Directielid Bedrijfsvoering

9089 Avalex Den Haag Vast (W&S) 40 uur p/w

Een mens- en resultaatgericht directielid dat samen met het directieteam stuurt op de koers van Avalex! Met bewezen leiderschap en strategisch inzicht stuur je integraal op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de ondersteunende afdelingen, waarbij je oog hebt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie.

Avalex, een publiek afvalinzamelingsbedrijf dat zich inzet voor een schone leefomgeving en het behalen van circulaire doelen, zoekt een ervaren en toegewijd directielid Bedrijfsvoering om het directieteam te versterken. In deze sleutelpositie ben je integraal verantwoordelijk voor het vertalen van de visie en strategie van Avalex naar doelstellingen en beleid en voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Belangrijke opgaven:
Als opdrachtgever ben je tevens eindverantwoordelijk voor de aansturing van een aantal grote projecten en lid van de stuurgroep. De belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn:

 • Vanuit de invalshoek van bedrijfsvoering bijdragen aan het realiseren van de koers Avalex 2023-2030;
 • Vernieuwing van het ICT landschap voor het primair proces;
 • De omslag van taakgericht werken naar procesgericht werken;
 • Verder professionaliseren naar een volwassen bedrijfsvoeringsorganisatie;
 • De verbouwing in Den Haag en nieuwbouw van het pand in Delft.

Wat je gaat doen in deze rol:
Strategisch Leiderschap: Ontwikkelen en implementeren van bedrijfsstrategieën die aansluiten op de missie en visie van Avalex, met de focus op duurzaamheid en innovatie.

Organisatieontwikkeling en -verandering: Ontwikkelen van de organisatie op meerdere aandachtsgebieden, gericht op efficiënt, proces en resultaatgericht functioneren. Je geeft richting aan de (cultuur)waarden, de managementstrategie en het personeelsbeleid in samenspraak met de overige directieleden. Je versterkt het strategisch denk- en handelingsvermogen van de organisatie en versterkt het tactisch leiderschap van het middenmanagement.

Leiderschap: Je bent samen met de secretaris-directeur en directielid Uitvoering lid van het collegiaal directieteam. Je geeft sturing aan het PDCA proces en stelt duidelijke prioriteiten. Je bent leidend in het opstellen van de visie en koers van bedrijfsvoering en betrekt daar teamleiders actief bij. Je stimuleert dat mensen binnen kaders zelf tot de beste oplossingen komen en spreekt aan waar nodig. Daarin borg je de beschikbaarheid van het benodigde vakmanschap. Je bent direct leidinggevende van 2 controllers en 4 teamleiders in de teams ICT, P&O, Financiën en Facilitaire Zaken, Inkoop & Contractmanagement (totaal 20 medewerkers).

Operationele efficiëntie: Beheren en verbeteren van bedrijfsprocessen om maximale efficiëntie en kosteneffectiviteit te bereiken, versterken van procesmatig werken en eigenaarschap hierin binnen de organisatie.

Stakeholderrelaties: Onderhouden van effectieve relaties met interne en externe belanghebbenden, waaronder de opdrachtgevende gemeenten, de accountant, partners en leveranciers.

Over Avalex:
Avalex is een gemeenschappelijke regeling die het afval- en grondstoffenmanagement voor een zestal gemeenten uitvoert. Een ambitieuze, relatief jonge en groeiende organisatie, waar ruim 200 enthousiaste medewerkers samen zorgen voor in totaal zo’n 166.000 huisaansluitingen in zes aangesloten gemeenten. Zij werkt met haar gemeenten toe naar afvalbeleid om “Van Afval naar Grondstof” te gaan. Avalex draagt op deze manier bij aan een schone en circulaire leefomgeving. Avalex richt zich hierbij ook intern op verduurzaming van haar bedrijfsvoering en het realiseren van een optimale, efficiëntere uitvoering. In de afgelopen jaren zijn hiervoor al een aantal acties ondernomen zoals het uitrollen van Het Nieuwe Inzamelen (gescheiden inzameling van grondstoffen), het doorvoeren van een nieuw governance model met bijpassende instrumenten zoals kostprijsmodel en DVO’s. Recent is ook de koers Avalex 2023-2030 vastgesteld als richtinggevend voor de komende jaren.

Wat Avalex vraagt:

 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie binnen een overheidsorganisatie (bij voorkeur binnen een gemeente of GR);
 • Je hebt een bewezen track record in organisatieontwikkeling en verandermanagement;
 • Goed kunnen schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Kennis van en ervaring met het aansturen van de Planning & Control cyclus;
 • Werken aan de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering;
 • Je beschikt over sterke analytische vaardigheden en het vermogen om data-gedreven beslissingen te nemen;
 • Een verbindende en coachende leiderschapsstijl is wat jou typeert;
 • Uitstekende communicatie- en onderhandelingsvaardigheden;
 • Masterdiploma in Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of een verwant vakgebied.

Wat Avalex biedt:
Een organisatie met ambities, leuke en betrokken collega’s en een omgeving waarin je alle ruimte krijgt voor het doen van kwaliteitsverbeteringen. Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen middels een opleiding, training en/of individuele begeleiding. Een individueel Keuzebudget van 17,05% van je bruto salaris extra. Een bruto salaris conform schaal 14- 15 CAO SGO, afhankelijk van je ervaring.

Een contract van 36 uur per week (flexibel in te delen in overleg). Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen en een pensioenregeling bij het ABP.

Avalex is een werkgever die gelijke kansen biedt en diversiteit belangrijk vindt. Daarmee nodigt ze mensen met diverse achtergronden uit om te solliciteren.

Senior adviseur Anita Hellinga 073 - 612 06 55