Teammanager WMO

9993 Gemeente Hilversum Vast (W&S) 40 uur p/w

Hilversum zoekt een teammanager die zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid laat zien in ambitie én resultaten.

Gemeente Hilversum – ruim 90.000 inwoners – is een ambitieuze organisatie. Medewerkers zetten zich maximaal in voor inwoners en bedrijven. Participatie en dialoog spelen hierin een belangrijke rol.

Het sociaal domein is volop in beweging en de laatste jaren voortdurend onderwerp van gesprek. Met elkaar dragen de medewerkers bij aan het welzijn van mensen in de maatschappij. Hier gebeurt veel en doen zich (ook op landelijk niveau) steeds weer nieuwe uitdagingen voor. Vanwege de actualiteit is de aandacht voor kosten en doorlooptijden groot. De gemeente wil inwoners zo goed mogelijk helpen, maar heeft tegelijkertijd te kampen met financiële uitdagingen. Werken in het sociaal domein betekent werken in de schijnwerpers; het belang van een goede uitvoering is groot, voor zowel inwoners, bestuur als de gehele samenleving.

Opgaven en rolinvulling
De afgelopen periode heeft het team een ontwikkeling en groei doorgemaakt, met als doel de basis op orde te brengen. De uitdaging die voorligt is om hierop voort te bouwen en door te ontwikkelen, naast uiteraard de basis op orde houden. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de volgende opgave:

Aandacht voor bedrijfsvoering
Als teammanager weet jij steeds meer grip te krijgen op de bedrijfsvoering. Je stuurt op budgetten, kortere doorlooptijden en processen en zorgt dat afgesproken resultaten worden behaald. Jij verbindt de uitvoering en financiën aan elkaar en neemt het team hierin mee; je creëert financieel bewustzijn bij medewerkers en zoekt hierin de balans met hun dienstverlenende houding om inwoners optimaal van dienst te zijn. Samen met het team zorg je voor een beheersbare werkvoorraad.

Werken vanuit verbinding
Daarnaast heb je oog voor de verbinding tussen uitvoering en beleid. Je weet die twee bij elkaar te brengen. Jouw verbindend vermogen toon je ook in de regio en richting het bestuur. Je vertegenwoordigt Hilversum in regionale overleggen en neemt daar positie in. In samenspel met het bestuur formuleer je doelstellingen die jij vervolgens ook vertaalt naar het team.

Als teammanager ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team. Je draagt verantwoordelijkheid voor zowel uitvoering als budget; samen met de collega’s van Business Control en Beleid stuur je op de financiën. In het MT draag je actief bij aan een goede samenwerking en een integrale verbinding tussen de verschillende teams binnen de afdeling.

Organisatie
Onder het driehoofdige directieteam vallen een zestal afdelingen: Beleid en Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Publiekszaken, Interne Dienstverlening, Interne Advisering en Sociaal Plein. De afdeling Sociaal Plein bestaat uit vijf teams: Jeugd en Regie, Sociale Dienstverlening I, Sociale Dienstverlening II (deze functie), Sociale Dienstverlening III en Werk en Participatie. Elk van deze teams wordt aangestuurd door een teammanager. Zie organogram.

De afdeling Sociaal Plein heeft de primaire taak op een integrale manier uitvoering te geven aan de hulpvraag van inwoners op het gebied van inkomen, zorg, werk en jeugd. Er wordt nauw samengewerkt met het team beleid Sociaal Domein. Iedereen doet mee; dat is het uitgangspunt van de afdeling. Zoveel mogelijk zelfstandig, waar nodig geholpen.

Het team
Het team (32 medewerkers) houdt zich naast de uitvoering van de WMO ook bezig met beschermd wonen en leerlingenvervoer en mantelzorgwaardering aanvragen. Naast twee kwaliteitsadviseurs bestaat het team uit consulenten, junior consulenten en administratief medewerkers. Medewerkers van het team hebben hart voor de samenleving en haar inwoners en zijn erg betrokken bij hun werk.

Persoonsprofiel

  • Naast WO werk- en denkniveau heb je ervaring als manager in een gemeentelijke context en aantoonbare ervaring binnen het sociaal domein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:
  • Je hebt een brede blik, denkt vanuit integraliteit en bent samenwerkingsgericht.
  • Je bent een faciliterend, coachend en stimulerend leidinggevende die de inhoud bij medewerkers laat en stuurt op resultaten en afspraken.
  • Je bent resultaatgericht, zakelijk wanneer nodig en komt je afspraken na. Als anderen dat niet doen spreek je hen hierop aan. Tegelijkertijd heb je oog voor de mens en sta je naast medewerkers als dat nodig is.
  • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en weet te balanceren tussen de politiek-bestuurlijke dynamiek en de actualiteit van alle dag.
  • Vanuit jouw ondernemingszin en creativiteit pak je nieuwe zaken op en doe je voorstellen voor verbetering. Je stimuleert innovatie en prikkelt medewerkers om buiten de gebaande paden te denken.
  • In stressvolle situaties bied jij rust en overzicht.

Arbeidsvoorwaarden
Hilversum biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 5.813,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de mogelijkheid flexibel te werken, mogelijkheden voor opleidingen en verdere ontwikkeling, pensioenopbouw bij het ABP en de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Op www.hilversum.nl/home/werkenbij vind je een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 30 november 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van teammanager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Week 49 oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
Donderdag 10 december 2020 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Dinsdag 15 december 2020 1e gespreksronde
Donderdag 17 december 2020 2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55
Associé Boudewijn Marinussen