Directeur Ruimte (10530)

10530 Gemeente Leidschendam-Voorburg Leidschendam Interim 36 uur p/w

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg, zijn wij nu op zoek naar een interim Directeur Ruimte. Deze interim opdracht is voor 6 maanden.

Organisatie

Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente een ontwikkeling ingezet naar een opgavegerichte en flexibele organisatie die de klant centraal stelt en een betrouwbare samenwerkingspartner is. Kernwaarden als vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en verbinding maken vindt men hierin belangrijk. Zo geeft men elkaar ruimte en vertrouwen zodat ieder binnen heldere resultaatsafspraken zijn/haar taken kan uitvoeren. En is men samen verantwoordelijk voor de prestatie van de gemeente.

Opdracht

Als concerndirecteur ben jij met je collega-directeur en de gemeentesecretaris/algemeen directeur de spil in de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie en tussen gemeente en diverse samenwerkingspartners.

Je bent als concerndirecteur verantwoordelijk voor het ruimtelijk domein, maar ook voor de verbinding tussen de domeinen.

Je bent verantwoordelijk voor het (doen) initiëren, ontwikkelen, evalueren en bijstellen van de lange termijnvisie, doelen en strategie.

Je bent verantwoordelijk voor grote maatschappelijke opgaven (zoals energietransitie en stedelijke ontwikkeling) en strategische vraagstukken waar de gemeente voor staat.

Om maatschappelijke resultaten en collegedoelen te bereiken, stuur je afdelingshoofden en programmamanagers in je domein aan. Samen zijn jullie, ieder vanuit de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden, verantwoordelijk voor prestaties in het domein.

Je hebt een heldere visie op opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Je neemt de organisatie hierin mee en bent scherp op ieders rol. Heldere sturing op basis van duidelijke verwachtingen en resultaatafspraken zijn hierbij van groot belang, maar ook ruimte en vertrouwen geven om hierbinnen taken zelfstandig uit te kunnen voeren.

Met je collega-directeuren en afdelingshoofden ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen, informeren en (strategisch) adviseren van het college.

Je draagt bij aan het vergroten van het strategisch vermogen en de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van de organisatie. En je lobbyt voor een stevige positie van Leidschendam-Voorburg in de regio.

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor het initiëren en stimuleren van ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. Je hebt daarbij specifiek aandacht voor de ontwikkeling van coachend leiderschap en de taakvolwassenheid van medewerkers.

De volgende persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel: strategische denkkracht, visie, verbinder, netwerker, overtuigingskracht, enthousiasme, politieke sensitiviteit, samenwerkingsgericht.

Wat neem je mee?

Eisen

 • Je bent beschikbaar per uiterlijk 1 maart 2024 voor minimaal 36 uur per week voor tenminste de initiële duur van de opdracht;
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van directeur binnen het vakgebied ruimtelijk/fysiek domein;
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie;
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat jezelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen;

Wensen

 • Je hebt minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding in de richting van bestuurskunde of vergelijkbare studie
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van directeur binnen het vakgebied ruimtelijke/fysiek domein
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkelingstrajecten (je benoemt waar dit is opgedaan
 • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van directeur binnen een gemeentelijke organisatie.

Wat bieden we jou?

 • een interim opdracht voor de duur van 6 maanden (met optie verlenging)
 • startdatum uiterlijk 1 maart 2024
 • inzet per week 36 uurSenior adviseur Ineke Journee 06-24847711
Directeur Interim Martin Broers 073 - 612 06 55