Manager Grond -en Vastgoedbedrijf (11605)

11605 Gemeente Leiden Leiden Interim 32 uur p/w

Voor de Gemeente Leiden zijn wij op zoek naar een interim Manager Grond- en Vastgoed Bedrijf (32-36 uur in de week).

Beschrijving van de afdeling afdeling Grond- en Vastgoedbedrijf van de Gemeente Leiden

De afdeling bestaat uit circa 50 professionals verdeeld over twee teams met elke een eigen teamcoördinator en maakt onderdeel uit van het cluster Stedelijke Ontwikkeling. Het Grondbedrijf draagt met planeconomen, juristen, adviseurs en erfpachtmedewerkers bij aan de verstedelijkingsopgave van Leiden. Zij zorgen voor de financiële beheersing van de projecten(portefeuille), voor marktconforme aan- en verkopen en voor zakelijke overeenkomsten. De gemeente Leiden heeft circa 70 gebiedsontwikkelingen lopen, waarvan een deel faciliterend is voor ruimtelijke initiatieven van derden en een deel actieve grondexploitaties betreft. Het Grondbedrijf beheert een aantal reserves, voorzieningen en kredieten. Ook beheert team Grondbedrijf de erfpachtportefeuille.

Het Vastgoedbedrijf beheert en exploiteert de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Hier werken assetmanagers, vastgoedadviseurs, administratieve medewerkers en projectleiders en technisch beheerders. Zij beheren samen de welzijnsaccommodaties, de veelal monumentale gebouwen van de culturele instellingen, onderwijsgebouwen en het de gebouwen voor eigen huisvesting. Er heeft de afgelopen jaren een intensief traject gelopen om tot normalisatie te komen van de portefeuille cultureel vastgoed. Er speelt een opgave om onze eigen panden te verduurzamen, toegankelijker te maken en op enkele plaatsen grootschalig aan te passen. De Bibliotheek en een nieuw centrum voor muziekonderwijs zijn hierin de grootste twee vastgoedprojecten. Het opdrachtgeverschap voor de grote vastgoedprojecten is belegd bij één van de twee vrijgesteld ambtelijk opdrachtgevers.

De opgaven voor de twee teams en voor de afdeling

  • Voor team Grondbedrijf is het de opgave om onze projecten goed bemenst te houden en voldoende goede vakmensen aan boord te houden. De kwaliteit van het team is in grote lijnen stevig. Wel is er op bepaalde (cruciale) functies personele aandacht nodig.
  • Bij Vastgoed is de opgave om het team effectiever te laten opereren en samenwerken. Enkele jaren geleden is het team uitgebreid met de technische beheerders. Er is nu nog sprake van een team beheerders binnen een team Vastgoed. Er is meer duidelijkheid nodig over rollen en verantwoordelijkheden. Het is goed mogelijk dat hiervoor functies gewijzigd moeten worden. De onderlinge sfeer en samenwerkingscultuur behoeft in ieder geval verbetering om team Vastgoed een veilige en aantrekkelijke werkomgeving te laten zijn.

Voor de afdeling als geheel geldt dat de samenhang versterkt moet worden, onderling en met de rest van de organisatie. De twee teams hebben een duidelijk onderscheiden focus en in sommige opzichten werkwijze. Ook werken een aantal disciplines duidelijk voor beide teams, zoals de erfpacht- en huuradministratie en de juristen. Het zou goed zijn om te bekijken of de indelingskeuzes zo moeten blijven.

Wat ga je doen?

Allereerst is de vraag om met ruime ervaring als leidinggevende en interim manager, de afdeling met rust en gezag te leiden. Je hebt zowel op strategische niveau als op hoofdlijnen een adviserende rol naar bestuur en directie. Ook moet je ambtelijk opdrachtgeverschappen kunnen vervullen op het gebied van vastgoedprojecten. De belangrijkste opgave is om een organisatie ontwikkelplan vast te stellen en tot uitvoering te brengen.

Hierbij is het belangrijk om een analyse te maken van wat al goed is en waar verbeteringen en aanpassingen nodig zijn. Hiervoor ligt er een eerste aanzet, dat benut kan worden. Als er consensus over de analyse is, kan dit de basis vormen voor een organisatie ontwikkelplan. Dit plan moet passen binnen de bestaande organisatiekaders zoals ‘Leiden in Verbinding’ en ‘Veranderplan SO’. Het plan moet bouwen op wat er aan kwaliteiten zijn in de afdeling. Onderdeel hiervan dient te zijn doorontwikkeling van het Vastgoedbedrijf op het gebied van het strategische portefeuilleplan en de verduurzaming van de vastgoedportefeuille.

Samen met je afdeling werk je in samenhang met een groot aantal andere disciplines aan de duurzame verstedelijking van Leiden. Hierin is het belangrijk de samenwerking met andere afdelingen en de ambtelijk opdrachtgevers proactief te versterken.

Naast het opstellen en uitvoeren van het organisatie ontwikkelplan, dient de winkel open te blijven. Hierin hebben de teamcoördinatoren een belangrijke taak.

Wat neem je mee?

  • Je bent een ervaren leidinggevende en interim manager. Je weet koers te zetten, duidelijkheid te geven, mensen te betrekken en rust te brengen.
  • Je hebt ervaring met organisatie ontwikkeltrajecten en met de personele uitwerking ervan.
  • Je hebt kennis en leidinggevende ervaring van het ruimtelijk/fysiek domein en bij voorkeur van Grond- en Vastgoedbedrijf.
  • Je weet specialistische kennis op waarde te schatten en waar nodig te organiseren.
  • Je bent per 1 april beschikbaar voor de duur van de opdracht (31.12.2024) (geen verlengingsoptie)
  • Je bent beschikbaar voor 32-36 uur in de week
  • Je kunt minimaal 3 dagen op kantoor in Leiden aanwezig zijn
  • Je hebt bewezen ervaring in verandermanagement en organisatieontwikkeling.
Ineke Journee Senior adviseur Ineke Journee 06-24847711