Concerncontroller

9931 Hoogheemraadschap van Delfland Vast (W&S) 40 uur p/w

Wil je werken bij een organisatie die er écht toe doet? Die zich met actuele maatschappelijke thema’s bezighoudt en het verschil maakt in deze tijd? Het hoogheemraadschap van Delfland is zo’n organisatie. Grote opgaven als klimaatverandering, invoering van de Omgevingswet en duurzaamheid vragen met het oog op de toekomst om nieuwe manieren van denken en werken. Kortom, dé plek om echt van betekenis te zijn voor de wereld om ons heen.

Organisatie
Het Hoogheemraadschap van Delfland (ca. 450 FTE) is volop in ontwikkeling. Het belang van samenwerking met partners in de regio waarbij de maatschappelijke vraagstukken centraal staan wordt alsmaar groter. Van de organisatie vraagt dit om op een effectieve, omgevingsgerichte en efficiënte manier te werken. In het kader hiervan is onder de noemer ‘Samenspel’ een organisatieontwikkelingstraject in gang gezet, waarin er veel aandacht is voor de manier waarop men met elkaar en de omgeving samenwerkt. Vanuit het oogpunt van integraliteit en slagvaardigheid is de topstructuur gewijzigd naar een directiemodel waarbinnen met portefeuilles wordt gewerkt (organogram).

In ‘Samenspel’ heeft Delfland een drietal leidende principes geformuleerd voor haar manier van werken. Men wil werken vanuit maatschappelijke opgaven en in verbinding met de maatschappij. Daarnaast wil men ontwikkelen en verbeteren door te leren en wil men een ambitieuze uitvoeringsgerichte organisatie zijn.

Opgaven en rolinvulling
Vanuit ‘Samenspel’ wordt van de gehele organisatie een (door)ontwikkeling gevraagd en daarmee ook een andere rol en andere vaardigheden van zowel jou als concerncontroller als van de mensen in het team. Als concerncontroller faciliteer en coach je hierin.

Als concerncontroller stel jij je op als proactieve meedenkende adviseur die als gewaardeerd gesprekspartner van het managementteam functioneert. Je verbindt je gemakkelijk aan mensen en weet wat er in de organisatie speelt door goed te luisteren. Hierop baseer je vervolgens jouw weloverwogen adviezen.

Vanzelfsprekend lever je een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling en verbetering van de financiële sturing en beheersing. Met oog voor de lange termijn kijk jij vooruit in de financiële planning. Je zorgt dat de afdeling tijdig en adequaat reageert op ontwikkelingen. In de doorontwikkeling van jouw rol en jouw team ligt nadruk op onderstaande opgaven:

De concerncontroller geeft leiding aan een afdeling die bestaat uit verschillende disciplines: privacy, audit en control. Jij weet hen bij elkaar te brengen, met de blik naar buiten. Jij realiseert een klimaat van samenwerking en zorgt ervoor dat mensen elkaar snel weten te vinden. Jij stuurt op gezamenlijke doelen en creëert op deze manier meer samenhang binnen de afdeling. Je prikkelt en stimuleert medewerkers om met een integrale blik naar vraagstukken te kijken. Daarnaast vergroot je de betrokken- en verbondenheid met de rest van de organisatie, zonder de onafhankelijke positie te verliezen. Het tonen van eigenaarschap en proactiviteit zijn voor jou de basis.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je ondersteunt en adviseert directie en management (on)gevraagd over de volledige breedte van de concerncontrol-aspecten, de doelstellingen van het bestuursprogramma, het jaarwerkplan, het beleidsplan, de (meerjaren)begroting, management- en bestuursrapportages, de jaarverslaglegging en beleidsevaluatie;
 • Je ontwikkelt en implementeert een effectief control-instrumentarium en geeft vorm aan een onafhankelijke concernbrede controlfunctie;
 • Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren en aansturen van de afdeling;
 • Je treedt op als adviseur van directie en management ten aanzien van bedrijfsvoerings- en beheersingsvraagstukken;
 • Je adviseert het (dagelijks) bestuur via de directie of indien nodig rechtstreeks over vraagstukken met aspecten van financiën en control;
 • Je adviseert proactief en ondersteunt met je team (het proces van) de (meerjaren)begroting, jaarverslaglegging en beleidsevaluatie;
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de analyse- en besturingssystemen en voor de ontwikkeling en instandhouding van het risicomanagementsysteem;
 • Je spreekt directie en management aan indien niet volgens de afgesproken kaders wordt gewerkt;
 • Je legt verantwoording af aan de secretaris-directeur over de bruikbaarheid van de geleverde bijdragen aan het strategisch concernbeleid en de kaders en de adviezen en over de doeltreffendheid van concerncontrol.

Persoonsprofiel

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en hebt brede kennis op het gebied van bedrijfskunde, bedrijfseconomie en (management)informatievoorziening. Vanwege jouw kennis en/of ervaring heb je van nature overwicht en functioneer jij als het financiële geweten van de organisatie. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:
 • Als leidinggevende stimuleer je anderen in hun ontwikkeling tot het behalen van maximale resultaten en vertoon je voorbeeldgedrag. Jij faciliteert en coacht hen, daagt hen uit om verantwoordelijkheid te nemen en stimuleert verbetering en innovatie;
 • Je draagt bij aan het ontwikkelen van een visie voor jouw organisatieonderdeel en draagt die visie vanuit samenspel actief uit en inspireert anderen dit ook te doen;
 • Je hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen;
 • Je bent gericht op samenwerking. Je initieert en stimuleert (nieuwe) samenwerkingsvormen en -verbanden;
 • Je toont ondernemerschap. Je signaleert intern en extern nieuwe kansen en benut die;
 • Je bent initiatiefrijk en creatief. Je komt met verfrissende ideëen;
 • Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel. Je neemt verantwoordelijkheid voor eerlijk, betrouwbaar en ethisch handelen en stimuleert anderen hierin;
 • Je bent open en aanspreekbaar. Je weet anderen te motiveren vanuit jouw coachende basishouding. Jij geeft hen ruimte voor groei en ontwikkeling;
 • Je bent resultaatgericht. Je stelt doelen en geeft ruimte, maar stelt ook kaders.

Arbeidsvoorwaarden
Delfland biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.900,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 15 oktober 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van concerncontroller en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Week 43/44 oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
Donderdag 29 oktober 2020 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Vrijdag 6 november 2020 persoonlijke pitches kandidaten
Donderdag 12 november 2020 1e gespreksronde
Dinsdag 17 november 2020 2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Hoogheemraadschap van Delfland
In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad, zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Het hoogheemraadschap werkt met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

De aanwezigheid van stad en platteland, de economische belangen van de glastuinbouw, de nabijheid van kennisinstituten als Deltares, de Technische Universiteit en de politiek-bestuurlijke context maken van Delfland een boeiende werkomgeving.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55
Associé Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55