Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

10366 Gemeente Goeree-Overflakkee Middelharnis Vast (W&S) 36 uur p/w

Een verbinder tussen bestuur en ambtelijke organisatie die – samen met de directie en de teamleiders – de organisatie door ontwikkelt.
Een stevige persoonlijkheid die de koers vasthoudt en zaken benoemt.

Op steenworp afstand van grote steden als Rotterdam, Breda en Antwerpen ligt het eiland Goeree-Overflakkee; omsloten door de Noordzee, het Grevelingenmeer, het Volkerak-Zoommeer, Krammer en het Haringvliet. De plattelandsgemeente Goeree-Overflakkee (bijna 52.000 inwoners) heeft dezelfde landgrenzen als het ‘eiland’ Goeree-Overflakkee en vormt qua oppervlakte de grootste gemeente van provincie Zuid-Holland. De gemeente telt veertien verschillende kernen.

Goeree-Overflakkee is een eiland van pioniers en ontdekkers. Waar men graag de handen uit de mouwen steekt. Geen oeverloze verhalen, maar gewoon doen. Het eiland is ambitieus en dat geldt ook voor de mensen. Tegelijkertijd weet men dingen te relativeren. Als het kan met humor. Pionieren, Koesteren en Doen vormen het unieke DNA van het eiland. Daar staan ze voor en gaan ze voor.

Nuchtere en hardwerkende inwoners, innovatieve bedrijven, vernieuwend onderwijs, duurzame initiatieven, prachtige dorpen én oogverblindende natuur; Goeree-Overflakkee heeft vrijwel alles. Het is een eiland waar je energie van krijgt! En die energie voel je terug in de organisatie.

Over het bestuur en de organisatie

De gemeenteraad bestaat uit 31 raadsleden, verdeeld over tien fracties. Het college wordt gevormd door de burgemeester en vier wethouders. Binnen het college heerst een collegiale en open sfeer.

De gemeentelijke organisatie (ca. 450 FTE) en het ontwikkelbedrijf (128 FTE) worden aangestuurd door de directie, voorgezeten door de gemeentesecretaris. De organisatie telt zestien teams, waarvan er drie zelfsturend zijn. De andere teams worden aangestuurd door teamleiders. De vier programmamanagers vallen rechtstreeks onder de algemeen directeur.

Kenmerkend voor de organisatie is de informele sfeer en pragmatische instelling. De lijnen naar het bestuur en de samenleving zijn kort en men is gewend snel tot actie over te gaan. Medewerkers hebben een grote betrokkenheid bij elkaar en hun werk. Betrokken, Trots en Nuchter zijn de kernwaarden die hen op het lijf geschreven zijn.

Er is volop ruimte voor individuele en teamontwikkeling. Zo wordt met de Goeree-Overflakkee Academie (GO-academie) de doorontwikkeling van medewerkers en de organisatie gestimuleerd en gefaciliteerd. Jong talent kan een vliegende start maken bij de gemeente d.m.v. bijvoorbeeld traineeships.

Voor welke opgaven sta jij aan de lat?

De afgelopen jaren heeft Goeree-Overflakkee niet stilgezeten. Er is gewerkt aan een professionele samenwerking tussen organisatie en bestuur en aan een wendbare en flexibele organisatie die aansluit bij de behoeften van de samenleving. Het is aan jou om deze ingezette koers en ontwikkeling voort te zetten, zie ook de praat- en procesplaat. De gemeente wil een positieve bijdrage leveren aan de mooie samenleving van Goeree-Overflakkee. Ze wil klaarstaan voor inwoners, ondernemers en toeristen en ruimte bieden voor het ontplooien van initiatieven. Ze zet haar verbindende kracht in bij het realiseren van de gezamenlijke doelen van de samenleving.

Verder professionaliseren ambtelijke organisatie

Je bouwt verder aan een toekomstbestendige en professionele organisatie. Een organisatie die voorbereid is op de strategische opgaven en taken die op de gemeente afkomen en die in staat is aan te blijven sluiten bij de samenleving. Samen met je collega-directeuren en de teamleiders geef je verder vorm aan deze doorontwikkeling. Dit vraagt om sturing op duidelijke resultaatafspraken en samenhang, het vergroten van de strategische denkkracht van de organisatie, borging van zaken en verdere inbedding van het ‘van buiten naar binnen werken’. Daarbij geef je ruimte en vertrouwen en benut je ieders kwaliteiten en talenten. Het leidinggevende kader heeft hierin een sleutelrol.

Als voorzitter van het DT, waar ook de directiesecretaris en concerncontroller onderdeel van uitmaken, investeer je in teamgeest en verbinding. Dit doe je niet alleen binnen het DT, maar op alle lagen van de organisatie: tussen het DT, de programmamanagers en de teamleiders, maar ook tussen de teamleiders onderling. Jouw leiderschap is coachend, uitgaand van vertrouwen en eigenaarschap, maar wanneer nodig ook sturend. Je luistert en weet verschillende perspectieven op tafel te krijgen om vervolgens tot een gezamenlijke koers te komen.

Samenspel bestuur en organisatie

Als eerste adviseur van het college ben je een vertrouwde sparringpartner voor het college en/of de individuele collegeleden. Samen met je collega-directeuren heb je een spilfunctie in de samenwerking tussen het bestuur en de organisatie. Je zoekt voortdurend de balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Dit vraagt om scherp prioriteren en strategisch adviseren. Je bent alert op ieders positie, rol en verantwoordelijkheden, zowel binnen het bestuur als de organisatie en spreekt hierop aan indien nodig.

Samenwerking in de regio

De complexiteit en omvang van opgaven maakt regionale samenwerking cruciaal. Jij pakt daarom een proactieve rol richting (potentiële) samenwerkingspartners en zorgt voor zichtbaarheid van Goeree-Overflakkee in de regio. Je behartigt de lokale belangen en onderhoudt de gemeentelijke netwerken.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Tot slot heb je bijzondere aandacht voor de positionering van gemeente Goeree-Overflakkee als werkgever. Je zet je in voor het aantrekken en behouden van medewerkers in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Jouw rollen

Vanzelfsprekend ben je eerste adviseur van het college en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Je maakt deel uit van het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de raadsgriffier. Samen met de griffier en burgemeester werk je aan een succesvolle samenwerking tussen ambtelijke organisatie, gemeenteraad en college. Verder vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. Je werkt aan een constructieve relatie met de Ondernemingsraad en investeert daar actief in.

Wie ben jij?

Je hebt academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent benaderbaar, open en aanspreekbaar; mensen weten wat ze aan je hebben.
 • Je bent een verbinder pur sang. Je zoekt proactief de verbinding met anderen, gaat uit van gezamenlijkheid en stuurt op samenhang en de bedoeling vanuit de leefwereld.
 • Je bent een boegbeeld; een bevlogen en inspirerend leider.
 • Je bent zichtbaar in de organisatie en legt makkelijk contacten op alle niveaus.
 • Je staat stevig in je schoenen, bent doortastend en maakt zaken bespreekbaar. Je spiegelt anderen en geeft tegenspraak, waarbij je ook anderen nadrukkelijk uitnodigt om jou te spiegelen op jouw handelen.
 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en staat in de samenleving;
 • Je bent strategisch sterk en vindt het leuk om tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau te schakelen. Je beschikt ook over pragmatisch vermogen en daadkracht.
 • Je bent resultaatgericht, formuleert heldere doelen en stuurt hier actief op, altijd met oog voor de menselijke maat.
 • Je bent extern gericht, beweegt je soepel in netwerken en bent alert op kansen voor de organisatie.
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor.
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Gemeente Goeree-Overflakkee biedt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 10.053,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 17). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact- en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of Anita Hellinga via 073 – 612 06 55.

Wegens de kerstperiode hanteren we een verlengde reactietermijn. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 7 januari 2024 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en wat je kunt.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Week 2: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

15 januari 2024: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

17 januari 2024: persoonlijke presentatie (door kandidaten)

22 januari 2024: 1e gespreksronde

24 januari 2024: 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs
Oprichter & Senior adviseur Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55