Interim teamleider Ruimte

11677 Gemeente Leidschendam-Voorburg Leidschendam Interim 36 uur p/w

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op zoek naar een interim teamleider Ruimte.

 • Duur: 12 maanden
 • Opties verlenging:1 maal 6 maand(en)
 • Uren per week: 32 tot 36 uur
 • Start: uiterlijk 25 maart 2024
 • Opleidingsniveau: HBO
 • Regio: Zuid-Holland

Werken bij Leidschendam-Voorburg

Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. Gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt informatiegestuurd en is toekomstgericht. Zij stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij de medewerkers. De lijnen zijn kort, zij kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen zij onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling

De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatie ontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Wat ga je doen?

Je geeft leiding aan een team van ruim 20 professionals. In jouw team komen meerdere vakgebieden samen waarvoor de gemeente beleid maakt: duurzaamheid en milieu, bereikbaarheid en mobiliteit, wonen en huisvesting van kwetsbare groepen, economie en vrijetijd, cultureel erfgoed, groen, het landelijk gebied. Het coachen van en sparren met medewerkers is jouw tweede natuur. Je stuurt op individuele resultaten én op samenwerking met anderen. Je stimuleert eigenaarschap, vakmanschap en omgevingsbewust werken in jouw team. Je hebt oog voor de persoonlijke ontwikkeling en energiebalans van je teamleden en biedt een helpende hand of luisterend oor waar dat nodig is. Je hebt oog voor dienstverlening, bent kostenbewust, denkt in oplossingen, maar kan ook ‘nee’ zeggen als de omstandigheden dat vragen.

Als teamleider Ruimte ben je lid van het kernteam van de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO). Samen met de andere teamleiders, de strategisch adviseurs, de beleidscontroller en het afdelingshoofd draag je verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en prestaties van de afdeling MRO. Je bent een gesprekspartner voor wethouders en collega-managers in Leidschendam-Voorburg, en voor lokale en regionale samenwerkingspartners van de gemeente. Daarnaast overzie je het speelveld tussen het team, de gemeentelijke organisatie, het bestuur, samenwerkingspartners en inwoners. Je bent in staat om bestaande relaties te onderhouden en nieuwe aan te gaan. Bij jouw team ligt een groot aantal beleidsopgaven. Je bent binnen je eigen team én het kernteam, (mede-) verantwoordelijk voor het maken van keuzes in werkprocessen, het verstandig prioriteren van opgaven, het versterken van competenties voor beleidswerk en bestuursadvies en het organiseren van tijdelijke versterking waar dat nodig is.

Wie ben jij?

 1. Min. 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in een leidinggevende functie (van 10 fte+);
 2. Min. 1 jaar aantoonbare werkervaring strategisch adviseur / project- of programmamanager binnen het fysieke domein van een gemeentelijke instelling;
 3. Min. 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de afgelopen 8 jaar met operationeel aansturen van een team bij een gemeentelijke instelling;
 4. Min. 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als strategisch adviseur /project- of programmamanager in het ruimtelijk domein bij een gemeente;
 5. Uiterlijk per 25 maart 2024 beschikbaar voor 32 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsopties;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Verder beschik je als teamleider Ruimte over de volgende competenties:

 • Je bent een uitstekende verbinder en veranderaar die samen met de medewerkers invulling geeft aan de professionele kwaliteit van je team;
 • Je beschikt over een resultaatgerichte instelling én een coachende leiderschapsstijl. In jouw contacten met je teamleden komt sparren op vakinhoud, ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling en sturen op resultaat en samenwerking samen;
 • Je denkt en handelt vanuit de gedachte van één organisatie en vertaalt de ambities van het bestuur en de organisatie naar het team. Daarbinnen ben je scherp op de afbakening van het werk van jouw team;
 • Je hebt goed zicht op de competenties die nodig zijn voor beleidswerk;
 • Je hebt goed zicht op de manier waarop je kunt bijdragen aan een stimulerende werkomgeving voor je team en doet daarvoor wat in jouw vermogen ligt;
 • Je durft constructieve feedback te geven aan je team en je (andere) collega’s en staat omgekeerd ook open voor de feedback van anderen;
 • Je overziet de grote lijn in de complexiteit van het werk en kunt ontwikkelingen en processen terugbrengen tot de essentie;
 • Je bent flexibel, oplossingsgericht en toekomstgericht;
 • Je laat in je gedrag zien dat je je een zakelijke houding en gevoel voor humor en informele omgang weet te combineren.

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 18 maart 08.30 uur tot 10.00 uur.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken;
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Recruiter Dominick Olthuijsen