Domeinmanager Sociaal Domein

10020 Gemeente Overbetuwe Vast (W&S) 40 uur p/w

In deze nieuwe functie ga jij samen met de domeinmanagers Fysiek en Dienstverlening aan de slag met de doorontwikkeling van de organisatie, in het bijzonder in het sociaal domein. Als sparringpartner van het bestuur en de directie mag jij je bezighouden met uitdagende vraagstukken en spannende veranderopgaven, zoals de herinrichting van het domein. Jij gaat graag de uitdagingen aan die een nieuwe organisatiestructuur en deze nieuwe functie met zich meebrengen.

Overbetuwe heeft veel te bieden
Gemeente Overbetuwe telt ruim 47.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen en ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve organisatie met ruim 400 medewerkers. Dienstverlening en resultaatgerichtheid staan centraal. Dit blijkt ook uit de goede scores van de gemeente in klantonderzoeken en benchmarks. Vanuit een krachtige, zelfstandige positie gaat zij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven.

Moderne informele organisatie
Overbetuwe is een moderne, informele organisatie. De lijnen zijn kort. Als organisatie is ze volop in beweging met ontwikkelingen als inwoner- en overheidsparticipatie, maar ook in de bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld met zaakgericht werken, digitalisering en de toekomstgerichte verbouwing van het gemeentehuis.

Aan de slag
Onder het motto ‘Aan de Slag’ heeft Overbetuwe vanaf eind 2018 op diverse terreinen gewerkt aan organisatieontwikkelingen, waaronder een nieuwe hoofdstructuur. Het doel van de nieuwe structuur is tweeledig. In de eerste plaats; het creëren van een toekomstbestendige structuur met stabiliteit en continuïteit in de aansturing. Daarnaast; het vergroten van flexibiliteit en slagkracht van de organisatie, om onverminderd in te kunnen spelen op huidige en toekomstige (in- en externe) ontwikkelingen.

De huidige fase van inrichting van de hoofdstructuur laat ruimte voor verdere invulling en uitdieping van werkwijzen in de volgende fase. Niet alleen in structuur- en inrichtingsvraagstukken, maar vooral ook op kunde, houding en gedrag. De kernwaarden eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht vormen hierbij een belangrijk kompas. Naast het inzetten op een actievere doorleving en betekenisgeving van deze waarden, zet men in op: aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers, bevordering van het ambtelijk bestuurlijk samenspel, professionalisering van de werkzaamheden en een actieve externe oriëntatie op de omgeving. Lees meer.

De functie
De managementlaag van domeinmanagers (voor de domeinen Fysiek, Sociaal en Dienstverlening) is nieuw in de organisatie. Voorheen bestond de organisatie uit twee managementlagen (directie en teammanagers). Enkele belangrijke overwegingen die ten grondslag liggen aan het opzetten van de domeinmanagementlaag zijn:

 • het vergroten van het strategisch vermogen en de veranderkracht in de organisatie;
 • het verbinden op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen een domein, waardoor invulling wordt gegeven aan de ketensturing;
 • de scharnierfunctie tussen bestuur, directie, domeinmanagers en teammanagers;
 • het borgen van de inhoudelijke integraliteit binnen het domein en tussen domeinen;
 • meer aandacht voor de medewerkers (en hun ontwikkeling naar taakvolwassenheid).

Rolneming en opgaven
Als domeinmanager geef je samen met je collega’s en de directie in het MT sturing aan de doorontwikkeling van de organisatie. De maatschappelijke meerwaarde is hierin leidend. Je richt je op het versterken en veranderen van de rol van ambtenaar en gebruikt de kernwaarden als kompas.

In de huidige fase van neerzetten, bouwen en doorontwikkelen weet jij als domeinmanager invulling te geven aan positionering en rolneming van deze nieuwe functie met daarbij de juiste balans te vinden tussen aanjagen van vernieuwing en behoud van stabiliteit. Daarnaast weet jij sturing en richting te geven aan de koers van de organisatie door helderheid te scheppen en besluitvaardig op te treden.

Jij draagt bij aan het maken van een professionaliseringsslag op kwaliteit van strategie, werk en dienstverlening. Je bevordert het bestuurlijk ambtelijk samenspel en kunt het opdrachtnemer-opdrachtgeverschap goed inbedden. Jij weet medewerkers te stimuleren hun sterke kanten in te zetten en neemt hen mee in de continue veranderopgaven. Daarnaast stuur jij op kernwaarden (eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht) en bevorder je een open cultuur waarin men elkaar aanspreekt en een goede mix vindt tussen het informele en het zakelijke. Tot slot sta jij voor een collectief managementteam en draag je dit ook uit.

Sociaal domein
Als domeinmanager Sociaal stuur je twee teammanagers aan (Beleid en Uitvoering) en geef je direct leiding aan het team Ondersteuning Sociaal. Binnen het team Ondersteuning Sociaal zijn de ondersteunende disciplines ondergebracht zoals administratie, juristen, kwaliteit, applicatiebeheer en secretariële ondersteuning. Binnen het Sociaal Domein stuur je met name op de verbinding en samenwerking tussen het beleidsteam en het uitvoerende team.

Specifieke opgave en gevraagde competenties
In de gemeente Overbetuwe wordt in het kader van de transformatie gewerkt aan een herinrichting van de uitvoering van het sociaal domein. Met deelneming van de gemeente in het consortium Overbetuwe SAMEN (per 1 juli 2020), een professionele organisatie samen met uitvoeringsorganisaties voor jeugd en zorg en welzijn, krijgt dit de komende periode meer vorm. Op dit moment anticipeert Overbetuwe al op de mogelijke impact hiervan op het domein Sociaal binnen de organisatie. Als domeinmanager ben jij ambtelijk opdrachtgever van de realisatie van het consortium, zorg je voor de inbreng van de gemeentelijke deelname aan het consortium. Tenslotte ben je samen met je teammanagers verantwoordelijk voor de organisatorische consequenties van deze ontwikkeling voor de gemeentelijke organisatie. Naast de nodige ervaring met inhoudelijke vraagstukken uit het Sociaal Domein wordt van jou ruime veranderkundige ervaring gevraagd.

Persoonsprofiel
Jouw profiel laat ‘senioriteit’ en ‘natuurlijk gezag’ zien in academisch werk- en denkniveau en in ruime ervaring met veranderopgaven als manager in een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast ook in aantoonbare affiniteit met domeininhoudelijke vraagstukken. Senioriteit en natuurlijk gezag gaan echter vooral over persoonlijk leiderschap.

 • Er wordt grote waarde gehecht aan een gebalanceerd team van domeinmanagers met verenigbare karakters. Belangrijke persoonskenmerken die jou typeren:
 • je neemt de tijd om met elkaar te reflecteren, te verdiepen en je op de lange termijn te richten;
 • je brengt structuur aan, monitort processen en zorgt dat zaken worden vastgelegd;
 • je bent sterk bestuurlijk sensitief. Je hebt een antenne voor communicatie en bent goed op de hoogte van wat er leeft in het werkveld en de (bestuurlijke) omgeving;
 • je bent strategisch sterk en communicatief vaardig. Je weet een heldere lijn uit te zetten én koers te houden, ook in drukke en dynamische tijden;
 • je bent een echte teamspeler. Men ziet in jou een verbinder met empathisch vermogen: je bent inlevend, vertrouwenwekkend en begrijpt waar de ander behoefte aan heeft. Je bent gericht op samenwerking en netwerken;
 • je bent zowel ontwikkelings- als resultaatgericht. Je kan snel schakelen en kunt op verschillende niveaus gemakkelijk meebewegen;
 • je beschikt over een dosis humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden
Overbetuwe biedt:

 • een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je genoeg mogelijkheden hebt om jezelf te ontplooien. De functie is op dit moment indicatief ingeschaald in schaal 14 (aanloopschaal 13). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 6.788,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek;
 • een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Een detachering vanuit je huidige organisatie behoort tot de mogelijkheden;
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof, een bonus en levenslooptoelage.
 • goede mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 17 november 2019 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van domeinmanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn, onder voorbehoud, gepland.

19 en 21 november adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)
27 november cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
28 november 1e gespreksronde
5 december 2e gespreksronde

Een ontwikkelingsassessment maakt onderdeel uit van de procedure. De datum van het assessment kun je opvragen via welkom@zeelenberg.nl.

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55
Associé Boudewijn Marinussen