Concerndirecteur met portefeuille Ruimte

10542 Gemeente Leidschendam-Voorburg Leidschendam Vast (W&S) 36 uur p/w

Concerndirecteur met portefeuille Ruimte

max. € 9.614, – (schaal 16)

Ben jij iemand die met een inspirerende visie, regie en leiderschap

voor een dynamische gemeente van betekenis wil zijn?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Organisatie

“Een organisatie die groot genoeg is voor uitdagende projecten, klein genoeg om geen nummer te zijn”.

Gemeente Leidschendam-Voorburg bestaat uit drie unieke kernen, met elk een eigen karakter en een rijke cultuur. Het bezit de charme van een dorp en de uitdagingen van een grote stad. Midden in de Randstad, met veel groen en ruimte, is de gemeente aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te verblijven. Inmiddels wonen er ruim 76.000 mensen en de gemeente groeit nog steeds. Het sfeervolle en karakteristieke kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken.

De lijnen zijn kort en de deur staat altijd voor iedereen open binnen alle lagen van onze gemeente. De organisatie zit zogezegd in transitie waarin we meer willen gaan van familiecultuur naar familiebedrijf. Dat betekent dat we de goede dingen van onze familiecultuur willen behouden maar met heldere afspraken en duidelijke resultaten waar we elkaar op durven aanspreken.

Je gaat onderdeel uitmaken van de concerndirectie bestaande uit de gemeentesecretaris/ algemeen directeur, concerndirecteur sociaal domein en de huidige positie. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor 9 afdelingen (zie organogram). Je werkt nauw samen met afdelingshoofden en teamleiders binnen de afdelingen MRO, Stadsbeheer (SB) en Project Management en Advies (PMA).

Wat ga je doen als directeur Ruimte?

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente een ontwikkeling ingezet naar een wendbare, sensitieve en resultaatgerichte organisatie die onze inwoners en de maatschappelijke opgaven centraal stelt en een gewaardeerde en zelfbewuste samenwerkingspartner is voor lokale en regionale partners.Kernwaarden als vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen, verbeteren en verbinding maken, vindt men hierin belangrijk en deze basisprincipes moeten je zogezegd als een jas passen. Zo geef je elkaar de ruimte en het vertrouwen zodat ieder binnen heldere resultaatsafspraken zijn/haar taken kan uitvoeren.

Met je collega-directeuren en de afdelingshoofden ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen, informeren en (strategisch) adviseren van het college. Je draagt bij aan het vergroten van het strategisch vermogen en de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van de organisatie. Je lobbyt voor een stevige positie van Leidschendam-Voorburg in de regio. De gemeente zet in op het bouwen van bruggen met de lokale samenleving en het benutten van de meedenkkracht van de inwoners. In het regionale krachtenveld ontwikkelt de gemeente zich richting een zelfbewuste samenwerkingspartner.

Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het (doen) initiëren, ontwikkelen, evalueren en bijstellen van de lange termijnvisie, doelen en strategie. Tevens heb je de regie op de planning & control cyclus en de daarbij behorende instrumenten en stuur je aan op bedrijfsvoering kaders. Er spelen grote opgaven in het ruimtelijk domein, zoals de ontwikkeling van zowel verstedelijkt gebied als buitengebied, de realisatie van woningbouw, de aanpak van de mobiliteits- en energietransitie, de doorontwikkeling van het programma duurzaamheid en de regionale samenwerking in ruimte voor bedrijventerreinen.

Om maatschappelijke resultaten en collegedoelen te bereiken, stuur je afdelingshoofden en programmamanagers, waar je ambtelijk opdrachtgever van bent, in je domein aan. Samen zijn jullie, ieder vanuit de eigen rol, taken en plichten, verantwoordelijk voor prestaties in het ruimtelijk domein. Je stuurt binnen jouw domein op een krachtige keten van beleid, uitvoering en beheer en een vloeiende aansluiting tussen lijn- project- en programmawerkzaamheden.

Wanneer er problemen zijn, stimuleer je intern en extern om met elkaar mee te denken en elkaars positie en belangen te begrijpen. Hierbij houd je de verantwoordelijkheden en beslissingsmomenten helder (rolvastheid). Je durft buiten de kaders op een creatieve manier buiten de kaders te denken en initiatieven te nemen.

Wie ben je?

Je bent een toegankelijk, oprecht en resultaatgericht persoon die het vanuit nature leuk vindt om zowel intern als extern samenwerkingen aan te gaan en uit te breiden met als doel ambities te realiseren. Je hebt een no-nonsense mentaliteit en bezit over een goed relativeringsvermogen met een dosis humor. Teamspeler, mensgericht, evenwichtig, kalm en zelfbewust zijn de sleutelwoorden voor jouw persoonlijkheid.

Je bent in staat om tijdig in te spelen op relevante ontwikkelingen in de omgeving en werkt opgavegericht met een rustige, authentieke, open, ondernemende en innovatieve basishouding. Je bent koers- en rolvast en neemt doelgericht besluiten zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Je staat stevig in de schoenen en weet je goed te balanceren tussen het bestuur en de organisatie en tussen het directieteam en het afdelingsmanagement.

Met strategisch denkkracht weet je ambities te vertalen naar concrete acties en resultaten. Je zet je met enthousiasme in om het strategisch vermogen en het ambtelijk en bestuurlijk samenspel te versterken. Je hebt een duidelijke visie, zowel op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering als het ruimtelijk domein. Je anticipeert op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en vertaalt dit naar effecten voor beleid en uitvoering.

Als concerndirecteur ben je met het oog op toekomstvisie met de collega-concerndirecteur en de gemeentesecretaris/algemeen directeur de spil in de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie en tussen gemeente en diverse samenwerkingspartners. Je bent als concerndirecteur verantwoordelijk voor het ruimtelijk domein, maar ook voor de verbinding tussen de domeinen.

Eindverantwoordelijke managementervaring in het Ruimtelijk Domein is een grote pre. Je hebt aantoonbare ervaring met het opereren binnen een complexe maatschappelijke politiek-bestuurlijke organisatie met daarnaast kennis van projectmatig en programmatisch werken.

Arbeidsvoorwaarden

Leidschendam-Voorburg biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 9.614, – bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 16). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en volop persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten. Een flexibele werktijdenregeling en een iPhone en laptop (MTC).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wilma Atsma of Bea Halewijn via 073 – 612 06 55. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 2 april 2024 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button op deze pagina (rechtsonder)

De data van de procedure zijn gepland.

  • Week 14 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
  • 10 april 2024 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
  • 17 april 2024 persoonlijke presentatie (door kandidaten)
  • 22 april 2024 1e gespreksronde
  • 24 april 2024 2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure

Gemeente Leidschendam-Voorburg hecht als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren ook tot de selectieprocedure. Dit geldt ook voor het nagaan van referenties.

Associé Wilma Atsma
Senior adviseur Bea Halewijn