gemeentesecretaris/algemeen directeur (11891)

11891 Gemeente Nuenen Nuenen Interim 36 uur p/w

Wij zoeken voor de gemeente Nuenen per medio mei 2024, een ervaren en resultaatgerichte interim gemeentesecretaris/algemeen directeur, die de ambtelijke organisatie verder professionaliseert en het samenspel tussen organisatie en bestuur weet te optimaliseren, met de veranderende samenleving en daarmee ook de veranderende rol van de overheid als uitgangspunt.

Periode: medio met tot medio november 2024

Inzet per week : 32-36 uur

De gemeente met ruim 24.000 inwoners, heeft een strategische geografische ligging tussen de steden Helmond en Eindhoven en brengt de regio een oase van rust, groen, ruimte, cultuur en historie. Het schilderachtige landschap en de nalatenschap van Van Gogh trekt mensen aan en maakt Nuenen uniek. Net als het levendige verenigingsleven, de betrokkenheid van de gemeenschap en de vele activiteiten die daaruit voortkomen. Nuenen staat bekend als ‘Nuenen dwèrs’. Men is eigenzinnig en doet de dingen graag zoals men zelf wil. Daarin is men ook fanatiek; men doet dat gedreven en is hierin vasthoudend. In de dorpen zijn de basisvoorzieningen aanwezig en vanwege de nabijheid van twee steden, zijn ook alle grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik.

De Brainportregio biedt Nuenen vele kansen. Nuenen zelf zet vooral in op wonen en recreëren; de regio daarentegen heeft een enorm werkgelegenheidspotentieel in hightech, maakindustrie, dienstverlening, logistiek en productie. De Brainportregio trekt mensen aan vanuit de hele wereld en het grote aantal banen biedt inwoners en ondernemers ontwikkelkansen.

Dit zijn regionale uitdagingen die men gezamenlijk tot een goed einde kan brengen. Daarom werkt Nuenen constructief samen met regionale partners.

De Organisatie

De gemeente Nuenen is nu opgebouwd uit twee afdelingen (Realisatie en Ontwikkeling) en een kleine Staf. +/- 110 medewerkers. De bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht in Dienst Dommelvallei. Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband en bestaat uit de volgende vier organisaties: de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo en de dienst zelf.

Voor de aangesloten gemeenten verzorgen zij alle taken op het gebied van: Financiën en POI (Personeel, Organisatie en Informatie). Voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel verzorgen zij de taakvelden Sociale Zaken en Dienstverlening

Wat ga je doen als Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur a.i.

De samenleving en de rol van de overheid verandert en daarmee ook de rol van de gemeentelijke organisatie. Vanwege de toekomstbestendigheid van de organisatie is het belangrijk dat werkprocessen, taken en rollen aansluiten op die veranderende samenleving.

Daarom willen we een omslag maken in het denken en handelen vanuit systemen naar denken en handelen vanuit de leefwereld. Een organisatie die kan meebewegen vanuit een professionele bedrijfsvoering en uitgaat van de krachten en kwaliteiten van de medewerkers en die de onderlinge samenwerking bevordert. Een organisatie waarbij medewerkers het vertrouwen krijgen, in hun kracht staan en eigenaarschap tonen op inhoud en rol en zich in lijn met de organisatie ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid daarin nemen.

De doorontwikkeling van de organisatie onder de programmanaam Nuenen Ontwikkelt Door (NOD) wordt jaarlijks vertaald naar thema’s / activiteiten op 4 pijlers: Betere communicatie, Betere Samenwerking, Resultaatgerichter werken en Professionelere bedrijfsvoering.

Van jou wordt verwacht dat

 • je een verdere bijdrage kan leveren aan de doorontwikkeling van de organisatie.
 • Je stimuleert samenwerkingen en verbindt individuele en collectieve talenten met elkaar om op die manier het best mogelijke resultaat te realiseren.
 • Je stimuleert de bestaande diversiteit in samenstelling van de organisatie als het gaat om leeftijdsopbouw en ervaring. Je biedt hierin ruimte voor jong talent en ontwikkeling.
 • Je resultaatgericht werkt. Met elkaar wil je duidelijkheid creëren over manieren van werken, taken en rollen. Onder jouw leiding worden er heldere afspraken gemaakt over te behalen resultaten en worden er prioriteiten gesteld. Je ziet erop toe dat men zich ook daadwerkelijk aan gemaakte afspraken houdt en spreekt hierop aan. Je stuurt op resultaten en efficiency. Dit alles met als doel de kwaliteit van de (publieke) dienstverlening hoog te houden. In jouw zakelijkheid verlies je het menselijk aspect niet uit het oog.
 • Je speelt een belangrijke rol in het versterken van de samenwerking tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Je zet primair in op het belang van Nuenen en haar inwoners. Vanuit dit gezamenlijke belang breng je partijen bij elkaar en ben je begripvol richting de diverse belanghebbenden. Dit alles met als doel dat de gemeente de inwoners zo goed mogelijk faciliteert en de ambities van Nuenen verwezenlijkt worden.
 • Je bent de eerste adviseur en ondersteuner van het college. Je neemt deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier en fungeert als sparringpartner van de burgemeester en geeft hem gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast ben je als gemeentesecretaris/algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Je stuurt het MT aan.

Wat neem je mee?

 • Je hebt een aantal jaren recente ervaring als gemeentesecretaris/algemeen directeur binnen gemeenten;
 • Je beschikt over ruime ervaring als strategisch (eindverantwoordelijke) leidinggevende in een politiek complexe omgeving

Wie ben jij?

 • Je bent een verbinder, zowel intern als extern. Je zoekt steeds naar mogelijkheden voor samenwerking met partners, overheden en de gemeenschap.
 • Je geeft leiding vanuit jouw kracht, niet vanuit macht. Je weet de ambtelijke organisatie goed in positie te brengen en staat voor de medewerkers (klaar). Je toont lef en bent besluitvaardig. Besluiten die jij neemt kan je goed beargumenteren en uitdragen. Je bent betrokken en gedreven en stelt je van nature op als boegbeeld en voorbeeld. Je bent benaderbaar; mensen lopen gemakkelijk bij jou binnen.
 • Je inspireert, geeft richting en perspectief. Daarnaast motiveer en faciliteer je zowel de ambtelijke organisatie als het bestuur en weet je hen op die manier mee te krijgen.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit; je weet van aanpakken. Jouw profiel laat ten slotte autoriteit en senioriteit zien.
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden

Senior adviseur Ineke Journee 06-24847711