Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling

9708 Gemeente De Fryske Marren Vast (W&S) 40 uur p/w

Jan-Peter Bekema zoekt teammanager ruimtelijke ontwikkeling

Sollicitatieraadslid Jan-Peter Bekema is horeca ondernemer in De Fryske Marren. Samen met zijn vrouw runt hij het succesvolle restaurant De Fûke in Echten. “Voor mij zijn korte lijnen met de gemeente en transparantie van groot belang”.

Houd jij van doen, denk je graag in mogelijkheden en heb jij echt het lef om gemeente De Fryske Marren nog kleurrijker, actiever en nofliker te maken dan ze nu al is? Kijk dan op www.wanneerbeginje.nl

Je functie

 • Je geeft leiding aan een team hoogopgeleide professionals. Je vertaalt strategisch concernbeleid naar beleidsontwikkeling, voorbereiding en uitvoering binnen jouw team.
 • Je zorgt voor doorontwikkeling en innovatie van jouw team. Als leider en verbinder met een stevige managementidentificatie committeer je je aan concernbrede doelen, mede gebaseerd op de gemeentelijke serviceformules. Je stuurt op teamoverstijgende samenwerking en het werken aan een gezamenlijke gemeentelijke identiteit met waardering van verschillende disciplines.
 • Je hebt als teammanager ruimtelijke ontwikkeling intensief contact met de portefeuillehouder binnen het college van burgemeester en wethouders. Je weet welke dynamiek hierin speelt, herkent deze en weet door je politiek-bestuurlijke sensitiviteit tijdig te anticiperen en adviseren.
 • Samen met je collega teammanagers vorm je een slagvaardig en besluitkrachtig management op operationeel en tactisch niveau en je rapporteert aan een van de directeuren.

Je profiel

 • Je bent hbo+ opgeleid in een relevant vakgebied;
 • Je hebt ervaring als leidinggevende in een politiek-bestuurlijke context;
 • Je bent bekend met de (veranderende) rol van de overheid in de samenleving. Jij weet jouw medewerkers te prikkelen na te denken over wat dat voor hen persoonlijk betekent en voor het team als geheel. Zo zorg jij ervoor dat zij zich bewust zijn van hun veranderende rol als ambtenaar;
 • Je hebt een zakelijke en professionele houding; je neemt initiatief om visie/koers te bepalen en bent daarin volwaardig sparringpartner voor de directie;
 • Do kinst de Fryske taal ferstean of wolst dit leare.

De sollicitatieraad
De sollicitatieraad is actief betrokken bij de werving en selectie binnen onze gemeente. Ze hebben hun ideale mix van eigenschappen benoemd voor toekomstige medewerkers van De Fryske Marren. Dit zijn de vier waarden die de leden van sollicitatieraad extra belangrijk vinden:

 • Duurzaamheid. Je kiest voor structurele oplossingen met oog voor de langere termijn.
 • Omgevingsbewust. Je staat open voor anderen en bent goed geïnformeerd.
 • Echtheid. Je bent oprecht geïnteresseerd en echt begaan met onze inwoners.
 • Lef. Je durft je nek uit te steken, denkt creatief mee en vindt het leuk om positief op te vallen.

Ons aanbod
Ruimtelijke ontwikkeling omvat de beleidsmatige aspecten rondom gebiedsontwikkeling, inclusief grondzaken en economische zaken. Daarnaast beleidsadvies voor stedenbouw, ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen, duurzaamheid, milieu, volkshuisvesting, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer.

Het team bestaat uit ongeveer 20 medewerkers en werkt nauw samen met het team realisatie ruimtelijk en team ruimtelijk beheer. Naast bovengenoemde teams is door onder meer de invoering van de nieuwe omgevingswet een soepele samenwerking met het team veiligheid toezicht en handhaving van groot belang.

Op dit moment ligt de focus voor het team op het optimaliseren van onderlinge samenwerking, versterken van het wij-gevoel en het teamspecifiek richting geven aan de visie en koers die door het managementteam met de directie wordt vormgegeven. Creëren van synergie tussen de teams en teammanagers, vanuit het oogpunt van integraliteit en efficiëntie zijn hier van groot belang. Hiertoe zal in de nabije toekomst ook een Management Development traject worden ingezet voor het voltallige managementteam.

Jij krijgt de ruimte om met het bovenstaande aan de slag te gaan en tot een succes te maken! Last but not least, de sfeer in onze organisatie is ‘noflik’ en betrokken.

Je werkt 36 uur per week. Je ontvangt een mooi salaris van maximaal € 6.240,- (bruto per maand bij een werkweek van 36 uur).Naast het salaris krijg je een vrij te besteden budget. Dit geeft je meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Dit keuzebudget is 17,05% van je bruto salaris. Je hebt veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen met opleiding en training.

Meer weten?

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg, adviseurs voor mens en organisatie.

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073-612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt reageren tot 22 maart 2020. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van teammanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure kan je opvragen via welkom@zeelenberg.nl

Een ontwikkel assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55