Teammanager Backoffice Sociaal Domein

9343 Gemeente De Fryske Marren Vast (W&S) 40 uur p/w

Tiny Schotanus zoekt teammanager backoffice sociaal domein
Sollicitatieraadslid Tiny Schotanus is 32 jaar, woont in De Fryske Marren en is arbeidsrechtjuriste. “Voor een verbinding tussen werkgever en werknemer op lange termijn is het belangrijk dat de match direct klopt”, aldus Tiny.

Zie je een goede match, denk je graag in mogelijkheden en heb jij echt het lef om gemeente De Fryske Marren nog kleurrijker, actiever en nofliker maken dan ze nu al is? Kijk dan op www.wanneerbeginje.nl

Je functie
Je geeft leiding aan een team van beleidsuitvoerende medewerkers. Je vertaalt strategisch concernbeleid naar beleidsontwikkeling, voorbereiding en uitvoering binnen jouw team. Je zorgt voor doorontwikkeling en innovatie van jouw team. Als leider en verbinder met een stevige managementidentificatie committeer je je aan concernbrede doelen, mede gebaseerd op de gemeentelijke serviceformules. Je stuurt op teamoverstijgende samenwerking en het werken aan een gezamenlijke gemeentelijke identiteit met waardering van verschillende disciplines. Je draagt bij aan de ontwikkeling van visie en koers van de gemeente en voor het sociaal domein in het bijzonder. Samen met je collega teammanagers vorm je een slagvaardig en besluitkrachtig management op operationeel en tactisch niveau en je rapporteert aan een van de directeuren. Je identificeert je met strategisch beleid en weet voor je team hiervan de vertaling te maken naar hun dagelijkse praktijk.

Je profiel

 • Je bent hbo+ opgeleid in een relevant vakgebied;
 • Je hebt ervaring als leidinggevende in een politiek-bestuurlijke context;
 • Je bent bekend met de (veranderende) rol van de overheid in de samenleving. Jij weet jouw medewerkers te prikkelen na te denken over wat dat voor hen persoonlijk betekent en voor het team als geheel. Zo zorg jij ervoor dat zij zich bewust zijn van hun veranderende rol als ambtenaar;
 • Je hebt een coachende en professionele houding; je neemt initiatief om visie/koers te bepalen en bent daarin volwaardig sparringpartner voor de directie;
 • Do kinst de Fryske taal ferstean of wolst dit leare.

De sollicitatieraad
De sollicitatieraad is actief betrokken bij de werving en selectie binnen onze gemeente. Ze hebben hun ideale mix van eigenschappen benoemd voor toekomstige medewerkers van De Fryske Marren. Dit zijn de vier waarden die de leden van sollicitatieraad extra belangrijk vinden:

 • Duurzaamheid. Je kiest voor structurele oplossingen met oog voor de langere termijn.
 • Omgevingsbewust. Je staat open voor anderen en bent goed geïnformeerd.
 • Echtheid. Je bent oprecht geïnteresseerd en echt begaan met onze inwoners.
 • Lef. Je durft je nek uit te steken, denkt creatief mee en vindt het leuk om positief op te vallen.

Ons aanbod
Het team backoffice sociaal domein bestaat uit 22 medewerkers en werkt nauw samen met de sociale wijkteams jeugd & gezin, zorg & participatie, werk & inkomen en het team maatschappelijke ontwikkeling. Het team backoffice sociaal domein zorgt voor een optimale ondersteuning van de uitvoering van gemeentelijke taken in wijkteams door het uitvoeren van administratieve processen en de financiële verwerking hiervan. Daarnaast monitort het team de uitvoering. Op de lange termijn wordt gestreefd naar een backoffice met heldere processen die uitgaan van vertrouwen in de klant, met controles op maat en een zo laag mogelijke administratieve last voor de organisatie.

Focus van het team ligt op versterken van onderlinge samenhang van de genoemde teams, daarmee het versterken van de integrale aanpak van sociale vraagstukken. Van de backoffice wordt verwacht dat het bijdraagt aan het efficiency voordeel via verdergaande digitalisering van processen. Deelname aan het MD-traject is vanzelfsprekend binnen het kader van de doorontwikkeling van de organisatie.

Jij krijgt de ruimte om met het bovenstaande aan de slag te gaan en tot een succes te maken! Last but not least, de sfeer in onze organisatie is ‘noflik’ en betrokken.

 • Je werkt 36 uur per week.
 • Je ontvangt een mooi salaris van maximaal € 5.756,- (bruto per maand bij een werkweek van 36 uur).
 • Naast het salaris krijg je een vrij te besteden budget. Dit geeft je meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Dit keuzebudget is 17,05% van je bruto salaris.
 • Je hebt veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen met opleiding en training.

Meer weten?
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg, adviseurs voor mens en organisatie. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt reageren tot en met 28 april 2020. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van teammanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.
Vrijdag 29 mei 2020 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Vrijdag 5 juni 2020 1e gespreksronde
Dinsdag 23 juni 2020 2e gespreksronde
Maandag 29 juni 2020 ontwikkelassessment

Een ontwikkel assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Meer weten over De Fryske Marren? Kijk dan op: www.wanneerbeginje.nl

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55