Directeur Bedrijfsvoering (reactietermijn gesloten)

10304 Gemeente Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam Vast (W&S) 40 uur p/w

Een krachtige directeur met focus op de organisatieontwikkeling en oog voor de mens.

De opgaven

Als directeur bedrijfsvoering werk je nauw samen met de gemeentesecretaris. Jouw focus ligt met name op de interne organisatie: je hebt de dagelijkse leiding over de organisatie en zorgt voor samenhang tussen en met de verschillende teams. Je stimuleert samenwerking binnen en buiten de organisatie, geeft ruimte en vertrouwen en je hebt oog voor de waarden rust, relatie en regie. Je bent de verbindende speler die beschikt over een helikopterview. De volgende uitdagingen staan je te wachten:

Opdrachtnemer doorontwikkeling gemeentelijke organisatie
De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil een netwerkorganisatie worden. Jij bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de organisatie op basis van de aanbevelingen van een onderzoeksrapport uit november 2020, een “advies over de netwerkorganisatie in december 2022” en een “advies over de robuustheid van de organisatie uit april 2023”. Je versterkt het sturend collectief, versterkt de bedrijfsvoering en houdt de basis op orde, passend bij de omvang van de gemeente.

De directeur bedrijfsvoering is de verbindende factor tussen de verschillende disciplines
Je zorgt voor de onderlinge verbinding en aansturing van de sleutelfiguren in de organisatie. Je bent als directeur bedrijfsvoering een gesprekspartner voor bestuurders en een klankbord voor de bestuurders met de portefeuilles financiën en P&O.

Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering
Je bent ambtelijk opdrachtgever voor bedrijfsvoeringopgaven zoals de planning- en control cyclus. Je bent kritisch ten opzichte van het proces en het resultaat van de cyclus. Je bent rolvast als het gaat om de diverse taken die een ieder in dit proces heeft. Je vertaalt de inhoudelijke opgaven naar bedrijfsvoeringsprocessen en geeft hier invulling aan. Uiteraard sta je voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Stevige partner in de regio
Hardinxveld-Giessendam heeft veel van de bedrijfsvoeringsprocessen ondergebracht bij de Servicegemeente Dordrecht. Dat betekent dat je de eerste accounthouder en het aanspreekpunt bent voor de Servicegemeente. Tevens weet je als afnemer van de Servicegemeente de belangrijkste innovatiepunten voor de bedrijfsvoering voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam in te brengen en nadere afspraken hierover te maken.

Over jouw rollen
Als directeur bedrijfsvoering ben je samen met de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de organisatie. Ieder in zijn eigen rol en met zijn eigen persoonlijkheid. Je bent adviseur van het college van B&W. Je weet opgaven te vertalen naar concrete resultaten en durft ook aan te geven wat daarvoor nodig is. Je hebt oog voor ieders rol en daar stuur je op. Een veilige werkomgeving waar ambtenaren met plezier en in vertrouwen werken is voor jou vanzelfsprekend.

Wie ben jij?
Je hebt een academisch werk- en denkniveau, een financiële of juridische achtergrond is een pré. Daarnaast heb je ervaring met het doorontwikkelen van organisaties en heb je een visie op netwerkorganisaties.

Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

  • Je bent een verbinder: je weet het beste uit mensen te halen, bent zichtbaar en aanspreekbaar. Je bent intrinsiek gericht op samenwerken, zowel binnen de organisatie als met het bestuur.
  • Je weet vanuit een warme zakelijkheid prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Je stuurt op resultaten en gemaakte afspraken.
  • Je toont natuurlijk leiderschap en staat stevig in je schoenen. Je hebt oog voor de mens en bent empathisch. Humor en relativering zijn onderdeel van je kwaliteiten.
  • Je staat open voor feedback en stimuleert mensen te reflecteren op patronen, waarbij je het goede voorbeeld geeft.
  • Je weet de belangen van de organisatie voor het voetlicht te brengen bij de regionale partners.

Hardinxveld-Giessendam: met en voor elkaar!
Hardinxveld-Giessendam is een ondernemende gemeente van ruim 18.500 inwoners met een lange maritiem-industriële traditie en een groot bedrijvennetwerk. De kernen binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn Boven-Hardinxveld en Giessendam-Neder-Hardinxveld. Hier hebben de inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren.

Als organisatie stelt zij de inwoners en bedrijven centraal en gaat zij uit van de kracht van de samenleving. Werken in Hardinxveld-Giessendam betekent werken in een saamhorige omgeving, waar de betrokkenheid en loyaliteit groot is, evenals de flexibiliteit. Er wordt gewerkt vanuit vakmanschap en betrokkenheid vanuit de kernwaarden: passie, aandacht, verbinden, lef en vertrouwen. De organisatie kent een platte structuur met korte lijnen. De medewerkers doen het samen en met elkaar.

Hardinxveld-Giessendam is sinds 2018 onderdeel van de regio Drechtsteden waarin de organisaties actief met elkaar samenwerken, zowel op inhoud als op het gebied van de bedrijfsvoering. Daarnaast werken we op inhoudelijke thema’s samen in de Alblasserwaard.

Over het bestuur en de organisatie
Hardinxveld-Giessendam telt 17 raadsleden, verdeeld over 5 politieke partijen. Het college kent naast de burgemeester drie wethouders in een coalitie van T@B, SGP en CU.

De ambtelijke organisatie bestaat uit ongeveer 150 medewerkers. De organisatie werkt volgens het netwerkmodel en met teams die met elkaar een doorontwikkeling maken. Binnen de organisatie is er behoefte aan een duidelijke koers van de organisatie. De basis is hiervoor beschreven in het document “Op weg naar een netwerkorganisatie” uit 2022. De focus moet liggen op het nader afbakenen van de kaders, taken en bevoegdheden. Dit vraagt van je dat je kijkt wat past binnen de organisatie, je heldere lijnen uitzet, eigenaarschap ontwikkelt en talenten ziet binnen de organisatie.

Wat heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam jou te bieden?
De gemeente Hardinxveld-Giessendam biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 6993,- bruto per maand op basis van 36-urige werkweek (functieschaal 13).

Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget (17.05% van het salaris) dat je naar eigen behoefte kunt besteden. Verder bieden we je een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen en een pensioenregeling bij het ABP.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie of de documenten: “Advies over de netwerkorganisatie” en ”Advies over de robuustheid van de organisatie“, kan je contact opnemen met Wilma Atsma of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 26 november 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

  • 29/30 november adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
  • 5 december cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
  • 11 december persoonlijke presentatie (door kandidaten)
  • 13 december 1e gespreksronde
  • 21 december 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55