Eerste adviseur van het college en opdrachtgever ambtelijke organisatie (Gemeentesecretaris) (reactietermijn gesloten)

10365 Gemeente Wormerland Wormer Vast (W&S) 32 uur p/w

Eerste adviseur van het college en de burgemeester én opdrachtgever ambtelijke organisatie

(Gemeentesecretaris) Gemeente Wormerland

Wormerland is een levendige, veerkrachtige gemeente in de provincie Noord-Holland en vormt de groene buffer tussen de stedelijke gebieden. Met een evenwichtige dynamiek van wonen, werken en recreëren biedt de gemeente een aantrekkelijke leefomgeving voor zowel jong als oud. De gemeente Wormerland is een zelfstandige gemeente en bestaat uit de dorpskernen Jisp, Neck, Oost-Knollendam en Wormer en de buurtschappen Bartelsluis, Spijkerboor en Wijdewormer. Wormerland is ontstaan in 1991 door de samenvoeging van de gemeenten Jisp, Wijdewormer en Wormer. Vanaf 1 januari 2010 is de ambtelijke organisatie samengevoegd met die van de gemeente Oostzaan in OVER-gemeenten. OVER-gemeenten staat voor een ‘over’ gemeentelijke samenwerking. Door de samenwerking binnen ‘OVER’ wordt kennis en kracht gebundeld.

Zelfstandig, maar niet alleen!

Gemeente Wormerland is een zelfstandige gemeente en hecht sterk aan de voordelen van een gemeentelijke organisatie en bestuur, waarbij het contact tussen inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur laagdrempelig is. Tegelijkertijd en in toenemende mate spelen veel zaken die voor de Wormerlandse samenleving van belang zijn zich af op het niveau van de regio, bijvoorbeeld energietransitie, economische ontwikkelingen, arbeidsmarktbeleid, veiligheid, woonruimte-verdeling, gezond en actief ouder worden, verkeer en vervoer. Een volwaardig functioneren van Wormerland, zeker in het regionale krachtenveld, kan niet zonder samen te werken met andere gemeenten. Wormerland doet dit al binnen het kader van OVER-gemeenten. Ook werkt de gemeente goed samen binnen de regio Zaanstreek – Waterland en is goede samenwerking ook van belang in het landelijk gebied en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Als gemeentesecretaris heb je dan ook de belangrijke taak om een bijdrage te leveren aan het versterken van de regionale samenwerking.

Wat ga je doen?
De officiële functiebenaming voor deze vacature is Gemeentesecretaris. In deze rol ben je de eerste adviseur van het college en de burgemeester in Wormerland. Je schakelt tussen het dagelijks bestuur van Wormerland en tussen de ambtelijke werkorganisatie OVER-gemeenten, met een algemeen directeur waar de leidinggevende taken bij belegd zijn. De gemeentelijke/ambtelijke organisatie is namelijk ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, wat deze rol extra bijzonder maakt. Als gemeentesecretaris van Wormerland ben je belast met het leggen van verbinding met de werkorganisatie OVER-gemeenten én het ambtelijk opdrachtgeverschap aan deze organisatie. Je stuurt aan op het behalen van de gewenste resultaten en hebt binnen dit construct een scherp oog voor de governance en rolvastheid. Uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeentesecretaris van Oostzaan en de directeur van OVER-gemeenten. Ook maak je deel uit van de driehoek met de burgemeester en griffier. Je adviseert binnen deze driehoek over het goede samenspel tussen het college en de burgemeester en gemeenteraad en draagt bij aan een goede en constructieve samenwerking.

Jouw takenpakket bestaat onder andere uit de volgende zaken:

 • Je bent de eerste en belangrijkste adviseur van het college en de burgemeester;
 • Je fungeert namens het college en de burgemeester als ambtelijk opdrachtgever richting de ambtelijke werkorganisatie OVER-gemeenten. Je schakelt continu tussen het college en de burgemeester en de ambtelijke werkorganisatie;
 • Een belangrijk aspect in de advisering aan het college en de burgemeester bestaat uit juridisch advies met betrekking tot de werking van de gemeenschappelijke regeling OVER;
 • Je fungeert als strategisch adviseur van het college en de burgemeester met betrekking tot het dossier ‘bestuurlijke toekomst’;
 • Vanuit de inhoud overleg je regelmatig met de directeur van de werkorganisatie OVER-gemeenten en met de gemeentesecretaris van Oostzaan;
 • Je bent deelnemer aan de beraadslagingen van het college en de burgemeester. Je bereidt de agenda voor en je verzorgt de verslaglegging en de terugkoppeling aan de organisatie. Daarnaast ben je ook adviseur met betrekking tot de voorbereiding, de (juridische) kwaliteit en uitvoerbaarheid van de besluitvorming van het college en de burgemeester;
 • Je bent vertaler van de bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en bewaker van de voortgang;
 • Je onderhoudt een nauwe en constructieve samenwerking met de burgemeester, de griffier, de directeur van de ambtelijke organisatie de gemeentesecretaris van Oostzaan;
 • Je bent ambtelijk vertegenwoordiger van het college en de burgemeester van de gemeente Wormerland in de regio en je neemt deel aan het overleg van de gemeentesecretarissen;
 • Je bent aanspreekpunt voor het college en de burgemeester;
 • Je bent Strategisch Adviseur Bevolkingszorg (SAB) binnen regio Zaanstreek-Waterland en haar deelnemende gemeenten (eens in de zeven weken één week 24-uurs piket met opkomstplicht binnen één uur in Zaanstad).

Wie ben jij?
Wij zoeken een stevige persoonlijkheid die in staat om het college en de burgemeester te ondersteunen in een soms weerbarstige omgeving. Als gemeentesecretaris is het cruciaal dat je weet hoe het er in een gemeente aan toe gaat. Je moet als gemeentesecretaris de dynamiek van een samengevoegde werkorganisatie in een gemeenschappelijke regeling kunnen begrijpen en doorgronden. Daarbij is het van belang dat je van nature het overzicht goed kan behouden, rolvast bent en de opdrachten van het college helder kan doorvertalen naar de ambtelijke werkorganisatie. Je bent met jouw stabiele persoonlijkheid verbindend en tegelijk een ‘anker’ voor jouw omgeving. Ook ben je toegankelijk, vervul je een rol in de doorontwikkeling van de organisatie en ben je politiek en bestuurlijk sensitief. Je beschikt over een goede kennis van de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen

Je herkent je in de volgende punten:

 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring in het werken bij een gemeente, bijvoorbeeld als gemeentesecretaris, directeur of afdelingshoofd en je snapt het politiek bestuurlijke proces. Deze ervaring en inhoudelijke kennis is belangrijk om de opdrachtgeversrol goed te kunnen vervullen. Ook heb je affiniteit en kennis van gemeenschappelijke regelingen, waaronder de juridische aspecten;
 • Je hebt aantoonbare kennis van relevante wetgeving, waaronder de Gemeentewet, Algemene wet Bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen etc.;
 • Je hebt uitstekende adviesvaardigheden en gaat graag de uitdaging aan om in jouw rol mee te helpen met verdere professionalisering van de ambtelijke werkorganisatie OVER-gemeenten;
 • Je beweegt je met natuurlijk gezag binnen de regionale netwerken en overlegplatforms. Je hebt bij voorkeur een netwerk in de omgeving of bent in staat om op korte termijn een goed, stevig netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • Je hebt een samenwerkende attitude, bent een échte verbinder en denkt vanuit gemeenschappelijkheid;
 • Je schrijft net zoals je spreekt. Scherp, helder, duidelijk en je bent in staat in scenario’s te denken. Je komt met goed onderbouwde adviezen, zonder al te stellig te zijn;
 • Je bent bestuurlijk en politiek sensitief. Je houdt overzicht in complexe en strategisch belangrijke processen waarbij veel actoren zijn betrokken en veelal tegenstrijdige belangen in het geding zijn. Je kunt binnen deze context de juiste interventies plegen en stelt je neutraal en gelijkwaardig op;
 • Last but not least zoekt de gemeente Wormerland een nieuwe gemeentesecretaris met de competenties hands-on, pro-actief, resultaatgericht en strategisch vermogen.

Wat biedt de gemeente Wormerland?
Je komt door de regionale positie én de schaalgrootte van Wormerland als gemeentesecretaris bovengemiddeld in aanraking met een groot palet aan taken. Dit maakt deze functie heel breed en divers. De lijnen zijn er kort en de werksfeer informeel. De gemeente Wormerland is een goede werkgever en je kunt er het volgende verwachten:

 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 8.023,- (schaal 14 Cao Gemeenten per 1 januari 2024) bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring). Het betreft een functie voor 32 uur per week.
 • Een extra budget van 17,05% per jaar, dat je kunt gebruiken voor een fiets, opleidingen/trainingen, extra verlof of een maandelijkse uitkering.
 • Tijd en plaats onafhankelijk werken doet gemeente Wormerland al sinds 2010.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55
Senior adviseur Esther Dijkstra 06 82 07 77 07