Directeur Sociaal Domein en Dienstverlening

9526 Gemeente Hoeksche Waard Vast (W&S) 40 uur p/w

Als directeur stuurt u samen met collega’s op opgaven en ontwikkelingen in de Hoeksche Waard en in de organisatie. Er wordt opgavegericht gewerkt over portefeuille- en teamgrenzen heen. Uw accent ligt daarbij op het Sociaal domein en dienstverlening.

Gemeente Hoeksche Waard
De gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan na herindeling van vijf gemeenten. De gemeentelijke organisaties zijn samen met de organisaties van drie gemeenschappelijke regelingen samengevoegd tot 1 nieuwe organisatie. De Hoeksche Waard is een unieke streek direct grenzend aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. Het eiland wordt omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, het Spui en de Oude Maas. Verdeeld over zestien kernen en een aantal buurtschappen, wonen ruim 86.000 inwoners in deze gemeente met kreken, polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen. De Hoeksche Waard kenmerkt zich door ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw en hechte en betrokken gemeenschappen. Hier hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd zijn grote steden en bijbehorende voorzieningen nabij.

Organisatie
De organisatie (490 FTE) kent een vierhoofdige directie en is opgedeeld in teams. Elk team heeft een teammanager die als eerste aanspreekpunt fungeert.

De Hoeksche Waard richt zich op persoonlijke en professionele ontwikkeling, ook vanwege haar streven naar zelforganisatie. De insteek is een open cultuur, waarbij ruimte is om fouten te maken. Om koers te geven aan het handelen, gebruikt de gemeente hiervoor drie kernwaarden: persoonlijk, vakmanschap en durf. Deze kernwaarden zeggen iets over het karakter en de ambities van de gemeente.

De directie
Er is een vierhoofdige directie onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, aangevuld met de concerncontroller en ondersteund door een directiesecretaris. De directie stuurt als team eenduidig de organisatie aan. Integraal management staat daarbij centraal. Het directieteam werkt aan het vergroten en bewaken van de integraliteit en samenhang van het functioneren van de organisatie. Een inspirerende en stimulerende werk- en leeromgeving vormt hierin de kern. Het directieteam is vaak (ambtelijk) opdrachtgever voor de teams en stelt de kaders waarbinnen de teams werken.

Opgaven
De gemeente Hoeksche Waard ‘staat’ en is tegelijk nog volop in de opbouwfase. Dit geeft u alle ruimte om mee te werken aan een vernieuwde en vernieuwende gemeentelijke organisatie.

De Hoeksche Waard is ambitieus. Zij wil ervoor zorgen dat datgene wat zij neerzet, impact heeft op haar omgeving. Niet alleen impact in de Hoeksche Waard, maar ook impact in de regio (richting Rotterdam en de Drechtsteden) en in Nederland.

De missie van Hoeksche Waard luidt: dichtbij, in verbinding met de omgeving. Hierin komen de volgende ambities van de gemeente naar voren:

Krachten en behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie centraal stellen. Concreet betekent dit dat Hoeksche Waard participatief en dorps- en wijkgericht wil werken. Zo wil zij als gemeente altijd dichtbij zijn.

Externe focus; Hoeksche Waard laten groeien en bloeien door in te spelen op kansen en proactief te zoeken naar samenwerkingen met interessante partners.

De schaalsprongvergroting van de nieuwe gemeente vraagt om een andere manier van werken: organiseren vanuit de opgaven in de Hoeksche Waard en de regio. Integraal en opgave gestuurd werken zijn in de doorontwikkeling van de gemeente belangrijke actuele thema’s. Deze omslag in houding en gedrag vraagt van de directie leiderschap, visie en sturing op basis van de besturingsfilosofie.

Na het eerste intensieve jaar zijn de dienstverlenende teams en de teams van het Sociaal Domein uit de startblokken. Er ligt een ambitieuze visie op dienstverlening en een integraal programma voor een vitale, inclusieve samenleving.

De komende jaren ontwikkelt de gemeente door met aandacht voor inhoud en vooral voor houding en gedrag. Van de directeur wordt hierbij een insererende en leidende rol verwacht met de focus op een toekomstgerichte kwaliteits- en professionaliseringsslag. Goed opdrachtgeverschap, sturing op samenwerking en optimale inzet van schaarse middelen zijn daarbij de grootste uitdaging.

Persoonsprofiel
Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid, met accent op / aantoonbare affiniteit met het Sociaal domein en dienstverlening, evenals ervaring met / een heldere, moderne visie op ‘organiseren en ontwikkeling’.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande persoons- en leiderschapskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

  • U toont leiderschap door te inspireren met voorbeeldgedrag en in het uitdragen van organisatiewaarden en principes;
  • U bent een stevige persoonlijkheid die vaardig communiceert en gewend is zowel in- als externe contacten te leggen. U bent gewend te werken in een team waarin men open en direct met elkaar samenwerkt en discussies niet uit de weg gaat;
  • U verbindt kennis en ervaring op de eigen opgaven aan strategisch denkvermogen en het nemen van verantwoordelijkheid;
  • U bent politiek sensitief en een strategisch gesprekspartner voor het bestuur;
  • U bent sterk in de ontwikkeling van visie en het maken van de vertaalslag naar de werkpraktijk;
  • U vindt het uitdagend om complexe sociale processen te doorgronden en terug te brengen tot de kern;
  • U bent een energiek, inspirerend en resultaatgericht leider die verbindt en het beste uit mensen weet te halen;
  • U handelt vanuit zelfkennis en authenticiteit en bent reflectief en lerend van aard;
  • U kunt ‘loslaten’ en vertrouwen geven aan teammanagers.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.921,- bruto (schaal 16) per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 19 januari 2020 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van concerndirecteur in de organisatie en uw toegevoegde waarde daarin, waarmee u tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure worden begin januari 2020 ingepland.

Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55
Associé Boudewijn Marinussen