Directeur Bedrijfsvoering (reactietermijn gesloten)

8887 Meerinzicht Harderwijk Vast (W&S) 36 uur p/w

Een transparant, rolvast en empathisch leider die zorgt voor eenheid en verbinding

Werken bij Meerinzicht betekent dat je niet voor één maar drie gemeenten werkt. Dit brengt een bijzondere dynamiek met zich mee, waarin je in partnerschap niet alleen het domein bedrijfsvoering naar een hoger plan kunt tillen, maar ook de diverse belangen van de samenwerkende gemeenten behartigt en daarmee de bestuurskracht van deze gemeenten versterkt. Je werkt dus niet alleen! Samen met de gemeentesecretarissen ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Het bestuur bepaalt de strategische agenda.

Meerinzicht is de samenwerking waarin de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hun uitvoerende, faciliterende en adviserende taken met betrekking tot bedrijfsvoering en sociaal domein hebben ondergebracht. Het is een groot en sterk samenwerkingsverband waarbij een goede dienstverlening en ondersteuning aan de gemeenten het hoofddoel van de organisatie is. Klantgerichtheid, een pro actieve serviceverlening en een hart voor de samenleving zijn hierbij heel belangrijk. En aangezien de samenleving continu verandert, is Meerinzicht ook blijvend in ontwikkeling.

Het bestuur van de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Meerinzicht wordt gevormd door de portefeuillehouders (wethouders) bedrijfsvoering van de drie gemeenten. De directieraad bestaat uit de drie gemeentesecretarissen.

Meerinzicht bestaat uit de domeinen Bedrijfsvoering en Sociaal, elk met een eigen domeindirecteur. Binnen domein Sociaal wordt samengewerkt op het gebied van zorg, werk en inkomen, inburgering, jeugdhulp en leerlingzaken. Onder domein Bedrijfsvoering vallen belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, inkoop, HRM, informatisering en automatisering, communicatie, juridische zaken en geo-informatie. Het domein Bedrijfsvoering is in twee fases (2015 en 2018) gevormd. De medewerkers van het domein Bedrijfsvoering werken verspreid over de drie gemeentehuizen. Binnen het domein werken ongeveer 250 professionals (ca. 240 fte) verdeeld over vijf afdelingen. Het domein Sociaal is gehuisvest in het stadhuis van Harderwijk.

De opgaven
De strategische doelstellingen voor de komende jaren luiden als volgt:

 • Cliënten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners zijn tevreden over de dienstverlening;
 • De medewerkers zijn tevreden over Meerinzicht als hun werkgever;
 • Meerinzicht functioneert binnen het gestelde financiële kader en is voorbereid op de toekomst.
 • Meerinzicht heeft de ontwikkeling ingezet om van een traditionele en aanbodgerichte bedrijfsvoering door te groeien naar een moderne vraaggestuurde uitvoeringsorganisatie. Als directeur bedrijfsvoering bouw je mee aan een toekomstbestendige bedrijfsvoeringsorganisatie.

Daarbij weet jij je weg te vinden in het spanningsveld waarin de gemeenten aan de ene kant doelmatigheid en eenduidigheid vragen en aan de andere kant van jou verwachten dat je hen op maat bedient, met begrip voor hun eigen cultuur en opvattingen over dienstverlening.

Missie & visie
Meerinzicht ondersteunt en adviseert de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van bedrijfsvoering en sociaal domein in hun dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties.

De klanten en medewerkers van Meerinzicht herkennen dat zij werken vanuit de kernwaarden Betrouwbaar, Ondernemend en Flexibel. Medewerkers werken graag voor Meerinzicht en waarderen de organisatie met een 8. De dienstverlening van Meerinzicht is betrouwbaar en voorspelbaar. Zij dragen daardoor bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering van de gemeenten. De kwaliteit van de dienstverlening van Meerinzicht is vanzelfsprekend en zij weten haar klanten en medewerkers te verrassen op positieve wijze. Meerinzicht ontwikkelt zich tot een, slagvaardige, transparant werkende en herkenbare organisatie van vakkundige professionals. De lijnen in de eigen organisatie en naar de drie gemeenten zijn kort.

Wat staat jou te doen als directeur domein Bedrijfsvoering?
Het werken binnen een samenwerkingsverband met vier organisaties maakt de rol complex en interessant. In dit uitdagende krachtenveld weet jij te luisteren en te verbinden, te prioriteren en keuzes te maken. Als directeur bedrijfsvoering ligt jouw focus op het excelleren op bestaande taken, het verder brengen van de organisatie Meerinzicht en het optimaliseren van de samenwerking. Je draagt zorg voor de realisatie van de opdrachten vanuit de gemeenten. Dit vraagt om heldere opdrachtformuleringen en een professionele partnerschapsrelatie. Je zorgt dat er zowel binnen de organisatie als met de opdrachtgevers afstemming plaatsvindt en dat de samenwerking optimaal verloopt. Als directeur bedrijfsvoering heb jij – samen met de directeur Sociaal – een cruciale verbindende rol tussen de werkorganisatie en de drie gemeenten. Je werkt direct samen en bent intensief betrokken bij zowel de gemeentesecretarissen als de afdelingsmanagers van Meerinzicht, zodat je deze schakelfunctie goed kunt vervullen.

Je bouwt verder aan wat er al staat en wat er is bereikt binnen het domein en borgt de continuïteit en stabiliteit. Jij zorgt voor de verdere inrichting van de uitvoeringsorganisatie, inclusief de daarbij behorende werkprocessen, bedrijfsvoering en uitvoering van het beleid. Je bent de verbindende factor tussen alle geledingen en processen. Je bent in staat om medewerkers hierin mee te nemen en om draagvlak te creëren voor jouw visie op de verdere ontwikkeling van Meerinzicht.

Je werkt koersvast vanuit de dialoog met je medewerkers. Je creëert heldere kaders en communicatielijnen, zorgt voor goede onderlinge afstemming en schept ruimte voor creativiteit en innovatie. Je bent een inspirerend boegbeeld voor de medewerkers. Resultaatgerichtheid, proces- en projectmatig werken, integriteit, openheid, dienstbaarheid, je kunnen aansluiten en verbindend vermogen zijn de belangrijkste competenties voor de directeur Bedrijfsvoering.

Wie ben jij?
Het onderhouden van relaties gaat jou gemakkelijk af. Je bent een positief kritische en plezierige gesprekspartner voor de netwerkdirectie, de andere stakeholders in het netwerk van domein Bedrijfsvoering en jouw collega-directeur Sociaal, met wie je uiteraard nauw samenwerkt. Jouw stijl van leidinggeven is situationeel: sturend, coachend en duidelijk. Je handelt vanuit vertrouwen en bent altijd respectvol.

Overige criteria:

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt een heldere visie op en kennis van bedrijfsvoering binnen een Gemeenschappelijke Regeling en binnen gemeenten;
 • Je bent een ervaren verandermanager met ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke managementpositie, bij voorkeur in een complexe organisatie;
 • Je hebt daarbij bewezen succesvol te zijn in het resultaatgericht aansturen van professionals;
 • Je weet een goede balans tussen draagvlak en daadkracht te behouden;
 • Je luistert goed, bent opmerkzaam en politiek-bestuurlijk sensitief;
 • Je bent een authentiek mens, reflectief en relativerend.

Wat heeft Meerinzicht jou te bieden?
De functie van directeur domein Bedrijfsvoering is gewaardeerd in schaal 15 (cao gemeenten). Het maximale salaris bedraagt € 8.381,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Meerinzicht kent verder uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Een individueel keuzebudget van 17,05%, dat is opgebouwd uit onder andere een eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Er zijn talloze manieren om dit te benutten (bijvoorbeeld ons fietsplan of als aanvulling op je reiskostenvergoeding);
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,21 per km (max. 40 km enkele reis, mogelijkheid om aan te vullen met het IKB) of je volledige reiskosten als je met het OV reist;
 • Een goede pensioenregeling bij het ABP;
 • Kortingen op verschillende aanvullende verzekeringen (IPAP, Loyalis, CS, IZA, Menzis of een van de andere privé verzekeringen).
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken en daarbij ook thuiswerk voorzieningen.
 • Een thuiswerkvergoeding van € 3,- per dag.
 • Een belevenis budget van € 1.000,- netto om een belevenis van je “bucketlist” af te schrijven als je vijf jaar in dienst bent.

Contact- en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 29 oktober 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft!

De data van de procedure zijn:

 • Week 44 & 45 Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 9 november 2023 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 16 november 2023 persoonlijke presentatie (door kandidaten)
 • 20 november 2023 2e gespreksronde
 • 24 november 2023 3e gespreksronde

Verder maakt een (ontwikkel)assessment onderdeel uit van de procedure. Deze staat gepland op maandag 27 november.

Ben je een van deze dagen verhinderd? Laat dit dan weten in je sollicitatie.

Om in dienst te kunnen treden bij Meerinzicht is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Senior adviseur Esther Dijkstra 073 - 612 06 55
Senior adviseur José Brus 073 - 612 06 55