Manager met accent op ontwikkeling

9823 Gemeente Velsen Vast (W&S) 40 uur p/w

Gemeente Velsen zoekt een ambitieuze manager die de organisatie verder brengt. Naast het inzetten op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers uit de eigen teams, houd je je bezig met de ontwikkeling van het gehele domein. Samen met je collega-managers denk je hier over na en ga je hier volop mee aan de slag.

Heb jij wel de capaciteiten maar misschien nog niet de managementervaring? Ook dan is gemeente Velsen benieuwd naar jou!

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. Men wil als organisatie goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en snel wendbaar zijn. Dit is opgenomen in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Om de uitgangspunten van deze besturingsfilosofie te ondersteunen, is de organisatie-inrichting per 1 juni jl. aangepast van een drielaagse naar een tweelaagse managementstructuur.

De veranderingen die dit met zich meebrengt zijn nog heel erg ‘vers’; men zit nu volop in het ontwikkelproces. Er ligt voor de komende periode dus een stevig accent op ontwikkeling; als leidinggevende mag je echt aan de slag met je ontwikkel- en verandervaardigheden. Jij richt je hierbij op de teams Vastgoed en Ondersteuning.

Opgaven
De teams Vastgoed en Ondersteuning behoren tot het domein Fysieke Leefomgeving en richten zich op het behouden en versterken van de leefomgeving, meer samenhang binnen het domein, bevorderen van integraliteit en in goed contact samenwerken met de samenleving. In het neerzetten en doorontwikkelingen van de teams ligt daarbij nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang
De nieuwe structuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel leidinggevenden als medewerkers. Als manager coach en begeleid je jouw teams hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Uiteraard sta jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten.

Medewerkers van de teams zijn erg betrokken bij hun werk. Zij zijn deskundig en willen hun werk graag goed doen. De nieuwe organisatie-inrichting betekent voor sommigen wennen aan een nieuwe manier van leidinggeven en ontvangen. Want wat verwacht de manager straks van de medewerkers en wat mogen medewerkers van hun manager verwachten?

Vormgeven domeinsturing
De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. De managers trekken hierin samen op. Het is aan henzelf om een goede (overleg)structuur in te richten. Uitgangspunt hierbij is dat zaken aan de juiste tafel besproken worden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie.

Organisatie
Onder het tweehoofdige directieteam vallen een viertal domeinen: Publiek en Bestuur, Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Bedrijfsvoering. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn er managers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je een (of meerdere) team(s).

Het domein Fysieke Leefomgeving bestaat uit vijf teams: Ondersteuning, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte, Vastgoed, Regie & Ontwikkeling en Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Deze teams worden aangestuurd door vier managers.

De teams
Team Ondersteuning (± 15 FTE) richt zich op het ondersteunen van het domein Fysieke Leefomgeving. Hiermee wordt alle ondersteuning gecentraliseerd van zowel ondersteuning aan het hele domein als ondersteuning van bijvoorbeeld meldingen openbare ruimte, vergunningen en projecten. Dit team is per 1 juni 2020 samengevoegd; medewerkers hiervan zijn afkomstig uit verschillende onderdelen van de organisatie.

Team Vastgoed (± 10 FTE) richt zich op het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed en grond. In dit team zitten ook de planeconoom, bouwkundig adviseurs en de juridisch vastgoedadviseurs.

Persoonsprofiel

 • Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau. Managementervaring is een pre, maar geen vereiste. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:
 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert.
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Je blijft je persoonlijk ontwikkelen in je managementrol.
 • Je stuurt medewerkers aan, draagt bij aan versterking van onderlinge samenwerking en zorgt dat je teams de afgesproken resultaten behalen.

Arbeidsvoorwaarden
Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

De gemeente biedt je een prettige werksfeer, volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden. Mogelijkheden voor opleidingen en verdere ontwikkeling zijn aanwezig.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 13 september 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van manager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Woensdag 30 september 2020 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Dinsdag 6 oktober 2020 1e gespreksronde
Vrijdag 9 oktober 2020 2e gespreksronde
N.t.b. assessment

Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2025 het thema “Kennisrijk Werken’ meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55
Associé Boudewijn Marinussen