Manager Communicatie/MT-lid

10134 Omring Vast (W&S) 40 uur p/w

Samen de beste zorg dichtbij, dat is de belofte die Omring de komende jaren in haar regio wil blijven waarmaken bij mensen thuis, dicht bij huis met aandacht voor mensen, oog voor kwaliteit en passie voor het vak. De komende jaren stijgt het aantal ouderen door vergrijzing fors. Er zal een flinke toename van de vraag naar chronische zorg en acute zorg plaatsvinden. De vraag naar zorg en ondersteuning thuis wordt nog complexer en beperkt zich niet alleen tot ouderen. Tegelijkertijd komt de betaalbaarheid van de totale zorg verder in het gedrang. Omring wil, als ambitieuze en goed georganiseerde organisatie, ook in de toekomst samen de beste zorg leveren. Om dit te kunnen bereiken heeft Omring haar visie en strategische koers aangescherpt. We zien dat communicatie in brede zin (zoals reputatie, stakeholdermanagement en het meenemen van de zorgprofessionals) steeds belangrijker wordt in het behalen van onze ambitie. Daarom zoeken we een bevlogen en betrokken communicatieprofessional die het succes van één van de mooiste zorgorganisaties van Nederland verder helpt verstevigen en communiceren!

Omring werkt volgens het adagium “de klant centraal, dus de medewerker op één”, zowel om te onderstrepen dat de zorgprofessionals ons belangrijkste kapitaal is, als vanwege de noodzaak op de huidige krappe arbeidsmarkt de medewerkers nog meer te koesteren. De kernwaarden van Omring zijn Samen, Positief, Eigen Regie en Vindingrijk.

De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de bestendiging van de verbindende positie in de keten en in samenwerking met de belangrijkste stakeholders zoals ketenpartners en financiers. Belangrijk perspectief daarbij is dat Omring toonaangevend is en wil blijven, en tegelijk ziet dat samenwerking steeds belangrijker wordt. Anticiperen op de toenemende eigen regie bij burgers, verdere digitalisering en arbeidsmarktvraagstukken zijn hierbij kritische succesfactoren. Met een doorkijk naar de komende jaren, ziet de Raad van Bestuur vijf strategische opgaven die in de kern raken aan het bouwen aan een toekomstbestendige organisatie waarbij ‘slimmer zorgen en slimmer werken’ voorop staan, om de toenemende zorgvraag aan te kunnen terwijl de arbeidsmarkt krimpt.

Omring is trots op haar prestaties, haar ambitie, de verankering in de regio en haar toonaangevende positie in de regio en in Nederland. Natuurlijk zijn er tal van uitdagingen zoals de arbeidsmarkt, het woonzorgvraagstuk en de betaalbaarheid van de zorg. Deze ambitieuze agenda van Omring heeft ontegenzeggelijk een robuuste communicatiestrategie en -uitvoering nodig, richting klanten, stakeholders, de samenleving in het algemeen en ook intern.

Organisatiestructuur
Omring wordt aangestuurd door een collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur die de portefeuilles verdeeld hebben. Het primaire proces binnen Omring wordt aangestuurd door twee concerndirecteuren zorg en de directeur Klant en marketing. De stafdiensten bij Omring bestaan uit Personeel en organisatie, Financiën & bedrijfsvoering, Vastgoed, ICT en Communicatie

Wat ga je doen?
Als manager van de afdeling Communicatie ben je verantwoordelijk voor het communicatieteam van Omring (in totaal vier collega’s). Je hebt een duidelijke visie op communicatie en je vertaalt de strategie van de organisatie naar communicatiebeleid. In nauwe samenwerking met de afdeling Marketing werk je samen met je team aan de positionering en profilering van Omring en de communicatie met stakeholders. Jullie werken samen vanuit één content- en activiteitenkalender, ieder vanuit zijn eigen discipline, maar samen aan hetzelfde doel: heldere communicatie en aansprekende campagnes waardoor het voor alle stakeholders helder is waar Omring voor staat.

Een belangrijk deel van je taak is het woordvoerderschap, het met de (regionale) pers of vakpers de verhalen van Omring proactief voor het voetlicht brengen. Gezien de omvang van het team ben je een echte meewerkende voorvrouw/-man, maar wel één die een coachende en ondersteunde rol heeft ten opzichte van je teamgenoten.

Om een goed beeld te hebben van wat er speelt en hierover strategisch en proactief te kunnen adviseren en mee te besluiten, maak je deel uit van het Concern-MT van Omring (de directeuren en de RvB). Vanuit jouw rol geef je strategisch advies aan het management en de Raad van Bestuur, doe je concrete voorstellen (gevraagd en ongevraagd) en ondersteun je hen op proactieve wijze. Daarbij maak je gebruik van je kennis van innovatieve manieren van communiceren. Daarnaast is een onderdeel van deze taak dat je de RvB en andere Omringers actief inzet bij voor Omring nuttige positionering.

Naast de externe communicatie en reputatiemanagement, is het team ook belast met de interne communicatie, waaronder het medewerkersmagazine “Thuis”, het intranet en de tweewekelijkse interne online nieuwsbrief “De Flits”. Kernopgave is om de medewerkers mee te nemen in strategie en beleid, alsmede belangrijke informatie over ons vak en de organisatie. Vanzelfsprekend waren de laatste twee jaren crisiscommunicatie ook een belangrijk deel van de taak, omdat pandemieparaatheid niet meer is weg te denken in ons vak.

Verder ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en doorontwikkeling van de afdeling en werk je samen met het team aan het duurzaam realiseren van de visie en strategie onderlinge samenwerking en het continu verbeteren in lijn met de doelstellingen en resultaatafspraken.

Je vindt het interessant en belangrijk om ook zelf bij een aantal strategische projecten in de lead te zijn.

Je bent de centrale spil van Omring’s stakeholdermanagement; de gestructureerde cyclus om thema’s die leven bij onze stakeholders te ontdekken en te ordenen (de materialiteitsmatrix), die input is voor onze beleidsvoorbereiding (jaarplannen), de contacten met stakeholders en de verantwoording via jaarverslaglegging.

Wie ben jij?
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een creatief en enthousiast vakmens met affiniteit met de zorg. Je bent een charismatische, verbindende persoonlijkheid en een inspirerende leider met een heldere visie op hedendaags leiderschap. Als manager van een afdeling met professionals geef je ruimte binnen kaders en weet je je team te motiveren en te inspireren. Je zorgt er voor dat mensen vanuit hun kracht werken. Samen met je team volg je de ontwikkelingen in het vak op de voet en maken jullie de organisatie met jullie kennis en kunde communicatiever.

Je bent een stevig klankbord voor de Raad van Bestuur en je Concern-MT-genoten: je gaat graag de discussie aan en je staat open voor feedback. Je bent zeer goed in staat om partijen bij elkaar te brengen en tegenstellingen en weerstanden te overbruggen. Uiteindelijk ben je de hoeder van de reputatie van Omring.

Zelf geef je ook graag feedback. Je staat stevig in je schoenen en bent het type van eerder een glas half vol, dan halfleeg. Humor en relativeringsvermogen kenmerken je omgangsstijl. Je bent een empathisch, energiek en positief mens – en resultaatgerichte manager.

Wat neem je mee als Manager Communicatie/MT-lid:

  • WO werk- en denkniveau;
  • Bij voorkeur een relevante opleiding op het gebied van communicatie;
  • Het vermogen te anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving, kansen zien, risico’s inschatten en in staat zijn de toekomstbestendige visie voor Omring te vertalen naar communicatie;
  • Een specialist op het gebied van zowel interne als externe communicatie;
  • Ruime ervaring met advisering aan decisionmakers op strategisch niveau;
  • Minimaal vijf jaar ervaring met leidinggeven aan (communicatie/marketing) professionals;
  • De vaardigheid om goed te kunnen acteren in een bestuurlijke omgeving;
  • Aantoonbare ervaring met woordvoerderschap en crisiscommunicatie in een dynamische, complexe organisatie bij voorkeur in de zorg.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een verantwoordelijke en uitdagende functie, met veel ruimte om een bijdrage te leveren aan de ambities van Omring. Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.080,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling in overeenstemming met FWG 70 (CAO VVT), afhankelijk van opleiding en ervaring. Een 13e maand en 8% vakantietoeslag komt bovenop het reguliere salaris. Aanstelling vindt plaats voor onbepaalde tijd.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 4 september 2022 tegemoet.

De data van de procedure zijn gepland.

7 september 2022 Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
16 september 2022 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
20 september 2022 1e gespreksronde
28 september 2022 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55
Senior adviseur Esther Dijkstra 06 82 07 77 07