Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

10373 Gemeente Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn Vast (W&S) 36 uur p/w

Een stevige adviseur voor het college en een verbindende, koersvaste leider van de ambtelijke organisatie met hart voor Alphen aan den Rijn.

Alphen aan den Rijn behoort met haar ca. 115.000 inwoners tot de dertig grootste gemeenten van Nederland. De kernen – Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam – hebben elk hun eigen identiteit en hebben zowel landelijke als stedelijke elementen in zich. Dit zorgt voor een uitdagende context met zowel landelijke uitdagingen en vraagstukken als (groot)stedelijke opgaven en problematiek.

Sinds de fusie is de gemeente gegroeid naar een 100.000+ gemeente. Dit vraagt andere manieren van denken en handelen van zowel de organisatie als het bestuur, waarbij zowel de grootstedelijke problematiek als de kleine kernen aandacht vragen. De uitdaging is dat de organisatie op beide aspecten kan anticiperen. Zo is Alphen aan den Rijn ‘groot geworden door klein te blijven.’

Over het bestuur en de organisatie
De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden, verdeeld over dertien fracties. Het college wordt gevormd door de burgemeester en vijf wethouders uit een coalitie van Nieuw Elan, VVD, D66 en CDA. Met het coalitieakkoord wil het bestuur verder bouwen aan een duurzame en vitale gemeente waar het goed leven, wonen en werken is. Het coalitieakkoord is door het College van B&W vertaald in een uitvoeringsprogramma voor deze bestuursperiode wat in 2024 ‘Mid Term’ wordt geevalueerd.

De gemeente kent vanwege haar ligging vele bestuurlijke samenwerkingsverbanden, zowel op lokaal als provinciaal en landelijk niveau. Zo werkt Alphen aan den Rijn onder andere samen in Holland Rijnland,is er een nauwe samenwerking met de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem en is er de netwerk-samenwerking binnen het Groene Hart met Gouda en Woerden.

De gemeentelijke organisatie (ca. 1000 medewerkers) wordt aangestuurd door de directie, die bestaat uit drie concerndirecteuren en de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De directeur van het sociaal ontwikkelbedrijf Rijnvicus (ca. 500 medewerkers) valt rechtstreeks onder de algemeen directeur. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben hun krachten gebundeld op het gebied van Informatisering & Automatisering in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem.

De organisatie wordt gekenmerkt door ambitie en een pragmatische instelling; de lijnen naar het bestuur zijn kort en er heerst van oudsher een doeners-mentaliteit. Medewerkers zijn gedreven, werken hard en tonen lef om steeds weer te vernieuwen. Altijd met het doel om het beste resultaat te behalen voor de inwoners. In het gemeentehuis heerst een open en informele sfeer. Men loopt makkelijk bij elkaar langs.

Voor welke opgaven sta jij aan de lat?
Alphen aan den Rijn is volop in beweging. De maatschappelijke opgaven en de schaalsprong vragen om doorontwikkeling op verschillende vlakken. Als gemeentesecretaris heb jij hier een visie op en draag je actief bij aan deze doorontwikkeling. De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Doorontwikkelen ambtelijke organisatie
Een goed lopende bedrijfsvoering is cruciaal om bestuurlijke doelen te behalen. Jij zorgt daarom dat de basis op orde is en stuurt op verdere professionalisering van de organisatie, op heldere rollen, het goed inbedden van opdrachtgever-opdrachtnemerschap, meer procesmatig werken, resultaatgerichtheid en borging. Doorontwikkelen van leiderschap op alle niveaus binnen de organisatie is voorwaardelijk. Jij levert hier een stevige bijdrage aan vanuit jouw visie op en ervaring met het leiden van organisatie ontwikkelingsvraagstukken.

Om de aansluiting tussen de directie en de organisatie te optimaliseren en beter te kunnen sturen op integrale vraagstukken – met oog voor strategie, uitvoering én medewerkers – vindt op dit moment een aanpassing van het besturingsmodel plaats. Vanwege de groei van de gemeente is de organisatie-inrichting herijkt. Als gemeentesecretaris vervul je een belangrijke rol in de implementatie hiervan. Met de directie zorg je dat het management en medewerkers goed in positie worden gebracht.

Bouwen aan een collegiaal DT
Als gemeentesecretaris geef je – samen met de andere directieleden – koersvast richting en sturing aan de organisatie en draag je eenzelfde visie en boodschap uit. Tegelijkertijd is de directie ook nog in ontwikkeling. Op dit moment zijn een aantal functies interim ingevuld. Jij bouwt aan een stabiele en collegiale concerndirectie. Jij investeert in onderlinge verbinding en teamspirit. Je levert een verbindende bijdrage, onderkent ieders talenten en bouwt aan een stevig collectief. Je fungeert als bruggenbouwer binnen en tussen het bestuur en de verschillende lagen in de organisatie.

Verbinding bestuur en organisatie
Als eerste adviseur van het college ben je een vertrouwde sparringpartner voor het college en de individuele collegeleden. Je adviseert het college proactief en bent een stevige anticiperende gesprekspartner. Strategie, integraliteit en collectieve besluitvorming zijn kernwoorden. Jij toont je – samen met je collega-directeuren – een verbinder tussen het college en de ambtelijke organisatie. In deze rol ben je zichtbaar naar en in de organisatie. Je helpt telkens weer de balans te vinden tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke mogelijkheden. Je managet verwachtingen en bent scherp op ieders positie en rol, zowel binnen het bestuur als de organisatie, en spreekt hierop aan indien nodig.

Vertegenwoordiging in de netwerken
Om de bestuurlijke ambities te kunnen realiseren en grote, complexe opgaven het hoofd te kunnen bieden, is regionale samenwerking cruciaal. Daarom ga jij als gemeentesecretaris met open vizier op pad om de samenwerking met partners in de regio te versterken. Dit doe je met focus op resultaat en slim samen(-net)werken. Je toont je een gezaghebbende gesprekspartner, behartigt de lokale belangen en onderhoudt de gemeentelijke netwerken. Je vertegenwoordigt de gemeente in de regio, de Kring van 100.000+ gemeenten, bij de Provincie en het Rijk. Je stuurt in de organisatie op een externe focus via een sterk netwerk, lobby en samenwerking met een voortrekkersrol in de regio.

Jouw rollen
Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Je levert een proactieve en verbindende bijdrage aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier. Verder vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en ben je namens de werkgever adviseur in het Lokaal Overleg. Je werkt aan een constructieve relatie met de medezeggenschap, waarin je uitgaat van partnerschap. Jij stelt je hierin proactief en transparant op.

Wie ben jij?
Je hebt academisch werk- en denkniveau en relevante meerjarige concern- en/of eindverantwoordelijke managementervaring in een politiek-bestuurlijke context. Je hebt plezier in het politiek-bestuurlijke en ambtelijke samenspel en hebt ervaring met organisatieontwikkeling. Je hebt hart voor Alphen aan den Rijn en kiest daarom bewust voor het werken bij deze gemeente. Bekendheid met de regio is een pre. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

  • Je zoekt proactief de verbinding met anderen, gaat uit van gezamenlijkheid en stuurt op samenhang en de bedoeling vanuit de leefwereld.
  • Je staat stevig in je schoenen, je spiegelt anderen en geeft tegenspraak.
  • Je bent sensitief, zowel richting het bestuur als de organisatie en omgeving; je weet wat er speelt, ziet wat nodig is en maakt onderwerpen aan de juiste tafel bespreekbaar.
  • Je bent toegankelijk en kunt schakelen op alle niveaus (van operatie tot strategie); niet alleen intern, maar ook op (boven)regionaal niveau.
  • Je bent extern gericht, beweegt je soepel in (regionale) netwerken en bent alert op kansen voor de organisatie.
  • Als boegbeeld van de organisatie weet je te enthousiasmeren en te inspireren.
  • Je hebt een coachende, mensgerichte houding en bent zichtbaar, zowel intern als extern.
  • Je bent open, communiceert helder en bent koersvast. Jij zorgt voor rust, ruimte en focus en bent besluitvaardig.
  • Je bent hoeder en toonbeeld van integriteit.
  • Met jouw relativeringsvermogen en humor zorg je voor wat luchtigheid.

Arbeidsvoorwaarden

Gemeente Alphen aan den Rijn biedt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 11.018,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 18). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget (17,05% van het salaris).

De gemeente biedt je een goede pensioenregeling via het ABP en flexibele werktijden en alle faciliteiten om hybride te werken, waaronder een smartphone en een laptop. Onder het uitgebreide pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden valt ook een reiskostenvergoeding en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Last but not least, zijn er diverse opleidingsmogelijkheden zodat je je verder kunt ontwikkelen.

Contact- en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wilma Atsma of José Brus via 073 – 612 06 55.

Wegens de kerstperiode hanteren we een verlengde reactietermijn. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 7 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/alphen-aan-den-rijn. We zijn benieuwd naar wie je bent, wat je drijft en wat je kunt.

Deze vacature staat gelijktijdig in- en extern open. Het college heeft een interne kandidaat uitgenodigd om te solliciteren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Week 2 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
16 januari 2024 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg
31 januari 2024 persoonlijke presentatie (door kandidaten)
5 februari 2024 1e gespreksronde
7 februari 2024 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Alphen aan den Rijn zoekt een nieuwe gemeentesecretaris – YouTube

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55
Associé Wilma Atsma