Directeur / plaatsvervangend gemeentesecretaris

9964 Gemeente Lingewaard Vast (W&S) 40 uur p/w

Resultaatgerichte directeur met accent op ontwikkeling die in samenspel met organisatie en bestuur de organisatie wendbaar maakt in een veranderend tijdperk.

Rivierengebied en uiterwaarden in de Betuwe
Gemeente Lingewaard telt ruim 46 000 inwoners verdeeld over acht kernen en vormt samen met zes andere gemeenten de streek die bekend staat als de Betuwe. De gemeente is gelegen in nationaal landschap De Gelderse Poort, aan de splitsing van de Rijn in Waal en Neder-Rijn/ Pannerdensch Kanaal, de Linge en de IJssel. Lingewaard kent een aantal bijzondere plekken en bezienswaardigheden zoals de Gendtse buitenpolder, de Bemmelse Waard, Fort Pannerden en Kasteel Doornenburg. Grote steden zoals Arnhem en Nijmegen zijn dichtbij.

Organisatie
Lingewaard (ca. 295 FTE) kent een ‘platte’ organisatiestructuur met twee managementlagen. De tweehoofdige directie bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeur. In de laag van 13 teammanagers is een hoge mate van integrale verantwoordelijkheid belegd.

Lingewaard heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Iedere dag wordt hard gewerkt aan effectief klantcontact tussen burgers, bedrijven en instellingen, in de meest brede zin. Op medewerkers van de gemeente wordt een beroep gedaan om taakvolwassen te werken, kansen in mogelijkheden te vertalen en met verrassende oplossingen te komen. De sfeer in de organisatie is te typeren als constructief, gemoedelijk en informeel. De gemeente wil graag een inclusieve organisatie zijn die uitgaat van de kwaliteiten van medewerkers.

Onder medewerkers heerst een grote mate van betrokkenheid en bereidheid om hard te werken. Men werkt prettig en in goede verbinding met elkaar. Het uitspreken van heldere verwachtingen en het aanspreken op gedrag en resultaat zijn zaken die aandacht verdienen en waar men aan werkt.

Opgaven
De samenleving verandert en daarmee verandert de rol van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers. Het wordt steeds duidelijker dat de gemeente zich anders verhoudt tot de samenleving dan voorheen. Wat betekent dit voor houding, gedrag, werkwijzen en bedrijfsprocessen van de organisatie? En op welke manier geven we participatie van onze inwoners nadrukkelijker vorm? Dit spanningsveld houdt jou bezig en je hebt hier een heldere kijk op. Als directeur heb je in deze vraagstukken een voorbeeldrol. Gelet op deze ontwikkelingen wordt van de directeur bijzondere aandacht verwacht voor de volgende opgaven.

Anders met elkaar werken
Bovengenoemde vraagt om écht anders met elkaar te werken. Als directeur ben je in staat om jouw visie te vertalen naar de werkpraktijk en om leiding te geven aan veranderprocessen en cultuur- en managementontwikkeling. Je hebt hierin een voorbeeldfunctie. Gezette patronen moeten worden doorbroken om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen en gemaakte afspraken ook werkelijk leiden tot verandering (in de aansturing) binnen de organisatie. Hiervoor is ‘sturing en bijsturing’ gevraagd vanuit de directie, waarbij je nadrukkelijk de balans houdt tussen het geven van een duidelijke richting en het bieden van voldoende ruimte aan medewerkers om zelf met passende oplossingen te komen.

Verder professionaliseren bedrijfsvoering
Een impuls als het gaat om professionalisering is nodig: met elkaar duidelijkheid creëren rondom manieren van werken, taken en rollen. Dit moet leiden tot werkwijzen en bedrijfsprocessen die zijn ingericht op de veranderde eisen vanuit de samenleving. En tot het beter borgen van processen en methodieken om de juiste sturingsinformatie te leveren en kostenbeheersing te vergroten.

Helder opdrachtgever-opdrachtnemerschap bevorderen
Continue aandacht voor een goed samenspel tussen college en organisatie is van belang. Beiden zijn gebaat bij helder opdrachtgever-opdrachtnemerschap met bijbehorende duidelijke verwachtingen, prioritering, randvoorwaarden, communicatie en resultaatafspraken. Dit vraagt van de directie niet alleen een heldere visie op de schakelfunctie tussen bestuur en organisatie. Als directeur wordt vooral ook een beroep gedaan op jouw vaardigheden om succesvol als opdrachtnemer van het college en opdrachtgever van de organisatie te kunnen functioneren.

Aansturing teammanagers
Als directeur heb je een belangrijke bijdrage in een goede dynamiek en slagvaardigheid van het managementteam. Van belang is dat leidinggevenden en medewerkers goed in positie zijn, zodat zij in staat zijn hun taken uit te voeren en hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden te nemen. Niet alleen op inhoudelijke prestaties maar ook op gedrag en competenties. Dit vraag om focus op managementontwikkeling. Als directeur ben je in staat om teammanagers te coachen en te motiveren, maar waar nodig ook effectief aan te spreken en bij te sturen. Dit zodat de gewenste resultaten worden bereikt binnen de afgesproken kaders vanuit de bedrijfsvoering. Je draagt bij aan succesvolle teamvorming, met bijzonder accent op integraal werken.

Rolneming directie
Als directeur ben je lid van het directieteam en verantwoordelijk voor het functioneren, de ontwikkeling en kaderstelling van de organisatie. Jij bent sparringpartner van het college en bewaakt het functioneren van de ambtelijke organisatie en de interne bedrijfsprocessen. Daarnaast geef je integraal leiding aan de organisatie en ben je verantwoordelijk voor het aansturen en coachen van (een deel van de) teammanagers. Tevens ben je plaatsvervangend gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Er is ruimte om de exacte rolverdeling tussen de gemeentesecretaris / algemeen directeur en de directeur verder te verkennen en vast te leggen. Vanzelfsprekend heb je hier samen met de gemeentesecretaris / algemeen directeur inbreng in.

Persoonsprofiel
Een academisch werk- en denkniveau, meerjarige brede managementervaring in een politiek-bestuurlijke context en betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid voor cultuur-en veranderopgaven zijn vanzelfsprekend van belang. Daarnaast wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:

  • Je neemt initiatief en pakt door. Je weet met lef en durf patronen te doorbreken.
  • Je bent in staat om vanuit bedrijfsmatige inzichten resultaten te realiseren.
  • Je bent een mensgerichte, verbindende leidinggevende met een coachende stijl van leidinggeven. Je bent motiverend en schept ruimte voor groei en ontwikkeling.
  • Je bent een onafhankelijk denker die scherpte brengt en helder is. Je schroomt niet je eigen visie neer te zetten en waar nodig tegenspraak te geven.
  • Je zet een heldere visie neer en bent in staat om concreet de vertaalslag te maken naar de werkpraktijk. Daarmee geef je richting, ben je boegbeeld en weet je te inspireren.
  • Je bent zichtbaar in de organisatie en straalt rust en vertrouwen uit.
  • Je hebt affiniteit met en bent sensitief op het politiek bestuurlijke speelveld.
  • Je bent een ambassadeur voor inclusiviteit.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.524,- bruto (schaal 15, salarispeil per 1 januari 2020) per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 17 november 2019 tegemoet. Voor deze procedure wordt intern en extern gelijktijdig geworven. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in de motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van directeur in de organisatie en je toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Dinsdag 19 en donderdag 21 november oriënterend gesprek met Zeelenberg
Maandag 2 december persoonlijke presentatie
Vrijdag 6 december 1e gespreksronde
Dinsdag 10 december 2e gespreksronde

Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55