Teammanager ‘nieuwe stijl’

9699 Gemeente Hoeksche Waard Vast (W&S) 40 uur p/w

Teammanager ‘nieuwe stijl’ max € 5.984,- (schaal 13)

Voor de teams Juridische Zaken, Control, Inkoop & Verzekeringen en Kwaliteit
In de kersverse organisatie Hoeksche Waard, die per 1 januari 2019 is gestart, ligt een mooie uitdaging voor een manager die graag wil bouwen. Zowel aan de organisatie, als aan de teams en individuele medewerkers. Het gaat om ‘elkaar vinden’, samen de route uitstippelen, ondersteunen bij ieders zoektocht in de nieuwe organisatie en richting geven. De fase waarin de organisatie zich bevindt geeft je alle ruimte om mee te werken aan een vernieuwde en vernieuwende gemeentelijke organisatie.

Een vergezicht is altijd dichtbij
De Hoeksche Waard is een unieke streek direct grenzend aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. Omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, het Spui en de Oude Maas. Ruim 85.000 inwoners wonen hier in een gebied met kreken, polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen. De Hoeksche Waard kenmerkt zich door ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw en hechte en betrokken gemeenschappen. Groot en klein, je vindt het in de Hoeksche Waard. Een vergezicht is hier altijd dichtbij.

Besturingsfilosofie en kernwaarden
Uitgangspunt voor de sturing van de organisatie is, zoals genoemd in de vastgestelde besturingsfilosofie en hoofdstructuur: “dat de organisatie voldoende flexibel is ingericht om te kunnen inspelen op wat er buiten speelt. Dit betekent een organisatie die opgavegericht en netwerkend werkt, creatief is, samenwerkt, zelf organiserend vermogen heeft, strategisch opereert, loslaat en vertrouwt, communicatief is en leert door te doen. De organisatie geeft ruimte aan talentontwikkeling en de gemeente is een inspirerende en aantrekkelijke werkgever. Er is ruimte om te evalueren en te leren.”

De vraag die de gemeente Hoeksche Waard haar inwoners graag stelt, is: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Daarbij focust zij zich op: optimaal (100%) dienstverlenend zijn, kerngericht werken en (boven)regionaal werken. Dichtbij en in verbinding met haar omgeving.

De gemeente richt zich op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om koers te geven aan het handelen, gebruikt zij hiervoor drie kernwaarden: persoonlijk, vakmanschap en durf. Deze kernwaarden zeggen iets over het karakter en de ambities van de gemeente.

De organisatie
De organisatie telt zo’n 700 medewerkers en bestaat uit twee managementlagen. De gemeentesecretaris vormt samen met 2 directeuren de eerste managementlaag. De tweede laag is die van de teammanagers. De directie werkt vanuit collegiaal leiderschap en integrale verantwoordelijkheid en wordt ondersteund door een directiesecretaris en enkele strategisch adviseurs. De teammanagers, die beschikken over coachende vaardigheden om het team en de medewerkers te laten groeien en zelforganisatie te bevorderen, vallen onder de directie. Het management is complementair aan elkaar qua kennis en vaardigheden.

Teams Juridische Zaken, Control, Inkoop & Verzekeringen en Kwaliteit
De teams Juridische Zaken, Control, Inkoop en verzekeringen en Kwaliteit dragen zorg voor de ondersteuning van de organisatie voor rechtmatig en doelmatig handelen. In de teams werken totaal ongeveer 30 medewerkers.

Het team Juridische Zaken bestaat uit de centrale juristen. In de uitvoering is aansluiting bij de decentrale vak juristen van belang om de integrale juridische werkwijze te bevorderen. Bezwaar en beroepszaken worden door de functionarissen in dit team samen met de ‘vak’ teams ondersteund, waar de informele aanpak wordt bevorderd.

Het team Controle zorgt voor ondersteuning bij de sturing van de organisatie en beheersing van de organisatieprocessen. Centraal daarbij staan: toezicht (interne controle en audits), rapportage, analyse en advies in het kader van de P&C-cyclus en de privacy & informatieveiligheid.

Het team Inkoop en Verzekeringen verzorgt de centrale inkoop en de aansturing van het inkoopbureau. Daarnaast organiseren zij de verzekeringen en aansprakelijkstellingen van de gemeente.

Het team Kwaliteit is verantwoordelijk voor het toetsen van toekenningen en besluiten op het gebied van werk, inkomen, schulddienstverlening en Wmo.

De opgave
Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten van de aan jou toegewezen teams. Je draagt de vastgestelde visie en uitgangspunten van de organisatie uit tijdens de ontwikkeling van je teams. Je bevordert daarbij zelforganisatie. Daarbij word je ondersteund door coaches.

  • Je draagt zorg voor de (door)ontwikkeling en innovatie van jouw teams en bent in staat om je teams te ontwikkelen naar zelforganisatie.
  • Je draagt zorg voor de integrale toetsing van adviezen aan college en raad.
  • Je draagt zorg voor de prioritering en vertaling van management besluiten naar organisatorische taakstellingen en projecten en programma’s.
  • Je initieert en bevordert samenwerking met organisaties en partijen.
  • Je creëert draagvlak voor beleid.

Persoonsprofiel
Onderstaande kenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

  • Managementvaardigheden op academisch werk- en denkniveau;
  • Werkervaring in een vergelijkbare rol, bij voorkeur in een gemeente;
  • Coachend, faciliterend en inspirerend leiderschap;
  • Een teamspeler die zich bewust is van de eigen rol en houding in een team;
  • Een politiek-bestuurlijke antenne,

Arbeidsvoorwaarden
Hoeksche Waard biedt een uitdagende baan met ruime ontwikkelmogelijkheden in een nieuwe organisatie. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 4.022 (aanloopschaal) en maximaal € 5.984,- bruto (schaal 13) per maand bij een 36-urige werkweek.

Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je maandelijkse salaris. Je kunt dit (bijvoorbeeld maandelijks) laten uitbetalen, gebruiken om extra verlof te kopen, inzetten voor een opleiding of je vakbondscontributie.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 16 juni 2019 tegemoet. Je kunt online solliciteren via deze reactielink of de reactielink boven aan deze pagina. De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

19 juni 2019 oriënterende gesprekken adviseurs Zeelenberg
24 juni 2019 eerste gespreksronde
26 juni 2019 tweede gespreksronde

Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55
Associé Boudewijn Marinussen