Mogelijkmaker in de rol van Manager

10203 Gemeente Heusden Vast (W&S) 40 uur p/w

Maak jij mogelijk dat je collega’s het beste uit zichzelf halen en dat de onderlinge samenwerking nog beter wordt?

Dromen. Doen. Heusden.
Deze drie woorden uit de merkbelofte zeggen het: Heusden is de gemeente voor doeners met een droom. Wij zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke creativiteit en betrokkenheid geweldige kansen biedt. Vanuit die gedachte geven wij veel ruimte aan initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen. Samen met hen zetten we plannen om in actie en maken we dromen waar, waarbij we ons willen laten leiden door het initiatief in de samenleving.

In plaats van drempels zien wij mogelijkheden en kijken we samen met collega’s en de klant hoe we het doel toch kunnen bereiken. ‘HeuseService’ noemen we dat. Voortdurend zoeken we naar verbetering in onze manier van werken. Werkomgeving, interne cultuur, organisatiestructuur, communicatie, informatiebeheer en ICT versterken elkaar zodanig dat ze maximaal bijdragen aan de resultaten voor de klant.

Organisatie
De organisatie (295 FTE) kent een relatief platte structuur. Een flexibele organisatie die snel in kan spelen op behoeften en vragen uit de samenleving. De sfeer in de organisatie is open, informeel, constructief en actief. Er wordt een beroep gedaan op ieders positieve energie en eigen verantwoordelijkheid en er is veel ruimte en vertrouwen voor initiatieven. De kernwaarden klant centraal, dialoog & samenwerking en aanspreken & verantwoordelijkheid nemen spelen een hoofdrol.

De opgaven
Van de manager wordt verwacht dat hij/zij de uitdaging aangaat om het verschil te maken en Heusden op de kaart te houden als vernieuwende, ontwikkelingsgerichte organisatie. In dit licht wordt bijzondere aandacht verwacht op de volgende onderwerpen:

Een proactieve, zichtbare, verbindende, resultaatgerichte rol vervullen in de clusters, in het managementteam en in de breedte van de organisatie. Actief de dialoog en samenwerking zoeken, luisteren naar initiatieven die ontstaan, verbanden leggen, bruggen slaan en opgaven –gezamenlijk- tot resultaat leiden.

Stimuleren van een actieve, participerende rol van medewerkers in het team, in de organisatie én in de samenleving richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, vanuit de rol van procesbegeleider en facilitator. Dit betekent inspireren, motiveren en innovatief meedenken met diverse initiatieven.

Jij richt je hierbij op de clusters Informatie & Automatisering, Facilitaire Dienst, Documentaire Informatievoorziening en Informatie.

De clusters
Cluster Informatie & Automatisering houdt zich bezig met de ICT-dienstverlening binnen de organisatie en bestaat uit een coördinator, drie systeem-/ netwerkbeheerders, twee helpdeskmedewerkers en vier applicatiebeheerders.

Het cluster Documentaire informatievoorziening bestaat uit een coördinator, zes medewerkers DIV en twee administratief medewerkers. Samen zorgen zij voor de post-, archief- en informatievoorziening van de gemeentelijke dienstverlening.

Cluster Informatie focust op (de doorontwikkeling van) het datagedreven werken en bestaat uit een informatiearchitect, een coördinator geo-informatiebeheer en twee geo-informatiebeheerders.

Binnen het cluster Facilitaire dienst werken drie bodes en zes cateringmedewerkers. Zij vervullen representatieve taken bij vergaderingen en bijeenkomsten en faciliteren op het gebied van repro-werkzaamheden, bestellingen, catering en interne post.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau, ervaring als manager in een politiek-bestuurlijke context en affiniteit met het werkveld, wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:

  • Bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit – (willen) Weten wat er speelt; een antenne voor communicatie en op de hoogte van wat er leeft in het werkveld en de (bestuurlijke) omgeving.
  • Verbindend vermogen – Gaat op alle niveaus uit van partnership en gelijkwaardigheid. In het MT stel jij je op als ambassadeur van jouw clusters.
  • Leiderschap – Staat achter medewerkers en stuurt op strategische hoofdlijnen. Je stimuleert een open cultuur van ontwikkeling, zelfregie en creativiteit, waar men durft te doen, waar fouten gemaakt mogen worden en waar men leert en groeit met en van elkaar.
  • Creativiteit – Anders denken; het net even anders doen om het onmogelijke mogelijk te maken.
  • Mensgericht – Met oog voor resultaat en zakelijk wanneer nodig. Duidelijk in je communicatie en komt afspraken na; dat verwacht je ook van anderen. In stressvolle situaties bied jij rust.
  • Je bent doordrongen van de waardevolle bijdrage die je iedere dag weer kan leveren als MogelijkMaker, dicht op de huid van de samenleving.

In Heusden wordt veel van je verwacht, en er is ook veel mogelijk. Gezamenlijk streeft men iets moois na!

Arbeidsvoorwaarden
Gemeente Heusden biedt een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je mogelijkheden hebt jezelf te ontplooien. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt je salaris maximaal € 6.302,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 13). Verder ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05% en stelt de gemeente een telefoon en laptop beschikbaar. Heusden heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden en heeft het flexwerken in plaats en tijd hoog in het vaandel staan. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en het integriteitsbeleid? Klik hier.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien je curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 27 september 2020 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatie nadrukkelijk centraal te stellen: hoe jij de kernwaarden van Heusden beleeft en jouw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol van MogelijkMaker/ Manager, waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Week 40/41 orienterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
Donderdag 8 oktober 2020 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Woensdag 14 oktober 2020 persoonlijke presentatie
Vrijdag 16 oktober 2020 matchpoint dag

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55