeland eigen zijn.

Context en uitdaging
Al ruim 500 jaar is de Middelburgse Abdij het huis van het Zeeuws Provinciebestuur en de werkplek van provinciemedewerkers. De Abdij is een bijzondere ontmoetingsplek, waar gasten uit binnen- en buitenland worden ontvangen. Oud, nieuw, architectuur, werkplekken, kunstwerken, kristallen kroonluchters, antiek en glanzende vloeren zorgen ervoor dat vroeger en nu met elkaar verbonden zijn. We doen er veel aan om het dé plek te laten zijn voor overleg en ontmoeting.

De bestuurlijke ambitie is om de Abdij “het huis van de provincie” te laten zijn, het politieke hart van Zeeland. De keuzes in vorm en intensiteit van o.a. het hospitality concept , maar ook de samenwerkingsruimten moeten een bijdrage leveren aan het imago van de Provincie als netwerkpartner en beschermvrouwe van brede, Zeeuwse samenwerking.

De ambities van de afdeling reiken daarmee verder dan effectief uitvoering te geven aan de facilitaire beleidsvisie ‘Kwaliteit in beheer’. De provincie Zeeland staat voor een verbindende, op versterking gerichte organisatie die de partijen in Zeeland verbindt en daardoor succesvol maatschappelijke opgaven in samenwerking oplost. De afdeling facilitair draagt bij aan de maatschappelijke missie van de Provincie Zeeland door maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en toepasbaar te maken in de bedrijfsvoering van de provincie Zeeland.

De afdeling stapt hiermee in de frontlinie van de organisatie met jou als afdelingsmanager als het boegbeeld van vernieuwend en eigentijds met respect voor de tradities die Zeeland eigen zijn.

Team en opgaven
Met trots heeft Zeeland veel uitvoerende activiteiten in eigen dienst. Een hecht team van 65 medewerkers zet zich dag in dag uit in voor excellente dienstverlening en facilitaire ondersteuning. De afdeling Facilitair bestaat uit een team beleid en projecten, een team gebouwenbeheer en wagenpark en een unit services. Daarmee excelleert zij in de operationele processen zoals interieurverzorging, representatie en beveiliging.

De afdeling staat voor een omwenteling naar pro-actiever acteren op complexe facilitaire vraagstukken, zoals het ontwikkelen van nieuwe bedrijfs- en werkplekconcepten of een nieuwe (duurzame) huisvestingsstrategie. Het denken over de werkomgeving ontwikkelt zich in hoog tempo en onze omgeving is onderdeel van de identiteit van de organisatie en minder een faciliteit.

Het optimaal benutten van de Abdij is meer dan het bieden van fysieke en digitale vergaderfaciliteiten voor Staten, college en ambtenaren. Het vraagt een duurzame huisvestingsstrategie met bedrijfsconcepten die aansluiten op hoe de provincie zich wil presenteren met gebouwen en ruimten, fysieke faciliteiten en HR-beleid waarin mensen optimaal tot hun recht komen. In die concepten wordt voelbaar hoe we als organisatie ons willen verbinden met de samenleving. De ambities op gebied van duurzaamheid die de provincie laat zien naar de samenleving laat zij ook in alle onderdelen van de eigen bedrijfsorganisatie zien. De afdeling geeft hierin richting aan de hele organisatie.

Rol en verantwoordelijkheden
Het integraal leidinggeven aan de afdeling Facilitair staat centraal binnen deze positie. De afdeling kent sinds kort een unitmanager die de operationele aansturing verzorgt. Als afdelingsmanager richt je je op overstijgende en toekomstgerichte vraagstukken.

Tot slot maak je onderdeel uit van het managementteam en heb je samen met collega-managers de taak om de politiek-bestuurlijke agenda te vertalen naar de concrete realisatie. Door jouw actieve deelname aan meerdere overleggremia waarbij we o.a. de definiëring van opgaven en de vertaling van opgaven, programma’s, projecten of afdelingsdoelstellingen in relatie tot de wettelijke taken van de Provincie bespreken, capaciteit en personeelsbezetting en strategische thema’s gerelateerd aan de (interne) organisatie. Jij hebt de verbindende rol tussen deze overleggen en jouw afdeling.

Persoonsprofiel
De Provincie Zeeland zoekt een verbinder, in het hart van de organisatie. Iemand met de ambitie om de afdeling en de Provinciale organisatie verder te brengen, die blij wordt van bouwen en ontwikkelen van talent. Je beschikt over een academisch werk -en denkniveau, hebt ervaring met integraal management en bedrijfsvoering en bij voorkeur kennis van vastgoed en facilitair management.  Je bent bestuurlijk en maatschappelijk sensitief en weet wat er leeft in de samenleving en wat dit betekent voor de interne bedrijfsvoering. Er wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren in het bijzonder iemand met onderstaande accenten daarin:

 • Je bent toegankelijk en werkt vanuit vertrouwen. Jouw leiderschap is in de basis coachend, maar waar nodig sturend.
 • Je bent strategisch, balanceert goed tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen en schakelt soepel tussen diverse abstractieniveaus.
 • Je bent communicatief sterk, onderhoudt en legt makkelijk contact en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je bent stevig, daadkrachtig, authentiek en brengt humor mee.
 • Je bent analytisch, stuurt koersvast en op hoofdlijnen, weet wat er speelt en wat er nodig is.
 • Je hebt lef, bent oplossingsgericht en pragmatisch.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.024,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14, peildatum 1 april 2022).

Bovenop je maandelijkse salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen, er vakantie uren van te kopen. enzovoort. Daarnaast ontvang je en een vergoeding voor woon-werk verkeer op basis van declaratie.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Wouter Nijland, via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 3 april 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 14                         Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

11 april 2022                   cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

15 april 2022                  1e selectieronde

22 april 2022                 2e selectieronde

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Teamleider Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling & Vastgoed

Zorg jij blijvend en stabiel voor de doorontwikkeling van dit team?

Liggend aan de Merwede en de Noord, is Papendrecht van oorsprong een dijkdorp waar rivieren vanaf het ontstaan van het dorp belangrijk waren voor vervoer en inkomsten. Het logo van de gemeente herinnert aan die tijd; verwijzend naar de (gele) wieken van de molens en de ligging aan de twee grote (blauwe) rivieren.

Tegenwoordig is Papendrecht een compacte kern aan het water, waar de samenleving voorop staat, rijk aan (culturele) activiteiten en voorzieningen. Samen met de zes andere Drechtsteden vormt Papendrecht een unieke Zuid-Hollandse delta met bijna 300.000 inwoners. Zij werken regionaal in ruimtelijk en economisch opzicht samen in Smart Delta Drechtsteden. Hiervoor is de groeiagenda 2030 opgesteld; een strategische visie voor de ontwikkeling tot 2030. Deze kent vier pijlers: goed wonen, goed werken, goede bereikbaarheid en de energietransitie. De doorvertaling hiervan voor Papendrecht is vastgelegd in de omgevingsvisie. Werken voor Papendrecht betekent werken in een prettige, compacte en overzichtelijke organisatie met korte lijnen, waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

Papendrecht in ontwikkeling
Papendrecht wil een wendbare netwerkorganisatie zijn, die optimaal in verbinding staat met de samenleving. Een gemeente die de behoeften van inwoners en ondernemers centraal stelt en opgaven samen met hen oppakt. Veel ontwikkelingen komen voort uit initiatieven vanuit de samenleving.

Om dit vorm te geven is ingezet op organisatieontwikkeling, met als leidende thema’s: Externe Focus, Sturing en eigenaarschap, Kwaliteit, Versterken van samenwerken, Leren en inspireren en innoveren, Flexibiliteit & Politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Als teamleider bouw je samen met je collega-teamleiders en de directie vanuit de genoemde thema’s aan een toekomstgerichte organisatie.

In dat kader is ook de structuur van de organisatie aangepast. De ruim 200 medewerkers worden nu aangestuurd door een tweehoofdig directieteam en negen teamleiders.

Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed (GROV)
Het team bestaat uit ca. 20 veelal hoogopgeleide, gepassioneerde en vakbekwame beleids- en projectmedewerkers, die (strategische) beleidsvraagstukken aan concrete uitvoering van projecten en aan maatschappelijke thema’s verbinden. Het team is ruim twee jaar geleden ontstaan door samenvoeging van het beleidsteam met o.a. economie, verkeer, milieu en wonen en het team grondzaken, ontwikkeling en vastgoed. De afgelopen jaren heeft het team veel wisselingen in bezetting en aansturing gekend. Zowel maatschappij als bestuur hebben veel aandacht voor het vakgebied van team GROV; dit zorgt voor een extra dimensie in het werk.

Opgaven
In dit relatief jonge team sta je voor een aantal opgaven aan de lat. Het samenvoegen van beleid en uitvoering is een eerste stap. Dat in de praktijk ook echt als één integraal team te laten functioneren is de volgende stap.

Samenhang, verbinding en integraliteit
Als teamleider stuur je op integrale samenwerking binnen het team en daarbuiten (met andere teams en disciplines). Hierin heb je een stimulerende en faciliterende rol. Je zorgt voor structuur en kaders; je bent scherp op de inrichting van werkprocessen en helder over taken & rollen, zeker ook binnen opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Zo zorg je voor (h)erkerinning van de onderlinge meerwaarde en meer werkplezier.

Teamontwikkeling
Je stimuleert eigenaarschap bij medewerkers; vanuit zelfvertrouwen en professionaliteit handelen in samenwerking met inwoners en ondernemers. ‘Buiten’ ook echt ‘naar binnen’ halen.
Leren, innoveren en inspireren zijn sleutelwoorden. Je geeft ruimte a.an creativiteit, bent een inspirerend sparringpartner.

Balans, ambities en capaciteit
Je hebt een schakelfunctie tussen bestuur en team; je managet de verwachtingen over en weer. Je stelt in overleg met directie en bestuur prioriteiten waar nodig en gaat met hen gesprek aan over taken, capaciteit en formatie. Je houdt hierbij lange termijn doelen voor ogen.

Verantwoordelijkheden en rollen
Je hebt de doorontwikkeling van de organisatie als geheel voor ogen en draagt samen met collega-teamleiders een concernbrede verantwoordelijkheid om integraal invulling te geven aan opgaven.

 • Je draagt zorg voor realiseren van doelstellingen van het team en (bestuurlijke) opdrachten, vertaalt strategische visie en koers van de organisatie naar het operationeel niveau binnen je team, o.a. door het maken van een jaarlijks teamplan.
 • Je bent budgetverantwoordelijk en personeelsverantwoordelijk voor het gehele team.
 • Het team houdt zich bezig met de inhoud, jij stuurt met name op hoofdlijnen. Je schakelt op diverse niveaus, tussen medewerkers en expertises en brengt deze bijeen.
 • Je bent met je team verantwoordelijk voor het verbinden van de (strategische) beleidsvraagstukken aan de concrete uitvoering van projecten en aan maatschappelijke thema’s. Dit vraagt om integraal advies met afweging van de verschillende belangen binnen het team, daarbuiten organisatiebreed en regionaal.
 • Je adviseert de directie over jouw vakgebied en vertegenwoordigt de gemeente Papendrecht extern.

Persoonsprofiel
Papendrecht zoekt een enthousiaste leidinggevende met HBO+/WO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met procesmatig werken en het aansturen van projecten, bij voorkeur binnen een gemeente. Je hebt aantoonbare affiniteit met het vakgebied. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je bent daadkrachtig, enthousiast, inspirerend en krijgt mensen mee.
 • Je staat stevig in je schoenen en stelt je op als sparringpartner voor directie en bestuur. Je snapt de dynamiek in het team en durft deze te managen richting bestuur en directie.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven; je geeft vertrouwen en ruimte maar kunt tegelijkertijd ook stevig sturen indien nodig. Je daagt medewerkers uit om over grenzen te kijken, prikkelt en motiveert hen om zelf oplossingen voor vraagstukken te bedenken.
 • Je bent communicatief vaardig en politiek-bestuurlijk sensitief. Je informeert en schakelt tijdig en gemakkelijk op diverse niveaus.
 • Je bent verbindend, nieuwsgierig naar het waarom en haakt medewerkers aan op thema’s.
 • Je toont voorbeeldgedrag: open, duidelijk en koersvast en spreekt mensen makkelijk aan.
 • Je kunt je kwetsbaar opstellen, zowel in je team als richting directie; je bent toegankelijk, haalt feedback op en gebruikt deze om je te ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden
Papendrecht biedt een uitdagende spilfunctie binnen een fijne betrokken organisatie. Werken op locatie doe je op een flexibele werkplek in een modern vormgegeven gemeentehuis dat de open cultuur van de gemeente weerspiegelt. Jouw baan is meer dan alleen een salaris, je doet het voor je team, voor Papendrecht en de regio. Hier zetten wij graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:

 • een dienstverband voor één jaar voor 32-36 uur per week met intentie tot een vast dienstverband.
 • een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand (salarisschaal 12, cao gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB budget (inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering) besteedt.
 • ABP pensioen.
 • een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten en de mogelijkheid tot flexibel thuiswerken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 13 november 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Manager Operations

Een stevige managementopgave binnen een groot organisatieonderdeel dat zich richt op onderhoud en assetmanagement, waarmee jij bijdraagt aan de doorontwikkeling naar een professionele, efficiënte en transparante uitvoering, organisatie?

De wereld van de waterschappen is volop in ontwikkeling. De komende jaren zal dat niet anders zijn. Dat geldt ook zeker voor het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland dat zowel de provincie Zuid-Holland als Noord-Holland beslaat en uit zowel kustgebied als grootstedelijk gebied bestaat. Rijnland staat voor mooie, grote inhoudelijke- en professionaliseringsopgaven. Je komt dan ook niet in een gespreid bedje terecht en kunt echt aan de slag met je ontwikkel- en verandervaardigheden.

Organisatie en management
Als manager Operations ben je onderdeel van het relatief nieuwe managementteam van de Directeur Water, samen met de manager/opdrachtgever Grote Projecten, de manager Strategie en Omgeving (te werven), drie resultaatmanagers en een strategisch adviseur/secretaris.

Je stuurt 11 specialistische teamleiders aan die werken aan Beheer en Bedienen (zuiveringsinstallaties en watersystemen: 6 teams) en Onderhoud (5 teams). Deze teams hebben gezamenlijk de asset-rol van “asset service provider”, dat wil zeggen ze leveren alle diensten om de assets van Rijnland te realiseren, onderhouden, beheren en bedienen. De services op onderdelen worden geleverd door de teams en jij bent verantwoordelijk dat de teams samen de rol van asset service provider naar volle tevredenheid uitvoeren. Binnen de organisatie heerst een sfeer van hard werken, actiegerichtheid en grote betrokkenheid bij het eigen vakgebied.

Opgaven, verwachtingen en verantwoordelijkheid
In deze uitvoeringsorganisatie van Rijnland werken zo’n 300 mensen dagelijks aan het beheer en onderhoud van de vele assets. 2022 is een kantelpunt voor een aantal grote inhoudelijke en procesopgaven, waaronder:

 • Het transitieproces voor de onderhoudsorganisatie: van correctief naar preventief/risico-gestuurd werken. Dit is een stevige omwenteling en een randvoorwaarde voor Rijnland om haar taken efficiënt en effectief uit te kunnen blijven voeren. Momenteel ligt voor de vorming van het nieuwe managementteam Water een adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad. Onderdeel van deze adviesaanvraag is de span of control van de manager operations van 11 teams;
 • Versterken van het veiligheidsbewustzijn binnen het primaire proces;
 • Assetmanagement op orde; processturing hernieuwd inrichten;
 • Doorontwikkeling van het management; samen met de teamleiders bewaak je de balans tussen resultaatafspraken en mensen/middelen. Je maakt afspraken over de ontwikkeling van de teams en begeleidt hen hierin. Je stuurt op rolvastheid, strategische samenwerking en digitale transformatie.

Het vraagt een balans tussen zorgdragen voor het optimaal functioneren van de assets voor schoon water en droge voeten én werken aan doorontwikkeling naar een mooie, soepele en effectieve nieuwe procesinrichting van de uitvoeringsorganisatie. Gelet op diverse ontwikkelrichtingen zorg je voor duidelijkheid in huidige en toekomstige rollen en verantwoordelijkheden. Jij pakt leiderschap op de aansturing en leidt de vele ontwikkelingen en veranderingen in goede banen.

Op directie -en bestuursniveau lever jij een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering en risicoreductie van Onderhoud, Realisatie, Bedienen & Beheren. Daarnaast draag je bij aan de doorontwikkeling van de directie Water. Je legt verantwoording af aan de directeur Water. De bestuursprogramma’s (als klant/ opdrachtgever) definiëren de inhoudelijke resultaten die bereikt moeten worden. Als manager toon jij je een strategisch sparringpartner voor de directie.

Persoonsprofiel
Je heeft een afgeronde HBO/WO opleiding en bewezen managementkwaliteiten en verandervaardigheden. Bij voorkeur in een vergelijkbare type uitvoeringorganisatie, met aantoonbare kennis van/ervaring met assetmanagement.

Jouw leiderschapsstijl:

 • Je bent slagvaardig en weet gemakkelijk te schakelen op verschillende niveaus om resultaten te bereiken;
 • Je weet mensen in beweging te krijgen;
 • Je laat de inhoud bij de mensen en stimuleert persoonlijk leiderschap;
 • Je krijgt dingen voor elkaar; je bent stevig, doortastend en toont lef en durf;
 • Je kunt goed analyseren, prioriteren en beheerst timemanagement;
 • Je bent bestuurlijk sensitief, resultaat- en klantgericht. Je balanceert tussen bestuurlijke ambities en haalbaarheid van de uitvoering.
 • Je draagt met jouw houding en gedrag bij aan het verbeteren van de (veiligheids)cultuur.
 • Je beseft dat resultaat en ontwikkeling van mensen niet los van elkaar staan. Zowel ontwikkeling als resultaat staan daarmee hoog op je agenda; je zet in op coaching van de mensen/teamleiders en bewaakt de balans tussen ambities en mogelijkheden/capaciteiten.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris van minimaal €5.521,- en maximaal € 7.950,- (schaal 15) bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring;
 • Naast jouw salaris heb je een ruime keuzevrijheid door het Individueel Keuze Budget ter waarde van 21% van het totale maandsalaris. Hiermee kun je bijvoorbeeld extra verlofuren kopen, bouwen aan een (nog) beter pensioen of je kunt het laten uitbetalen als loon. Op fulltime basis kun je per maand 32 extra uren kopen;
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en daarom biedt men je een persoonlijk opleidingsbudget van € 6.000,- voor 5 jaar;
 • Een zakelijke telefoon en een laptop die je ook privé kunt gebruiken;
 • Een werkweek van 36 uur per week waarin je in overleg met jouw leidinggevende zelf kunt bepalen op welke dagen je werkt en hoeveel uren je per dag maakt.

Contact en informatie
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met José Brus of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 20 februari 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 8                               Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

3 maart 2022                    cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

9 maart 2022                   1e selectieronde: persoonlijke presentaties

15 maart 2022                   2e selectieronde: verdiepende gesprekken

21 maart 2022                   3e selectieronde: afrondende gesprekken

Directeur met portefeuille Sociaal Domein & Veiligheid

Er gebeurt veel in Roosendaal. Het gemeentebestuur is ambitieus en werkt hard aan de ontwikkeling van de stad onder het motto: ‘Duurzaam, sterk, aantrekkelijk’. Roosendaal wil een duurzame gemeente zijn die werk maakt van de energietransitie en klimaatadaptatie. Een gemeente waar iedereen kan participeren in de samenleving en jongeren een toekomstperspectief hebben. Een gemeente met een goed woning- en voorzieningenaanbod, waar iedereen zich veilig en thuis voelt in eigen wijk of dorp. In Roosendaal hebben inwoners daadwerkelijk iets te zeggen over hun leefomgeving.

De organisatie
Gemeente Roosendaal heeft ongeveer 475 medewerkers in dienst. De directie bestaat uit de gemeentesecretaris en drie directeuren.

De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich voortdurend, met als kernwaarden ‘Resultaatgericht’, ‘Samen’ en ‘De ander centraal’. Roosendaal gelooft in de kracht van haar medewerkers. Zij zijn zelfstandige professionals, gericht op resultaat en samenwerking, die het bestuur adviseren en ondersteunen in het realiseren van de ambities. In dat kader werkt men in Roosendaal steeds meer in kleine groepen van 8 tot 12 medewerkers zonder direct leidinggevende. Medewerkers zijn met elkaar verantwoordelijk voor het groepsresultaat en verdelen onderling hun werkzaamheden. Zij leggen verantwoording af aan de directie. Dit noemt Roosendaal autonomer werken. Meer hierover leest u op de website.

Opgaven
Samen met de gemeentesecretaris en twee collega-directeuren:

 • geeft u leiding aan de ambtelijke organisatie;
 • laat u de organisatie meebewegen met de snel veranderende maatschappij;
 • zorgt u voor / stuurt u op verdere versterking en professionalisering van de integrale interne en externe samenwerking;
 • zorgt u voor / stuurt u op heldere communicatie over afspraken en prestaties, alsook op de verdere ontwikkeling en professionalisering van houding en gedrag van groepen en individuele medewerkers.

En daarnaast:

 • bent u eerste aanspreekpunt binnen het Sociaal Domein & Veiligheid voor medewerkers, bestuur en partners;
 • treedt u in de rol van directeur op als ambtelijk opdrachtgever voor programma’s en projecten binnen het Sociaal Domein & Veiligheid. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dit opdrachtgeverschap te mandateren.

Persoonsprofiel
U heeft academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met het managen van professionals in een complexe omgeving, liefst in de setting van programmasturing en/of zelfsturende teams. Daarnaast heeft u aantoonbare kennis van/ervaring met het Sociaal Domein & Veiligheid, bij voorkeur in een grootstedelijke omgeving.

U bent scherp van geest, plezierig in de omgang en hebt een goed gevoel voor humor. U bent koersvast en helder en oprecht in uw communicatie. U bent sterk in het leggen van verbindingen binnen en buiten de organisatie. U heeft een scherp oog voor ontwikkelingen in de samenleving en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie. Grootstedelijke vraagstukken en de benodigde integrale afstemming op dit gebied zijn u niet vreemd. U bent zowel inhoudelijk als organisatorisch gericht op ontwikkeling en weet veranderingen mogelijk te maken en te borgen in de organisatie. Coachend leiderschap is uw voorkeursstijl, u bent ‘uw ego voorbij’ en bent in staat om mensen in hun kracht te zetten. U bent een aangename en stevige gesprekspartner op strategisch niveau, die er ook plezier in heeft zich af en toe te verdiepen in meer tactische of operationele casuïstiek. U denkt mee, maar biedt ook tegenspraak en tegenwicht. U bent goed in staat om bestuurders op strategisch niveau te adviseren en u heeft ook oog voor de tactische en operationele doorwerking daarvan.

Onderstaande competenties en persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

 • Samenwerken: (her)kennen van gemeenschappelijke doelen en deze samen met anderen binnen en buiten de organisatie verwezenlijken.
 • Resultaatgerichtheid: afspraken maken over de te behalen resultaten en daarbij prioriteiten stellen, zowel in- als extern. Afspraken nakomen én evalueren om ervan te leren en kwaliteit te meten. Aanspreken op gemaakte afspraken, houding en gedrag.
 • De ander centraal: goed luisteren en de behoefte achter de vraag achterhalen. Tijdig en begrijpelijk communiceren. Ruimte geven voor initiatief en durven los te laten.
 • Bestuurlijkesensitiviteit: eigen activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke veranderingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden.
 • Strategische visie: een langetermijnvisie, een breed perspectief, uiteenlopende mogelijkheden in gedachten houden bij het ontwikkelen van toekomstbeeld voor de organisatie.
 • Opbouwen: vanuit een eigen toekomstbeeld ideeën, organisaties en individuen samenbrengen en ontwikkelen, kan prikkelen en inspireren.

Arbeidsvoorwaarden
Roosendaal biedt u, afhankelijk van uw opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.675,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 15). Verder ontvangt u elke maand een individueel keuzebudget (17,05% van het maandsalaris) dat u kunt laten uitbetalen of bijvoorbeeld kunt inzetten voor de fiscale uitruil van woon-werkverkeer of de aanschaf van een fiets.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 februari 2022 tegemoet. U kunt online solliciteren via de knop. We zijn benieuwd naar wie u bent en wat u drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 6                                Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

14 februari 2022                    cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

16 februari 2022                     1e gespreksronde

23 februari 2022                    2e gespreksronde


Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Meer over gemeente Roosendaal
De stad Roosendaal ligt in het hart van West-Brabant. Zij vormt samen met de vijf karakteristieke dorpen Heerle, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage en Moerstraten de gemeente Roosendaal. Een gemeente van de menselijke maat met talloze kleurrijke verenigingen, inwoners en ondernemers. Met 80.000 inwoners en meer dan 6.000 bedrijven groot genoeg voor interessante vraagstukken. Klein genoeg voor korte lijnen met belangrijke stakeholders. Met een ideale ligging: vanuit Rotterdam, Breda of Antwerpen bent u in ruim 30 minuten in Roosendaal.

Ontwikkelgerichte manager team HR

Aan de slag met teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling én organisatieontwikkeling!
Een stevige opgave waar jij je tanden in mag zetten.

Gemeente Almelo wil (blijven) aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving en resultaten zoveel mogelijk samen met de stad en haar inwoners bereiken. Dat vraagt een andere manier van werken van de organisatie: meer in contact met de stad, goed luisteren en bewust de juiste rol kiezen. De kernwaarden van de organisatie sluiten hier ook op aan: nabij, aanspreekbaar, geïnteresseerd, meedenken met initiatieven en werken op basis van vertrouwen. Het ontwikkel- en organisatieplan ‘Voor Stad en Resultaat’ dient hierbij als uitgangspunt.

Sinds een aantal jaar kent de organisatie een nieuwe organisatiestructuur, bestaand uit zes eenheden: vier uitvoerende eenheden en twee centrale stafeenheden, zie organogram. Aansturing vindt plaats via drie lijnen: programmasturing, wijksturing en lijnsturing. Deze nieuwe structuur ‘staat’. Tegelijkertijd wordt het succes ervan met elkaar gemaakt; het valt of staat met de mensen.

Als manager ben jij verantwoordelijk voor de aansturing en professionalisering van team HR.

Waar sta je voor aan de lat?
Team HR houdt zich bezig met alle aspecten van HR: van (strategische)beleidsvorming tot uitvoering, van advisering tot administratie en van organisatie tot personeel. Het team maakt onderdeel uit van de eenheid Bedrijfsvoering. Zij ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke organisatie bij het realiseren van de gemeente brede opgaven. Dit doet ze met expertise van Financiën, Facilitaire Zaken, Informatisering & Automatisering, Informatievoorziening & Datagedreven werken en Personeel & Organisatie.

Het team bevindt zich in een transitiefase. Belangrijke thema’s zijn teamvorming, doorontwikkeling van taken en verantwoordelijkheden, processen en systemen op orde, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en stevige positionering van het team. Kortom, het is aan jou om het volle potentieel van individuele medewerkers én het team als geheel te benutten. En om de toegevoegde waarde van het team zichtbaar te maken in organisatie.

Team HR heeft droombeelden geformuleerd waarin ieder zo optimaal mogelijk zijn/haar rol kan pakken. Integraliteit, proactiviteit en verbinding (binnen het team én met de organisatie) maken daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Business partner zijn voor directie en management, dat is het streven. De geformuleerde beelden dienen als stip op de horizon. Samen met het team zet jij de benodigde stappen om deze droombeelden te realiseren.

Als teammanager heb je een belangrijke schakelfunctie tussen management & directie en het team. Transparantie en helderheid zijn daarin belangrijk. Vanuit een helicopterview en je strategisch vermogen kijk je naar de organisatie en het team; je ziet en doorgrond wat er gebeurt en wat er nodig is.

Tot slot draag je verantwoordelijkheid voor de strategische organisatieontwikkeling. Vanuit je rol als manager faciliteer en inspireer je de strategisch adviseurs, zet je met hen de koers uit en stuur je aan op te bereiken doelen.

Wie ben jij?
Ervaring met het HR-vakgebied is belangrijk, net als WO werk- en denkniveau. Echter, het gaat er bovenal om dat je je aangetrokken voelt tot bovengenoemde opgaven en zin hebt in een stevige klus. Almelo is geïnteresseerd in jou als je persoonlijkheid en kwaliteiten hierop aansluiten. Gemeente-ervaring is geen vereiste.

Bij gemeente Almelo stap je niet in een gespreid bedje. De afgelopen periode is gekenmerkt door ontwikkeling, tegelijkertijd is er nog veel te doen.

Het is daarom belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en niet snel van de wijs gebracht wordt. Je werkt vanuit verbinding (op alle niveaus) en bent vertrouwenwekkend. Je weet hoe om te gaan met groepsprocessen en krijgt mensen in beweging. Je vindt het vooral leuk om met mensen om te gaan, hebt aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en versterkt hen door ze in hun kracht te zetten en hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Je stimuleert hen om extern gericht te werken en je draagt bij aan het ‘van buiten naar binnen halen’. Je spreekt mensen aan op afspraken en maakt dingen bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Almelo biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 januari 2022 tegemoet. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op genoemde website.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Almelo, daar doe je het voor!
Almelo vindt een inspirerende werkcultuur van verbinding, lef en plezier belangrijk. Daar werkt ze aan door met medewerkers te bouwen aan een werkomgeving waarin zij zich gewaardeerd voelen, verantwoordelijkheid nemen, zich kunnen ontwikkelen en ruimte voelen voor het geven en ontvangen van opbouwende kritiek. Er zit veel potentieel in de organisatie. Medewerkers zijn betrokken en loyaal en hebben veelal een pragmatische en actiegerichte instelling.

Almelo heeft ruim 70.000 inwoners en er zijn zo’n 5000 bedrijven. Daar doen we het voor! Doe je mee? Almelo is een stad waar je fijn woont, werkt en recreëert. Met ruimte, groen, prima voorzieningen en oog voor elkaar. Met inwoners die ondanks hun Twentse nuchterheid trots zijn op hun historie, Heracles, de prachtige bedrijven en de steeds mooiere binnenstad langs de waterboulevard.

Gemeentesecretaris

Een verbinder die werkt aan de balans tussen ambities en capaciteit
aan de doorontwikkeling van de organisatie en die zichtbaar is in de regio Drechtsteden.

Hendrik-Ido-Ambacht
Ruimte, groen, rust; elementen die je overal ziet en ervaart in deze mooie, centraal gelegen gemeente. De ligging aan de A15 en A16 én de waterbus Rotterdam-Drechtsteden zorgt voor goede verbindingen met Rotterdam en naastgelegen gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht en Dordrecht.

Dit, samen met het dorpse karakter en het grote en warme verenigingsleven, maakt dat het in Hendrik-Ido-Ambacht gaat over de gemeenschap en dat het een geliefde plaats is om te wonen.

De afgelopen jaren is de bevolking in aantal toegenomen naar ruim 30.000. Naar verwachting zal dit ook de komende jaren nog de trend zijn, door de woningbouwontwikkeling in het gebied De Volgerlanden.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft 23 zetels, verdeeld over 9 fracties. Het college bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders van SGP-CU, Gemeente Belangen en CDA. Bij bestuurlijke keuzes is kwaliteit altijd het uitgangspunt.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een van de zeven Drechtstedengemeenten. De organisatie bestaat uit ruim 100 medewerkers en wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris en de afdelingshoofden. Op dit moment zijn dat er twee: Beheer Openbare Ruimte en Bestuurszaken. De derde functie van afdelingshoofd (Beleid en Ontwikkeling) is vacant.

De lijnen in de ambtelijke organisatie zijn kort en er wordt informeel samengewerkt. Medewerkers zijn professioneel en betrokken. Het relatief nieuwe MT kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe gemeentesecretaris om vorm te geven aan de doorontwikkeling van de organisatie.

De interactie tussen bestuur en organisatie verloopt goed. Tegelijkertijd is er behoefte aan het samenbrengen van bestuurlijke prioriteiten en de capaciteit en haalbaarheid vanuit de organisatie.

Rol en opgaven
Naast gemeentesecretaris en eerste adviseur van het college ben je algemeen directeur en daarmee eindverantwoordelijk voor de organisatie. Beide rollen weet je goed met elkaar in balans te houden. Je opereert daarmee effectief als schakel tussen organisatie en bestuur.

Je draagt, mede met burgemeester en griffier, zorg voor een constructief driehoeksoverleg waarin raad, organisatie en bestuur worden vertegenwoordigd zodat informatieuitwisseling optimaal is en uitvoering van bestuurlijke besluiten zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd.

Je vervult de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en opereert hierin op een open en uitnodigende wijze.

De organisatie staat de komende jaren voor veel uitdagingen, die enerzijds lokaal en anderzijds in gezamenlijkheid in de regio moeten worden opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de energiestrategie en duurzaamheid. Ook de sociale dienst wordt in een zelfstandige GR vormgegeven en vraagt aandacht waar het gaat om input, kaders en beleid vanuit Hendrik-Ido-Ambacht. Daarbij is de capaciteit voor het lokale sociaal domein een aandachtpunt. Dit wordt momenteel onderzocht. De vraag daarbij is hoe de organisatie op korte en lange termijn verstandig versterkt kan worden.

Tot voor kort werd samengewerkt in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Echter, deze GR wordt vanaf 1 januari 2022 omgezet in een samenwerking waarin de gemeente Dordrecht servicegemeente wordt. Hendrik-Ido-Ambacht krijgt een klantrol. Dit vraagt om een andere benadering naar de regio.

Voor de volgende opgaven sta jij aan de lat in Hendrik-Ido-Ambacht:

Balans tussen bestuur en organisatie
Als gemeentesecretaris ben je de adviseur van het college als geheel en van de individuele collegeleden. Je verdiept je in de verschillende bestuurlijke behoeften en samen met het MT bekijk je wat er nodig is en wat er geleverd kan worden. De balans tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijke capaciteit/haalbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. Je haalt op, luistert naar signalen vanuit bestuur én ambtelijke organisatie en brengt dit in balans door een heldere prioritering.

Doorontwikkeling organisatie: de Ambachtse aanpak
De participatienota beschrijft de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties en is de basis voor het optreden van de organisatie naar buiten toe. Men streeft optimaal contact tussen de organisatie en de samenleving na: professioneel, tijdig en correct. Samen met het MT stuur je op het van ‘buiten naar binnen halen’, het kénnen van de gemeente, het gesprek aangaan en geef je hierin samen het goede voorbeeld. Zo stuur je op de verandering die nodig is. Je stimuleert het eigenaarschap van medewerkers, bevordert creativiteit en initiatief en geeft ruimte om te leren van fouten.

Positionering en samenwerking in de regio
De woningbouw, de komst van een bedrijvenpark en de bouw van vijf scholen maken van Hendrik-Ido-Ambacht een echte groeigemeente. De gemeente zoekt op specifieke thema’s de samenwerking in de regio om ambities waar te maken. Als gemeentesecretaris heb je hierin een belangrijke, zichtbare rol. Je geeft een impuls aan diverse samenwerkingsvormen en slaat tegelijk op een beminnelijke manier piketpalen om de eigenheid van de gemeente te bewaren. Deze opgave beslaat een substantieel deel van de functie. Je schakelt soepel in de wisselende dynamiek van lokale en regionale belangen.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. De rol van gemeentesecretaris vraagt van nature een breed profiel waarin je situationeel schakelt. Er wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren; Hendrik-Ido-Ambacht zoekt in het bijzonder iemand met onderstaande accenten daarin:

 • Je hebt een heldere visie op de rol van het openbaar bestuur en de gemeentelijke organisatie in de samenleving en draagt dit uit.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kaart gevoelige dossiers waar nodig aan. Je balanceert van nature goed tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen.
 • Je neemt verantwoordelijkheid in het realiseren van lange termijndoelen door de organisatie te sturen en te faciliteren en te prioriteren in afstemming met het bestuur.
 • Je bent benaderbaar, verbindend en geeft vertrouwen. In je leiderschap ben je vooral coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers. Door te luisteren en oog te hebben voor medewerkers weet je een lerende organisatie neer te zetten waarin fouten maken mag.
 • Je bent communicatief sterk en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je hebt stevig, daadkrachtig, authentiek, informeel, ontspannen en brengt humor mee.
 • Je bent analytisch, stuurt op hoofdlijnen, weet wat er speelt en wat er nodig is.
 • Je bent het gezicht van de organisatie, zowel in- als extern.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.675, – bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris) en een vergoeding voor woon-werk verkeer.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Renske Veenstra, via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.  We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 januari tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje knop rechts op deze pagina.

De data in de procedure zijn gepland:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: 2 en 3 februari 2022
 • Eerste ronde; persoonlijke presentatie: 10 februari 2022
 • Tweede ronde; verdiepend gesprek: 14 februari 2022
 • Derde ronde; afrondend gesprek: 17 februari 2022

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Gemeentesecretaris

Een verbindend bouwer die werkt aan doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie en een boegbeeld is namens de gemeente in de regio

Scherpenzeel
Een kleine krachtige kern met ruim 10.000 inwoners, gelegen in de regio Gelderse Vallei, met haar kenmerkende mooie landelijke omgeving. Scherpenzeel heeft veel te bieden om goed te kunnen wonen, werken en recreëren: een aantrekkelijke dorpskern met ruim winkelaanbod, groen, een actief verenigings- en kerkelijk leven en goede voorzieningen waaronder het zwembad en het moderne centrum voor cultuur, sport en welzijn Kulturhus De Breehoek. De cultuur onder inwoners wordt beschreven als nuchter en ondernemend, mensen kijken om naar elkaar en zijn betrokken bij wat er speelt in de gemeente.

Bestuur en organisatie
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn er 15 raadszetels te verdelen en de verwachting is dat bijna de helft van de raad dan uit nieuwe leden zal bestaan. De gemeenteraad is levendig, kritisch en betrokken. Het college van B&W werkt op informele wijze samen, het contact met de organisatie gaat over het algemeen via de afdelingshoofden en incidenteel ook rechtstreeks.

De 105 medewerkers worden aangestuurd door de gemeentesecretaris en drie afdelingshoofden voor Ruimte & Groen, Gemeentewinkel/Sociaal Domein en Bedrijfsvoering, op dit moment allen op interim basis. Er loopt een pilot met een teamleider voor de consulenten in het sociaal team, verder is er een coördinator buitendienst. De organisatie is ondanks alle druk stabiel, financieel gezond, men voelt verbondenheid met Scherpenzeel, de mate van zelforganisatie is hoog. Momenteel worden plannen uitgewerkt om de organisatie in 2023 te huisvesten in ‘De Breehoek’ (het multifunctionele Kulturhus).

Rol en opgaven
Als gemeentesecretaris ben je naast eerste adviseur van het college ook algemeen directeur en daarmee eindverantwoordelijk voor de organisatie. Je weet beide rollen goed in balans te houden en opereert effectief als schakel tussen organisatie en bestuur.

Je draagt samen met burgemeester en griffier zorg voor een constructief driehoeksoverleg waarin raad, organisatie en bestuur worden vertegenwoordigd zodat informatieuitwisseling optimaal is en uitvoering van bestuurlijke besluiten zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd.

Je vervult op open en uitnodigende wijze de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het toekomstvisiedossier. Na de duidelijkheid hierin, het besluit dat Scherpenzeel zelfstandig blijft, is er behoefte aan duidelijkheid. Wat voor gemeente willen we zijn, wat is onze samenwerkingsstrategie, wat betekent dit intern en extern?

Gezamenlijk werken we aan een robuust en toekomstbestendig Scherpenzeel. Door zowel bestuurlijke als ambtelijke wisselingen is de afgelopen tijd onrustig geweest en moet er worden gebouwd aan de organisatie en aan de samenwerking in de regio. Met omringende gemeenten, onderwijs en ondernemers wordt op gebied van agrifood samengewerkt in Regio Foodvalley. Ook wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs, energie en afvalstromen zijn hier actuele thema’s.

De opgaven die op dit moment centraal staan in de rol van gemeentesecretaris:

Samenhang tussen bestuur en ambtelijke organisatie
Momenteel wordt in het Toekomst Team op projectmatige wijze gewerkt aan het vormgeven en uitwerken van onze toekomstige Organisatieontwikkeling, Samenwerkingsstrategie en Dienstverleningsconcept. De strategie en koers voor de nieuwe organisatie ‘staan’ naar verwachting voorjaar 2022, als nieuwe gemeentesecretaris stap je de fase van implementatie. Samen met het MT en de staf van strategisch adviseurs zorg je voor de vertaling van strategische doelen naar de organisatie. Je brengt balans aan tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit en kaart knelpunten bestuurlijk en ambtelijk aan om tot een realistische en heldere prioritering te komen.

Organisatieontwikkeling
In de gemeente werkt en leeft men dicht op elkaar. Dat heeft voordelen zoals de mogelijkheid van maatwerk, snelheid en flexibiliteit. Deze voordelen worden gekoesterd, maar vragen tegelijk om aandacht. Je stuurt op ambtelijke professionaliteit naast het persoonlijk verbinden naar buiten. Je brengt rust door je vertrouwen in de deskundigheid van medewerkers. Je spiegelt op gedrag, zet mensgericht in op resultaat en verandering die nodig is. Je stuurt stevig op rolzuiverheid en stimuleert eigenaarschap; bevordert initiatief en creativiteit en geeft ruimte om te leren van ervaringen. Je bent een daarnaast inspirator wat betreft de thema’s werkgeverschap en ‘binden en boeien’.

Verbinder en boegbeeld in de regio
Je behartigt de belangen van Scherpenzeel in de regio. Door de schaalgrootte van de gemeente is samenwerking op overstijgende thema’s een noodzaak om ambities waar te maken en toekomstbestendig te zijn. Als gemeentesecretaris heb je hierin een belangrijke en zichtbare rol. Je geeft een impuls aan diverse samenwerkingsvormen en slaat tegelijk op een beminnelijke manier piketpalen om de eigenheid van de gemeente te bewaren. Je schakelt soepel in de wisselende dynamiek van lokale en regionale belangen en haakt medewerkers en bestuur continu aan in de actualiteit hierin.

Persoonsprofiel
Scherpenzeel zoekt iemand die gelooft in de kracht van een kleine gemeente die dicht bij de inwoners staat en die enthousiast is om op deze schaal te gaan bouwen. Je brengt academisch werk- en denkniveau mee en meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. De rol van gemeentesecretaris vraagt van nature een breed profiel waarin je situationeel schakelt. Er wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Scherpenzeel zoekt in het bijzonder iemand met onderstaande accenten daarin:

 • Je bent een inspirerende en zichtbare leider, het gezicht van de organisatie, zowel in- als extern.
 • Je wordt blij van bouwen aan een organisatie en het ontwikkelen van talent.
 • Je bent toegankelijk en werkt vanuit vertrouwen. Jouw leiderschap is in de basis coachend, maar waar nodig sturend.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kaart complexe en gevoelige dossiers aan waar nodig.
 • Je balanceert goed tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen en schakelt soepel tussen diverse abstractieniveaus.
 • Je bent communicatief sterk, onderhoudt en legt makkelijk contact en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je bent stevig, daadkrachtig, authentiek en brengt humor mee.
 • Je bent analytisch, stuurt koersvast en op hoofdlijnen, weet wat er speelt en wat er nodig is.
 • Je hebt lef, bent oplossingsgericht en pragmatisch.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.269,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14, peildatum 1 april 2022).  

Bovenop je maandelijkse salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen, er vakantie uren van te kopen. enzovoort. Daarnaast ontvang je en een vergoeding voor woon-werk verkeer op basis van declaratie.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Renske Veenstra, via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 20 maart 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina.

De data in de procedure zijn gepland:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: donderdag 31 maart en donderdag 7 april
 • Eerste ronde; persoonlijke presentatie: donderdag 14 april
 • Tweede ronde; verdiepend gesprek: woensdag 20 april
 • Derde ronde; afrondend gesprek: donderdag 21 april

Een assessment maakt deel uit van de procedure en wordt nog gepland.

Senior adviseur

Bij Zeelenberg hebben we een eigen, vernieuwende kijk op werving en selectie. Bij ons gaat het niet om het ‘beste’ cv; wij zijn ervan overtuigd dat ménsen het verschil maken. Het gaat voor een groot deel over klik, persoonlijkheid, drijfveren. Dit zie je terug in onze werving- en selectie aanpak.

We zijn eerlijk over de kansen in de markt en vragen daarom van opdrachtgevers samen met ons een andere manier van kijken aan te gaan. Kijken naar talent en het te ontwikkelen potentieel. We durven ons stevig op te stellen als sparringpartner en adviseur.

Onze aanpak is aantrekkelijk voor opdrachtgevers en dat heeft zich de afgelopen periode vertaald in een stevige stijging van opdrachten.

Daarom zijn wij, team Werving en Selectie op zoek naar jou:

EEN SENIOR ADVISEUR

Wat doe je als Werving en Selectie Adviseur
Elk werving- en selectieproces is een nieuwe uitdaging; telkens weer verdiep je je in de specifieke context van de organisatie, de functie en de opgaven. Je bepaalt samen met de opdrachtgever wat nodig is en dúrft ook te adviseren. Vervolgens ga je op zoek naar de best passende kandidaat. Hiervoor maak je gebruik van het brede netwerk van ons bureau, je eigen netwerk en zet je overal lijntjes uit. Als je ‘het net’ ophaalt, zie je het resultaat van je werk.

Door kandidaten te ontmoeten, krijg je kleur bij een sollicitatie. Sommige kandidaten passen precies in het plaatje dat je van hen hebt, terwijl anderen je enorm kunnen verrassen. Vanuit jouw oprechte interesse ga je het gesprek aan met als doel de persoon tegenover je écht te leren kennen en vanuit nieuwsgierigheid: zou het een match kunnen zijn?

Dit proces weet je met realisme naar opdrachtgevers te vertalen.

Past dit bij jou?
Als senior adviseur bij Zeelenberg ben je nieuwsgierig naar wat mensen en overheidsorganisaties beweegt. Je combineert inhoudelijke gedrevenheid met een ondernemende instelling. Je hebt een goede balans tussen zorgvuldigheid en snelheid. Je kijkt uit naar de dynamiek van het werken met meerdere opdrachtgevers, het ontmoeten van verschillende mensen en het goede gesprek. Je stapt telkens in een andere context; daar heb je gevoel voor en je bent daarin snel thuis.

Je bent verantwoordelijk en collegiaal en helpt collega’s waar nodig met hun werkzaamheden, je brengt energie en humor met je mee. Bovenal heb je een open blik en ben je zorgvuldig in je oordeel.

Ben jij dit helemaal? Dan passen we goed bij elkaar.

Werken bij Zeelenberg
Werken bij Zeelenberg betekent veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om het werk naar je hand te zetten. Met kansen voor talent- en persoonlijke ontwikkeling. Wil je meer weten over het werk en ons bureau? Op www.zeelenberg.nl krijg je een eerste indruk, maar natuurlijk vertellen we je er graag meer over. Je kunt ons bereiken via 073 – 612 06 55 en vragen naar Methanie van der Lee, Wouter Nijland of José Brus.

Zie jij een match? Bel ons! We zijn vooral benieuwd naar jouw persoonlijkheid en drijfveren.

Verbindende, vernieuwende griffier

Gemeente Roosendaal zoekt een griffier met frisse blik die sociaal, energiek en vernieuwend is. Een verbinder pur sang die proactief handelt bij vraagstukken als inwonersparticipatie en bestuurlijke ontwikkeling.

Roosendaal is in beweging, zowel op politiek als maatschappelijk en inhoudelijk vlak. Men werkt aan een bestuur dat dichtbij de samenleving staat, een raad die zelfbewust is van haar (kaderstellende) rol en een ambtelijke organisatie die autonoom en integraal werkt. Zo wil men samen zo optimaal mogelijk werken aan de ontwikkeling van de gemeente.

Roosendaal is een gemeente van de menselijke maat met talloze kleurrijke verenigingen, inwoners en ondernemers. Met ruim 77.000 inwoners is de gemeente groot genoeg voor interessante vraagstukken en klein genoeg voor korte lijnen met belangrijke stakeholders. De gemeente bestaat uit de stad Roosendaal en de vijf kerndorpen Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten.

De gemeenteraad bestaat uit 35 raadsleden die constructief samenwerken. Het college wordt gevormd door de burgemeester en vijf wethouders. Binnen de ambtelijke organisatie werken zo’n 500 medewerkers, aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De griffie bestaat naast de griffier uit een plaatsvervangend griffier, twee raadsadviseurs en twee ondersteunende medewerkers. De griffier is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de griffie.

Aanleiding

Na een korte, maar zeer fijne en intensieve samenwerking met onze griffier Magda Jansen heeft zij een unieke kans gekregen nu zij is voorgedragen als jongste burgemeester van Nederland in de gemeente Woudenberg.  Als werkgever betreuren wij dit maar we gunnen haar deze mooie loopbaanstap. Onze huidige griffier wil haar opvolger/opvolgster graag nog het volgende meegeven: “Het is dat ik ben voorgedragen als burgemeester, anders was ik met heel veel plezier griffier van Roosendaal gebleven. Het vertrouwen en de vrijheid vanuit de raad, de burgemeester en het griffieteam, geven ontzettend veel kansen om met elkaar aan de slag te gaan om het griffiewerk naar een nog hoger plan te tillen. De nieuwe griffier krijgt een geweldig loyaal en hardwerkend griffieteam met veel potentie.”

Opgaven en rolinvulling

Als griffier heb je een sleutelpositie tussen raad, college van B&W en organisatie. De griffier is daarin voor de raad de primaire adviseur, die in nauw samenspel met de burgemeester en de gemeentesecretaris/algemeen directeur de lijnen uitzet.

Als griffier heb je een breed takenpakket. Je richt je vanzelfsprekend op de advisering en ondersteuning van de gemeenteraad, op het bevorderen van de politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen en op het leiderschap van de griffie.

Roosendaal legt specifiek accent op vraagstukken rondom bestuurlijke ontwikkeling en externe profilering. Relevante onderwerpen hierbij zijn:

 • Inwonersparticipatie: hoe verbind je Roosendalers en belanghebbenden bij besluitvormingsprocessen met de rol en de positie van de raad?
 • Democratische legitimiteit: de interesse in de politiek en het vertrouwen daarin lijken af te nemen. Hoe kun je de Roosendaalse politiek en besluitvorming gewenst profileren en hoe krijg je de afstand tussen de Roosendaalse inwoners en de politiek weer kleiner?
 • Het stimuleren van optimale samenwerking tussen inwoners, gemeenteraad, college en ambtenaren.
 • Het terugbrengen tot overzienbare proporties van de veelheid aan en complexiteit van de informatie die dagelijks aan de raadsleden wordt aangeboden.
 • Het ondersteunen en begeleiden van de gemeenteraad zodat zij zich optimaal kan inzetten om zodoende maximaal effectief te zijn;
 • ICT-ontwikkelingen en gebruik van deze middelen door raad en griffie.
 • Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

In de bijlage is het volledige taken- en verantwoordelijkheidspakket opgenomen.

Roosendaal zoekt een energieke, verbindende griffier die wil bijdragen aan deze vraagstukken vanuit een leidende, op de toekomstgerichte rol. Communicatie en verbinding zijn voor hem/haar hierbij werkwoorden. De griffier is in staat om informatie op te halen door mensen op te zoeken en goed te luisteren. Ook is hij/zij in staat om informatie duidelijk en eenduidig uit te leggen.

Persoonsprofiel

De gemeenteraad hecht meer waarde aan persoonlijkheid en kwaliteiten dan aan ervaring. Aspecten die jou kenmerken of waartoe je bereid bent om deze (verder) te ontwikkelen:

 • Sterke, onafhankelijke persoonlijkheid en tegelijkertijd een echte samenwerker
 • Verbinder en vernieuwer pur sang
 • Communicatief vaardig
 • Scherp inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen
 • Coachend leiderschap
 • Humor en relativeringsvermogen
 • Ervaring met strategische advisering of leidinggeven in een bestuurlijk complexe omgeving
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Affiniteit met gemeente- en bestuursrecht. Indien je onvoldoende kennis hebt van de gevraagde rechtsgebieden ben je bereid om je hierin te laten opleiden.

Arbeidsvoorwaarden

Roosendaal biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.675,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 15 december 2021 tegemoet.  

Omdat de match op persoonlijkheid, drijfveren en kwaliteiten centraal staat en we benieuwd zijn naar wie jíj als mens bent vragen we je om hier in je motivering nadruk op te leggen, door iets van jezelf te laten zien. We nodigen je van harte uit om een (kort) filmpje in te sturen. Dit is echter geen must, kies een manier die bij jou past. Het filmpje kun je sturen naar welkom@zeelenberg.nl, eventueel via WeTransfer. We zorgen er dan voor dat het filmpje aan jouw dossier wordt toegevoegd.

De gespreksdata voor de selectiegesprekken staan gepland voor 17 en 24 januari. Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Strateeg & Verbinder in het Ruimtelijk Domein

Zwijndrecht (ruim 44.000 inwoners) is een ambitieuze gemeente. Een gemeente waar het net even anders kan en mag. Een plek die bruist van de ideeën en waar je alle ruimte krijgt om écht het verschil te maken. Een plek waar ontwikkeling centraal staat; die van de samenleving, de organisatie én van jou.

Zwijndrecht in ontwikkeling
Vanuit het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ werkt de organisatie aan de bestuurlijke ambities. Samen met partners en inwoners werkt men o.m. aan het bereiken van een evenwichtige bevolkingssamenstelling, een plek om te wonen en te leven voor iedereen en veilige en leefbare buurten. Deze opgaven worden integraal opgepakt met collega’s van de verschillende afdelingen.

De organisatie is volop in ontwikkeling. De rol van de overheid verandert en daarom stimuleert men de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij de uitvoering van het werk. Men gaat uit van de kracht van de samenleving bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken.

Zwijndrecht heeft stevige ambities. Zo werkt men aan versterking van de groenblauwe structuren (o.a. oeverontwikkeling), het behalen van de duurzaamheidsambities en aan duizenden nieuwe banen en woningen (o.a. spoorzoneontwikkeling). Dit alles in een sterk verstedelijkte omgeving met veel grote infrastructuur en aandachtspunten rondom externe veiligheid. In de Drechtsteden werkt men op ruimtelijk-economisch vlak intensief samen aan de Groeiagenda Drechtsteden 2030.

Wat ga je doen?
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is je thuisbasis. Van daaruit werk je met je collega’s, de gemeenten in de regio Drechtsteden en partners aan de ruimtelijk-economische opgaven van de stad. De positie van strateeg valt direct onder het afdelingshoofd. Je werkt intensief samen met de teamleiders en de Programmamanager Grote Projecten.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Actieve rol in de regio
Als strateeg hou jij je bezig met de realisatie van de ambities uit ‘Krachtig Zwijndrecht’ en ‘Groeiagenda Drechtsteden 2030’. Je verbindt landelijke, provinciale en regionale opgaven én de Groeiagenda met de Zwijndrechtse opgaven en vertaalt deze naar de organisatie. Hiervoor bouw en onderhoud je een breed, relevant netwerk. Je bent dé vooruitgeschoven post in de regio; je vertegenwoordigt Zwijndrecht en zit als serieuze gesprekspartner aan verschillende tafels.

Naast het bovenstaande word je in overleg met het MT Ruimtelijke Ontwikkeling breder ingezet in het ruimtelijk-economisch domein. Denk aan gebiedsontwikkelingen, wonen, economie, duurzaamheid, groenblauwe structuren, mobiliteit en subsidies. Welke rol je hebt is afhankelijk van de opgave die voorligt. Dat varieert van het sturen op/het oppakken van, een project tot het in samenwerking met collega’s ontwikkelen van een visie of beleidsdocument.

Kortom, als strateeg lever je op tactisch en strategisch niveau een bijdrage aan de doorontwikkeling en professionalisering van de afdeling. Je bent goed in verbinding met je collega’s en partners, bent op de hoogte van wat er speelt en anticipeert daar op.

Waar kom je terecht?
Zwijndrecht heeft een relatief kleine ambtelijke organisatie. Dat is aantrekkelijk omdat je in de volle breedte actief bent, de lijnen naar bestuur, collega’s en inwoners kort zijn, de sfeer open en informeel is en medewerkers gepassioneerd. Persoonlijk leiderschap is typerend voor de werkhouding.

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit twee teams: Ruimtelijke Ordening en Beleid & Accounts. De afdeling beslaat de volle breedte van het ruimtelijk domein en is verantwoordelijk voor zowel (strategische) beleidsontwikkeling als voor een deel van de uitvoering daarvan. De taken vragen een lokale en regionale aanpak en betrokkenheid.

Wie ben jij?
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau en hebt aantoonbare affiniteit met ruimtelijke ontwikkeling. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je kiest bewust voor het werken bij deze gemeente vanuit jouw drive bij te dragen aan de samenleving.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je bent proactief en neemt verantwoordelijkheid. Je pakt zaken met enthousiasme op.
 • Je toont lef, je durft buiten de gebaande paden te treden en staat stevig in je schoenen.
 • Je hebt een helicopterview en kunt goed structureren. Je hebt een brede blik en kijkt over de grenzen van beleidsterreinen heen; je ziet waar kansen liggen.
 • Je bent een overtuigende verbinder, teamplayer en je bent resultaatgericht. Je durft daarbij, als dat nodig is, de discussie aan te gaan.
 • Netwerken zit jouw in het bloed. Dit vind je leuk en gaat je van nature gemakkelijk af. Je bent goed zichtbaar, intern en extern.

Goed om te weten
Zwijndrecht zoekt vooral iemand die zin heeft om z’n tanden te zetten in genoemde opgaven. Iemand die klaar is voor deze uitdagende functie en die bewust kiest voor gemeente Zwijndrecht.

Arbeidsvoorwaarden
Zwijndrecht biedt je een inspirerende en veelzijdige functie met volop kansen mogelijkheden. Je salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibiliteit in werkuren, reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof en een pensioenregeling (ABP).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 januari 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/strateeg-RO. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 2                     Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

19 januari 2022      cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

26 januari 2022     1e gespreksronde

28 januari 2022     2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Bevlogen Directeur Gezond en Veilig Opgroeien

Een uitdagende positie waarin je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de jeugd in de regio Zuid-Holland-Zuid.

De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) is partner van tien gemeenten en is zowel uitvoerder als specialist op het gebied van publieke gezondheid, onderwijsdeelname, jeugdhulp en huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling. Met het uitvoeren van deze (wettelijke) taken helpt de DG&J inwoners van jong tot oud mee te doen aan een gezonde en sociaal veilige samenleving in Zuid-Holland-Zuid. (Veer)Kracht, eigen regie en het welbevinden van mensen staan daarbij centraal.

De DG&J kijkt met een integrale blik naar haar taken, maakt verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen en bevordert de samenwerking tussen verschillende organisaties aan gezamenlijke doelen. De DG&J helpt de gemeentelijke opgaven tot een succes te maken. Ondersteuning op maat organiseren, dichtbij de inwoner; dat is het doel. Samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) beschikt ze ook over een crisisorganisatie voor calamiteiten in de publieke gezondheidszorg.

De veranderingen in het sociaal domein creëren een dynamisch speelveld. Dat geldt niet alleen voor gemeenten, maar ook voor de DG&J. Het vraagt voortdurende focus op samenwerking om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de behoeften van inwoners.

Voor de komende jaren heeft het bestuur een viertal opgaven geformuleerd: ‘Gezond en veilig opgroeien’, ‘Iedereen doet mee’, ‘Vitaal ouder worden’ en ‘Gezonde leefomgeving, gezonde mensen’. Deze opgaven geven richting en vragen tegelijkertijd om constante evaluatie, zodat men kan bijsturen.

Opgaven en rolinvulling
Het clusterGezond en Veilig Opgroeien (120 medewerkers) bestaat uit de onderdelen Veilig Thuis en de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Veilig Thuis biedt ondersteuning en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en richt zich op het herstellen van de veiligheid door crisisinterventies, onderzoek en monitoring. De SOJ is verantwoordelijk voor de inkoop, het contractbeheer en de verantwoording van Jeugdhulp. Met een team van specialisten stuurt zij op een effectieve, kwalitatieve en doelmatige jeugdhulp.

Als Directeur geef je leiding aan genoemde onderdelen én geef je binnen de DG&J sturing aan de opgave gezond en veilig opgroeien waar onder andere ook jeugdgezondheidszorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en gezondheidsbevordering aan bijdragen.

Je levert een bijdrage aan de veiligheid in de regio Zuid-Holland Zuid door het vervullen van periodieke piketdiensten.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Verbinden
Als Directeur vertegenwoordig je de DG&J vanuit gedeelde verantwoordelijkheden tussen gemeenten, DG&J en de ketenpartners. Je Initieert, stimuleert en stuurt in- en externe ontwikkelingen om gezond en veilig opgroeien te bevorderen en engageert medespelers. Je werkt intensief samen met de gemeenten aan de ontwikkeling, sturing en uitvoering van strategie en beleid. Richting ketenpartners en zorgaanbieders neem je een stevige positie in. Tegelijkertijd ben je gericht op een gezamenlijke aanpak en vernieuwing bij de transitie die in de jeugdhulp gaande is. Je onderhoudt een breed netwerk binnen het werkveld, vertegenwoordigt de regio in relevante gremia en werkgroepen (onder meer bij ministeries, de VNG, landelijke vereniging Veilig Thuis, onderzoeks- en kennisinstituten). 

– Vergroten samenhang en strategische kwaliteit
Als Directeur ben je de schakel tussen organisatie, MT en de algemeen directeur. Vanwege de diversiteit in vakgebieden binnen DG&J is de onderlinge samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen een belangrijk aandachtspunt. Als Directeur speel je hierin een belangrijke rol. Je koppelt de maatschappelijke doelen, het gemeentelijk beleid en de inzet en middelen van de organisatie aan elkaar. Daarnaast werk je, samen met het MT aan het vergroten van de strategische kwaliteit in de organisatie.

Daarnaast werk je aan de doorontwikkeling het opgavegericht werken binnen de DG&J. Je zorgt voor heldere verwachtingen en goede beheersing van processen.

Kortom, je geeft leiding aan vanuit de strategische keuzes die bestuurlijk gemaakt zijn en je begeleidt en stuurt de projectleiders aan van de verschillende inhoudelijke opgaven. Je maakt je sterk voor een inclusieve organisatie waarin iedere medewerker gezien en gehoord wordt, en waarin de verschillende onderdelen samen werken en samen ontwikkelen.

Waar kom je te werken?

De DG&J houdt zich bezig met uiteenlopende taken: van strategische beleidsontwikkeling en -advisering tot de uitvoering van een aantal wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid, Veilig Thuis, leerplicht en jeugdhulp. DG&J is gevestigd in Dordrecht en wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

De organisatie bestaat uit vier ‘merken’ (Service Organisatie Jeugd, Veilig Thuis, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, GGD) Zuid-Holland Zuid), waarbij de taken zijn verdeeld over vier clusters aangestuurd door een directeur of clustermanager, te weten: Cluster Gezond en Veilig Opgroeien, Cluster Dienstverlening, Cluster Regie, Onderzoek en Advies, Cluster Bedrijfsvoering. De organisatie bestaat uit ca. 980 medewerkers, waarvan er 600 medewerkers bij het tijdelijke Covid-19 cluster werken. Het MT bestaat uit een algemeen directeur en de clustermanagers c.q. directeur, zie organogram. De twee onderdelen binnen jouw cluster worden aangestuurd door een manager en een aantal teamleiders. De sfeer in de organisatie is te typeren als betrokken, professioneel en persoonlijk.

Wie ben je?
DG&J zoekt een stevige, resultaatgerichte directeur die met enthousiasme de doorontwikkeling van het cluster Gezond en Veilig Opgroeien verder vormgeeft. Je hebt een achtergrond (kennis, ervaring) op het beleidsterrein. Vanuit een natuurlijk overwicht ben jij de verbinder in de organisatie en naar stakeholders.

Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel nadrukkelijk naar voren:

 • Je geeft vertrouwen, kunt loslaten en zoekt tegelijk de balans met koersvast sturen.
 • Je creëert een veilige omgeving voor MT en medewerkers om door te ontwikkelen en persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te tonen.
 • Je hebt visie en kunt strategische doelen vertalen naar de organisatie. Je creëert duidelijkheid en overzicht en straalt rust uit.
 • Je stuurt op hoofdlijnen en schakelt snel in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie en management.
 • Je bent een gezaghebbende en stevige sparringpartner/adviseur voor de algemeen directeur, MT, bestuurders en externe partners.  
 • Je bent in staat om anderen vanuit een positieve grondhouding een spiegel voor te houden.
 • Je bent van nature een verbinder, Je richt je naar buiten toe en bent communicatief sterk.
 • Je hebt inlevingsvermogen; oog voor de mens en bent toegankelijk.

Arbeidsvoorwaarden
DG&J bied je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Het toekennen van een arbeidsmarkttoelage (van maximaal 10%) behoort tot de mogelijkheden. Volgend jaar start een onderzoek naar de waardering van de functie. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% en zijn er volop opleidingsmogelijkheden.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of José Brus via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 10 januari 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: week 1
 • Eerste ronde: persoonlijke presentatie: 18 januari 2022
 • Tweede ronde: verdiepend gesprek: 25 januari 2022      
 • Derde ronde: afsluitend gesprek: 28 januari 2022    

Ontwikkelgerichte Teamleider Ruimtelijke Realisatie

in het politiek-bestuurlijke hart van de organisatie

Nissewaard is een relatief jonge gemeente waar men de handen uit de mouwen steekt en waar experimenteren en leren centraal staan. Hier wordt gewerkt vanuit de bedoeling en is verantwoordelijkheid laag in de organisatie belegd.

Signatuur gemeente Nissewaard
In 2040 heeft Nissewaard een schaalsprong gemaakt in groei, ambitie en kwaliteit. De gemeente is aantrekkelijk door haar stedelijke vitaliteit, de kleine Hollandse dorpen, het groene landschap en de strategische ligging met de haven als toegangspoort tot de wereld. Het volwaardige aanbod maakt Nissewaard aantrekkelijk om te wonen, te werken en te leven. De Boekenberg en Theater de Stoep hebben (inter)nationale aantrekkingskracht en de regio weet Nissewaard te vinden omdat er altijd iets te ontdekken valt. Een uitgebreid cultureel programma, aantrekkelijk stadscentrum, gezellige dorpspleinen en veel natuur. De zes mooie dorpen en stad Spijkenisse hebben een rijk woningaanbod voor alle typen gezinnen. Innovatieve ondernemers vestigen zich hier vanwege de ruimte, het gunstige ondernemersklimaat en het groene landschap. Er zijn volop recreatiemogelijkheden en het groen wordt intensief gebruikt door bewoners en bezoekers. De bijna grootste gemeente van Rijnmond mét een dorpsgevoel, slechts een half uur van Rotterdam.

Als groeikern zit de startup mentaliteit in de genen van de organisatie. Men toont lef, komt in actie, geeft de ruimte, wil bouwen en kijkt vooruit. Daarom wordt er speelruimte gecreëerd voor een nieuwe generatie ondernemers en cultuurmakers; voor jong en oud, huidige en nieuwe inwoners, met een nieuwe generatie voorzieningen en woningaanbod. Er is ruimte om te experimenteren op het gebied van ontmoeten, leren, ondernemen, wonen, cultuur, muziek en sport. Dit doet men samen met inwoners, ondernemers en partners.

Nissewaard in ontwikkeling
Voortdurend meebewegen met de veranderende samenleving, dat is de uitdaging waar Nissewaard voor staat. In 2016 is men daarom via het programma ‘Nissewaard Leert!’ gestart met de transformatie naar een flexibele en adaptieve organisatie. Medewerkers werken elke dag aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoners, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven. Integraliteit en samenwerken zijn daarbij belangrijk. In 2020 is de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe manier van werken.

Nissewaard is adaptief, verleent goede en snelle diensten voor de inwoners en is proactief en creatief bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. Er wordt opgavegericht gewerkt via programma’s, projecten en opdrachten. Om de kwaliteit te borgen in deze processen en in de dienstverlening, werkt men via de kernwaarden: Vernieuwend, Verbindend en Vakkundig.

Over het team
Vanwege de omvang, diversiteit en aard van de beleidsvelden is het team Ruimte, binnen de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), opgesplitst in twee teams: Ruimtelijke Inrichting en Ruimtelijke Realisatie. Beide worden aangestuurd door een teamleider, zie organogram. Vanuit het oogpunt van integraliteit is een goede samenwerking tussen de teamleiders essentieel. Naast genoemde teams behoort ook team Projecten tot de eenheid RO.

De twee teams zijn samen verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Nissewaard. Alle beleid- en beheerdisciplines van de leefomgeving zijn hierin ondergebracht. Dit zorgt voor een brede kijk op de leefomgeving. Het team Ruimtelijke Realisatie bestaat o.a. uit stedenbouwkundigen, planologen, planeconomen, beleidsmedewerkers, beheerders openbare ruimte en ondersteunende medewerkers.

De lijnen naar bestuur en samenleving zijn kort en men is gewend snel tot actie over te gaan. Er heerst een cultuur van zaken willen regelen en organiseren. Medewerkers hebben een grote betrokkenheid bij hun werk.

Wat is er te doen?
Het team Ruimtelijke Realisatie (ca. 40 medewerkers) is een jong team. Naast het leveren van de gevraagde bijdrage aan het realiseren van de bestuurlijke doelen, richt jij je op het verder opbouwen van het team. Samen met het management van de eenheid ben jij daar verantwoordelijk voor. Daarnaast spelen ook thema’s als de energietransitie, duurzaamheid en de Omgevingswet, die een beroep doen op andere competenties van medewerkers.

Ontwikkelopgave
Voor jou als teamleider ligt er een uitdagende ontwikkelopgave, met als doel: een taakvolwassen eenheid realiseren met daarin teams met een hoog zelforganiserend vermogen (met tevreden klanten én medewerkers). Wat hiervoor nodig is, is: optimale samenwerking binnen het team en met andere teams, helderheid over taken, rollen en processen, op peil houden van kennis en competenties, stimuleren van eigenaarschap en proactiviteit, verlagen van de werkdruk (prioriteren en keuzes durven maken als het gaat om ambities) en de invulling van een aantal vacatures. Kortom, er is genoeg te doen.

Verbinden, dat is waar jij goed in bent. Je zorgt voor een gezamenlijke visie en heldere structuren en weet hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden. Je brengt rust, hebt aandacht voor de mens en weet telkens weer de balans te vinden tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Daarin ben je realistisch en denk je mee in te maken keuzes. Je hebt dan ook een belangrijke schakelfunctie tussen het bestuur en het team.

Wie ben jij?
Je hebt WO werk- en denkniveau en hebt leidinggevende kwaliteiten. Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context is een absolute pre. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw manier van leidinggeven is vooral coachend; je enthousiasmeert en inspireert medewerkers en bent goed in verbinding, gericht op groei en ontwikkeling en geeft anderen hiervoor de ruimte. Je werkt vanuit vertrouwen.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit; je pakt je rol in het samenspel tussen bestuur en organisatie en bent scherp op de balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit.
 • Je bent authentiek, open en transparant.
 • Je bent mensgericht en biedt een luisterend oor. Tegelijkertijd ben je scherp op afgesproken resultaten en spreek je mensen daarop aan.
 • Je bent leergierig, toont eigenaarschap en bent proactief. Je stimuleert vernieuwing.
 • Je staat stevig in je schoenen, durft besluiten te nemen, bent analytisch, houdt overzicht en biedt rust.
 • Je denkt vanuit het grotere geheel en draagt, samen met je team, bewust bij aan de visie en doelstellingen van Nissewaard.

Arbeidsvoorwaarden
Nissewaard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Bij excellente en bewezen staat van dienst behoort een arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheden. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget (17,05%) dat je naar eigen inzicht kan inzetten, zoals extra salaris, vakantiedagen en/of opleidingen.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 januari 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 4-5                                Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

3 februari 2022                      cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

8 februari 2022                     1e gespreksronde

15 februari 2022                    2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Manager

Manager met accent op Ruimtelijk Beheer

De relatief jonge gemeente Nissewaard verlegt als voormalige groeikern nu de focus naar verbetering van de woon-werkbalans en de vervangingsopgave van vastgoed en de buitenruimte. In Nissewaard steekt men de handen uit de mouwen en staat experimenteren en leren centraal.

Signatuur gemeente Nissewaard
In 2040 heeft Nissewaard een schaalsprong gemaakt in groei, ambitie en kwaliteit. De gemeente is aantrekkelijk door haar stedelijke vitaliteit, de kleine Hollandse dorpen, het groene landschap en de strategische ligging met de haven als toegangspoort tot de wereld. Het volwaardige aanbod maakt Nissewaard aantrekkelijk om te wonen, te werken en te leven. De Boekenberg en Theater de Stoep hebben (inter)nationale aantrekkingskracht en de regio weet Nissewaard te vinden omdat er altijd iets te ontdekken valt. Een uitgebreid cultureel programma, aantrekkelijk stadscentrum, gezellige dorpspleinen en veel natuur. De zes mooie dorpen en stad Spijkenisse hebben een rijk woningaanbod voor alle typen gezinnen. Innovatieve ondernemers vestigen zich hier vanwege de ruimte, het gunstige ondernemersklimaat en het groene landschap. Er zijn volop recreatiemogelijkheden en het groen wordt intensief gebruikt door bewoners en bezoekers. De bijna grootste gemeente van Rijnmond mét een dorpsgevoel, slechts een half uur van Rotterdam. Nissewaard: van ex-groeikern naar een aantrekkelijke vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente. Nissewaard, een ijzersterk merk!

Als groeikern zit de startup mentaliteit in de genen van de organisatie. Men toont lef, komt in actie, geeft de ruimte, wil bouwen en kijkt vooruit. Daarom wordt er speelruimte gecreëerd voor een nieuwe generatie ondernemers en cultuurmakers; voor jong en oud, huidige en nieuwe inwoners, met een nieuwe generatie voorzieningen en woningaanbod. Er is ruimte om te experimenteren op het gebied van ontmoeten, leren, ondernemen, wonen, cultuur, muziek en sport. Dit doet men samen met inwoners, ondernemers en partners.

Nissewaard in ontwikkeling
Voortdurend meebewegen met de veranderende samenleving, dat is de uitdaging waar de organisatie voor staat. In 2016 is men daarom via het programma ‘Nissewaard Leert!’ gestart met de transformatie naar een flexibele en adaptieve organisatie. Medewerkers werken elke dag aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoners, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven. Integraliteit en samenwerken zijn daarbij belangrijk. In 2020 is de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe manier van werken. 

Nissewaard is adaptief, verleent goede en snelle diensten voor de inwoners en is proactief en creatief bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. Er wordt opgavegericht gewerkt via programma’s, projecten en opdrachten. Om de kwaliteit te borgen in deze processen en in de dienstverlening, werkt Nissewaard met de kernwaarden: Vernieuwend, Verbindend en Vakkundig.

Opgaven
Als voormalig groeikern kent de gemeente vele uitdagingen op het gebied van ruimtelijk beheer. Bijvoorbeeld de vervangingsopgave in de openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed. Daarnaast hebben gemeente brede programma’s zoals Nissewaard naar 2040 (meer balans tussen wonen en werken), Duurzaamheid en de Omgevingswet impact op de eenheid. Als manager zorg jij ervoor dat genoemde zaken daadwerkelijk gerealiseerd worden. Niet door het zelf te gaan doen, maar door de teamleiders en medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren en te sturen op hoofdlijnen. Je zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen en medewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, zodat doelen worden bereikt.

Dit vraagt van jou bijzondere aandacht voor het volgende:

 • Leiderschap

Je houdt afstand tot de inhoud en stuurt vooral op de grote lijnen. Je neemt teamleiders en medewerkers mee in de gewenste koers en organisatieverandering. Je coacht hen om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan beoogde resultaten, ieder vanuit z’n eigen rol. Je stuurt op processen en zorgt voor heldere kaders. Je zoekt continu naar het evenwicht als het gaat om de inzet van mensen en middelen. Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door de zes V’s.

 • Verbinding en integraliteit

De complexiteit van vraagstukken vraagt om een integrale benadering. Je faciliteert en stuurt daarom op samenwerking binnen de eigen eenheid, tussen de andere eenheden, programmamanagers en stakeholders. In de focus op integraliteit heb je speciale aandacht voor de samenwerking met Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Als manager ben je onderdeel van het Integraal Management Team (IMT); ook daar lever je een actieve collegiale bijdrage.

Het IMT is de komende periode verantwoordelijk voor een aantal focuspunten: comfort voor het bestuur door het vergroten van de politieke en bestuurlijke sensitiviteit in de organisatie, tevreden klanten door transparante dienstverlening, het aanbrengen van focus door het creëren van inzicht in activiteiten in relatie tot beschikbare middelen en het sturen op houding en gedrag van medewerkers door met maatwerk aan te sluiten bij de kernwaarden van de organisatie. Als lid van het IMT lever jij hieraan een waardevolle bijdrage.

Rolinvulling
Je geeft leiding aan drie teamleiders en aan het zelforganiserende team Openbare Orde en Veiligheid (8 medewerkers). Je legt verantwoording af aan de directie (organogram) en bent integraal verantwoordelijk voor de resultaten, inzet van medewerkers en middelen van de eenheid. Als manager ben je daarnaast, vanuit je rol in het IMT, medeverantwoordelijk voor de resultaten van de gemeente als geheel. Tot slot ben je ook gesprekspartner van de directie, programmamanagers, collegeleden en stakeholders bij ontwikkeling van strategie en aanpak van opgave- en ketengerichte zaken voor de eigen aandachtsgebieden en organisatie breed.

Je toont visie, hebt inzicht in capaciteit en stuurt procesgericht op het organiseren van de voorwaarden voor integrale samenwerking. Je hebt een aanjagende rol; je stimuleert en faciliteert een lerende organisatie door te sturen op: waarom doen we deze dingen, doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Je natuurlijke samenwerkingspartner is de eenheidsmanager RO. De eenheden RO en Ruimtelijk Beheer zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en beheer van de (openbare) ruimte.

Waar kom je terecht?
De organisatie bestaat naast Ruimtelijk Beheer uit nog vijf eenheden: Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk Inkomen & Identiteit, Control & Informatie en Dienstverlening.

De eenheid Ruimtelijk Beheer (ca. 130 medewerkers) bestaat uit vier teams: Openbare Orde & Veiligheid, Openbare Werken Parkeren & Gebruik, Services & Wijkbeheer en Vergunningen Toezicht & Handhaving. Deze teams werken in de dagelijkse praktijk niet op veel dossiers samen, maar veel meer buiten de eenheid.

Een groot deel van de werkzaamheden is voorspelbaar of herhalend. Bij specifieke opgaven waar opschaling voor nodig is, wordt capaciteit geleverd vanuit de verschillende eenheden; ook de eenheid Ruimtelijk Beheer kan dan medewerkers leveren om programmadoelen te realiseren.

De lijnen naar bestuur en samenleving zijn kort en men is gewend snel tot actie over te gaan. Er heerst een cultuur van zaken willen regelen en organiseren. Medewerkers hebben een grote betrokkenheid bij hun werk.

Wie ben jij?
Je hebt WO werk- en denkniveau en leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke context. Ervaring met opgavegericht en programmatisch werken is een pre, net als affiniteit met het ruimtelijk domein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw manier van leidinggeven is vooral coachend; je bent goed in verbinding, gericht op groei en ontwikkeling en geeft anderen hiervoor de ruimte. Je werkt vanuit vertrouwen.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit; je pakt nadrukkelijk je rol in het samenspel tussen bestuur en organisatie en bent scherp op de balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Je voert het gesprek hierover en helpt te prioriteren en keuzes te maken.
 • Je bent strategisch, analytisch en houdt overzicht. Vanuit je strategisch denkvermogen de lange termijn voor ogen. Dit weet je te vertalen naar het perspectief van de medewerkers in deze uitvoeringsgerichte eenheid.
 • Je hebt oog voor de mens en geeft vertrouwen, maar stuurt ook op resultaat.
 • Vanuit jouw omgevingsbewustzijn weet je wie aan te haken om doelstellingen te behalen.
 • Je bent authentiek, open en transparant.
 • Je staat stevig in je schoenen en toont daadkracht; je bent besluitvaardig en durft door te pakken als dat nodig is.

Arbeidsvoorwaarden
Nissewaard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 januari 2022 tegemoet. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 4-5                                Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
2 februari 2021                       cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
17 februari 2021                     1e gespreksronde
18 februari 2021                     2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Bevlogen Manager Dienstverlening

Waalre, een gemeente die samenwerking en creativiteit inzet als kracht. Waar men talent als basis benut en medewerkers volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De lijnen met inwoners, bestuur, management en organisatie zijn kort. Zo biedt de organisatie iedere dag weer daadkrachtige dienstverlening aan haar inwoners en ondernemers.

Hier is iets te doen en kun je het verschil maken. Waalre wil een flexibele organisatie zijn die weet wat er buiten speelt, efficiënt werkt en de krachten bundelt met inwoners en organisaties.

Samen bouwen aan de toekomst
De komende jaren staat er een groot aantal veelomvattende en politiek-bestuurlijk gevoelige projecten op de planning. Als management staan jullie gezamenlijk voor deze projecten. Denk aan de implementatie van de Omgevingswet en de nieuwe Wet digitalisering overheid. Deze projecten en thema’s vereisen een planmatige en projectmatige aanpak. Samen met drie collega-managers en de gemeentesecretaris sta je hiervoor aan de lat. Gezamenlijk staan en gaan jullie voor de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de doelen. Hierin neem je de bestuurders mee en sta je voor de organisatie in de soms tegengestelde belangen.

Wat ga je doen?
Als manager Dienstverlening heb je een veelzijdige en zelfstandige functie. Je krijgt de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om allround taken op te pakken. De organisatie waardeert eigen initiatief en creativiteit. Men vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en dat zij open staan voor feedback en zelfreflectie.

Jouw heldere visie en enthousiasme helpen de organisatie om zich te blijven ontwikkelen op het gebied van dienstverlening. Vanuit het koersdocument ‘Werken vanuit de bedoeling’ kijk je integraal naar de organisatie en werk je aan organisatieontwikkeling. Je werkt omgevingsgericht, investeert in burgerparticipatie en (regionale) samenwerkingen. Samenwerking en samenhang; daar gaat het om en daar stuur jij dan ook op. Niet alleen binnen je afdeling maar ook in het MT.

Je pakt een rol in de totstandkoming van de dienstverleningsvisie; vanuit een open houding haal je op, breng je samen en stel je kritische vragen. Je vindt het leuk om op strategisch niveau uitgedaagd te worden, maar tegelijkertijd ook met je voeten in de klei te staan. Je brengt jouw visie over aan de medewerkers en stuurt op kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van processen. Dit doe je op een coachende en faciliterende wijze, waarbij je ruimte en vertrouwen geeft en je open en transparant bent over je beslissingen.

Waar kom je terecht?
Afdeling dienstverlening (ca. 30 medewerkers) bestaat uit twee teams: Inwonerszaken (burgerzaken, gemeentelijk contactcentrum en bodetaken) en Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In de dagelijkse aansturing van de teams word je ondersteund door twee coördinatoren.

Er heerst een open en persoonlijke cultuur met korte lijnen met het bestuur en andere belanghebbenden. Je werkplek is deels thuis, en deels in het moderne gebouw in een bosrijke omgeving.

Wie ben jij?
Je hebt WO werk- en denkniveau en beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Ervaring in een managementfunctie is een pre. Daarnaast heb je een heldere visie op de veranderende rol van de overheid en de aansturing van professionals in een moderne overheidsorganisatie. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je staat stevig in je schoenen, bent toegankelijk en mensgericht, maar ook duidelijk en daadkrachtig.
 • Je weet de juiste balans te vinden tussen ruimte geven en sturen.
 • Je bent analytisch en politiek-bestuurlijk sensitief; je kunt je goed verplaatsen in de ander en zijn of haar belangen.
 • Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk; je inspireert en motiveert collega’s en brengt vernieuwing teweeg.
 • Je bent communicatief vaardig, kunt goed luisteren en staat je mannetje als dat nodig is.
 • Je bent authentiek, hebt een open houding en bent transparant.

Goed om te weten
Heb jij de potentie en ambitie om deze rol succesvol in te vullen, maar misschien nog niet de ervaring? Dan is Waalre ook in jou geïnteresseerd!

Arbeidsvoorwaarden
Waalre biedt je een inspirerende werkomgeving in een functie met impact. De gemeente biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder tijd- en plaatsonafhankelijk werken, een collectieve zorgverzekering, collectiviteitskorting bij andere verzekeringen en een actieve personeelsvereniging die regelmatig activiteiten en uitjes organiseert. Je krijgt een telefoon tot je beschikking die je ook privé mag gebruiken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 9 januari 2022 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/manager-waalre. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: week 2
 • Eerste gespreksronde: 21 januari 2022
 • Tweede gespreksronde: 27 januari 2022

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Manager Sociaal Domein

Ontwikkelopgave in een brede managementrol met een grotendeels nieuw (management)team in een lerende organisatie waarbij vernieuwing, ambitie en plezier voorop staan.

Gemeente Leiderdorp is dynamisch en volop in ontwikkeling. De organisatie kenmerkt zich door een open cultuur met korte lijnen, waar ruimte is voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt nauw samengewerkt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. De ambities richten zich op samenwerken en verbinden. Ambities die men samen met plaatselijke en regionale partners wil realiseren.

Je werkt met bevlogen, betrokken, hoogopgeleide professionals die zich dag in dag uit met de goede energie inzetten voor een breed scala aan opgaven in een politiek bestuurlijke context; mensen die gewend zijn te werken in een cultuur waar verantwoordelijkheden en eigenaarschap laag in de organisatie zijn belegd. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en er is volop mogelijkheid tot ontwikkeling. Als lerende organisatie trekt Leiderdorp niet voor niets relatief veel starters aan.

Werken in het sociaal domein bij Leiderdorp betekent voorop lopen in innovatie, samenwerking vanuit partnerschap in een dynamisch maatschappelijk veld met een complexe (regionale) governance structuur. Opgaven en ambities zijn fors en de aard ervan steeds meer veelomvattend en domein overstijgend. Er staat druk op de gemeente en daarmee op de mensen.

Hoe kom je in deze setting tot resultaat? Hoe stuur je effectief op de ontwikkelingen van het domein, de organisatie en het team?

Met deze vragen voor ogen is er afgelopen periode samen met de mensen gereflecteerd op waar

de organisatie staat. Er is behoefte aan meer duidelijkheid en prioritering over waar men voor staat en gaat. Rollen, bevoegdheden en taken moeten verder worden ontwikkeld en waar nodig afgebakend. En dat zonder de ‘jeu’ kwijt te raken die het werken bij een organisatie met waardering voor eigenaarschap zo leuk maakt.

Een stevige ontwikkelopgave dus. Dát is waar je als manager in Leiderdorp voor staat. Bouwen aan de organisatie, het domein, het team én aan een krachtig nieuw managementteam. De gemeentesecretaris / algemeen directeur is 1 september jl. gestart. Tegelijk met deze werving vind de werving plaats voor de manager Openbare Ruimte. Komende periode geldt als een transitieperiode, met nadruk op: samen zoeken, leren, bouwen, ontwikkelen én tot resultaat komen. Voor de doorontwikkeling is – incidenteel én structureel – budget vrijgemaakt.

De organisatie kent 12 resultaatteams en staat onder leiding van de gemeentesecretaris / algemeen directeur. Het management bestaat daarnaast uit drie managers, aangevuld met de directie-adviseur en concerncontroller. Als manager Sociaal Domein geef je leiding aan drie subteams: Sociaal Beleid (ca. 15 medewerkers), Accommodatiebeleid en -beheer (6 medewerkers) en WMO Backoffice (13 medewerkers). Voor de backoffice is een interim teamleider aangesteld. Doordat je leiding geeft aan teams met veel nieuwe professionals ligt ook een opgave op het gebied van teamontwikkeling.

Als manager in Leiderdorp:

 • Ben je lid van het managementteam en heb je een gemeente brede verantwoordelijkheid in de aansturing van programma’s en projecten. Daarnaast ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten en bedrijfsvoering van teams.
 • Werk je, onder leiding van de gemeentesecretaris en samen met het MT, aan de doorontwikkeling van de organisatie;
 • Ben je samen met de gemeentesecretaris en het MT gericht op geven van uitvoering aan het collegeprogramma en heb je oog voor lange termijn ontwikkelingen en effecten;
 • Onderhoud je contacten met externe partners en met de andere organisatieonderdelen om zo effectief mogelijk te kunnen voldoen aan gemaakte afspraken en wederzijdse verwachtingen van externe en interne opdrachtgevers;
 • Draag je bij aan het opstellen en uitvoeren van beleid in de bedrijfsvoering en ben je verantwoordelijk voor personele aangelegenheden zoals het voeren van persoonlijke ontwikkelgesprekken, werving & selectie en de personeelsformatie;
 • Stel je met de teams prioriteiten voor de beleids- en operationele adviezen die vanuit de optiek van het bestuur belangrijk zijn en je adviseer het bestuur gevraagd en ongevraagd;
 • Ben je een van de loco gemeentesecretarissen en kan je in die hoedanigheid de gemeentesecretaris bij afwezigheid vervangen.
 • Heb je een belangrijke rol binnen de gemeentelijke crisisorganisatie. Samen met het Team Bevolkingszorg draag je zorg voor de coördinatie en uitvoering van cruciale crisisprocessen op gemeentelijke niveau.

Persoons- en managementprofiel

Je hebt WO werk- en denkniveau en hebt affiniteit met veranderopgaven. Je hebt goed zicht op de transformatie-opgaven in het sociaal domein en draagt hier graag aan bij. Je hebt ervaring met werken in een complexe governance structuur.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Een manager met een coachende en verbindende leiderschapsstijl die ook durft te confronteren wanneer de situatie erom vraagt en op constructieve wijze feedback durft te geven; heldere, duidelijke manier van communiceren;
 • Een manager die oog heeft voor de context in Leiderdorp waarbij verantwoordelijkheden en eigenaarschap laag in de organisatie zijn belegd, en ruimte geeft aan de professionals;
 • Een slagvaardige manager met een flexibele mindset die resultaat- en opgave gericht werkt;
 • Een bruggenbouwer die goed kan schakelen tussen de verschillende ambtelijke en bestuurlijke niveaus met politiek-bestuurlijke én organisatiesensitiviteit;
 • Een stevige en stressbestendige persoonlijkheid die in balans is, ook bij druk en dynamiek;
 • Houdt koers en stelt samen met het MT de koers bij wanneer dat nodig is; beschikt over zelf reflecterend vermogen, en staat ook open voor feedback en andere inzichten;
 • Werkt vanuit vertrouwen, geeft ruimte, heeft goed oog voor de kwaliteiten, talenten en vaardigheden van de mensen en creëert een prettige en veilige werkomgeving waarin mensen tot bloei komen.

Goed om te weten

Voor deze managementpositie kijkt Leiderdorp nadrukkelijk naar de aansluiting met persoonlijkheid en drijfveren. Herken je jezelf in het persoons- en managementprofiel, pas je bij een lerende organisatie en zoek je een stevige (management)ontwikkelopgave? De gemeente staat ook open voor kandidaten die een (door)stap willen maken in het management of de overstap willen maken vanuit een ander domein of context.

Arbeidsvoorwaarden Leiderdorp biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 maart 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/manager-sociaal-leiderdorp. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft. Zodra de data van de procedure zijn gepland worden ze in dit profiel opgenomen. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Manager Openbare Ruimte

Ontwikkelopgave in een brede managementrol in een lerende organisatie met een grotendeels nieuw managementteam.

Gemeente Leiderdorp is dynamisch en volop in ontwikkeling. De organisatie kenmerkt zich door een open cultuur met korte lijnen, waar ruimte is voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt nauw samengewerkt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. De ambities richten zich op samenwerken en verbinden. Ambities die men samen met plaatselijke en regionale partners wil realiseren.

Je werkt met bevlogen, betrokken medewerkers die zich dag in dag uit met de goede energie inzetten voor een breed scala aan opgaven; mensen die gewend zijn te werken in een cultuur waar verantwoordelijkheden en eigenaarschap laag in de organisatie zijn belegd. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en er is volop mogelijkheid tot ontwikkeling. Als lerende organisatie trekt Leiderdorp niet voor niets relatief veel starters aan.

Werken in het domein openbare ruimte bij Leiderdorp betekent werken met een diversiteit aan disciplines en mensen, gericht op ontwikkeling, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Opgaven en ambities zijn fors en de aard ervan steeds meer veelomvattend en domein overstijgend. Er staat druk op de gemeente en daarmee op de mensen.

Hoe kom je in deze setting tot resultaat? Hoe stuur je effectief op de ontwikkelingen van het domein, de organisatie en het team?

Met deze vragen voor ogen is er afgelopen periode samen met de mensen gereflecteerd op waar de organisatie staat. Er is behoefte aan meer duidelijkheid en prioritering over waar men voor staat en gaat. Rollen, bevoegdheden en taken moeten verder worden ontwikkeld en waar nodig afgebakend. En dat zonder de  ‘jeu’ kwijt te raken die het werken bij een organisatie met waardering voor eigenaarschap zo leuk maakt.

Een stevige ontwikkelopgave dus. Dát is waar je als manager in Leiderdorp voor staat. Bouwen aan de organisatie, het domein, het team én aan een krachtig nieuw managementteam. De gemeentesecretaris / algemeen directeur is 1 september jl. gestart. Tegelijk met deze werving vindt de werving plaats voor de manager Sociaal Domein. Komende periode geldt als een transitieperiode, met nadruk op: samen zoeken, leren, bouwen, ontwikkelen én tot resultaat komen. Voor de doorontwikkeling is – incidenteel én structureel – budget vrijgemaakt.

De organisatie kent 12 resultaatteams en staat onder leiding van de gemeentesecretaris / algemeen directeur. Het management bestaat daarnaast uit drie managers, aangevuld met de directie-adviseur en concerncontroller. Team Openbare Ruimte houdt zich bezig met beheer en onderhoud van de buitenruimte. Denk aan water, groen, speelplaatsen, begraafplaatsen, afvalinzameling, riolering, wegen, straatmeubilair, civiele kunstwerken en verkeer. Daarnaast zijn het Milieu Educatie Centrum (MEC) en de Houtkamp (kinderboerderij, heemtuin en park) hier ondergebracht. Een serviceteam richt zich op kleine herstellingen in de openbare ruimte; zij heeft ook toezichthoudende taken.

Als manager in Leiderdorp:

 • Ben je lid van het managementteam en heb je een gemeente brede verantwoordelijkheid in de aansturing van programma’s en projecten. Daarnaast ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten en bedrijfsvoering van teams;
 • Werk je, onder leiding van de gemeentesecretaris en samen met het MT, aan de doorontwikkeling van de organisatie;
 • Ben je samen met de gemeentesecretaris en het MT gericht op geven van uitvoering aan het collegeprogramma en heb je oog voor lange termijn ontwikkelingen en effecten;
 • Onderhoud je contacten met externe partners en met de andere organisatieonderdelen om zo effectief mogelijk te kunnen voldoen aan gemaakte afspraken en wederzijdse verwachtingen van externe en interne opdrachtgevers;
 • Draag je bij aan het opstellen en uitvoeren van beleid in de bedrijfsvoering en ben je verantwoordelijk voor personele aangelegenheden zoals het voeren van persoonlijke ontwikkelgesprekken, werving & selectie en de personeelsformatie;
 • Stel je met de teams prioriteiten voor de beleids- en operationele adviezen die vanuit de optiek van het bestuur belangrijk zijn en je adviseer het bestuur gevraagd en ongevraagd;
 • Ben je een van de loco gemeentesecretarissen en kan je in die hoedanigheid de gemeentesecretaris bij afwezigheid vervangen.
 • Heb je een belangrijke rol binnen de gemeentelijke crisisorganisatie. Samen met het Team Bevolkingszorg draag je zorg voor de coördinatie en uitvoering van cruciale crisisprocessen op gemeentelijke niveau.

Persoons- en managementprofiel
Je hebt WO werk- en denkniveau en hebt affiniteit met veranderopgaven. Je hebt affiniteit met de vakgebieden in de openbare ruimte en lopende ontwikkelingen en draagt hier graag aan bij. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Een manager met een coachende en verbindende leiderschapsstijl en die ook durft te confronteren wanneer de situatie erom vraagt en op constructieve wijze feedback durft te geven; stevige gesprekspartner die rollen, taken en verantwoordelijkheden op een duidelijk en concrete wijze verwoordt;
 • Je bent zichtbaar, benaderbaar, je ‘bent er’ voor de mensen en spreekt de taal van de werkvloer;
 • Een slagvaardige manager met een flexibele mindset die resultaat- en opgave gericht werkt;
 • Een bruggenbouwer die goed kan schakelen tussen de verschillende ambtelijke en bestuurlijke niveaus met politiek-bestuurlijke én organisatiesensitiviteit;
 • Een stevige en stressbestendige persoonlijkheid die in balans is, ook bij druk en dynamiek.
 • Houdt koers en stelt samen met het MT de koers bij wanneer dat nodig is; beschikt over zelf reflecterend vermogen, en staat ook open voor feedback en andere inzichten;
 • Werkt vanuit vertrouwen, geeft ruimte, heeft goed oog voor de kwaliteiten, talenten en vaardigheden van de mensen en creëert een prettige en veilige werkomgeving waarin mensen tot bloei komen.

Goed om te weten
Voor deze managementpositie kijkt Leiderdorp nadrukkelijk naar de aansluiting met persoonlijkheid en drijfveren. Herken je jezelf in het persoons- en managementprofiel, pas je bij een lerende organisatie en zoek je een stevige (management)ontwikkelopgave? De gemeente staat ook open voor kandidaten die een (door)stap willen maken in het management of de overstap willen maken vanuit een andere context.

Arbeidsvoorwaarden
Leiderdorp biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 januari 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: week 2
 • Eerste gespreksronde: 19 januari 2022
 • Tweede gespreksronde: 24 of 25 januari 2022

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Afdelingsmanager Inwoners

Jouw functie
De afdeling Inwoners geeft in de dagelijkse praktijk invulling aan complexe vraagstukken op gebied van dienstverlening, inwonerszaken en leefbaarheid en veiligheid. Samen met collega’s en inwoners wordt invulling gegeven aan de Toekomstvisie van Tiel.

Als leidinggevende weet je goed te schakelen tussen de rollen van leider, manager, coach en vakman. Samen met het Directie en Managementteam bouw je mee aan de veerkracht van onze organisatie. Dit doe je vanuit onze kernwaarden: vakmanschap, verbinding en vertrouwen.
Als afdelingsmanager ben je integraal verantwoordelijk voor jouw afdeling. Bijzondere taak is dat je eerste contactpersoon bent voor de burgermeester op het gebied van veiligheid en handhaving.

Hier kom je te werken
De afdeling Inwoners bestaat uit 44 collega’s welke verdeeld zijn over de teams:

 • Veiligheid en handhaving;
 • Ontvangst;
 • Publiekszaken;
 • Wijkregie;
 • Communicatie en participatie.

Tiel kent vier vakafdelingen: Leefomgeving, Vitale Stad, Mens en Samenleving en Inwoners. Daarnaast is er staf Bestuurs- en directieondersteuning waarin onder andere 3 opgavemanagers werkzaam zijn. Deze opgavemanagers hebben ieder een eigen aandachtsgebied. De opgavemanager Dienstverlening is voor jou een partner als het gaat om het verbeteren van onze dienstverlening naar onze inwoners.

Onze stadhuiscampus biedt naast een ruime tuin en naast enkele karakteristieke monumentale gebouwen alle ruimte om op een eigentijdse wijze je taken te kunnen verrichten.

Wat bieden we jou

 • Een afwisselende en uitdagende baan waarbij jouw werk er echt toe doet voor de inwoners van gemeente Tiel.
 • Een salaris van maximaal € 6.365,-  als je 36 uur per week werkt (functieschaal 13, cao gemeenten).
 • Een individueel Keuze Budget (IKB), circa 17% van je bruto salaris. Dit kun je vrij inzetten voor bijvoorbeeld aanschaf van extra vrije dagen, fiets, opleiding en fitness.
 • Reiskostenvergoeding.

Jouw kwaliteiten

 • Je hebt een relevante opleiding en/of HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar gerichte leidinggevende ervaring.
 • Je hebt kennis en ervaring op een of meer van de taakgebieden publiekszaken, leefbaarheid en veiligheid.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent in staat om op basis feiten en cijfers een perspectief te schetsen voor ontwikkeling van de producten van jouw afdeling.
 • Je hebt een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context.
 • Je durft te experimenteren om een antwoord te vinden op nieuwe ontwikkelingen.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet.

Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Zodra de data van de procedure bekend zijn zullen deze in dit profiel gepubliceerd worden.

Afdelingsmanager Mens en Samenleving

Weet jij de juiste vragen te stellen op het juiste moment? Doorzie je elke situatie? Weet jij razendsnel te schakelen tussen verschillende taken en verantwoordelijkheden? Ben jij daarnaast die coachende maar ook vooral inspirerende leidinggevende met een flinke dosis lef? Dan zoeken wij jou!

Jouw functie
De afdeling Mens en Samenleving geeft in de dagelijkse praktijk invulling aan complexe vraagstukken op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, onderwijs en leerplicht en werk en jeugdhulp. Samen werk je aan de continue versterking van de sociale structuur van de stad en de zelfredzaamheid van de inwoners.

Door dicht bij de inwoner te zijn, weet jij samen met jouw afdeling de trends binnen de gemeente snel te signaleren. Dit bied je kansen om de ontwikkelingen steviger te agenderen op zowel de beleids- als de bestuurlijke tafel.

Verder bevat je takenpakket:

 • Je bent het aanspreekpunt, adviseur en sparringpartner voor bestuur en directie op jouw specifieke werkveld;
 • Je bent resultaatverantwoordelijk voor de dienstverlening bij de uitvoering van de sociale wetten;
 • Als lid van het managementteam draag je bij aan de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

Hier kom je te werken
De afdeling Mens en Samenleving bestaat uit 66 collega’s welke verdeeld zijn over de teams beleid en regie, jeugd en gezin, informatie en advies, volwassenen en senioren en administratie en ondersteuning. Doordat de gemeente Tiel nog volop in ontwikkeling is, heb je alle kansen om hierin mee te denken en je stempel te drukken op de vorming van je afdeling.

Je maakt zelf onderdeel uit van een groep van 4 afdelingsmanagers. Daarnaast zijn er nog een concerncontroller, 3 opgavemanagers en 2 directieleden waarmee je samen het MT vormt.

De stadhuiscampus biedt, naast een ruime tuin en enkele karakteristieke monumentale gebouwen, alle ruimte om op een eigentijdse wijze je taken te kunnen verrichten.

Wat bieden we jou

 • Een afwisselende en uitdagende baan waarbij jouw werk er echt toe doet voor de inwoners van gemeente Tiel.
 • De mogelijkheid je eigen werktijd in te delen waarbij thuiswerken ook kan (flexwerken).
 • Laptop en telefoon.
 • Een salaris van maximaal € 6.365,-  als je 36 uur per week werkt (functieschaal 13, cao gemeenten).
 • Een individueel Keuze Budget (IKB), circa 17% van je bruto salaris. Dit kun je vrij inzetten voor bijvoorbeeld aanschaf van extra vrije dagen, fiets, opleiding en fitness.
 • Reiskostenvergoeding.
 • Een contract voor een jaar.Daarna behoort een verlenging of vast dienstverband tot de mogelijkheden, afhankelijk van functioneren en de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Jouw kwaliteiten

 • Je hebt een relevante opleiding en/of HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar gerichte leidinggevende ervaring.
 • Je hebt kennis van of ervaring in het brede werkveld van het sociaal domein. Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen en wetgeving.
 • Je hebt ervaring met veranderprocessen en bent gericht op ontwikkeling van zowel organisatie, team als medewerker.
 • Je weet je goed staande te houden in een complexe omgeving met tegenstrijdige belangen; Hierbij heb je het vermogen om het speelveld met belanghebbenden te overzien en te verbinden.
 • Je weet een brug te slaan naar onze maatschappelijke partners en je streeft naar samenwerking. Je bent in staat een goede belangenafweging te maken.

Onze organisatie
Gemeente Tiel biedt uitdagingen en kansen van een grote gemeente en de slagvaardigheid en geborgenheid van een kleinere gemeente. We zijn volop in ontwikkeling. Hierbij staat de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen centraal. Ongeveer 200 collega’s werken samen in een informele en resultaatgerichte organisatie.

We werken op basis van enthousiasme; we zijn trots op Tiel. De gemeente Tiel is een aantrekkelijke werkgever. Je krijgt ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. Je krijgt mogelijkheden om te leren en kansen om je te ontwikkelen, zowel binnen je vakgebied als in je loopbaan.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet.

Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Zodra de data van de procedure bekend zijn zullen deze in dit profiel gepubliceerd worden.

Gemeentesecretaris /Algemeen directeur

Gemeente Haarlemmermeer is een dynamische en inclusieve organisatie die zich inzet voor iedereen die in de gemeente woont en werkt. Inmiddels telt Haarlemmermeer meer dan 150.000 inwoners, 31 dorpen en kernen en strekt het gebied zich uit van het Noordzeekanaal tot aan de Kagerplassen. Haarlemmermeer is een spannende en dynamische gemeente vol contrasten: agrarisch, maar ook de dynamiek van internationale handel en logistiek. Groen én grijs, dorps én grootstedelijk. Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. Nationale luchthaven Schiphol Airport draagt mede bij aan het unieke karakter van Haarlemmermeer.

De komende decennia zal Haarlemmermeer doorgroeien naar meer dan 200.000 inwoners.
De groeifase waarin de gemeente zich bevindt, vraagt om een organisatie (nu iets meer dan 1050 FTE) die daarin meegroeit. Als gemeentesecretaris geef je sturing aan de hiervoor benodigde organisatieontwikkeling, waarbij gelijktijdig ook verschillende andere grote en kleine(re) in- en externe opgaven de nodige aandacht zullen vragen.

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur…

leid je de gemeentelijke organisatie van een van de meest dynamische gemeenten van Nederland. Je inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren, hun talenten kunnen inzetten, en zich kunnen ontwikkelen.

ben je dienstverlener: je bent verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Je gelooft in een integere, betrouwbare en transparante overheid, onderhoudt een relevant netwerk op lokaal en regionaal niveau.

ben je strategisch adviseur: je adviseert het college van B&W en de Burgemeester en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Je doet dit met een goed ontwikkeld gevoel voor de politieke verhoudingen. Daarbij is er met de burgemeester, de wethouders en de griffier een constructieve samenwerkingsrelatie. Vertrouwen is hierbij onmisbaar. Je bent in staat om bestuurders te ‘spiegelen’ en biedt tegenspel. Je bent de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

De ontwikkelingen en opgaven in Haarlemmermeer vragen gerichte inzet en investeringen in de toekomstbestendigheid van de organisatie en de aantrekkelijkheid als werkgever.  Hoe geef je sturing aan de gewenste veranderingen; hoe geef je leiding aan de beoogde groei; hoe breng je balans tussen de focus op tijdelijke opgaven en de aandacht voor structurele ontwikkeling? Hoe zorg je dat je de juiste medewerkers hebt, houdt en aan je bindt?

Wij zoeken een zichtbaar boegbeeld die op een inspirerende wijze leidinggeeft aan de realisatie van de ambities van Haarlemmermeer. Iemand die voor invulling zorgt van onze kernwaarden Samen, Waarderend en Professioneel. Iemand die kan omgaan met dynamiek, met een open houding voor vernieuwing en tegelijk oog voor het belang van stabiliteit en uitvoerbaarheid. Iemand die steeds weer in staat is om het bestuurlijke en ambtelijke perspectief aan elkaar te verbinden. Het vraagt nabijheid en betrokkenheid op de politiek-bestuurlijke omgeving en aantoonbare leidinggevende kwaliteiten.

Lees meer over bestuur, organisatie en nadere duiding van de context en opgaven in het uitgebreide functieprofiel. Hierin vind je ook contactgegevens en informatie over arbeidsvoorwaarden en procedure.

Dijkgraaf

Werk dat er toe doet in een uniek gebied met brede maatschappelijke opgaven

Waterschap Noorderzijlvest

Noorderzijlvest staat voor een veilig en duurzaam waterbeheer. In een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland zorgt het onder meer voor droge voeten en voldoende en schoon water. Met een beheergebied van 144.000 hectare, met daarin bijna 400.000 inwoners, ruim driehonderd medewerkers en een begroting van circa € 73 miljoen is Noorderzijlvest een waterschap met grote opgaven als gevolg van klimaatveranderingen en bodemdaling door aardgaswinning.

Als zelfstandige, functionele overheid werkt Noorderzijlvest actief en gericht samen met andere waterschappen, partners in de waterketen, overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven en bewoners. Op deze manier zijn wij bijvoorbeeld gekomen tot een Blauwe Omgevingsvisie die door het bestuur is vastgesteld. Daarin zijn de lange termijndoelen vastgelegd. De bestuurlijke uitgangspunten voor de huidige bestuursperiode zijn vastgelegd in het in 2019 gesloten Bestuursakkoord dat breed is onderschreven door de fracties in het bestuur.

Zelfbewust en omgevingsgericht
Het waterschap is innovatief en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving. In de Blauwe Omgevingsvisie geeft Noorderzijlvest nadrukkelijk aan een sterkere agenderende rol in de regio te willen spelen; water speelt een steeds duidelijkere rol in het maatschappelijk debat en in ruimtelijke ontwikkelingen. Met een (ambtelijk en bestuurlijk) proactieve open houding worden – soms tegengestelde – belangen steeds vroeger in het bestuurlijke proces duidelijk. Dat vraagt om intensieve voorbereiding van complexe besluitvorming. Deze veranderende houding hoort bij een zelfbewuste omgevingsgerichte organisatie. De invloed van de politiek-bestuurlijke sturing zal de komende jaren meer aandacht vragen van het waterschap.

Noorderzijlvest wil een organisatie zijn waar mensen graag werken aan de opgaven in het gebied. Een organisatie die luistert naar zijn partners en bewoners. Samen met hen neemt Noorderzijlvest steeds meer duurzame maatregelen om mee te kunnen bewegen met de veranderende samenleving en een klimaat dat sneller verandert dan voorheen. Leven in een Delta is niet goedkoop en wordt steeds duurder. De verwachting is dan ook dat de kosten voor het waterbeheer in laag Nederland en ook in Noorderzijlvest zullen stijgen de komende jaren. Klimatologische veranderingen leiden de komende jaren tot grote uitdagingen binnen het waterbeheer. Hoosbuien en hittestress eisen een effectieve preventieve aanpak. Evenals de bodemdaling, zeespiegelstijging en de consequenties van aardbevingen.

Op www.noorderzijlvest.nl leest u meer over het waterschap, het werkgebied, werkzaamheden en opgaven. Daar vindt u ook aanvullende documentatie zoals het bestuursakkoord, het jaarplan en de blauwe omgevingsvisie. Om visueel een indruk te krijgen van Noorderzijlvest is een impressiefilm gemaakt. 

Bestuur en organisatie
Het waterschap kent een monistisch stelsel. Dat betekent dat het dagelijks bestuur onderdeel is van het algemeen bestuur. De leden ervan zijn gekozen uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt besluiten van het algemeen bestuur voor. En voert de besluiten uit. De leden hebben elk een portefeuille met beleidsterreinen waar ze zich mee bezig houden.

De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De dijkgraaf heeft daarnaast eigen bevoegdheden zoals het zelfstandig besluiten nemen in spoedeisende situaties.

Bij het waterschap werken ruim 300 medewerkers. Zo’n 120 collega’s werken zichtbaar buiten in het veld of zijn aan de slag op de zuiveringen en in de werkplaatsen. Ongeveer 180 collega’s werken op het hoofdkantoor in Groningen om duurzaam werk aan water voor te bereiden. Om klaar te zijn voor klimaatveranderingen. Om te werken aan een wereld waarin water een prominente plek inneemt. En om bij te dragen aan plannen van anderen. Want: werken aan water kunnen én willen we niet alleen: we hebben onze omgeving hard nodig. Met als doel veilig wonen, werken en recreëren in het werkgebied wordt de samenwerking met inwoners en andere organisatie steeds belangrijker.

De dijkgraaf

Als dijkgraaf bent u de bestuurlijke vertegenwoordiger van het waterschap naar buiten toe en verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van goede relaties met medeoverheden, maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven. Tevens vertegenwoordigt de dijkgraaf het waterschap binnen de Unie van Waterschappen en andere landelijke netwerken.

U bent voorzitter van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap.  U leidt de bestuursvergaderingen waarbij u proactief optreedt als onpartijdig voorzitter en bruggenbouwer door verschillende belangen op elkaar af te stemmen. Hierbij schakelt u als vanzelf tussen een formele en informele bestuursstijl. U heeft nadrukkelijk oog voor sfeer en teamvorming. U draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur als collectief functioneren. Door een plezierige toonzetting en een prettige sfeer bevordert u actief een collegiale bestuursstijl.

U geeft beleids- en uitvoeringsruimte aan bestuursleden en heeft oog voor de voortgang van besluitvormingsprocessen. Vanuit uw rol en verantwoordelijkheid als voorzitter van het dagelijks bestuur behartigt u de portefeuille crisisbeheersing. Bij (dreigende) rampen en gevaar heeft u bijzondere bevoegdheden. Daarnaast kunt u ook andere inhoudelijke portefeuilles behartigen. In het dagelijks bestuur heeft u stemrecht.

Rolinvulling en persoonlijkheid

Een eigentijdse rolinvulling
Het werk van het waterschap verandert. Waterschap Noorderzijlvest ambieert een rol als moderne overheid midden in de samenleving en laat dit ook zien bij de ontwikkeling van de Blauwe Omgevingsvisie en het Waterbeheerprogramma. Hoewel kerntaken de ruggengraat van het werk blijven, zal – in de geest van de Omgevingswet, in dialoog met de omgeving – het takenpakket blijvend herijkt en verrijkt moeten worden. Dit om het gebied toekomstbestendig te maken en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven zoals de klimaat- en energietransitie en de circulaire economie.

Voor Noorderzijlvest is dit een stevige uitdaging. Het betekent een rol meer in de schijnwerpers, met bredere maatschappelijke impact. Als partner staat het waterschap bekend als solide, kwalitatief en betrouwbaar. Er zijn al mooie stappen gezet. Tegelijkertijd: nog meer dan nu het geval is komt het accent te liggen op een omgevingsgerichte rol, met oog voor aanpalende opgaven en behoeften van inwoners, stakeholders en ketenpartners.

In deze opgave van het waterschap heeft de dijkgraaf als ‘ambassadeur van water’ een leidende, op de toekomst gerichte rol.

Achtergrond en persoonsprofiel
Natuurlijk heeft u als toekomstig dijkgraaf de ‘juiste papieren’ zoals academisch niveau en beproefde bestuurlijke ervaring in een relevante context. Maar meer nog dan deze kennis en ervaring vraagt de opgave om een dijkgraaf met affiniteit en passie voor het waterschap en de opgaven, het gebied en de inwoners. We zoeken een dijkgraaf met intrinsieke motivatie en betrokkenheid om bij te dragen aan de wateropgaven van nu en de toekomst. Iemand die zich bewust is van de primaire taak van het waterschap én gevoel heeft bij de veranderende opgaven en de (toekomstige) rol en richting die het waterschap daarin kan innemen.

Dit vraagt van de dijkgraaf een actieve bestuurlijke rol in de vertegenwoordiging van het waterschap in netwerken. We zoeken iemand die deze rol, als boegbeeld, als ambassadeur, als gezicht van het waterschap naar buiten toe eigentijds en met plezier neerzet, inspirerend en verbindend.

We zoeken een dijkgraaf met open houding die toegankelijk, empathisch en nieuwsgierig van aard is. Een dijkgraaf die sterk omgevingsgericht is, met de basishouding dat je samen verder komt. Iemand die het waterschap zichtbaar en met gezag positioneert. Als dijkgraaf zoekt u actief de samenwerking met partners en u speelt hierin een ‘wijze’ rol: aanvoelen, laveren en momentum volgen en de bereidheid tonen om over de eigen schaduw heen te stappen.

Om daadwerkelijk het verschil te maken vraagt het van u als dijkgraaf ook om ‘voorop te gaan’. Om de urgentie tot verandering aan te jagen, te prikkelen, uit te dagen en te inspireren. We zoeken iemand die de expertise van het waterschap maatschappelijk relevant weet te maken. Iemand met bestuurlijk lef die positie en rol durft te pakken. Iemand die er staat als dat nodig is en niet schroomt een (noodzakelijke) interventie te doen.

In de rol als voorzitter staat u boven de partijen en bent u bovenal ‘hoeder van de governance’. Onafhankelijkheid, integriteit, luisterend- en verbindend vermogen zijn hierbij wezenlijke eigenschappen. Als dijkgraaf weet u een sfeer en setting te creëren van vertrouwen met aandacht voor rolbewustzijn en -scherpte en een goede balans in posities en verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze fulltime functie is een salariëring op basis van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers van toepassing. Daarnaast een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een ambtstoelage.

De dijkgraaf heeft zijn werk- en woonplaats in het beheergebied van Noorderzijlvest. Van u wordt dan ook vereist dat u in het beheergebied woonachtig bent dan wel daar binnen een jaar na benoeming woont.

Selectieprocedure

De dijkgraaf wordt na een aanbeveling van het Algemeen Bestuur (AB) via Gedeputeerde Staten (GS) en de minister van Infrastructuur en Waterstaat door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Er is een vertrouwenscommissie (VC) gevormd die bestaat uit een afvaardiging van de fracties. De loco-dijkgraaf en secretaris-directeur ondersteunen de commissie als adviseur. De commissie wordt bijgestaan door de griffier en bestuursondersteuning. De adviseurs van Zeelenberg hebben zitting in de commissie als extern adviseur.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg                  te plannen
 • Eerste ronde: persoonlijke presentatie VC                                   11 februari 2022
 • Tweede ronde: verdiepend gesprek VC                                        18 februari 2022
 • Derde ronde: afsluitend gesprek VC                                              24 februari 2022
 • Optioneel assessment                                                                       te plannen
 • Besluit AB over door VC aanbevolen kandidaat                         23 maart 2022
 • Benoemingsprocedure via GS, Minister van I&W en Kroon    v.a. 23 maart 2022*
 • Beëdiging dijkgraaf                                                                            medio juli 2022

U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) te overleggen, afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’ (afgegeven binnen vijf werkdagen).

Nadat de vertrouwenscommissie een aanbeveling aan het Algemeen Bestuur heeft gedaan, zal er een integriteitsonderzoek naar de kandidaat plaatsvinden. Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. (Persoonsvertrouwelijke) gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd.

*De duur van de benoemingsprocedure – van beschouwing door de GS tot aanbeveling aan

de Minister tot de benoeming van de Kroon – bedraagt omstreeks zeven weken.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie of de procedure kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 06 55. Zij zijn uw aanspreekpunt gedurende het proces. We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 januari 2022 tegemoet.

Secretaris-Directeur

Voor de inkoop van jeugdhulp hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude al sinds 2015 samengewerkt in de vorm van de Tijdelijke Werkorganisatie als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. In 2021 is het besluit genomen de samenwerking voort te zetten in de vorm van een nieuwe gemeenschappelijke regeling met de naam Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

Voor deze in oprichting zijnde organisatie zoeken we een (secretaris-)directeur.

Kerntypering en opgave: Een bevlogen, stevige en bedrijfsmatig sterke leider met verbindingskracht.

Je bent als secretaris-directeur eindverantwoordelijk voor de inkoop, contractering, monitoring en administratie van de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. Met visie en slagkracht zorg je voor doorontwikkeling van de nieuwe serviceorganisatie. Daarbij weet je medewerkers en stakeholders in beweging te brengen om de veranderende opgave in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving te realiseren.

Visie en missie
Passende en betaalbare jeugdhulp voor jeugdigen die het écht nodig hebben “Dat doen we samen”.

Vanuit deze overkoepelende visie is het de wens van de gemeenten om jeugdhulp effectief te organiseren, zodat de gewenste transformatie van de jeugdhulp ook door de inkoop en bijbehorend contractmanagement wordt versneld. De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland staat daarom voor een adequate, passende en dekkende inkoop van jeugdhulp aan haar jeugdige inwoners en hun ouders. Dit realiseert zij door invulling van excellent werkgeverschap voor haar medewerkers, het zijn van een betrouwbare partner voor gemeenten en het invullen van professioneel opdrachtgeverschap naar de zorgaanbieders.

Samen met gemeenten en zorgaanbieders worden de gewenste ambities en resultaten door de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp bereikt voor jeugdigen en hun ouders. Vanuit een datagedreven en goed uitgeruste bedrijfsvoering ervaren de gemeenten grip op haar transformatieopgaven van jeugdhulp. In een nauw samenspel met de gemeenten geeft de serviceorganisatie uitvoering aan de opgaven van de regio Holland Rijnland.

Governance
De nieuwe serviceorganisatie kent de vorm van een compacte zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie. De organisatie wordt bestuurlijk aangestuurd waarbij het bestuur bestaat uit één geleding. In het bestuur wordt de bestuurlijke opdracht aan de secretaris-directeur verleend om uitvoering te geven aan de taken van de serviceorganisatie. Het bestuur stelt de kaders van de organisatie vast om goed uitvoering te kunnen geven aan de haar door de gemeente opgedragen taken.

De secretaris-directeur
De secretaris-directeur is adviseur van het bestuur en in die hoedanigheid bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig en heeft daarin een raadgevende stem. Daarnaast is de secretaris-directeur belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten en dienstverlening. Voor de uitvoering van zijn taak is de secretaris-directeur verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Om jeugdhulp in regionaal verband daadwerkelijk effectief te organiseren is – in het bestuurlijk-ambtelijk speelveld van beleid, uitvoering en inkoop – helderheid over rollen en verantwoordelijkheden onontbeerlijk.

In het Samenwerkingshandvest Governance Jeugdhulp Holland Rijnland zijn de afspraken voor de governance van de nieuwe samenwerking nader beschreven. Deelnemende gemeenten hebben zich aan deze afspraken gecommitteerd.

Organisatie
De organisatie wordt opgezet als een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie (±20fte), die zich door ontwikkelt tot een professionele dienstverlener van regionale inkoop van jeugdhulp in brede zin. De taken worden uitgevoerd in verschillende teams: Inkoop- en Contractmanagement; Ondersteuning; Data en Monitoring; en Financiën en Control.

Het bedrijfsplan vormt de basis voor de nieuwe organisatie. De contouren van de nieuwe organisatie worden geschetst – vanuit de overgang van de tijdelijke werkorganisatie – en het plan gaat in op de dienstverlening, ondersteunende processen en financiële kaders.

Van de secretaris-directeur wordt gevraagd om zorg te dragen voor doorontwikkeling van de serviceorganisatie met specifieke aandacht voor excellente bedrijfsvoering. Het is mogelijk dat de serviceorganisatie op termijn ook inkooptaken buiten het jeugddomein voor gemeenten kan gaan uitvoeren.

Om ambities waar te maken en de organisatie toe te rusten voor haar opgave tot professionalisering is in het bedrijfsplan ingezet op investering in de bedrijfsvoering van het inkoop- en contractmanagement op kwaliteit en capaciteit.

Opgaven en rolinvulling
Werken aan een effectief werkend zorglandschap, dát is waar het in deze rol om gaat. In dit complexe landschap – veranderlijk en dynamisch – heeft de serviceorganisatie als uitvoeringsorganisatie een grote verantwoordelijkheid. Er is afgelopen periode hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe organisatie. Met succes. Op papier ‘staat’ het en is er commitment. Nu is het zaak het te gaan realiseren met elkaar en een organisatie neer te zetten – voortbordurend op de tijdelijke werkorganisatie – met de goede mensen op de goede plek; stabiele, deskundige mensen die weten waar ze voor staan en met elkaar stappen zetten op weg naar een professionele bedrijfsvoeringsorganisatie die betrouwbare sturingsinformatie levert.

Verbinden van medewerkers en stakeholders op de opgave
Er ligt nog veel om door te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het cruciaal dat de primaire processen doorgang vinden. Dit vraagt veel van de mensen. Deze opgave vraagt om een ‘bouwer’ met een bedrijfsmatige blik die een stevige klus omarmt. Iemand met implementatiekracht/ slagvaardigheid die stevig in de schoenen staat en lastige dilemma’s en besluiten niet uit de weg gaat. Iemand die positief blijft in een veranderlijke omgeving, zich niet snel uit het veld laat slaan maar rust bewaart en een heldere koers blijft varen. Een teamspeler en verbinder bovenal, die aandacht heeft voor de mensen en een sfeer neerzet van ‘samen succes maken’.

Als secretaris-directeur opereer je op zowel strategisch als tactisch niveau in de serviceorganisatie en de bredere governance van jeugdhulp. Dit vraagt om een goede samenwerking, intensieve communicatie en begrip voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden in een bestuurlijk-ambtelijke context. Bekendheid en affiniteit met jeugdhulp en inkoop is gewenst, maar bovenal wordt een stevig bedrijfs- en veranderkundig profiel gevraagd. Gelet op de rol als bestuurlijk secretaris vraagt het van de secretaris-directeur politiek-bestuurlijke sensitiviteit, netwerkkwaliteiten en strategisch inzicht.

Persoonsprofiel
Wij zoeken een stevige resultaatgerichte secretaris-directeur die met enthousiasme de doorontwikkeling van de serviceorganisatie verder vormgeeft. Vanuit een natuurlijk overwicht ben jij de verbinder in de organisatie en naar stakeholders. Daarnaast herken je jezelf in de volgende beschrijving:

 • Je hebt ervaring met het realiseren van veranderopgaven
 • Je toont leiderschap door te vertrouwen en te verbinden
 • Je weet te laveren in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau
 • Je bent tactvol en staat stevig in je schoenen
 • Je bent gericht op samenwerking
 • Je hebt kennis en ervaring met bedrijfsvoeringsvraagstukken

Arbeidsvoorwaarden

 • Een jaarcontract met de intentie tot een vast dienstverband.
 • Een salaris van max. €6 994,- (schaal 14)
 • Een (informele) werksfeer waarin we met inzet en plezier werken aan het beste resultaat voor onze partners.
 • Professionele werkomgeving waar we aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld met het brede aanbod aan workshops en cursussen van onze ‘Academie71’.
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, die je via een Individueel Keuzebudget zelf kunt kiezen. Het IKB komt boven op je salaris en bestaat uit een vakantietoelage, eindejaarsuitkering en een levensloopbijdrage.
 • Invloed op je werktijden: gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. We zijn een voorstander van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Hierdoor kun je een goede balans tussen werk en privé creëren.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 december 2021 tegemoet.

Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.
Zodra de data van de procedure bekend zijn zullen deze in dit profiel gepubliceerd worden.

Eenheidsmanager

Een verbindende manager, met accent op bedrijfsvoering, die ook weet door te pakken als het nodig is.

Gemeente Almelo wil (blijven) aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving en resultaten zoveel mogelijk samen met de stad en haar inwoners bereiken. Dat vraagt een andere manier van werken van de organisatie: meer in contact met de stad, goed luisteren en bewust de juiste rol kiezen. De kernwaarden van de organisatie sluiten hier ook op aan: nabij, aanspreekbaar, geïnteresseerd, meedenken met initiatieven en werken op basis van vertrouwen.

De eenheid Bedrijfsvoering (157 FTE) is, samen met Concernzaken, als het ware de ‘backbone’ van de organisatie. Zij ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke organisatie bij het realiseren van de gemeente brede opgaven. Dit doet ze met expertise van Financiën, Facilitaire Zaken, Informatisering & Automatisering, Informatievoorziening & Datagedreven werken en Personeel & Organisatie.

Als eenheidsmanager ben jij verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de eenheid en de aansturing van de managers binnen de eenheid. Je hebt een proactieve verbindende rol in het centraal managementteam (CMT) en draagt daarmee bij aan gemeente brede opgaven en integraliteit. Samen met je collega-eenheidsmanagers en de directie geef je invulling aan de koers die is uitgezet met het ontwikkel- en organisatieplan ‘Voor Stad en Resultaat’.

Opgaven en rolinvulling
Sinds een aantal jaar kent de organisatie een nieuwe organisatiestructuur, bestaand uit zes eenheden: vier uitvoerende eenheden en twee centrale stafeenheden, zie organogram. Aansturing vindt plaats via drie lijnen: programmasturing, wijksturing en lijnsturing. Deze nieuwe structuur ‘staat’. Tegelijkertijd wordt het succes ervan met elkaar gemaakt; het valt of staat met de mensen.

Natuurlijk zorg je er als eenheidsmanager voor dat de eenheid effectief en efficiënt werkt en richt je je op concrete en haalbare resultaten. Maar je werkt ook nadrukkelijk aan de positionering en toegevoegde waarde van Bedrijfsvoering gemeente breed. Samen met de eenheid ben je immers dé dienstverlener naar de rest van de organisatie. Enerzijds vraagt dit aandacht voor de mensen en hun kwaliteiten. Anderzijds het verbinden met de gehele organisatie.

Er ligt een stevige opgave. Dit vraagt om een duidelijk perspectief en heldere keuzes. Het potentieel is in de basis aanwezig. Het gaat erom dat je dat waardeert, benut, verbindt én dat je doorpakt waar nodig.

Waar je concreet mee aan de slag gaat:

 • (door)Ontwikkeling eenheid Bedrijfsvoering

Je werkt vanuit de koers die met ‘Stad en Resultaat’ is ingezet. Je vertaalt die doelen naar de eenheid Bedrijfsvoering en maakt ze concreet. Mogelijk vraag dit een nieuwe manier van werken van medewerkers; een andere houding of ander gedrag. Jij inspireert en enthousiasmeert hen om die beweging te maken. Je ondersteunt en coacht de teammanagers hierin. Je hebt aandacht voor mensen en hun ontwikkeling. Zitten medewerkers op de juiste plek? Worden talenten optimaal benut? Voelen zij zich gezien en gehoord?

 • Verbinden mensen en opgaven

Vanuit het oogpunt van integraliteit stimuleer je de teams binnen je eenheid elkaar actief op te zoeken en met elkaar samen te werken. Dit om de klantgerichtheid en kwaliteit van de eenheid te vergroten. Je positioneert de eenheid zo in de organisatie, dat ze optimaal van toegevoegde waarde kan zijn. Je zorgt voor de verbinding tussen de kwaliteit van Bedrijfsvoering en de gemeente brede opgaven. Je verbindt mensen en hun bijdrage aan het grotere geheel. Je toont hierop voorbeeldgedrag met een proactieve rol in het CMT.

Kortom, verbinding is key. Als eenheidsmanager verbind jij de werkvloer, de verschillende eenheden, de directie én de opgaven met elkaar. Om samen tot de beste resultaten te komen voor de stad en haar inwoners.

Wie ben jij?
Affiniteit met het brede werkveld van bedrijfsvoering is belangrijk, evenals WO werk- en denkniveau en ervaring met het aansturen van mensen. Echter, het gaat er bovenal om dat je je aangetrokken voelt tot bovengenoemde opgaven en zin hebt in een stevige klus. Almelo is vooral geïnteresseerd in jou als je persoonlijkheid en kwaliteiten hierop aansluiten. Gemeente-ervaring is geen vereiste.

Bij gemeente Almelo stap je niet in een gespreid bedje. De afgelopen periode is gekenmerkt door ontwikkeling, tegelijkertijd is er nog veel te doen. In een context die spanning met zich meebrengt als het gaat om ambities en haalbaarheid weet jij rust en realisme te brengen en resultaten te boeken.

Je bent assertief, staat stevig in je schoenen en je bent een stevige gesprekspartner. Initiatiefrijk, proactief en verbindend. Je spreekt mensen aan op afspraken en maakt dingen bespreekbaar.

Je wilt samen met je collega’s bouwen aan de organisatie. Het inhoudelijk accent ligt ín de eenheid. Jouw toegevoegde waarde zit op overzicht, ontwikkeling, processturing en het maken van de verbinding en de vertaalslag naar de bredere opgaven. Je bent een generalist met helicopterview en toegankelijk sparringpartner. Je weet te inspireren, verbindingen te leggen en beweging te creëren.

Arbeidsvoorwaarden
Almelo biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14).

Werken bij Almelo betekent daarnaast veel vrijheid om je eigen werk in te vullen, alle ruimte voor jouw ontwikkeling en goede arbeidsvoorwaarden.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 12 december 2021 tegemoet. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op genoemde website.
Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Almelo, daar doe je het voor!
Almelo vindt een inspirerende werkcultuur van verbinding, lef en plezier belangrijk. Daar werkt ze aan door met medewerkers te bouwen aan een werkomgeving waarin zij zich gewaardeerd voelen, verantwoordelijkheid nemen, zich kunnen ontwikkelen en ruimte voelen voor het geven en ontvangen van opbouwende kritiek. Er zit veel potentieel in de organisatie. Medewerkers zijn betrokken en loyaal en hebben veelal een pragmatische en actiegerichte instelling.

Almelo heeft ruim 70.000 inwoners en er zijn zo’n 5000 bedrijven. Daar doen we het voor! Doe je mee? Almelo is een stad waar je fijn woont, werkt en recreëert. Met ruimte, groen, prima voorzieningen en oog voor elkaar. Met inwoners die ondanks hun Twentse nuchterheid trots zijn op hun historie, Heracles, de prachtige bedrijven en de steeds mooiere binnenstad langs de

Gemeentesecretaris

Een stevige, verbindende leider die verder bouwt met de ambtelijke organisatie en zich thuis voelt in de rol tussen bestuur en organisatie.

Kaag en Braassem
Een waterrijke gemeente gelegen in het Groene Hart van Nederland. In Zuid-Holland, net onder de grens met Noord-Holland, liggen de 11 dorpskernen die de gemeente Kaag en Braassem rijk is.

Een gebied met typisch Hollandse elementen: het polderlandschap met  z’n molens, het Braassemermeer, de Kagerplassen en veel groen. Er is aanbod van (water)sport, een actief verenigingsleven, bloeiende ondernemingen, kunst en cultuur. Inwoners zijn trots op hun gebied en hebben hart voor de historie ervan. De gemeente heeft ruim 27.000 inwoners en dit aantal is groeiend door de woningbouwontwikkelingen. Ook kent de gemeente  een relatief hoog voorzieningsniveau. De inzet van vrijwilligers en verenigingen is daarbij van groot belang. Verschillende dorpen hebben een eigen dorpsraad, die fungeert als gesprekspartner van de gemeente. Een prachtig landelijk en goed bereikbaar gebied, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Bestuur
De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft vijf fracties verdeeld over 21 zetels. Het college bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders. De samenwerking tussen college en organisatie is constructief en wordt gekenmerkt door een moderne bestuursstijl en korte lijnen.

Al twee raadsperioden lang kent de gemeenteraad een samenwerkingsagenda dat door alle politieke partijen in de raad gedragen wordt. Geen oppositie/coalitie, besluiten worden genomen met wisselende meerderheden. De raad heeft in gezamenlijkheid op diverse terreinen een vernieuwende koers ontwikkeld, bijvoorbeeld ten aanzien van het sociaal domein en de omgevingsvisie.

Bij de start van de bestuursperiode zijn wethouders gezocht die de samenwerkingsagenda uitvoeren. De bestuurscultuur is gebaseerd op transparantie, vertrouwen, collegialiteit en vernieuwing. Dit zorgt voor stabiliteit en slagkracht, ook doordat niet de tegenstellingen worden gezocht, maar juist de overeenkomsten. De stem, invloed en betrokkenheid van de inwoners is groot. Het bestuur sluit actief aan op de belangrijke waarden sociale cohesie en participatie. Die van oudsher groot is, inwoners zijn trots op hun dorpen.

Kenmerkend voor de bestuurscultuur is dat rekening wordt gehouden met de eigenheid van alle dorpen. Het wegen van alle belangen en sturen op hoofdlijnen blijft een bestuurlijke uitdaging om met elkaar aan te werken.

Organisatie
De organisatie (ca. 150 medewerkers) wordt aangestuurd door een MT dat bestaat uit de gemeentesecretaris, twee afdelingsmanagers, drie teamleiders en de businesscontroller. Men werkt vanuit een duidelijke gezamenlijke visie en resultaatgericht met ruimte voor het goede gesprek. Er is respect voor elkaar en elkaars inbreng en vernieuwing wordt gewaardeerd. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. De kernwaarden vertrouwen & verantwoordelijkheid, verbinden & samenwerken, vernieuwen & ontwikkelen en transparant & dichtbij staan centraal.

Kaag en Braassem is de achterliggende jaren steeds meer een netwerkorganisatie geworden, samen met (maatschappelijke) partners en inwoners.  De gemeente heeft een regieorganisatie: een aantal taken is bij derden belegd. Zo is bijvoorbeeld ICT belegd bij de bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem. De inhoudelijke professionaliteit is belegd bij de samenwerkingspartners en er wordt gestuurd op te bereiken doelen en opgaven. “Het Wat en niet het Hoe”.

Binnen de organisatie zijn de lijnen kort en is de cultuur informeel. Dienstverlening staat hoog in het vaandel, medewerkers zijn klantgericht, open, loyaal en voelen zich betrokken bij opgaven en bij inwoners. Een voorbeeld van de innovatieve manier waarop men wil werken is de maatschappelijke agenda gericht op het in kracht zetten van de samenleving. 

Rol en opgaven
De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Ook het herstel (economisch én sociaal) van Covid-19 vraagt veel aandacht. Dit alles in een tijd waarin de gemeentefinanciën in het algemeen en ook die van Kaag en Braassem  onder druk staan.

Naast gemeentesecretaris, en daarmee eerste adviseur van het college, ben je algemeen directeur en daarmee eindverantwoordelijk voor de organisatie. Beide rollen weet je goed met elkaar in balans te houden en je opereert daarmee effectief als schakel tussen bestuur en organisatie. Je vervult de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden; je opereert hierin op een open en constructieve wijze.

Daarnaast vragen de volgende opgaven in het bijzonder jouw aandacht:

Werken aan bestuurlijke vernieuwing
Als gemeentesecretaris ben je de adviseur van het college als geheel en van de individuele collegeleden. Je vertaalt de bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en bewaakt de voortgang. Je denkt mee op (actieve) dossiers, staat open voor en inspireert bestuurlijke vernieuwingen.

Doorontwikkelen  ambtelijke organisatie
De samenleving is voortdurend in beweging. Als gemeentesecretaris zorg je – uiteraard samen met je collega’s – ervoor dat de organisatie daarop aansluit. Je zet daarom in op verdere professionalisering van de organisatie.  Je inspireert het management en vertaalt de bestuurlijke ambities in concrete plannen en brengt deze tot uitvoering. Je daagt uit om over de ‘grenzen’ van het eigen vakgebied heen te kijken om de integraliteit binnen de organisatie te vergroten.

Je stimuleert samenwerking en verbindt talenten met elkaar om op die manier het best mogelijke resultaat te bereiken. In de organisatie werk je ook aan meer resultaatgerichtheid.

Strategische koers
De strategische koers staat uitgewerkt in het document ‘Strategische visie Kaag en Braassem’. Dit hebben medewerkers, MT en bestuur met elkaar vormgegeven. Een aantal zaken die hierin uitgelicht worden, zijn: handelen vanuit het belang van de inwoners, ruimte om te leren en verbeteren en verbinden van strategie en uitvoering en beleid. Samen met MT en bestuur werk je toe naar deze vernieuwende en manier van werken.

Regionale samenwerking
Kaag en Braassem bevindt zich tussen de metropoolregio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Een stevige positionering van de gemeente in de regio is van belang omdat samenwerking (met omringende gemeenten en provincies Zuid-Holland en Noord-Holland) essentieel is om doelstellingen te verwezenlijken en ambities waar te maken. Dit wordt al vormgegeven in Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en er wordt intensief samengewerkt binnen het cluster Rijnstreek met Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Als gemeentesecretaris heb je hierin een belangrijke en zichtbare (externe) rol, om een impuls te geven aan diverse samenwerkingsvormen.

Voor potentiële kandidaten is het van belang om te weten dat je op een bijzonder moment in dienst treedt. Zeer recent is de nieuwe burgemeester, waarmee je zeer nauw gaat samenwerken, gestart en de verkiezingen en daarmee de vorming van een volgend college van B&W staan of voor de deur of zijn in volle gang. 

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Er wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. De rol van gemeentesecretaris vraagt van nature een breed profiel waarin je situationeel schakelt. Kaag en Braassem zoekt in het bijzonder en iemand met onderstaande accenten in persoonlijkheid en drijfveren:

 • Je hebt een heldere visie op de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving en durft dit uit te dragen.
 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.
 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
 • Je weet een setting voor een lerende organisatie neer te zetten waarin “fouten maken mag”.
 • Je bent een prettig sparringpartner, om ideeën op te projecteren en doelen te bespreken.
 • Je neemt zichtbaar verantwoordelijkheid in het realiseren van de koers door sturing en facilitering van de organisatie daarin.
 • Je bent het gezicht van de organisatie, zowel intern als voor de samenwerkingspartners.
 • Je staat stevig in je schoenen, bent praktisch ingesteld en besluitvaardig.
 • Communicatief sterk, een netwerker, vindt makkelijk aansluiting op alle niveaus en bent snel thuis in (regionale) netwerken.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.675,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Het betreft een contract voor 12 maanden, met de intentie om daarna over te gaan op een vast dienstverband. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 12 december 2021 tegemoet.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.
Een assessment en referentieonderzoek maken onderdeel uit van de procedure.
Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op deze website.

Krapte op de arbeidsmarkt

Dat er krapte heerst op de (publieke) arbeidsmarkt, behoeft geen verdere uitleg. Toch? Of is het tijd om op een andere manier te kijken naar het aanbod? Kan een andere blik hierin zorgen voor meer ruimte? “Absoluut!”, zeggen de adviseurs van Zeelenberg.

De huidige markt vraagt om een andere benadering. Via de bekende weg mensen vinden, lukt niet meer. En is dat eigenlijk nog wel passend in deze tijd? Een tijd waarin nieuwe technologieën, andere organisatievormen en veranderende opgaven vragen om andere talenten en vaardigheden. Dat vraagt een andere aanpak in de zoektocht naar de juiste kandidaat. Anders willen kijken naar kandidaten is de eerste stap. Die wordt regelmatig wel gezet. Maar écht anders selecteren als puntje bij paaltje komt, dat blijkt toch spannend.

De krapte zit in de benadering

“Je moet een sprong durven wagen”, zegt Wouter Nijland. “We werken dagelijks met (selectie)commissies en zien dat men vaak naar het oude vertrouwde neigt. ‘Harde eisen’ zoals opleiding, kennis en werkervaring zijn leidend. Begrijpelijk, want dat geeft toch een gevoel van veiligheid en zekerheid. Iemand heeft het al eens eerder gedaan, weet hoe de hazen lopen.

Dus vertrekt er iemand? Dan ligt de focus op de bestaande functie en taken. We gaan op zoek naar iemand met vergelijkbare kennis en ervaring. Een grote tot bijna onmogelijke uitdaging in de huidige markt. En dat terwijl de opgaven voor de toekomst een wezenlijk andere benadering vragen.”

“Er wordt vaak nog door een klassieke verrekijker naar de arbeidsmarkt gekeken”, stelt Methanie van der Lee. “We zoomen in op een klein gedeelte en zoeken naar de perfecte kandidaat. Deze manier van kijken vervormt en beperkt het zicht. Laat je dat los? Dan heb je een veel groter spelersveld.”

Kijk buiten de kaders

Niet functies, maar rollen. Dat is waar wij van uitgaan. Welke persoonlijkheid sluit aan bij de mensen en de opgave? Gaat het om bouwen en ontwikkelen? Inventariseer dan wat daarvoor nodig is. Dingen als goede energie neerzetten, ambitie en drive zijn dan van belang. Iemand die graag iets ontwikkelt in plaats van op de winkel past. “Daarvoor moet je de organisatie en haar context goed doorgronden”, vervolgt José Brus. “Dit doen we door diep in de organisatie te duiken en veel mensen te spreken. Ophalen wat er leeft en speelt en wat er écht nodig is. Geen snelle procedures, maar dieper gaan.”

Vaak leeft het gevoel dat alles een ‘must have’ is. We zoeken het schaap met de vijf poten. Maar is dat echt nodig? Zoom je uit en kijk je naar het grotere geheel, dan is een functie slechts een onderdeel daarvan. Niet een op zichzelf staande plek. Laat je de kaders van de functie los, dan ontstaan mogelijkheden. Dit vraagt een andere manier van kijken. Vooral gericht op: wat brengt iemand mee aan potentie, persoonlijkheid en mogelijkheden? Zo ontstaat ruimte om een rol anders in te vullen.

Een open blik
“Als je niet aankunt op opgedane ervaring is dat spannend.” zegt Wouter. “Ons advies is dan: kijk met een open blik naar mensen. Te vaak wordt nog met de ‘rode pen’ naar cv’s gekeken. Stel je oordeel uit, kijk en onderzoek vanuit nieuwsgierigheid. Hou vast aan waar je naartoe wilt als organisatie maar durf andere keuzes te maken. Een goede match is namelijk meer dan de juiste papieren.”

Sta open voor jong talent en verbreed je blik. Zoek binnen andere branches, kijk naar andere persoonlijkheden en ervaringsniveaus. “Het kan”, zegt Methanie. “Als bureau hebben we verschillende succesvolle matches gemaakt met kandidaten die niet het geijkte profiel hebben, maar wél de persoonlijkheid en bevlogenheid om de stap te zetten. Dit heeft mooie, maar vooral duurzame resultaten opgeleverd.”

De onwaarschijnlijke kandidaat

Als we persoonlijkheid centraal stellen, betekent dat een andersoortig functieprofiel. Eén waarin vooral de cultuur, de opgaven, de gezochte drijfveren en waarden naar voren komen. Op die manier bereiken we een doelgroep die zich herkent in het mensprofiel; die daarop toegevoegde waarde levert. De gesprekken krijgen dan ook een andere insteek: meer mensgericht, minder toetsend. We maken de match op de mens, in de context van het geheel.

Er zijn veel mensen met managementtalent die graag de stap naar (overheids)management willen maken. Zij lopen vaak tegen een muur aan: ze hebben niet het juiste profiel of passen niet in het ervaringsplaatje. Ondanks dat zij wel de potentie hebben; de drive die past bij waar de organisatie naartoe wil. Dat is veel waard. Het brengt je verder dan het oude bekende. Een frisse blik en nieuwe energie kan je losmaken van bestaande patronen. “Dat kan een enorme versnelling geven voor de opgave”, zegt José. “Dit is talent waarin je zou moeten investeren, juist ook op managementposities.”

Verborgen talent

Laten we niet alleen met een andere blik naar buiten, maar ook naar binnen kijken. Veel talent blijft verborgen in organisaties. Mensen die misschien wel alles in huis hebben voor een managementfunctie, maar qua ervaring nog vijf jaar missen. “Er is niet altijd een opleidingsprogramma dat ze klaarstoomt om die cruciale managementposities te gaan vervullen”, zegt Wouter. “Toch wil je voorkomen dat jong talent bij ‘de buren’ in managementposities komt. Dat is zonde.” Als bureau hebben we tools in huis om dit potentieel zichtbaar te maken. Met de Talentscan creëren we bijvoorbeeld inzicht in iemands talenten.

Wij zijn geen leverancier van mensen, maar matchmakers. De krapte is er natuurlijk gewoon, dat is een feit. De manier waarop er naar kandidaten gekeken wordt, draagt daar zeker aan bij. Daar liggen nog veel mogelijkheden.

Download hier het artikel in PDF.

Concerncontroller

Een adviseur die in staat is om te verbinden en oog heeft voor de professionalisering van de organisatie.  

Terneuzen biedt ruimte, dynamiek en veelzijdigheid. De gemeente bestaat uit de stad Terneuzen en stadjes, dorpen en buurtschappen met groene harten met bijna overal de roestvrijstalen economie aan de horizon. De havenstad Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormen het economische hart in de regio. Zij symboliseren de ambitieuze, internationale en wilskrachtige kant van de gemeente. Het omliggende Zeeuws-Vlaamse polderlandschap geeft de groene, zachtere en gemoedelijke eigenschappen weer.

In Terneuzen kun je goed wonen, werken en leven. De gemeente bestaat uit veertien kernen. Het havengebied van Terneuzen is onderdeel van het internationale havengebied North Sea Port. Een haven die zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. Met ruim 54.000 inwoners is Terneuzen de grootste gemeente van Zeeland. Er is een breed voorzieningenaanbod op het vlak van onder meer sport, cultuur, zorg en onderwijs. Terneuzen streeft naar vitale en toekomstbestendige kernen en wijken in haar gemeente. Uitdagingen en opgaven zijn er onder meer op het gebied van woningbouw, industrie en werkgelegenheid.

Er werken bij de gemeente Terneuzen ruim 450 vooruitstrevende en betrokken medewerkers met een ‘hands on’ mentaliteit. Zij werken resultaat- en klantgericht, integer en efficiënt. De gemeente staat midden in de Terneuzense samenleving en weet wat er leeft. Ze luistert goed naar wat beter kan. Waar dat kan, lost ze problemen snel op. Terneuzen zet in op samenwerking met andere organisaties: lokaal, regionaal en ook grensoverschrijdend.

Opgaven en rolinvulling

Terneuzen is in beweging en hierdoor zijn er vele ontwikkelingen gaande waar jij als “spil” bij betrokken zult zijn. Dit vraagt om “good governance”. Sturing, beheersing, verantwoording en toezicht zijn onmisbaar in een dynamische en uitdagende politiek-bestuurlijke omgeving. 

Als concerncontroller ben je betrokken vanuit een centrale rol, onafhankelijk gepositioneerd.

Het ‘samen doen’ zit nadrukkelijk in je profiel. Samen met de gemeentesecretaris en de 4 afdelingshoofden (Middelen, Omgeving en Economie, Realisatie & Beheer en Samenleving) werk je aan de nieuwe uitdagingen met inhoudelijke ambities en vraagstukken. Je neemt als adviseur deel aan het directieoverleg en het managementoverleg (directie en afdelingshoofden).

Je bent pro-actief sparringpartner van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris en het MO. Met open mind en frisse blik sta je bij, denk je mee en adviseer je over relevante ontwikkelingen, toekomstige opgaven, uitdagingen, mogelijkheden, consequenties en risico’s van voorgenomen besluiten. Vanzelfsprekend als het gaat over financiële sturing en beheersing maar je wordt nadrukkelijk uitgenodigd de control-functie breder in te vullen. Je bent de persoon die weerstanden kan overwinnen en tegengestelde belangen kan overbruggen.

Als adviseur kijk je ‘in de breedte’ naar het functioneren van de organisatie. Wat gaat goed, maar vooral wat kan of moet beter. Je analyseert, toetst en adviseert over vraagstukken die te maken hebben met doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Je stimuleert het control- en risicobewustzijn in de organisatie. En je voert gevraagd en ongevraagd onderzoeken uit.

Een bijzonder aandachtspunt is de jaarlijkse rechtmatigheidsverantwoording die vanaf 2022 verplicht is. Dit kan de komende jaren uitgroeien naar een ‘in control statement’. Ook lever je, samen met de andere medewerkers, een bijdrage aan de realisatie van (strategische) doelstellingen.

Je stuurt de stafafdeling aan. De huidige stafeenheid Controlling ontwikkelt zich naar een bredere concernstaf. Naar verwachting gaat deze staf bestaan uit acht medewerkers. De staf richt zich op het gevraagd en ongevraagd adviseren over de kwaliteit van het functioneren van de organisatie. Dit nadrukkelijk vanuit een bredere invulling van de control-functie, gericht op ontwikkeling. Dit gebeurt vanuit een onafhankelijke positie en op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Vanuit deze rol coördineer, begeleid, motiveer en ondersteun je de medewerkers in de stafafdeling op inhoud en op proces, zodat ze optimaal functioneren. Waar nodig stuur je bij. Je voert HR-taken uit. Je stelt prioriteiten en geeft situationeel leiding.

Als verbinder ben je in staat om de rol van concerncontroller in Terneuzen overtuigend in te vullen. Onafhankelijk, maar samen met de medewerkers in de stafafdeling en andere medewerkers in de organisatie werk je eraan de organisatie op een hoger plan te brengen.

Jouw profiel 

Je bent een enthousiaste en een gedreven persoonlijkheid die niet bang is om voor kennis en visie te gaan staan. Naast academisch werk- en denkniveau heb je affiniteit met de vraagstukken en gevoel bij de politiek-bestuurlijke context. Sta je stevig in je schoenen, ben je verbindend en pro-actief, maar heb je nog niet de ervaring in een soortgelijke rol? Je bent van harte uitgenodigd te solliciteren als je een ‘stap’ wilt zetten naar deze rol.

Persoonlijkheid, drijfveren en potentie zijn leidend in de selectieprocedure. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel. 

 • Je opereert zelfstandig in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Verbinder die in staat is om nieuwe verbindingen te leggen en ontwikkelingen te stimuleren.
 • Je bent een kritische sparringpartner die durft aan te spreken. 
 • Als teamspeler lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de concernstaf en de organisatie.
 • Je weet professionals te stimuleren en bent coachend en faciliterend van aard.

Arbeidsvoorwaarden

Terneuzen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal €6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14, cao gemeenten). Het betreft een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Je bouwt maandelijks een Individueel Keuzebudget op van 17.05% van het bruto maandsalaris. Je kunt dit budget onder meer inzetten voor extra salaris, meer vrije tijd, een fiets of een vergoeding van je woon-/werkverkeer. Werken bij Terneuzen betekent regisseur van je eigen loopbaan en blijven leren en ontwikkelen, onder andere via de online leeromgeving. Daarnaast bieden zij een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Bijvoorbeeld mogelijkheden om privé en werk op elkaar af te stemmen, een laptop, een smartphone en een goede pensioenregeling.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 januari 2022 tegemoet.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: week 2
 • Eerste gespreksronde: 20 januari 2022
 • Tweede gespreksronde: 24 januari 2022

Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Wil jij aan de slag in een afwisselende en uitdagende functie? Als afdelingshoofd Bedrijfsvoering ben je sparringpartner, schakel je tussen strategisch en tactisch en ben je inspirator voor verdere samenwerking en ontwikkeling.  

Terneuzen biedt ruimte, dynamiek en veelzijdigheid. De gemeente bestaat uit de stad Terneuzen en stadjes, dorpen en buurtschappen met groene harten met bijna overal de roestvrijstalen economie aan de horizon. De havenstad Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormen het economische hart in de regio. Zij symboliseren de ambitieuze, internationale en wilskrachtige kant van de gemeente. Het omliggende Zeeuws-Vlaamse polderlandschap geeft de groene, zachtere en gemoedelijke eigenschappen weer.

In Terneuzen kun je goed wonen, werken en leven. De gemeente bestaat uit veertien kernen. Het havengebied van Terneuzen is onderdeel van het internationale havengebied North Sea Port. Een haven die zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. Met ruim 54.000 inwoners is Terneuzen de grootste gemeente van Zeeland. Er is een breed voorzieningenaanbod op het vlak van onder meer sport, cultuur, zorg en onderwijs. Terneuzen streeft naar vitale en toekomstbestendige kernen en wijken in haar gemeente. Uitdagingen en opgaven zijn er onder meer op het gebied van woningbouw, industrie en werkgelegenheid.

Er werken bij de gemeente Terneuzen ruim 450 vooruitstrevende en betrokken medewerkers met een ‘hands on’ mentaliteit. Zij werken resultaat- en klantgericht, integer en efficiënt. De gemeente staat midden in de Terneuzense samenleving en weet wat er leeft. Ze luistert goed naar wat beter kan. Waar dat kan, lost ze problemen snel op.  Terneuzen zet in op samenwerking met andere organisaties: lokaal, regionaal en ook grensoverschrijdend.

Opgaven en rolinvulling:

Samen met de gemeentesecretaris, drie collega afdelingshoofden (samenleving, realisatie & beheer en omgeving & economie) en bijgestaan door de concerncontroller vorm je het management. Samen geven jullie vorm aan deze resultaat- en klantgerichte organisatie en zorgen jullie voor een open sfeer en cultuur waar men elkaar aanspreekt op gedrag. Dit doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers. Jullie vullen elkaar aan als team en opereren verbindend tussen bestuur en organisatie. Dit vanuit een voorbeeldfunctie.

Koers uitzetten en vergroten strategisch vermogen

De organisatie heeft veel potentieel; vakinhoudelijke experts, capabele en gedreven medewerkers. Door korte lijnen en een ‘hands-on’ mentaliteit is men gewend snel tot actie over te gaan bij ad hoc opgaven, vaak benaderd vanuit het eigen vakgebied. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk. Jij hebt oog voor een meer strategische aanpak, pro-actief, integraal en samenwerkingsgericht. Je hebt een visie over de positionering van en toegevoegde waarde voor ‘bedrijfsvoering’ in de organisatie en zorgt voor continue afstemming met je collega’s van het MO en je teamleiders. Met het management stem je de hoeveelheid werk in relatie tot de beschikbare capaciteit af, doet voorstellen t.a.v. prioritering en creëert hiermee een goed werkklimaat in de organisatie.

Leiderschap en eigenaarschap stimuleren

Blijvend ontwikkelen van medewerkers is van groot belang voor toekomstbestendigheid. Als afdelingshoofd stuur je op ‘blijven ontwikkelen’ door een goede strategische personeelsplanning. Je werkt samen met je afdeling naar meer toekomstgericht werken, verantwoordelijkheid nemen, opgavegericht en omgevingsgericht werken. Je past dit toe afhankelijk van wat je teamleiders nodig hebben. Je geeft vertrouwen en ruimte, zodat zaken anders worden aangepakt. Hiermee vergroot je het eigenaarschap bij teamleiders en medewerkers en daarmee het lerend vermogen van de organisatie.

Afdeling

De afdeling telt in totaal 100 medewerkers die onderverdeeld zijn in 4 teams: Personeel en Organisatie, Financiën, Bestuur en Interne zaken en Informatie -en Communicatie en Technologie. Het laatstgenoemde team zit momenteel in de afrondende fase van samenvoeging met andere onderdelen uit de organisatie. De samenwerking tussen de teamleiders verloopt goed, is open en transparant. Er wordt resultaatgericht gewerkt en er is ruimte voor eigen inbreng.

Jouw profiel

Je hebt een academisch werk- en denkniveau, affiniteit met bedrijfsvoeringsvraagstukken en managementervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden. Je bent coachend maar zeker in staat te sturen. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers;
 • Je hebt visie en kunt strategische doelen vertalen naar de organisatie, je creëert duidelijkheid en overzicht; je schakelt soepel in de dynamiek van samenleving, directie en teamleiders;
 • Je bent een gezaghebbende en stevige sparringpartner/adviseur voor de directie en hebt daarin een brede focus op alle terreinen.

Arbeidsvoorwaarden

Terneuzen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal €6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14, cao gemeenten).Het betreft een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Je bouwt maandelijks een Individueel Keuzebudget op van 17.05% van het bruto maandsalaris. Je kunt dit budget onder meer inzetten voor extra salaris, meer vrije tijd, een fiets of een vergoeding van je woon-/werkverkeer. Werken bij Terneuzen betekent regisseur van je eigen loopbaan en blijven leren en ontwikkelen, onder andere via de online leeromgeving. Daarnaast bieden zij een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Bijvoorbeeld mogelijkheden om privé en werk op elkaar af te stemmen, een laptop, een smartphone en een goede pensioenregeling.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via 073 – 612 06 55.

De data van de procedure zijn gepland:

 • 10 november 2021: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 16 november 2021: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 19 november 2021: verdiepende gespreksronde inclusief persoonlijke presentatie.
 • 24 november 2021: afrondende gespreksronde

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 7 november 2021 tegemoet.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Een inspirerende en stimulerende gemeentesecretaris/algemeen directeur die de ambtelijke organisatie verder ontwikkelt, professionaliseert en “zich thuis voelt” tussen bestuur en organisatie.

Gemeente Son en Breugel

Son en Breugel is een groene, Brabantse gemeente met ruim 17.000 inwoners waar het goed wonen, werken en verblijven is. Niet alleen de ligging van bedrijvenpark Ekkersrijt binnen de gemeentegrenzen zorgt voor stedelijke bedrijvigheid, ook de ligging in de Brainportregio biedt veel mogelijkheden en kansen. De regio heeft een enorm werkgelegenheidspotentieel in hightech, maakindustrie, dienstverlening, logistiek en productie. De Brainportregio trekt mensen aan vanuit de hele wereld en het grote aantal banen biedt inwoners en ondernemers ontwikkelkansen.

De gemeente Son en Breugel erkent het belang van intensieve samenwerking binnen de regio en werkt dan ook constructief samen met regionale partners. Vanuit een nieuw kantoorgebouw in het centrum van Son en Breugel werkt de gemeente met 80 enthousiaste en betrokken collega’s aan lokale opgaven op het gebied van economie, klimaat, energie en verduurzaming, welzijn, wonen en zorg, veiligheid en mobiliteit.

Organisatie

De organisatie bevindt zich thans in een heroriënterende fase op haar rol en positie in de samenleving en de betekenis hiervan voor de organisatiestructuur en – cultuur. Een ontwikkeltraject dat inmiddels organisatiebreed in co-creatie met medewerkers zelf wordt vormgeven heeft geleid tot een beweging naar zelforganisatie. Son en Breugel wil toewerken naar een meer wendbare organisatie die sneller en beter aansluit bij maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. Dit vraagt een meer participerende rol en een andere manier van (samen)-werken. Er zijn kleine teams geformeerd die zijn georganiseerd op basis van samenhangende taken. Daarnaast zijn er binnen de teams rollen belegd. Samen met de rolhouders wordt invulling gegeven aan een nadere uitwerking. De kernwaarden die door de gemeente Son en Breugel zijn onderschreven zijn: betrouwbaarheid, eigenaarschap, daadkracht, saamhorigheid en denken in mogelijkheden.

De organisatie (± 80 medewerkers) heeft op dit moment een driehoofdige leiding, in de vorm van het team Stuco (sturing en coaching). Naast de algemeen directeur / gemeentesecretaris zijn er binnen het team nog een tweetal functies met invulling van de individuele verantwoordelijkheid en bevoegdheid op thema’s.Het opdrachtgeverschap is ook daaraan gekoppeld.

Het team Sturing en coaching richt zich op de ontwikkeling van visie, het stellen van kaders en het ondersteunen en sturen van de medewerkers. Het verder in control brengen van de organisatie vormt daar ook onderdeel van. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed functionerende organisatie, bestaande uit 9 teams. Afhankelijk van de ontwikkeling van de teams naar zelforganisatie kan een verschuiving plaatsvinden naar een meer coachende en faciliterende rol vanuit team Sturing en coaching.

Opgaven en rolopvatting

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de eerste adviseur en ondersteuner van het college. Hij/zij neemt deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier en fungeert als sparringpartner van de burgemeester en geeft hem gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast is de gemeentesecretaris/algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en geeft leiding aan het team Stuco.

Optimaliseren samenspel gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speel je een belangrijke rol in de samenwerking tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie, alsook in de onderlinge samenwerking. Hierin weet je situaties goed in te schatten en hoe daarin op te treden. In dat opzicht ben je een stevige adviseur voor het bestuur. Vanuit je kennis en ervaring, zet je je in, zowel binnen het college van B&W als in de samenwerking binnen het driehoeksoverleg,  voor de optimalisering van dit samenspel. Dit alles met als doel dat de gemeente de inwoners zo goed mogelijk van dienst kan zijn en om zowel de ambtelijke organisatie als het college en de gemeenteraad in hun rol en kracht te zetten en houden. Je werkt daarbij vanuit gezamenlijke belangen, brengt partijen bij elkaar en bent begripvol richting alle partijen.

Proces naar zelforganisatie

Je geeft op inspirerende wijze leiding aan het thans lopende veranderproces, waarbij de verdere uitrol van de beweging naar zelforganisatie een leidend principe is, maar natuurlijk geen doel op zich. Het door de organisatie opgestelde plan van aanpak vormt hiervoor de basis en beschrijft de route daar naar toe. Een veranderende manier van werken op drie niveaus in relatie tot de samenleving, de organisatie en de individuele medewerker.

Je onderschrijft het principe van zelforganisatie, maar er wordt uiteraard ook verwacht dat je kritisch bent en ook de ruimte neemt om je eigen visie hierop in te brengen.

Professionalisering ambtelijke organisatie

De snel veranderende samenleving en daarmee ook de veranderende rol van de gemeentelijke organisatie én het daarmee ingezette ontwikkelproces vragen een meer integrale en professionele manier van werken. Ook voor de gemeente Son en Breugel ligt hier een belangrijke opgave. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur heb je hierin een sturende en richtinggevende rol. Met name op het punt van integrale advisering richting bestuur is het gegeven de inzette lijn van zelforganisatie niet verwonderlijk dat sturing hierop extra aandacht vraagt van het management.

Er is binnen alle lagen van de organisatie behoefte aan iemand die in staat is de lange lijnen uit te zetten, hierover helder communiceert en die koersvast is. Hoewel je een inspirerend en enthousiasmerend, maar ook stevig leiderschapsprofiel weet neer te zetten, vul je de functie in vanuit gelijkwaardigheid.

Regionale samenwerking

Zoals eerder aangegeven is samenwerking op regionaal niveau van groot belang. Zo is er vanaf begin 2014 een succesvolle samenwerking met de buurgemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen, op het gebied van bedrijfsvoering, publiekszaken en werk en inkomen, binnen de dienst Dommelvallei.

Ook in de regionale samenwerking met de 21 gemeenten laat je een actieve rolinvulling zien.

Sparring partner

Je bent sparringpartner voor de mensen binnen de organisatie en met name voor je collega’s binnen het Stuco. Weliswaar op hoofdlijnen, maar je bent bekend met het brede veld van de gemeentelijke organisatie, zowel op inhoud als procesmatig. Er wordt een initiërende rol verwacht op strategisch niveau, maar gegeven de omvang van de organisatie ben je ook “hands-on” en in staat om de visie te operationaliseren.

Persoonsprofiel

Kennis en ervaring binnen een gemeentelijke organisatie spelen een belangrijke rol maar in de selectieprocedure zal er ook nadrukkelijk worden stilgestaan bij persoonlijke kernkwaliteiten en drijfveren. In dit kader is ook onder medewerkers van de organisatie een enquête uitgezet over het persoonsprofiel. Veelgenoemde eigenschappen onder medewerkers zijn: Vriendelijk, mensgericht, flexibel, empathisch, betrouwbaar en verbindend en doortastend.

Je bent een inspirerende en enthousiasmerende persoonlijkheid. Je bent communicatief vaardig en in staat om mensen mee te nemen. Vanuit de voorliggende opgaven zoals hiervoor geschetst ben je iemand die mensen en opgaven op een natuurlijke wijze aan elkaar weet te verbinden. Je hebt een positieve instelling, werkt vanuit ontspanning en humor, geeft energie en weet van aanpakken.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7 675,- bruto (schaal 15) per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 10 oktober 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via zeelenberg.nl/vacatures/son-en-breugel.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Week 41-42                                    oriënterend gesprek (met adviseurs Zeelenberg)

21 oktober                                      cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

4 november 2021                          1e gespreksronde

11 november 2021                          2e gespreksronde

Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

(ervaren) Programmamanager

Die doorgewinterd is in programmatisch werken, verbindt en de recent gereorganiseerde organisatie meeneemt in de doorontwikkeling.

De Fryske Marren staat voor een aantal belangrijke opgaven dat vraagt om een integrale aanpak. Denk aan duurzaamheidsontwikkeling, de Omgevingswet, inwonersparticipatie en de doorontwikkeling van het sociaal domein. Na een reorganisatie en de start van een nieuw management is het nu tijd om hiervoor de functie van programmamanager in te zetten. Samen met een collega programmamanager buig jij je vanuit directieperspectief over deze opgaven.

Opgaven en rolinvulling
In het directieprogramma is een zestal thema’s bepaald, dat de komende tijd extra aandacht vraagt. Jij hebt de eerste twee jaar focus op het sociaal domein. Concreet ga je aan de slag met de volgende opgaven, die vooral raken aan de thema’s verbinding binnen het sociaal domein en lokale democratie:

Vormgeven programmamanagement
De rol van programmamanager is relatief nieuw. Vanuit de directievisie geef je mede vorm aan de doorontwikkeling en richting aan de uitvoering van programma’s. Je bouwt aan de structuur van de opdrachten en maakt helder: wat is de opdracht, hoe gaan we het doen; welke structuur is passend voor het bereiken van het doel?

Verbinding
Als programmamanager ben jij gericht op samenhang en zorg je voor verbinding. Je brengt (lopende) projecten bij elkaar, verbindt mensen en thema’s in de breedte van het sociaal domein, bent voortdurend in contact met de vijf teammanagers binnen het domein en de betrokken directeur, zorgt voor aansluiting bij de andere domeinen in de organisatie en houdt de lange termijn altijd in beeld. Ook weet je de samenhang tussen beleid en uitvoering te vergroten en de samenwerking te verstevigen. Feitelijk ben jij de smeerolie tussen alle projecten die op dat moment lopen.

Je neemt een sturende positie in tussen de directie en het management en geeft in nauwe samenwerking met hen vorm aan deze nieuwe functie. Jouw rol is kaderstellend en sturend op proces.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je adviseert de directie rechtstreeks en onderhoudt een relatie met het bestuur.
 • Je geeft vanuit de directievisie mede vorm aan doorontwikkeling en programma’s, stelt kaders en bedt het in in de organisatie. Je maakt een programmaplan.
 • Je houdt totaaloverzicht en weet wat er speelt.
 • Samen met de teammanagers stuur je op resultaat; monitort de voortgang en stuurt bij waar nodig.

Persoonsprofiel
Je hebt WO werk- en denkniveau en hebt ervaring met het leiden van projecten en/of programma’s in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt brede affiniteit met de gemeentelijke domeinen en zo mogelijk ook met het sociaal domein. Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel uitdrukkelijk naar voren:

 • Je bent gericht op samenwerking; je zoekt actief de interactie op.
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid, met natuurlijk overwicht en overtuigingskracht.
 • Je beschikt over organisatie- en politiek-bestuurlijke sensitiviteit, kunt goed luisteren en haalt op wat er leeft.
 • Je voert regie, wilt resultaten behalen en maakt dingen af.
 • Je inspireert en weet mensen mee te nemen; je formuleert heldere doelen, benoemt waar men nu staat en welke stappen te nemen zijn.
 • Je kunt makkelijk schakelen tussen strategie en operatie.
 • Je bent vernieuwend en gebruikt creatieve werkvormen.
 • Je bent transparant en open, motiverend en enthousiasmerend.
 • Je bent onafhankelijk, weet het gezamenlijk belang voor ogen te houden
 • Je stuurt voortvarend, zakelijk en doelgericht op proces, niet op inhoud.
 • Je bent stressbestendig en straalt rust uit.

Arbeidsvoorwaarden
Jij krijgt de ruimte om met het bovenstaande aan de slag te gaan en tot een succes te maken in een organisatie die noflik en betrokken is.

 • Je hebt een aanstelling voor 32-36 uur per week.
 • Je ontvangt – afhankelijk van je opleiding en ervaring – een mooi salaris van maximaal € 6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
 • Naast het salaris krijg je een vrij te besteden budget. Dit geeft je meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Dit keuzebudget is 17,05% van het brutosalaris.
 • Je hebt veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen met opleidingen en trainingen.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Renske Veenstra of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 oktober 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button bovenaan deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van programmamanager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland:

Week 40                                     oriënterende gesprekken met adviseurs Zeelenberg

Maandag 11 oktober 2021           cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

Woensdag 13 oktober 2021        1e gespreksronde live bij gemeente De Fryske Marren

Donderdag 14 oktober 2021      2e gespreksronde live bij gemeente De Fryske Marren

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Directeur

Een uitdagende eindverantwoordelijke functie in een dynamische omgeving. 
Je werkt op het snijvlak van soms tegengestelde belangen en bouwt verder aan een
toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie. 
Met oog voor de mens, eigenaarschap en (persoonlijke) ontwikkeling.

Samen werken aan een veilige en duurzame leefomgeving
Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) werkt in opdracht van acht gemeenten  en de provincie aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doet ze door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies bij ondernemers, organisaties en inwoners. Hierin trekt ze zoveel mogelijk samen op met de zeven Gelderse Omgevingsdiensten. ODR voert werkzaamheden op het gebied van ketentoezicht uit voor alle Gelderse Omgevingsdiensten.

Vanaf het moment dat ODR acht jaar geleden startte, is er hard gewerkt. En het resultaat mag er zijn: een financieel gezonde, resultaatgerichte organisatie met betrokken vakspecialisten.

Opgaven en rolinvulling
De fase van opbouwen is voorbij, het gaat nu om doorontwikkelen. Er liggen een aantal stevige opgaven waar je als directeur mee aan de slag gaat. 

Organisatieontwikkeling
ODR is de afgelopen jaren gegroeid. Hierdoor ontstond de vraag: geven we de sturing van de organisatie nog op de juiste manier vorm? De fase waarin de organisatie zich bevindt vraagt om een nieuwe sturingsfilosofie en organisatie-inrichting, om uitdagingen aan te kunnen en de organisatie toekomstbestendig te laten zijn. Als directeur heb je een leidende rol in het ‘uitrollen’ hiervan.

Strategische koers 2020-2025
In het Koersdocument heeft ODR een aantal focuspunten geformuleerd voor de komende jaren, waaronder het versterken van het partnership, meerwaarde bieden aan de dienstverlening en het verbinden van uitvoering en beleid. Jij onderschrijft deze koers intrinsiek en stuurt hierop.

Verbinding
Misschien wel de kern van deze functie: verbinden! Om de dienstverlening te optimaliseren, zijn integraliteit en samenwerking van cruciaal belang. Als directeur heb je hierin een belangrijke rol: jij weet mensen en thema’s met elkaar te verbinden. Je daagt leidinggevenden uit om afdeling overstijgend te denken en stimuleert dat medewerkers elkaar actief opzoeken. 

Ook extern heb je een belangrijke verbindende rol richting het Gelders stelsel en de opdrachtgevers/eigenaren van ODR (de acht gemeenten en de provincie). Je zorgt ervoor dat alle partijen aangehaakt zijn en blijven. Dit betekent ophalen, maar ook brengen en continu feeling houden.

De fase waarin ODR zich bevindt en de opgaven die voor liggen, vragen in de kern om mensgericht leiderschap. Uiteraard met oog voor resultaat, maar met focus op de mens, verbinding en persoonlijk leiderschap.

Organisatie
ODR is gevestigd in Tiel. Er werken zo’n 230 medewerkers (incl. inhuur).  De organisatie bestaat naast de directeur uit vier afdelingen. Als directeur vorm je samen met de vier afdelingshoofden het managementteam. De organisatie wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De cultuur is informeel en no nonsense en kenmerkt zich door korte lijnen, een hands-on mentaliteit en resultaatgerichtheid. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent adviseur van het bestuur en schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur.
 • Je geeft leiding aan het MT en bent verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de organisatie.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de doorontwikkeling en innovatie van de organisatie. 
 • Je representeert ODR in netwerken, waaronder het Gelders stelsel en de acht gemeenten en de provincie. Je neemt deel aan het opdrachtgeversoverleg (OGO) en het bestuurlijk opdrachtgeversoverleg (BOGO).
 • Je bent bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. 

Persoonsprofiel
Je hebt academisch werk- en denkniveau en hebt stevige ervaring op managementniveau in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt ervaring met organisatie ontwikkelingstrajecten én affiniteit met het ruimtelijk domein. Ervaring met gemeenschappelijke regelingen is een pré.

Deze directie rol vraagt veelzijdigheid, van strategie tot uitvoering. Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel uitdrukkelijk naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
 • Je hebt visie en kunt strategische doelen vertalen naar de organisatie, je creëert duidelijkheid en overzicht.
 • Je staat stevig in je schoenen en bent besluitvaardig.
 • Je bent makkelijk benaderbaar, transparant en biedt een luisterend oor.
 • Je stuurt op hoofdlijnen vanuit een helicopterview.
 • Je bent communicatief vaardig en bent een netwerker pur sang.
 • Je creëert een sfeer van rust en hebt oog voor de mens.
 • Je signaleert en acteert op ontwikkelingen. Je bent scherp op de kansen en mogelijkheden die o.a. de Omgevingswet biedt voor de organisatie en haar eigenaren.

Arbeidsvoorwaarden
ODR biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.675,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 september 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/directeur-odr. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van directeur en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De vacature wordt in- en extern gelijktijdig opengesteld.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 36/37                            adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

16 september 2021                 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

20 september 2021               persoonlijke presentatie (door kandidaten)

22 september 2021                1e gespreksronde

27 september 2021                2e gespreksronde

Directeur

Kernwoorden: verbinding, ontwikkeling, wendbaarheid

Werken bij Waterproef is deel uitmaken van de bijzondere en uitdagende wereld van het wateronderzoek. Met een modern ingericht laboratorium en gepassioneerde vakmensen zet Waterproef zich met grote betrokkenheid in voor het verrichten van kwalitatief goede en geaccrediteerde monstername en analyse.

Als directeur ligt er een mooie ontwikkelopgave in een allround directiefunctie met zowel interne als externe componenten: verder bouwen aan een toekomstbestendige organisatie in een veranderende omgeving.

Stichting Waterproef is één van de 5 waterschapslaboratoria in Nederland. Waterproef werkt voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en voor Waternet (uitvoeringsorganisatie van Gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Waterproef verricht innovatief onderzoek, voert projecten uit en levert advies op chemisch, fysisch, microbiologisch en hydrobiologisch gebied. Het onderzoek wordt onpartijdig uitgevoerd t.b.v. de kwaliteit van het oppervlaktewater, waterbodemonderzoek, controle van rioolwaterzuiveringsinstallaties en van lozingen van bedrijven en instellingen.

Het laboratorium voert deze werkzaamheden uit voor zowel de moederorganisaties als een beperkt aantal externe opdrachtgevers. Teneinde de onafhankelijkheid en de integriteit van Waterproef ten opzichte van de diverse opdrachtgevers te waarborgen, is het laboratorium in een stichting ondergebracht. 

De organisatie legt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting. Het bestuur kent 3 leden en wordt bemenst door één vertegenwoordiger per moederorganisatie en een onafhankelijke voorzitter.

De organisatie bestaat naast de directeur uit drie afdelingen; Klant & Organisatie, Productie, en Onderzoek, Ontwikkeling & Advies. Een toelichting op de afdelingen lees je verderop in het profiel.  Als directeur vorm je samen met de drie afdelingshoofden, de HR-manager en de Controller het managementteam.

De sfeer binnen Waterproef is informeel en sociaal. Er werken gepassioneerde vakmensen met veel kennis en ervaring, die gewaardeerd worden om hun kwaliteit en werken aan een grote diversiteit aan producten.

Waterproef is gevestigd te Edam en er werken ruim 60 medewerkers.

Opgaven en rolinvulling
Om beter toegerust te zijn om de diverse taken goed uit te kunnen voeren, in de context van veranderende vragen van opdrachtgevers, is onlangs de organisatie aangepast.

Door de organisatieaanpassing zijn de organisatiestructuur, werkprocessen en de invulling van het management substantieel gewijzigd. De zoektocht naar een nieuw evenwicht en nieuwe, nauwere verbindingen met elkaar en de opdrachtgevers heeft een bewogen periode opgeleverd met onzekerheid, wisselingen in de organisatie en nieuwe collega’s. Inmiddels staat er een stevige basis om op door te bouwen. Men kijkt vooruit en staat open.

Voor de nieuwe directeur ligt een mooie bouwopgave om verder te werken aan de toekomstbestendigheid van Waterproef in een (blijvend) veranderende wereld. Verbinding, ontwikkeling en wendbaarheid zijn essentiële aspecten hierin.

Een aantal opgaven springen eruit, die voor de directeur met name relevant zijn:

 • Werken aan een gezamenlijke visie op de toekomst van Waterproef inclusief het verstevigen van de doelstellingen en positiebepaling a.d.h.v. missie, visie en strategie
 • Samenspel met het stichtingsbestuur
 • Verder bouwen aan een stabiele en professionele organisatie. Enerzijds door aandacht te hebben voor de bedrijfsvoering, doelmatigheid, innovatie en optimalisatie van bedrijfsprocessen zoals op het gebied van HR, ICT, communicatie/huisstijl. Anderzijds door vooral met de mensen aan de slag te gaan; met aandacht voor hun ontwikkeling en ambities en aandacht voor sociale samenhang en werkplezier en -trots.
 • Partnership in Practice: werken aan het leggen én bestendigen van verbindingen, zowel in -alle lagen van- de organisatie als met de omgeving, de opdrachtgevers, externe partners en andere waterschapslaboratoria.

Verdere verantwoordelijkheden betreffen het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en behalen van afgesproken resultaten in jaarplannen; de verantwoordelijkheid voor rapportages aan het stichtingsbestuur d.m.v. jaarplan, begroting, managementrapportages en jaarrekening; het uitvoeren van werkzaamheden als bestuurder in de zin van de WOR en het uitvoeren van personeels- en financieel beleid.

Kortom, in deze veelomvattende directiefunctie ga je toekomstgericht aan de slag met het integraal aansturen en managen van de organisatie.

Persoonsprofiel
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, meerjarige managementervaring, bent bekend met het (bedrijfsmatig) aansturen van een organisatie(onderdeel) en verantwoording hierover en hebt kennis van de watersector. Je hebt belangstelling voor de werkzaamheden van een laboratorium en affiniteit met innovaties en ontwikkelingen. Specifieke chemische kennis wordt niet vereist.

Deze allround directierol vraagt veelzijdigheid (van strategie tot uitvoering), brede nieuwsgierigheid en inlevingsvermogen, communicatieve en verbindende (netwerk)vaardigheden, bestuurlijke sensitiviteit en het vermogen om soepel en snel te schakelen. Je bent ontwikkelgericht en hebt zin en energie om organisatorisch en mensgericht te bouwen aan een club van professionals die goed in verbinding staat met elkaar, haar bestuur en opdrachtgevers en die wendbaar is op nieuwe ontwikkelingen.

In het contact weet je te enthousiasmeren en verbinden. Je bent van nature laagdrempelig, biedt een luisterend oor en bent samenwerkingsgericht. Door goed inzicht in de verhoudingen bij de opdrachtgevers ben je in staat de belangen van beide moederorganisaties op een adequate wijze af te wegen. Je zoekt samenwerking met andere laboratoriumorganisaties, onderzoekinstituten andere stakeholders.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, maximaal € 7 950,- bruto per maand (schaal 15), bij een volledige werkweek van 36 uur (exclusief Individueel Keuze Budget). Een werkweek van 32 uur behoort tot de mogelijkheden.
 • De CAO Werken voor waterschappen is van toepassing.
 • Een Individueel Keuze Budget van 21% van het maandsalaris (inclusief vakantiegeld). Het IKB kan o.a. ingezet worden voor het aankopen van extra vakantie of voor extra periodieke uitbetaling.
 • Een Persoonsgebonden basis budget van € 6.000,00. Het PBB kan in een periode van 5 jaar ingezet worden voor opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via 073 – 612 06 55.

Jaarplan en begroting 2021 van Waterproef worden op aanvraag beschikbaar gesteld voor geïnteresseerde kandidaten.

We zien je motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 12 september 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/directeur-Waterproef.  

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 37-38                adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 24 september 2021  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 1 oktober 2021           persoonlijke presentatie ronde
 • 8 oktober 2021          verdiepende gespreksronde
 • 15 oktober 2021         afrondende gespreksronde

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Toelichting afdelingen
Klant & Organisatie
De afdeling Klant & Organisatie is gericht op de klant en zorgt er voor dat op strategisch, tactisch en operationeel niveau de juiste samenwerking met onze opdrachtgevers wordt gerealiseerd. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de interne dienstverlenende bedrijfsvoering, zoals ICT, financiën en facilitaire zaken.

Afdeling Productie
De afdeling Productie is gericht op het routinematig uitvoeren van analyses ten behoeve van de werkprocessen van onze beide opdrachtgevers. Hierin wordt het gehele proces opgenomen van monstername, monsterontvangst, monstervoorbewerking, analyse, zowel (micro)biologisch als (fysisch)chemisch, tot rapportage van de analyse resultaten.

Ontwikkeling, Onderzoek & Advies
De afdeling Ontwikkeling, Onderzoek en Advies coördineert projecten, doet onderzoek en geeft advies. Voor projecten zal geregeld gebruik worden gemaakt van medewerkers uit de afdeling productie, zodat optimaal alle competenties in de organisatie kunnen worden benut, maar ook om nieuwe methoden en technieken op een goede manier te kunnen laten landen in de productie.

Afdelingsmanager Sociaal Domein

Werken in een dynamische en uitdagende omgeving; niet in een gespreid bedje stappen. Dát past bij jou. Jij wordt enthousiast van bouwen, ontwikkelen én borgen. Je staat stevig in je schoenen, loopt niet weg voor lastige keuzes en hebt een drive om samen met anderen iedere dag opnieuw bij te dragen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken.

In deze strategische rol zit je dicht op ‘waar het gebeurt’, zowel richting bestuur, directie en de teams als de netwerkpartners. Een rol waarin echt iets van je gevraagd wordt, met stevige opgaven, zowel ‘binnen’ als ‘buiten’. Er ligt een stevige basis om voort te bouwen aan verdere professionalisering, concernsturing en zakelijkheid in het domein en de organisatie. De opgezette bedrijfsvoeringsagenda heeft rust, vertrouwen en houvast gecreëerd: borgen en uitbouwen van deze agenda is een belangrijke opgave voor de komende periode.

Je staat stevig in je schoenen en loopt niet weg van verantwoordelijkheid. Met lef en humor weet je mensen mee te nemen en resultaten te boeken. Je toont sensitiviteit, lenigheid en inschattingsvermogen in de balans tussen sturen en coachen.

Kortom, een brede managementrol waarin je jezelf én anderen kunt blijven uitdagen en ontwikkelen. Breed, omdat je naast de rol van leidinggevende ook de rol van concernmanager en ambtelijk opdrachtgever vervult.

Als concernmanager denk je breder dan vanuit je eigen afdelingsverantwoordelijkheid. Je houdt de concernvisie scherp voor ogen en je toont verbindend vermogen tussen de stip op de horizon en de praktijk van alledag. Je hebt een actieve rol in het concernteam en betrekt anderen (afdelingen, lijn en staf) proactief om tot integrale resultaten te komen. Daarnaast ben je drager van de lerende organisatie, laat je zien hoe je omgaat met ‘fouten’ en hoe hiervan geleerd kan worden voor een volgende keer.

Ambtelijk opdrachtgever ben je namens het concernteam voor programma’s of complexe projecten uit het collegeprogramma en daarmee opdrachtnemer van de portefeuillehouder. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke strategie in samenspel met de bestuurlijke opdrachtgever. De ambtelijk opdrachtgever verstrekt een heldere opdracht en stuurt richting opdrachtnemer op hoofdlijnen en resultaat. Uiteraard hou je oog voor samenhang met andere programma’s vanuit ambtelijk opdrachtgeverschap en vanuit de concernverantwoordelijkheid.

In de rol van leidinggevende stuur je zes teammanagers aan die allemaal actief zijn binnen de beleidsontwikkeling en uitvoering van het Sociaal Domein. Je hebt indirect een span of control van 150 medewerkers. Je hebt de basis op orde en grip op de bedrijfsvoering (processen en financiën). Je bent eindverantwoordelijk voor het aantal fte, budget en kwaliteit van de uitvoering van de afdeling. Je gaat aan de slag met het vormgeven aan de ingezette verandering binnen het Sociaal Domein, geeft op een coachende manier en inspirerende wijze leiding. Je bent op de hoogte van de lokale en landelijke vraagstukken (inhoudelijk en financieel) die voor Hilversum in het Sociaal Domein gelden. Je bent in staat om aan deze vraagstukken een waardevolle bijdrage te leveren aan de lokale, regionale en landelijke tafels. Je bent in staat vraagstukken in het Sociaal Domein strategisch te vertalen naar en te koppelen met andere domeinen. Je stuurt via de teammanagers op kwaliteit van de interne en externe advisering. Je kunt als geen ander je coaching vaardigheden in zetten om advieskracht van de teammanagers te verhogen naar een strategisch niveau.

Persoonsprofiel

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau en een afgeronde WO opleiding .
 • Relevante werkervaring binnen een overheidsorganisatie.
 • Ervaring in het begeleiden van verandertrajecten en je hebt een goed ontwikkeld reflecterend en analytisch vermogen.
 • In staat om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en daarvoor – samen met anderen – adequate oplossingen te vinden.
 • Je bezit politiek-bestuurlijke sensitiviteit en je hebt inzicht in complexe vraagstukken.
 • Je bezit stevige coaching vaardigheden en weet je kaders te stellen

Daarnaast ben jij:

 • Flexibel en durf je beslissingen te nemen waarbij je de consequenties vooraf overziet.
 • Innovatief, positief ingesteld, ambitieus en beschik je over goede netwerkvaardigheden.
 • Zelfreflectief, resultaatgericht en je vertoont hoge mate van eigenaarschap en nodigt de mensen om je heen ook uit op deze drie eigenschappen

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Daarbij hoort een salaris van maximaal €6.994-, bruto per maand (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Bovendien biedt de gemeente Hilversum prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo is er de mogelijkheid om flexibel te werken en krijg je bovenop het genoemde salaris 17,05 % Individueel Keuzebudget (IKB). Dit budget kun je uit laten betalen of kun je inzetten voor verschillende doeleinden. Ook biedt de gemeente Hilversum een grote variëteit aan opleidingsmogelijkheden die bijdragen aan zowel organisatie- als persoonlijke en professionele ontwikkeling, bouw je pensioen op bij het ABP en heb je de keuze om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op www.hilversum.nl/Home/werkenbij.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.


Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button bovenaan deze pagina.

De data van de procedure zijn gepland:

 • Week 36-37                 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 15 september 2021    cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 23 september 2021   verdiepende gespreksronde
 • 29 september 2021   afrondende gespreksronde

Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie zaken aan te pakken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan. De richting wordt bepaald door onze organisatievisie: de tweebenige organisatie met als motto: met elkaar verbonden en goed geregeld. Ons gedrag leidt tot wat wij willen uitstralen: betrouwbaar, attent, zakelijk, resultaatgericht, open en flexibel. Het accent voor 2021 zal liggen op duidelijkheid en sturing. Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken.

Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Never a dull moment in Lansingerland! Een echte groei gemeente in de metropoolregio Rotterdam Den Haag; modern, dynamisch, ambitieus. Dát is Lansingerland. Een organisatie die volop in ontwikkeling is en die zich graag laat uitdagen, en dat moet ook wel. Met het aantal inwoners groeit ook de omvang van opgaven én de ambities van de gemeente. Er wordt niet alleen ‘buiten’ gebouwd, ook ‘binnen’ is Lansingerland in beweging. Bouw jij mee aan een toekomstbestendige organisatie?

In deze strategische managementfunctie stuur je op de ontwikkelingen in het domein en heb je een belangrijke rol in de ‘next step’ van het team. Team Maatschappelijke Opgaven is onderdeel van het domein Samenleving en richt zich op de thema’s sociaal domein, veiligheid, sport, onderwijs, cultuur en gezondheid. Een ambitieus domein dat zich inhoudelijk én organisatorisch in een rap tempo ontwikkelt.

Focuspunten in de functie:

 • Afstemming met bestuur en politiek: als strategisch sparringpartner zet je de grote lijnen uit en koppel je dit in samenspel met het bestuur aan geformuleerde thema’s. Je vertaalt politiek-bestuurlijke wensen door naar een heldere en haalbare uitvoering. Als schakel vergroot je bovendien de politiek-bestuurlijke sensitiviteit binnen het team en draag je bij aan een goede samenwerking met het bestuur.
 • Samenwerking zoeken met inwoners en maatschappelijke partners: jij weet de focus op ‘buiten’ te richten en intensiveert en optimaliseert de samenwerking met de samenleving en netwerkpartners waaronder provincie en metropoolregio.
 • Beleid als leidend principe: samen met het team zorg jij ervoor dat het team optimaal rol pakt in een initiërende, leidende positie als ‘aanvoerder’ en ‘hoofd strategie’ van het domein.
 • Organiseren van samenhang: je bewaakt en organiseert samenhang binnen het domein én met het domein Samenleving door te sturen op team overstijgende vraagstukken.
 • Teamontwikkeling: jij bindt de teamleden tot een hecht team en stuurt op het nemen van verantwoordelijkheid en het behalen van resultaat. Je spart, spiegelt, geeft ruimte, inspireert, enthousiasmeert en coacht jouw team om het beste uit zichzelf te halen.

Als teammanager Maatschappelijke Opgaven sta je voor de volgende 3 belangrijke ontwikkelopgaven:

De toekomstopgaven

Je werkt aan de Samenlevingsvisie en de vier opgaven: Jeugd, Volwassenen in de knel, Ouderen langer thuis en Veiligheid & Leefbaarheid. Belangrijke aspecten waar je je op richt zijn:

 • het vergroten van het strategisch vermogen van het team en het domein
 • het initiëren en ontwikkelen van meerjarig beleid
 • het zorgen voor een professionele beleidscyclus met oog voor korte en lange termijn belangen van stakeholders.

In deze toekomstopgaven werken politiek, bestuur, organisatie en de partners van buiten samen aan een krachtige samenleving met lange termijn ontwikkellijnen.

De ‘Next Step’

De volgende stap in de organisatieontwikkeling in de richting van een grotere organisatie, met de benodigde professionalisering. Samen met het brede concernmanagement stuur je op de norm die past bij deze omvang waar het gaat om: rolvastheid, rolbewustzijn, zakelijkheid, opdracht gestuurd werken en ‘van buiten naar binnen’. Dit alles vanuit de visie van een netwerkende en regisserende overheid. Je richt je zowel op individuele ontwikkeling als teamontwikkeling.

GRIP: je bouwt verder aan de monitoring van het sociaal domein en data-gedreven werken.

Kortom, er is genoeg te doen!

Persoonsprofiel

Naast universitair werk- en denkniveau heb je leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke organisatie en ken je de wereld van dit domein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je stuurt veranderingen vanuit een duidelijke visie, je kunt helder schetsen welke situatie je wilt bereiken en houdt bij medewerkers voortdurend op het netvlies wat de bedoeling is;
 • Je stuurt op resultaten en maakt heldere afspraken over verwachtingen en gewenste resultaten met bestuur, directie, medewerkers en samenwerkingspartners;
 • Jij benut kennis en kwaliteiten van collega’s en samenwerkingspartners optimaal. Je spreekt waardering uit en geeft collega’s regelmatig feedback op hun prestaties;
 • Je motiveert jouw medewerkers zelf oplossingen voor vraagstukken te bedenken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk;
 • Je hebt het vermogen om je in een ander te verplaatsen en voelt goed aan wat er in een ander omgaat. Je hebt vertrouwen in de kwaliteiten van je medewerkers en geeft ze de ruimte om te groeien en te bloeien en houdt ook oog op het gezamenlijk belang en de belangen vanuit de samenleving. Waar dat nodig is weet je in te grijpen in situaties;
 • Je weet dat woorden ertoe doen. Dat laat je in al je rollen zien. Je bent scherp op de formulering in brieven en adviezen en je weet de juiste woorden in te zetten naar collega’s, naar stakeholders en naar het bestuur.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je salaris bedraagt maximaal € 6.365,- o.b.v. 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en werkervaring (schaal 13);
 • Je bouwt een pensioen op via het pensioenfonds ABP;
 • Je ontvangt een individueel keuzebudget (IKB) van 19,25% van jouw jaarsalaris dat je naar eigen inzicht kan inzetten, zoals extra salaris, vakantiedagen en/of opleidingen;
 • Je krijgt vanuit de organisatie een ruim aanbod in cursus- en opleidingsmogelijkheden.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/teammanager-mo-lansingerland. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op onze website. Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Over Lansingerland

Werken bij de gemeente Lansingerland betekent werken bij een moderne jonge organisatie met ca. 400 medewerkers. Een organisatie die is vormgegeven op basis van een heldere visie op dienstverlening richting inwoners, ondernemers en het verenigingsleven. Samen met haar inwoners is men hard aan de slag om de gemeente nog aantrekkelijker maken. Lansingerland bouwt voortdurend aan haar organisatie en zoekt daarvoor de beste mensen die het werk gedaan krijgen. Zij zoeken mensen die in de organisatiecultuur passen: daadkrachtig, zelfverzekerd en opererend vanuit eigen visie op de toekomst. De gemeente als organisatie sluit daarbij aan. Men is flexibel, presterend, regisserend en werkt integraal met partners om het beste resultaat voor de inwoners en ondernemingen te behalen. Maatwerk, uitdaging en ontwikkeling zijn kernwoorden in het personeelsbeleid.

Stevige teamleider maatschappelijk domein

Oog voor mensen, het onderkennen van talenten, een stevig team bouwen én sturing geven aan (een deel van) het dynamische maatschappelijk domein. Dat is waar je voor aan de lat staat in Venlo. Een interessante functie waarin je uitgedaagd wordt en waarin jij de organisatie uitdaagt.

Venlo is een dynamische 100.000+ gemeente die voortdurend in beweging is. Als grens- én centrumgemeente heeft de stad een bijzondere positie in de regio, met een internationaal karakter. Ondernemerschap kenmerkt de handelsstad. De Noord-Limburgse gemeente is resultaat gedreven en ambitieus. Zo wil ze de gezondste regio van Nederland worden. Vitaliteit staat dan ook hoog in het vaandel binnen de organisatie.

Venlo in ontwikkeling

Het maatschappelijk domein is volop in ontwikkeling en de laatste jaren voortdurend onderwerp van gesprek. Venlo heeft de afgelopen jaren al grote slagen gemaakt als het gaat om het terugdringen van de tekorten binnen het domein. Maar er liggen nog genoeg uitdagingen om je tanden in te zetten.

Als teamleider heb jij een belangrijke rol in dit ontwikkeltraject. De invulling van deze rol is sterk gericht op het ontwikkelen en faciliteren van medewerkers: het vergroten van professionaliteit en vakmanschap, hun wendbaarheid om met nieuwe ontwikkelingen om te kunnen gaan en het stimuleren van verbinding met collega’s, stakeholders en de directe omgeving (organisaties en inwoners). De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Teamontwikkeling

Je bouwt aan een stabiel en toekomstbestendig team, door oog te hebben voor de talenten en ontwikkeling van medewerkers. Vanuit het oogpunt van integraliteit initieer en stimuleer je samenwerking in de breedte van het domein. Je creëert een open sfeer waarin men elkaar aanspreekt op gedrag. Dit alles doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers, met ruimte voor initiatief en creativiteit.

Sturing en duidelijkheid

Je zorgt voor duidelijkheid over rollen en taken en draagt bij aan een evenredige werkverdeling binnen het team. Je investeert in duurzame kwaliteit en spreekt aan op afspraken.

Gemeente Venlo is ingericht als matrixorganisatie. Als leidinggevende van het team werk je onder de verantwoordelijkheid van de directie. Je fungeert als opdrachtnemer voor de programmamanager voor de bijdragen aan de realisatie van de programma’s voor zover deze in het teamplan zijn opgenomen en stelt middelen en capaciteit beschikbaar.  

Je hebt een belangrijke rol in de samenwerking met de directie en programmamanager. Je trekt hierin gezamenlijk op met je collega-teamleider binnen het maatschappelijk domein.

Team

Het team Maatschappelijke Opgaven wordt per 1 september opgesplitst in twee teams. Jij richt je op de onderdelen Maatschappelijke Participatie, Onderwijs & Gezondheid. In dit team gaat een groot deel van de begroting van de gemeente om. De complexiteit zit in zowel de inhoudelijke problematiek waar het team zich mee bezighoudt, als in het brede scala aan onderwerpen.

Het team (ca. 23 medewerkers) richt zich op beleid op de vakgebieden maatschappelijke participatie (o.a. vrijwilligersbeleid en accommodatiebeleid), arbeidsparticipatie, onderwijs, armoedebeleid (beleidsontwikkeling), gezondheid en sport (o.a. het aanbieden van allerlei activiteiten).

Een aantal thema’s vragen extra aandacht, zoals het gemeentelijk accommodatiebeleid en de laaggeletterdheid in de gemeente.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van concrete resultaten voor de stad en de regio die bijdragen aan het bereiken van de ambitie en inhoudelijke opgaven. Je werkt en denkt daarbij corporate: je stelt het organisatiebelang boven het teambelang.
 • Je draagt zorg en bent verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen en realiseren van een teamplan voor het team. Dit teamplan inclusief de doorkijk naar volgende jaren sluit aan bij het directieplan en de programmaplannen (begroting), waarbij een goede aansluiting van beleid en uitvoering integraal belegd is.
 • Samen met de medewerkers vertaal je het eigen teamplan, waar nodig in verbinding met andere teamplannen, door naar de individuele jaarplannen van de medewerkers.
 • Je bent in staat aan de medewerkers aan te geven wat er de komende periode op hen afkomt en wat dat betekent voor de eisen en verwachtingen die het werk aan hen stelt.
 • Je fungeert als volwaardig gesprekspartner voor met name de medewerkers, programmamanager, directie en waar nodig het college en externe (keten)partners in het veld.

Persoonsprofiel

Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau, hebt ervaring met verandermanagement en leidinggeven in een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast heb je aantoonbare affiniteit met het maatschappelijk domein. Je weet waar de medewerkers zich mee bezighouden en wat er speelt. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend leidinggevende, met oog voor de mens én het resultaat.
 • Je stuurt op een coachende en faciliterende manier aan en draagt actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
 • Je creëert duidelijkheid over taken en rollen en maakt heldere afspraken over te behalen resultaten en stelt prioriteiten.
 • Je staat stevig in je schoenen, durft een standpunt in te nemen en voor jou geldt: afspraak is afspraak.
 • ‘Van buiten naar binnen’ werken en denken is voor jou vanzelfsprekend. Hierin weet je het team ook mee te nemen.
 • Als verbinder breng jij mensen en thema’s samen. Je initieert en stimuleert samenwerking.
 • Je beschikt over sensitiviteit; zowel richting het bestuur als de organisatie.
 • Je bent koersvast en weet medewerkers mee te krijgen in veranderingen.

Arbeidsvoorwaarden

Venlo biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Bij excellente en bewezen staat van dienst behoort een arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheden. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (van 17,05% van het jaarsalaris) waar je o.a. je fitnessabonnement of woon-werkverkeer vergoeding uit kunt betalen.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijd en plaats onafhankelijk werken, volop ruimte voor eigen initiatief, een goede balans in werk en privé en opleidingsmogelijkheden zodat jij jezelf kunt blijven ontwikkelen. De gemeente heeft een eigen loopbaancentrum: http://venlovooruit.nl/.

Venlo investeert in de vitaliteit van haar medewerkers door het aanbieden van sportprogramma’s. Je komt te werken in het eigentijdse stadkantoor.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Renske Veenstra of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 juli 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van teamleider en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

 • week 27-28 – adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 13 juli 2021 – cv presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 14 juli 2021 – persoonlijke presentatie ronde
 • 21 juli 2021 – verdiepende gespreksronde
 • 27 juli 2021 – afrondende gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Over Venlo

Een stad waar je makkelijk verliefd op wordt. Venlo kiest namelijk voor kwaliteit van leven. Je kunt er volop genieten. Van de levendige binnenstad, het gevarieerde culturele leven met theaters, poppodia, bioscopen en topevenementen als Venloop en Zomerparkfeest. Ook hoor je er snel bij in Venlo; de meer dan 100.000 inwoners zijn doeners, samen zorgen ze voor een rijk verenigingsleven en een volle activiteitenkalender. En in Venlo kun je jezelf goed ontwikkelen. De stad heeft een breed aanbod aan mbo-, hbo- en wo-opleidingen, is aanjager van de duurzame economie en kent met de Brightlands Campus Greenport Venlo een unieke verzameling bedrijven die samen met wetenschappers en studenten werken aan de voeding van de toekomst. Dat maakt Venlo een stad van kansen en mogelijkheden, van gezonde groei én van goed leven. Een stad om van te houden!

Manager Re-integratie en Werkgeversdiensten

Geloof jij  in de kracht van ieder mens en wil je In een dynamische omgeving aan de slag met ontwikkeling en samenwerking?

DZB Leiden is het re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden en wil zich de komende jaren omvormen naar een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf. De focus ligt daarbij op een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet.

DZB Leiden
Bij DZB Leiden draait het om de ontwikkeling van mensen. Al jarenlang worden werkzoekenden geholpen bij het vinden van werk, waarin ze kunnen groeien en waar ze op hun plek zijn. Bij een werkgever in de Leidse regio, en als het nodig is op een werkplek bij het Leerwerkbedrijf van DZB Leiden. DZB Leiden richt zich altijd op wat iemand te bieden heeft en op de beste match.

In de Leidse regio vervult DZB Leiden een belangrijke brugfunctie tussen werkgevers en werkzoekenden. Medewerkers van DZB Leiden kennen de ondernemers én de werkzoekenden als geen ander en zorgen voor dienstverlening op maat. Ze zijn sociaal betrokken en werken zonder winstoogmerk. Duurzaamheid, veiligheid en positieve bejegening staan hoog in het vaandel. Tevens vervult DZB Leiden een rol in de Arbeidsmarktregio Holland Rijnland (Kust-, Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek en de Leidse Regio).

Re-integratie en Werkgeversdiensten (R&W)
Bij de afdeling R&W zijn dagelijks zo’n 60 collega’s actief om mensen die dit zelf niet zo goed kunnen aan zinvol werk te helpen. Bij het team Participatie komen deze mensen binnen, wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn, waar nog ontwikkelpunten liggen en welke vaardigheden verder aandacht behoeven. Met behulp van alle beschikbare faciliteiten wordt vervolgens gericht aan de ontwikkeling van kandidaten gewerkt met als doel: het vinden van zinvol werk.

Bij het team Werkgeversdiensten wordt de aansluiting gezocht met de arbeidsmarkt. Wat is de ambitie van de kandidaat, wat is de behoefte bij de werkgevers en wat is er nodig om die twee zo passend mogelijk bij elkaar te brengen.

De collega’s van het bedrijfsbureau dragen zorg dat alle randvoorwaarden aanwezig zijn of gecreëerd worden zodat de genoemde teams hun werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Opgaven en rolinvulling
De afgelopen periode is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de afdeling R&W, met als doel het steeds beter en efficiënter uitvoeren van haar kerntaak; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden en bemiddelen naar passend werk. Als manager van R&W bouw je voort op dit fundament en ga jij vooral aan de slag met de verdere ontwikkeling.

Inzetten op verbinding en integraliteit
Als manager R&W maak je deel uit van het MT van DZB Leiden en heb je een nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor het geheel, naast de verantwoordelijkheid voor je eigen afdeling. Samen met de andere collega’s van het MT heb je voortdurend aandacht voor integraliteit en samenwerking. Je draagt actief bij aan een goede samenwerking tussen de verschillende teams binnen DZB Leiden. In het licht van de toekomstvisie is de samenwerking tussen afdeling R&W en het Leerwerkbedrijf daar een belangrijk onderdeel van. Jij verbindt, zowel intern als extern. Je draagt bij aan een goede samenwerking in de regio, binnen het MT, en in het kernteam R&W. Ook draag je actief bij aan verbinding tussen uitvoering en beleid. Je bent goed in staat die verschillende werelden bij elkaar te brengen.

Werken aan een wendbaar, toekomstbestendig bedrijf

De afdeling R&W werkt nauw samen met het team Werk & Inkomen van de gemeente Leiden, de belangrijkste leverancier van kandidaten. Een voorbeeld daarvan zijn de JA-projecten (re-integratie activiteiten voor jongeren en statushouders). Je werkt daarom aan wendbaarheid van de organisatie: snel kunnen vernieuwen en aansluiten bij nieuwe doelgroepen en nieuwe kansen en (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je motiveert je team om vernieuwing hoog in het vaandel te houden. Je draagt daarmee actief bij aan de ontwikkeling van DZB Leiden naar een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf.

Het team Werkgeversdiensten participeert namens DZB Leiden in het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland (WSP). Men werkt daarin samen met het UWV en de andere partners van de Rijnstreek en de Kust-, Duin- en Bollenstreek. In dit samenwerkingsverband wordt onder andere gewerkt aan het landelijke project “Perspectief op Werk (POW)”. Samen vergroot men regionaal de kansen voor werkzoekenden op een passende baan en voor werkgevers voor gemotiveerde medewerkers. Jij bent vanuit DZB Leiden het aanspreekpunt voor de projectleider WSP Holland Rijnland.

Binnen R&W werkt men daarnaast aan het ontwikkelen van wijkleerbedrijven. In samenwerking met partners in de wijk, dichtbij de leefomgeving van mensen in de doelgroep, worden voor hen mogelijkheden gecreëerd om zich te kunnen ontwikkelen en uiteindelijk naar betaald werk te kunnen doorgroeien.

Het team
Je geeft direct leiding aan het hoofd Bedrijfsbureau, de teammanager Participatie en de teammanager Werkgeversdiensten. Zie organogram. De samenwerking verloopt soepel, is open en transparant. Men heeft respect voor elkaar en heeft een duidelijke gezamenlijke visie voor ogen. Er wordt resultaatgericht gewerkt en er is ruimte voor eigen inbreng.

Persoonsprofiel
DZB-Leiden zoekt een spontaan, enthousiast en gedreven persoon die beschikt over sensitiviteit en de nodige dosis zelfreflectie. Het verder ontwikkelen en implementeren van de toekomststrategie heeft de komende periode prioriteit. Daarom is het belangrijk dat je aantoonbare ervaring hebt in het leidinggeven aan veranderingsprocessen. Daarnaast beschik je over academisch werk- en denkniveau.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier wordt dan ook nadrukkelijk bij stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel.

 • Je bent een betrokken, mensgerichte en energieke manager die samenwerking hoog in het vaandel heeft;
 • Je gelooft in een inclusieve samenleving waarin voor iedereen een plek is;
 • Je neemt anderen op een proactieve wijze mee in ontwikkelingen, onderschrijft het belang van medezeggenschap;
 • Je hebt een coachende leiderschapsstijl. Je werkt vanuit vertrouwen en geeft ruimte, hebt oog voor de kwaliteiten en vaardigheden van mensen en creëert een prettige en veilige werkomgeving;
 • Je hakt knopen door en houdt koers, maar staat open voor feedback en andere inzichten en stelt je koers bij wanneer nodig;
 • Je bent een teamspeler, een verbinder en je bent open en duidelijk in je communicatie.
 • Je kunt makkelijk schakelen tussen verschillende disciplines en onderdelen van de organisatie en weet soepel een brug te slaan tussen de politiek, beleid en de uitvoering.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 6.994,- (schaal 14) per maand bij een 36-urige werkweek. De organisatie biedt je daarnaast prima secondaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget. Tevens worden er een mobiele telefoon en laptop beschikbaar gesteld.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of José Brus via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 21 juni 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.
Een assessment en referentieonderzoek maken onderdeel uit van de procedure.

De data van de procedure zijn gepland:

 • week 25-26 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 29 juni 2021 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 1 juli 2021 persoonlijke presentatie
 • 5 juli 2021 verdiepende gespreksronde
 • 8 juli 2021 afrondende gespreksronde


Medewerker Secretariaat & Ondersteuning

Vanwege het groeiende aantal opdrachten en aanvragen zijn wij op korte termijn op zoek naar versterking voor ons kantoor in ’s-Hertogenbosch (24 uur per week).

Een functie waarin je uitgedaagd wordt, snel moet schakelen en je samenwerkt met professionals met uiteenlopende expertises.

Wat ga je doen?

Je stapt in een dynamische omgeving waarin geen dag hetzelfde is. Je bent voortdurend in contact met opdrachtgevers, kandidaten en collega’s. Voor team Werving & Selectie heb je een belangrijke, ondersteunende rol; je verzorgt een groot deel van de communicatie en correspondentie rondom de werving- en selectieprocessen. Concreet houdt dit in dat je veel in contact bent met opdrachtgevers en kandidaten om processen en praktische zaken af te stemmen. Je maakt afspraken voor de adviseurs, ondersteunt in alle lopende procedures en bewaakt de voortgang.

Je vindt het dan ook leuk om als spin in het web te fungeren. Iedereen weet jou te vinden. Het ene moment heb je een kandidaat aan de lijn die vragen heeft over één van de vacatures. Het andere moment meldt een (potentiële) opdrachtgever zich bij je met een offerte-aanvraag. En tussendoor vraagt één van de adviseurs je om een planning af te stemmen met één van de opdrachtgevers. Je geniet van de hectiek en het snelle schakelen. Ondertussen houd jij het overzicht en gooi je de juiste lijntjes uit.

Daarnaast ontvang je bezoekers en staat hen te woord. Je behandelt binnenkomende telefoontjes en verzorgt correspondentie. Dit alles doe je vanuit een klantgerichte én doelgerichte houding.

Wie zijn je collega’s?

Samen met twee collega’s ondersteun je de verschillende disciplines binnen het bureau. In deze functie richt je je – samen met één van deze collega’s – voornamelijk op het ondersteunen van team Werving & Selectie. Je vult elkaar aan en vervangt elkaar indien nodig. Daarnaast verricht je met z’n drieën een aantal algemene werkzaamheden, maar tegelijkertijd heeft ieder een eigen rol en eigen verantwoordelijkheden.

Wie ben jij?

Jij bent een enthousiaste, positief ingestelde ondersteuner met een hands-on mentaliteit. Je vindt het leuk om samen met je collega’s het werk gedaan te krijgen en opdrachtgevers en kandidaten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Je kunt goed omgaan met stress en houdt overzicht. Je vindt het bovenal leuk om met mensen in contact te zijn.

Je bent taalkundig sterk en hebt MBO+ werk- en denkniveau. Ervaring in een soortgelijke functie is een pré.

Over Zeelenberg

Wij maken samen het verschil voor organisaties binnen de publieke sector, waar we ons inzetten voor mens en organisatie. Dit doen we ruim 25 jaar en daar zijn we trots op! We bieden werving en selectie, interim-management, loopbaancoaching, mobiliteitsdienstverbanden, assessments en talentontwikkeling. Dit doen we vanuit verschillende locaties door het hele land.

Wij inspireren, adviseren en faciliteren mensen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen. Door te verdiepen in het heden én wat er nodig is in de toekomst, kijken we samen met opdrachtgevers en kandidaten welke meerwaarde we kunnen bieden. Dit is altijd maatwerk. We dragen bij aan nieuw perspectief, beweging en duurzame oplossingen.

We doen dat met hart voor mensen en de publieke zaak. We zijn thuis in de wereld van politiek-bestuurlijke organisaties en kennen de dynamiek en complexiteit.

Interesse?

Wil je meer weten over het werk en ons bureau? Op www.zeelenberg.nl krijg je een eerste indruk maar vanzelfsprekend vertellen we je er graag meer over. Je kunt ons bereiken via 073 – 612 06 55 en vragen naar Marianne Verbeek. Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Zie jij een match? Reageer dan! We ontvangen jouw cv en motivatiebrief graag uiterlijk 23 juni 2021. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

(startend) Teammanager

Strategisch, ontwikkelgericht, coachend en een tikkeltje ‘blauw’

Wil jij bouwen, ontwikkelen en vernieuwen? Dan is Baarn dé plek voor jou!

Gemeente Baarn is volop in ontwikkeling. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we de samenwerking met inwoners, ondernemers en buurgemeenten verder versterken? Met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris waait er een nieuwe wind door de organisatie. Met elkaar bouwen aan de toekomst, op zowel organisatie- als MT- en teamniveau: daar gaat het om. Zet jij, samen met je collega’s, je tanden in onderstaande opgaven?

Wat is er te doen?

 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie

Concreet betekent dit: werken aan pro-activiteit en integraliteit in de samenwerking en ‘van buiten naar binnen’. Dit doet Baarn vanuit de kernwaarden: met LEF samen-werken!, klantgericht, flexibel, transparant en betrouwbaar.

 • Bouwen aan een krachtig managementteam

Weten waar je naar toe gaat; dat is de basis. Belangrijk om dat met elkaar scherp te krijgen en te houden. Strategie, samenhang en een solide bedrijfsvoering vormen de key om daar als organisatie te komen. Praktisch betekent dit ook nadenken over rollen, planning en processen. Kortom, verschillende niveaus waarop je zaken met je MT-collega’s afpelt en oppakt.

 • Bouwen aan een (nog) succesvol(ler) team

Specialisten, stuk voor stuk. Dat tref je aan in team Intern Advies. Mensen met passie voor hun vak en grote betrokkenheid bij de organisatie. Wat jij daaraan kunt bijdragen? Je verbindt de verschillende vakgebieden met elkaar én met de andere teams binnen de organisatie. Daarnaast zorg je voor rust en overzicht en weet je grip te houden op de bedrijfsvoering.

Als manager word je uitgedaagd in de volgende drie rollen:

 • Strategisch adviseur van het college, schakel tussen bestuur en organisatie/team;
 • Teammanager, verantwoordelijk voor het resultaat en het ontwikkelen van het team en de medewerkers;
 • Lid MT, (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling en samenhang van de organisatie als geheel en het bereiken van de bestuurlijke en ambtelijke doelen.

Kortom, je gaat aan de slag met het vertalen van de organisatievisie en -strategie naar de dagelijkse praktijk en met de doorontwikkeling van jouw team, het MT en de organisatie als geheel.

Waar kom je terecht?
Baarn kent een relatief kleine organisatie (± 160 medewerkers), en dat is leuk! Dit maakt namelijk dat je in de volle breedte actief bent. De lijnen naar bestuur, collega’s en inwoners zijn kort, de sfeer is open en informeel en de medewerkers zijn gepassioneerd.
Lees meer over de inrichting van de organisatie.

Hoe ziet je team eruit?
Team Intern Advies bestaat uit ± 30 gedreven adviseurs en is één van de ondersteunende teams. Zij zijn verantwoordelijk voor de interne advisering op het gebied van financieel beleid, P&O, juridische zaken, communicatie en informatie. De (beleids)adviseurs leveren onder meer advies aan andere teams over voorstellen en vraagstukken, en ontwikkelen beleid op het eigen vakgebied.

Samen met de teammanager Informatie ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en zorg je voor een slimme, moderne en efficiënte bedrijfsvoering.

Wie ben jij?
Je hebt WO werk- en denkniveau en (je eerste) ervaring opgedaan met leidinggeven. Je team houdt zich bezig met de brede bedrijfsvoering. Dat vind je leuk; daar draag jij graag aan bij. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent gedreven, energiek en bent samenwerkingsgericht.
 • Je bent analytisch en doelgericht, kunt goed prioriteren en keuzes maken. Daarmee zorg je voor rust en overzicht.
 • Je overziet het brede veld van bedrijfsvoering en de onderlinge verbanden en je kunt ontwikkelingen vertalen naar de verschillende onderdelen.
 • Als people manager word je enthousiast van het bouwen aan een organisatie en het ontwikkelen van mensen.
 • Je kunt goed omgaan met stress.
 • Je bent sensitief, op politiek-bestuurlijk en maatschappelijk vlak. Je volgt relevante ontwikkelingen en weet daarop in te spelen.
 • Je staat stevig in je schoenen en je bent een stevige gesprekspartner.
 • Je denkt in mogelijkheden, bent nieuwsgierig, innovatief en transparant en ‘van buiten naar binnen denken’ is jouw tweede natuur.

Goed om te weten
Voor de opgave en rolinvulling van deze managementpositie kijkt Baarn nadrukkelijk naar de aansluiting met persoonlijkheid en drijfveren. De gemeente staat daarmee open voor kandidaten die een (door)stap willen maken in het management of de overstap willen maken vanuit een andere context.

Arbeidsvoorwaarden
Baarn biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget, flexibiliteit in werkuren, mogelijkheid tot thuiswerken, een pensioenregeling en een collectieve zorgverzekering

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Gedurende de zomervakantie staat het profiel open. Een sluitingsdatum is hierdoor niet bepaald. Bij belangstelling zien we je reactie graag zo snel mogelijk tegemoet. Ook als je mogelijk i.v.m. je vakantie niet direct in staat bent een volledige sollicitatie in te sturen horen we graag van je, zodat direct na de zomer de gesprekken kunnen plaatsvinden. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Tot slot:

 • De data van de procedure worden nog gepland. Zodra die bekend zijn worden ze gepubliceerd op onze website.
 • Als de coronamaatregelen het toelaten vinden de selectiegesprekken plaats in het gemeentehuis van Baarn.
 • Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Teammanager Ontwikkeling Samenleving

Sleutelpositie binnen een veranderende organisatie.
Kernwoorden: bouwen, ontwikkelen en vernieuwen

Wie eenmaal woont of werkt in Baarn, wil niet snel meer weg. Een gemeente waar men trots op is, gelegen in een prachtige landschappelijke omgeving. In het midden van Nederland, in de luwte van de grote steden Amsterdam, Utrecht en Amersfoort is Baarn bovendien goed bereikbaar. Een stad met een dorps karakter.

Je komt te werken in een organisatie (± 160 medewerkers) die qua omvang maakt dat je in de volle breedte bezig kunt zijn. Met korte lijnen naar bestuur en collega’s, toegewijde medewerkers en een open, informele sfeer.

Bouwen en ontwikkelen

Gemeente Baarn is volop in ontwikkeling! Je stapt niet in een ‘gespreid bedje’. Bouwen en ontwikkelen staat centraal. Er ligt een grote opgave om door te bouwen aan een krachtig managementteam en een toekomstbestendige organisatie. Een organisatie waar men proactief en integraal samenwerkt. Een wendbare organisatie die snel anticipeert en een focus heeft op ‘buiten’. Met de kernwaarden met LEF samen-werken!, klantgericht, flexibel, transparant en betrouwbaar, wil Baarn inzetten op versterking van de samenwerking met haar inwoners, ondernemers en buurgemeenten.

Onder aansturing van de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt gewerkt aan het ‘waarom’ (weten waar je naar toe gaat), het ‘wat’ (versterken op strategie, samenhang en solide bedrijfsvoering) en het ‘hoe en met wie’ (rollen, planning, processen, met elkaar in gesprek).

Het vertalen van de organisatievisie en -strategie naar de dagelijkse praktijk is de volgende stap waar men op dit moment mee bezig is. Je mag aan de slag met de doorontwikkeling van het MT, jouw team en de organisatie als geheel.

Als manager vervul je de volgende drie rollen:

 • Strategisch adviseur van het college;
 • Teammanager, verantwoordelijk voor het resultaat en het ontwikkelen van het team en de medewerkers;
 • Lid MT, (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling en samenhang van de organisatie als geheel en het bereiken van de bestuurlijke en ambtelijke doelen.

Wat verwacht Baarn van jou?:

 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam.
 • Je stelt medewerkers in staat hun werk zo goed mogelijk te doen
 • Als strategisch adviseur van het college ben je een cruciale schakel tussen het bestuur en de organisatie/het team.
 • Samen met je collega MT-leden draag je bij aan het binden en boeien van medewerkers.
 • Als lid van het MT werk je samen met je collega’s (teammanagers en gemeentesecretaris/algemeen directeur) aan de ontwikkeling van centraal beleid voor de gehele organisatie.
 • Jij stuurt op integrale samenwerking en goed contact met de andere teams, collega’s, inwoners, etc. binnen en buiten de organisatie. Je denkt vanuit ‘samen’ en bent een verbinder.
 • Je bent actief in regionale netwerken en pakt je rol in regionale samenwerking.
 • Je werkt aan de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het brede beleidsgebied waar je voor verantwoordelijk bent.

Team Ontwikkeling Samenleving

Het team (± 16 medewerkers) speelt in op vraagstukken vanuit de samenleving. Het is verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling, advisering, vaststelling, monitoring en evaluatie van beleid op het gebied van wonen, duurzaamheid, economische zaken, kunst en cultuur, sport, onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdzorg, participatie, maatschappelijke ondersteuning en gezondheid.

Het sociaal domein kent – net als op landelijk niveau – financiële uitdagingen. Jij bent je hier bewust van en in staat om hier pro-actief op te acteren. Samen met de medewerkers bouw je aan een stabiel en toekomstbestendig team.

Persoonsprofiel

Je hebt WO werk- en denkniveau en hebt aantoonbaar leidinggevende ervaring. Je hebt affiniteit met het brede terrein van het sociaal domein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent gedreven, energiek en samenwerkingsgericht.
 • Je toont lef, je durft buiten de gebaande paden te treden en je kunt anderen stimuleren dat ook te doen.
 • Als people manager word je enthousiast van het bouwen aan een organisatie en het ontwikkelen van mensen.
 • Je denkt in mogelijkheden, bent nieuwsgierig, innovatief en transparant en ‘van buiten naar binnen denken’ is jouw tweede natuur.
 • Je staat stevig in je schoenen en je bent een stevige gesprekspartner, zowel intern als extern.
 • Je kunt goed omgaan met stress.
 • Je bent sensitief op politiek-bestuurlijk en maatschappelijk vlak. Je volgt relevante ontwikkelingen en weet daarop in te spelen.
 • Je bent in staat het geheel te overzien en beschikt over strategisch denk- en adviesvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Baarn biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget, flexibiliteit in werkuren, een pensioenregeling en een collectieve zorgverzekering.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 20 juni 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van teammanager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 24/25    Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

30 juni 2021    cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

2 juli 2021       1e gespreksronde

9 juli 2021       2e gespreksronde

19 juli 2021 assessment

22 juli 2021 klikgesprek met wethouder + arbeidsvoorwaardengesprek

Mocht je in deze periode met vakantie zijn, vermeld dit dan in je sollicitatie.

Als de coronamaatregelen het toelaten vinden de selectiegesprekken plaats in het gemeentehuis van Baarn.

Secretaris-directeur

“Je bent trots op Zeeland. Op de immense dijken en op het ingenieuze waterbeheer waarbij heel de wereld met ons meekijkt. We zijn er voor iedere inwoner van Zeeland. Jij zorgt ervoor dat mensen waar krijgen voor hun geld: sterke dijken, veilige plattelandswegen, schoon oppervlaktewater, het zuiveren van afvalwater en de juiste hoeveelheid water in de sloot.” Tegelijkertijd sta je, met het waterschap, ook aan de lat voor thema’s als circulariteit, duurzame energie, biodiversiteit, leefomgeving en klimaatadaptatie.

Bestuur en organisatie   

Waterschap Scheldestromen is een op uitvoering gerichte organisatie met een functioneel openbaar bestuur, bestaande uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als de algemene vergadering.

De secretaris-directeur is de schakel tussen het bestuur en de medewerkers. De secretaris-directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie (als directeur) en adviseert het dagelijks bestuur, de dijkgraaf en de algemene vergadering (als secretaris). Ook is de secretaris-directeur WOR-bestuurder, conform de Wet op de Ondernemingsraden.

In een mooie werkomgeving, collegiale werksfeer, met uitstekende arbeidsvoorwaarden en veel vrijheid in de uitvoering van het werk, werken bijna 500 collega’s dag en nacht aan de kerntaken van het waterschap: sterke dijken, veilige plattelandswegen, schoon oppervlaktewater en de juiste hoeveelheid water in de sloot. Klik hier voor meer informatie over werken bij Scheldestromen. Hier vind je het organogram.

Scheldestromen klaar voor de toekomst!

De zeespiegel stijgt en uiterlijk in 2050 moeten de Zeeuwse dijken aan de nieuwe eisen voldoen. Uiterlijk in 2027 moet het gebied voldoen aan de normen voor wateroverlast en de Kaderrichtlijn Water. In 2025 wil Scheldestromen energieneutraal zijn en in 2030 streeft men naar halvering van het grondstoffengebruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, ten opzichte van 2019. In 2050 wil Scheldestromen 100% circulair zijn.

Niet alleen het klimaat, maar ook de maatschappij en de economie veranderen (snel). Klimaatadaptatie, duurzame energie en circulaire economie, leefomgeving, kennis en innovatie en sociaal economische ontwikkelingen bieden zowel kansen als uitdagingen. Die nieuwe ontwikkelingen vragen extra aandacht en werk van Scheldestromen in relatie tot de kerntaken. Ook voor de (middel-)lange termijn. Veiligheid en betaalbaarheid zijn en blijven speerpunten met oog voor de volgende generaties.  Zelfbewust, Zeeuws en zelfstandig, en Zorgzaam zijn leidende principes in alle uitdagingen.

Meer over de principes, de doelen die Scheldestromen per jaar wil behalen en wat dat betekent lees je in de Strategienota 2019-2023.

(Organisatie)ontwikkelingen en opgaven

Gewijzigde omstandigheden en nieuwe opgaven vragen om nadruk op verbinding en gezamenlijkheid: nauw samenspel tussen bestuur en organisatie én een organisatie met een helder doel voor ogen die zich effectief weet aan te passen.

In dit licht is organisatieontwikkeling in gang gezet. Er is gekozen voor een ontwikkeling met veel aandacht voor veranderende rollen in de organisatie. De nieuwe inrichting van de organisatie wordt als een ‘grote stap’ ervaren. Van de nieuwe secretaris-directeur wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor richting en sturing van deze organisatieontwikkeling:

 • Vanuit analyse en reflectie werken aan een duidelijk ‘waarom en hoe’ en een gezamenlijk doel;
 • Aandacht voor bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen, ambities en mogelijkheden met nadruk op verbinding en samenspel;
 • Rust en vertrouwen creëren met aandacht voor de menselijke maat;
 • Helder en duidelijk acteren met een hanteerbare planning van ontwikkelingen, aandacht voor prioriteren, keuzes maken en naar handelen en transparante communicatie;
 • Goed kijken wat werkt en niet werkt en daarnaar handelen;
 • Bouwen aan ontwikkeling van een stabiel, hecht en herkenbaar management;
 • Visie tonen, mensen betrekken, enthousiasmeren en verbinden in alle lagen van de organisatie.

Persoonsprofiel

Naast academisch werk- en denkniveau heb je meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke context, oog voor medezeggenschap en affiniteit met het werk en de opgaven van het waterschap. Je bent gewend je ook extern te oriënteren en samen te werken c.q. te schakelen met andere overheden. In het bijzonder toon je affiniteit met de cultuur en context van Zeeland. Je voelt de sfeer goed aan en voelt je hierin ‘thuis’. Je woont in Zeeland of bent bereid om in Zeeland te (komen) wonen.

De rol van secretaris-directeur vraagt van nature een breed leiderschapsprofiel waarin je situationeel schakelt, in het bijzonder in een goede balans tussen mensgericht en resultaatgericht. Gelet op de context en opgaven zoekt men iemand die de menselijke maat kent, die helder en duidelijk kan zijn en gefocust op resultaat opereert; iemand die sociaal en empathisch is en ook zakelijk is en knopen kan doorhakken; iemand die coacht maar ook duidelijk is; iemand die verbindt maar ook tegenwicht kan bieden en staat voor gemaakte keuzes; iemand met luistervaardigheden die aandachtig is en tegelijk een krachtig boegbeeld kan zijn. Eigenschappen die eveneens gevraagd worden zijn bestuurlijke sensitiviteit, reflectie en analyse, samenwerken, nuchter en no-nonsens, nieuwsgierig en belangstellend en communicatieve vaardigheden.  

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 17 cao Werken voor Waterschappen en biedt daarmee een salaris van maximaal € 9.599,- bruto per maand. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (IKB), dit is 21% van het bruto maandsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget laat uitbetalen.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55. We zien je motivatie en curriculum vitae graag tegemoet. Een ontwikkelingsgericht assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

Week 23-24               adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

15 juni 2021                cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

22 juni 2021                persoonlijke presentatie

25 juni 2021                verdiepende gespreksronde

30 juni 2021               afrondende gespreksronde

Gemeentesecretaris

Een alleskunner die met energie en ‘de schouders eronder’ mentaliteit werkt aan een mooie, toekomstbestendige organisatie

Werk aan de winkel

Aan dynamiek geen gebrek in Loon op Zand. Van inwonersparticipatie tot woonvraagstukken, van tekorten in de jeugdzorg tot de nieuwe Omgevingswet: opgaven zijn groot, middelen zijn beperkt. De druk is hoog, op de begroting, op de organisatie én op de mensen. Doorgaan op de oude weg is kwetsbaar; zo niet onmogelijk. Een aanpakker die voorop gaat in de wezenlijk andere manier van werken wordt verwacht. Plannen, visies en reflecties liggen er. Men is reeds ‘uit de startblokken’. Met de goede wil, evenals het optimisme, de zelfreflectie en de bereidheid om te veranderen. Met als kern de waarden ‘resultaat boeken’, ‘samenwerken’ en ‘vitaliteit’ gaan de schouders eronder. Stap voor stap, vanuit visie én realisme. Als gemeentesecretaris / algemeen directeur speel je een leidende, op de toekomstgerichte rol om richting te geven en koers te houden.

Kortom, er is veel werk aan de winkel. Bijzondere accenten in de opgaven:

 • Met input van inwoners, ondernemers en het verenigingsleven is in maart 2021 het onderzoek afgerond naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Loon op Zand. Hier lees je er meer over. De gemeenteraad bespreekt het rapport de komende maanden.
 • Via initiatieven als ‘right to challenge’, een online inwonerspanel en de installatie van een jeugdgemeenteraad stimuleert men de samenleving actief mee te denken over beleid en maatschappelijke opgaven.
 • Snelle, digitale dienstverlening, één aanspreekpunt, persoonlijk contact, daar vraagt de samenleving om. Met het ‘verbeterplan Burgerzaken’ ligt er een plan om de kwaliteit van de dienstverlening aan te laten sluiten bij hedendaagse verwachtingen. Luisteren, open en leren (LOL) zijn centrale thema’s voor dienstverlening en communicatie.
 • De organisatie ‘piept en kraakt’. Met de ‘organisatievisie 2020-2022’ werkt men aan ambitieuze uitvoeringsplannen. Men is ‘uit de startblokken’ om verder te bouwen aan een organisatie die tegelijkertijd solide en wendbaar is. Waarin ruimte en vertrouwen is om kennis en talent in te zetten. Met medewerkers die over eigen grenzen heen samenwerken en meedenken.
 • Ondanks de huidige financiële situatie staan voor 2021 investeringen gepland voor de organisatie in zowel formatie, infrastructuur en tools, als in het ondersteunen van – en sturen op houding en gedrag. Met als beoogd resultaat: : verlaging van het ziekteverzuim, meer werkplezier en werkgeluk, een hogere kwaliteit van dienstverlening en afbouw van externe inhuur.
 • Er ligt reeds een mooie basis voor samenwerking, zowel in de regio Hart van Brabant, De Langstraat en bij ondernemers en maatschappelijke partners als de Provincie, de Waterschappen, ons ICT-samenwerkingsverband, en alle verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Meerdere opgaven vragen om aandacht. Bouwen aan netwerken en relaties is dan ook je ‘tweede natuur’, waarbij je helpt bouwen aan een flexibele maar wel daadkrachtige regio.

Een gemeente van aanpakken, waar de handen uit de mouwen worden gestoken. Zo omschrijven ondernemers, maatschappelijke organisatie en verenigingen Loon op Zand. Een vriendelijke, gemoedelijke en kleinschalige gemeente. Een gemeente midden in Hart van Brabant die gastvrijheid, recreatie en toerisme hoog in het vaandel heeft staan, met als blikvangers de Efteling en de Loonse en Drunense duinen. Een plek waar je echt van betekenis kunt zijn, samen met hechte gemeenschappen, krachtige ondernemers en maatschappelijke partners.

In de gemeente Loon op Zand wonen 23.500 inwoners, verdeeld over de drie kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Drie kernen met een eigen identiteit, verbonden door gezamenlijk optimisme en een grote mate van zelfstandigheid. De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden die namens vijf partijen zitting hebben in de raad. GemeenteBelangen, Voor Loon en de VVD vormen de coalitie en leveren elk een wethouder, het CDA en Pro3 zijn samen de oppositie. In de raad werkt men constructief en prettig samen.

De organisatie bestaat uit ca. 160 medewerkers die worden aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en afdelingshoofden. Zelf ben je overigens ook afdelingshoofd van de stafclusters P&O, Communicatie, Juridische advisering en Samenwerking.

Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur en ondersteuner van het college en als algemeen directeur, voorzitter van het managementteam en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Tevens vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Samen met de griffier en burgemeester werk je aan een succesvolle samenwerking tussen ambtelijke organisatie, gemeenteraad en college.

Jij bent de alleskunner

De rol van gemeentesecretaris / algemeen directeur vraagt van nature een breed profiel waarin je situationeel schakelt. Duidelijk is dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur niet op de winkel moet passen, maar de winkel moet verbouwen. Terwijl de winkel open is. In het bijzonder zoekt men iemand met onderstaande kenmerken en drijfveren:

 • Je hebt gevoel bij de context van Loon op Zand; de samenleving, de grootte, de ligging in Hart van Brabant en haar opgaven.
 • Er is veel werk aan de winkel. Je hebt zin om de mouwen op te stropen. Je denkt en handelt strategisch maar ook realistisch en pragmatisch vanuit de houding om ‘zaken mogelijk te maken’ met de middelen die voorhanden zijn.
 • Je brengt positieve energie en stimuleert vernieuwing en persoonlijk leiderschap. Tegelijk   creëer je een sfeer van rust en vertrouwen.
 • Je weet écht verbinding te brengen in de organisatie en in relaties door mensgerichte eigenschappen als empathie, belangstelling, humor, kunnen luisteren en respect voor anderen. Je bent voor iedereen zichtbaar en aanspreekbaar en werkt met ‘liefde en aandacht’ voor – en met mensen. Je hanteert van nature korte lijnen, bent informeel en schakelt soepel tussen alle niveaus, werkvloer, stafafdelingen, MT, college en raad.
 • Je weet met nadruk op verbinding en teamspirit resultaten te behalen. Je gaat door op de weg die is ingeslagen. Je weet focus aan te brengen, duidelijkheid te creëren en besluitvaardig op te treden. Hiervoor toon je ‘ruggengraat’ en ben je een stevige persoonlijkheid, gezaghebbend van aard maar zonder autoritair gedrag.
 • Om zo’n alleskunner te zijn, ben je natuurlijk communicatief sterk, maar niet overheersend. Je snapt dat luisteren iets anders is dan reageren en kunt vanuit deze kracht coachend en reflectief optreden naar zowel je MT leden, als de leden van het college.

Arbeidsvoorwaarden

In Loon op Zand wordt gewerkt in een flexibel kantoorconcept. Nagedacht wordt over een nieuw inrichtingsconcept na de ervaringen die zijn opgedaan met Corona. Thuiswerken is goed mogelijk.

Het salaris voor deze functie is maximaal € 7.675, – bruto (schaal 15) aangevuld met een Individueel Keuzebudget van 17,05% over het jaarsalaris.  Een mobiele telefoon en een laptop worden in bruikleen verstrekt.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 24 mei 2021 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past.

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

De data van de procedure zijn gepland.

 • oriënterende gesprekken (met adviseurs Zeelenberg) Week 21-22                 
 • cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg) Donderdag 3 juni 2021
 • persoonlijke kennismaking-/presentatieronde Zaterdag 12 juni 2021
 • verdiepende gespreksronde Donderdag 17 juni 2021
 • afrondende gespreksronde Woensdag 23 juni 2021               

(Startend) Manager

Ben jij analytisch sterk en op je plek in een dynamische omgeving? Velsen biedt een mooie managementfunctie in het fysieke domein met focus op ontwikkeling van het team en de dienstverlening. Velsen staat open voor iemand die de stap wil maken naar een eindverantwoordelijke managementfunctie.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”

En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. Men wil als organisatie goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en snel wendbaar zijn. Dit is opgenomen in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Om de uitgangspunten van deze besturingsfilosofie te ondersteunen, is de organisatie-inrichting per 1 juni 2020 aangepast van een drielaagse naar een tweelaagse managementstructuur.

De veranderingen die dit met zich meebrengt zijn nog ‘vers’; men zit nu volop in het ontwikkelproces. Er ligt voor de komende periode dus een stevig accent op ontwikkeling; als leidinggevende mag je echt aan de slag met je ontwikkel- en verandervaardigheden.

Opgaven

Het team Vergunningen Toezicht en Handhaving behoort tot het domein Fysieke Leefomgeving en richt zich op het behouden en versterken van de leefomgeving, het bevorderen van integrale en tijdige advisering aan het bestuur en in goed contact samenwerken met de samenleving. In het neerzetten en doorontwikkelingen van het team ligt daarbij nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang

De nieuwe structuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel leidinggevenden als medewerkers. Als manager coach en begeleid je jouw team hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. De zelfstandigheid van het team en individuen vergroten, dat is de opgave. Uiteraard sta jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten.

Medewerkers van het team zijn erg betrokken bij hun werk. Zij zijn deskundig en willen hun werk graag goed doen. De nieuwe organisatie-inrichting betekent voor sommigen wennen aan een nieuwe manier van leidinggeven en ontvangen. Want wat verwacht de manager nu van de medewerkers en wat mogen medewerkers van hun manager verwachten? 

Vormgeven domeinsturing

De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. De managers trekken hierin samen op. Het is aan henzelf om een goede (overleg)structuur in te richten. Uitgangspunt hierbij is dat zaken aan de juiste tafel besproken worden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie.

Organisatie

Onder het tweehoofdige directieteam vallen een viertal domeinen: Publiek en Bestuur, Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Bedrijfsvoering. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn er managers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je een (of meerdere) team(s).

Het domein Fysieke Leefomgeving bestaat uit vijf teams: Ondersteuning, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte, Vastgoed, Regie & Ontwikkeling en Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Deze teams worden aangestuurd door vier managers.

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (± 40 FTE) zorgt voor alle vergunningverlening binnen de gemeente en houdt toezicht op de verleende vergunningen en handhaaft als dat nodig is. Het ondernemersloket is net als toezicht en handhaving van de openbare ruimte (BOA’s) ook bij dit team ondergebracht.

Persoonsprofiel

Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau en (je eerste) ervaring opgedaan met leidinggeven.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je hebt analytisch, strategische kwaliteiten. Je weet het speelveld snel te overzien en een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, toont initiatief, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Vanuit jouw goed ontwikkelde inschattingsvermogen kun je prioriteren en durf je keuzes te maken, ook in complexe situaties.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.

Arbeidsvoorwaarden

Mogelijkheden voor opleidingen en verdere ontwikkeling zijn aanwezig. In overleg biedt Velsen ook de mogelijkheid van een begeleidingstraject door een ervaren manager.

Velsen biedt je een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (13). Afhankelijk van je opleiding en ervaring start je in aanloopschaal 12 (max. € 5.872,-). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

De gemeente biedt je een prettige werksfeer, volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 mei 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van manager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 21-22-23          adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 9 juni 2021                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 18 juni 2021                1e gespreksronde
 • 22 juni 2021                2e gespreksronde

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Over Velsen

Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2025 het thema “Kennisrijk Werken’ meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Manager Beheer & Onderhoud

Opgaven en rolinvulling

Om maar met de deur in huis te vallen: er liggen een aantal stevige opgaven in Oegstgeest. Ambities zijn groot; daarmee is het belangrijk dat de basis goed staat. Dit vraagt voor het team Beheer en Onderhoud de komende tijd aandacht en alertheid. Er wordt vacatureruimte gecreëerd ter uitbreiding van het team, met als doel een compleet en goed draaiend team neer te zetten. De bedrijfsvoering op orde brengen en houden (o.a. financiën, processen en projectmatig werken) en daarnaast het team uitbouwen zal de komende periode het nodige van je managementvaardigheden vragen.

Daarnaast liggen er een aantal inhoudelijke opgaven die doortastendheid vragen:

 • De realisatie van de recent geactualiseerde beheerplannen.
 • Sturing geven aan het project Van Afval Naar Grondstof in Oegstgeest.
 • Optimalisatie van de gemeentewerf.

Kortom, stevige opgaven waar je je tanden in mag zetten.

Als manager stuur je een team aan van vaste medewerkers en incidenteel inhuurkrachten en/of stagiairs. Naast leidinggevende taken ben je als manager ook inhoudelijk sparringpartner voor zowel bestuur als medewerkers en adviseur van bestuurders. De functie vereist daarmee politiek-strategische finesse. Verder is intensieve, regionale samenwerking een feit.

Je bouwt niet alleen aan het team, ook aan de ontwikkeling van de organisatie. Het managementteam trekt hierin gezamenlijk op. Daarbij staat strategische en concern brede (integrale) afstemming van beleid en beheer centraal. Vanuit die rol en positie ben je verantwoordelijk voor de effectiviteit en efficiëntie van processen en projecten. Je werkt hierbij intensief samen met je collega-managers.

Beheer & Onderhoud

Beheer & Onderhoud is in brede zin betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke eigendommen, zowel gebouwen als het fysieke beheer van de openbare ruimte. Het team richt zich daarmee op de openbare ruimte, zoals wegen, rioleringen, groen en afval. Men is praktisch ingesteld, pakt dingen met beide handen aan en hanteert een open communicatiestijl.

Het team bestaat uit twee onderdelen:

 • Team B&O Binnen: met betrokken adviseurs, projectleiders en (beleids)medewerkers die zich vooral bezighouden met het ontwikkelen van beleid, regelgeving, producten en diensten voor beheer en onderhoud van eigendommen.
 • Team B&O Buiten: de buitendienst waarbij de werkzaamheden worden gecoördineerd door twee teamleiders.

Persoonsprofiel

Naast een afgeronde hbo-opleiding heb je leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke organisatie (bij voorkeur gemeenten). Je kent de wereld van Beheer & Onderhoud en spreekt haar taal. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een ‘bouwer’ die stevig in je schoenen staat: je weet waar je voor staat en weet duidelijk een visie en standpunten over de bühne te brengen.
 • Je staat voor je team en neemt verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat je hier ontspannen en relativerend mee om kunt gaan.
 • Je bent toegankelijk en hebt aandacht voor de medewerkers. Je bent in staat om medewerkers op een coachende en faciliterende manier aan te sturen en helpt hen bij de persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling.
 • Je bent in staat het bestuur tactvol en daadkrachtig te adviseren op de beleidsterreinen van Beheer & Onderhoud.
 • Je weet relevante relaties en netwerken op provinciaal, regionaal en lokaal niveau op te bouwen en te behouden.
 • Je voelt je als lid van het managementteam medeverantwoordelijk voor de integrale (strategische) ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en voor het functioneren van de organisatie in termen van productie, middelen en kwaliteit.
 • Je bent stressbestendig als het gaat om de dagelijkse hoeveelheid aan onderwerpen en toont een sterk analytisch vermogen.
 • Tot slot vertaal je relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in strategische beleidsinitiatieven en stemt deze af met andere beleidsvelden.

Arbeidsvoorwaarden

Oegstgeest biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Het betreft een contract voor een jaar, met de intentie om daarna over te gaan op een vast dienstverband. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,5% van het salaris).

De gemeente hecht veel waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door een breed aanbod aan workshops en cursussen via ‘Academie71’.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 16 mei 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van manager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 20-21       Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 3 juni 2021         cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 10 juni 2021       1e gespreksronde
 • 17 juni 2021       2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Oegstgeest

Wij zijn altijd in beweging, levendigheid en afwisseling zit in ons karakter. Tegelijkertijd creëren we rust in een stedelijke omgeving. Midden in de Randstad, maar op de rand van zowel het Groene Hart als het strand, vormt onze gemeente de perfecte combinatie tussen rust en reuring. Mensen worden blij van onze woon-, werk- en leefkwaliteit. De hechte gemeenschap, het rijke verenigingsleven en de bijzondere collegiale sfeer; we maken het samen.

Oegstgeest is te typeren als een kleine organisatie met een breed takenpakket. De organisatie bestaat uit deskundige generalisten die overtuigend bijdragen aan de diensten die de gemeente levert. Samenwerken en servicegerichtheid zijn kernkwaliteiten. De lat ligt hoog als het gaat om verbinden door creatieve oplossingen. Men luistert en handelt, altijd vanuit een flexibele aanpak. Voor zowel inwoners als ondernemers en samenwerkingspartners werkt men organisatie-breed aan oplossingen. Goed en snel schakelen, omdenken en betrokkenheid zijn essentieel om de dienstverlenende taken te volbrengen en de ambities waar te maken.

Concerndirecteur met portefeuille Bedrijfsvoering

Een uitdagende functie, samen de schouders eronder in een nieuw te vormen directieteam!

“Bij de gemeente Vlaardingen kijken we naar de samenleving. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en we zijn het liefst zoveel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad. We zijn allemaal verschillend en daardoor vullen we elkaar aan. Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren en een gevoel van trots.”

Organisatie

Vlaardingen is een organisatie met korte lijnen, een informele werksfeer en veel potentie. Dit biedt kansen en mogelijkheden, waarbij tegelijk veel moet gebeuren om deze waar te maken. Een van de uitdagingen is de sociaaleconomische situatie en daarbij behorende tekorten. Oorzaken zijn disbalans in het woningbestand (teveel sociale huur), bovengemiddeld hoog gebruik van voorzieningen in het sociaal domein en een bovengemiddeld deel van de bewoners met een lage sociaaleconomische positie. Bestuur en directie staan de komende jaren gezamenlijk voor de opgave om het herstelplan voor Vlaardingen uit te werken en te realiseren. Duidelijk is dat er intern een doorontwikkeling nodig is op koers, prioritering, sturing, integraliteit en eigenaarschap.

Diversiteit en inclusie is belangrijk voor onze organisatie; gemeente Vlaardingen bevordert gelijke kansen.

Vlaardingen heeft een nieuwe sturingsfilosofie en organisatie-inrichting gekozen om uitdagingen aan te kunnen en de organisatie toekomstbestendig te laten zijn. In de nieuwe situatie is er een vierhoofdige concerndirectie, waarbij elke directeur naast concernverantwoordelijkheid sturing geeft binnen een eigen portefeuille. Met de nieuwe concerndirectie worden de uiteindelijke portefeuilles bepaald. Men gaat van drie naar twee managementlagen: de directie stuurt rechtstreeks de teammanagers aan.

Opgaven

Samen met de andere twee concerndirecteuren en de gemeentesecretaris vorm je de directie. Samen geven jullie vorm aan de nieuwe, lerende organisatie en zorgen voor een open sfeer en cultuur waar men elkaar aanspreekt op gedrag. Dit doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers (met ruimte voor initiatief), creativiteit en ondernemingszin stimulerend. Jullie vullen elkaar aan als team, opereren verbindend tussen bestuur en organisatie, vanuit een voorbeeldfunctie doe je dit  integraal en met een concernbrede directie-identificatie.

Vertalen sturingsfilosofie naar praktijk

In de sturingsfilosofie staat het proces-opgavenmodel centraal. In dit model is er sturing vanuit de directie in de lijn met processen als uitgangspunt en daarnaast sturing van opgaven, programma’s en projecten met tijdelijke teams samengesteld uit de organisatie. De matrixsturing komt op deze wijze in de concerndirectie bijeen en zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt.

De uitwerking van rollen opdrachtgever- en opdrachtnemer, het afstappen van de ‘hark’ als organisatiemodel, de matrix achtige wijze waarop gewerkt gaat worden in zogenoemde fluïde processen en opgaven betekent een grote omslag voor denken en doen van medewerkers.

Koers uitzetten

De organisatie heeft veel potentieel; vakinhoudelijke experts, capabele en gedreven medewerkers. Door korte lijnen met bestuur is men gewend snel tot actie over te gaan bij ad hoc opgaven, vaak benaderd vanuit het eigen vakgebied. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk. Als directeur heb jij oog voor een meer strategische aanpak; je hebt een visie en zorgt voor continue afstemming met bestuur en binnen de concerndirectie om een duidelijke koers te geven aan de ambtelijke organisatie

Vergroten strategisch vermogen

Je vertaalt de strategische concerndoelen naar de teams. Je vergroot de integraliteit, het samenwerken team- en domeinoverstijgend, door hierop actief te sturen en dit te faciliteren bij het management. Met het management stem je de hoeveelheid werk in relatie tot de beschikbare capaciteit af. Je doet voorstellen aan portefeuillehouders t.a.v. prioritering en creëert hiermee rust in de organisatie.

Leiderschap en eigenaarschap

Blijvend ontwikkelen van medewerkers is van groot belang voor toekomstbestendigheid. Als directeur Bedrijfsvoering stuur je op talentontwikkeling door een goede strategische personeelsplanning. Om de organisatie en cultuur vorm te geven is een leiderschapsmodel ontwikkeld met de sturingsprincipes: verantwoordelijkheid kunnen nemen, samenwerken, opgavegericht, omgevingsgericht en lerende mensen in combinatie met de kernwaarden Samen, Professioneel, Leren en Trots. Je past dit toe afhankelijk van wat managers nodig hebben. Je geeft vertrouwen en ruimte, zodat er durf ontstaat om zaken anders aan te pakken en via het nieuwe (matrix)model te gaan werken. Hiermee vergroot je het eigenaarschap bij management en medewerkers en daarmee het lerend vermogen van de organisatie.

Samenhang met bedrijfsmatige ondersteuningen primair proces

Samen met de teammanagers binnen het bedrijfsvoeringsdomein werk je aan een verbeteragenda om de basis onder de bedrijfsvoering stapsgewijs op orde te krijgen. Wanneer bedrijfsmatige ondersteuning (financiën, planning & control, HRM en JZ) actief wordt aangehaakt op vakinhoud en primaire bedrijfsprocessen, dan komt de organisatie in control en kunnen doelen worden gehaald. Bewustwording van wat we doen, welke middelen beschikbaar zijn in combinatie met eigenaarschap, zorgt voor heldere verwachtingen, een goede beheersing en waar nodig bijsturing van opgaven en processen. Jij zorgt samen met je collega-directeuren dat dit bewustzijn in de organisatie wordt vergroot, dat medewerkers dit als eigenaar doorleven en dat dit wordt omgezet in handelen: actief elkaar opzoeken.

Organisatie en bestuur

Circa 450 medewerkers werken dagelijks samen met inwoners, organisaties en ondernemers, aan de ontwikkeling van de stad. Op dit moment zijn er nog vijf afdelingen die worden aangestuurd door afdelingshoofden die verantwoording afleggen aan de gemeentesecretaris. De politiek in Vlaardingen is dynamisch, met betrokkenheid en directe communicatie. Doordat Vlaardingen deel uitmaakt van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, is een externe oriëntatie van groot belang.

De gemeente dient zich steeds meer te richten op haar omgeving en meer aansluiting te zoeken bij de regio, provincie, Rijk en mogelijk zelfs Europa

Jouw profiel

Je hebt academisch werk- en denkniveau, managementervaring op directieniveau bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Naast aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering op niveau heb je een brede affiniteit met de overige domeinen. Daarnaast heb je ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische beleidsontwikkeling.

Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel uitdrukkelijk naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend maar bent zeker in staat te sturen. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers;
 • Je hebt visie en kunt strategische concerndoelen vertalen naar de organisatie, je creëert duidelijkheid en overzicht;
 • Je bent een gezaghebbend en stevig sparringpartner/adviseur voor collegeleden en hebt daarin een brede focus op alle domeinen;
 • Je bent in staat om anderen vanuit een positieve grondhouding een spiegel voor te houden;
 • Je bent communicatief sterk;
 • Je hebt oog voor de mens, bent toegankelijk en verbindend;
 • Je stuurt op hoofdlijnen en schakelt snel in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie en management;
 • Op basis van je persoonlijkheid breng je rust en vertrouwen en met je humor breng je een stuk werkplezier.
Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 16 en biedt daarmee een salaris van maximaal € 8426,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Nadere informatie over deze functie kun je opvragen bij Cees Zeelenberg of Renske Veenstra via (073) 612 06 55. We zien je motivatie en cv graag uiterlijk 16 mei 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 20-21                adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 2 juni 2021                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 9 juni 2021                  persoonlijke presentatie
 • 14 juni 2021                1e gespreksronde
 • 17 of 18 juni 2021       profielonderzoek (1,5 uur)
 • 23 juni 2021                2e gespreksronde
Over Vlaardingen

Vlaardingen is een voormalige haringstad met historische kenmerken waardoor het visserijverleden nog herkenbaar is. Strand, natuur en de stad Rotterdam zijn dichtbij. Daarnaast kenmerkt de stad, met bijna 74.000 inwoners zich door een grootstedelijke dynamiek, bruisende activiteiten en natuurlijk de Vlaardingers zelf, die recht voor zijn raap zijn en staan voor hun stad. Een stad die veel te bieden heeft!

Concerndirecteur met portefeuille Sociaal Domein en Dienstverlening

Een uitdagende functie, samen de schouders eronder in een nieuw te vormen directieteam!

“Bij de gemeente Vlaardingen kijken we naar de samenleving. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en we zijn het liefst zoveel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad. We zijn allemaal verschillend en daardoor vullen we elkaar aan. Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren en een gevoel van trots.”

Organisatie

Vlaardingen is een organisatie met korte lijnen, een informele werksfeer en veel potentie. Dit biedt kansen en mogelijkheden, waarbij tegelijk veel moet gebeuren om deze waar te maken. Een van de uitdagingen is de sociaaleconomische situatie en daarbij behorende tekorten. Oorzaken zijn disbalans in het woningbestand (teveel sociale huur), bovengemiddeld hoog gebruik van voorzieningen in het sociaal domein en een bovengemiddeld deel van de bewoners met een lage sociaaleconomische positie. Bestuur en directie staan de komende jaren gezamenlijk voor de opgave om het herstelplan voor Vlaardingen uit te werken en te realiseren. Duidelijk is dat er intern een doorontwikkeling nodig is op koers, prioritering, sturing, integraliteit en eigenaarschap.

Diversiteit en inclusie is belangrijk voor onze organisatie; gemeente Vlaardingen bevordert gelijke kansen.

Vlaardingen heeft een nieuwe sturingsfilosofie en organisatie-inrichting gekozen om uitdagingen aan te kunnen en de organisatie toekomstbestendig te laten zijn. In de nieuwe situatie is er een vierhoofdige concerndirectie, waarbij elke directeur naast concernverantwoordelijkheid sturing geeft binnen een eigen portefeuille. Met de nieuwe concerndirectie worden de uiteindelijke portefeuilles bepaald. Men gaat van drie naar twee managementlagen: de directie stuurt rechtstreeks de teammanagers aan.

Opgaven

Samen met de andere twee concerndirecteuren en de gemeentesecretaris vorm je de directie. Samen geven jullie vorm aan de nieuwe, lerende organisatie en zorgen voor een open sfeer en cultuur waar men elkaar aanspreekt op gedrag. Dit doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers (met ruimte voor initiatief), creativiteit en ondernemingszin stimulerend. Jullie vullen elkaar aan als team, opereren verbindend tussen bestuur en organisatie, vanuit een voorbeeldfunctie doe je dit  integraal en met een concernbrede directie-identificatie.

Vertalen sturingsfilosofie naar praktijk

In de sturingsfilosofie staat het proces-opgavenmodel centraal. In dit model is er sturing vanuit de directie in de lijn met processen als uitgangspunt en daarnaast sturing van opgaven, programma’s en projecten met tijdelijke teams samengesteld uit de organisatie. De matrixsturing komt op deze wijze in de concerndirectie bijeen en zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt.

De uitwerking van rollen opdrachtgever- en opdrachtnemer, het afstappen van de ‘hark’ als organisatiemodel, de matrix achtige wijze waarop gewerkt gaat worden in zogenoemde fluïde processen en opgaven betekent een grote omslag voor denken en doen van medewerkers.

Herstelplan; koers en koppeling tussen domeinen

De organisatie heeft veel potentieel; vakinhoudelijke experts, capabele en gedreven medewerkers. Door korte lijnen met bestuur is men gewend snel tot actie over te gaan bij ad hoc opgaven, vaak benaderd vanuit het eigen vakgebied. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk.

De ontwikkelopgaven die er vanuit het herstelplan liggen binnen de domeinen sociaal, onderwijs, wonen en veiligheid, vragen om een koppeling met elkaar, een strategische aanpak en prioritering. Je hebt hier een visie op, stemt continu af met bestuur en binnen de concerndirectie om een duidelijke koers te geven aan de ambtelijke organisatie, een strategische aanpak en prioritering.

Vergroten strategisch vermogen, leiderschap en eigenaarschap

Je vertaalt strategische concerndoelen naar de organisatie. Integraal samenwerken, team- en domeinoverstijgend is een logisch gevolg van opgavegericht werken. Daarbij maak je mensen bewust van het belang om ook integraal samen te werken met collega’s die ondersteunen in bedrijfsvoeringsprocessen, zodat tijdige signalering en bijsturing mogelijk is.

Je hanteert de sturingsprincipes: verantwoordelijkheid kunnen nemen, samenwerken, opgavegericht, omgevingsgericht en lerende mensen in combinatie met de kernwaarden Samen, Professioneel, Leren en Trots. Je past dit toe afhankelijk van wat de managers in jouw domein nodig hebben. Je geeft vertrouwen en ruimte, je hebt relativeringsvermogen, zodat er durf ontstaat om zaken anders aan te pakken en via het nieuwe (matrix)model te gaan werken. Hiermee vergroot je het eigenaarschap van medewerkers. Je brengt de hoeveelheid werk in relatie tot beschikbare capaciteit goed in kaart. Je doet voorstellen aan portefeuillehouders t.a.v. prioritering en creëert hiermee rust in de organisatie. Hiermee neem je mogelijk belemmerende hiërarchie in de matrix weg.

Dienstverlening en informatiemanagement

Kijkend naar de toekomst zal digitaal en data gedreven werken een steeds grotere rol gaan spelen in de gemeente. De veranderende samenleving (hogere verwachting burgers) de veranderde wetgeving en de groeiende hoeveelheid data zijn factoren die vragen om een visie en kennis geborgd binnen de concerndirectie om doelgericht, volledig en adequaat met informatie om te gaan: informatiemanagement. Jij bent feitelijk de CIO (Chief Information Officer) van de gemeente. Je zorgt voor doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept, met informatie als leidend principe. Je begrijpt hoe enorm belangrijk deze doorontwikkeling is.

Transformatie sociaal domein

Er zijn relatief veel inwoners die betere ondersteuning nodig hebben. Zorgvraag en kosten blijven stijgen. Integraal werken is hier een aandachtspunt, maar ook efficiënter en effectiever werken binnen het sociaal domein, maar ook door grenzen van verantwoordelijkheid aan te geven. Jij gaat samen met je teammanagers koersen op omslag van sectoraal naar integraal werken en van het bieden van zorg naar preventie. Dit vereist visie en een nauwe samenwerking met partners in de keten.

Organisatie en bestuur

Circa 450 medewerkers werken dagelijks samen met inwoners, organisaties en ondernemers, aan de ontwikkeling van de stad. Op dit moment zijn er nog vijf afdelingen die worden aangestuurd door afdelingshoofden die verantwoording afleggen aan de gemeentesecretaris. De politiek in Vlaardingen is dynamisch, met betrokkenheid en directe communicatie. Doordat Vlaardingen deel uitmaakt van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, is een externe oriëntatie van groot belang. De gemeente dient zich steeds meer te richten op haar omgeving en meer aansluiting te zoeken bij de regio, provincie, Rijk en mogelijk zelfs Europa.

Jouw profiel

Je hebt academisch werk- en denkniveau, een achtergrond in het sociaal domein en ervaring op directieniveau bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt een brede affiniteit met de overige domeinen en je bent bekend met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische beleidsontwikkeling. Tenslotte ben je ervaren in digitale transformatie van dienstverlening en met de rol van ambtelijk opdrachtgever in een matrixorganisatie. Ervaring met opgavegestuurd werken is een pré.
Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel uitdrukkelijk naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers;
 • Je hebt visie en kunt strategische concerndoelen vertalen naar de organisatie, je creëert duidelijkheid en overzicht;
 • Je bent een gezaghebbend en stevig sparringpartner/adviseur voor collegeleden en hebt daarin een brede focus op alle domeinen;
 • Je bent in staat om anderen vanuit een positieve grondhouding een spiegel voor te houden;
 • Je bent een netwerker, richt je naar buiten toe en bent communicatief sterk;
 • Je hebt inlevingsvermogen; oog voor de mens, bent toegankelijk en verbindend
 • Je stuurt op hoofdlijnen en schakelt snel in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie en management;
 • Op basis van je persoonlijkheid breng je rust en vertrouwen.
 • Met je humor en relativeringsvermogen breng je een stuk werkplezier.
Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 16 en biedt daarmee een salaris van maximaal € 8426,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Nadere informatie over deze functie kun je opvragen bij Cees Zeelenberg of Renske Veenstra via (073) 612 06 55. We zien je motivatie en cv graag uiterlijk 16 mei 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 20-21                adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 2 juni 2021                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 10 juni 2021                persoonlijke presentatie
 • 15 juni 2021                1e gespreksronde
 • 17 of 18 juni 2021       profielonderzoek (1,5 uur)
 • 23 juni 2021                2e gespreksronde

Over Vlaardingen

Vlaardingen is een voormalige haringstad met historische kenmerken waardoor het visserijverleden nog herkenbaar is. Strand, natuur en de stad Rotterdam zijn dichtbij. Daarnaast kenmerkt de stad, met bijna 74.000 inwoners zich door een grootstedelijke dynamiek, bruisende activiteiten en natuurlijk de Vlaardingers zelf, die recht voor zijn raap zijn en staan voor hun stad. Een stad die veel te bieden heeft!