Directeur met portefeuille Ruimtelijk Domein

9771 Gemeente Leidschendam-Voorburg Vast (W&S) 40 uur p/w

Ben jij iemand die de positie van de gemeente in de regio stevig neerzet? Verbind jij het bestuur en de organisatie op politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers? Neem jij de organisatie mee in de gewenste ontwikkeling om wendbaar te zijn in een snel veranderende samenleving? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Organisatie
Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente een ontwikkeling ingezet naar een opgavegerichte en flexibele organisatie die de klant centraal stelt en een betrouwbare samenwerkingspartner is. Kernwaarden als vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en verbinding maken vindt men hierin belangrijk. Zo geeft men elkaar ruimte en vertrouwen zodat ieder binnen heldere resultaatsafspraken zijn/haar taken kan uitvoeren. En is men samen verantwoordelijk voor de prestatie van de gemeente.

Je gaat onderdeel uitmaken van de opnieuw te vormen concerndirectie, bestaande uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de twee nieuwe directeuren. Aanleiding voor de hernieuwde concerndirectie is de behoefte aan versterking van de regionale samenwerking en van de ondersteuning van het college bij complexe vraagstukken. Onderling bepaalt de concerndirectie de taakverdeling en stelt die regelmatig opnieuw vast. Je werkt nauw samen met afdelingshoofden en programmamanagers in het ruimtelijk domein.

Rolinvulling, taken en verantwoordelijkheden
Als concerndirecteur ben jij met je collega-directeur en de gemeentesecretaris/algemeen directeur de spil in de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie en tussen gemeente en diverse samenwerkingspartners. Je bent lid van een concerndirectie die onderling de portefeuilles verdeelt op basis van wat samenleving en organisatie nodig hebben. Je bent als concerndirecteur verantwoordelijk voor het ruimtelijk domein, maar ook voor de verbinding tussen de domeinen.

Je bent verantwoordelijk voor het (doen) initiëren, ontwikkelen, evalueren en bijstellen van de lange termijnvisie, doelen en strategie. Je bent verantwoordelijk voor grote maatschappelijke opgaven (zoals energietransitie en stedelijke ontwikkeling) en strategische vraagstukken waar de gemeente voor staat. Om maatschappelijke resultaten en collegedoelen te bereiken, stuur je afdelingshoofden en programmamanagers in je domein aan. Samen zijn jullie, ieder vanuit de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden, verantwoordelijk voor prestaties in het domein. Je hebt een heldere visie op opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Je neemt de organisatie hierin mee en bent scherp op ieders rol. Heldere sturing op basis van duidelijke verwachtingen en resultaatafspraken zijn hierbij van groot belang, maar ook ruimte en vertrouwen geven om hierbinnen taken zelfstandig uit te kunnen voeren.

Met je collega-directeuren en afdelingshoofden ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen, informeren en (strategisch) adviseren van het college. Je draagt bij aan het vergroten van het strategisch vermogen en de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van de organisatie. En je lobbyt voor een stevige positie van Leidschendam-Voorburg in de regio.

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor het initiëren en stimuleren van ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. Je hebt daarbij specifiek aandacht voor de ontwikkeling van coachend leiderschap en de taakvolwassenheid van medewerkers.

Je bent plaatsvervangend gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Jouw profiel

 • Een relevante opleiding op academisch niveau.
 • Je hebt minimaal 10 jaar managementervaring bij de (lokale) overheid, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke rol.
 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig en programmatisch werken.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opereren binnen een complexe maatschappelijke politiek-bestuurlijke organisatie.
 • Ervaring in het Ruimtelijk Domein een pré.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent verantwoordelijk voor het handelen van de organisatie, maar durft ook verantwoordelijkheden te delegeren. Je beschikt over strategische denkkracht en je weet deze ook te vertalen naar concrete acties en resultaten. Jij zet je met enthousiasme in om het strategisch vermogen en de politiek-bestuurlijke antenne van de organisatie te vergroten. Je hebt een duidelijke visie, zowel op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering als op beleid en programma’s. Je anticipeert op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en vertaalt dit naar effecten voor beleid.
 • Je weet mensen met elkaar te verbinden. Vertrouwen en ruimte geven zijn daarbij de sleutelwoorden. Je bent gericht op interne en externe samenwerking en als netwerker pur sang weet je Leidschendam-Voorburg extern sterk op de kaart te krijgen. Je bent in staat om tijdig in te spelen op relevante ontwikkelingen in de omgeving, met een authentieke, open, ondernemende en innovatieve basishouding. Je weet anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en zo instemming te verkrijgen voor bepaalde plannen, ideeën of producten. Je bent koersvast, resultaatgericht en besluitvaardig, zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Je staat stevig in je schoenen en weet goed te balanceren tussen het bestuur en de organisatie en tussen het directieteam en het afdelingsmanagement.

Arbeidsvoorwaarden
Leidschendam-Voorburg biedt jou:

 • Een tijdelijk contract voor de duur van 12 maanden met de intentie om daarna over te gaan op een vast contract.
 • Een maximaal salaris van € 8.260,- per maand op basis van een 36-urige werkweek (salarisschaal 16), afhankelijk van je opleiding en ervaring.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% van het salaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering).
 • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten.
 • Een flexibele werktijdenregeling.
 • Een iPhone en iPad of laptop (MTC)

Werken bij Leidschendam-Voorburg…
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. De gemeente werkt met circa 650 medewerkers aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Als organisatie doet zij er alles aan om de medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier. Bijvoorbeeld door vorm te geven aan het nieuwe werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Het hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Men stimuleert eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid van de medewerkers. Men werkt flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk, vanuit eigen verantwoordelijkheid en zet in op zelfsturing. De lijnen zijn kort, men kent elkaar en weet wat er speelt. Dit alles doet men onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk dinsdag 9 juni 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.
Donderdag 18 juni 2020 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Maandag 22 juni 2020 persoonlijke pitches kandidaten
Maandag 29 juni 2020 1e gespreksronde
Maandag 13 juli 2020 2e gespreksronde
Donderdag 16 juli 2020 assessment

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Gemeente Leidschendam-Voorburg hecht als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Dit geldt ook voor het nagaan van referenties.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55
Associé Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55