Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

9630 Gemeente Oegstgeest Vast (W&S) 40 uur p/w

Vanwege de vakantieperiode is de reactietermijn van deze vacature verlengd en kunt u reageren tot en met 19 augustus.

Werken bij gemeente Oegstgeest betekent écht van betekenis zijn. De organisatie kent korte lijnen en is vanwege haar omvang een omgeving waarin u daadwerkelijk het verschil kan maken. Bent u een echte verbinder die staat te popelen om zowel interne als externe samenwerkingen aan te gaan of te versterken en vast te houden? Dan biedt deze gemeente u een mooie uitdaging. Voor Oegstgeest als relatief kleine gemeente is het namelijk van groot belang om aansluiting te vinden en te houden bij de regio. Verder heerst er een informele sfeer binnen de organisatie en loopt men graag bij elkaar binnen. Binnen de directie treft u een klimaat van collegialiteit en behulpzaamheid. Wordt u de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van deze organisatie? Oegstgeest ontmoet u graag!

Gemeente Oegstgeest
Oegstgeest is een levendig, groen dorp, centraal gelegen in de Randstad, dichtbij de grote steden en het strand en grenzend aan het Groene Hart. Deze ligging zorgt voor een goede balans tussen dorps karakter en stedelijke vitaliteit. Met haar bloeiende verenigingsleven, de vele activiteiten en de goede voorzieningen, biedt Oegstgeest haar ruim 24.000 inwoners, jong en oud, een aantrekkelijk woon- en werkklimaat met volop mogelijkheden voor recreatie. Wonen, werken en leven gaan hier als vanzelfsprekend samen. Niet voor niets staat deze gemeente al jarenlang in de top 10 van Elsevier. Werken voor een gemeente betekent een bijdrage leveren aan de diensten die de gemeente haar burgers levert. Omdat de gemeente Oegstgeest hoge eisen stelt aan die diensten, legt zij de lat ook voor haar medewerkers hoog. Speerpunten voor de manier van werken zijn: integraliteit van beleid, communicatie met, en dienstverlening aan, burgers en een optimale bedrijfsvoering.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad van Oegstgeest heeft 19 zetels, verdeeld over 6 partijen.

De hoofdstructuur van de gemeente heeft twee herkenbare directies, met daaronder een aantal teams aangestuurd door teammanagers. De directie bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur, die tevens directeur is van de directie Dienstverlening, en de directeur van de directie Bestuur- en Concernondersteuning. De concerncontroller en de beide directeuren vormen samen het directieteam.

Onder de directie Bestuur- en Concernondersteuning vallen de teams: Bestuur & Strategie, Bedrijfsondersteuning en Publiekszaken en Klantcontact. Onder de directie Dienstverlening (de gemeentesecretaris/algemeen directeur) vallen de teams: Maatschappij, Ruimte en Beheer & Onderhoud.

Hoewel de gemeentesecretaris/algemeen directeur vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid als algemeen directeur formeel eindverantwoordelijk is, neemt het directieteam de rol en verantwoordelijkheid op zich om de samenwerking binnen de organisatie te versterken en vanuit ‘concernniveau’ te sturen op integrale advisering richting het bestuur. Binnen de directie heerst een collegiale en bereidwillige sfeer.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de eerste adviseur en ondersteuner van het college. Hij/zij neemt deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier. Daarnaast is de gemeentesecretaris/algemeen directeur voorzitter van het directieteam en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Tot slot vervult hij/zij de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Opgaven
Gemeente Oegstgeest heeft zich na een reorganisatie in 2014 in positieve zin ontwikkeld. De samenwerking tussen bestuur en organisatie is in balans gekomen. Er is sprake van een prettige resultaatgerichte relatie en samenwerking tussen bestuur en organisatie. De ambtelijke organisatie straalt energie en kwaliteit uit en de mensen zijn gedreven en betrokken bij het groene dorp en haar projecten. De organisatie kent een hands-on mentaliteit.

Oegstgeest hoeft geen ‘koploper’ te zijn als het gaat om ontplooien, maar wil wel actief meedoen in de regio. De gemeente vindt het belangrijk de ‘basis op orde’ te houden, zodat de dienstverlening aan burgers en gebruikers van Oegstgeest zo goed mogelijk is. Daarnaast wil zij actief meedoen in de regionale opdracht, vanuit het bewustzijn dat gezamenlijk optrekken met andere gemeente in de regio, vanwege de steeds complexer wordende vraagstukken niet langer vrijblijvend is, maar een noodzakelijke opgave. Van de gemeentesecretaris vraagt dit een open en op samenwerking gerichte coöperatieve houding.

Daarom zien we in u als gemeentesecretaris/algemeen directeur iemand die graag, en van nature, samenwerkingen aangaat, zowel binnen als buiten de organisatie. Zo weet u goede aansluiting te vinden bij Servicepunt71, de bedrijfsvoeringsorganisatie voor de Leidse regio, waar Oegstgeest nauw mee verbonden is. U houdt zich bezig met de doorontwikkeling van SP71 vanuit de principes van partnerschap en transparantie. Tevens heeft u oog voor rollen en belangen van beide partijen. Op deze manier weet u een succesvolle samenwerking te creëren.

Er ligt geen grote veranderopgave, omdat veel al in gang is gezet. De organisatie is op hoofdlijnen op orde, doorontwikkeling is echter een continu proces. Thema’s die doorgezet worden zijn bijvoorbeeld samenwerking in de Leidse regio en omgaan met werkdruk. Voor de komende periode is er daarnaast nog een aantal andere belangrijke aandachtspunten, waaronder: versterken van onderlinge ambtelijke samenwerking en versterken van de integraliteit, zowel binnen als tussen teams als in de advisering richting bestuur. Ook wordt er ruimte geboden om te zoeken naar kansen voor regionale samenwerking en om taken op een andere manier te organiseren. Van de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt hierin een leidende, toekomstgerichte bijdrage verwacht, samen met directie en management.

Bestuur en organisatie hebben in Oegstgeest met elkaar een constructieve, resultaatgerichte modus gevonden waarop men wil voortbouwen. U als gemeentesecretaris hebt respect voor zowel de belangen van het bestuur als die van de organisatie en stemt de bestuurlijke opgaven af op het vermogen en de capaciteiten van de organisatie. U weet goed de balans te vinden tussen die twee. Er zijn altijd wel een aantal complexe bestuurlijke dossiers, waarbij een stevige advisering en ondersteuning middels accent op de regierol, integrale toetsing van adviezen en goedlopende procesgang vanzelfsprekend zijn. Gezien de grootte van de gemeente is het voor de gemeentesecretaris/algemeen directeur denkbaar dat hij/zij, indien nodig of relevant, zich op de inhoud van een enkel dossier richt.

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur pakt u zichtbaar uw rol en bent u absoluut een verbinder. Vanzelfsprekend draagt u zorg voor het management van de gehele organisatie, waarbij samenwerken en integraliteit belangrijke speerpunten zijn. De huidige lijn van de doorontwikkeling waarbij er meer oplossingsgericht naar opgaven kan worden gekeken, zet u door. De komende periode kan daar nog meer scherpte in worden gebracht. Van u als gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt hierin een leidende, inspirerende boegbeeldrol verwacht. U kunt met een frisse blik en op een proactieve manier alle lagen van de organisatie meenemen in lopende en toekomstige ontwikkelingen. Extern wordt van u verwacht dat u een duidelijke inbreng hebt in het netwerk, door zichtbaar te zijn binnen het dorp en de Leidse regio in de richting van de samenleving en partners binnen het maatschappelijk veld. Daarnaast speelt u een belangrijke rol in regionale samenwerkingsverbanden, waarbij u zowel sensitief bent voor de belangen van het dorp als ook voor de belangen in de regio.

Persoonsprofiel
U bent benaderbaar voor ieder uit de organisatie en daarbuiten. Mensen durven bij u binnen te lopen en u loopt ook regelmatig bij hen binnen. U hebt een frisse blik en weet zich te verwonderen. U beschikt over een energieke, dynamische persoonlijkheid, maar weet ook goed de balans te vinden tussen verantwoordelijkheden, taken en persoonlijke behoeften. Daarnaast heeft u een gezond relativeringsvermogen en de nodige humor. U durft te zeggen wat u denkt, bent open en transparant en maakt duidelijke afspraken.

Onderstaande competenties en persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

  • Omgevingsbewust: maatschappelijke ontwikkelingen volgt u op de voet en u anticipeert snel op wensen vanuit de omgeving en politiek bestuur die van invloed kunnen zijn op de organisatie. Uw politiek-bestuurlijke sensitiviteit is uitstekend ontwikkeld en u voert constructieve discussies met samenwerkingspartners;
  • Ondernemingszin: ontwikkelingen vertaalt u in mogelijkheden. U bent continu alert op nieuwe kansen, sluit strategische allianties af en draagt al doende zorg voor doorontwikkeling en innovatie van de organisatie daar waar dat nodig is;
  • Netwerken: u heeft en bouwt een groot netwerk dat u in kunt zetten voor de organisatie. U beweegt zich soepel in het netwerk, bent alert op kansen voor de organisatie en zorgt voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden en het bundelen van kwaliteiten;
  • Besluitvaardig: In onzekere situaties bent u daadkrachtig en als het er echt om gaat dan neemt u weloverwogen strategische beslissingen, waarbij u volle verantwoordelijkheid neemt. Hierbij bent u eerlijk en handelt u respectvol, ook al ervaart u soms weerstand;
  • Visie: Op het gebied van visie en strategie wordt van u een voorbeeldfunctie verwacht, iemand die een heldere visie of vergezicht op de lange termijn heeft op de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving. Hij/zij inspireert, geeft richting en perspectief en leeft zijn/haar visie voort. Als persoon heeft u het natuurlijk gezag om verschillende geledingen op een lijn te krijgen.

Uiteraard heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid.

Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol maar in de selectieprocedure zal er ook nadrukkelijk worden stilgestaan bij drijfveren en persoonlijke eigenschappen.

Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Oegstgeest biedt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.574,- bruto per maand (schaal 14). Een toelage behoort tot de mogelijkheden.

Contact en informatie procedure
Zeelenberg begeleidt de procedure. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s Hertogenbosch, telefoonnummer 073-612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk maandag 19 augustus 2019 tegemoet. U kunt online solliciteren via deze reactielink of de reactielink bovenaan deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn, onder voorbehoud, gepland. Vanwege de vakantieperiode is de reactietermijn van deze vacature verlengd.
Woensdag 28 augustus adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)
vrijdag 6 september adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)
Woensdag 11 september cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Woensdag 18 september persoonlijke pitches kandidaten
Vrijdag 20 september 1e ronde gesprekken
Dinsdag 24 september 2e ronde gesprekken

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55