Teammanager Werkvoorbereiding Toezicht

10033 Gemeente Leiden Vast (W&S) 40 uur p/w

Een uitdagende functie waarin het gaat om ontwikkelen, verbinden en professionaliseren van een team dat zich inzet voor een schone, mooie en leefbare stad.

Gemeente Leiden
Leiden is levendig, sociaal en ondernemend. Het is dé stad van kennis en cultuur, met een rijke historie. Daar is men trots op; zowel inwoners, ondernemers als medewerkers van de gemeente. Hoe groot Leiden ook is, er is ruimte voor vernieuwende ideeën en een verfrissende blik; nieuwe ideeën worden doelgericht en slagvaardig uitgevoerd.

Het werk wordt gekenmerkt door veelzijdigheid en dynamiek; dat vraagt om een flexibele manier van werken. De ambitie is om een wendbare organisatie te zijn die ook een goede afspiegeling is van de inwoners van de stad. Leiden wil een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Organisatie
De Leidse gemeente bestaat uit vier clusters. Eén hiervan is Cluster Beheer (in totaal zo’n 350 medewerkers). Cluster Beheer is een uitvoeringsorganisatie in hart en nieren. 4,1 miljoen vierkante meter groen, 518 bruggen, 351 kilometer riool, 2200 bankjes en 1700 speeltoestellen; een greep uit het areaal openbare ruimte dat door cluster Beheer wordt bijgehouden. Medewerkers van dit cluster zijn trots op hun werk en trots op de stad.

Team Werkvoorbereiding & Toezicht
Team Werkvoorbereiding & Toezicht is een van de zes teams van het cluster Beheer. Het team (ca. 35 medewerkers) houdt zich bezig met projectcoördinatie, werkvoorbereiding, contractmanagement, omgevingsmanagement en uitvoering van (beheergerelateerde) projecten in de openbare ruimte en van sportaccommodaties. Het gaat hierbij met name om groot onderhoud en vervangingsonderhoud. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan snoei-, maai- en asfalteerwerkzaamheden.

De projectcoördinatoren richten zich op de werkvoorbereiding; zij nemen opdrachten aan van team Regie Integraal Beheer, werken aan bestekken en zijn betrokken bij het aanbestedingsproces. De toezichthouders zijn vervolgens verantwoordelijk voor de begeleiding van de uitvoering.

Dankzij een recente structuurwijziging in het cluster is de samenstelling van het team veranderd. Deze situatie vraagt van de manager dat hij/zij samenwerkt vanuit vertrouwen en zich inzet voor ontwikkeling en samenhang. Uiteraard binnen het team, maar zeker ook in de samenwerking met andere teams en clusters. Een manager die de organisatieambitie van continu verbeteren vertaalt naar het team en individuele medewerkers.

Rolinvulling en opgaven
Als teammanager heb je vertrouwen in medewerkers en geef je ruimte. Terwijl de senioren in het team sturen op inhoud, houd jij je vooral bezig met strategie en stuur je op grote lijnen en werkprocessen. Daarnaast heb je aandacht voor teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers; je zet mensen in hun kracht en helpt hen hun talenten verder te ontwikkelen.

In de doorontwikkeling van het team wordt bijzondere aandacht gevraagd voor een tweetal opgaven:

Het versterken van de samenwerking en de samenhang
Samenwerking is van groot belang, zowel in het team als ook met andere teams binnen en buiten het cluster. Als teammanager stuur jij hierop door samenwerkingen te stimuleren en te faciliteren, te zorgen dat mensen elkaar weten te vinden en door goede contacten te onderhouden met andere teammanagers. Jij ziet de samenhang tussen de verschillende domeinen, denkt vanuit efficiency en stimuleert een gedeelde manier van werken. Hierin ben je rol- en koersvast.

De doorontwikkeling van het cluster
Als teammanager ben je lid van het MT van cluster Beheer – en lid van de kopgroep Beheer – en daarmee medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het cluster. Het cluster loopt voorop als het gaat om klimaatadaptatie en vergroening. Ook de komende jaren wordt hier volop in geïnvesteerd. Samen met je collega’s investeer je in continu verbeteren, datagestuurd werken en zelfbeheer. Met jouw innovatieve ideeën draag je aan deze diverse opgaven bij.

Persoonsprofiel:

  • Je hebt academisch werk- en denkniveau, leidinggevende ervaring (bij voorkeur in een uitvoeringsorganisatie) en aantoonbare ervaring/affiniteit met het ruimtelijk domein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel;
  • Je bent een ondernemende, mensgerichte en resultaat gedreven manager.
  • Je hebt aandacht voor medewerkers, signaleert en anticipeert daarop.
  • Je vervult een voorbeeldfunctie en aarzelt niet mensen aan te spreken op resultaat of gedrag.
  • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en toont lenigheid in het balanceren tussen de politiek-bestuurlijke dynamiek en de actualiteit van alle dag.
  • Je hebt een helicopterview en handelt vanuit organisatiebelang. Je positioneert je eigen team en legt verbinding met andere teams.
  • In het MT draag je actief bij aan de cluster brede doorontwikkeling.
  • Je hebt een kritische blik en ambitie om niet alleen het team maar ook het cluster door te ontwikkelen.
  • Je past je stijl van leidinggeven aan aan wat situaties en/of medewerkers op dat moment nodig hebben.

Arbeidsvoorwaarden
Gemeente Leiden biedt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.302,- bruto per maand (36 uur per week, schaal 13). Het betreft een contract voor 12 maanden, met de intentie om daarna over te gaan op een vast contract.

De gemeente biedt een prettige en professionele werksfeer, waarin met inzet en plezier gewerkt wordt aan het beste resultaat voor de inwoners. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; de gemeente biedt een breed aanbod aan workshops en cursussen met ‘Academie71’. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget en is tijd- en plaatsonafhankelijk werken de norm.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 4 oktober 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van manager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Dinsdag 13 en donderdag 15 oktober 2020 orienterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
Dinsdag 20 oktober 2020 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Woensdag 21 oktober 2020 1e gespreksronde
Woensdag 28 oktober 2020 2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Collega’s aan het woord:

Lia Totté, manager Regie integraal beheer:
“We doen de komende jaren erg spannende dingen bij Beheer. Er staan grote projecten op stapel bijvoorbeeld het vervangen van bruggen en wegen, de stad vergroenen en het slimmer met onze materialen en budgetten omgaan. Ik vind het heel fijn om daarin samen op te trekken met mijn nieuwe collega-manager. Onze teams werken intensief en goed samen, en samen kunnen we daar de komende jaren veel mooie resultaten mee boeken. Als je een goede sfeer in je team én in het managementteam belangrijk vindt, dan pas je goed bij onze organisatie”.

Arie den Heijer, projectleider Werkvoorbereiding:
“Sinds 2016 ben ik werkzaam in Leiden, eerst als projectcoördinator en nu als senior bij het team Werkvoorbereiding & Toezicht. Hoewel ik niet uit Leiden kom, ben ik me toch heel erg gaan hechten aan de stad en ben ik trots om hier te mogen werken. Elke dag zie je haar mooier worden en is het een uitdaging om haar mooi, schoon en veilig te houden. Dit niet alleen met mijn directe collega’s maar met álle collega’s van Beheer. En die uitdaging gaan we graag aan”.

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55
Oprichter & Senior adviseur Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55