Ondernemende Unitmanager

10353 Stroomopwaarts MVS Zuid Holland Vast (W&S) 36 uur p/w

Een creatieve en inspirerende leidinggevende met oog voor resultaat en de mens!

‘Samen sterk voor werk’

In het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam staat eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop bij de hulp aan inwoners, die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Stroomopwaarts helpt mensen hun weg te vinden naar werk. En, wie dat nodig heeft, wordt door Stroomopwaarts gesteund met inkomen, financiële zorg en inburgering. Ondernemers kunnen bij Stroomopwaarts terecht om handen en voeten te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ga aan de slag bij een sociale organisatie waar jouw talent de ruimte krijgt

Verbindend, inspirerend en toonaangevend. Dat zijn de waarden van Stroomopwaarts. Met deze waarden als uitgangspunt krijg jij alle ruimte om invulling te geven aan jouw functie. Wij vinden het ook belangrijk dat je jezelf ontwikkelt op persoonlijk en teamniveau. In de functie van Unitmanager Werk ben jij samen met alle collega’s van Stroomopwaarts van groot belang voor mensen die het niet alleen kunnen. Meer weten? In deze video vertellen medewerkers over het werken bij Stroomopwaarts.

Waar kom je terecht?

Stroomopwaarts is 8 jaar geleden ontstaan vanuit de samenvoeging van de drie sociale diensten en de drie mensontwikkelbedrijven van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Stroomopwaarts kent een structuur met drie units en een stafafdeling, zie organogram. Vanuit de unit Werk wordt zowel invulling gegeven aan re-integratie, aan de sociale werkvoorziening en beschut werk in het werkleerbedrijf, als aan inburgering. Wij geloven dat werk de beste manier is om mee te doen.

Als lid van het MT van Stroomopwaarts ben je verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van je eigen unit Werk en mede verantwoordelijk voor de integraliteit met de units Inkomen en Bedrijfsvoering. Gezamenlijk dragen jullie de missie van de organisatie uit. Dat betekent dat je een visie hebt over de toekomst van de unit werk, strategisch en integraal kan denken en doen, én verstand hebt van wet en regelgeving.

Opgaven

Het MT van unit Werk bestaat uit zeven teams met elk een eigen leidinggevende en ca. 1200 medewerkers in totaal. Het managen van de unit Werk kent veel dimensies: van om kunnen gaan met medewerkers met een arbeidsbeperking tot in gesprek met wethouders en raadsleden, van inspireren vanuit waarden en visie tot procesveranderingen in gang zetten. De unit is bovendien volop in ontwikkeling! De integratie tussen werkleerbedrijf en re-integratie is nog niet af. In 2022 is er een start gemaakt met nieuwe processen, die een vervolgstap krijgt voor de teams ontwikkeling en werkgeversdienstverlening. Ook is er aandacht voor de vorming en ontwikkeling van het MT Werk. Zo is er een leiderschapstraject gestart, met als doel om de huidige teammanagers een meer tactisch-strategische invulling van hun rol te geven.

Als Unitmanager Werk heb je, bij voorkeur, kennis van de regio, ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met ondernemers en bedrijven en ben je een echte netwerker. Voor de orderportefeuille van het werkleerbedrijf en de aansluiting van re-integratie op de arbeidsmarkt is continu schakelen nodig met ondernemers, startups en nieuwe klanten. Je zoekt, ziet en benut kansen en mogelijkheden in de markt en weet deze te verzilveren in concrete opdrachten voor het werkleerbedrijf. Je doet dit vanuit het gedachtengoed van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

Stroomopwaarts werkt voor drie gemeenten. Dat vraagt flexibiliteit en politieke sensitiviteit. Externe veranderingen die op Stroomopwaarts afkomen, waaronder wijzigingen in doelgroepen en wetgeving, plus wijzigingen in opdracht- en orderportefeuille, worden door de Unitmanager samen met de beleidsmedewerkers omgezet in (strategisch) en uitvoerbaar beleid .

De ingezette koers wil Stroomopwaarts stevig doorzetten. Gelukkig is de basis daarvoor goed. Stroomopwaarts scoort goed op medewerkerstevredenheids- en klanttevredenheidsonderzoeken. Dat willen we zo houden! Dit vraagt van de nieuwe Unitmanager Werk visie en ambitie, strategische kracht, ondernemerschap en doorzettingsvermogen met oog voor de menselijke relatie. Een uitdagende opgave in een energieke en dynamische omgeving!

Wie ben jij?

Naast een sterke affiniteit met de doelgroep van Stroomopwaarts, heb je ruime ervaring als manager op strategisch niveau in een dynamische, complexe maatschappelijke omgeving. Je weet het ‘willen, delen en doen’ met elkaar te verbinden; je toont eigenaarschap, bent een goede sparringpartner en zet woorden om in daden. Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring in de combinatie van een maatschappelijk doel gekoppeld aan een commerciële omgeving (snijvlak publiek domein en bedrijfsleven). Je hebt een visie op de dienstverlening van Stroomopwaarts, en kunt deze overtuigend overbrengen en mensen daarin meenemen. Je bent ondernemend, ziet kansen en mogelijkheden en weet resultaten te boeken. Ook heb je succesvolle ervaring in organisatieontwikkeling, waarbij je de organisatie weet mee te nemen en draagvlak weet te creëren.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je ziet het grotere plaatje en bent goed in staat verbanden te leggen;
 • Je bent collegiaal en gericht op samenwerken;
 • Je wilt verbeteringen aanbrengen en bent in staat om het ‘vakmanschap’ in de organisatie verder te brengen;
 • Je hebt een commerciële drive en vindt het leuk om het netwerk van Stroomopwaarts verder uit te bouwen;
 • Naast coachende en verbindende kwaliteiten breng je ook een mate van zakelijkheid mee;
 • Je bent authentiek en transparant in jouw manier van communiceren;
 • Je geeft blijk van zelfinzicht en zelfreflectie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het salaris voor deze functie is afhankelijk van je ervaring, kennis en talent en bedraagt maximaal € 7.659,- (schaal 14) bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Dit kun je naar eigen behoefte besteden aan extra inkomen, extra verlof of opleiding(en).
 • Een goed pensioen bij ABP.

Contact en informatie procedure

De interne procedure loopt parallel aan de externe en deze worden begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra via 073 – 612 06 55.

We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen graag een eerste inkijk via jouw cv en brief. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

 • Oriënterende gesprekken met kandidaten door Zeelenberg –week 38/39
 • cv presentatie door Zeelenberg – donderdag 28 september
 • 1e selectieronde persoonlijke presentatie – woensdag 4 oktober
 • 2e selectieronde verdiepende gesprekken – woensdag 11 oktober

Stroomopwaarts koestert verschillen tussen collega’s, zij streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van waar Stroomopwaarts voor staat. Wie jij ook bent; bij Stroomopwaarts ben je van harte welkom!

Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Om in dienst te kunnen treden bij Stroomopwaarts is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Over Stroomopwaarts

Het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts is er voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op hun weg naar werk. Zij gaan bij mensen op zoek naar hun eigen kracht en bieden begeleiding, training, opleiding en als dat nodig is een tijdelijk inkomen. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit doen zij vanuit het Werkplein, het Werkleerbedrijf, samen met maatschappelijke partners en met lokale ondernemers. Bij Stroomopwaarts werken in totaal 1500 medewerkers in een platte, informele organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Zij geloven dat elk mens zelfstandig wil zijn en de regie wil hebben over zijn of haar eigen leven. Zichtbaar het verschil maken en een positieve impact hebben op het leven van mensen. Daar gaan ze voor, elke dag weer!

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55
Senior adviseur Esther Dijkstra 073 - 612 06 55