Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

10468 Gemeente Borger-Odoorn Exloo Vast (W&S) 36 uur p/w

max. € 8.779,- (schaal 15)

die met ons vooruit beweegt

De organisatie in een notendop

De gemeente Borger-Odoorn is een open en laagdrempelige organisatie. De werksfeer is informeel, toegankelijk en persoonlijk. De lijnen zijn kort, verantwoordelijkheden liggen laag en elke medewerker zit dicht bij het vuur en kan ook écht het verschil maken. Dat alles op een ontspannen manier, die past bij het Cittaslow-keurmerk.

Bij ons werken mensen met een eigen kijk, VooruitBewegers. Zij die denken in mogelijkheden en voor een positieve beweging zorgen. Mensen die geloven in zichzelf, in collega’s én de kracht van de samenleving. Zij die iets door willen geven, die anders durven denken en doen, de regie durven pakken, maar ook durven geven.

Wat staat je te doen?

De samenleving is dynamisch en complexe opgaven volgen elkaar steeds sneller op. Dit vraagt om een wendbare organisatie die hier snel op in kan spelen. Vanuit de organisatievisie ‘de Swingende tent’ (voortbordurend op het koersdocument) wil de organisatie verder doorontwikkelen op dit gebied. Een organisatie met professionele en werkgelukkige medewerkers, met als doel een klantgerichte dienstverlening, waarbij we rekening houden met elkaar en de samenleving zich goed bediend voelt.

Doorontwikkeling organisatie

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speel jij – samen met de MT-leden – hierin een belangrijke rol. Je stuurt op deze visie en inspireert op de uitvoering. Doorontwikkeling vindt plaats vanúit het werk, met oog voor de toekomst en behoud van wat werkt. Ambitie en realisme gaan hand in hand: we willen vooruit én afmaken waar de organisatie mee bezig is. De organisatie beweegt zich richting zelforganisatie; zo ook het MT als team. De huidige samenstelling van het MT is daarvoor de basis. Je ondersteunt en coacht de MT-leden in deze ontwikkeling, die soms vraagt om andere werkwijzen.

Verbinding met de samenleving

Je hebt een heldere visie op de rol van de gemeente in de samenleving en denkt daarin van buiten naar binnen. We willen verder vorm geven aan de ‘participerende overheid’; jij pakt jouw rol in de doorvertaling naar manieren van (samen)werken. Dit vraagt mogelijk een andere houding en ander gedrag van medewerkers. In jouw rol ben jij zelf goed zichtbaar voor de samenleving en partners binnen het maatschappelijk veld en neem je actief een rol in regionale en provinciale samenwerkingsverbanden.

Balans ambities en mogelijkheden

Er wordt veel gevraagd van de ambtelijke organisatie. Je bent alert op de ‘scharnierfunctie’ van jouw rol, om ervoor te zorgen dat bestuurlijke ambities en ambtelijke mogelijkheden met elkaar in balans zijn. Je pakt een zichtbare en verbindende rol in het samenspel tussen bestuur en organisatie, met oog voor kansen om (besluitvormings)processen door te ontwikkelen of te verbeteren. De notitie ‘Bestuurlijk-ambtelijk samenspel’ biedt daarvoor de basis.

Over de rol van gemeentesecretaris / algemeen directeur

Als eerste adviseur van het college lever je toegevoegde waarde door scherpe en open ondersteuning en advisering; door te spiegelen, als sparringpartner op te treden en een diversiteit aan perspectieven in te brengen. Als onderdeel van het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en raadsgriffier werk je aan een succesvolle samenwerking tussen ambtelijke organisatie, gemeenteraad en college.

Samen met het MT stuur je de gehele organisatie aan. Scherpte inbrengen, een consistente visie, nadruk op gezamenlijkheid en het continu leggen van verbindingen zijn belangrijke ingrediënten om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van de organisatie. Die ontwikkeling vindt plaats ín en vanúit het werk.

Bij de concernsturing ligt het accent nadrukkelijk op visie en strategie; belangrijke opgave is het richting geven aan en het in strategisch perspectief zetten van de belangrijke thema’s en opgaven. Jij hebt een belangrijke adviserende rol in het prioriteren, (overkoepelend) sturen en regisseren van de uitvoering van besluiten. Dit vraagt om realisme in keuzes en planning. Tot slot ben je als directeur ook WOR-bestuurder en voer je frequent overleg met de Ondernemingsraad.

Wie ben jij?

Je profiel laat ‘natuurlijk gezag’ zien. In academisch werk- en denkniveau en in ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid. Natuurlijk gezag gaat echter vooral ook over (persoonlijk) leiderschap.

Onderstaande competenties en persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Leiderschap: als ‘dienend’ leider sta je voor de organisatie en haar opgaven en ben je continue in verbinding. Je schakelt soepel in stijl variërend van coachend tot ‘de leiding nemend’, afhankelijk van wat nodig is. Informeel, open, transparant zijn aspecten die jou kenmerken. Je brengt rust, balans en vertrouwen en geeft van nature invulling aan de waarden ‘samen’, ‘ondernemend’ en ‘koersvast’.
 • Verbindend vermogen: je hebt een open manier van communiceren, bent toegankelijk, aanspreekbaar en empathisch, met een houding van ‘het wij gaat vóór het ik; we doen het samen’. Je bent zichtbaar op alle niveaus, schakelt makkelijk en je beweegt je soepel in de organisatie.
 • Visie: je zet de ingezette koers voort, je geeft richting en perspectief en leeft de visie voor. Je weet de verschillende geledingen op één lijn te krijgen. Je bent ambitieus, maar ook voldoende realistisch om in gang gezette ontwikkelingen af te maken voordat nieuwe ambities worden opgepakt. Je realiseert je dat kleine stapjes kunnen leiden tot grote veranderingen.
 • Besluitvaardig: je doorziet wat nodig is en handelt daarnaar, waarmee je richting geeft en helderheid schept. Je bent daadkrachtig, neemt weloverwogen (strategische) beslissingen en adviseert ook anderen in het maken van keuzes en stellen van prioriteiten. Je let daarbij op ieders rollen en verantwoordelijkheden.
 • Omgevingsbewust: je volgt (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen op de voet, hebt een scherpe antenne voor wat er leeft en speelt en anticipeert hier snel op.

Bestuur en organisatie-inrichting

Borger-Odoorn telt 21 gemeenteraadsleden, verdeeld over acht politieke partijen. Het college kent naast de burgemeester vier wethouders uit een coalitie van PvdA; Leefbaar Borger-Odoorn; VVD en CDA en CU. De samenwerking tussen organisatie en bestuur is constructief en resultaatgericht.

De gemeentelijke organisatie (ca. 250 medewerkers) bestaat uit zes afdelingen: Klantcontactcentrum/Ontwikkeling; Sociaal Domein; Realisatie en Buitendienst; Programma’s & Projecten; Financiën en Bestuurs- en Concernondersteuning. Medewerkers werken in hoofdzaak op twee locaties: het gemeentehuis in Exloo en de gemeentewerf in 2e Exloërmond.

Over gemeente Borger-Odoorn

Borger-Odoorn (ruim 26.000 inwoners) heeft ruimte, rust en energie. Gunstig gelegen ten opzichte van de omliggende steden Groningen, Assen en Emmen, met een uitstekend voorzieningenniveau. Het grondgebied van de gemeente telt bijna 28.000 hectare en is gelegen op de Drentse Hondsrug en het aangrenzende Drentse veenkoloniale gebied. De gemeente biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme, heeft eeuwenoude dorpskernen en een rijke flora en fauna met bossen, meren, weides, stuifzanden, heide en akkers.

Een echte plattelandsgemeente met ‘persoonlijk en betrokken’ als gemeenschappelijke waarde, zowel binnen de organisatie als in de samenleving. Samen met de inwoners en ondernemers ontwikkelen we initiatieven om Borger-Odoorn voor iedereen zo prettig mogelijk te maken om in te wonen, werken en leven.

De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, neemt haar taak als overheidsinstelling zeer serieus en wil haar Cittaslow-keurmerk eer aan doen. Borger-Odoorn is de eerste Drentse gemeente met dit keurmerk en daar is ze trots op. Dit internationale keurmerk staat onder meer voor genieten op een plezierige, gastvrije manier in een menselijk tempo, waarbij het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving, noaberschap, een gezond milieu, versterking van de landschappelijke kwaliteiten en goede infrastructuur hoog op de agenda staan.

Een nadere, beeldende oriëntatie op de gemeente Borger-Odoorn en de organisatie vind je via Vacatures | Gemeente Borger-Odoorn (zie link naar filmpje onder aan de pagina) en via Cittaslow Borger-Odoorn: Daar ga ik.

Wat bieden we jou aan arbeidsvoorwaarden?

De gemeente Borger-Odoorn biedt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 8.779,- bruto per maand (per 1 oktober 2024: € 8.889,-; schaal 15 bij een 36-urige werkweek) en een Individueel KeuzeBudget (IKB) van 17,05 % van je salaris. Hiermee kun je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens inrichten. Natuurlijk hebben wij goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. De optie om deels thuis te werken is bij ons een vanzelfsprekendheid; indien nodig faciliteren we ook jouw thuiswerkplek.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Cees Zeelenberg of Josanne Algera via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 20 mei 2024 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button op deze pagina (rechtsonder).

De data van de procedure zijn:

 • week 21: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • maandag 27 mei 2024: online cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • woensdag 29 mei 2024: 1e selectieronde “persoonlijke presentaties” (door kandidaten)
 • maandag 3 juni 2024: 2e selectieronde “verdiepende gesprekken”
 • vrijdag 7 juni 2024: 3e selectieronde “afrondende gesprekken”
 • week 25: assessment

Voor het downloaden van het profiel klik hier.

Josanne Adviseur Josanne Algera
AssociƩ Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55