Directeur Ruimtelijk Domein

9632 Gemeente Roosendaal Vast (W&S) 40 uur p/w

Gemeente Roosendaal
De dorpen Heerle, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Moerstraten en de stad Roosendaal vormen samen de gemeente Roosendaal. De gemeente heeft ruim 75.000 inwoners en ligt in het hart van West-Brabant. Door de strategische ligging langs de A17 en A58 en tussen de havens Rotterdam, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen zijn transport en logistiek voor de gemeente erg belangrijk.

Er gebeurt veel in Roosendaal. Het gemeentebestuur is ambitieus en werkt hard aan de ontwikkeling van de stad onder het motto: ‘Duurzaam, sterk, aantrekkelijk”. Roosendaal wil een duurzame gemeente zijn die werkt maakt van de energietransitie en klimaatadaptatie. Een gemeente waar iedereen kan participeren in de samenleving en jongeren een toekomstperspectief hebben. Een gemeente met een goed woning- en voorzieningenaanbod, waar iedereen zich veilig en thuis voelt in eigen wijk of dorp. In Roosendaal hebben inwoners daadwerkelijk iets te zeggen over hun eigen leefomgeving.

Binnen het ruimtelijk domein heeft de gemeente Roosendaal haar ambities vertaald naar een breed palet aan programma’s en projecten variërend van de ontwikkeling van de binnenstad, opgaven op het gebied van woningbouw tot initiatieven rond de ontwikkeling van het outletcomplex.

De organisatie
De gemeente Roosendaal heeft ongeveer 460 medewerkers in dienst. De directie bestaat uit de gemeentesecretaris en drie directeuren.

De gemeentelijke organisatie is sterk in ontwikkeling, met als kernwaarden ‘Resultaatgericht’, ‘Samen en ‘De ander centraal’. Roosendaal gelooft in de kracht van haar medewerkers. Zij zijn zelfstandige professionals, gericht op resultaat en samenwerking, die het bestuur adviseren en ondersteunen in het realiseren van de ambities. In dat kader werkt men in Roosendaal steeds meer in kleine groepen van 8 tot 12 medewerkers zonder direct leidinggevende. Deze medewerkers zijn met elkaar verantwoordelijk voor het groepsresultaat en verdelen onderling hun werkzaamheden. Zij leggen verantwoording af aan de directie. Dit noemt Roosendaal autonomer werken.

Opgaven
Samen met de gemeentesecretaris en twee collega-directeuren:

 • Leidinggeven aan de ambtelijke organisatie.
 • De organisatie laten meebewegen met de snel veranderende maatschappij.
 • De in- en externe samenwerking verder professionaliseren.
 • Realiseren van verbetering in de communicatie over afspraken, prestaties, houding en gedrag.
 • En daarnaast:
 • Verder ontwikkelen van de focus op duurzaamheid binnen de gehele organisatie.
 • Eerste aanspreekpunt binnen het ruimtelijk domein voor medewerkers, bestuur en partners.

In de rol van directeur treedt u op als ambtelijk opdrachtgever voor programma’s en projecten binnen het ruimtelijk domein. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dit opdrachtgeverschap te delegeren of te mandateren.

Persoonsprofiel
U heeft academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met het managen van professionals in een complexe omgeving, liefst in de setting van programmasturing en/of zelfsturende teams. Daarnaast heeft u aantoonbare kennis van en ervaring met het ruimtelijk domein, bij voorkeur in een grootstedelijke omgeving. Affiniteit met duurzaamheid is een pré.

U bent ‘streetwise’ binnen het vakgebied van ruimtelijke ontwikkeling en in de samenwerking met ‘de vastgoedmarkt’. U weet de juiste partijen aan tafel te krijgen en bent gesprekspartner en aanspreekpunt voor ‘de markt’ binnen het ruimtelijk/economisch domein. U bent daarnaast koersvast en helder en oprecht in uw communicatie. U bent sterk in het leggen van verbindingen binnen en buiten de organisatie. U heeft een scherp oog voor ontwikkelingen in de samenleving en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie. Grootstedelijke vraagstukken en de benodigde integrale afstemming op dit gebied zijn u niet vreemd. U brengt vernieuwing en weet veranderingen mogelijk te maken en te borgen in de organisatie. Coachend leiderschap is uw voorkeursstijl en u bent in staat om mensen in hun kracht te zetten. U bent een stevige gesprekspartner, biedt tegenspraak en tegenwicht en bent goed in staat om bestuurders op strategisch niveau te adviseren.

Onderstaande competenties en persoonskenmerken zijn als uitgangspunt voor de rol van directeur Ruimtelijk Domein benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

 • Samenwerken: (her)kennen van gemeenschappelijke doelen en deze samen met anderen binnen en buiten de organisatie verwezenlijken.
 • Resultaatgerichtheid: afspraken maken over de te behalen resultaten en daarbij prioriteiten stellen, zowel in- als extern. Afspraken nakomen. Afspraken evalueren om ervan te leren en kwaliteit te meten. Aanspreken op gemaakte afspraken, houding en gedrag.
 • De ander centraal: goed luisteren en de behoefte achter de vraag achterhalen. Tijdig en begrijpelijk communiceren. Ruimte geven voor initiatief en durven los te laten.
 • Bestuurlijke sensitiviteit: eigen activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke veranderingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden.
 • Strategische visie: heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van toekomstbeeld voor de organisatie.
 • Opbouwen: vanuit een eigen toekomstbeeld ideeën, organisaties en individuen samenbrengen en ontwikkelen, kan prikkelen en inspireren.

Arbeidsvoorwaarden
Het bruto jaarsalaris bedraagt maximaal € 100.000,- (inclusief 17,05% IKB).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag voor 10 juni 2019 tegemoet. U kunt online solliciteren via deze reactielink of de reactielink boven aan de pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

– Maandag 17 juni en maandag 24 juni orienterende gesprekken adviseurs Zeelenberg
– Donderdag 27 juni cv presentatie
– Maandag 1 juli persoonlijke pitches + eerste gespreksronde
– Donderdag 4 juli tweede gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55