Secretaris-directeur (reactietermijn gesloten)

10395 Avalex 's-Gravenhage Vast (W&S) 36 uur p/w

Ben jij het boegbeeld én de verbinder tussen bestuur, opdrachtgevers en organisatie? Kun jij de organisatie verder uitbouwen om de koers te realiseren? Dan is Avalex de nieuwe werkplek voor jou!

Avalex, een publiek afvalinzamelingsbedrijf dat zich inzet voor een schone leefomgeving en het behalen van circulaire doelen, zoekt een verbindende secretaris-directeur. Het bedrijf is volop in ontwikkeling door de Koers-Avalex-2023-2030 met nieuwe uitdagingen op het gebied van afval- en grondstoffen, data gedreven werken, duurzaamheid en het realiseren van de circulaire samenleving. Avalex pakt hierop door en wil de verworven positie als expert en gewaardeerd partner van haar gemeenten op het gebied van afval- en grondstoffeninzameling verder uitbouwen. Hiermee verstevigt Avalex haar positie zowel ten behoeve van de relatie met haar opdrachtgevers als in de branche.

De hoofdopdrachten/taken:

 • Je realiseert de Koers Avalex 2023-2030 en voert deze met de organisatie uit. Dit is tegelijkertijd ook de belangrijkste opgave vanuit het bestuur.
 • Je ondersteunt het bestuur als eerste adviseur en bent in staat om het bestuur mee te nemen in ontwikkelingen, te adviseren en te spiegelen.
 • Je behoudt de positie van Avalex als aantrekkelijke werkgever, zowel voor eigen medewerkers als voor nieuw te binden medewerkers. De secretaris- directeur is zelf een belangrijke persoonlijke factor daarin door verbindend en aansprekend leider te zijn voor geheel Avalex en dit leiderschap ook te stimuleren bij het directie- en managementteam.
 • Je bouwt het opdrachtgever en opdrachtnemerschap in de organisatie uit, waardoor er intern versterkt gewerkt gaat worden vanuit heldere rollen, processen en verantwoordelijkheden.
 • Je bent bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
 • Met de collega’s in het directieteam ben je komende jaren verantwoordelijk voor de realisatie van grote veranderprojecten op het gebied van huisvesting, vernieuwing ICT-landschap en invoering nieuwe dienstverlening.

Wat Avalex vraagt:

 • Je hebt (ruime) ervaring in een eindverantwoordelijke functie in een organisatie met een bestuurlijk-politieke context.
 • Je bent samenwerkingsgericht, bestuurlijk sensitief en verbindend (zowel binnen als buiten Avalex).
 • Je hebt affiniteit met en visie op een uitvoeringsorganisatie met meerdere opdrachtgevers.
 • Je hebt ervaring in effectief, procesgericht aansturen van de organisatie en de keten.
 • Je herkent jezelf in het profiel van de publieke ondernemer.
 • Je weet hoe te acteren in samenwerkingsverbanden met partijen in de branche zoals HVC, Midwaste en NVRD en zet Avalex hierbij als partner stevig op de kaart.
 • Je bent een makkelijke schakelaar tussen strategische doelen, tactische aansturing, praktische uitvoering en relatiebeheer.
 • Je draagt bij aan het versterken van het strategisch denk- en handelingsvermogen in het directieteam en het tactisch leiderschap van de teamleiders om zo als organisatie wendbaar te blijven in een steeds veranderende omgeving.
 • Je bouwt verder aan heldere, transparante dienstverlening en ondersteunende instrumenten en datasturing.
 • Je bent een authentiek, verbindend en aansprekend leider.

Over Avalex:

Avalex bestaat sinds 2001 en is een gezond afvalinzamelingsbedrijf. Het bedrijf werkt in opdracht van 6 gemeenten (Leidschendam-Voorburg, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Rijswijk en Midden-Delfland) en heeft zich ontwikkeld tot een solide partner van hen. Avalex is een gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoeringsorganisatie) van deze gemeenten en bevordert ook, binnen de opdracht, de samenwerking van deze gemeenten. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in de governance, betrouwbaarheid, efficiency en dienstverlening. Hiermee is rust en vertrouwen ontstaan tussen Avalex en haar opdrachtgevende gemeenten, wat ook tot uiting komt in een hoge opdrachtgevers- en bewonerstevredenheid. Recent is samen met bestuur, opdrachtgevers en medewerkers de koers 2023-2030 opgesteld (zie link in de eerste alinea), met als motto ‘Samen winnen we alle grondstoffen terug’. Daarbij zijn ook de vier speerpunten voor de organisatieontwikkeling komende jaren vastgesteld; optimale dienstverlening, duurzaam ondernemen, meer impact op circulariteit en versterking van de ontwikkelkracht vanuit de kracht van de verbinding.

Naast de driehoofdige directie bestaat de organisatie uit de domeinen staf, bedrijfsvoering en uitvoering. Je stuurt direct twee directieleden, de teamleiders Projecten & Innovatie en Bewonerscommunicatie en een viertal staffunctionarissen aan. De drie directeuren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De secretaris-directeur is eindverantwoordelijk. De directeuren sturen de teammanagers en staffunctionarissen aan middels coachend en aansprekend leiderschap.

De kernwaarden zijn: trots, ontwikkelen, daadkracht en verbonden. Deze waarden zijn vertaald in gedrag en komen steeds meer in het DNA van de medewerkers.

Wat Avalex biedt:

Een organisatie met ambities, leuke en betrokken collega’s en een omgeving waarin je alle ruimte krijgt voor doorontwikkeling van de interne organisatie, dienstverlening en samenwerkingsverbanden. Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen middels een opleiding, training en/of individuele begeleiding. Een individueel Keuzebudget van 17,05% van je brutosalaris extra.

Een brutosalaris conform schaal 16 CAO SGO, afhankelijk van je ervaring.

Een contract van 36 uur per week (flexibel in te delen in overleg). Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen en een pensioenregeling bij het ABP.

Avalex is een werkgever die gelijke kansen biedt en diversiteit belangrijk vindt. Daarmee nodigt ze mensen met diverse achtergronden uit om te solliciteren.


Contact en informatie procedure:

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie of het document: koers Avalex 2023-2030, kan je contact opnemen met Anita Hellinga of Boudewijn Marinussen via 073 – 612 06 55.

Als jij ruime (bestuurlijke) ervaring hebt in een eindverantwoordelijke positie hebt en affiniteit hebt met duurzaamheid, nodigen we je uit om te solliciteren. Avalex biedt een stimulerende werkomgeving en de kans om bij te dragen aan een circulaire samenleving, waarbij we samen de stappen zetten om alle grondstoffen terug te winnen uit het afval van onze gemeenten.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 7 januari 2024 tegemoet. Je kunt online solliciteren door onderaan deze pagina op ‘solliciteren’ te klikken We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • 16 januari cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 18 januari persoonlijke presentatie (door kandidaten)
 • 25 januari 2e verdiepende gespreksronde

Voor 1 februari is het arbeidsvoorwaardengesprek

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure

Senior adviseur Anita Hellinga 073 - 612 06 55
Psycholoog Josephine der Nederlanden 06 - 82 77 19 82