Teammanager Realisatie Ruimtelijk en Ruimtelijk Beheer

9347 Gemeente De Fryske Marren Vast (W&S) 40 uur p/w

Jan-Peter Bekema zoekt teammanager realisatie ruimtelijk en ruimtelijk beheer
Sollicitatieraadslid Jan-Peter Bekema is horeca ondernemer in De Fryske Marren. Samen met zijn vrouw runt hij het succesvolle restaurant De Fûke in Echten. “Voor mij zijn korte lijnen met de gemeente en transparantie van groot belang”.

Houd jij van doen, denk je graag in mogelijkheden en heb jij echt het lef om gemeente De Fryske Marren nog kleurrijker, actiever en nofliker te maken dan ze nu al is? Kijk dan op www.wanneerbeginje.nl

Je functie
Je geeft leiding aan ervaren medewerkers in de twee teams realisatie ruimtelijk en ruimtelijk beheer. Deze teams werken vooral nauw samen met de buitendiensten (o.a. wijkbeheer en dienstenbeheer). Ook gaat dit technische team steeds vaker op pad om beleid vorm te geven. Je vertaalt strategisch concernbeleid naar beleidsontwikkeling, voorbereiding en uitvoering binnen jouw teams. Je zorgt voor doorontwikkeling en innovatie van jouw teams. Als leider en verbinder met een stevige managementidentificatie committeer je je aan concernbrede doelen, mede gebaseerd op de gemeentelijke serviceformules. Je stuurt op teamoverstijgende samenwerking en het werken aan een gezamenlijke gemeentelijke identiteit met waardering van verschillende disciplines. Samen met je collega teammanagers vorm je een slagvaardig en besluitkrachtig management op operationeel en tactisch niveau en je rapporteert aan een van de directeuren.

Je profiel

 • Je bent hbo+ opgeleid in een relevant vakgebied;
 • Je hebt ervaring als leidinggevende in een politiek-bestuurlijke context;
 • Je bent bekend met de (veranderende) rol van de overheid in de samenleving. Jij weet jouw medewerkers te prikkelen na te denken over wat dat voor hen persoonlijk betekent en voor het team als geheel. Zo zorg jij ervoor dat zij zich bewust zijn van hun veranderende rol als ambtenaar;
 • Je hebt een coachende en professionele houding; je neemt initiatief om visie/koers te bepalen en bent daarin volwaardig sparringpartner voor de directie;
 • Do kinst de Fryske taal ferstean of wolst dit leare.

De sollicitatieraad
De sollicitatieraad is actief betrokken bij de werving en selectie binnen onze gemeente. Ze hebben hun ideale mix van eigenschappen benoemd voor toekomstige medewerkers van De Fryske Marren. Dit zijn de vier waarden die de leden van sollicitatieraad extra belangrijk vinden:

 • Duurzaamheid. Je kiest voor structurele oplossingen met oog voor de langere termijn.
 • Omgevingsbewust. Je staat open voor anderen en bent goed geïnformeerd.
 • Echtheid. Je bent oprecht geïnteresseerd en echt begaan met onze inwoners.
 • Lef. Je durft je nek uit te steken, denkt creatief mee en vindt het leuk om positief op te vallen.

Ons aanbod
De teams realisatie ruimtelijk en ruimtelijk beheer vormen een groep van 33 medewerkers die zich dagelijks bezighouden met uitvoering van ruimtelijke projecten en het beheer van de openbare ruimte. De teams werken nauw samen met het team ruimtelijke ontwikkeling. Uitgangspunt en uitdaging voor deze drie teams tezamen is dat er een logische ordening komt van deze teams om samenwerking te versterken.

Het team realisatie ruimtelijk bestaat o.a. uit projectleiders die nieuwbouwplannen ontwikkelen. Ook bestemmingsplannen, plannen voor nieuwe verkeersknooppunten of centrumontwikkeling horen tot de taken van dit team.

Bij het team ruimtelijk beheer wordt beleid ontwikkeld op verschillende terreinen waaronder: openbaar groen, sportvelden, begraafplaatsen, kunstwerken, openbare verlichting, vastgoed & gebouwenbeheer, vaarwegen & havens, afval, kabels & leidingen en stedelijk water en riolering. Er wordt veel gewerkt met aanbestedingen, en er wordt bijvoorbeeld uitvoering gegeven aan het gemeentelijk rioleringsplan. Ook technische ondersteuning maakt deel uit van dit team. Het team werkt nauw samen met het team maatschappelijke ontwikkeling.

Daarnaast is door onder meer de invoering van de nieuwe omgevingswet een soepele samenwerking met het team veiligheid toezicht en handhaving van groot belang. Deelname aan het MD-traject is vanzelfsprekend binnen het kader van de doorontwikkeling van de organisatie.

 • Jij krijgt de ruimte om met het bovenstaande aan de slag te gaan en tot een succes te maken! Last but not least, de sfeer in onze organisatie is ‘noflik’ en betrokken.
 • Je werkt 36 uur per week.
 • Je ontvangt een mooi salaris van maximaal € 5.756,- (bruto per maand bij een werkweek van 36 uur).
 • Naast het salaris krijg je een vrij te besteden budget. Dit geeft je meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Dit keuzebudget is 17,05% van je bruto salaris.
 • Je hebt veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen met opleiding en training.

Meer weten?
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg, adviseurs voor mens en organisatie. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. We zien jouw curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt reageren tot en met 28 april 2020.

Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van teammanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Vrijdag 29 mei 2020 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Maandag 8 juni 2020 1e gespreksronde
Woensdag 17 juni 2020 2e gespreksronde
Maandag 22 juni 2020 ontwikkelassessment

Een ontwikkel assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55