Gemeentesecretaris (reactietermijn gesloten)

10465 Gemeente Loon op Zand KAATSHEUVEL Vast (W&S) 36 uur p/w

(en algemeen directeur)
Max. € 8.779 , – (schaal 15)

Hé leuk mens! Je bent van vele markten thuis. Je bouwt vanuit verbinding, met energie en een ‘schouders eronder’ mentaliteit voort op wat er al in gang is gezet in de organisatie,
samen met het Management Team (MT).

Werk aan de winkel
Aan dynamiek geen gebrek in Loon op Zand. Van inwonersparticipatie tot woonvraagstukken, de nieuwe Wetering en opvang vluchtelingen: de opgaven zijn groot. De bereikte balans in de (meerjaren-)begroting dient op peil gehouden te worden. De afgelopen periode is gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur en een functiewaarderingssysteem (volgens model Baarda). Een nieuwe weg is hiermee ingeslagen.

Er zijn veel ambities om de inrichting verder vorm te geven terwijl de ‘winkel open is’. Er wordt hard gewerkt om resultaten te realiseren.

We zoeken een doorpakker die vooropgaat in de wezenlijk andere manier van werken waar we voor staan. Met de goede wil, het optimisme, de zelfreflectie en de bereidheid om te veranderen die jou kenmerken, neem jij eindverantwoordelijkheid voor de verdere stappen. Jij geeft voorbeeldgedrag op de kernwaarden , ‘samenwerken’, resultaten boeken en vitaliteit. Stap voor stap, vanuit visie én realisme. Als gemeentesecretaris neem je een leidende, op de toekomst gerichte, heldere rol in richting geven, stabiliseren en koers houden.

Kortom, er is al veel in de steigers gezet de afgelopen periode, en er is meer dan genoeg werk aan de winkel. Denk met name aan:

 • De gemeenteraad heeft de wens om zelfstandig te blijven. Eind 2024 spreekt zij verder over de bestuurlijke toekomst waarover in maart 2021 een onderzoek is afgerond. Input van inwoners, ondernemers en het verenigingsleven is in dit onderzoek opgenomen. Hier lees je er meer over.
 • Vanuit onze dienstverleningsvisie werken we eraan om de kwaliteit van de dienstverlening aan te laten sluiten bij hedendaagse verwachtingen. Snelle, digitale dienstverlening, één aanspreekpunt, persoonlijk contact, daar vraagt de samenleving om. Luisteren, open en leren (LOL) zijn centrale thema’s voor dienstverlening en communicatie.
 • De investering in de organisatie van de afgelopen twee jaar zowel in formatie, infrastructuur en tools, als in het ondersteunen van – en sturen op houding en gedrag moet gaan renderen.
 • Met de nog actuele ‘organisatievisie 2020-2022’ werkt men aan ambitieuze uitvoeringsplannen om nog meer in control te komen.
 • In de (regionale) samenwerking waarin we opereren als gelijkwaardig partner ben je als ambtelijk boegbeeld zichtbaar en aanspreekbaar. Dit betreft de regio Hart van Brabant, De Langstraat en met ondernemers en maatschappelijke partners als de Provincie, de Waterschappen, ons ICT-samenwerkingsverband en alle verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Meerdere opgaven vragen in dit kader om aandacht. Bouwen aan netwerken en relaties is dan ook je tweede natuur, waarbij je helpt bouwen aan een flexibele en ook daadkrachtige regio.

Een gemeente van aanpakken, waar de handen uit de mouwen worden gestoken
Zo omschrijven ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen Loon op Zand. Een vriendelijke, gemoedelijke en kleinschalige gemeente. Een gemeente midden in het Hart van Brabant die gastvrijheid, recreatie en toerisme hoog in het vaandel heeft staan. Blikvangers zijn de Efteling en de Loonse en Drunense Duinen. Een plek waar je echt van betekenis kunt zijn, samen met hechte gemeenschappen, krachtige ondernemers en maatschappelijke partners.

De gemeente Loon op Zand heeft bijna 24.000 inwoners, verdeeld over de drie kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Drie kernen met een eigen identiteit, verbonden door gezamenlijk optimisme en een grote mate van zelfstandigheid. De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden die namens zes partijen zitting hebben in de raad. Voor Loon, VVD, Pro3 en CDA vormen de coalitie en leveren elk een wethouder, Gemeentebelangen en Toekomstig KLM zijn samen de oppositie.

Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur en ondersteuner van het college. Het college doet graag een beroep op je expertise en ervaring om hen bij te staan. Zowel het college als geheel als de leden afzonderlijk bij bestuurlijke vraagstukken en voor persoonlijke reflectie.
Daarnaast ben je voorzitter van het MT en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.
Bovendien vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Samen met de griffier en burgemeester werk je aan een succesvolle samenwerking tussen ambtelijke organisatie, gemeenteraad en college.

De organisatie bestaat uit ca. 170 medewerkers die worden aangestuurd door de gemeentesecretaris, drie domeinmanagers en negen teamleiders . Zelf stuur je de concernstaf aan, die bestaat uit de concerncontroller, de bestuursadviseur, de bestuur woordvoerder de concernjurist en het bestuurssecretariaat. Samen met de domeinmanagers vorm je het MT.

Jij bent van vele markten thuis
De rol van gemeentesecretaris vraagt van nature een breed profiel waarin je situationeel schakelt. Duidelijk is dat de gemeentesecretaris niet op de winkel moet passen, maar de winkel moet inrichten na verbouwing. In het bijzonder zoekt men iemand met onderstaande kenmerken en drijfveren:

 • Je hebt gevoel bij de context van Loon op Zand; de samenleving, de grootte, de ligging in Hart van Brabant en haar opgaven.
 • Je hebt (leidinggevende) ervaring en de nodige vlieguren gemaakt in het openbaar bestuur. Je houding en gedrag zijn zoals omschreven in de rol van Leider van het Baarda model.
 • Er is veel werk aan de winkel. Je hebt zin om de mouwen op te stropen. Je denkt en handelt strategisch maar ook realistisch en pragmatisch vanuit de basishouding om ‘zaken mogelijk te maken’ met de middelen die voor handen zijn. Je gaat door op de weg die is ingeslagen.
 • Je creëert stabiliteit en een sfeer van rust en vertrouwen, bent in verbinding met het college, brengt positieve energie en stimuleert vernieuwing en persoonlijk leiderschap .
 • Je bent voor iedereen zichtbaar en aanspreekbaar en werkt met liefde en aandacht voor en met mensen. Je hanteert van nature korte lijnen, bent informeel en schakelt rolvast tussen alle niveaus.
 • Je weet met nadruk op verbinding en teamspirit resultaten te behalen. Je brengt focus aan, creëert duidelijkheid en treedt besluitvaardig op. Hiervoor toon je ‘ruggengraat’ en ben je een stevige persoonlijkheid, gezaghebbend in aard en niet vanuit positie.
 • Je hebt ervaring met organisatieontwikkeling en de betekenis van cultuurverandering daarbinnen.
 • Natuurlijk ben je communicatief sterk. Vanuit je ervaring en authentiek leiderschap snap je dat luisteren iets anders is dan reageren. Je kunt vanuit deze kracht coachend en reflectief optreden richting organisatie, MT-leden en de leden van het college.
 • Uit een recent uitgevoerd profielonderzoek binnen het college van B&W en MT, komt tenslotte de behoefte naar voren aan een secretaris die kan verbinden, stabiliteit brengt en rust uitstraalt – Iemand die mensen in hun kracht zet – Iemand die oog heeft voor het proces en ervoor zorgt dat zaken worden opgevolgd en afgerond – Iemand die ruimte geeft en meedenkt over mogelijkheden.

Senior adviseur José Brus 073 - 612 06 55