General manager a.i. (12061)

12061 AIGHD Amsterdam Interim 20 uur p/w

Wij zijn met spoed op zoek naar een Interim General Manager/ Manager Operations en Bedrijfsvoering
voor The Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD)

Gevestigd in Amsterdam
Duur: 3 maanden, 18-20 uur per week
Startdatum: juni 2024
Interim: ZZP/freelance of tijdelijk contract (detachering)
Taal: Nederlands / Engels

De functie
Het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) is op zoek naar een Interim General Manager/Manager Operations. Deze manager geeft leiding aan het Operationeel Management Team, en rapporteert aan de voorzitter van de Exectutive Board of Directors.
De organisatie opereert in een complex, internationaal netwerk van stakeholders, waaronder academische instituten, financieringsfondsen en NGO’s. Een empathische en pragmatische instelling van de kandidaat van vitaal belang voor succes. De voertalen zijn Nederlands en Engels.

Over AIGHD
Het Amsterdam Institute for Global Health & Development (AIGHD) is een onderzoeks- en onderwijsinstituut met als missie om uitdagingen op het gebied van wereldwijde gezondheid en ontwikkeling aan te pakken. Dat doet ze door gezamenlijk interdisciplinair onderzoek uit te (laten) voeren, nieuwe inzichten te genereren en de volgende generatie wereldwijde gezondheidsleiders op te leiden.

AIGHD voert collaboratief, interdisciplinair onderzoek uit met als belangrijkste doel de wereldwijde aanpak van een aantal gezondheidsvraagstukken zoals infectieziekten, chronische zorg en veroudering, verstedelijking en gezondheid, en de economie van menselijke ontwikkeling. De missie is ook om de volgende generatie wereldwijde gezondheidsleiders op te leiden en te inspireren. Daarvoor wordt intensief samengewerkt met wetenschappelijke instituten en PHD-studenten die zich inzetten voor een gezondere en welvarender toekomst voor iedereen. AIGHD streeft ernaar de vooruitgang op het gebied van wereldwijde gezondheidsdoelstellingen te versnellen door kennis en inzichten te delen met wereldwijde agentschappen, overheden, NGO’s en de wetenschappelijke gemeenschap.

Wij zijn op zoek naar een ervaren Manager Operations en Bedrijfsvoering, bij voorkeur met ervaring in non-profit; NGO’s, gezondheidszorg of onderzoek/academische wereld.
Empathisch leiderschap, probleemoplossend vermogen, effectieve besluitvorming en het kunnen stellen van prioriteiten zijn essentiële kenmerken.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken:
• Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en alle operaties en het aansturen van de operationele teams en stafleden
• Adviseren aan de Executive Board of Directors over veranderingen en verbeteringen in processen en organisatieprestaties
• Leidinggeven aan direct reports: Financiën, HR, Secretariaat, Projectmanagement en Development en Communicatie; begeleiden en coachen van het managementteam.
• Toezicht en bewaking op financiën, waaronder planning&control, subsidies/financiering voor projecten en andere zakelijke initiatieven
• Bewaken van het budget en prognoses van de organisatie en rapportage aan de Board of Directors
• Toezicht houden op contract- en juridisch beheer, compliance en wettelijke richtlijnen en de naleving in de organisatie
• Het identificeren en oplossen van problemen in de bedrijfsvoering

Wat neem je mee?
• Je hebt ervaring in een senior management positie, bij voorkeur in een internationale omgeving (min 5 jaar)
• Je hebt een academisch opleidingsniveau (richting bijvoorbeeld bedrijfskunde/recht)
• Je hebt ervaring met financiële budgettering, planning en verslaglegging, met een sterk financieel inzicht
• Je hebt ervaring met en goede kennis van bedrijfsvoering en projectmanagement en met verandermanagement
• Je hebt ervaring met contractmanagement en enige ervaring met juridische zaken
• Je hebt kennis van HR-vraagstukken en communicatie, en hebt affiniteit met business development
• Je bent een ervaren peoplemanager
• Je hebt het vermogen om de teamleden te inspireren en eventueel te coachen en hebt een heldere stijl van communiceren
• Je beschikt over sterke interpersoonlijke en interculturele vaardigheden en over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en Engels

Wat bieden we je?
Een uitdagende interim opdracht in een geavanceerde werkomgeving in de wereldwijde gezondheidszorg en onderzoekswereld.
Parttime contract, (ZZP/freelance) via Zeelenberg.nl.

Voor meer informatie en je sollicitatie kun je contact opnemen met Ineke Journee Ineke.Journee@zeelenberg.nl, tel 06-24847711
Reageer via onderstaande button en stuur je cv en korte motivatiebrief.
Reageren kan tot uiterlijk 12 juni as.

(English)
Interim General Manager for The Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD)

Based in Amsterdam
Duration: 3 month, 18-20 hours per week
Start date: June 2024
Interim: ZZP/free lance
Language: Dutch / English

The position
The Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) is looking for an Interim General Manager. Reporting to the Chair of the Executive Board of Directors, this manager is overseeing the Operational Management Team.
As an organization with a complex, international network of stakeholders which includes academic institutes, funding agencies and NGOs, the successful candidate’s empathic and pragmatic approach is vital for success.
The interim General Manager will ensure the smooth operation of day-to-day management of AIGHD.

About The Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD
The Amsterdam Institute for Global Health & Development (AIGHD) is a research and education institute with a mission to address challenges in global health and development by conducting collaborative interdisciplinary research, generating insights and solutions, and educating the next generation of global health leaders.
AIGHD conducts collaborative, interdisciplinary research prioritizing infectious disease elimination, antimicrobial drug resistance, chronic care & ageing, urbanization & health, health markets, and economics of human development. It aims to educate and inspire the next generation of global health leaders at undergraduate, post-graduate, and professional levels to shape a healthier and more prosperous future for all. AIGHD aspires to accelerate progress on global health objectives by sharing knowledge and insights with global agencies, governments, NGOs, and the scientific community.

We are looking for an experienced Operations manager ( ‘bedrijfsvoering’), preferably with experience in non-profit, NGO’s or healthcare.
Empathic leadership, problem solving, effective decision making and being able to set priorities are essential characteristics.

Main areas of responsibilities and tasks:
• Responsible for all operations and managing the operational teams and staffmembers
• Advising the Executive Board on implementing changes and improvements in processes and organizational performance
• Delegating and supervising the work of direct reports by guiding and coaching the operational team; direct reports are from Finance, HR, Secretariat, Project Management and Business development and Communications
• Overseeing financial performance including planning, grants/funding for projects and other business ventures
• Monitoring the organization’s budget and forecasts and regularly report on status to the Executive Board
• Overseeing contract and legal management
• Implementing policies and legal guidelines and ensure compliance among team members
• Identifying and solving problems to maintain business and operations.

Requirements
• Experience in senior management position, preferably in an international environment (min 5 years)
• Academic educational level
• Experienced in financial budgeting, planning and annual reporting, having a strong financial acumen
• Experience and good knowledge of operational management and project management
• Experienced in change management
• Familiar with contract management
• Ability to inspire and coach the team members
• Strong interpersonal and intercultural skills
• Peoplemanager
• Familiar with HR Leadership, business development and communications
• Excellent written and verbal communication skills, in Dutch and English

Offer
An excellent interim opportunity in a cutting-edge working environment in global healthcare and development and in the academic world.
Contracting parttime, (ZZP/freelance) through Zeelenberg.nl.

For more information and your application, please contact Ineke Journee, Inekejournee@zeelenberg.nl tel 06-24847711
Please send your application, cv and short motivation letter to Ineke Journee ultimo June 12th.
To Inekejournee@zeelenberg.nl