Concerncontroller

9537 Gemeente Wageningen Vast (W&S) 40 uur p/w

Een stevige adviseur met oog voor de professionalisering van de organisatie. Vertrouwenwekkend, conceptueel en sterk verbindend op inhoud en proces.

Werken bij gemeente Wageningen vraagt iets van je, maar daar krijg je ook veel voor terug. Je krijgt ruimte om te innoveren en kan meebouwen aan een organisatie die wil werken met zelforganiserende teams. Samen met je collega’s sta je voor de afgesproken resultaten en kwaliteit. Of het nu gaat om de dienstverlening of het maken van plannen; de inwoner staat centraal. De gemeente hecht ook veel waarde aan plezier in het werk. Dit alles in een uniek Stadhuis midden in Wageningen.

Opgaven en rolinvulling
De rol van concerncontroller is relatief nieuw binnen de organisatie. Het is dan ook aan jou om deze functie verder vorm te geven. Vanzelfsprekend staan professionalisering en doorontwikkeling hoog op de agenda. Als concerncontroller stel jij je op als proactieve meedenkende adviseur. Je bent samenwerkingsgericht, maar bent ook stevig als persoon. Belangrijke elementen voor succesvolle rolinvulling zijn:

Je bent in staat om met een brede blik te kijken. Je verbindt je gemakkelijk aan mensen en weet wat er in de organisatie speelt door goed te luisteren. Op basis hiervan weet je anderen te bewegen en te verleiden om tot een succesvolle integrale samenwerking te komen.

Je ziet erop toe dat er voldoende checks and balances aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de gekozen beleidsdoelen worden gerealiseerd. Dit alles vanuit de kernvraag: is de gemeente Wageningen in control?

Je trekt nauw op met bestuur, directie, managers, bestuurs- en organisatieadviseurs, de (senior) financieel adviseurs en adviseurs op gebied van AO/IC en informatieveiligheid. In de advisering maak je aantoonbaar gebruik van de kennis van maatschappelijke en politiek strategische ontwikkelingen en de vertaling hiervan naar beleid en instrumenten. Je bent daarbij een ambassadeur van data-gericht werken. De komende periode ligt de nadruk op het creëren van een overkoepelend (in)zicht op het toenemend aantal audits en controles.

Je adviseert (on)gevraagd aan directie en managers over (strategische) knelpunten ten aanzien van genoemde onderwerpen. Je neemt als adviseur van de directie wanneer relevant deel aan de MT-vergaderingen.

Bekijk het uitgebreide informatiepakket voor verdere verdieping in de gemeente en haar opgaven.

Taken en verantwoordelijkheden
De rol van concerncontroller kenmerkt zich door aandacht voor de brede control functie op de volgende punten:

 • Je ziet erop toe, dat risico’s en beheersmaatregelen periodiek worden geactualiseerd. Stelt een concernrapportage op over de omvang van de risico’s en de kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen en doet waar nodig verbetervoorstellen;
 • Je beoordeelt wat er moet gebeuren om meer in control te komen. De producten en adviezen dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van een betrouwbare en toekomstbestendige organisatie;
 • Je adviseert vanuit een onafhankelijke rol en positie, (on)gevraagd als sparringpartner van management, directie en bestuur over:
 • het realiseren van de (strategische) doelen van de gemeente, door met een brede bedrijfskundige blik te adviseren over de risico’s, haalbaarheid en doelmatigheid van investeringen, projecten, beleidsvoorstellen, initiatieven, informatieveiligheid, toekomstverkenningen en de kwaliteitsontwikkeling van de organisatie;
 • de kwaliteit en de doelmatigheid van bedrijfsprocessen en de effectiviteit van de gemeentelijke producten;
 • de totstandkoming en verdere doorontwikkeling (professionalisering) en besluitvorming van de (bestuurlijke) planning en control (P&C) instrumenten en afzonderlijke P&C producten;
 • het op korte termijn ontwikkelen en implementeren van de rechtmatigheidsverantwoording en die doorontwikkelen naar het In Control Statement (ICS); college- en raadsvoorstellen op juridische, financiële en beleidsmatige aspecten en op de kwaliteit van deze stukken in zijn algemeenheid;
 • Je hebt inzicht in de resultaten van de strategische beleidsplanning, beleidsontwikkeling en de financiële prestaties.

Persoonsprofiel
Naast een passende achtergrond waarbij werk- en denkniveau aansluit op de inhoud van de functie, heb je ervaring in een vergelijkbare werkomgeving.
Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Opereert zelfstandig in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Natuurlijk topadviseur en verbinder die in staat is om nieuwe verbindingen te leggen en ontwikkelingen te stimuleren.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en weet in een complexe omgeving het overzicht te bewaren.
 • Je beschikt over een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Je bent een kenner van en vaandeldrager voor procesgericht werken en weet anderen hierin te faciliteren.
 • Je beschikt over een helicopterview, scheidt hoofd- van bijzaken en hebt gevoel voor fasering en timing. Een goede balans tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid is essentieel.
 • Als teamspeler lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de organisatie.

De concerncontroller stuurt op betrouwbare informatiestromen en vormt het professioneel-kritisch geweten van bestuur en organisatie. Weet wat er nodig is wat betreft stuurinformatie, kritische bedrijfsprocessen en control op zowel bestuurlijk, management als medewerkersniveau.

Arbeidsvoorwaarden
Wageningen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal

€ 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Het betreft een contract voor 12 maanden, met de intentie om daarna over te gaan op een vast dienstverband.

De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 4 april 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van concerncontroller en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

De data van de procedure zijn gepland.
14 april 2021 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
21 april 2021 persoonlijke pitches kandidaten
23 april 2021 1e gespreksronde
28 april 2021 2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Over de organisatie
Binnen de gemeente Wageningen wordt gewerkt in zes teams; Sociale dienstverlening, Publieke dienstverlening, Beheer en Realisatie, Beleid en Projecten, Facilitair en Bedrijfsvoering. Daarnaast is er sprake van een compacte staf bestaande uit Bestuursadvies en Organisatieadvies. De concerncontroller vindt hierin zijn/haar thuisbasis.

De managers zijn integraal eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke doelen, resultaten en PIJOFACH-zaken van het eigen team, en ook voor een goede afstemming daarover met andere managers en de directie.

Over Wageningen
Wageningen is een mooie universiteitsstad met een internationaal karakter. Als City of Life Sciences werkt Wageningen volop aan de kwaliteit van leven, te denken valt hierbij aan innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Wageningen is ook Stad der Bevrijding, ieder jaar wordt dit groots herdacht en gevierd op 4 en 5 mei. Meer weten? Ga naar www.wageningen.nl.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55
Associé Boudewijn Marinussen