People Manager team ERM

10200 Gemeente Westland Vast (W&S) 40 uur p/w

voor team Economie, Ruimte en Mobiliteit binnen cluster Beleid

‘Hoe zie jij dat?’ Die vraag wordt in Westland vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei HR- en organisatievraagstukken? Ligt jouw focus op de mens en maakt het je niet uit dat je niet primair over de inhoud gaat? Schakel je makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan HR-manager bij Gemeente Westland!

Waarom Westland
Westland: de Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld, de vijfde economie van Nederland. Meer dan 110.000 inwoners wonen, werken, leren en recreëren hier. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar balans. Een balans tussen een groeiende economie en leefbaarheid, tussen bereikbaarheid en een gezond leefmilieu en tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben.

Je bouwt mee aan de gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot, de kansen om te groeien ook.

Jouw rol als HR-manager
Cluster Beleid heeft de sturing op HR (en werkprocessen) strikt gescheiden van de inhoudelijke resultaatsturing. De HR-sturing is belegd bij HR-managers van de teams en de inhoudelijke sturing bij strategisch regisseurs.

Als HR-manager faciliteer en ondersteun jij medewerkers in hun rol als opdrachtnemer op de inhoud. Jouw primaire focus ligt hierbij op de HR-taken, het interne werkproces en het leveren van een managementbijdrage aan de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van je team, het cluster en het concern.

Je werkt structureel en intensief samen met de inhoudelijk resultaatverantwoordelijke strategisch regisseurs, die de belangrijkste opdrachtgevers van je medewerkers zijn op de inhoud. Sturing op HR en resultaat gaan immers hand in hand. Dit vraagt om nauw samenspel en lenigheid. Je doet het echt samen: je zoekt actief de verbinding, trekt voortdurend samen op en stemt met elkaar af ‘wie waarvan is’ in de zoektocht naar passende oplossingen en gewenst resultaat.

Als HR-manager van het team zorg je voor continuïteit en de juiste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en voor een juiste match op een opdracht. Je voert regelmatig HR-gesprekken en stimuleert een lerende en oefenende werkomgeving. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en verdere implementatie van het opdrachtgericht werken in het team. Ook besteed je aandacht aan het doorzetten van de teambuilding en -ontwikkeling. Je kijkt daarbij naar werkprocessen én houding & gedrag. Je hebt aandacht voor de mens en stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Je stuurt op onderlinge samenwerking en verbinding.

Je maakt deel uit van het clusterteam Beleid (HR-managers en concerndirecteur). Samen met het team lever je een bijdrage aan verbetertrajecten in de organisatie zoals modernisering financiële sturing, optimalisatie bestuurlijke besluitvorming en het vakmanschap van beleid. Je werkt nauw samen met de andere HR managers binnen het cluster én organisatie breed en met de strategisch regisseurs. Je legt verantwoording af aan de concerndirecteur die verantwoordelijk is voor cluster Beleid.

Cluster Beleid
Jouw team is onderdeel van het cluster Beleid (ca. 150 collega’s). Dit cluster speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers. Sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein.

De medewerkers werken samen met collega’s van Cluster Ruimte (uitvoering, vergunningverlening en beheer) en met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Zij volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en staan intensief in contact met de samenleving. Zij geven hun werk vorm via opdrachtgericht werken: van bestuurlijke opdracht tot en met de uitvoering.

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
In het team werken ca. 50 beleidsadviseurs, accounthouders, stedenbouwkundigen en ruimtelijk juristen, aan de economische, ruimtelijke en bereikbaarheidsopgaven van Westland. De collega’s van economie en mobiliteit houden zich bezig met thema’s als Greenport, Herstructurering glastuinbouw, Bedrijventerreinen, Retail, Horeca en toerisme, mobiliteitsverkenningen, verkeersveiligheid en Lobby/Public Affairs. De collega’s van omgevingsplannen en stedenbouw werken aan ruimtelijke visies, ruimtelijke plannen, gebiedsontwikkelingen, binnenstedelijke transformaties, kustontwikkeling en regionale ruimtelijke vraagstukken.

Wie ben jij?
Je beschikt over een WO werk-denkniveau, hebt interesse in de ruimtelijk-economische vraagstukken waar het team zich mee bezighoudt en affiniteit met strategische beleidsontwikkeling. Je hebt goed zicht op het krachtenveld van een gemeente of bent in staat dit snel eigen te maken. Organisatieontwikkeling is jou niet vreemd. Je beschikt over een veelzijdig repertoire aan leiderschapsstijlen en coachingsvaardigheden om in te zetten. Je bent rolvast, waarbij het jou niet uitmaakt dat jij in deze functie niet primair over de inhoud gaat. Je hebt een duidelijke visie op het ontwikkelen van teams en medewerkers, je bent communicatief vaardig en goed zichtbaar in de organisatie. Ook ben je positief, flexibel en voel je aan wat de beste aanpak is voor resultaat. Je zoekt van nature de verbinding en het werken met professionals is je op het lijf geschreven.

Arbeidsvoorwaarden

  • Een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand (bij 36 uur).
  • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
  • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
  • Mogelijkheid tot thuiswerken.
  • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
  • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
  • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westland Academie).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 22 januari 2023 tegemoet.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55