Directeur

9383 Gemeente Geertruidenberg Vast (W&S) 40 uur p/w

Resultaatgerichte directeur met accent op (organisatie)ontwikkeling en bedrijfsvoering in brede zin.

Geertruidenberg
Gemeente Geertruidenberg telt ruim 21.000 inwoners, verdeeld over drie kernen: Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. De verbinding met de rijkswegen A59 en A27 en waterwegen Amer/Bergsche Maas, het toeristisch aanbod van vestingstad Geertruidenberg én het nabij gelegen Nationaal Park de Biesbosch, versterken de aantrekkingskracht en positie van de gemeente. Geertruidenberg heeft de ambitie een moderne gemeente te zijn met voorzieningen voor iedereen.

Organisatie
De organisatie (ca. 170 medewerkers) kent een platte structuur met twee managementlagen. De tweehoofdige directie bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeur. Het managementteam bestaat uit vijf clustermanagers en bereidt besluiten voor. De directeur draagt zowel verantwoordelijkheid voor het managementteam als het directieteam. Daarnaast ligt zijn/haar focus voornamelijk op de organisatie(ontwikkeling) en de bedrijfsvoering in de breedste zin.

Geertruidenberg is in ontwikkeling. Zij ambieert een wendbare organisatie te zijn, die optimaal schakelt op veranderingen. Een organisatie die meebeweegt op de dynamiek van de samenleving, bedrijven en organisaties. Naast wendbaarheid zijn kwaliteit, integraliteit en veranderingsbereidheid bij de medewerkers daarbij van belang. Medewerkers krijgen ruimte en vertrouwen om zich te ontwikkelen en worden gestimuleerd eigenaarschap te tonen. Men wenst vanuit de kernwaarden betrokken, ondernemend en professioneel te werken en zich te richten op netwerken en partnerschap. Door talenten te benutten en continu te zoeken naar vernieuwing kan men sterk blijven en maakt men zich klaar voor de toekomst.

Om deze ambitie te realiseren, richt Geertruidenberg zich op twee zaken: opgavegericht werken en werken vanuit zelforganiserende teams. Lees het Koersdocument voor meer informatie over de organisatieontwikkeling en specifiek deze twee pijlers.

Opgaven

Organisatieontwikkeling
Als directeur speel jij een cruciale rol als het gaat om het invulling geven aan het koersdocument. Dit jaar is men gestart met het gefaseerd uitrollen van opgavegericht werken en werken vanuit zelforganiserende teams. De organisatie bevindt zich deels in de implementatiefase, op sommige onderdelen nog in een experimenterende fase. Vanuit jouw ervaring en/of affiniteit met organisatieontwikkeling lever je hier een stevige bijdrage aan. Jij hebt visie, zorgt dat de organisatie koers houdt en weet verandering teweeg te brengen. Daarnaast wordt jou gevraagd om ruimte te geven; ruimte om te experimenteren, ruimte om fouten te maken en ruimte om uiteindelijk vooruit te komen. Met jouw enthousiasme weet jij mensen mee te krijgen en een boegbeeld te zijn voor de medewerkers.

Vergroten strategisch vermogen
Als directeur ben jij verantwoordelijk voor het functioneren en de ontwikkeling van de organisatie. De organisatie kan de neiging hebben zich vooral met de operatie bezig te houden. Daarom heb jij als directeur een belangrijke rol in het vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie en het uitzetten van de strategische lijnen. Jij weet jouw strategische visie en drive over te brengen op de rest van de organisatie. Een aantal zaken waarin dit o.a. tot uiting komt zijn:

Jij hebt een heldere visie op opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Je neemt de organisatie hierin mee en bent scherp op ieders rol. Duidelijke verwachtingen, prioritering, randvoorwaarden, communicatie en resultaatafspraken zijn hierbij van groot belang.

Als directeur geef jij vanuit strategisch oogpunt sturing aan o.a. de opgave Duurzaamheid en het programma Omgevingswet.

Jij bent verantwoordelijk voor het aansturen, coachen en motiveren van de clustermanagers. Waar nodig spreek je hen ook aan, zodat gewenste resultaten worden bereikt. Je hebt hiermee een belangrijke bijdrage in de slagvaardigheid en (door)ontwikkeling van het managementteam. Richting hen heb jij veelal een opdrachtgevende rol.

Meer resultaatgericht
Als directeur stuur jij op resultaat; je maakt afspraken over de te behalen resultaten en stelt daarbij prioriteiten. Jij stimuleert eigenaarschap onder medewerkers en laat medewerkers verantwoordelijkheid voelen en nemen voor hun werk. Iemand ‘is ervan’ en vanuit menselijke zakelijkheid heb jij altijd het resultaat voor ogen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent als lid van het directieteam medeverantwoordelijk voor het initiëren en stimuleren van ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. Je hebt daarbij specifieke aandacht voor de ontwikkeling van coachend leiderschap en de ontwikkeling van de taakvolwassenheid van medewerkers;
 • Je bent verantwoordelijk voor het (doen) initiëren, ontwikkelen, evalueren en bijstellen van de lange termijn visie en –doelen en strategie. Dit doe je in nauw overleg met de gemeentesecretaris en het college. Je anticipeert op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en vertaalt dit naar effecten voor beleid;
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van diverse programma’s en initieert en stuurt op gemeente brede projecten en bestuursopdrachten;
 • Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen, informeren en adviseren van het college van burgemeester en wethouders;
 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de integrale samenhang van en afstemming in de organisatie ten behoeve van beleidsontwikkeling, -vorming, -uitvoering en monitoring. Je draagt mede zorg voor de eindtoets inzake integraliteit van advisering en inzake besluitvormingsrijpheid van stukken;
 • Je bent plaatsvervangend gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Persoonsprofiel
Je hebt academisch werk- en denkniveau. Daarnaast beschik je over managementervaring, ervaring met projectmatig en programmatisch werken en ben je gewend te acteren in een complexe maatschappelijke politiek-bestuurlijke organisatie. Aangezien jij verantwoordelijk bent voor de aansturing van de opgave Duurzaamheid en het programma Omgevingswet, is ervaring met het Ruimtelijk Domein een pre. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je beschikt over strategische denkkracht en buigt je graag over strategische vraagstukken. Jij zet je met enthousiasme in om het strategisch vermogen van de organisatie te vergroten.
 • Je hebt een duidelijke visie, zowel op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering als op beleid en programma’s.
 • Je bent resultaatgericht en besluitvaardig, zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen.
 • Je bent krachtig; je staat stevig in je schoenen en weet goed te balanceren tussen het bestuur en de organisatie en tussen het directieteam en het managementteam.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent open, benaderbaar en kan goed luisteren. Vanuit een coachende basishouding motiveer jij mensen en geef jij hen ruimte voor groei en ontwikkeling.
 • Je bent in staat om tijdig in te spelen op relevante ontwikkelingen in de omgeving, met een authentieke, open, ondernemende en innovatieve basishouding. Daarnaast vind je het leuk om te pionieren.
 • Je bent een absolute verbinder. Met het oog op de schaalgrootte van de gemeente ben je gericht op interne en externe samenwerking.
 • Je hebt een goed relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden
Geertruidenberg biedt je, afhankelijk van je ervaring, een salaris van maximaal € 6.240,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13, salarispeil 1 januari 2020). Bij excellente en bewezen staat van dienst behoort een toelage tot de mogelijkheden.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van directeur en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren. In verband met de feestdagen hanteren we een verlengde reactietermijn. De vacature staat open tot en met 5 januari 2020.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

8 t/m 17 januari adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)
22 januari cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
12 februari persoonlijke pitches kandidaten
17 februari 1e gespreksronde
20 februari 2e gespreksronde

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs
Associé Boudewijn Marinussen