concerndirecteur bedrijfsvoering (11851)

11851 Gemeente Deurne Deurne Interim 32 uur p/w

Voor de gemeente Deurne zijn wij op zoek naar een interim concerndirecteur bedrijfsvoering, in verband met het vertrek van het huidige afdelingshoofd

aantal uren per week 24-32 uur

periode: 1 mei 2024 – tot en met december 2024

De gemeente Deurne heeft in 2023-2024 een (cultuur)ontwikkeltraject voor de leiding doorlopen. De gemeente verbreedt nu dit ontwikkeltraject naar medewerkers en bezint zich op de accenten voor de doorontwikkeling van de leiding voor de komende tijd. Daarnaast doorloopt de gemeente een organisatieontwikkel traject om zo meer planmatig, procesmatig, beheersbaar en voorspelbaar te gaan werken; focus ligt op het integraal met elkaar werken middels een concernplanning, die door vertaald dient te worden in afdelings-, team- en individuele plannen en sturing- en monitoringsinstrumenten.

Ook zal binnen de gemeente Deurne een organisatorische heroverweging van de organisatie inrichting plaatsvinden, waarbij o.a. de organisatorische entiteit van afdelingen verdwijnt en de rol van afdelingshoofd verdwijnt. Dit vraagt een herverdeling van rollen en taken en het ontwikkelen van zittende collega’s in die richting.

Wat ga je doen?

Als resultaatgerichte en ervaren manager ben je:

 • het aanspreekpunt voor alle overkoepelende zaken van de afdeling Bedrijfsvoering, zowel voor bestuurders als voor medewerkers. Daarnaast zal je actief bijdragen aan de organisatieontwikkeling en het bestendigen van ingezette ontwikkelingen. Specifiek van de afdeling Bedrijfsvoering vraagt dit een doorontwikkeling en professionalisering van eigen taken en van de ondersteuning aan de inhoudelijke afdelingen. Naast drie teamleiders stuurt het afdelingshoofd ook een eigen team aan. Dit team bevat de rollen van ICT-strategie, FG, CISO, PO en procesadviseur.
 • Je bent in staat om inspirerend en coachend aan te sturen en het motiveren van medewerkers (strategie en visie)
 • Je levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van medewerkers richting de gewenste rollen
 • Je hebt affiniteit met alle bedrijfsvoering aspecten van de organisatie incl. informatiemanagement, processen, informatiebeveiliging, risicomanagement, control, enz.
 • Je zorgt voor teamontwikkeling en -samenwerking
 • je bent sparringpartner in beleidsvorming op strategisch niveau
 • Je draagt zorg voor samenwerking met andere teams
 • Je stuurt op het behalen van doelstellingen (jaarplan / prioriteiten)

Wie ben jij?

 • Je bent een stevige persoonlijkheid, die zich niet van de wijs laat brengen, met (ruime) ervaring in:
 1. koers zetten en houden vanuit een verbindende en coachende stijl
 2. affiniteit met bedrijfsvoering
 3. veranderprocessen
 4. bestuurlijk-ambtelijk samenspel
 5. verbinding kunnen leggen met het ontwikkeltraject van Deurne, daar een bijdrage in leveren zonder dominant te zijn.
 6. Je moet ook kunnen fungeren als sparringpartner voor de gemeentesecretaris / algemeen directeur.
Senior adviseur Ineke Journee 06-24847711