Secretaris Directeur (reactietermijn gesloten)

10359 Metropoolregio Eindhoven Eindhoven Vast (W&S) 40 uur p/w

die – samen met medewerkers en partners – gaat en staat voor de ontwikkeling van de Metropoolregio Eindhoven en die het verschil maakt in complexe bestuurlijke opgaven.

“Één voor allen, allen voor één”
In de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hebben 21 gemeenten (driekwart miljoen inwoners) in Zuidoost-Brabant hun krachten gebundeld. En met succes! De regio groeide naar een economische en technologische topregio, één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. De sleutel tot dit succes is samenwerking; want samen komen we verder. Steeds meer zaken worden regionaal opgepakt. De MRE is daarmee een onmisbare schakel als het gaat om grote, complexe opgaven.

Een regio om trots op te zijn!
De regio heeft de mainportstatus en wordt door het Rijk gezien als één van de belangrijkste regio’s van het land. De MRE is bezig met het maken van een schaalsprong. Er zijn meer bedrijventerreinen nodig en een thuis voor nieuwe medewerkers. De druk op wegen, de woningmarkt, bedrijventerreinen en voorzieningen wordt groter. Ondertussen is het belangrijk voortdurend aandacht te houden voor de leefbaarheid.

De MRE werkt de komende jaren dan ook aan een aantal grote opgaven. De hoofdopgaven zijn vertaald naar vijf programma’s: ruimte en wonen, mobiliteit, economie, energietransitie en een vitaal landelijk gebied. De uitdaging is om van strategische uitgangspunten te komen tot uitvoering en de gemeenten te ondersteunen bij de realisatie.

Wat staat jou te doen als secretaris-directeur?
Jij bent dé schakel tussen de externe omgeving, het bestuur en de ambtelijke organisatie. Dit vereist een vrijwel permanent gesprek met de gemeenten in de regio, die onderling van elkaar verschillen. Je voelt aan wat de uitdagingen van elke gemeente zijn en weet hun belangen samen te brengen. Dit vraagt een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en aandacht voor wat er gebeurt in de regio. Het onderhouden en versterken van relaties is hierin essentieel. Kortom, verbinding is key!

En dat in een periode waarin de MRE volop in ontwikkeling is. Als eindverantwoordelijke voor de MRE sta jij samen met je collega’s aan de lat om het nieuwe samenwerkingsakkoord van de 21 gemeenten te realiseren. Dit akkoord vraagt iets anders van de MRE: een beweging van procesregie naar programmasturing, meer inhoudelijke regie en een flinke toename in omvang. Als secretaris-directeur leid jij deze verandering in goede banen. Dit vraagt ook om een andere aanpak met stakeholders in de regio. In nauwe samenwerking met Brainport Eindhoven onderzoek je de mogelijkheden voor het verder brengen en uitvoeren van de opgaven.

Op een aantal onderdelen is de MRE aanspreekpunt op landelijk niveau. Dit vraagt van jou dat je gemakkelijk kunt schakelen tussen lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

Jouw positie in de organisatie

De 21 gemeenten vormen met elkaar het Algemeen Bestuur (AB) van de MRE. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit vier – door het AB aangewezen – leden en heeft vijf adviseurs voor de inhoudelijke opgaven. Jij legt verantwoording af aan het DB.

Jij geeft leiding aan de ambtelijke organisatie (ca. 20 FTE, groeiend naar 32 FTE) en vormt samen met de manager Regionale programma’s en de stafcoördinator Bedrijfsvoering & Fondsenbeheer het managementoverleg. Hierin wordt periodiek aandacht besteed aan integraliteit, prioritering, mensen en middelen. Jij bent voorzitter van dit overleg en beslissingsbevoegd. Samen houd je koers, verbind je actief partijen en stuur je op resultaten. Je geeft direct leiding aan de stafunit Regionale strategie samenwerking. Tevens ben je WOR-bestuurder en vertegenwoordiger namens de werkgever in het Lokaal Overleg.

Wie ben jij?
Je hebt academisch werk- en denkniveau en ervaring met regionale samenwerking op bestuurlijk niveau. Onderstaande persoonskenmerken komen naar voren in jouw profiel:

  • Je bent een verbinder pur sang; je weet krachtige verbindingen te leggen met en tussen regionale, provinciale en landelijke partners om de opgaven van de MRE te realiseren. Netwerk op al deze niveaus is dan ook een pre;
  • Je vindt gemakkelijk aansluiting en bent snel thuis in (regionale) netwerken. Deze weet je vervolgens in te zetten voor de ontwikkeling van de regio;
  • Je weet op diplomatieke wijze om te gaan met de diverse partijen en stakeholders en bent daarbij in staat om tegenstellingen te overbruggen;
  • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
  • Je schakelt makkelijk tussen strategische vraagstukken en de operationele uitvoering;
  • Je bent het boegbeeld van de MRE en weet te inspireren;
  • Je hebt een informele en coachende leiderschapsstijl, gericht op het inzetten van het juiste talent op de juiste plek, sturend op de basisbehoeften van medewerkers: veiligheid, verbondenheid, waardering, autonomie, zelfexpressie en grenzen stellen;
  • Je bent resultaatgericht en weet de opgaven duidelijk voor het voetlicht te brengen;
  • Je draagt de regio een warm hart toe. Bekendheid met de regio is een pré.

Wat heeft de MRE jou te bieden?
De MRE biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 9.178,- bruto per maand op basis van 36-urige werkweek (functieschaal 16). Afhankelijk van ervaringsjaren behoort indeling in schaal 17 tot de mogelijkheden. Daarnaast ontvang je een individueel Keuzebudget (17.05% van het salaris) dat je naar eigen behoefte kunt besteden.

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55
Oprichter & Senior adviseur Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55